PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN         ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT_____________________________________...
SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTIONSOALAN / QUESTIONSebagai satu asas pengetahuan utama dalam bidang Pendidikan Jasmani, k...
PANDUAN PELAJARAnda dinasihatkan untuk:1.   Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam inter...
_________________________________________________________________________PENILAIAN / EVALUATIONTugasan ini akan menyumbang...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Assigment hbpe 2203 pj

1,878 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Assigment hbpe 2203 pj

 1. 1. PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT_________________________________________________________________________KOD KURSUS /COURSE CODE : HBPE2203TAJUK KURSUS /COURSE TITLE : UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANISEMESTER /SEMESTER : JANUARI/JANUARY 2011_________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course.2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English.3. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing.4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer.5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference.6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file.7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 1 Mac 2011 hingga 7 Mac 2011. Serahan selepas 7 Mac 2011 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 1 March 2011 and 7 March 2011. Submission after 7 March 2011 will NOT be accepted.8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own. 1
 2. 2. SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTIONSOALAN / QUESTIONSebagai satu asas pengetahuan utama dalam bidang Pendidikan Jasmani, kursus pengukuran danpenilaian lazimnya ditawarkan dalam program ijazah sarjana muda dan sarjana di universiti dankolej. Sebagai seorang pendidik yang mengikuti kursus ini, anda seharusnya membacapenyelidikan yang diterbitkan dalam jurnal profesional. Kebolehan anda mencerakin pembacaanartikel penyelidikan akan membolehkan anda melaksana dapatan dalam pengajaran danpembelajaran.Sebagai tambahan kepada modul dan sesi tutorial, anda dikehendaki membaca artikelpenyelidikan berikut yang boleh dimuat turun dari Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi Digital Library,OUM di alamat: http://ehis.ebscohost.com.newdc.oum.edu.my/ehost/detail?hid=121&sid=9bdf5501-9268- 45a2-8f81- cc4910093367%40sessionmgr114&vid=7&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d %3d#db=a3h&AN=33325310 A lasting impression: A pedagogical perspective on youth fitness testing oleh Stephen Silverman, Xiaofen Deng Keating, dan Sharon R. Phillips Measurement in Physical Education and Exercise Science, 12: 146-166, 2008Anda perlu mengkritik dan merumuskan secara terperinci tentang pendekatan yang menjadipersoalan utama tentang ujian kecergasan, panduan bagi memastikan ujian kecergasan membawakesan positif di sekolah, langkah yang boleh digunakan untuk menilai pengajaran kecergasan danfaedah maklumat artikel ini kepada anda sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani. [Jumlah: 30 markah] 2
 3. 3. PANDUAN PELAJARAnda dinasihatkan untuk:1. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet atau perpustakaan yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik), yang berupaya memberi bantuan bernilai ke arah penyiapan tugasan ini.2. Mencatat dalam bentuk APA segala sumber rujukan dari mana-mana yang perlu dengan merujuk kepada Publication Manual of the American Psychological Association (Edisi ke-5 atau ke-6), 2002 atau 2009.Tugasan yang lengkap seharusnya merangkumi semua maklumat yang diperlukan dan adalahantara 2500 – 3000 patah perkataan tidak termasuk:• Kulit hadapan• RujukanPANDUAN TUTORTutor dinasihatkan untuk:1. Berkongsi kepakaran dalam membaca dan memahami artikel penyelidikan.2. Membimbing pelajar bagaimana untuk mencari artikel yang dinyatakan melalui Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi Digital Library, OUM.3. Mencadangkan bahan rujukan utama dan/atau laman sesawang yang berkaitan sebagai rujukan pelajar. 3
 4. 4. _________________________________________________________________________PENILAIAN / EVALUATIONTugasan ini akan menyumbangkan 30% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilaiberdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan. / This assignment accounts for 30% of themarks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics / Answer Scheme.Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semesterbermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examinationcommences.PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM: MARKS DEDUCTIONAmaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jikaplagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submittedassignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks wouldbe deducted as follows: Tugasan dengan kandungan 10 - 30 % yang sama dengan lain: 20% potongan daripada jumlah markah yang diperolehi. Tugasan melebihi kandungan 30 % yang sama dengan lain: Markah sifar akan diberikan.• Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored.• Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE 4

×