Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikram salhi 2011

351 views

Published on

es un trebal de la ikram salhi
de aula oberta 4t eso
ies baix camp

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ikram salhi 2011

  1. 1. Els electroimants NOM:IKRAM SALHI CURS:4t eso IES BAIX CAMP
  2. 2. QUE ÉS UN ELECTROIMANTS? <ul>Un electroimant és una mena en què el camp magnètic és produit paper flux d'un Corrent Elèctric. I, en conseqüència, el camp desapareix en Cesser el flux del Corrent Elèctric </ul>
  3. 4. PER QUE ESTÀ FOTRMAT? Un electroimant està constituït per una peça De ferro o acer,el nucli.Al voltan del nucli s'enrotlla fil conductor format una bobina.cada volta es diu espira
  4. 6. COM FUNCIONA? La idea bàsica d'un electroimant és extremadament simple: Posant Corrent Elèctric a travez d'un cable és Pot crear un camp magnètic. Usant aqueste simple principi és podin fermentació Tot Tipus de coses, incloent motors, solenoides, caps de lectura / escriptura per a discs i casateras (caseteras, VCR's, Floppy's i discos Durs, etc.) Altaveus, i més. En AQUESTA edició de Com funcions els coses, aprendre com funcionen Els electroimants. També tindrà la oprtunidad de provar molts experiments AMB un electroimant que va crear Vostè MATEIX.
  5. 8. QUINES APLICACIONS TÉ? <ul>En aplicacions científiques El mateix Principi s'utilitza al microscopi electrònic, a els quals Els electrons és fa passar el Feix a través d'una sèrie de magnetisme &quot;lents&quot;, igual que la llum passa a través de les lents de vidre en un microscopi convencional.As noted above, the Cyclotron makes use of a magnetic field to causi charged particles to execute a circular path. Com és va assenyalar anteriorment, el ciclotró fa Ús d'un camp magnètic a causa de les partícules carregades per executa una Trajectòria circular. </ul>

×