Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
eMarketing: juridische
aspecten
19 mei 2015
DLA Piper
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
DLA Piper is een internationaal advocatenkantoor actief in alle takke...
DLA Piper
19 mei 2015
Antoon is advocaat en Lead Lawyer bij het
departement Intellectual Property &
Technology van DLA Pip...
Agenda
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Algemene regels
1. Reclame
a. Algemene regels
inzake reclame
b. Vergelij...
Agenda
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Algemene regels
1. Reclame
a. Algemene regels
inzake reclame
b. Vergelij...
Reclame
1. Wat is reclame?
 Verschillende definities in de regelgeving
 regels inzake misleidende reclame: iedere mededeling die...
1. Wat is reclame?
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
1. Wat is reclame?
Ook: guerilla marketing
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
 Verbod op oneerlijke handelspraktijken, namelijk wanneer een
pra...
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
 Beginsel: wordt beschouwd als misleidend:
 onjuiste informatie,...
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Essentiële elementen va...
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
"Wrinkles appear reduce...
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
 Voorwaarde:
 € 1,49 cash back (‘gemiddelde verkoopprijs’)
19 me...
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
 Reclame kan ook misleiden door essentiële informatie
weg te late...
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
 Bijvoorbeeld: vermelden van een prijs zonder alle kosten die
ook...
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
 Niet de indruk creëren dat je product is goedgekeurd door, of
is...
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
Basisprincipes
 Misleidend: valse of onvolledige informatie over ...
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Gebruik van een asteris...
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Hyperbolische reclame
2. Reclame mag geen oneerlijke
handelspraktijk uitmaken
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Hyperbolische reclame
3. Reclame moet herkenbaar zijn
 Reclame moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn
19 mei 2015eMarketing: juridische asp...
4. Reclame moet fatsoenlijk, eerlijk en
waarachtig zijn
 ICC: algemene regels geldend inzake reclame
 "hedendaagse gelde...
4. Reclame moet fatsoenlijk, eerlijk en
waarachtig zijn
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
4. Reclame moet fatsoenlijk, eerlijk en
waarachtig zijn
 .
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
5. Specifieke regels
 Verschillende sectoren kennen
eigen regels (bijv. voeding,
alcoholische dranken, etc.)
 Ook versch...
6. De Jury voor Ethische Praktijken inzake
Reclame ("JEP")
 JEP is een zelf-disciplinaire instelling die kan oordelen ove...
Agenda
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Algemene regels
1. Reclame
a. Algemene regels
inzake reclame
b. Vergelij...
1. Vergelijkende reclame: voorbeeld
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
1. Vergelijkende reclame: voorbeeld
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
1. Vergelijkende reclame: voorbeeld
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
2. Wat is vergelijkende reclame?
 "elke vorm van reclame waarbij een
concurrent dan wel door een concurrent
aangeboden go...
3. Voorwaarden voor vergelijkende
reclame
(a) Vergelijkende reclame mag niet
misleidend zijn:
- Incorrecte informatie die ...
3. Voorwaarden voor vergelijkende
reclame
(b) Je moet goederen of diensten vergelijken die
in dezelfde behoeften voorzien ...
3. Voorwaarden voor vergelijkende
reclame
(c) Op objectieve wijze relevante kenmerken
vergelijken (bijvoorbeeld ook de pri...
3. Voorwaarden voor vergelijkende
reclame
(e) Niet de goede naam schaden en zich
niet kleinerend uitlaten
- Echter, vergel...
Agenda
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Algemene regels
1. Reclame
a. Algemene regels
inzake reclame
b. Vergelij...
Reclame in een online context
Wettelijke voorwaarden
 reclame moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn
 Indien dit nie...
Agenda
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Algemene regels
1. Reclame
a. Algemene regels
inzake reclame
b. Vergelij...
Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens - Privacy
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
1. Wat zijn persoonsgegevens?
Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon (...
1. Wat zijn persoonsgegevens?
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
2. "Verwerking" van
persoonsgegevens
 Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking
tot persoonsgegevens, a...
3. Betrokken partijen
 Verantwoordelijke voor de verwerking
 natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de feitelijke vere...
4. Verplichtingen voor de
verantwoordelijke
 Aangifte bij de Privacycommissie van de verwerking
 Informatieverplichting
...
4. Verplichtingen voor de
verantwoordelijke: informatie
Betrokkenen moeten worden geïnformeerd nog voor de
verwerking plaa...
4. Verplichtingen voor de
verantwoordelijke: informatie
 In welke vorm moet de informatie worden gegeven:
 standaard: pr...
Voorbeeld van een folder
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Agenda
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Algemene regels
1. Reclame
a. Algemene regels
inzake reclame
b. Vergelij...
Direct marketing
Regels over direct marketing:
overzicht
1. Wettelijk kader
2. Spam – waarover spreken we?
3. Grondbeginselen voor het zend...
1. Wettelijk kader
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
1. Wettelijk kader
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
W. Elektronische
Handel
(en "spam"-KB) (nieuwe
W.E.R.)
Consu...
2. Spam – waarover spreken we?
 We spreken niet over
 offline marketing (e.g. brochures, brieven, etc.)
 telemarketing ...
3. Grondbeginselen voor het zenden van
direct marketing
1. VERKRIJG VOORAFGAANDE TOESTEMMING (OPT-IN)
 Grondbeginsel: dir...
3. Grondbeginselen voor het zenden van
direct marketing
2. VOORZIE STEEDS EEN OPT-OUT
 Op het moment van verzameling van ...
3. Grondbeginselen voor het zenden van
direct marketing
3. WEES TRANSPARANT
 Algemene regels over online reclame zijn van...
4. Praktijk
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
4. Praktijk: capita selecta
 Hoe verkrijgen we de "vrije, specifieke en geïnformeerde
toestemming"?
