Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prosessorientert skriving (epost 4. trinn norsk)

2,080 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prosessorientert skriving (epost 4. trinn norsk)

 1. 1. Prosessorientert skriving - oppgave
 2. 2. Prosessorientert skriving • Kompetansemål i norsk, 4. trinn: – Lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster – Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning
 3. 3. Oppstart • Læreren starter opp med en intro om sjangeren fortelling, sjangertrekk osv. • Gjennomfør også en økt om hvordan man legger ved fil i en e-post, hvis elevene ikke kan dette fra før.
 4. 4. Oppgavevalg • Læreren velger tema for hva fortellingen skal handle om. • Presenterer kriterier for hva fortellingen skal inneholde, samt ortografi og tegnsetting (Eks starter alle setninger med stor bokstav). • Elevene må øves i å begrunne hav som er bra og hva som ikke er bra. Derfor er det viktig at kriteriene er konkrete.
 5. 5. Idémyldring • Elevene lager et tankekart om hvem, hva, hvor, hvordan osv. de vil ha med i fortellingen. • Presentere dette for hverandre i grupper og komme med innspill til hverandres idéer.
 6. 6. Førsteutkast • Elevene skriver et førsteutkast til fortellingen med fokus på innledning, hoveddel og avslutning i et tekstbehandlingsprogram.
 7. 7. Respons 1 • Elevene sender førsteutkastet sitt på e-post til en læringspartner som leser fortellingen og kommer med respons ut fra de gitte kriteriene (for eksempel to stjerner og et ønske). • Responsen sendes også på e-post. • Elevene må øve på å gi respons slik de ønsker å få respons selv.
 8. 8. Andreutkast • Eleven fortsetter å skrive fortellingen ut fra responsen. • Denne gangen bør de fokusere på struktur og sammenheng i teksten.
 9. 9. Respons 2 • Ny responsrunde med læringspartner. Denne gangen skal man gi respons på tegnsetting og ortografi.
 10. 10. Tredjeutkast • Siste skriving og finpuss før levering.
 11. 11. Vurdering • Egenvurdering: elevene vurderer seg selv etter kriteriene de ble presentert for i starten av prosessen. • Lærervurdering: lærer gir tilbakemelding på det ferdige produktet, og/eller hele prosessen.

×