Referaadi ülesehitus Tiitelleht Sisukord  Sissejuhatus Põhiosa Kokkuvõte Kasutatud allikate loetelu Lisad (fotod, sk...
tiitelleht <ul><li>Tiitellehele kirjutatakse õppeasutuse nimi, eriala või kursus, koostaja ees- ja perekonnanimi, töö peal...
Sisukord <ul><li>Sisukorras esitatakse referaadi osade pealkirjad ja lehekülje number, kus nad paiknevad. Sisukord asub ti...
Sisukord <ul><li>Sisukorras tuuakse ära kõigi töö üksikute alajaotuste täielikud pealkirjad koos </li></ul><ul><li>lehekül...
Tekst <ul><li>Refereerija esitab teksti oma sõnadega , tsiteeritakse ainult olulisemate mõistete definitsioone </li></ul>...
Pealkirjad <ul><li>Töö iseseisvate osade või peatükkide pealkirjad (nt. Sissejuhatus, Kokkuvõte, Kasutatud </li></ul><ul><...
Tabelid <ul><li>Tabeli pealkiri joondatakse tabeli üles vasakule, mille ette kirjutatakse sõna </li></ul><ul><li>“ Tabel”....
Joonised ja muud illustratsioonid (sh. diagrammid, graafikud, geograafilised kaardid, joonistused, skeemid, fotod…). <ul><...
Joonis <ul><li>Joonis 1. Kaunis kodu 2009 </li></ul>
Sissejuhatus <ul><li>Sissejuhatuses kirjutatakse lühidalt, mis materjal on refereerimisele võetud, millises ulatuses mater...
Referaadi põhiosa <ul><li>Referaadi põhiosa liigendatakse teemast ja materjalidest lähtuvalt peatükkideks ja alapeatükkide...
Referaadi põhiosa <ul><li>Referaadi keeleks on reeglina eesti keel. Oluline on töö keeleline ja stiililine korrektsus. Kok...
Kokkuvõte <ul><li>Kokkuvõtte eesmärk on võtta kirjutatu kokku. Kokkuvõttes esitatakse töö tulemused ja järeldused, mis pea...
. <ul><li>Ühtki töö osa ei ole soovitav alustada ega lõpetada tabeliga, joonisega või loeteluga. </li></ul>
Kasutatud kirjandus <ul><li>Kõik kirjutised ja muud allikad, millele töös on viidatud, peavad olema esitatud algallikate l...
Raamatud <ul><li>Autor(id) ilmumisaasta. Pealkiri. (Ilmumiskoht:). Kirjastus. Ehala, Martin 2000. Kirjutamise kunst. Talli...
Artiklid <ul><li>Autor(id). Artikli pealkiri. Ajalehe või ajakirja pealkiri, ajalehe ilmumise kuupäev või ajakirja number,...
Teatmeteosed <ul><li>Teatmeteose pealkiri, (köide). Ilmumiskoht. Kirjastus, ilmumisaasta. Eesti entsüklopeedia, 6 köide. ...
Internett <ul><li>Autor (kui on). Teksti pealkiri. Internetiaadress. Külastamise kuupäev. Suitsu, Maire. Puu vilja- kohupi...
Viited <ul><li>Viite kirjed järjestatakse rühmade sees tähestikuliselt. Neid ei nummerdata. Raaamatute puhul leiab andmed ...
Lisamaterjalid ja tabelid <ul><li>L i samaterjalide eesmärk on illustreerida ja täiendada referaadis esitatut  </li></ul>...
Vormistamine <ul><li>Töö prinditakse ühepoolselt valgele paberile ( formaat A4) . </li></ul><ul><li>Kasutatakse arvutikir...
Tiitellehe vormistamine <ul><li>http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/referaat/tiitellehe_vormistamine.html </li></ul>
Pealkirjade vormistamine <ul><li>Kõiki peatükke ja töö iseseisvaid osi alustatakse uuelt lehelt. Pealkirja ja sellele järg...
Viite vormistamine <ul><li>Erinevaid viitamise süsteeme on palju. Tavaliselt märgitakse teksti sees sulgudesse autori pere...
Lisade vormistamine <ul><li>Materjalid, mis põhiosas ei ole tekstiga haakuvad, kuid võivad pakkuda huvi probleemiga põhjal...
Mis on refereerimine? <ul><li>Materjali kopeerimine internetist </li></ul><ul><li>Teksti mõtte edastamine oma sõnadega? </...
Mis on tähtsam referaadi osa? <ul><li>Tiitelleht </li></ul><ul><li>Sisukord </li></ul><ul><li>Põhiosa </li></ul><ul><li>Ko...