 Wat zijn de Robinso...
4. Praktijk: Hoe verkrijgen we de "vrije,
specifieke en geïnformeerde toestemming"?
Ja, Ik wens meer informatie te ontvang...
4. Praktijk: Hoe verkrijgen we de "vrije,
specifieke en geïnformeerde toestemming"?
Moeten we een lange privacyverklaring ...
4. Bel-me-niet-meer lijst
 vroegere Robinson
 abonnee – operator: telefoonnummer
 abonnee kan operator contacteren
 te...
4. Praktijk: Kunnen we "tell-a-friend"
systemen gebruiken?
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
CONSENT!
Agenda
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Algemene regels
1. Reclame
a. Algemene regels
inzake reclame
b. Vergelij...
Behavioural advertising
1. Wat is behavioural advertising?
 Geen wettelijke definitie
 Omschrijving
vorm van "reclame"
adverteerders observere...
2. Hoe maakt men een profiel van mij?
Cookies
 kleine bestanden die door de webbrowser van de
gebruiker (pc, tablet, smar...
2. Hoe maakt men een profiel van mij?
Reclamecookies
 cookie wordt gebruikt
om een gebruiker te
identificeren
doorheen al...
3. En wat zegt de wet?
SPAM-regelgeving?
a. Mogelijk, indien gecombineerd met elektronische post (dus e-mail, SMS, etc.)
b...
4. Future-proof?
Wet spreekt van de "opslag" van informatie op de
eindapparatuur
 technologische ontwikkeling
 technieke...
Agenda
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Algemene regels
1. Reclame
a. Algemene regels
inzake reclame
b. Vergelij...
Online wedstrijden en loterijen
Online wedstrijden en loterijen
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Online wedstrijden en loterijen
Drie juridische regimes moeten nageleefd worden:
1. Loterijen
2. Kansspelen
3. Behendighei...
1. Loterij
 Begrip "loterij"
 Artikel 301 Sw.: "verrichtingen die het publiek aangeboden
worden en die bestemd zijn om w...
1. Loterij
 Praktijk
 Populair (gemak, goedkoop, disputen?)
 Hoewel gereguleerd en strafsancties, is
afdwinging zeer la...
2. Kansspel
 Begrip "Kansspel"
 Kansspelwet 7 mei 1999: "elk spel waarbij een ingebrachte inzet van om het even
welke aa...
2. Kansspel
 Praktijk
 Vaak niet als promo want "inzet" is vereist (en het is hoe
dan ook verboden)
 Maar: "kansspel" z...
3. Behendigheidsspel
 Begrip "Behendigheidsspel"
 Geen wettelijke definitie
 Poging tot definiëring: "een spel waarbij
...
Agenda
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Algemene regels
1. Reclame
a. Algemene regels
inzake reclame
b. Vergelij...
Gebruik van sociale media en
marketing
1. Wat zijn sociale media?
 “Sociale media” is het gebruik van
web-based en mobiele
technologiën en praktijken om
mensen ...
2. Kenmerken van sociale media
Voordelen
 Laagdrempelig
 Real-time
 Wereldwijd
=> sociale media kunnen een uitstekend m...
3. Typische risico's - algemeen
 plaatsen van schadelijke content voor de reputatie van de onderneming
 klanten kunnen o...
5. Enkele geselecteerde juridische issues
 Issues m.b.t. de klanten
 rechtstreekse communicatie met de klant
 lanceren ...
5. Enkele geselecteerde juridische issues:
rechtstreekse communicatie met de klant
19 mei 2015eMarketing: juridische aspec...
5. Enkele geselecteerde juridische issues:
rechtstreekse communicatie met de klant
Hoe kunt u zich beter beschermen tegen ...
5. Enkele geselecteerde juridische issues: lanceren
van marketing- en reclamecampagnes
Gebruik van sociale media is heden ...
5. Enkele geselecteerde juridische issues: lanceren
van marketing- en reclamecampagnes
 Risico's – Omwille van de globale...
5. Enkele geselecteerde juridische issues: lanceren
van marketing- en reclamecampagnes
19 mei 2015eMarketing: juridische a...
5. Enkele geselecteerde juridische issues: lanceren
van marketing- en reclamecampagnes
Hoe kunt u zich beter beschermen te...
5. Enkele geselecteerde juridische issues: User generated content die
indruist tegen de rechten of de belangen van de onde...
5. Enkele geselecteerde juridische issues: User generated content
die indruist tegen de rechten of de belangen van de onde...
Agenda
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Algemene regels
1. Reclame
a. Algemene regels
inzake reclame
b. Vergelij...
Enkele uitsmijters
Enkele uitsmijters
Intellectuele eigendomsrechten
 auteursrechten
 muziek, film, boeken, etc.
 naburige rechten
 acteu...
Enkele uitsmijters
Intellectuele eigendomsrechten
 Merken
 woordmerk (bv. coca-cola)
 beeldmerk
 Wat te doen: vraag de...
Enkele uitsmijters
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Portretrecht
gebruik van een
afbeelding in reclame
imitati...
Gebruik van merken
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
Eerst door Pepsi…
Gebruik van merken
19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
…dan door Coca-Cola.
Vragen?
Antoon Dierick
DLA Piper UK LLP (België)
Louizalaan 106
1050 Brussel
T 0032 (0)2 500 16 43
E Antoon.Dierick@dlapip...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Innovatieacademie innovatieve marketingcommunicatie sessie 4 vermijd valkuilen bij e communicatie antoon dierick

504 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovatieacademie innovatieve marketingcommunicatie sessie 4 vermijd valkuilen bij e communicatie antoon dierick

 1. 1. eMarketing: juridische aspecten 19 mei 2015
 2. 2. DLA Piper 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten DLA Piper is een internationaal advocatenkantoor actief in alle takken van het ondernemingsrecht. Het bestaat uit 77 kantoren in 31 landen in Europa, Azië, de VS en Afrika. Er werken meer dan 8.000 mensen (waaronder 4.200 advocaten). In België bestaat DLA Piper uit 110 advocaten in Antwerpen en Brussel.
