Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dag 4 Mediawijsheid Kennemerwaard - Saskia Dellevoet

352 views

Published on

Training gegeven door Saskia Dellevoet in opdracht van ROCMN mei-september 2013
Afbeeldingen: eigen en CC0 via Pixabay.com
Saskia Dellevoet

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dag 4 Mediawijsheid Kennemerwaard - Saskia Dellevoet

 1. 1. Dag 4Training MediawijsheidIn opdracht van ROCMN: Saskia Dellevoet
 2. 2. OnderwerpenBegrip: kennisquiz veiligheid privacyCommunicatie: informatievaardighedenGebruik & communicatie: Google toepassingenDidactiek (komt bij alles terug)Strategie: MARCOM, promotieStrategie: Eindopdracht
 3. 3. Dag 4
 4. 4. Welk nieuws heeft jou deze week geraakt?
 5. 5. Quiz Veiligheid en privacyDownload Socrative studentVoer dit nummer in: 390748
 6. 6. INFORMATIEVAARDIGHEDEN?FASTEN YOU SEAT BELTS
 7. 7. Informatievaardigheden?receptiefkennis, vaardigheden, houding
 8. 8. Informatievaardigheden?kennis,vaardigheden,houding
 9. 9. Competentie: COMMUNICATIENiveau 0
 10. 10. Niveau 1Soorten bronnen, mediaNiveau 2Betrouwbaarheid, aard
 11. 11. Niveau 3Schakelen, efficiënt handelenSynthese, selectieNiveau 4Strategie, netwerk, delen,beheer
 12. 12. Enkele feiten• 2011: 93% internetgebruikers gebruikt … Google? alszoekmachine (bron: slimmer zoeken op internet)• Welke andere zoekmachines ken je?• Ontwikkeling digitale vaardigheden van Nederlandsewerknemers hangt af van …. collega’s? (bron: rapport Ctrl Alt Delete)• Bibliotheek Kennemerwaard?• Improductiviteit a.g.v. gebrek ICT & digikennis …. 5 à 10?minuten/uur per werknemer (bron: rapport Ctrl Alt Delete)• Hoe zoek jij een woord op een webpagina?• Internet is geboren in ….1974? (bron: slimmer zoeken op internet)• Internet telt in 2011 …. 17 miljard? pagina’s waarvan …?Nederlandse. (bron: slimmer zoeken op internet)
 13. 13. 3 lagenINTERNETDiepe of onzichtbare internet
 14. 14. De 3 lagen van internetVrije of zichtbare internet Diepe of onzichtbareinternetBesloten netwerkenPassagiersruimte:Zichtbaar voor iedereendie instapt.Alle webpagina’s die dooreen zoekmachine wordengeïndexeerdDe handbagageruimte:je kunt er wel bij maar hetis niet rechtstreekszichtbaar. Je moet welweten hoe je binnen eeneigen zoekvenster zoekt.(Dark of Hidden Web)Databanken met eigenzoekvenster, bijvoorbeeldcatalogus, telefoonboek.Het bagageruim:het is er wel maar nietiedereen mag erin.Alleen via inlog kan jebestanden/ databankendoorzoeken.Bron: slimmer zoeken op internet, Ewoud Sanders
 15. 15. Stappen informatiezoekproces?WortelVormGezondOgenKijkenOnderzoekenOogsten
 16. 16. Informatiezoekproces = SVZVKEStappen Inhoud1 STARTEN Bepalen leertaak, zoekprobleemevalueren2 VRAGEN Bepalen van informatiebehoefteevalueren3 ZOEKEN Zoekstrategie bepalenevalueren4 VINDEN Zoekstrategie toepassen: lokaliserenevalueren5 KIEZEN Selectie verwerken (presentatie)6 EVALUEREN Totale proces + resultaat
 17. 17. 1. Starten: bepalen van zoekprobleem• Aanpak:probleemdefinitie, behoeftebepalen, doelstelling• Organisatie: Plan van Aanpakopstellen• Taak: deopdracht, tekstverwerkerDoel & Resultaat: Planning; PvAOnderdelenBron Pixabay/Hans(A) onzekerheid, (C) vaag, (F) zoekend. Bewust van kennishiaatBron: Goochelen met inorfmatievaardigheden, Peter den Hollander
 18. 18. Bijvoorbeeld• Formuleer zoekopdrachten voor hetprojectplan van een collega• Vergelijk plan van aanpak met elkaar
 19. 19. 2. Vragen: bepalen vaninformatiebehoefte• Aanpak: welke kennis is er?welke moet wordenopgezocht?• Organisatie: hoofd- en bijzaken• Taak: overzicht soorten vragen,tekstverwerkenDoel & Resultaat: vragenformuleren, vragen waarvanantwoorden infobehoeftevervullenOnderdelen(A) onzekerheid, ( C) vaag, (F) zoekenBron: Goochelen met inorfmatievaardigheden, Peter den Hollander
 20. 20. Bijvoorbeeld• (Individuele) Mindmap maken van (voor)kennisop papier of digitaal (iMindmap, Mindmeister)• Oriënterende brainstorm in groepjes (zoalsbedoeld met business canvas)• Vragen en antwoorden categoriseren• Zoeken in verschillende zoekmachines• Rol begeleider: vragen stellen over onduidelijkevragen
