Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 oriengurasobatzarra1011

1,814 views

Published on

Orientaziorako dokumentua.
San Jose Jesuitak Ikastetxea Durango

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 oriengurasobatzarra1011

 1. 1. 2. BATXILERGOKO GURASO BATZARRA: ORIENTAZIO PROZESUA, HAUTAPROBAK, BOLOGNA 2011ko urtarrilaren 14a
 2. 2. HELBURUAK <ul><li>Tutoretza Plana 2. Batxilergoan: orientazioa . </li></ul><ul><li>Orientazio saioak : ikasle eta gurasoentzat </li></ul><ul><li>Hautaproba-Selektibitate azterketa berriaren nondik norakoak azaldu </li></ul><ul><li>Gradu Sistema berria azaldu (Bologna Plana) </li></ul><ul><li>Dudak argitu, ardurak konpartitu… </li></ul>
 3. 3. <ul><li>“ Vivimos en educación un tiempo de creciente complejidad que nos hace a menudo sentir que la tarea nos desborda. </li></ul>Sólo partiendo del valor de la persona y del compromiso con ella se puede contemplar esa complejidad como oportunidad y no como problema. Por eso el acompañamiento personal y grupal aparece como un estilo más que como una estrategia. Incluye por un lado la aceptación y el cuidado de cada persona desde su diferencia pero, a su vez, también la exhortación a que desarrolle plenamente sus capacidades intelectuales, humanas y espirituales. En el plano más personal implica promover la empatía, la humildad y el compromiso mutuo para cimentar relaciones constructivas, tanto entre compañeros como con alumnos y familias.” (Proyecto Educativo Jesuitas Loyola)
 4. 4. NON GAUDE eta NORA GOAZ? noN GAUDE? 2. BATX: “LASTERKETAN” nora goaz? Erabakitzeko momentua Bide bat hartzeko momentua
 5. 5. ERABAKITZEN LAGUNTZEKO erabilitako estrategiak <ul><li>TUTORETZA PLANA : astero tutoritza ordu bat, batez ere orientazioaren blokean zentratutakoa, non: </li></ul><ul><li>Pentsatzen irakasten diegu </li></ul><ul><li>Kokatzen irakasten diegu </li></ul><ul><li>Nork bere burua Egituratzen </li></ul><ul><li>irakasten diegu </li></ul><ul><li>Erabakiak hartzen </li></ul><ul><li>Irakastea ezinbestekoa da. </li></ul><ul><li>Ikaslearen jarrera, motibazio, </li></ul><ul><li>interes eta balioekin lan egitea </li></ul><ul><li>ezinbestekoa da. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>DBHO 2.mailan: </li></ul><ul><li>Batez ere tramiteak egiteko garai bezala ikusten da. Hortaz gain, lehenengo mailatik egiten hasi diren hitzaldi eta bisitekin ere jarraitzen da. Baina, batez ere, elkarrizketa pertsonalek hartzen dute garrantzirik handiena orientazioaren etapa honetan, zeinetan ikasleekin beraiekin biltzeaz gain, hauen gurasoekin ere bilerak egiten diren. </li></ul><ul><li>Unibertsitatera, Zikloetara edota lan munduari begira zein onarpen nota behar den azaltzen da. </li></ul>
 7. 7. ERABAKITZEKO ZER HARTU AINTZAT <ul><li>Ezaugarri pertsonalak : norbere trebetasunak,nahiak, gustuak, izaera, norbere baloreak, testuinguru familiarra… </li></ul><ul><li>Ikasketen ezagutza : </li></ul><ul><ul><li>Edukiak, baldintza akademikoak, </li></ul></ul><ul><ul><li>non ikasi daitekeen, iraupena, </li></ul></ul><ul><ul><li>eskuratuko duzun titulazio mota, </li></ul></ul><ul><ul><li>kostu ekonomikoa… </li></ul></ul><ul><li>Lanaren ezagutza : </li></ul><ul><li>Gaur egungo irtenbideak, </li></ul><ul><li>etorkizunerako aurreikuspenak </li></ul><ul><li>lan merkatuan… </li></ul>