 3. 3. DLA Piper 19 mei 2015 Antoon is advocaat en Lead Lawyer bij het departement Intellectual Property & Technology van DLA Piper. In zijn dagdagelijkse praktijk focust hij op Internetrecht in de brede zin van het woord, met een bijzondere aandacht voor de regels van elektronische handel, zoals handelspraktijken, consumentenbescherming, marketing, regels inzake online promotionele acties, etc. Antoon adviseert cliënten gaande van start- ups tot multinationals. eMarketing: juridische aspecten
 4. 4. Agenda 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Algemene regels 1. Reclame a. Algemene regels inzake reclame b. Vergelijkende reclame c. Reclame online 2. Verwerking van persoonsgegevens eMarketing Tools 1. Direct marketing/spam 2. Behavioural advertising 3. Online wedstrijden en loterijen 4. Bedenkingen bij het gebruik van sociale media 5. Enkele uitsmijters
 5. 5. Agenda 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Algemene regels 1. Reclame a. Algemene regels inzake reclame b. Vergelijkende reclame c. Reclame online 2. Verwerking van persoonsgegevens eMarketing Tools 1. Direct marketing/spam 2. Behavioural advertising 3. Online wedstrijden en loterijen 4. Bedenkingen bij het gebruik van sociale media 5. Enkele uitsmijters
 6. 6. Reclame
 7. 7. 1. Wat is reclame?  Verschillende definities in de regelgeving  regels inzake misleidende reclame: iedere mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen  regels inzake reclame bij diensten van de informatiemaatschappij: elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent  In essentie: iedere mededeling die de verkoop bevordert, imago promoot, etc.  Uitgaande van een onderneming (geen consument)  Zeer ruim gedefinieerd, en ook geïnterpreteerd door de rechtspraak, bijvoorbeeld recente zaak HvJ:  gebruik van een domeinnaam (www.winkelX.com) is reclame  eenvoudig registreren van de domeinnaam is geen reclame (want niet zichtbaar als zodanig)  metatags in een website zijn een vorm van reclame (onzichtbaar maar zorgen wel voor search engine optimzation) 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 8. 8. 1. Wat is reclame? 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 9. 9. 1. Wat is reclame? Ook: guerilla marketing 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 10. 10. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken  Verbod op oneerlijke handelspraktijken, namelijk wanneer een praktijk (bijvoorbeeld reclame):  in strijd is met de vereisten van professionele toewijding; en  het economische gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is met betrekking tot het onderliggende product wezenlijk verstoort of kan verstoren.  Deze algemene regel is meer geconcretiseerd in de volgende verbods bepalingen:  Een handelspraktijk (zoals reclame) mag niet misleidend zijn  Een handelspraktijk (zoals reclame) mag niet aggressief zijn 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 11. 11. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 12. 12. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken  Beginsel: wordt beschouwd als misleidend:  onjuiste informatie, of zelfs als de informatie feitelijk correct is,  de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen  ten aanzien van een of meer essentiële elementen (aard en voornaamste kenmerken van het product, verplichtingen van de onderneming, prijs, rechten van de consument, etc.)  de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 13. 13. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Essentiële elementen van het product zoals beschikbaarheid, voordelen, risico's, samenstelling, etc.
 14. 14. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten "Wrinkles appear reduced, skin looks smoother, complexion looks more even. It's not a facelift, it's Revitalift."
 15. 15. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 16. 16. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 17. 17. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken  Voorwaarde:  € 1,49 cash back (‘gemiddelde verkoopprijs’) 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 18. 18. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken  Reclame kan ook misleiden door essentiële informatie weg te laten die de consument nodig heeft om zijn beslissing te nemen  "Als misleidende omissie wordt beschouwd een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden en de beperkingen van het communicatiemedium in aanmerking genomen, essentiële informatie welke de gemiddelde consument, naargelang de context, nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, weglaat en die de gemiddelde consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen" 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 19. 19. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken  Bijvoorbeeld: vermelden van een prijs zonder alle kosten die ook moeten worden betaald 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 20. 20. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 21. 21. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken  Niet de indruk creëren dat je product is goedgekeurd door, of is ontwikkeld in samenwerking met een andere producent als dat niet het geval is 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 22. 22. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken Basisprincipes  Misleidend: valse of onvolledige informatie over essentiële kenmerken van een product  Niet vereist dat consumenten daadwerkelijk misleid zijn, de loutere mogelijkheid is voldoende  Niet vereist dat het product effectief werd gekocht  Relevant: de gemiddelde consument 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 23. 23. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Gebruik van een asterisk?
