accon■avmadviseurs en accountants     Welkom!  Belastingplan 2012
ProgrammaFiscale wijzigingen inkomstenbelastingFiscale wijzigingen vennootschapsbelastingOverige fiscale maatregelenFiscal...
Even voorstellen…drs S.R. (Sander) van Gelderen     Regio Directeur Belastingadviesdrs. I. (Izaak) Koppejan      ...
Prinsjesdag 2011  Ruimte voor ondernemen!
Inkomstenbelasting• Zelfstandigenaftrek• Minder for doteren• De terbeschikkingsstellingsregeling• De vitaliteitsregeling• ...
Inkomstenbelasting                Zelfstandigenaftrek, for & tbsZelfstandigenaftrekEen vaste basisaftrek v...
Inkomstenbelasting                   Vitaliteitsregeling 1/2• Afschaffing spaarloonregeling - vrijval ...
Inkomstenbelasting                 Vitaliteitsregeling 2/2• Vanaf 1 januari 2013 belastingvrij sparen• In...
InkomstenbelastingDefiscalisering van testamentaire vorderingen en schuldenRuimere aftrek culturele giftenVerhoging schijv...
InkomstenbelastingVerhoging schijven           Ruimte voor ondernemen!
Vennootschapsbelasting• Renteaftrek beperkingen• Invoer research & development aftrek• Introductie objectvrijstelling vast...
VennootschapsbelastingRenteaftrek beperkingenRente boven € 1.000.000 inzake overnameschuld nieuwe vennootschappen welke in...
VennootschapsbelastingIntroductie objectvrijstelling vaste inrichting•  Objectvrijstelling voor de winst van een buitenla...
VennootschapsbelastingSoepele herziening voorlopige aanslagenHerziening voorlopige aanslag mogelijk zonder officieel bezwa...
Overige fiscale maatregelen • Versobering 30%-regeling • Wijziging autoregeling • Afschaffing belastingen • Overdrachtsbel...
Overige fiscale maatregelen             Versobering 30%-regeling• Salarisnorm (2011 € 50.619)• Specifieke des...
Overige fiscale maatregelen              Wijziging autoregeling 1/31. Verlaging co2-grenzen zuinige auto’s: ...
Overige fiscale maatregelen            Wijziging autoregeling 2/32. Aanpassing CO2-schijvengrenzen in de BPM ...
Overige fiscale maatregelen               Wijziging autoregeling 3/33.  Alternatief voor rittenregistratie ...
Overige fiscale maatregelen               Afschaffing belastingen1.  Afvalstoffenbelasting2.  Grondwaterbe...
Overige fiscale maatregelenOverdrachtsbelasting•  Tijdelijke verlaging van 6% naar 2%•  Geldt tot 1 juli 2012Uitbreiding...
Fiscale actualiteiten• Flex B.V.• Kosten Kamer van Koophandel vervallen vanaf 2013• Jurisprudentie onzakelijke lening• Wil...
Fiscale actualiteitenKleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2011InvesteringNiet meer dan € 2.200    0%€ 2.201 t/m € 54.324...
Vragen…Ruimte voor ondernemen!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie 22 09-2011 belastingplan 2012

1,436 views

Published on

Slides van de presentatie Belastingplan 2012, gehouden op 22-09-2011 in het Van der Valk Hotel te Middelburg.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie 22 09-2011 belastingplan 2012

