Oferta formativa 2014-2015

1,147 views

Published on

Información de los Ciclos Formativos, intinerarios, módulos a impartir, así como de los centros de la Red Ikaslan.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
404
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oferta formativa 2014-2015

 1. 1. www.ikaslanbizkaia.net 2 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA 7 LH aukeratzeko arrazoiak razones para escoger la FP La Formación Profesional te lanza al mercado laboral Es la forma más rápida y eficaz de iniciar tu vida profesio- nal. 5 trimestres distribuidos en dos cursos lectivos. Ade- más, el Modelo Vasco en Alternancia ofrece la posibilidad de aprender en el centro y en una empresa con un contra- to de formación y aprendizaje de un año. Lanbide Heziketak lan-merkatuan jartzen zaitu Bizitza profesionalean hasteko bide azkarrena eta era- ginkorrena duzu Lanbide Heziketa: 5 hiruhileko, 2 ikastur- tetan banatuta. Gainera, Alternantziako Prestakuntzaren Euskal Ereduak aukera ematen dizu, ikastegian ez ezik, enpresa batean ere ikasteko, urtebeteko prestakuntza eta ikaskuntzako kontratu baten bitartez. 1 A tu ritmo Con la Oferta Parcial, la Formación Profesional a distan- cia, cursos Hobetuz y Lanbide y los carnets profesionales puedes cualificarte sin interrumpir tus otras actividades. Zeure erritmoan Eskaintza Partzialaren, Urruneko Lanbide Heziketaren, Hobetuzen eta Lanbideren ikastaroen eta profesionaltasun txartelen bitartez, ohiko zereginak utzi beharrik gabe lane- rako gaitzeko aukera duzu. 6 Para todas las vocaciones Más de 140 titulaciones y acreditaciones. 23 Familias Formativas. 61 títulos Técnicos. 76 títulos Técnicos Superiores. Edozein bokaziorako aproposak 140 titulu eta akreditazio baino gehiago. 23 prestakuntza-arlo eta 61 Titulu Tekniko. Goi mailako 76 Titulu Tekniko.3 Internacionalización Através de los programas de Movilidad Europea “Erasmus+” puedes vivir una experiencia que amplía tus horizontes y te prepara para la entrada en el mercado laboral. Nazioartekotzea “Erasmus+” Europako Mugikortasunerako programei es- ker zeure ikusmugak zabalduko dituen eta lan-merkatura iristeko laguntza emango dizun berebiziko esperientzia biziko duzu. 7 La Ruta de la Formación Profesional te abre las puertas de la Universidad Desde los ciclos de Grado Superior, con la ventaja de que ya dispones de una titulación profesional, no es necesario hacer prueba de acceso. Lanbide Heziketak, gainera, unibertsitaterako atarian jartzen zaitu Goi mailako zikloetatik unibertsitatera igaro zaitezke, aban- taila honekin: dagoeneko titulu profesional bat badaukazu- nez, ez duzu sarbide-proba egin beharrik. 5 La Formación Profesional incluye programas de emprendizaje y de mejora de la empleabilidad Dentro del diseño curricular y con programas como Urrats- bat, que impulsa el emprendizaje entre el alumnado de segundo curso. Lanbide Heziketan, ekintzailetasuneko eta enplegagarritasuna hobetzeko programak dituzu eskura Curriculum-diseinuaren barne, eta Urratsbat bezalako pro- gramekin; bigarren mailako ikasleen artean ekintzaileta- suna bultzatzen duten egitasmoekin, alegia. 4 La Formación Profesional es permeable al mercado de trabajo y a otras rutas formativas Sea cual sea tu perfil (si ya tienes una titulación univer- sitaria o la estás cursando, si estás trabajando o si estás en paro), la Formación Profesional permite completar tu capacitación y abrirte las puertas a nuevas posibilidades profesionales. Lanbide Heziketa lan-merkatuaren eta bestelako prestakuntza ibilbideen arabera moldatzen eta egokitzen da Lanbide Heziketak trebakuntza osatzen lagunduko dizu eta lan-aukera berrietarako ateak irekiko dizkizu, edozein egoeratan zaudela ere (unibertsitateko titulua eskuan duzu- la, horixe lortzeko ikasten, lanean zein lanik gabe). 2