 24. 24. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Hyperbolische reclame
 25. 25. 2. Reclame mag geen oneerlijke handelspraktijk uitmaken 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Hyperbolische reclame
 26. 26. 3. Reclame moet herkenbaar zijn  Reclame moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 27. 27. 4. Reclame moet fatsoenlijk, eerlijk en waarachtig zijn  ICC: algemene regels geldend inzake reclame  "hedendaagse geldende fatsoennormen van het betreffende land en cultuur"  subjectief 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 28. 28. 4. Reclame moet fatsoenlijk, eerlijk en waarachtig zijn 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 29. 29. 4. Reclame moet fatsoenlijk, eerlijk en waarachtig zijn  . 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 30. 30. 5. Specifieke regels  Verschillende sectoren kennen eigen regels (bijv. voeding, alcoholische dranken, etc.)  Ook verschillende regels afhankelijk van platform dat wordt gebruikt:  televisiereclames en radioreclames  bijv. geen reclame voor tabak of medicatie op voorschrift  beperkingen voor alcohol  beperkingen voor suikerhoudend snoepgoed (zie voorbeeld) 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 31. 31. 6. De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame ("JEP")  JEP is een zelf-disciplinaire instelling die kan oordelen over ontvangen klachten van het publiek (vooral consumenten) en die ook kan adviseren over vragen die worden gesteld door adverteerders, agentschappen en de media  JEP beoordeeld conformiteit van reclame met:  geldende wetgeving  codes die consumenten moeten beschermen  JEP kan de adverteerder aanraden om de reclame te stoppen of te wijzigen. Als die aanbeveling niet wordt gevolgd, dan kan JEP de media in dewelke de reclame verschijnt aanbevelen om de reclame op te schorten, hetgeen meestal wordt gevolgd  De website van JEP bevat verschillende codes die relevant zijn bij het beoordelen van de conformiteit van reclame, zoals:  Algemene reclamecode van de IKK  Code over recalem inzake voedingsproducten van FEVIA (bijv. gezondheidsclaims, misleidende reclame, etc.)  Regels over humor in reclame en hoever die mag gaan 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 32. 32. Agenda 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Algemene regels 1. Reclame a. Algemene regels inzake reclame b. Vergelijkende reclame c. Reclame online 2. Verwerking van persoonsgegevens eMarketing Tools 1. Direct marketing/spam 2. Behavioural advertising 3. Online wedstrijden en loterijen 4. Bedenkingen bij het gebruik van sociale media 5. Enkele uitsmijters
 33. 33. 1. Vergelijkende reclame: voorbeeld 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 34. 34. 1. Vergelijkende reclame: voorbeeld 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 35. 35. 1. Vergelijkende reclame: voorbeeld 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 36. 36. 2. Wat is vergelijkende reclame?  "elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd".  Dus:  reclame (zie boven)  verwijzing naar een concurrent of een door de concurrent aangeboden goederen of diensten  uitdrukkelijk (zie voorbeeld), maar ook impliciet 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 37. 37. 3. Voorwaarden voor vergelijkende reclame (a) Vergelijkende reclame mag niet misleidend zijn: - Incorrecte informatie die de consument kan misleiden (zie boven) - Maar: - reclame moet niet altijd 100% correct zijn; hyperbolische reclame is toegelaten (bijvoorbeeld "Simply the best") - 100% juiste reclame kan nog altijd misleidend zijn (bv. Mobistar: "2 uur per dag voor niets, nothing, nada") - misleidende reclame moet de consument brengen tot een beslissing die hij anders niet had genomen (bv. Base: "nieuw tariefplan: 100 minuten bellen") 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 38. 38. 3. Voorwaarden voor vergelijkende reclame (b) Je moet goederen of diensten vergelijken die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd - Geen appelen met peren te vergelijken - Maar: - Ruim geïnterpreteerd, bijvoorbeeld mogelijk om: - de kostprijs van een treinreis te vergelijken met die van een vlucht, aangezien beide voorzien in de behoefte van transport - mogelijk om de kostprijs vaste telefonie te vergelijken met de kostprijs van mobiele telefonie 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 39. 39. 3. Voorwaarden voor vergelijkende reclame (c) Op objectieve wijze relevante kenmerken vergelijken (bijvoorbeeld ook de prijs) - Objectief vergelijken: e.g. door een markstudie uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie maar ook door onderneming zelf, als volgens de regels van de kunst - Subjectieve vergelijking is niet toegelaten ("Ons product is lekkerder dan dat van X"); - echter: subjectieve elementen kunnen worden geobjectiveerd - Bijv. Appelsientje: "70% van de Belgen verkiest Appelsientje boven Minute Maid" - wees voorzichtig hoe je een stelling formuleert! (bijv. Hill's pet nutrition) (d) Geen verwarring stichten - de consument mag niet denken dat een product of dienst wordt aangeboden door een onderneming, terwijl ze in feit wordt aangeboden door de concurrent 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 40. 40. 3. Voorwaarden voor vergelijkende reclame (e) Niet de goede naam schaden en zich niet kleinerend uitlaten - Echter, vergelijkende reclame is uiteraard wel bedoeld om de eigen producten voor te stellen als beter dan die van de concurrent, en dat is toegelaten - Bijv. Base commercial (f) Geen oneerlijk voordeel t.g.v. de bekendheid of de concurrent - Bijv. Prodis vs Makro (g) Geen voorstelling als imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 41. 41. Agenda 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Algemene regels 1. Reclame a. Algemene regels inzake reclame b. Vergelijkende reclame c. Reclame online 2. Verwerking van persoonsgegevens eMarketing Tools 1. Direct marketing/spam 2. Behavioural advertising 3. Online wedstrijden en loterijen 4. Bedenkingen bij het gebruik van sociale media 5. Enkele uitsmijters
