Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fourfeldtskolen - Læringscenter

1,010 views

Published on

FOURFELDTSKOLEN
- KLÆDT PÅ TIL UDFORDRINGER

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fourfeldtskolen - Læringscenter

 1. 1. FOURFELDTSKOLEN ”KLÆDT PÅ TILUDFORDRINGER” Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 2. 2. DISPOSITIONFourfeldtskolen som et læringscenter (skyen)Internationalisering – hvorfor og hvordanLæringsmiljøer – fysiske rammer og midlerIT muligheder – i alle rammerDe 3 læringsfaser – præsentation afundervisningsplan - foldes ud Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 3. 3. Sprog, kommunikation og medierKrop, kultur og trivsel Teknologi & science Kunst, kreativitet og sansningSamfund, marked og politik Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 4. 4. IT og INTERNATIONALISERING -DERFORMultikulturelt samfund i hastig forandring – relationer til mennesker med andrenationale, kulturelle og sproglige forudsætningerverden bliver mindre – men samtidig mere udfordrende (globalisering og denteknologiske udvikling)Globaliseringsrådets strategi for ”verdens bedste folkeskole” 2006 Fremgang, fornyelse, tryghedFolkeskolen skal sikre, at alle unge får kundskaber og færdigheder, der kvalificerer dem til at deltage aktivt i en globaliseret verdenFolkeskoleloven:gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse forandre lande og kulturer….. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 5. 5. ….. medvirke til, at eleverne bliver aktive deltagere i en globaliseret verden! ør transport eni kom ing mun ikatio n-s prog IT dy k ning ke r f orplej sme dch au -v agt f g fø r erin rdin koo lods elektriker Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 6. 6. LÆRINGSCENTER Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 7. 7. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 8. 8. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 9. 9. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 10. 10. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 11. 11. VISION:KLÆDT PÅ TIL UDFORDRINGERAlle elever på Fourfeldtskolen:•har ret til et sundt og godt liv.•anerkender, at alle mennesker har forskellige livsvilkår•får stærke faglige, sociale og personlige færdigheder, som kvalificerer dem til atgennemføre en ungdomsuddannelse – og kan deltage aktivt i en globaliseretverden•afslutter grundskoleforløbet på Fourfeldtskolen klædt på som verdensborgere medIT, innovative og interkulturelle færdigheder, så de aktivt kan bidrage til og deltagepå fremtidens arbejdsmarkedFourfeldtskolen – klæder dit barn på til udfordringerFourfeldtskolen faces challenges – and equips with skills Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 12. 12. Jacob Elhom & Lisbeth Kodal
 13. 13. Trådløs internetadgang Jacob Elhom & Lisbeth Kodal
 14. 14. SocialeLokationstjenester Jacob Elhom & Lisbeth Kodal
 15. 15. a la Kinect Jacob Elhom & Lisbeth Kodal
 16. 16. SkoleIntra Indlejring Jacob Elhom & Lisbeth Kodal
 17. 17. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 18. 18. UDFORDRING Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 19. 19. FÆLLES MÅL (2009)Den internationale dimension (fokuspunkt)• Undervisningen skal have et globalt perspektiv• Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse.IT-kompetencer (fokuspunkt)• IT skal integreres effektivt i alle fag, hvor det er relevant• Den praktisk musiske dimension• Faglig læsning• Bæredygtig udvikling• Tosprogede elever• Evaluering• Fælles Mål Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 20. 20. … ISERINGInternationalisering• vedrører skolen som organisatorisk enhedDen Internationale Dimension i fagene• pædagogisk praksis på skolerneGLOBALISERING:•et vilkår for alle / globale medier / McDonaldiseringINTERNATIONALISERING:•et valg for skoler og uddannelser / udvekslinger / ægte læringssituationer / enmulighed Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 21. 