 1. 1. accon■avmadviseurs en accountants Welkom! Belastingplan 2012
 2. 2. ProgrammaFiscale wijzigingen inkomstenbelastingFiscale wijzigingen vennootschapsbelastingOverige fiscale maatregelenFiscale actualiteitenVragen? Ruimte voor ondernemen!
 3. 3. Even voorstellen…drs S.R. (Sander) van Gelderen Regio Directeur Belastingadviesdrs. I. (Izaak) Koppejan Accountmanager Belastingadvies Ruimte voor ondernemen!
 4. 4. Prinsjesdag 2011 Ruimte voor ondernemen!
 5. 5. Inkomstenbelasting• Zelfstandigenaftrek• Minder for doteren• De terbeschikkingsstellingsregeling• De vitaliteitsregeling• Defiscalisering van vorderingen en schulden• Ruimere aftrek culturele giften• Verhoging derde schijf Ruimte voor ondernemen!
 6. 6. Inkomstenbelasting Zelfstandigenaftrek, for & tbsZelfstandigenaftrekEen vaste basisaftrek van € 7.280 per jaar, ingaand per 1 januari 2012.Minder for doterenDotatieplafond wordt verlaagd van € 11.882 tot € 9.382De terbeschikkingsstellingsregelingGeruisloze doorschuiving in de tbs-regeling bij echtscheiding Ruimte voor ondernemen!
 7. 7. Inkomstenbelasting Vitaliteitsregeling 1/2• Afschaffing spaarloonregeling - vrijval in de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2016 - vanaf 1 januari 2016 volledig afgeschaft• Afschaffing levensloopregeling - afschaffing per 1 januari 2012 voor nieuwe deelnemers - < € 3.000 spaargeld in 2012 opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitsparen - overgangsregeling deelnemers spaartegoed > € 3.000 - opgebouwde rechten blijven behouden - geen levensloopkorting meer vanaf 2012 Ruimte voor ondernemen!
 8. 8. Inkomstenbelasting Vitaliteitsregeling 2/2• Vanaf 1 januari 2013 belastingvrij sparen• Inleg bij banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen• € 5.000 per jaar aftrekbaar in de inkomstenbelasting• Maximum aftrek € 20.000• Onbeperkte vrijstelling in box III• Uitkering belast met 42% loonheffing• Jaarlijks kan maximaal € 20.000 opgenomen worden, daarna kan opnieuw gespaard worden.• Opnamebeperking vanaf 62 jaar, maximaal € 10.000 per jaar• Uiterlijke vrijval spaartegoed voor de (verhoogde) AOW-leeftijd Ruimte voor ondernemen!
 9. 9. InkomstenbelastingDefiscalisering van testamentaire vorderingen en schuldenRuimere aftrek culturele giftenVerhoging schijven Ruimte voor ondernemen!
 10. 10. InkomstenbelastingVerhoging schijven Ruimte voor ondernemen!
 11. 11. Vennootschapsbelasting• Renteaftrek beperkingen• Invoer research & development aftrek• Introductie objectvrijstelling vaste inrichting• Aanpassing buitenlandse ab-regeling• Soepele herziening voorlopige aanslagen• Verhoging winstdrempel ANBI• Termijn verliesverrekening Ruimte voor ondernemen!
 12. 12. VennootschapsbelastingRenteaftrek beperkingenRente boven € 1.000.000 inzake overnameschuld nieuwe vennootschappen welke in de fiscaleeenheid worden gevoegd. Aftrek blijft ook in stand boven dit bedrag voorzover VV niet meerBedraagt dan 2 * EVInvoer research & development aftrekEen extra aftrek naast de faciliteit voor R&D-loonkosten in de loonbelasting Ruimte voor ondernemen!
 13. 13. VennootschapsbelastingIntroductie objectvrijstelling vaste inrichting• Objectvrijstelling voor de winst van een buitenlandse vaste inrichting• Verlies buitenlandse vaste inrichting niet langer aftrekbaar in Nederland• Uitzondering voor definitieve verliezenAanpassing buitenlandse ab-regeling• Beperking tot antimisbruik maatregel Ruimte voor ondernemen!
 14. 14. VennootschapsbelastingSoepele herziening voorlopige aanslagenHerziening voorlopige aanslag mogelijk zonder officieel bezwaarVerhoging winstdrempel ANBIDe winstdrempel wordt verhoogd tot € 15.000 op jaarbasis of € 75.000 over het jaar zelf en de viervoorafgaande jaren tezamen.VerliesverrekeningVanaf 2012 alleen nog terugwenteling naar 2011. Verlies uit 2011 mag nog wel 3 jaarteruggewenteld worden. Ruimte voor ondernemen!
 15. 15. Overige fiscale maatregelen • Versobering 30%-regeling • Wijziging autoregeling • Afschaffing belastingen • Overdrachtsbelasting • Uitbreiding partnerbegrip • Werkbonus • Nieuwe renteregeling Ruimte voor ondernemen!
 16. 16. Overige fiscale maatregelen Versobering 30%-regeling• Salarisnorm (2011 € 50.619)• Specifieke deskundigheid ‘niet of schaars’ aanwezig• Verlenging toetsperiode tot 25 jaar• Binnen 150 km van de Nederlandse grens geen 30% regeling meer. Ruimte voor ondernemen!
 17. 17. Overige fiscale maatregelen Wijziging autoregeling 1/31. Verlaging co2-grenzen zuinige auto’s: Ruimte voor ondernemen!
 18. 18. Overige fiscale maatregelen Wijziging autoregeling 2/32. Aanpassing CO2-schijvengrenzen in de BPM Ruimte voor ondernemen!
 19. 19. Overige fiscale maatregelen Wijziging autoregeling 3/33. Alternatief voor rittenregistratie bij bestelauto’s4. Afschaffing vrijstelling motorrijtuigenbelasting zeer zuinige auto’s5. BTW-correctie privégebruik auto naar 2,7% van de catalogusprijs Ruimte voor ondernemen!
 20. 20. Overige fiscale maatregelen Afschaffing belastingen1. Afvalstoffenbelasting2. Grondwaterbelasting3. Belastingen op pruim- en snuiftabak4. Belasting op alcoholvrije dranken5. Belasting op leidingwater6. Verpakkingenbelasting7. Eurovignet Ruimte voor ondernemen!
 21. 21. Overige fiscale maatregelenOverdrachtsbelasting• Tijdelijke verlaging van 6% naar 2%• Geldt tot 1 juli 2012Uitbreiding partnerbegrip• Ongehuwd samenwonenden welke een gezin vormen met een minderjarig kind van een van beide personen.Werkbonus• Vanaf 1 januari 2013• Recht vanaf 62 jaar• Maximaal € 3.000 per jaar, maximaal 3 keer• Vervangt de arbeidskorting voor ouderen en de doorwerkbonusNieuwe renteregeling• Heffingsrente wordt ‘belastingrente’• Tijdvak renteberekening vangt aan op 1 juli na afloop van het belastingjaar• Invorderingsrente blijft wel bestaan• Er wordt minder snel belastingrente vergoed Ruimte voor ondernemen!
 22. 22. Fiscale actualiteiten• Flex B.V.• Kosten Kamer van Koophandel vervallen vanaf 2013• Jurisprudentie onzakelijke lening• Willekeurige afschrijvingen stoppen vanaf 2012• Wetsvoorstel personenvennootschap ingetrokken?• Investeringsaftrek Ruimte voor ondernemen!
 23. 23. Fiscale actualiteitenKleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2011InvesteringNiet meer dan € 2.200 0%€ 2.201 t/m € 54.324 28%€ 54.325 t/m € 100.600 € 15.211 € 15.211 verminderd met 7,56% van het deel van het€ 100.601 t/m € 301.800 investeringsbedrag boven de € 100.600Meer dan € 301.800 0% Ruimte voor ondernemen!
 24. 24. Vragen…Ruimte voor ondernemen!

×