 42. 42. Reclame in een online context Wettelijke voorwaarden  reclame moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn  Indien dit niet het geval is draagt zij leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig de vermelding "reclame"  bijv. blog, interview, etc.  de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de reclame geschiedt, is duidelijk te identificeren  verkoopbevorderende aanbiedingen (bv. prijsverminderingen) zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en de voorwaarden om van deze aanbiedingen gebruik te kunnen maken, zijn gemakkelijk te vervullen en worden duidelijk en ondubbelzinnig aangeduid  verkoopbevorderende wedstrijden of spelen (zie later) zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en de deelnemingsvoorwaarden zijn gemakkelijk te vervullen en worden duidelijk en ondubbelzinnig aangeduid. 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 43. 43. Agenda 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Algemene regels 1. Reclame a. Algemene regels inzake reclame b. Vergelijkende reclame c. Reclame online 2. Verwerking van persoonsgegevens eMarketing Tools 1. Direct marketing/spam 2. Behavioural advertising 3. Online wedstrijden en loterijen 4. Bedenkingen bij het gebruik van sociale media 5. Enkele uitsmijters
 44. 44. Verwerking van persoonsgegevens
 45. 45. Persoonsgegevens - Privacy 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 46. 46. 1. Wat zijn persoonsgegevens? Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene")  Heel brede definitie  Identificeerbare "natuurlijke" persoon  Gevoelige gegevens (bijkomende regels)  Voorbeelden  naam  foto  email  kredietkaartnummer  bankgegevens  etc. 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 47. 47. 1. Wat zijn persoonsgegevens? 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 48. 48. 2. "Verwerking" van persoonsgegevens  Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés  Voorbeelden  verzamelen, vastleggen  ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, etc.  opvragen, raadplegen, gebruiken, etc.  heel breed, gehele informatieverwerkend proces (input, processing, output)  Sterk gereguleerd en gemonitored (je kan pas verwerken indien je de basisbeginselen naleeft)  Heel veel media-aandacht  Driving force: EU (nieuwe regelgeving in de maak) 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 49. 49. 3. Betrokken partijen  Verantwoordelijke voor de verwerking  natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt  bijna alle verplichtingen onder de wet worden opgelegd aan de verantwoordelijke  Verwerker  degene die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt  Betrokkene  degene op wie de gegevens betrekking hebben (persoon die formulier invult, een website bezoekt, etc.) 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 50. 50. 4. Verplichtingen voor de verantwoordelijke  Aangifte bij de Privacycommissie van de verwerking  Informatieverplichting  Behandelen van verzoeken van betrokkenen (bijvoorbeeld recht op inzage en verbetering)  Bewaartermijnen te respecteren  Doorgifte van persoonsgegevens naar derde partijen of andere landen  Afsluiten van verwerkingsovereenkomsten  Geven van trainingen inzake verwerking van persoonsgegevens 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 51. 51. 4. Verplichtingen voor de verantwoordelijke: informatie Betrokkenen moeten worden geïnformeerd nog voor de verwerking plaatsvindt De volgende informatie moet aan de betrokkene worden gegevens:  Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke  Doelstelling van de verwerking ("waarvoor zal u mijn gegevens gebruiken?")  Categorieën van ontvangers ("Aan wie zal u mijn gegevens mogelijkerwijs doorgeven?")  Recht op toegang en verbetering 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 52. 52. 4. Verplichtingen voor de verantwoordelijke: informatie  In welke vorm moet de informatie worden gegeven:  standaard: privacyverklaring  mogelijk maar niet onbetwist: privacyclause in algemene voorwaarden  statement op een folder, coupons, etc.  etc. 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 53. 53. Voorbeeld van een folder 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 54. 54. Agenda 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Algemene regels 1. Reclame a. Algemene regels inzake reclame b. Vergelijkende reclame c. Reclame online 2. Verwerking van persoonsgegevens eMarketing Tools 1. Direct marketing/spam 2. Behavioural advertising 3. Online wedstrijden en loterijen 4. Bedenkingen bij het gebruik van sociale media 5. Enkele uitsmijters
 55. 55. Direct marketing
 56. 56. Regels over direct marketing: overzicht 1. Wettelijk kader 2. Spam – waarover spreken we? 3. Grondbeginselen voor het zenden van direct marketing 4. Praktijk 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 57. 57. 1. Wettelijk kader 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 58. 58. 1. Wettelijk kader 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten W. Elektronische Handel (en "spam"-KB) (nieuwe W.E.R.) Consumentenwet geving (nieuwe W.E.R.) Wet Verwerking persoonsgegevens • Algemene regels over online reclame • Regels in verband met spam • Algemene regels inzake reclame • Regels in verband met tele- marketing en marketing via fax • Algemene regels re verwerking pers.geg. • Direct marketing opt-out vereisten • Spamming brochure FOD Economie [link] • Aanbeveling in 2013 direct marketing van de Privacycommissie [link]
 59. 59. 2. Spam – waarover spreken we?  We spreken niet over  offline marketing (e.g. brochures, brieven, etc.)  telemarketing en marketing via fax  online advertising in het algemeen (e.g. banners)  We spreken wel over  "reclame" elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent.  daaronder begrepen direct advertising, promoties, nieuwsbrieven, etc.  verzonden via "elektronische post" tekst-, spraak, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer wordt opgehaald  o.m. e-mail, SMS, bericht via sociaal netwerk, etc. 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 60. 60. 3. Grondbeginselen voor het zenden van direct marketing 1. VERKRIJG VOORAFGAANDE TOESTEMMING (OPT-IN)  Grondbeginsel: direct marketing vereist van de ontvanger de voor- afgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming  Beperkte uitzonderingen  De bewijslast dat de marketingberichten werdengevraagd rust op de verzender 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Uitzondering Voorwaarden Bestaande klant • Bestaande klant (natuurlijke persoon of RSP) • Elektronische contactgegevens waren rechtstreeks verkregen in de context van een verkoop van product of dienst, in overeenstemming met wetgeving persoonsgegevens • Enkele voor gelijkaardige producten/diensten • Er was een gemakkelijke mogelijkheid tot opt- out bij verzameling van de gegevens Rechtspersonen • RSP • Onpersoonlijke contactgegevens (e.g. info@..)
