Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transtorns alimentaris

210 views

Published on

Transtorns alimentaris

Published in: Science
 • Be the first to comment

Transtorns alimentaris

 1. 1. S ALIMENTARI SL’ANORÈXIA I LA BULÍMIA NERVIOSA
 2. 2. L’AN0RÈXIA
 3. 3. QUÈ ÉS? • L'anorèxia nerviosa és un conjunt de trastorns greus de la conducta alimentària que comprèn períodes de privació del consum d'aliments (anorèxia), alternats en ocasions amb períodes compulsius d'ingesta alimentària i purga (bulímia), associats tots dos períodes a altres trastorns de la conducta alimentària no especificats.
 4. 4. PES • Presenten un índex de massa corporal (IMC) i pes corporal molt inferiors als corresponents a la seva edat, alçada i sexe (per sota de 18-19 es considera baix pes i de 17 infrapès sever). • Es produeix per l'abús descontrolat de laxants o diürètics, generació de vòmit autoinduït i sessions d'exercici extenuants per tal de perdre pes a part per la privació alimentària,
 5. 5. NEGACIÓ I AÏLLAMENT • No solen ser capaços de reconèixer el seu problema • Solen aïllant-se de les persones properes perquè consideren que volen fer-los "engreixar més" , i que el problema de visió de la realitat ho té el seu entorn i no ells.
 6. 6. QUAN I A QUI? • Aquesta patologia és de molt rara aparició abans de la pubertat i sol afectar en un major percentatge a les noies, tot i que cada vegada s'està avançant més l'edat d'aparició i equiparant el percentatge de casos entre els dos sexes. • Sol apareixer al voltant dels 17 anys.
 7. 7. LA BULÍMIA
 8. 8. QUÈ ÉS LA BULÍMIA NERVIOSA? • La bulímia nerviosa és un trastorn de l'alimentació que es caracteritza per episodis repetits d'ingesta excessiva d'aliments en un període curt de temps.
 9. 9. QUE TIPUS DE BULÍMIA HI HA? • La bulímia purgativa: els pacients vomiten després dels afartaments o consumeixen laxants o diürètics per perdre pes. • la bulímia no purgativa: el pacient dejuna durant diversos dies entre un tip de menjar en lloc de vomitar o prendre fàrmacs, o fa esport en excés.
 10. 10. COM ES VEU LA PERSONA QUE PATEIX BULÍMIA NERVIOSA? • La persona que pateix bulímia es veu grassa, té una idea distorsionada del seu propi cos, tot i que presenta un pes normal i presenta sentiments permanents d'insatisfacció corporal.
 11. 11. LA PERSONA AMB BULÍMIA MANIFESTA: -Ansietat molt elevada -Plaer just abans de l'afartament -Després d'ell, sorgeixen sentiments de culpa i vergonya. -La persona amb bulímia és conscient que la seva manera de menjar no és normal.
 12. 12. QUIN PERFIL PSICOLÒGIC TENEN LES PERSONES AMB BULÍMIA? • Sembla més probable que les persones insegures de si mateixes, amb baixa autoestima, siguin candidates més fermes a desenvolupar-los.
 13. 13. QUINS FACTORS PREDISPOSEN O DESENCADENEN AQUESTA MALALTIA? • Entre els factors que predisposen són: • -Els socioculturals • -Algunes situacions de desequilibri familiar • -Els individuals • Els factors desencadenants solen ser de tipus: • -Traumàtic, generalment amb un component afectiu important. • -Social
 14. 14. QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES? • Els símptomes que indiquen que una persona pot presentar bulímia són : • -Els afartaments i la ingesta desmesurada d'aliments en poc temps. • -Pèrdua de control sobre el menjar, la qual cosa al seu torn genera molta ansietat. • -Utilitzar mecanismes compensatoris per controlar l'augment de pes. • -Símptomes psicològics que pot presentar (ansietat, depressió, baixa autoestima ...), es poden donar símptomes físics com cefalees, problemes dentals, cara inflada, pèrdua de cabell, irregularitat en la menstruació, deshidratació, arítmies, etc.
 15. 15. QUINS SÓN ELS INDICADORS FÍSICS I PSICOLÒGICS DE LA RECUPERACIÓ D'UN DESORDRE ALIMENTARI? • En general aquests trastorns disparen actituds vergonyants entre els familiars dels / de les afectats / des. Això possiblement es degui al fet que es pensa que és alguna cosa en on la persona afectada entra voluntàriament, fent tonteries amb el menjar i les talles de la roba. • A més moltes mares i / o pares alberguen la idea que s'han equivocat en alguna cosa, que han fallat en la criança i educació dels seus fills / es i que la gent els va a culpar per això.
 16. 16. QUIN PAPER JUGA LA SOCIETAT EN RELACIÓ AMB LA MALALTIA? • Molt. En aquesta societat competitiva es valora extremadament la joventut, la bellesa corporal, la idea que per aconseguir alguna cosa en la vida (èxit, amors, etc.) cal estar prim / a, cal ser guapo / a, amb la qual un sector molt important de la joventut (i cada vegada més la infància) es tracen metes en les quals és imprescindible la primesa corporal i, per tant, intenten aconseguir com sigui.
 17. 17. QUINS SÓN ELS INDICADORS FÍSICS I PSICOLÒGICS DE LA RECUPERACIÓ D'UN DESORDRE ALIMENTARI? • Ens adonem de la recuperació d'una persona quan: Tingueu hàbits de menjar equilibrats i variats • Hi hagi absència de vòmit auto-induït i abús de laxants • Feu exercici físic regular i moderat • Capacitat de reconèixer nivells normals de fam i sacietat • Quan assumeixi la responsabilitat sobre la seva salut, la seva vida i el seu futur • Saber tolerar sense acceptar l'abús dels altres. Saber tolerar el rebuig

×