 2. 2. www.ikaslanbizkaia.net 3 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA BACHILLER BATXILLER E.S.O. D.B.H. (APIP) Aldi baterako Prestakuntza Integratuko Programak (pfti) Programas de Formación Transitoria Integrada MERCADO DE TRABAJO LAN-MERKATUA Sarrera proba Prueba deacceso Sarreraproba Sarreraproba Prueba deacceso LAN-MERKATUA MERCADO DE TRABAJO GOI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR ERDI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD OFERTA PARCIAL ZATIKAKO ESKAINTZA OFERTA PARCIAL ZATIKAKO ESKAINTZA De 1.300 a 2.000 horas durante un periodo de 5 trimes- tres a dos cursos, según el título. Requisitos: 16 años. Si vienes de la ESO y los PFTI ac- ceso directo. De 1.300 a 2.000 horas durante un periodo de 5 trimes- tres a dos cursos, según el título. Requisitos: 19 años cumplidos o 18 si tienes título técni- co. Si vienes de bachiller o la universidad, acceso direc- to, si no, deberás hacer una prueba de acceso. Las titulaciones de grado superior dan acceso a cual- quier grado universitario sin prueba de acceso. La entra- da la marcará la nota media. El alumno/a tiene la posi- bilidad de subir su nota presentándose a un examen. Si la demanda de plazas en la universidad supera la oferta, tienen acceso preferente los que provengan de títulos adscritos a la misma rama de conocimiento del grado universitario que quieren cursar. 1.300 - 2.000 ordu bi ikasturtetan, 5 hiruhilekotan, titu- luaren arabera. Eskakizunak: 19 urte beteak izatea, edo 18, Teknikari ti- tulua baldin baduzu. Batxilergoa edo Unibertsitate ikaske- tak egin berri badituzu, zuzenean sartuko zara. Bestela, sarbide-proba egin beharko duzu. Goi mailako tituluak gaindituta unibertsitateko edozein gradutan sartu daiteke, sarbide-proba egin beharrik gabe. Sartu ahal izateko, batez besteko nota kontuan hartuko da. Ikasleak azterketa bat egiteko aukera du, nota igotze aldera. Unibertsitaterako eskabideak guztira eskaintzen diren tokiak baino gehiago badira, lehentasuna izango dute egin nahi duten Unibertsitateko graduaren jakintza- adar bereko tituluak eskuratu dituztenek. ¡Descúbrelas!Ezagut itzazu! La Ruta de Formación Profesional acerca el Mercado de Trabajo e impulsa la mejora continua en la adquisición de nuevas habilidades profesionales y académicas. Ofrece más de 130 titulaciones. ¡Para todas las vocaciones! Lanbide Heziketaren ibilbideari esker, Lan-merkatura heltzea errazagoa da. Horrez gain, LHk gaitasun profesional eta akademikoak eskuratzeko prozesuetan etengabeko hobekuntza ezartzen du. 130 titulu baino gehiago eskaintzen ditu. Edozein bokaziorako aproposak! 1.300 - 2.000 ordu bi ikasturtetan, 5 hiruhilekotan, titulua- ren arabera. Eskakizunak: 16 urte beteak izatea. DBHtik edo APIPeta- tik etorrita, zuzenean sartzeko aukera. Erdi-Mailako Heziketa Zikloak Ciclo Formativo Grado Medio Goi-Mailako Heziketa Zikloak Ciclo Formativo Grado Superior Onartze eta matrikula (aurrez aurrekoa): Admisión y matriculación (presencial): Maiatzaren 27tik ekainaren 6ra, biak barne Del 27 de mayo al 6 de junio, ambos inclusive
 3. 3. www.ikaslanbizkaia.net4 Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................22 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI........................................25 Gorputz eta kirol ekintzen sustapena Animación de actividades físicas y deportivas GAIKUNTZA. Jokoak, jolaserako gorputz- eta kirol-ekintza indibidualak, taldekoak eta tresna bidezkoak eta oinarrizko egokitzapen fisikoko ekintzak irakatsi eta dinamizatzea ingurunearen eta parte-hartzaileen ezaugarrietara egokituta, era- biltzailearen asebetetzea eta kalitateko lehiakortasun-maila lortuz eta aurreikusitako kostu-mugen barruan. Capacitación. Enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas recreativas individuales, de equipo y con implementos, y actividades de acondicionamiento físico básico, adaptándolos a las características del medio y a las de los participantes consiguiendo la satisfacción del usuario y un nivel competitivo de calidad, en los límites de coste previstos. mODULUAK. Ezintasunak dituzten pertsonentzako jarduera fisikoak, Tresna bidezko gorputz- eta kirol-ekintzak, Taldeko gorputz- eta kirol-ekintzak, Gorputz- eta kirol-ekintza indibidualak, Talde-dinamika eta -animazioa, Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Oinarri biologikoak eta egokitzapen fisikoaren oinarriak, Animaziorako jokoak eta jolas-ekintza fisikoak, Gorputz- eta kirol-ekintzen metodologia didaktikoa, Astialdiko eta gizarte-heziketako enpresa txikien antolamendua eta kudeaketa, Lehen laguntzak eta uretako sorospena. MÓDULOS. Actividades físicas para personas con discapacidades, Actividades físico deportivas con implementos, Actividades físico deportivas de equipo, Actividades físico deportivas individuales, Animación y dinámica de grupos, Calidad y mejora continua, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Fundamentos biológicos y bases de acondicionamiento físico, Juegos y actividades físicas recreativas para animación, Metodología didáctica de las actividades físico deportivas, Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas,Primeros auxilios y socorrismo acuático. Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Natura-inguruneko gorputz- eta kirol-ekintzen gidaritza Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Gorputz eta kirol ekintzen sustapena Animación de actividades físicas y deportivas Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Osasun Zientziak Ciencias de la Salud Jarduera fisikoak eta kirolak Actividades físicas y deportivas Zentroak • Centros Zentroak • Centros 30,7% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Natura-inguruneko gorputz- eta kirol-ekintzen gidaritza Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural GAIKUNTZA. Bezeroak mendiko bide-zidor edo zonetatik (eskalada eta alpinismoko teknikak behar ez direnean) segurtasun-baldintzetan gidatzea, oinez, bizikletaz edo zaldiz, erabiltzailearen poztasuna eta aurreikusita dauden kostu- mugetan kalitate-maila egokia lortuz. Capacitación. Conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta o a caballo, consiguiendo la satisfacción de los usuarios y un nivel de calidad en los límites de coste previstos. mODULUAK. Ezintasunak dituzten pertsonentzako jarduera fisikoak, Administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea enpresa txikietan, Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Taldeak zaldiz eramatea eta zaldien oinarrizko zaintza, Taldeak bizikletaz eramatea, Landa-inguruneko ibilaldiak, egonaldiak eta segurtasuna, Talde-dinamika, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Oinarri biologikoak, osasuna eta lehen sorospenak. MÓDULOS. Actividades físicas para personas con discapacidades, Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa, Calidad y mejora continua, Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos, Conducción de grupos en bicicletas, Desplazamiento, estancia y seguridad en medio terrestre, Dinámica de grupos, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios. Getxo Lekua • Plazas 15 IEFPS FADURA GLHBI........................................22 Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 4. 4. www.ikaslanbizkaia.net 5 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Bilbao Lekua • Plazas 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI..........25 Zuzendaritzari laguntza ematea Asistencia a la Dirección GAIKUNTZA. Lanbide- eta kudeaketa-organoetatik eta betearazleetatik etorritako edo organo hauetarako destinoa duen informazioa norberaren eta/edo atzerriko hizkuntzan antolatu, kudeatu, landu eta transmititzea, enpresa ordezkatzea eta barneko nahiz kanpoko harremanen kalitatea eta lankidetza sustatzea, finkatutako helburuen eta ezarritako barne- arauen arabera. Capacitación. Organizar, gestionar, elaborar y transmitir la información procedente o con destino a los órganos ejecutivos, profesionales y de gestión en lengua propia y/o extranjeras así como representar a la empresa y fomentar la cooperación y calidad de las relaciones internas y externas, según los objetivos marcados y las normas internas establecidas. mODULUAK. Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Informazioaren kudeaketa aurreratua, Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa, Ingelesa, Bulegotika eta informazioaren prozesua, Enpresa-ekitaldien antolamendua, Merkataritza-jardueraren prozesu integrala, Enpresa-protokoloa, Zuzendaritzari laguntza emateko proiektua, Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa, Atzerriko bigarren hizkuntza. MÓDULOS. Comunicación y atención al cliente, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión avanzada de la información, Gestión de la documentación jurídica y empresarial, Inglés, Ofimática y proceso de la información, Organización de eventos empresariales, Proceso integral de la actividad comercial, Protocolo empresarial, Proyecto de asistencia a la dirección, Recursos humanos y responsabilidad social corporativa, Segunda lengua extranjera. Zentroak • Centros Administrazioa eta kudeaketa Administración y gestión Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Gorputz eta kirol ekintzen sustapena Asistencia a la Dirección Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Administrazio eta finantzak Administración y finanzas Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa): 6 ECTS Grado en Ingeniería Informática (Guipuzcoa): 6 ECTS Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Administrazio kudeaketa Gestión administrativa 42,8% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Administrazio kudeaketa Gestión administrativa GAIKUNTZA. Administrazio-laguntzako jarduerak egitea lanaren, kontabilitatearen, merkataritzaren, finantzen eta zergen alorrean, eta bezeroari/erabiltzaileari arreta ematea, enpresa publikoetan zein enpresa pribatuetan, betiere indarrean dagoen araudia eta kalitate-protokoloak aplikatuz, bezeroen gogobetetasuna ziurtatuz eta laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko arauen arabera jardunez. Capacitación. Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Enpresa-komunikazioa eta bezeroarentzako arreta, Enpresa ikasgelan, Enpresa eta Administrazioa, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingelesa, Salerosketako administrazio-eragiketak, Giza baliabideetako administrazio-eragiketak, Diruzaintza-kudeaketako eragiketa osagarriak, Kontabilitate-teknika, Kontabilitate-dokumentazioaren tratamendua, Informazioaren informatika-tratamendua. MÓDULOS. Comunicación empresarial y atención al cliente, Empresa en el aula, Empresa y Administración, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés, Operaciones admini strativas de compra-venta, Operaciones administrativas de recursos humanos, Operaciones auxiliares de gestión de tesorería, Técnica contable, Tratamiento de la documentación contable, Tratamiento informático de la información. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................25 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Galdakao 14 IES ANDRA MARI BHI...........................................25 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................25 Lekeitio 18 IES LEKEITIO BHI.................................................25 Mungia 19 IES MUNGIA BHI...................................................50 Portugalete 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 5. 5. www.ikaslanbizkaia.net6 Lorezaintza eta loradenda Jardinería y floristería GAIKUNTZA. Kanpoko eta barneko lorategiak eta kirol-erabilerarako belardiak instalatzea, kontserbatzea eta lehengoratzea, eta landare-ekoizpeneko eta loregintzako jarduerak egitea, eginkizun horretan makineria eta instalazioak maneiatuz eta mantenduz eta ingurumen-araudia, kalitate-kontrolekoa eta laneko arriskuak prebenitzekoa betez. Capacitación. Instalar, conservar y restaurar jardines de exterior e interior, así como praderas para uso deportivo, y realizar las actividades de producción de planta y de floristería, manejando y manteniendo la maquinaria e instalaciones, cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de calidad y de prevención de riesgos laborales. mODULUAK. Lore- eta landare-konposizioak, Kontrol fitosanitarioa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lore- establezimenduak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Agronomiaren oinarriak, Lorategien eta berdeguneen ezarpena, Nekazaritzako azpiegiturak eta instalazioak, Ingelesa, Lorategiak eta berdeguneak mantentzea eta hobetzea, Landare-osasunaren printzipioak, Landareak eta zohiak mintegian produzitzea, Trakzioko tresneria eta lantegia, Lorezaintza eta loradendako salmenta-teknikak. MÓDULOS. Composiciones florales y con plantas, Control fitosanitario, Empresa e iniciativa emprendedora, Establecimientos de floristería, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Fundamentos agronómicos, Implantación de jardines y zonas verdes, Infraestructuras e instalaciones agrícolas, Inglés, Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes, Principios de sanidad vegetal, Producción de plantas y tepes en vivero, Taller y equipos de tracción, Técnicas de venta en jardinería y floristería. Derio Lekua • Plazas 11 IES ESCUELAAGRARIA DERIO • DERIO NEKAZARITZA ESKOLA BHI................................25 Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Basoa eta natura-ingurunea kudeatzea Gestión forestal y del medio natural Zientziak Ciencias Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Paisajismoa eta landa-ingurunea Paisajismo y medio rural Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Lorezaintza eta loradenda Jardinería y floristería Nekazaritza ekologikoa Producción agroecológica Nekazaritza eta abelzaintza produkzioa* Producción agropecuaria* Natura-ingurunea aprobetxatzea eta kontserbatzea* Aprovechamiento y conservación del medio natural* Zentroak • Centros Administrazio eta finantzak Administración