 8. 8. ESTRATEGIAK eta BALIABIDEAK <ul><li>Hautaprobak-Selektibitatearen eta Bologna Planaren nondik norakoak azaltzen zaie </li></ul><ul><li>Unibertsitate eta Lanbide Heziketako egitarauak aurkezten dira </li></ul><ul><li>Unibertsitate bakoitzean eta Goi Mailako Ziklo eskoletan dauden eskaintzak aurkezten zaizkie ikasleei </li></ul><ul><li>Euskal Herriko Unibertsitateko orientazio programaren bitartez antolatutako ekintzak erabiltzen dira: tailerrak edota ate irekien jardunaldiak. </li></ul>
 9. 9. Gure ikastetxean egingo ditugun ORIENTAZIO SAIOAK <ul><li>ORDUA : 13.15etatik-15.00etara </li></ul><ul><li>Urtarrilaren 17an: Deustu Unibertsitatea (Bilbo eta Donosti) </li></ul><ul><li>Urtarrilaren 19an: Mondragón Unibertsitatea </li></ul><ul><li>Urtarrilaren 26an: Eibarko Ingenieritzak, Nafarroako Unibertsitatea </li></ul><ul><li>Otsailaren 2an: Universidad Internacional de Catalunya, IMHko Injenieritza eskola </li></ul><ul><li>Otsailaren 16an: Zikloen mahai ingurua (HETEL, Indautxuko Kimika, Maristak, IMH, Lea-Artibai…) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Hora : de 13.15 a 15.00 </li></ul><ul><li>17 de enero : Universidad de Deusto ( Bilbo y Donosti) </li></ul><ul><li>19 de enero: Universidad de Mondragón </li></ul><ul><li>26 de enero: Ingenierías de Eibar, Universidad de Navarra </li></ul><ul><li>2 de febrero: Universidad Internacional de Catalunya, Escuela de Ingenieros IMH </li></ul><ul><li>16 de febrero: Mesa redonda sobre los Ciclos de Grado Superior (HETEL, Química de Indautxu, Maristas, IMH, Lea-Artibai…) </li></ul>SESIONES de ORIENTACIÓN organizadas en el cole
 11. 11. Erabilitako estrategiak eta baliabideak <ul><li>Ikasleekin egiten diren bakarkako elkarrizketak : bakarkako orientazio pertsonala ahalbidetzeko. Helburua, ikasleekin harreman ahalik eta zuzenena </li></ul><ul><li>eta estuena izatea da. </li></ul><ul><li>Gurasoekin egiten diren </li></ul><ul><li>batzarrak eta elkarrizketak . </li></ul><ul><li>Gura helburua: </li></ul><ul><li>urtean elkarrizketa bi izatea. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Unibertsitate ezberdinetako bisitak jasotzen dira beraien eskaintza akademikoa aurkezteko </li></ul><ul><li>Ikastetxetik kanpoko Azoka eta Ate Irekien saio ezberdinak, hala nola; Prestik azoka, Unitour azoka, EHUkoa. </li></ul>Erabilitako estrategiak eta baliabideak
 13. 13. ATEAK ZABALTZEKO EGUNAK Hitzaldiak Bisitaldiak Campus bakoitzean Ikastegi bat baino gehiago ikusteko aukera IZEN-EMATEA: Ikastetxearen bitartez Euskaraz-Gaztelaniaz ; Goizez-Arratsaldez 2011ko martxoaren 14tik 18ra
