Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fourfeldtskolen: Internationalisering - Undervisningsplan

813 views

Published on

FOURFELDTSKOLEN
- KLÆDT PÅ TIL UDFORDRINGER

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fourfeldtskolen: Internationalisering - Undervisningsplan

 1. 1. LÆRINGSCENTER UNDERVISNINGSPLAN Internationalisering & IT Fourfeldtskolen
 2. 2. Navigation BAGGRUNDFolkeskoleloven og Fælles MÅL – og vision Mål Eleverne - aktive deltagere i en globaliseret verden RAMMER UNDERVISNINGSPLAN
 3. 3. GLOBALISERINGSRÅDETFremgang, fornyelse og tryghedStrategi for Danmark i den globale økonomi– de vigtigste initiativer (2006)Regeringens mål for folkeskolen (verdens bedste folkeskole)Folkeskolen skal sikre, at alle unge får kundskaberog færdigheder, der kvalificerer dem til at deltageaktivt i en globaliseret verden.
 4. 4. FÆLLES MÅL7 FOKUSPUNKTERInternationalisering*Undervisningen skal have et globalt perspektivViden om andre lande, sprogfærdigheder og internationalkultur – og samfundsforståelseIT*Skal integreres effektivt i alle fag, hvor det er relevantDen praktisk musiske dimensionFaglig læsningBæredygtig udviklingTosprogede eleverEvaluering
 5. 5. UDSPIL TIL EN BEDRE FOLKESKOLE - 2010Faglighed og frihedRegeringens udspil til en bedre folkeskole (december2010)Danske elever skal rustes til en fremtid i denglobaliserede verden (afsnit 2.6). Strategi for fremmedsprog Flere udvekslingsaftaler Alle elever skal kunne vælge mellem tysk og fransk
 6. 6. FOKUSLæringscenter:ITInternationalisering(Innovation)
 7. 7. VISION klædt på til udfordringerAlle elever på Fourfeldtskolen:• har ret til et sundt og godt liv.• anerkender, at alle mennesker har forskellige livsvilkår• får stærke faglige, sociale og personlige færdigheder, som kvalificerer dem til at gennemføre en ungdoms- uddannelse – og kan deltage aktivt i en globaliseret verden.• afslutter grundskoleforløbet på Fourfeldtskolen klædt på som verdensborgere med IT, innovative og inter- kulturelle færdigheder, så de aktivt kan bidrage til og deltage på fremtidens arbejdsmarked.
 8. 8. MÅLKlæde eleverne på til det multikulturelle samfund;kommunikation, teknologi, forandringsparathed,sprogkompetencer, fremme forståelsen for andre mennesker ogandre levevilkår og –måderInterkulturelle færdigheder / kompetencer:• Viden: om andre lande, sprogfærdigheder, international kultur- og samfundsforståelse, egen baggrund og historie• Færdigheder: til at kunne handle i og med ukendte omgivelser, kommunikation med og på andre sprog, samarbejde med nogen der er anderledes end en selv - på tværs af grænser• Holdninger: åbenhed, tolerance og nysgerrighed over for det, der er anderledes, grundlæggende respekt for andre. accept af, at andre mennesker gør ting på andre måder end én selv, dannelse, muligheder, opgaver
 9. 9. OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGERElever fra Fourfeldtskolen anses foruddannelsesparate, når• de kan mestre en kompleks og ofte usikker situation (agere i kaos) – er forandringsparate• de har kompetencer til at kunne knytte og forhandle meningsfulde relationer og til at indgå i forpligtende fællesskaber – også på tværs af grænser• de har kendskab til og oplevet forskellige kulturer i det lokale, nationale og internationale samfund