y finanzas GAIKUNTZA. Pertsonalaren, ekonomia- eta finantza-eragiketen eta bezero edo erabiltzaileentzako informazio eta aholkularitzaren administrazioa eta kudeaketa antolatu eta burutzea, esparru publikoan nahiz pribatuan, enpresaren edo erakundearen tamaina eta jardueraren arabera eta markatutako helburuei, ezarritako barne-arauei eta indarrean dagoen araudiari jarraiki. Capacitación. Organizar y realizar la administración y gestión de personal, de las operaciones económico- financieras y de la información y asesoramiento a clientes o usuarios, tanto en el ámbito público como privado, según el tamaño y actividad de la empresa y organismo y de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas establecidas y la normativa vigente. mODULUAK. Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta, Kontabilitatea eta fiskalitatea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa, Giza baliabideen kudeaketa, Finantza-kudeaketa, Logistikako eta merkataritzako kudeaketa, Ingelesa, Bulegotika eta informazioaren prozesua, Merkataritza-jardueraren prozesu integrala, Administrazio- eta finantza-proiektua, Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa, Enpresa-simulazioa MÓDULOS. Comunicación y atención al cliente, Contabilidad y fiscalidad, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de la documentación jurídica y empresarial, Gestión de recursos humanos, Gestión financiera, Gestión logística y comercial, Inglés, Ofimática y proceso de la información, Proceso integral de la actividad comercial, Proyecto de administración y finanzas, Recursos humanos y responsabilidad social corporativa, Simulación empresarial. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................50 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI..........25 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI.................................25 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Galdakao 14 IES ANDRA MARI BHI ..........................................25 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................25 Portugalete 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Zentroak • Centros Nekazaritza Agraria (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 33,7% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 6. 6. www.ikaslanbizkaia.net 7 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Natura-ingurunea aprobetxatzea eta kontserbatzea Aprovechamiento y conservación del medio natural GAIKUNTZA. Basoberritzeko eragiketak, basoen hidrologia zuzentzekoak eta baso-aprobetxamenduko lanak bideratzea,etahorrezgain,natura-inguruneakontrolatzeaetazaintzea,eginkizunhorretanmakineriaetabaso-instalazioak maneiatuz eta mantenduz eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko araudia aplikatuz. Capacitación. Realizar las operaciones de repoblación forestal, de restauración u ordenación hidrológico-forestal y de aprovechamiento forestal así como el control y vigilancia del medio natural, manejando y manteniendo la maquinaria e instala- ciones forestales y aplicando la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales. ZUIA Publikoa • Público GAIKUNTZA. Lorategien eta berdeguneen proiektuak garatzea eta landare-produkzioa eta nekazaritza-produkzioa kudeatzea, eta, eginkizun horretan, lanak gainbegiratzea, erabilgarri dauden baliabide materialak eta giza baliabideak programatzea eta antolatzea, errentagarritasun ekonomikoko irizpideak aplikatzea eta ingurumenari, produkzio ekologikoari, mintegiko produkzioari, kalitate-kontrolari, elikagaien segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea. Capacitación.Desarrollarproyectosdejardinesyzonasverdesygestionarlaproduccióndeplantasylaproducción agrícola, supervisando los trabajos, programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles, aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa ambiental, de producción ecológica, de producción en vivero, de control de calidad, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. mODULUAK. Botanika agronomikoa, Lorategien eta kirol-soropilen kontserbazioa, Lorategiak diseinatzea eta paisaia berritzea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Fitopatologia, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Laborantzen kudeaketa, Mintegiaren kudeaketa eta antolamendua, Ingeles teknikoa, Nekazaritzako eta basogintzako makineria eta instalazioak, Laborantzen plangintza, Paisajismo eta