 14. 14. GURE AHOLKUAK <ul><li>Gure aholkuak: </li></ul><ul><ul><li>Tutoretza orduan landutako eta </li></ul></ul><ul><ul><li>banatutako materiala irakurri eta aztertu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikastetxeko orientazio saio guztiak ondo aprobetxatu </li></ul></ul><ul><ul><li>EHU eskaintzen dituen azoketara eta ate irekien saioetara joan </li></ul></ul><ul><ul><li>Batxilergoa gainditu eta nota lortzen ahalegindu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hautaproba gainditu eta nota lortzen ahalegindu </li></ul></ul>
 15. 15. WEB ORRIAK <ul><li>Unibertsitateak </li></ul><ul><ul><li>www.ehu.es/sarrera </li></ul></ul><ul><ul><li>www.mondragon.edu </li></ul></ul><ul><ul><li>www.deusto.es </li></ul></ul><ul><ul><li>www.unibertsitatea.net </li></ul></ul><ul><ul><li>www.mec.es/consejou (Erkidegotik kanpoko informazioa) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.emagister.com/universidades (ikasketen zerrenda, ezaugarriak) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.educaweb.com (Unibertsitate ikasketak, LHeziketa, bekak..) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://universidades.consumer.es (Argia, erreza) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://sauce.pntic.mec.es/~mbenit4/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.dices.com </li></ul></ul><ul><li>Bekak: </li></ul><ul><ul><li>http://www.hezkuntza.ej-gv.euskadi.net/r43-5553/eu/ (Ikasketak eta garraioa) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.mec.es/becas (EAEtik kanpo ikasiz gero) </li></ul></ul><ul><ul><li>Unibertsitate bakoitzak dituenak…. </li></ul></ul>
 16. 16. WEB ORRIAK <ul><li>Orokorrak </li></ul><ul><ul><li>www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net </li></ul></ul><ul><ul><li>http://tutorbach21.blogia.com/temas/sesion-7.php (Test lagungarriak interesak eta gaitasunak identifikatzeko) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.educaweb.com </li></ul></ul><ul><ul><li>w ww.yaq.es (Batx ondorengo informazioa: unibertsitatea eta L.Heziketa </li></ul></ul><ul><li>Lanbide heziketa </li></ul><ul><ul><li>http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-805/eu / </li></ul></ul><ul><ul><li>www.fp-alava.com hortik L.Hezikata elkarteetara: Hetel, Ikslan </li></ul></ul><ul><ul><li>www.educaweb.com/cursos/formacion-profesional-3203 w.html </li></ul></ul><ul><ul><li>www.lanbide.net </li></ul></ul>
 17. 17. Unibertsitateko Sarrera Proba berria Aldi Espezifikoa Aldi Orokorra EAEn emandako 2. batxilergoko irakasgai guztien azterketak egin daitezke Bi aldi: - Nahitaezkoa . Balio mugagabea. - Irakasgaiak : Hizkuntza eta Literatura ( euskarazkoa eta gaztelaniazkoa ), Historia edo Filosofiaren Historia, Atzerriko Hizkuntza, 2. batxilergoko modalitateko irakasgaia. - Horiek gaindituz gero, Graduko ikasketak egin daitezke : ▪ Probako irakasgaien batezbestekoa (AOK) = ≥ 4 . ▪ Sartzeko batezbestekoa = (0,4 x AOK) + (0,6 x BBN) = ≥ 5. - Hautazkoa. Harrerarako nota hobetzeko aukera ematen du . 2 urteko baliotasuna. - Irakasgaiak : 2. batxilergoko modalitatearen 4 irakasgai gehienez, eta, aldi orokorrean egin ez direnak ( bi nota onenak hartuko dira kontuan ) - Irakasgaia gainditutzat jotzen da, kalifikazioa ≥ 5 baldin bada . - Unibertsitate eta Graduaren arabera alda daiteke . - Amaierako nota 10 baino gehiago izan daiteke .
