Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20171124 webinar gdpr

97 views

Published on

Slides bij Webinar Studio Breakfast: Intellectuele eigendom voor Freelancers, deeltje GDPR. Met Jan-Willem Lust van De juristen en Caroline Merckx van FlandersDC

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20171124 webinar gdpr

 1. 1. 2 GDPR
 2. 2. Wat is een persoonsgegeven? Elk gegeven dat direct of indirect kan terugleiden naar een persoon. Naam, familienaam, adres,… Maar ook: IP-adressen, geo-locatie,… Let vooral op combinaties van verschillende gegevens (datasets) GDPRBasics
 3. 3. toepassingsgebied? De nieuwe privacyverordening of GDPR vervangt de huidige richtlijn met betrekking tot privacy. Wanneer jouw onderneming op dit ogenblik al te maken heeft met nationale privacywetgeving dan mag je ervan uitgaan dat ook de nieuwe verordening op jouw onderneming van toepassing is. 1. Verwerking van persoonsgegevens 2. Van EU-burgers GDPR
 4. 4. onderaannemer? De verplichtingen in de GDPR zijn daarboven niet alleen van toepassing op ondernemingen die persoonsgegevens verwerken voor eigen doeleinden (verwerkingsverantwoordelijken), maar ook ondernemingen die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van andere ondernemingen (verwerkers). Wanneer je als onderneming wordt ingehuurd om de marketing van een andere onderneming te verzorgen en hierbij de contactgegevens van zijn klanten verzamelt, val ook jij dus onder het toepassingsgebied van de GDPR. GDPR
 5. 5. verplichtingen onder de GDPR? Toestemming vragen, informeren en beveiligen. De bestaande privacywetgeving legt reeds veel verplichtingen op die ook in de GDPR aanwezig zijn. Er zijn echter een aantal bijkomende zaken waar je je onderneming moet op voorbereiden als je GDPR-compliant wil handelen. GDPRWat moet je doen?
 6. 6. Anders dan vroeger in de GDPR: mag steeds worden ingetrokken, kan niet worden gegeven wanneer belangrijk onevenwicht, moet worden gegeven via actieve handeling. Toestemming kan enkel door een actieve handeling worden gegeven. Daaruit moet blijken dat de dataverstrekker vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van persoonsgegevens instemt. Indien de verwerking meerdere doeleinden heeft, moet de verstrekker voor ieder daarvan afzonderlijk toestemming geven. Bovendien kan hij of zij de toestemming te allen tijde intrekken én moet dit even eenvoudig zijn als het geven ervan. GDPRToestemming?
 7. 7. Overeenkomst Dit is bijvoorbeeld wanneer je een auto wil kopen. De verkoper moet jouw naam adres etc vragen om je de auto te kunnen verkopen. Toestemming is hier niet vereist. Wanneer de verkoper vraagt om je hobby’s kan hij niet op deze rechtvaardigingsgrond steunen. GDPROok andere rechtsgronden!
 8. 8. Wettelijke verplichting Wanneer bijvoorbeeld je werkgever je loon moet betalen moet hij een deel voor sociale zekerheid inhouden. Daarvoor moet hij informatie over werknemer sturen naar de sociale zekerheid. Een werkgever dient immers zijn werknemer te betalen en belastingen te betalen. 4. Noodzakelijk om vitale belangen te beschermen van betrokkene, 5. Noodzakelijk voor vervulling taak algemeen belang, 6. Noodzakelijk voor behartiging van gerechtvaardigde belangen van verwerkingsverantwoordelijke of een derde (belangenafweging doen). GDPROok andere rechtsgronden!
 9. 9. De GDPR zal de Privacycommissie in België de bevoegdheid geven om een administratieve geldboete op te leggen. De maximumboete (bijv voor het niet rechtmatig verkrijgen van toestemming of niet voldoen aan de regels omtrent data-uitwisseling met niet EU-landen) is 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet. Hoewel het gaat om maximale bedragen bepaalt de GDPR wel dat de Privacycommissie ervoor moet zorgen dat de geldboete afschrikkend moet zijn. Een inbreuk ‘afkopen’ zal dus niet zomaar gaan. Belangrijk dus om bewust te zijn van alle persoons-gegevens die verwerkt worden! Alsook: toch een kleine nuance… GDPRSancties!?!
 10. 10. Webchat & Spectr-app contact@dejuristen.be Chat & E-mail Heernislaan 19 B-9000 GENT Adres + 32 9 298 0458 Telefoon

×