Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Fourfeldtskolen - Læringscenter

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 29 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Fourfeldtskolen - Læringscenter (20)

Advertisement

Fourfeldtskolen - Læringscenter

 1. 1. FOURFELDTSKOLEN ”KLÆDT PÅ TIL UDFORDRINGER” Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 2. 2. DISPOSITION Fourfeldtskolen som et læringscenter (skyen) Internationalisering – hvorfor og hvordan Læringsmiljøer – fysiske rammer og midler IT muligheder – i alle rammer De 3 læringsfaser – præsentation af undervisningsplan - foldes ud Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 3. 3. Sprog, kommunikation og medier Krop, kultur og trivsel Teknologi & science Kunst, kreativitet og sansning Samfund, marked og politik Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 4. 4. IT og INTERNATIONALISERING - DERFOR Multikulturelt samfund i hastig forandring – relationer til mennesker med andre nationale, kulturelle og sproglige forudsætninger verden bliver mindre – men samtidig mere udfordrende (globalisering og den teknologiske udvikling) Globaliseringsrådets strategi for ”verdens bedste folkeskole” 2006 Fremgang, fornyelse, tryghed Folkeskolen skal sikre, at alle unge får kundskaber og færdigheder, der kvalificerer dem til at deltage aktivt i en globaliseret verden Folkeskoleloven: gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre lande og kulturer….. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 5. 5. ….. medvirke til, at eleverne bliver aktive deltagere i en globaliseret verden! ør transport eni kom ing mun ikatio n-s prog IT dy k ning ke r f orplej sme d ch au -v agt f g fø r erin rdin koo lods elektriker Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 6. 6. LÆRINGSCENTER Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 7. 7. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 8. 8. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 9. 9. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 10. 10. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 11. 11. VISION: KLÆDT PÅ TIL UDFORDRINGER Alle elever på Fourfeldtskolen: •har ret til et sundt og godt liv. •anerkender, at alle mennesker har forskellige livsvilkår •får stærke faglige, sociale og personlige færdigheder, som kvalificerer dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse – og kan deltage aktivt i en globaliseret verden •afslutter grundskoleforløbet på Fourfeldtskolen klædt på som verdensborgere med IT, innovative og interkulturelle færdigheder, så de aktivt kan bidrage til og deltage på fremtidens arbejdsmarked Fourfeldtskolen – klæder dit barn på til udfordringer Fourfeldtskolen faces challenges – and equips with skills Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 12. 12. Jacob Elhom & Lisbeth Kodal
 13. 13. Trådløs internetadgang Jacob Elhom & Lisbeth Kodal
 14. 14. Sociale Lokationstjenester Jacob Elhom & Lisbeth Kodal
 15. 15. a la Kinect Jacob Elhom & Lisbeth Kodal
 16. 16. SkoleIntra Indlejring Jacob Elhom & Lisbeth Kodal
 17. 17. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 18. 18. UDFORDRING Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 19. 19. FÆLLES MÅL (2009) Den internationale dimension (fokuspunkt) • Undervisningen skal have et globalt perspektiv • Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse. IT-kompetencer (fokuspunkt) • IT skal integreres effektivt i alle fag, hvor det er relevant • Den praktisk musiske dimension • Faglig læsning • Bæredygtig udvikling • Tosprogede elever • Evaluering • Fælles Mål Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 20. 20. … ISERING Internationalisering • vedrører skolen som organisatorisk enhed Den Internationale Dimension i fagene • pædagogisk praksis på skolerne GLOBALISERING: •et vilkår for alle / globale medier / McDonaldisering INTERNATIONALISERING: •et valg for skoler og uddannelser / udvekslinger / ægte læringssituationer / en mulighed Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 21. 21. INTERKULTUREL KOMPETENCE – ET LIVSLANGT PROJEKT Definition:  at kunne møde og håndtere forskellighed på en hensigtsmæssig måde  at kunne handle konstruktivt i uforudsigelige, ukendte situationer Interkulturel kompetence består af*:  Viden, holdninger og færdigheder – er alle hinandens forudsætninger Viden om: • verden og de magtforhold, der præger den • kultur og normer • egen baggrund og historie Holdninger: • åbenhed og nysgerrighed over for det, der er anderledes • grundlæggende respekt for andre • accept af, at andre mennesker gør ting på andre måder end én selv Færdigheder i at kunne: • handle i ukendte omgivelser • samarbejde med nogle, der er anderledes end en selv • reagere på uretfærdigheder Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 22. 22. MÅLSÆTNING - uddannelsesparathed Elever fra Fourfeldtskolen anses for uddannelsesparate, når •de er motiverede og kan møde op og bidrage til et fællesskab på uddannelsen •de er nysgerrige og har lyst til læring •de er læringsparate, kan lære og fastholde motivation til at lære •de har et solidt fagligt fundament •de kan mestre en kompleks og ofte usikker situation (agere i kaos) de har kompetencer til at kunne knytte og forhandle meningsfulde relationer og til at indgå i forpligtende fællesskaber •de kan orientere sig værdimæssigt og etisk •de har kendskab til og oplevet det lokale, nationale og internationale samfund •de har et godt kendskab til uddannelsessystemet Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 23. 23. HVORDAN KOMMER VI I GANG? Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 24. 24. IT, INTERNATIONALISERING og FÆLLES MÅL Fourfeldtskolen - værdier / strategi / vision (IT og Internationalisering i forhold til Fælles Mål) At eleverne: •Kan indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog (dansk slutmål) •Kender til at arbejde med internationale kontakter (engelsk) •Er fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer (engelsk) •Har udviklet forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund (engelsk) •Er forberedte til et liv i et globalt samfund (engelsk) •Har en sproglig bevidsthed om tysk / fransk sprog (tysk/fransk) •Har en styrket international og interkulturel forståelse (tysk/fransk) Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 25. 25. HVORDAN? Projekt(er) •på tværs af grænser - i hver læringsfase Middel: IT Udgangspunkt for et projekt: Teknologi og science Kunst, kreativitet og sansning Sprog, kommunikation og medier Krop, kultur og trivsel Samfund, marked og politik Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 26. 26. MULIGHEDER Comenius programmer (EU) Johann Amos Comenius, 1592 – 1670 Tjekkisk lærer, forfatter og præst – især kendt for sine tidlige pædagogiske og humanistiske tanker •Comenius assistent •efteruddannelse •kontaktseminar NordPlus junior (Nordisk Ministerråd) •klasseudveksling Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 27. 27. WHAT’S IN IT FOR ME? KLÆDT PÅ TIL UDFORDRINGER •Forpligtelse for alle skoler – globalisering og den teknologiske udvikling •Signalværdi - nærmiljø, lokalsamfund, Fourfeldtskolen og dens ”kunder” •Eleverne – kompetencer til at kunne handle og agere i hele verden (fra abstrakt til konkret) •Udfordring – spænding •”Krydderi” på hverdagen i skolen •Rejser og besøg – konkret og virtuelt Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 28. 28. • og også fordi….. Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012
 29. 29. INTERNATIONALISERINGEN DER BLEV VÆK (maj 2010) RÅDETS ANBEFALINGER – GRUNDSKOLEN •Ændring af Folkeskolens formålsparagraf (forsyne eleverne med færdigheder, der kvalificerer dem til at agere i og med andre kulturer) •Udformning af obligatorisk projektopgave i den internationale dimension (skal tage afsæt i et internationalt projekt / min. krav er, at der indgår direkte kommunikation med elever fra andre lande). •Større brug af IT som internationaliseringsredskab •Styrkelse af fremmedsprog Jacob Elholm & Lisbeth Kodal 23.05.2012