Mis on viitamise eesmärk? <ul><li>Näidata, kust info pärineb </li></ul><ul><li>Teksti järjekorda määramine </li></ul>
Mis on tsitaat? <ul><li>Teksti ümberjutustus </li></ul><ul><li>Sõnasõnaline väljavõte tekstist </li></ul>
Mis on viide? <ul><li>Andmed info pärinemise kohta </li></ul><ul><li>Autori seisukoht </li></ul>
Mis on loomevargus? <ul><li>Pliseerimine </li></ul><ul><li>Plagiaat </li></ul><ul><li>Platoo </li></ul>
Kasutatud materjalid <ul><li>Ehala, M. 2000. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees. </li></ul><ul><li>Hage, M. 2003. Teks...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C:\Documents And Settings\Imbi\Desktop\Vaida\Referaat

1,323 views

Published on

referaadi koostamise juhend

Published in: Technology, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C:\Documents And Settings\Imbi\Desktop\Vaida\Referaat

 1. 1. Referaadi ülesehitus Tiitelleht Sisukord Sissejuhatus Põhiosa Kokkuvõte Kasutatud allikate loetelu Lisad (fotod, skeemid, tabelid jms)
 2. 2. tiitelleht <ul><li>Tiitellehele kirjutatakse õppeasutuse nimi, eriala või kursus, koostaja ees- ja perekonnanimi, töö pealkiri, töö liik (referaat), juhendaja ees- ja perekonnanimi (kui tööd on keegi juhendanud), töö valmimiskoht ja aastaarv. </li></ul>
 3. 3. Sisukord <ul><li>Sisukorras esitatakse referaadi osade pealkirjad ja lehekülje number, kus nad paiknevad. Sisukord asub tiitellehe järel sissejuhatuse ees ja tavaliselt koostatakse see automaatselt (kui kasutatav tarkvara seda võimaldab). </li></ul><ul><li>Sisukord ise jäetakse sisukorrast välja </li></ul>
 4. 4. Sisukord <ul><li>Sisukorras tuuakse ära kõigi töö üksikute alajaotuste täielikud pealkirjad koos </li></ul><ul><li>leheküljenumbritega. Sisukord moodustatakse automaatselt. </li></ul><ul><li>• Sisukorra lõpus tuuakse ära ka kõikide lisade pealkirjad ja alguslehekülje numbrid. </li></ul>
 5. 5. Tekst <ul><li>Refereerija esitab teksti oma sõnadega , tsiteeritakse ainult olulisemate mõistete definitsioone </li></ul><ul><li>Referaadis tuleb alati viidata alusteksti autorile, pealkirjale ja ilmumisandmetele </li></ul>
 6. 6. Pealkirjad <ul><li>Töö iseseisvate osade või peatükkide pealkirjad (nt. Sissejuhatus, Kokkuvõte, Kasutatud </li></ul><ul><li>kirjandus jne.) esitatakse suurtähtedega, alapeatükkide pealkirjad väiketähtedega. Pealkirjade </li></ul><ul><li>kirjutamisel tuleb kasutada laade (Pealkiri1, jne). </li></ul>
 7. 7. Tabelid <ul><li>Tabeli pealkiri joondatakse tabeli üles vasakule, mille ette kirjutatakse sõna </li></ul><ul><li>“ Tabel”. Pealkirja ja tabeli vahele ei jäeta tühja rida. Tabel paigutatakse lehe keskele. </li></ul>
 8. 8. Joonised ja muud illustratsioonid (sh. diagrammid, graafikud, geograafilised kaardid, joonistused, skeemid, fotod…). <ul><li>Joonise allkiri märgitakse joonise alla, joondatuna vasakule, mille ette kirjutatakse </li></ul><ul><li>sõna “Joonis” koos joonise numbriga (trükkida paksus kirjas) ning pärast punkti </li></ul><ul><li>järgneb joonise allkiri </li></ul>
 9. 9. Joonis <ul><li>Joonis 1. Kaunis kodu 2009 </li></ul>
 10. 10. Sissejuhatus <ul><li>Sissejuhatuses kirjutatakse lühidalt, mis materjal on refereerimisele võetud, millises ulatuses materjali käsitletakse ja millise nurga alt materjalile lähenetakse. Samuti seletatakse referaadi eesmärki ja ülesehitust. Sissejuhatuses võib põhjendada ka teema valikut ja tähtsust. </li></ul>