landa-inguruneko proiektua, Nekazaritzako topografia. MÓDULOS. Botánica agronómica, Conservación de jardines y céspedes deportivos, Diseño de jardines y restauración del paisaje, Empresa e iniciativa emprendedora, Fitopatología, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de cultivos, Gestión y organización del vivero, Inglés técnico, Maquinaria e instalaciones agroforestales, Planificación de cultivos, Proyecto de paisajismo y medio rural, Topografía agraria. Derio Lekua • Plazas 11 IES ESCUELAAGRARIA DERIO • DERIO NEKAZARITZA ESKOLA BHI................................25 Paisajismoa eta landa-ingurunea Paisajismo y medio rural Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Zentroak • Centros Nekazaritza ekologikoa Producción agroecológica GAIKUNTZA. Nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuak nekazaritzako eta abeltzaintzako teknikak erabilita lortzea eta ingurunearen biodibertsitatea eta egonkortasuna eta zoruaren emankortasuna hobetzea, hori guztia kalitate- baldintzetan eta betiere produkzio ekologikoari, animalien ongizateari eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko erregelamentazioa aplikatuz. Capacitación. Obtener productos agropecuarios ecológicos con técnicas agrícolas y ganaderas y mejorar la biodiversidad y estabilidad del medio así como la fertilidad del suelo, en condiciones de calidad, aplicando la reglamentación de producción ecológica, de bienestar animal, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. mODULUAK. Produktu agroekologikoak merkaturatzea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Agronomiaren oinarriak, Zootekniaren oinarriak, Laborantza ekologikoa ezartzea, Nekazaritzako azpiegiturak eta instalazioak, Ingeles teknikoa, Agrosistemaren osasun-maneiua, Landare-osasunaren printzipioak, Azienda-produkzio ekologikoa, Landare-produkzio ekologikoa, Trakzioko tresneria eta lantegia. MÓDULOS. Comercialización de productos agroecológicos, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en Centros de Trabajo, Formación y orientación laboral, Fundamentos Agronómicos, Fundamentos Zootécnicos., Implantación de cultivos ecológicos, Infraestructuras e instalaciones agrícolas, Inglés técnico, Manejo sanitario del agrosistema, Principios de sanidad vegetal, Producción ganadera ecológica, Producción vegetal ecológica, Taller y equipos de tracción. Derio Lekua • Plazas 11 IES ESCUELAAGRARIA DERIO • DERIO NEKAZARITZA ESKOLA BHI................................25 Nekazaritza eta abelzaintza produkzioa Producción agropecuaria GAIKUNTZA. Nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuak eta azpiproduktuak lortzea, kalitate- eta errentagarritasun- irizpideak kontuan izanda; produkzio-eragiketak, eta instalazioak eta tresneria mantentzekoak eginez; eta ingurumen- babesari, laneko arriskuen prebentzioari, animalien ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko legeria aplikatuta. Capacitación. Obtener productos y subproductos agropecuarios atendiendo a criterios de calidad y rentabilidad, realizando operaciones de producción y de mantenimiento de instalaciones y equipos, aplicando la legislación de protección ambiental, de prevención de riesgos laborales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria. ZIZURKIL Publikoa • Público Zentroak • Centros Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Basoa eta natura-ingurunea kudeatzea Gestión forestal y del medio natural GAIKUNTZA. Natur eta paisaia-baliabideak kudeatzea, natur inguruneko babes- eta produkzio-helburuak lortzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak eta lanak programatuz eta antolatuz. Capacitación. Gestionar los recursos naturales y paisajísticos, programando y organizando los recursos huma- nos y materiales y los trabajos necesarios para alcanzar lo objetivos de producción y de protección del medio natural. mODULUAK. Botanika agronomikoa, Baso-suteen kontrako defentsa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Fitopatologia, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ehizaren kudeaketa, Natura-ingurunearen kontserbazioaren kudeaketa, Arrantza kontinentalaren kudeaketa, Baso-inguruneko aprobetxamenduen kudeaketa, Mendien kudeaketa, Ba- so-mintegiaren kudeaketa eta antolamendua, Ingeles teknikoa, Nekazaritzako eta basogintzako makineria eta instalazioak, Basoa kudeatzeko eta ingurunea kontserbatzeko proiektua, Ingurumen-hezkuntzako teknikak, Nekazaritzako topografia. MÓDULOS. Botánica