 61. 61. 3. Grondbeginselen voor het zenden van direct marketing 2. VOORZIE STEEDS EEN OPT-OUT  Op het moment van verzameling van gegevens  Algemene informatieverplichting die het recht omvat om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing  Elke mogelijkheid tot opt-out zonder kost op het moment van het verzamelen van gegevens is vereist indien de uitzondering van de "bestaande klant" wordt ingeroepen  Wanneer marketing wordt verzonden  Duidelijke en verstaanbare informatie over het recht om zich te verzetten tegen het ontvangen van direct marketing in de toekomst  Geschikte middelen om dat recht elektronisch uit te oefenen  Opt-out procedure  Zonder kost  Geen motivatie vereist  Onderneming moet antwoorden en aan de eis voldoen binnen redelijke termijn 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 62. 62. 3. Grondbeginselen voor het zenden van direct marketing 3. WEES TRANSPARANT  Algemene regels over online reclame zijn van toepassing…  e.g. de boodschap moet herkenbaar zijn als reclame  e.g. de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de reclame geschiedt, is duidelijk te identificeren  … naast de specifieke transparantieregels voor spam  e.g. gebruik niet het elektronisch adres of de identiteit van een derde  e.g. vervals of verberg geen info die het mogelijk maakt de oorsprong van de boodschap van de elektronische post of de weg waarlangs hij overgebracht werd te herkennen 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 63. 63. 4. Praktijk 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 64. 64. 4. Praktijk: capita selecta  Hoe verkrijgen we de "vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming"?  Wat zijn de Robinson lijsten?  Kunnen we "tell-a-friend" systemen gebruiken? 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 65. 65. 4. Praktijk: Hoe verkrijgen we de "vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming"? Ja, Ik wens meer informatie te ontvangen over… Nee, ik wens geen verdere informatie te ontvangen over… 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Actie vereist? Direct marketing in ruil voor een product? Er is geen "vrije" toestemming indien een persoon die weigert dat zijn gegevens worden gebruikt voor direct marketing, geen toegang krijgt tot aangeboden product, dienst, voordeel, coupon, etc.
 66. 66. 4. Praktijk: Hoe verkrijgen we de "vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming"? Moeten we een lange privacyverklaring voorzien?  Informatieverplichting onder de W. Verwerking Persoonsgegevens  Je hebt wel wat meer nodig dan "wij gaan uw gegevens voor direct marketing gebruiken"  Verstop de informatie niet in algemene voorwaarden  Best practice: gelaagde aanpak  Korte verklaring met daarin belangrijkste punten (wie, wat, waarom)  "Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring, beschikbaar via…" Kunnen we toestemming krijgen door eerst mail te zenden waarin we enkel toestemming vragen?  FOD Economie: ja  Maar onderworpen aan beperkingen  Contactgegevens enkel verkrijgen mits naleving privacywet  Duidelijk onderwerp  Geen enkele vorm van reclame in eerste mail  Verwijzen naar de opt-out  Geen impliciete opt-in  Niet regelmatig opnieuw die email verzenden (bv. meer dan 1 keer om de 2 jaar) 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 67. 67. 4. Bel-me-niet-meer lijst  vroegere Robinson  abonnee – operator: telefoonnummer  abonnee kan operator contacteren  telefonische oproep voor direct marketing naar telefoonnummer op lijst is verboden  adverteerders moeten lijst raadplegen  uitzondering: expliciete toelating 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 68. 68. 4. Praktijk: Kunnen we "tell-a-friend" systemen gebruiken? 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten CONSENT!
 69. 69. Agenda 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Algemene regels 1. Reclame a. Algemene regels inzake reclame b. Vergelijkende reclame c. Reclame online 2. Verwerking van persoonsgegevens eMarketing Tools 1. Direct marketing/spam 2. Behavioural advertising 3. Online wedstrijden en loterijen 4. Bedenkingen bij het gebruik van sociale media 5. Enkele uitsmijters
 70. 70. Behavioural advertising
 71. 71. 1. Wat is behavioural advertising?  Geen wettelijke definitie  Omschrijving vorm van "reclame" adverteerders observeren online gedrag van natuurlijke personen gedurende een tijd specifiek profiel van elke gebruiker resultaat: gepersonaliseerde advertenties 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 72. 72. 2. Hoe maakt men een profiel van mij? Cookies  kleine bestanden die door de webbrowser van de gebruiker (pc, tablet, smartphone) worden opgeslagen en nadien opgevraagd op vraag van de server van de website die bezocht wordt  cookies stockeren doorgaans weinig informatie maar kunnen een unieke code omvatten die door een server kan gebruikt worden om de gebruiker te identificeren  types van cookies: a. noodzakelijke cookies (bv. inloggen en navigeren op beveiligde website) b. performantiecookies (hoe gebruiken bezoekers de website, welke pagina's worden meest bezocht, foutmeldingen, etc.) c. functionele cookies (functioneren vergemakkelijken en aangenamer maken en meer gepersonaliseerd, bv. taalinstellingen) d. reclamecookies!! 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 73. 73. 2. Hoe maakt men een profiel van mij? Reclamecookies  cookie wordt gebruikt om een gebruiker te identificeren doorheen al de verschillende websites die door de gebruiker worden bezocht  welke websites bezocht, op welke tijdstippen, welke pagina’s werden geconsulteerd en gedurende welke tijd, etc. 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 74. 74. 3. En wat zegt de wet? SPAM-regelgeving? a. Mogelijk, indien gecombineerd met elektronische post (dus e-mail, SMS, etc.) b. Niet: indien bv. louter reclamebanner bij bezoek aan Google Stille en onzichtbare opbouw van profielen: privacy-issues! a. Europese Wetgever is op dit specifieke gebied opgetreden b. Regelgeving in België omgezet:  De opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een gebruiker is slechts toegestaan op voorwaarde dat:  de betrokken gebruiker overeenkomstig de voorwaarden van de Privacywet duidelijke en precieze informatie krijgt over de doeleinden van de verwerking en zijn rechten;  de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven na ingelicht te zijn overeenkomstig de bepalingen in 1° 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 75. 75. 4. Future-proof? Wet spreekt van de "opslag" van informatie op de eindapparatuur  technologische ontwikkeling  technieken die geen opslag vereisen – toepassing van de wet? 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Wat kan ik zelf doen tegen cookies?  het gebruik van cookies door websites die erom vragen niet toelaten  privacy-instellingen in uw browser