 18. 18. <ul><li>Dos Fases: </li></ul><ul><li>- Obligatoria. Validez indefinida. </li></ul><ul><li>- Asignaturas : Lengua y Literatura (vasca y castellana), Historia o </li></ul><ul><li>Historia de la Filosofía, Lengua extranjera, 1 materia de Modalidad de </li></ul><ul><li>2º de bachillerato. </li></ul><ul><li>- Su superación da acceso a estudios de Grado: </li></ul><ul><li>Media de las materias de la prueba (CFG) = ≥ 4. </li></ul><ul><li>Media de acceso = 0,4 x CFG + 0,6 x Media de Bach. (NMB) = ≥ 5. </li></ul><ul><li>- Voluntaria . Permite mejorar la nota de admisión . </li></ul><ul><li>- Asignaturas : máximo 4 materias de Modalidad de 2º de bachillerato </li></ul><ul><li>distintas a las de la fase general (las dos mejores notas) </li></ul><ul><li>- Una materia se supera si la calificación es ≥ 5. </li></ul><ul><li>- Validez durante 2 años. </li></ul><ul><li>- Pueda variar según la Universidad y el Grado. </li></ul><ul><li>- La nota final puede ser superior a 10. </li></ul>FASE GENERAL: FASE ESPECÍFICA: Materias de 2º de bachillerato impartidas en la CAV Prueba de ACCESO desde Bachillerato
 19. 19. 1982/2008 Errege Dekretua <ul><li>Unibertsitateek plazak esleituko dituzte, honako hauek aintzat hartuz : </li></ul><ul><li>Uneko ikasturtearen ohiko deialdian gainditu dutenek lehentasuna izango dute, uneko ikasturtearen ezohiko deialdian daudenekiko. </li></ul><ul><li>Onartze-nota: </li></ul><ul><li>Batxilergoa: (0,6 x BBN) + (0,4 x AOK) + (c¹ x M¹) + (c² X M²) </li></ul><ul><li>LHko Zikloa: ZBN + ( c¹ x M¹) + (c² X M²) </li></ul><ul><li>BBN/ZBN = batxilergoko batezbesteko nota / LHko zikloko batezbesteko nota </li></ul><ul><li>AOK = sarrera-probaren aldi orokorreko nota </li></ul><ul><li>M¹, M² = aldi espezifikoan irakasgaien arteko bi nota onenak (tituluaren ezagutza arloko irakasgaiak direla aintzat hartuz) </li></ul><ul><li>c¹ eta c² = unibertsitateek Gradu bakoitzerako finkatutako parametroak , 0,1 eta 0,2 -ko balioa (tituluaren ezagutza arloko irakasgaiak direla aintzat hartuz) </li></ul>Unibertsitate publikoetako ONARPENA Plazak esleitzea
 20. 20. <ul><li>Las universidades adjudicarán las plazas atendiendo: </li></ul><ul><li>Prioridad de los/as aprobados/as en convocatoria ordinaria del año en curso, o de años anteriores, frente a los/as de convocatoria extraordinaria del año en curso. </li></ul><ul><li>En función de la nota de admisión . </li></ul><ul><li>Nota de admisión : </li></ul><ul><li>Bachillerato: (0,6 x NMB) + (0,4 x CFG) + (c¹ x M¹) + (c² X M²) </li></ul><ul><li>CFGS: NMC + ( c¹ x M¹) + (c² X M²) </li></ul><ul><li>NMB/NMC = nota media de bachillerato / nota media Ciclo de FP. </li></ul><ul><li>CFG = nota de la fase general de la prueba de acceso. </li></ul><ul><li>M¹, M² = las dos mejores calificaciones de las materias superadas en la fase específica , adscritas a la rama de conocimiento del título. </li></ul><ul><li>c¹ y c² = parámetros que fijan las universidades para cada Grado , cuyo valor es de 0 ,1 ó 0,2 en función de la relación de la asignatura con la rama de conocimiento del título de Grado. </li></ul>ADJUDICACIÓN DE PLAZAS ADMISIÓN a las universidades públicas