 10. 10. LÆRINGSCENTER et samfund i hastig forandringMedvirke til at eleverne på Fourfeldtskolen bliverklædt på til ”et samfund i hastig forandring” oger forandringsparate;• kreativitet• innovation• samarbejdsevne• samskabende• mod til at gå i gang med noget nyt og ukendt• evne til at indgå i mange relationer med tillid til og tro på de andre
 11. 11. PROGRESSIONMidler? • IT, innovation, internationalisering • Forudsætninger? • tid, fysiske rammer, opkvalificering, andre målsætningerImplementering? • medejerskab til Fourfeldtskolen som et læringscenter
 12. 12. RAMMER IT – integreres i alle fag, eTwinning (værktøj til kommunikation) Lokale netværk; gæstelærere / Comenius assistent, venskabsklasser; lokal / national / international Projekter; eTwinning, Comenius - EU / NordPlus – Nordisk Ministerråd, klasseudveksling / elevudveksling / lejrskole Studiebesøg / praktikophold / job-swop Andre medier; email, mobil, kamera / video, audio, skype, messenger, wikis, hjemmesider (f.eks. skolens / klassens), chat, billeder / panoramio, GPS, google earth / google streetview, film.
 13. 13. SAMARBEJDSPARTNERE eTwinning - Grænseoverskridende Dating Center for Undervisningsmidler Kontaktseminar - UI Schools Online (tidl. Global Gateway) Globale Skolepartnerskaber Efteruddannelse / Comenius Venskabsbyer Netværk – lokale og globale
 14. 14. LÆRINGSMILJØER strategiske mål Fourfeldtskolen som et åbent rum IT og DEN INTERNATIONALE DIMENSION skal integreres i alle fag, hvor det er relevant Teknologi og science Kunst, kreativitet og sansning Sprog, kommunikation og medier Krop, kultur og trivsel Samfund, marked og politik
 15. 15. INDSKOLINGENOverordnet mål: LÆRE AT LÆRE OG GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER Viden om / færdigheder Danmark – Skandinavien
 16. 16. INDSKOLINGEN Lokalt det internationale i det lokale (lærere, forældre, forretninger med andenetnisk / kulturel baggrund) Fokus: mig selv, hvor kommer jeg fra, traditioner og højtider, min familie, mit hus / gade / by, min bedste leg / legetøj, sange, lege
 17. 17. INDSKOLINGENOpgaver: Udveksling af ”ting”, der formidler og fortæller om: o en anden klasse o en anden by o et andet land
 18. 18. MELLEMTRINNETOverordnet mål:• LÆRE AT EKSPERIMENTERE OG ANVENDE DET LÆRTEViden om: Færdigheder / bevidsthed (national) Danmark Danmark i Europa Norden
 19. 19. MELLEMTRINNETFOKUS: mig selv og min familie min by, mit hus, min gade min klasse/skole min fritid, uden for mit vindue min livret (lokal/national mad)
 20. 20. MELLEMTRINNETOPGAVER: De 7 verdensdele, klima, natur, nærmiljø, bæredygtig udvikling Lande i Europa, hovedstad, befolkningsantal, seværdigheder, natur Dansk kultur / udenlandsk kultur i DK (historie / historisk indflydelse) Det danske samfund / demokrati
 21. 21. OVERBYGNINGENOverordnet mål: LÆRE AT OPSØGE NY VIDEN OG TRÆFFE VALGInterkulturelle færdigheder: o viden / færdigheder / holdninger international bevidsthed Danmark Europa verden
 22. 22. OVERBYGNINGENFOKUS: skolegang / fremtid fritid / fritidsinteresse job / lommepenge familie / venner
 23. 23. OVERBYGNINGENOPGAVER med udgangspunkt i et internationalt møde – konkret /virtuelt: Demokrati / EU Mig selv i verden Fremtid; uddannelse, job, familiestruktur EU på skemaet / dilemmaspil Musik, teater, blade, film, TV, internet nærmiljø Nærmiljø – det lokale i det globale Norm / moral Værdig / livskvalitet / levevilkår Ungdomskultur Miljø Globale konflikter Land – by Turisme

×