Successfully reported this slideshow.

Foto Impressie moordspel Whodunit?

0

Share

Upcoming SlideShare
Cultuureducatie school-wijk
Cultuureducatie school-wijk
Loading in …3
×
1 of 49
1 of 49

More Related Content

More from Saskia Dellevoet- Hocus-Pocus-Focus

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Foto Impressie moordspel Whodunit?

 1. 1. Foto-impressieMoordspelWhodunit? <br />Midden Brabant College groep 1H<br />20 november 2010<br />De bibliotheek, je hoeftgeenmoord op telossenom lid teworden! <br />
 2. 2. Help, er is eenmoordgepleegd! <br />
 3. 3. RondleidingBibliotheekt’Sant<br />Onderzoekstafel: uitlegverhaalpersonen<br />
 4. 4. Uitlegspel<br />Inhoud envelop<br />
 5. 5. Uitlegonderzoekstaken<br />Onderzoeksfafel: vingerafdrukken<br />
 6. 6. Indelingonderzoeksteams<br />Aan de slag<br />
 7. 7. Antwoordenonderzoekstaken<br />Uitlegaancollega<br />
 8. 8. Onderzoekstaak: catalogus<br />Onderzoekstaak: zoeken in de kast<br />
 9. 9. Onderzoekstaak: YouTube<br />Onderzoekstaak: My Discoveries<br />
 10. 10. Teamwork: oveleg<br />Antwoordenonderzoekstaken<br />
 11. 11. Is ditboek ‘bewijs’? <br />Onderzoekstaken: blogger<br />
 12. 12. Antwoordenbespreken<br />Denkenjulliedatjullieverdachte het heeftgedaan?<br />
 13. 13. Onderzoekstaken: informatieveboeken<br />Eenboek over scheiding … bewijs?<br />
 14. 14. Alles in de envelop<br />Elk team bespreektantwoorden<br />
 15. 15. Onderzoekstaakteruggeven …<br />en bespreken<br />
 16. 16. Geeft het boekeenmotief? <br />Waarom is dit (g)eenmotief? <br />
 17. 17. De matrix<br />Vingerafdrukken en gif<br />
 18. 18. De getuigeverklaring in de envelop<br />Welkepicto’shorenbij het spel?<br />
 19. 19. Overleg over materialen<br />Verdachtfilmpje?<br />
 20. 20. De waslijn met foto’s<br />Bewijs in de bibliotheek<br />
 21. 21. Eerstonderzoekstaaklezen<br />Onderzoekstaak: weblinks<br />
 22. 22. Alle teams aan de slag<br />
 23. 23. Blijvenbespreken met de hoofdrechercheur<br />
 24. 24. Onderzoekstaak: website<br />Zoeken we op de godeplek?<br />
 25. 25. Steeds dichterbij de ontknoping<br />Spreekt de verdachte de waarheid?<br />
 26. 26. Onderzoekstaak: jongerensite<br />Allebewijslastmeenemen<br />
 27. 27. Onderzoekstaak: series<br />Afgeslotenvoorforensischonderzoek<br />
 28. 28. Vincent had eenvermoeden<br />Ikweetwie het heeftgedaan!<br />
 29. 29. Uitlegvragen<br />Uitlegkrijgen<br />
 30. 30. Onderzoekvingerafdrukken<br />
 31. 31. Vergelijkenvingerafdrukken<br />
 32. 32. De laatsteonderzoekstaken<br />
 33. 33. Is diteenverdachtboek?<br />Zo, die man was echtgroot!<br />
 34. 34. Hoe is hijgevallen?<br />Wat is de betekenis van …<br />
 35. 35. Wachten op de volgendeonderzoekstaak<br />
 36. 36. Klaar: danbewijzenfotograferen<br />Nog even eencatalogustaak<br />
 37. 37. Bijnaklaar<br />
 38. 38. Prosumen: bewijsverzamelen<br />
 39. 39. Matrix bijwerken<br />Youtube: heeft Hassan het gedaan?<br />
 40. 40. Bewijzenbij de computers<br />Alleonderzoekstakenvolbracht<br />
 41. 41. Nabespreken en <br />de matrix invullen<br />
 42. 42. Wijdenkennaover wie het heeftgedaan<br />
 43. 43. De anderegroepzeidat Karin het heeftgedaan … <br />Erzijnmeerversies van het spel! <br />
 44. 44. Naar de ontknoping<br />
 45. 45. Wieheeft het gedaan?<br />
 46. 46. Plenairebespreking<br />De contouren van Vincent<br />
 47. 47. Op zoek in de kast<br />Gevonden!<br />
 48. 48. Afscheid<br />
 49. 49. Informatie over Whodunit? <br />BibliotheekMidden-Brabant <br />Saskia Dellevoet, domeinspecialist educatie, nationaal mediacoach <br />http://nl.linkedin.com/in/saskiadellevoet<br />e. saskiadellevoet@bibliotheekmb.nl<br />i.  www.bibliotheekmb.nl<br />b. http://stadopstelten.blogspot.com/  <br />

×