 21. 21. UPV/EHUra SARBIDEA 2011-2012 IZENEMATEA GOI MAILAKO HEZKUNTZA-ZIKLOAK BATXILERGOA Sarrera-probetarako Izenematea Maiatzak 2-6: Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak Maiatzak 2-6: Arkitektura Maiatzak 18-25: Itzulpengintza eta Interpretaritza IZENEMATEA BERREZTEA SARRERA PROBA 2011ko martxoaren 25erako ekainak 8-9-10 uztailak 16 uztailean uztailean uztailean ekainak 20-24 Onarpen lehengo zerrenda Onarpen 2. zerrenda Onarpen 3. zerrenda Onarpen 4. zerrenda Izenemate-orokorra ekainak 27–uztailak 1 MATRIKULA PROZEDURA Matrikula 1. epea Matrikula 2. epea Matrikula 3. epea Matrikula 4. epea uztailak 18–21
 22. 22. Acceso a la UPV/EHU 2011-2012 PREINSCRIPCIÓN CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR BACHILLERATO 1er plazo de Matrícula 2º plazo Matrícula 3er plazo Matrícula 4º plazo Matrícula Matrícula Pruebas de Acceso 2-6 Mayo : Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 2-6 Mayo : Arquitectura 18-25 Mayo : Traducción e Interpretación CONFIRMACIÓN PREINSCRIPCIÓN PRUEBA DE ACCESO Hasta el 25 de marzo de 2011 8-9-10 de junio 16 de julio uztailean uztailean uztailean 18–21 julio 20-24 de junio 1er listado de admisión 2º listado admisión 3er listado admisión 4º listado admisión Preinscripción general 27 junio – 1 julio PROCEDIMIENTO MATRICULA * Calendario provisional
 23. 23. Unibertsitateak dio… Sarbidean <ul><li>La Universidad es consciente de los desajustes producidos por este procedimiento en el 2010. Por ello, introducirá las siguientes novedades: </li></ul><ul><li>Se pasa de tres a cuatro ordenaciones en la primera fase. </li></ul><ul><li>No se podrá cambiar la ordenación una vez finalizado el plazo de confirmación de preinscripción. </li></ul>
 24. 24. Unibertsitateak dio… Hautaprobetan <ul><li>Lo que debería preguntarse un estudiante una vez elegido el Grado que quiero estudiar, ¿cómo preparo la PAU para optimizar mis posibilidades de ser admitido? </li></ul><ul><li>Respuestas obvias </li></ul><ul><ul><li>Estudiar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Obtener una buena media de Bachillerato. </li></ul></ul><ul><ul><li>No olvidar que las notas de primero también cuentan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preparar de manera especial las materias de la fase específica con coeficiente 0,2. </li></ul></ul>
 25. 25. Estrategias ante la PAU: Otras preguntas <ul><li>¿Me examino de la fase específica? </li></ul><ul><ul><li>En principio solo es necesario si en el Grado elegido se da concurrencia competitiva. </li></ul></ul><ul><li>¿Cómo sé que se da concurrencia competitiva? </li></ul><ul><ul><li>Por la nota de corte. </li></ul></ul><ul><ul><li>La demanda es variable en el tiempo y por tanto la nota de corte es orientativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>En caso de duda, examinarse de la fase específica. </li></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>¿De qué me examino en cada una de las fases? </li></ul><ul><ul><li>Dejar para la específica las de coeficiente 0,2, siempre que esté seguro de sacar al menos un 5. </li></ul></ul><ul><li>Garantizar la superación de la fase general. </li></ul><ul><li>El número de materias de las que examinarse puede elegirse en función de la nota de corte: </li></ul><ul><ul><li>Si la nota es baja, bastaría con una; </li></ul></ul><ul><ul><li>Si la nota es alta, al menos dos; </li></ul></ul><ul><ul><li>Para Medicina y Enfermería: Química y Biología. </li></ul></ul>Estrategias ante la PAU: Otras preguntas
 27. 27. EHUarekin TRAMITEEN EGUTEGIA:
