Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Feide i Midt-Telemark

541 views

Published on

Fra Feide-innføring i praksis 15.09.15

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Feide i Midt-Telemark

 1. 1. Feide i Midt-Telemark Nome, Bø og Sauherad
 2. 2. Agenda • Hvorfor innføre Feide? • Hvordan innføre Feide? • Utfordringer og løsninger! • Gevinster ved å innført Feide? • Eventuelt andre ting.
 3. 3. Situasjonen før FEIDE • Skolene utførte IKT drift/utvikling (7 skoler) • Lærer og elev PCer var ikke i kommunalt nett. • Dårlig sikret nett på skolene. • Mye gammelt utstyr. • MTIKT hadde ikke resurser til å drive skole. • Kommunalt nett var sprengt. • Det var gjennomført ekstern analyse av IKT i skolene i Midt-Telemark.
 4. 4. Skole-IKT prosjekt • Det ble i 2011 besluttet å starte et prosjekt for å heve IKT i skolene i Midt-Telemark. • Prosjekt etter PLP metoden med forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt.
 5. 5. Mål for prosjektet var. (e-Kommune 2012 KS strategidokument )
 6. 6. Viktige aktiviteter i prosjektet. • Møter med kommune og skole ledelse der vi presenterte mål for prosjektet og underbygde dette på en troverdig måte. God plan! • Bytte ut store deler av PC parken i skole og etablere MS System Senter. Pcer inn i domenet. • Bytte ut skole administrativt system, Wis Skole til Visma Flyt. (skyløsning).
 7. 7. • Etablere nytt nett for Midt-Telemark. Ny IP-plan. (delprosjekt) • Lage plan for investeringer og videre drift. • Etablere FEIDE. Delprosjekt med egen plan. Feide søknad med plan. Vaske grunndata! Etablere Identum sin Feide løsning (skyløsning) Opplæring og igangsetting skole for skole. Etablere Office 365 (skyløsning)
 8. 8. eFeide fra Identum
 9. 9. Gevinster med FEIDE • Helhetlig tankegang • Etablering av gode planer som gjør det enklere å få penger. Forutsigbarhet. • God integrasjon. Oppretter lærer i HRM, overføres automatisk til Visma Flyt, Identum tar tak i data fra Visma Flyt og lager AD konto, e-post, Fronter, O365,…… • Skole driver brukeradministrasjon selv. • En ID for brukeren!
 10. 10. • Ny organisering av IKT i skolene • Rullerende budsjett for investeringer og drift • Bedre og dokumenterte rutiner • Mindre dobbeltregistrering av data • Automatisk generering av brukerkontoer • Skoleansatte har bedre tilgang til informasjon
 11. 11. Takk for meg!

×