 11. 11. Referaadi põhiosa <ul><li>Referaadi põhiosa liigendatakse teemast ja materjalidest lähtuvalt peatükkideks ja alapeatükkideks. Tuleb jälgida, et iga lõik oleks loogiline tervik ja annaks edasi ühte mõtet. Lõigud peavad olema ühendatud sidusalt alapeatükiks või peatükiks. Tuleb jälgi d a, et ei esineks lühikesi, paarist lõigust koosnevaid peatükke. Seda välditakse, ühendades sellised peatükid eelneva või järgneva peatükiga. </li></ul>
 12. 12. Referaadi põhiosa <ul><li>Referaadi keeleks on reeglina eesti keel. Oluline on töö keeleline ja stiililine korrektsus. Kokkuleppeliselt kasutatakse umbisikulist väljendust, v.a oma seisukohtade avaldamiseks. Ei sobi kasutada emotsionaalset ega kujundlikku stiili. Välditakse kõnekeelt ja võõrsõnadega liialdamist. Tsitaatsõnad (võõrkeelsed sõnad) kirjutatakse kursiivis. </li></ul>
 13. 13. Kokkuvõte <ul><li>Kokkuvõtte eesmärk on võtta kirjutatu kokku. Kokkuvõttes esitatakse töö tulemused ja järeldused, mis peaksid loogiliselt välja kasvama töö põhiosast. Kokkuvõttes ei esitata uut infot, millest töös enne juttu ei ole olnud. Järeldusi sõnastades ei ole soovitav neid esitada täpselt nii nagu töö põhiosas. Tuleb keskenduda sellele, mis on tekstis oluline. Seejuures tuleb väljenduda selgelt ja kokkuvõtvalt. </li></ul>
 14. 14. . <ul><li>Ühtki töö osa ei ole soovitav alustada ega lõpetada tabeliga, joonisega või loeteluga. </li></ul>
 15. 15. Kasutatud kirjandus <ul><li>Kõik kirjutised ja muud allikad, millele töös on viidatud, peavad olema esitatud algallikate loetelus. Lisaks raamatutele ja artiklitele tuleb viidata ka internetimaterjalidele, arhiivimaterjalidele vms. Viited rümitatakse alljärgnevalt </li></ul>
 16. 16. Raamatud <ul><li>Autor(id) ilmumisaasta. Pealkiri. (Ilmumiskoht:). Kirjastus. Ehala, Martin 2000. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees. Hage, Maaja 2003. Teksti- ja kõneõpetus. Tallinn: Koolibr </li></ul>
 17. 17. Artiklid <ul><li>Autor(id). Artikli pealkiri. Ajalehe või ajakirja pealkiri, ajalehe ilmumise kuupäev või ajakirja number, lehekülg. Kase, Mati. Magusaga ei maksa liialdada. Eesti Päevaleht, 15.02.2007. Remmelgas, Ene. Katsetame uut ja huvitavat. Köök, detsember 2007, lk 12. </li></ul>
 18. 18. Teatmeteosed <ul><li>Teatmeteose pealkiri, (köide). Ilmumiskoht. Kirjastus, ilmumisaasta. Eesti entsüklopeedia, 6 köide. Tallinn. Valgus, 1992 </li></ul>
 19. 19. Internett <ul><li>Autor (kui on). Teksti pealkiri. Internetiaadress. Külastamise kuupäev. Suitsu, Maire. Puu vilja- kohupiimatort. http:// www.toidutare.ee/retsept.php?id =6414 19.02.08 </li></ul>
 20. 20. Viited <ul><li>Viite kirjed järjestatakse rühmade sees tähestikuliselt. Neid ei nummerdata. Raaamatute puhul leiab andmed viite kirje jaoks tiitellehelt ning tiitellehe pöördelt. Kui materjal on saadud ajalehest või ajakirjast, tuleb viite kirjesse lisada artikli ilmumiskoha andmed. Interneti materjalidele viitamisel estatakse autori perekonnanimi, eesnimi, pealkiri, internetiaadress ja kasutamise kuupäev. Autori nime puudumisel märgitakse pealkiri, internetiaadress ja materjali kasutamise kuupäev. </li></ul>
 21. 21. Lisamaterjalid ja tabelid <ul><li>L i samaterjalide eesmärk on illustreerida ja täiendada referaadis esitatut </li></ul><ul><li>Lisadesse paigutatakse näitlikud ja selgitavad materjalid. Näiteks tabelid, joonised, fotod, diagrammid jms. Lisad nummerdatakse ja pealkirjastatakse. </li></ul>