 21. 21. Zoeken: zoekstrategie vaststellenOnderdelen• Aanpak: zoekstrategievaststellen• Organisatie: weten welkebronnen en waar;zoektermen formuleren• Taak: verzamelbronnengebruikenDoel & Resultaat: zoektermenkunnen formuleren; bronnenkunnen bepalen(A) optimistisch, (F) onderzoekendBron: Goochelen met inorfmatievaardigheden, Peter den Hollander
 22. 22. Bijvoorbeeld• Maak een verslagje van zoektermen opverschillende zoekmachines met printscreens• Bedenk zoektermen voor het onderwerpinformatievaardigheden voor jouw doelgroep
 23. 23. Vinden: localiseren van de informatie• Aanpak: kritische inschattingbruikbaarheid informatie• Organisatie: koppeling vaninformatie aan je vragen• Taak: bronnenDoel en Resultaat: informatieontsluiten uit bronnen:a) informatie die globaalantwoord geeft op de vragenb)informatieOnderdelenverwarring en frustratieBron: Goochelen met inorfmatievaardigheden, Peter den Hollander
 24. 24. Bijvoorbeeld• Wat voor type bronnen vindt je?Primair, secundair?• Kritisch kijken: krijg ik antwoord op mijnvragen uit mijn PvA?• Site (on)betrouwbaar? Webdetective• Concreet voorbeeld:via zoekterm ‘informatievaardigheden’ inGoogle blogartikel ►link naar kennisbank► terug naar blog ► link naar deliciousaccount ►, etc.
 25. 25. conservapedia.com
 26. 26. en.wikipedia.org
 27. 27. 5. Kiezen: informatie verwerken inpresentatie• Aanpak: openstaan nieuweinzichten; zelfstandig kunnenverwerven informatie, infointegreren aan hand vanprobleemstelling / opdracht• Organisatie: systematiseren enorganiseren info• Taak: tekstverwerker ;presentatiesoftwareDoel en Resultaat: gevonden infokunnen koppelen en vragen en dezekunnen presenteren; presentatiewaarin de antwoordenOpzet(A) duidelijkheid, tevredenheid ofteleurstelling; (C) alert; (F) concentrerenBron: Goochelen met inorfmatievaardigheden, Peter den Hollander
 28. 28. Voorbeeld• Presentaties laten maken over zelfdeonderwerp en vergelijken. Op basis daarvanbepalen wat een onderwerp goed uitgewerktmaakt en wat niet.• Voorbeeld …delicious, pinterest, rss, bijvoorbeeld viaNetvbibes
 29. 29. 6. Evalueren: terugkijken naar hetproces en resultaat beoordelen• Aanpak: kritische houding t.o.eigen werk• Organisatie: teruglezen PvA,corrigeren• Taak: beoordelingscriteriaDoel & Resultaat: bewust wordenvan infovaardighedenprocesInzicht in hoe leerling aan kennis isgekomenOnderdelengevoel van voltooiing, zelfbewustzijn,opluchting Bron: Goochelen met inorfmatievaardigheden, Peter den Hollander
 30. 30. Bijvoorbeeld• Scoringsrubriek
 31. 31. Bron: Brian Kennedy (directeur van Hood museum), in TedX talkals je met aandacht kijkt kan je het zien,als je het ziet kan je het beschrijven,als je het beschrijft, kan je het analyserenals je het analyseert kan je het interpreterenals je het interpreteert kan je het beoordelenDe grammatica van visuele geletterdheid
 32. 32. Proces van betekenisgeving bij eenbeeld• Wat is het?• Wie is de afzender?• Waarmee is het gemaakt? (welketechnieken)• Voor wie is het gemaakt(toeschouwer)?• Waarom is het gemaakt?(doel, boodschap, implicietewaarden en standpunten)• Online leren?Bij welke comptetentiemediawijsheid hoort deze foto?
 33. 33. Missiealle informatie ter wereld organiseren en universeeltoegankelijk en bruikbaar maken.DoodleDoodledido Huh?Missiebetrouwbare, laagdrempelige en blikverruimende informatieen ontspanning ter inspiratie en verdieping;ondernemend en gebruikmakend van alle soorten media.
 34. 34. Welke lichten we er even uit?• Drive:documentenpresentatiesafbeeldingenformulieren• Youtube• Blogger• Groepsdiscussies• Sites• Google+kringencommunities• … Glogster (niet van Google)
 35. 35. Lunch
 36. 36. Huiswerk
 37. 37. MarketingmixVan PPPP naar KKKKProduct Klant: wat wil die?Prijs Klantkosten: product kost watvoor de klant, gedurende de tijd dat hijof zij het product gebruikt?Plaats Klantgemak: hoe makkelijk ishet voor de klant om het product tevinden en te lenen/ kopenPromotie Klantcommunicatie:denken vanuit ‘listening and learning’i.p.v. ‘telling and selling’; onlinebeoordelingenBron: http://www.michelpilet.com/?p=1

×