Editor's Notes

 • Internationalisering
 • Fourfeldtskolen som – et åbent rum Helt konkret – nogle læringsmiljøer Forandringer – III Internationalisering
 • Internationalisering
 • Internationalisering
 • Live video fra din mobil - http://www.bambuser.com QR-koder - http://www.qrhacker.com Del din notater - http://www.evernote.com fx. https://www.evernote.com/pub/iktel/projektfirspring Skriv i det samme dokument LIVE - http://www.titanpad.com Del dine dokumenter - http://www.dropbox.com Lån en e-bog til din smartphone/tablet - http://www.ereolen.dk Find de bedste undervisnings-apps til din iPad - http://ucsyd.dk/cfu-esbjerg/paedagogik-og-udvikling/tablets-og-smartphones/ Lokationstjeneste - http://www.google.com/latitude Internationalisering
 • Mange : 1 1 : 1 1 : Mange 1-6 – faktor 1,5 7-9/10 – faktor 2,5 Internationalisering
 • https://www.google.com/latitude Internationalisering
 • http://www.guubes.com / Internationalisering
 • http://support.skoleintra.dk/li/admin_del/embedsites/embedsites_oversigt_off.asp IT-etik Husk – NORSK – du bestemmer http://dubestemmer.no/no/Filmer_+_brosjyrer/Filmer_13-17_ar/Fotoalbumet/ http://dubestemmer.no/no/Filmer_+_brosjyrer/Filmer_13-17_ar/Fort_gjort/ Internationalisering
 • uddannelsesparat og motiveret En udfodring som man skal klædes på til (kræver) forandring: tid, fysiske rammer, opkvalificering af lærere, andre mål Internationalisering
 • lejrskole / udveksling Internationalisering
 • KUNNE HER KOMME IND PÅ FORSLAG TIL UNDERVISNINGSPLAN Internationalisering
 • medejerskab Internationalisering
 • Comenius eTwinning Assistent Efteruddannelse LEJRSKOLE Virtuelt samarbejde (eTwinning) Find samarbejdspartner på nettet Kontaktseminar (Comenius) Andre kontakter – venskabsbyer Internationalisering
 • Internationalisering
 • Internationalisering
 • Få alle sanser i spil Internationalisering

×