 22. 22. Vormistamine <ul><li>Töö prinditakse ühepoolselt valgele paberile ( formaat A4) . </li></ul><ul><li>Kasutatakse arvutikirja Times New Roman või Arial suurusega 12 punkt i, reavahe 1,5 . </li></ul><ul><li>Leheküljed nummerdatakse automaatselt alates tiitellehest, kuid tiitellehele numbrit ei prindita. Number paigutatakse alla paremasse nurka või alla keskele. </li></ul><ul><li>Tekstileheküljel kasutatakse korrastatud veergu (Justified), vasakule jäetakse 3,0 cm , paremale 1.5 cm , üles ja alla 2,5 cm vaba ruumi. T </li></ul><ul><li>ekst jaotatakse lõikudeks. Iga lõik moodustab sisulise ja visuaalse terviku. Lõigu algust tähistab laiem reavahe . </li></ul><ul><li>Taandridu ei kasutata . </li></ul><ul><li>Referaadi lehed peavad olema köidetud </li></ul>
 23. 23. Tiitellehe vormistamine <ul><li>http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/referaat/tiitellehe_vormistamine.html </li></ul>
 24. 24. Pealkirjade vormistamine <ul><li>Kõiki peatükke ja töö iseseisvaid osi alustatakse uuelt lehelt. Pealkirja ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse 2 tühja rida. Alapealkirja ja eelneva ning järgneva teksti vahele jäetakse üks tühi rida. Pealkirja järele punkti ei panda. Pealkirjas ei poolitata sõnu ega kasutata lühendeid. </li></ul>
 25. 25. Viite vormistamine <ul><li>Erinevaid viitamise süsteeme on palju. Tavaliselt märgitakse teksti sees sulgudesse autori perekonnanimi, allika ilmumise aasta ja lehekülg, millelt info pärineb. Tsitaat pannakse alati jutumärkidesse. Kui allika autorit pole teada, kasutatakse viitamisel allika nime. </li></ul><ul><li>Näiteks: </li></ul><ul><li>Remmelga arvates on uusimad kodumasinad, nende hulgas ka köögihunt, muutumas igapäevasteks tarbeasjadeks meie kodudes (Remmelgas 2007:12-13). </li></ul><ul><li>&quot;Teaduslikku stiili on kõige parem õppida teaduslikke tekste lugedes ja sealt kasutatud stiili ja väljendeid matkides&quot; (Ehala 2000:160). </li></ul><ul><li>Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake on kodulehele välja pannud viitamisjuhendi (Akadeemiake 2007). </li></ul>
 26. 26. Lisade vormistamine <ul><li>Materjalid, mis põhiosas ei ole tekstiga haakuvad, kuid võivad pakkuda huvi probleemiga põhjalikumaks tutvumiseks, esitatakse lisas. Lisad nummerdatakse (nt LISA 1 jne) ja varustatakse pealkirjadega. Iga lisa kohta peab töös olema viide. Lisad paigutatakse neile viitamise järjekorras. Iga lisa alustatakse uuelt lehelt. Esimese lisa ette võib paigutada lehe pealkirjaga &quot;LISAD&quot;. </li></ul>
 27. 27. Mis on refereerimine? <ul><li>Materjali kopeerimine internetist </li></ul><ul><li>Teksti mõtte edastamine oma sõnadega? </li></ul>
 28. 28. Mis on tähtsam referaadi osa? <ul><li>Tiitelleht </li></ul><ul><li>Sisukord </li></ul><ul><li>Põhiosa </li></ul><ul><li>Kokkuvõte </li></ul>
 29. 29. Mis on viitamise eesmärk? <ul><li>Näidata, kust info pärineb </li></ul><ul><li>Teksti järjekorda määramine </li></ul>
 30. 30. Mis on tsitaat? <ul><li>Teksti ümberjutustus </li></ul><ul><li>Sõnasõnaline väljavõte tekstist </li></ul>
 31. 31. Mis on viide? <ul><li>Andmed info pärinemise kohta </li></ul><ul><li>Autori seisukoht </li></ul>
 32. 32. Mis on loomevargus? <ul><li>Pliseerimine </li></ul><ul><li>Plagiaat </li></ul><ul><li>Platoo </li></ul>
 33. 33. Kasutatud materjalid <ul><li>Ehala, M. 2000. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees. </li></ul><ul><li>Hage, M. 2003. Teksti- ja kõneõpetus. Tallinn: Koolibri. </li></ul><ul><li>Hennoste, M. 1995. Tekstiõpetuse õpik. Tallinn: Avita. </li></ul><ul><li>Kilgi, A., Maanso, V. 2004. Keeleviit. Tallinn: Koolibri. </li></ul><ul><li>Vija, M., Sõrmus, K., Artma, I. 2008. Uurimistöö kirjutajale. Tartu: Atlex.  </li></ul>

×