21. INTERKULTUREL KOMPETENCE– ET LIVSLANGT PROJEKTDefinition: at kunne møde og håndtere forskellighed på en hensigtsmæssig måde at kunne handle konstruktivt i uforudsigelige, ukendte situationerInterkulturel kompetence består af*: Viden, holdninger og færdigheder – er alle hinandens forudsætningerViden om:• verden og de magtforhold, der præger den• kultur og normer• egen baggrund og historieHoldninger:• åbenhed og nysgerrighed over for det, der er anderledes• grundlæggende respekt for andre• accept af, at andre mennesker gør ting på andre måder end én selvFærdigheder i at kunne:• handle i ukendte omgivelser• samarbejde med nogle, der er anderledes end en selv• reagere på uretfærdigheder Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 22. 22. MÅLSÆTNING -uddannelsesparathedElever fra Fourfeldtskolen anses for uddannelsesparate, når•de er motiverede og kan møde op og bidrage til et fællesskab på uddannelsen•de er nysgerrige og har lyst til læring•de er læringsparate, kan lære og fastholde motivation til at lære•de har et solidt fagligt fundament•de kan mestre en kompleks og ofte usikker situation (agere i kaos) de har kompetencer til at kunneknytte og forhandle meningsfulde relationer og til at indgå i forpligtende fællesskaber•de kan orientere sig værdimæssigt og etisk•de har kendskab til og oplevet det lokale, nationale og internationale samfund•de har et godt kendskab til uddannelsessystemet Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 23. 23. HVORDAN KOMMER VI IGANG? Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 24. 24. IT, INTERNATIONALISERINGog FÆLLES MÅLFourfeldtskolen - værdier / strategi / vision (IT og Internationalisering i forhold til FællesMål)At eleverne:•Kan indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog (dansk slutmål)•Kender til at arbejde med internationale kontakter (engelsk)•Er fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer (engelsk)•Har udviklet forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund (engelsk)•Er forberedte til et liv i et globalt samfund (engelsk)•Har en sproglig bevidsthed om tysk / fransk sprog (tysk/fransk)•Har en styrket international og interkulturel forståelse (tysk/fransk) Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 25. 25. HVORDAN?Projekt(er)•på tværs af grænser - i hver læringsfaseMiddel:ITUdgangspunkt for et projekt:Teknologi og scienceKunst, kreativitet og sansningSprog, kommunikation og medierKrop, kultur og trivselSamfund, marked og politik Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 26. 26. MULIGHEDERComenius programmer (EU)Johann Amos Comenius, 1592 – 1670Tjekkisk lærer, forfatter og præst – især kendt for sine tidlige pædagogiske og humanistiske tanker•Comenius assistent•efteruddannelse•kontaktseminarNordPlus junior (Nordisk Ministerråd)•klasseudveksling Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 27. 27. WHAT’S IN IT FOR ME?KLÆDT PÅ TIL UDFORDRINGER•Forpligtelse for alle skoler – globalisering og denteknologiske udvikling•Signalværdi - nærmiljø, lokalsamfund, Fourfeldtskolen ogdens ”kunder”•Eleverne – kompetencer til at kunne handle og agere ihele verden (fra abstrakt til konkret)•Udfordring – spænding•”Krydderi” på hverdagen i skolen•Rejser og besøg – konkret og virtuelt Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 28. 28. • og også fordi….. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 29. 29. INTERNATIONALISERINGENDER BLEV VÆK (maj 2010)RÅDETS ANBEFALINGER – GRUNDSKOLEN•Ændring af Folkeskolens formålsparagraf (forsyne eleverne medfærdigheder, der kvalificerer dem til at agere i og med andre kulturer)•Udformning af obligatorisk projektopgave i den internationaledimension (skal tage afsæt i et internationalt projekt / min. krav er, at derindgår direkte kommunikation med elever fra andre lande).•Større brug af IT som internationaliseringsredskab•Styrkelse af fremmedsprog Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012

×