Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20171124 webinar Studio Breakfast auteursrecht en ie

108 views

Published on

Slides bij Webinar Studio Breakfast Intellectuele eigendom voor Freelancers. Met Jan-Willem Lust van De Juristen en Caroline Merckx van Flanders DC

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20171124 webinar Studio Breakfast auteursrecht en ie

 1. 1. All things legal voor freelancers
 2. 2. Structuur van de presentatie Intellectuele eigendom auteursrecht merkenrecht Algemene Voorwaarden Fiscaliteit GDPR
 3. 3. 5 Intellectuele eigendom
 4. 4. Intellectuele eigendom is een koepelnaam voor: • creaties van een geest • die veruitwendigd worden (≠ idee) • bescherming kunnen genieten Intellectuele eigendom
 5. 5. Het auteursrecht is het vangnet van de IP: Je verkrijgt het automatisch • Geen registratie vereist • Internationaal afdwingbaar Bezit is moeilijk aantoonbaar, tenzij: • iDepot Auteursrecht
 6. 6. duurtijd: Bescherming loopt tot 70 jaar na overlijden auteur Nadien eigendom van publieke ruimte • Bv. Mickey Mouse Auteursrecht
 7. 7. eigendom: De auteur heeft in principe alle rechten • Als freelancer: auteursrecht • Als opdrachtgever: gebruiksrecht Uitzondering: • Softwareontwikkeling • Binnen arbeidsrelatie • Automatische overdracht op werkgever Auteursrecht
 8. 8. overdracht: Contractuele overdracht is mogelijk… • zo bezit de opdrachtgever het auteursrecht …maar niet altijd • bij gebruik open-source software • overdracht niet mogelijk voor morele rechten Auteursrecht
 9. 9. Tweede belangrijke groep binnen IP Bescherming van: • namen • logo’s • combinatie Recentelijk ook van: • geuren • kleuren • geluiden Merkenrecht
 10. 10. voorwaarden: Voor registratie moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan • Onderscheidend vermogen • Toelaatbaar en beschikbaar • Grafisch voorstelbaar Merkenrecht
 11. 11. voorwaarden: Voor registratie moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan • Onderscheidend vermogen • Toelaatbaar en beschikbaar • Grafisch voorstelbaar Merkenrecht
 12. 12. voorwaarden: Voor registratie moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan • Onderscheidend vermogen • Toelaatbaar en beschikbaar • Grafisch voorstelbaar (afgeschaft) Merkenrecht
 13. 13. onderscheidend vermogen: • De ene onderneming moet het product of dienst kunnen onderscheiden van de andere • Oorsprong van een producent moet duidelijk zijn • Generieke termen worden niet aanvaard • bv. lekker koffie, sanitaire werken Merkenrecht
 14. 14. toelaatbaarheid: • Geen scheldwoorden • Niet indruisen tegen goede zeden Merkenrecht
 15. 15. beschikbaarheid: • Gelijk of gelijkaardig merk mag niet eerder zijn geregistreerd Merkenrecht
 16. 16. duurtijd: • Het merkenrecht verkrijg je voor 10 jaar Het is altijd hernieuwbaar • om verwatering tegen te gaan Merkenrecht
 17. 17. inhoud: Exclusief recht op: • Naam, logo,.... Mogelijkheid om op te treden tegen inbreuk Merkenrecht
 18. 18. bescherming: Bescherming binnen geografisch gebied van registratie • Optreden tegen gebruik in ander geografisch gebied onmogelijk. Merkenrecht
 19. 19. bescherming: Bescherming binnen de sector van registratie • bv: Lotus: zowel toiletpapier, koekjes als wagens Je weet dus best bij registratie wat je activiteit de komende jaren zal zijn. Merkenrecht
 20. 20. aanpassing: Aanpassing van logo of naam is niet mogelijk • Het beeldmerk geniet bescherming tegen gelijkaardig logo. • Is verandering niet wezenlijk, dan zal bescherming dus niet verwateren. Merkenrecht
 21. 21. first come, first served: Enkel optreden mogelijk tegen later gebruik van beschermde merk • Bv. niet optreden tegen iemand die merk al tien jaar gebruikt. • Bv. wel optreden tegen iemand die merk jaar na registratie gebruikt. Merkenrecht
 22. 22. Licentie is mogelijk: • Iemand krijgt het gebruiksrecht Overdracht is mogelijk: • Iemand verwerft eigendom over het werk Merkenrecht
 23. 23. Geldt vooral voor het uiterlijk van een bepaalde creatie Tekeningen: tweedimensionaal Modellen: driedimensionaal Tekeningen & Modellen
 24. 24. eigendom: Het is zeer belangrijk om uit te maken aan wie een recht toebehoort. • Auteursrecht: de auteur • Merkenrecht: diegene die eerst deponeert IP
 25. 25. eigendom: Wat als je klant een logo deponeert waarvan de rechten jouw eigendom zijn? • Vordering ‘depot te kwader trouw’ mogelijk • Eiser moet bewijs leveren (E-mails, …) IP
 26. 26. 2 8 De freelance overeenkomst
 27. 27. overeenkomst: Als freelancer is het belangrijk om een overeenkomst te hebben met opdrachtgever Belangrijke clausules zijn: • volledige licentie of enkel overdracht? • nauwkeurige omschrijving opdracht • begroten en timing van extra werk • welke informatie is vertrouwelijk •wat bij wanprestatie Freelance
 28. 28. overeenkomst: Een zeer belangrijke clausule is die van betaling. Vermeldingen: • Inclusief of exclusief BTW • Periodieke of aflopende betaling? • Betalingstermijn Freelance
 29. 29. 3 1 Fiscaliteit
 30. 30. 2 manieren: 1: overdracht van auteursrecht in de plaats van een loon als werknemer 2: Aftrek van innovatie-inkomsten (vroeger: octrooi op software) Fiscaal voordeel
 31. 31. Belast aan een tarief van slechts 15%, na aftrek van een royaal onkostenforfait. Gewoon loon: tussen de 25% en 50% belasting. Van toepassing in grote waaier aan sectoren: fotografen, journalisten, auteurs, creatieve medewerkers of freelancers in reclame, webdesign, ontwikkelaars apps en software, juristen,… Overdracht van auteursrecht als loon
 32. 32. Hoe? 2 manieren: 1: Overeenkomst tussen overdrager en begunstigde (freelancer en zijn vennootschap) 2: Bekomen van een Ruling van de fiscus Overdracht van auteursrecht als loon
 33. 33. Combinatie: Overeenkomst tot overdracht van IP naar de onderneming, eventueel versterkt met nieuwe ruling (duur). Ook mogelijk ‘standard practices’ te hanteren. Contract?
 34. 34. Webchat & Spectr-app contact@dejuristen.be Chat & E-mail Heernislaan 19 B-9000 GENT Adres + 32 9 298 0458 Telefoon

×