Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 28

Cultuureducatie school-wijk

0

Share

Download to read offline

Presentatie voor het schoolteam van BS De Vijf Hoeven rond de verbinding cultuureducatie wijk-school en een nieuwe programmering rond het wijkthema Schônste wijk in de Tilburgse wijk Hasselt.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Cultuureducatie school-wijk

 1. 1. Saskia Dellevoet, cultuurcoach 6 dec 2019
 2. 2. Opdracht cultuurcoach • Kinderen proeven van verschillende vormen • Talentontwikkeling • Integraal programma i.o. met schoolvisie • Cultuur in de wijk in relatie tot school - leerkrachten - (de ICC-ers) - ouders - kinderen • Implementatie locatie-overstijgend, binnen-en buitenschools kunst- en cultuuraanbod (voor kinderen) in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk en de samenleving.
 3. 3. Kunst & Cultuur op De Vijf Hoeven
 4. 4. Vragen • Wat is voor jou als leerkracht het belang van cultuureducatie op school (binnen- en buitenschools?) • Accenten betreft toekomstig aanbod? Bouw? Disciplines? • Frequentie en locatie? NB Een iets uitgebreidere digitale vragenlijst volgt half december. Leerkrachten input is belangrijk om tot een programma te komen, waar iedereen zich in kan vinden.
 5. 5. Kinderen… • Waar dromen zij van? • Leerlingenraad / Kinderraad? Een interactieve sessie om wensen op te halen.
 6. 6. Vragen aan ouders • Wat is voor jou als ouder het belang van cultuureducatie op school (binnen- en buitenschools?) • Accenten betreft toekomstig aanbod? Bouw? Disciplines? • Frequentie en locatie?
 7. 7. Cultuur … in de wijk? Google maps
 8. 8. Heden
 9. 9. Toekomst

Editor's Notes

 • Stand van zaken cultuureducatie BS De Vijf Hoeven
 • Mijn werk tijdens de eerste maanden, is ICC-werk. Het bood mij de kans om goed in IPC en CiST (en ander aanbod) goed te duiken. Ook was het invullen van cultuureducatie binnenschools bij IPC een concrete vraag van het team: lastenverlichting. Nu in fase 2 ga ik verder met het programmeren en het verbinden van naschoolse cultuureducatie aan de wijk.
 • Woorden die opvielen in het visiedocument en waar een stevige link met cultuureducatie te leggen is.
 • Document 191206 Cultuureducatie BS De Vijf Hoeven.xlsx mailen als bijlage. Dit is een overzicht van cultuureducatie binnen school, buitenschool en wijkverbinding. De rode vlakken geven aan op welke disciplines er niets wordt aangeboden dit jaar. Dit is geen compleet overzicht, zo was er rijmen en dichten, voorleeswedstrijd, de radiodag met Chiel … voor mij tof als ik een totaalbeeld krijg dus: alles doorgeven wat er wordt gedaan naast wat ik heb geregeld. Vragen: geeft de vakleerkracht muziek al lessen, zo ja hoe vaak en wanneer? Wat is de behoefte, alle disciplines elke bouw elk jaar? Een verdeling, enz..
 • Op deze vragen krijg ik graag antwoord van de leerkrachten.
 • Ik zou graag in gesprek gaan met kinderen om te kijken wat hun behoefte is.
 • Deze vragen zou ik wellicht op een andere manier geformuleerd, graag aan ouders met interesse stellen, zodat ook zij betrokken zijn bij cultuureducatie.
 • In kaart aan het brengen waar kansen liggen voor wijkverbinding
 • Naschools: Speuren naar karakters – enorm leuk maar geen connectie met de wijk, die is mijns inziens makkelijk te leggen zodat het nog betekenisvoller wordt …
 • Wijkprogramma i.o.v. Buurtcultuur Tilburg op vraag van de gemeente en wijkorganisaties en wijkbewoners: irritatiepunt 1 van de wijkenquete was zwerfafval, illegale dumps en hondenpoep. Hoe kunnen we daar een artistiek antwoord op geven met kleine en grotere interventies?
 • Een plek waar voorheen afval gedumpt werd met een vies plantsoentje is na het aanbrengen van onze muurschildering een verrijkte plek geworden, mooi aanzicht een geen troep meer. Over het ontwerp mochten wijkbewoners met de kunstenaar meedenken.
 • Naschools aanbod: stopmotion. In aanloop van de Schônste wijk WEEK met als thema de worldcleanup Day
 • Foto van de film KOOKY, voor de hele wijk gedraaid door Solar Cinema op het schoolplein van BS De Vijf Hoeven tijdens de Schônste wijk WEEK. De animaties zijn van afval gemaakt.
 • Naschools Schônste wijk ontdekT en maakT. Aan de slag om alle mogelijkheden te ontdekken van ons eigen plastic afval. Hier: kun je een constructie bedenken waarbij we flesjes als materiaal gebruiken?
 • Wat kan je nog meer met pet, heeft het artistieke waarde?
 • Lichtwerking van PET
 • Type 5 plastic, van korrels van ons afval kun je nieuwe dingen maken
 • Onderzoeken artistieke waarde
 • Ook van plastic verpakking kun je dingen voor de wijk maken die artistieke waarde hebben.
 • Stand van zaken nu
 • Als we het wijkthema Schônste wijk breder trekken en de 2 wijkscholen intensiever betrekken: samenwerken met Ontdekstation013 in de Schônste wijk werkplaats waarbij kinderen van 2 scholen een boot maken van plastic flesjes, een wijkgenoot die urban schilderen geeft en de kinderen aan een expo laat deelnemen in de Schônste wijk werkplaats; urban dance voorstelling voor de wijk vanuit het naschoolse allemaal tijdens een wijkevenement in het voorjaar, dan komt alles samen: de boten worden te water gelaten, de expo is voor de hele wijk te zien, prikacties, de kinderraad is betrokken, enz. Dit resulteert in een steviger netwerk met meer partners en wijkbewoners die aanhaken. Samen met de scholen en andere organisaties maken we de wijk leuker actiever, schoner.
 • Dan zou een kaart van de toekomst er zo kunnen uitzien.
 • Gezond in beweging …
 • Met sport, kunst en cultuur!
 • ×