Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

For og ettertest_epost_4_trinn_nn

50 views

Published on

For og ettertest_epost_4_trinn_nn

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

For og ettertest_epost_4_trinn_nn

 1. 1. www.iktsenteret.no ​Før-/ettertest 4. steg - Kommunikasjon Sende e-post
 2. 2. www.iktsenteret.no Kartlegging ved handsopprekking ​Eg veit skilnad på • Svar • Svar til alle • Vidaresend
 3. 3. www.iktsenteret.no Kartlegging ved handsopprekking ​Eg veit korleis eg sender vedlegg i e-post.
 4. 4. www.iktsenteret.no Kartlegging ved handsopprekking Kva skjer om du legg nokon i blindkopi; • Dei kan ikkje sjå meldinga • Dei andre mottakarane ser ikkje at vedkomande får eposten • Mottakaren får ikkje vedlegga • Meldinga blir lesen opp (brukast av blinde).
 5. 5. www.iktsenteret.no Kartlegging ved handsopprekking ​Kva brukar du for å kommunisere digitalt utanfor skuletida? (Kva brukast mest og til kven) • Skype • Facetime • Mobiltelefon (SMS) • E-post • Snapchat • Andre tenester?
 6. 6. www.iktsenteret.no Diskusjon Kvifor kan det vere lurt å bruke svarfunksjon i staden for å opprette ei ny melding når du sender svar?
 7. 7. www.iktsenteret.no Diskusjon Er det best å lage ein mappestruktur for å lagre e-post eller å ha alt i innboksen - kvifor?
 8. 8. www.iktsenteret.no Diskusjon Kvifor er det lurt å skrive ei god emneline i e-postane?
 9. 9. www.iktsenteret.no Diskusjon Lærar sender ut ei melding til alle elevane med spørsmål om å få mobiltelefonnummeret til alle sine føresette. ​Kva vil vere mest fornuftig; • Å sende melding berre til lærar (svar)? • Å sende til alle som fekk den opprinnelige meldinga (svar til alle)? ​Kvifor?
 10. 10. www.iktsenteret.no Diskusjon Er måten du kommuniserer på avhengig av kven du kommuniserer med (til dømes at du skriv annleis til venner enn til lærar eller familie)? Kvifor er det i så fall slik?
 11. 11. www.iktsenteret.no Diskusjon Kvifor trur de menneske sender ut e- postar for å lure andre til å sende pengar eller oppgje personlege opplysningar? Kvifor trur de mange let seg lure? Kan de gje nokre døme på slike e-postar?

×