 76. 76. Agenda 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Algemene regels 1. Reclame a. Algemene regels inzake reclame b. Vergelijkende reclame c. Reclame online 2. Verwerking van persoonsgegevens eMarketing Tools 1. Direct marketing/spam 2. Behavioural advertising 3. Online wedstrijden en loterijen 4. Bedenkingen bij het gebruik van sociale media 5. Enkele uitsmijters
 77. 77. Online wedstrijden en loterijen
 78. 78. Online wedstrijden en loterijen 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 79. 79. Online wedstrijden en loterijen Drie juridische regimes moeten nageleefd worden: 1. Loterijen 2. Kansspelen 3. Behendigheidsspelen 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 80. 80. 1. Loterij  Begrip "loterij"  Artikel 301 Sw.: "verrichtingen die het publiek aangeboden worden en die bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot"  Essentieel: invloed van het toeval, dus geen behendigheid vereist  Inzet is niet relevant (ook een "gratis" loterij is een loterij)  Dus: breed toepassingsgebied!  Principe: VERBODEN! (en strafsancties)  Uitzonderingen:  Nationale Loterij  Vergunde loterijen, uitsluitend voor "godvruchtige of liefdadige werken"  commerciële doelstelling onderneming valt hier niet onder  in de praktijk georganiseerd door non-profit organisaties, en betaald door de onderneming  GEEN uitzondering voor commerciële promo's! 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 81. 81. 1. Loterij  Praktijk  Populair (gemak, goedkoop, disputen?)  Hoewel gereguleerd en strafsancties, is afdwinging zeer laag (maar uitkijken voor concurrenten)  Alternatieven die wel geldig zijn:  organisatie door non-profit ( maar duur!)  voeg een behendigheidselement toe zodat het geen loterij uitmaakt (maar dan wel opletten voor kwalificatie als kansspel!) 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 82. 82. 2. Kansspel  Begrip "Kansspel"  Kansspelwet 7 mei 1999: "elk spel waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers, of inrichters van het spel tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte"  Essentieel: (a) beïnvloeding door het toeval, en (b) inzet  "gratis" kansspelen vallen niet onder de scope van de wetgeving  aankoopverplichting, telecommunicatiekost, etc.? Enkel indien directe vergoeding voor de deelname aan het spel zelf (NIET: normale prijs voor een magazine waar een deelnameformulier inzit, normale internet en telefoonkosten, etc.) (WEL: premium-SMS, aankoopprijs van product is verhoogd als je wil meedoen aan de wedstrijd, etc.)  Principe: VERBODEN! (en strafsancties)  Enkel vergunninghouders kunnen "kansspelen" aanbieden  Online kansspelen: "+" licentie voor bestaande offline licentiehouders  Conclusie: niet mogelijk voor een onderneming om een kansspel aan te bieden in geval geen licentie is bekomen 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 83. 83. 2. Kansspel  Praktijk  Vaak niet als promo want "inzet" is vereist (en het is hoe dan ook verboden)  Maar: "kansspel" zonder inzet is een goed alternatief (bijvoorbeeld: quiz met een schiftingsvraag, kies een winnaar uit een poule van deelnemers die allen een vraag juist hebben beantwoord, de 100 eerste mensen die zich inschrijven, etc.)  Conclusie: let op voor een kwalificatie als kansspel door een verdoken "inzet" (premium-SMS, 0900-nummers, aankoopverplichting waarbij product meer kost dan normaal, etc.)  Alternatief: vermijd volledig het kansspelelement (behendigheidsspel) 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 84. 84. 3. Behendigheidsspel  Begrip "Behendigheidsspel"  Geen wettelijke definitie  Poging tot definiëring: "een spel waarbij de winnaar wordt aangeduid zonder enige invloed van het toeval"  Vb.: winnaar quiz, maak de beste slogan, vind een nieuw logo uit, schrijf het mooiste verhaal, etc. 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 85. 85. Agenda 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Algemene regels 1. Reclame a. Algemene regels inzake reclame b. Vergelijkende reclame c. Reclame online 2. Verwerking van persoonsgegevens eMarketing Tools 1. Direct marketing/spam 2. Behavioural advertising 3. Online wedstrijden en loterijen 4. Bedenkingen bij het gebruik van sociale media 5. Enkele uitsmijters
 86. 86. Gebruik van sociale media en marketing
 87. 87. 1. Wat zijn sociale media?  “Sociale media” is het gebruik van web-based en mobiele technologiën en praktijken om mensen toe te laten inhoud online te gebruiken, creëren en te delen  Deze inhoud kan een mening, oordeel, ervaring, etc. betreffen. Sociale media kan een veelheid van vormen aannemen, zoals tekst, beelden, audio, video en andere multimedia communicatie  Sociale media worden gekenmerkt door intensieve interactie en door inhoud geupload door de gebruiker ("user generated content") 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 88. 88. 2. Kenmerken van sociale media Voordelen  Laagdrempelig  Real-time  Wereldwijd => sociale media kunnen een uitstekend middel uitmaken om merkreputatie op te bouwen en om dichter bij klanten of zelfs werknemers te komen Maar  risico's zijn er eveneens: aansprakelijkheid, reputationele schade, etc. 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 89. 89. 3. Typische risico's - algemeen  plaatsen van schadelijke content voor de reputatie van de onderneming  klanten kunnen openlijk communiceren via open kanalen  verwerken van persoonsgegevens zonder naleving privacywetgeving?  