Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital dømmekraft - Erik Westrum

278 views

Published on

Fagseminar om digital dømmekraft ved Erik Westrum

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital dømmekraft - Erik Westrum

 1. 1. Velkommen Hvordan jobbe helhetlig med digital dømmekraft i skolen Oslo 24.11.2016 Karoline Tømte Erik Westrum Heidi Dølbakken Senter for IKT i utdanningen www.iktsenteret.no
 2. 2. www.iktsenteret.no
 3. 3. www.iktsenteret.no
 4. 4. IKT-plan.no Versjon 3.0br
 5. 5. Alt handler om.. www.iktsenteret.no
 6. 6. Bakgrunn for IKT-plan Versjon 3.0 www.iktsenteret.no
 7. 7. Digitale ferdigheter Som redskap for læring • Inn i fagene • På alle nivåer • Men.. på fagets premisser og egenart www.iktsenteret.no
 8. 8. Digital kompetanse • Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. (Digital skole hver dag, ITU 2005)
 9. 9. Hvordan kan kommune/fylke jobbe helhetlig? Modell og teorier og praksis www.iktsenteret.no
 10. 10. Hvordan lykkes med IKT i skolen www.iktsenteret.no Drift og infrastruktur Kompetanse Digitaliseringsstrategi / K06 Organisasjonsutvikling Strategisk kompetanse Profesjonsfaglig digital kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjonssikkerhet Arkitektur og standardisering Ledelse
 11. 11. Kommune bør ha en digitaliseringsstrategi En strategisk del som definerer hovedlinjer hvordan ikt skal støtte og bidra En handlingsorientert del med aktiviteter og tiltak for et år av gangen
 12. 12. Elevenes digital ferdigheter?
 13. 13. Hvordan kan det se ut i et fag?
 14. 14. Hva kan skoleeier gjøre?
 15. 15. Hva kan skoleleder gjøre?
 16. 16. Hjelp til lærere?
 17. 17. Skoleutvikling
 18. 18. Rektormøte Fagdag Oppstart ressursgruppe Oppstart skole Skolebasert kompetanse- utvikling Nett- ressurser Lærende nettverk Udir, UiU og SKU John Kotter, Michael Fullen, Eirik J. Irgens, Thomas Nordahl, John Hattie, Vivan Robinson, Hooper & Rieber, TPACK Monitor, PfDK www.iktsenteret.no Forslag til kommunal struktur
 19. 19. John Kotter https://tie575changemodel.wikispaces.com/Kotter's+8-step+model www.iktsenteret.no
 20. 20. Hvordan ser denne verden ut i dag.. ? www.iktsenteret.no
 21. 21. www.iktsenteret.no
 22. 22. www.iktsenteret.no
 23. 23. www.iktsenteret.no
 24. 24. Delingsøkonomi Hvordan ser denne verden ut i dag.. www.iktsenteret.no
 25. 25. Hvordan ser denne verden ut i dag.. ? www.iktsenteret.no
 26. 26. Rektormøte Fagdag Oppstart ressursgruppe Oppstart skole Skolebasert kompetanse- utvikling Nett- ressurser Lærende nettverk Udir, UiU og SKU John Kotter, Michael Fullen, Eirik J. Irgens, Thomas Nordahl, John Hattie, Vivan Robinson, Hooper & Rieber, TPACK Monitor, PfDK www.iktsenteret.no Forslag til kommunal struktur
 27. 27. www.iktsenteret.no
 28. 28. Nå- situasjon Ønsket situasjon Erkjenne behov for endring Data om… Refleksjoner rundt Fra Skandsen, Wærness og Lindvig – ”Entusiasme for endring” www.iktsenteret.no
 29. 29. Knoster www.iktsenteret.no
 30. 30. John Kotter https://tie575changemodel.wikispaces.com/Kotter's+8-step+model www.iktsenteret.no
 31. 31. Skolebasert kompetanseutvikling Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. (Udir. no) www.iktsenteret.no

×