 28. 28. ECTS KREDITUA IKASTURTE 1 = 60 ECTS KREDITU (1500 ordu) ´ ECTS KREDITUA (europear kreditua) <ul><li>ECTS 1 = 25 dedikazio-ordu: </li></ul><ul><ul><li>klase-ordu </li></ul></ul><ul><ul><li>ikasten </li></ul></ul><ul><ul><li>tutoretzak </li></ul></ul><ul><ul><li>mintegiak, lanak </li></ul></ul><ul><ul><li>praktikak </li></ul></ul><ul><ul><li>azterketak </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><li>CRÉDITO ECTS </li></ul><ul><li>(crédito europeo) </li></ul><ul><li>1 ECTS= 25 horas de dedicación: </li></ul><ul><li>HORAS DE CLASE </li></ul><ul><li>DE ESTUDIO </li></ul><ul><li>TUTORÍAS </li></ul><ul><li>SEMINARIOS, TRABAJOS </li></ul><ul><li>PRÁCTICAS </li></ul><ul><li>EXÁMENES </li></ul>1 CURSO = 60 CRÉDITOS ECTS (1500 horas) Unibertsitatea: Gradu sistema berria
 30. 30. UNIBERTSITATE-IKASKETEN EGITURA LANERATZEA DOKTOREGOA GRADUONDOA 240 KREDITU 4 URTE * 3-4 URTE * Prestakuntza + Ikerketa + Doktore-tesia ______n Graduatua UPV/EHUren eskutik _____________ Unibertsitate Masterra UPV/EHUren eskutik Doktorea UPV/EHUren eskutik GRADUA * Medikuntza (6 urte), Odontologia (5), Farmazia (5), Albaitaritza (5) eta Arkitektura (5 + projektua) izan ezik MASTERRA 60-120 KREDITU 1-2 URTE
 31. 31. EJERCICIO PROFESIONAL POSGRADO GRADO MÁSTER DOCTORADO 240 CRÉDITOS 4 AÑOS * 60-120 CRÉDITOS 1-2 AÑOS 3-4 AÑOS Formación + Investigación + Tesis doctoral Graduado en ______ Doctor * Excepto Medicina (6 años), Odontología (5), Farmacia (5) Veterinaria (5) y Arquitectura (5 + Proyecto) Máster Universitario en __ ESTRUCTURA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
 32. 32. RD 1393/2007 <ul><li>Ikasketa hauek oinarrizkoak, orokorrak eta lanbideetara bideratutako prestakuntza ikastaroak izan litezke . </li></ul><ul><li>Iraupena: 240 ECTS kreditu – 4 ikasturte </li></ul><ul><li>Salbuespenak: - Medikuntza (360 ECTS: 6 ikasturte) </li></ul><ul><li>- Farmazia, Odontologia eta Albaitaritza (300 ECTS: 5 ikasturte) </li></ul><ul><li> - Arkitektura (330 ECTS: 5 ikasturte + 30 kreditu Proiektua egiteko) </li></ul><ul><li>ECTS Kreditua: europar kreditua da. Irakasgai bakoitzeko dedikazio ordu </li></ul><ul><li>kopurua neurtzen du. </li></ul><ul><li>- ECTS kreditu 1 = 25 ordu , ikasketa-planaren helburuak gainditzeko </li></ul><ul><li>beharrezko ordu guztiak (bertan biltzen dira eskola-orduak, ikaskuntzakoak, </li></ul><ul><li>tutoretzak, mintegiak, lanak, praktikak, azterketak…). </li></ul><ul><li>- Ikasturte bat = 60 ECTS kreditu (1500 ikasketa-ordu) </li></ul><ul><li>Titulu guztietan Gradu-amaierako Lana burutu behar da. </li></ul>GRADUKO IKASKETAK. Ezaugarriak
 33. 33. <ul><li>Comprenden enseñanzas básicas y de formación general, junto a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. </li></ul><ul><li>Duración : 240 créditos ECTS – 4 cursos académicos </li></ul><ul><li>Excepciones : Medicina (360 ECTS: 6 cursos) </li></ul><ul><li>Farmacia , Odontología y Veterinaria (300 ECTS: 5 cursos) </li></ul><ul><li> Arquitectura (330 ECTS: 5 cursos + 30 créditos Proyecto) </li></ul><ul><li>Crédito ECTS : crédito europeo. Mide las horas de dedicación a cada asignatura. </li></ul><ul><li>- 1 crédito ECTS = 25 horas , necesarias para superar los objetivos del plan de estudios (horas de clase, de estudio, tutorías, seminarios, trabajos, prácticas, exámenes …). </li></ul><ul><li>- 1 curso = 60 créditos ECTS (entre 1500 y 1800 horas de trabajo) </li></ul><ul><li>Todos los Títulos incluyen un Trabajo Fin de Grado . </li></ul>LOS ESTUDIOS DE GRADO. Características
 34. 34. GALDEREN TARTEA Informazioa eskuragarri
 35. 35. <ul><li>Eskerrik asko </li></ul>

×