opzetten van marketing campagnes die niet in lijn zijn met toepasselijke wetgeving  delen van confidentiële informatie van de onderneming  auteursrechten, lasterlijke content posten, etc. kunnen risico voor bedrijf betekenen  niet-naleving van de voorwaarden van het sociale mediaplatform  niet-toegelaten pagina's inzake onderneming/merk kan reputationele schade opleveren 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 90. 90. 5. Enkele geselecteerde juridische issues  Issues m.b.t. de klanten  rechtstreekse communicatie met de klant  lanceren van marketing- en reclamecampagnes  Issues m.b.t. de onderneming  User generated content die indruist tegen de rechten of de belangen van de onderneming  Andere issues  Inbreuk op merken  Vrijheid van meningsuiting 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 91. 91. 5. Enkele geselecteerde juridische issues: rechtstreekse communicatie met de klant 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 92. 92. 5. Enkele geselecteerde juridische issues: rechtstreekse communicatie met de klant Hoe kunt u zich beter beschermen tegen deze risico's?  Opstellen van algemene voorwaarden tot het gebruik van het platform  Deze algemene voorwaarden laten de onderneming toe om relevante regels te bepalen en die af te dwingen tegen de gebruikers  Opstellen van een monitoring en content management systeem  De onderneming toelaten om posts voorafgaand te checken of om posts te deleten die niet in lijn zijn met de AV of met de voorwaarden van het sociale mediaplatform 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 93. 93. 5. Enkele geselecteerde juridische issues: lanceren van marketing- en reclamecampagnes Gebruik van sociale media is heden ten dage deel van de marketing- en reclamestrategie van bijzonder veel ondernemingen 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 94. 94. 5. Enkele geselecteerde juridische issues: lanceren van marketing- en reclamecampagnes  Risico's – Omwille van de globale aard van sociale media, is elke campagne potentieel toegankelijk voor elke bezoeker waar ook ter wereld met een internetconnectie  Wetten zijn doorgaans niet geharmoniseerd over de wereld, wat betekent dat een sociale media campagne mogelijks inbreuk maakt op lokale regelgeving indien geen bijzonder voorzorgen zijn genomen  Bijvoorbeeld, de organisatie van wedstrijden, kansspelen, loterijen, etc. is bijzonder specifiek geregeld van land tot land (zie hoger voor België)  Bijvoorbeeld, "tell-a-friend" systemen zijn niet toegelaten in sommige landen (België, Spanje) terwijl ze in andere landen slechts onder zeer specifieke voorwaarden kunnen (Noorwegen, Nederland)  Vele sociale mediaplatformen, zoals Facebook en YouTube, houden controle over bepaalde delen van hun platform, zoals "sponsored links" 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 95. 95. 5. Enkele geselecteerde juridische issues: lanceren van marketing- en reclamecampagnes 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 96. 96. 5. Enkele geselecteerde juridische issues: lanceren van marketing- en reclamecampagnes Hoe kunt u zich beter beschermen tegen deze risico's?  Nakijken van de algemene voorwaarden van het sociale mediaplatform  Maatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat wedstrijden en andere marketing activiteiten in overeenstemming zijn met lokale regels, en dat bezoekers van andere landen niet toegelaten worden om deel te nemen aan de wedstrijd bijvoorbeeld 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 97. 97. 5. Enkele geselecteerde juridische issues: User generated content die indruist tegen de rechten of de belangen van de onderneming User generated content kan een inbreuk maken op de rechten of de belangen van de onderneming  gebruikers van sociale media publiceren vaak inhoud die ze zelf hebben gecreërd (= user generated content)  die wordt uiteraard niet steeds op de pagina van de onderneming geplaatst  grens tussen legaal en illegaal gebruik van materialen die zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten worden dunner en dunner in deze context 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 98. 98. 5. Enkele geselecteerde juridische issues: User generated content die indruist tegen de rechten of de belangen van de onderneming 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 99. 99. Agenda 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Algemene regels 1. Reclame a. Algemene regels inzake reclame b. Vergelijkende reclame c. Reclame online 2. Verwerking van persoonsgegevens eMarketing Tools 1. Direct marketing/spam 2. Behavioural advertising 3. Online wedstrijden en loterijen 4. Bedenkingen bij het gebruik van sociale media 5. Enkele uitsmijters
 100. 100. Enkele uitsmijters
 101. 101. Enkele uitsmijters Intellectuele eigendomsrechten  auteursrechten  muziek, film, boeken, etc.  naburige rechten  acteurs, musici, dirigent, pianist, etc.  niet vergeten: ook al zijn het oude werken, ze kunnen nog steeds beschermd zijn (zie voorbeeld)  wat te doen: vraag de nodige toestemmingen of wijzig concept 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 102. 102. Enkele uitsmijters Intellectuele eigendomsrechten  Merken  woordmerk (bv. coca-cola)  beeldmerk  Wat te doen: vraag de nodige toestemmingen of wijzig concept 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten
 103. 103. Enkele uitsmijters 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Portretrecht gebruik van een afbeelding in reclame imitaties zijn problematisch, zeker in een commerciële context wat te doen: waiver bekomen van het portretrecht (voldoende duidelijk opgesteld), dus bekomen toestemming
 104. 104. Gebruik van merken 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten Eerst door Pepsi…
 105. 105. Gebruik van merken 19 mei 2015eMarketing: juridische aspecten …dan door Coca-Cola.
 106. 106. Vragen? Antoon Dierick DLA Piper UK LLP (België) Louizalaan 106 1050 Brussel T 0032 (0)2 500 16 43 E Antoon.Dierick@dlapiper.com

×