agronómica, Defensa contra incendios forestales, Empresa e iniciativa emprendedora, Fitopato- logía, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión cinegética, Gestión de la conservación del medio natural, Gestión de la pesca continental, Gestión de los aprovechamientos del medio forestal, Gestión de montes, Gestión y organización del vivero forestal, Inglés técnico, Maquinaria e instalaciones agroforestales, Proyecto de gestión forestal y conservación del medio, Técnicas de educación ambiental, Topografía agraria. Derio Lekua • Plazas 11 IES ESCUELAAGRARIA DERIO • DERIO NEKAZARITZA ESKOLA BHI................................25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 7. 7. www.ikaslanbizkaia.net8 Inprimaketa grafikoa Impresión gráfica GAIKUNTZA. Inprimakiak produzitzeko eta inprimaketa-formak lortzeko beharrezko lanak egitea, adierazitako produkzioa ezarritako kalitatearekin, segurtasunarekin eta epeetan lortzeko beharrezko makina eta ekipoen lehen mailako kontrola eta mantenimendua burutuz. Capacitación. Realizar las operaciones necesarias para la producción de impresos y obtención de formas impre- soras, controlando y manteniendo en primer nivel las máquinas y equipos necesarios para obtener la citada producción con la calidad, seguridad y plazos establecidos. mODULUAK. Ofsset tiradaren garapena, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Inprimaketa digitala, Behe-erliebeko inprimaketa, Flexografiako inprimaketa, Serigrafiako inprimaketa, Ingeles teknikoa, Inprimaketarako materialen prestaketa, Ofsset makinen prestaketa eta erregulazioa. MÓDULOS. Desarrollo de la tirada offset, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Impresión digital., Impresión en bajorrelieve, Impresión en flexografía, Impresión en serigrafía, Inglés técnico, Preparación de materiales para impresión, Preparación y regulación de máquinas offset. Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Zentroak • Centros Aurreinprimaketa digitala Preimpresión digital GAIKUNTZA. Testuak eta irudiak tratatzeko, mihiztatzeko eta filmatzeko eta inprimaketa-formak lortzeko beharrezko lanak egitea, fotolitoak eta inprimaketa-formak ezarritako kalitatearekin eta epeetan lortzeko beharrezko ekipoen lehen mailako kontrola eta mantenimendua burutuz. Capacitación. Realizar las operaciones necesarias para el tratamiento, ensamblado, filmación de textos e imá- genes y la obtención de las formas impresoras, controlando y manteniendo en primer nivel los equipos necesarios para obtener los fotolitos y formas impresoras con la calidad y en los plazos establecidos. mODULUAK. Orrikatzea, Enpresa eta ekimen sortzailea,Argitalpen elektronikoak mihiztatzea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea,Aurreinprimaketako materialak identifikatzea, Ilustrazio bektoriala, Inprimatzeko modua- ren ezarpen eta lorpen digitala, Inprimaketa digitala, Ingeles teknikoa, Irudiaren tratamendua bit-mapan, Testu-tratamendua. MÓDULOS. Compaginación, Empresa e iniciativa emprendedora, Ensamblado de publicaciones electrónicas, For- mación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Identificación de materiales en preimpresión, Ilustración vectorial, Imposición y obtención digital de la forma impresora, Impresión digital, Inglés técnico, Tratamiento de imagen en mapa de bits, Tratamiento de textos. Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Zentroak • Centros Arte grafikoak Artes gráficas Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Argitalpen inprimatuen eta multimedia-argitalpenen diseinu eta edizioa Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia Arte eta Giza Zientziak Artes y Humanidades Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Produkzio grafikoaren diseinu eta kudeaketa Diseño y gestión de la producción gráfica Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Inprimaketa grafikoa Impresión gráfica Aurreinprimaketa digitala Preimpresión digital Argitalpen inprimatuen eta multimedia-argitalpenen diseinu eta edizioa Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 GAIKUNTZA. Produktu grafikoak, ontziak eta enbalajeak diseinatzea, argitalpen inprimatuak eta elektronikoak editatzea, eta argitalpen-produkzioa kudeatu eta kontrolatzea, argitalpena eginez eta bezeroari arreta zerbitzua eskainiz; betiere, kalitate, segurtasun eta lan-arriskuen prebentzioko protokoloak ezarriz eta haien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua bermatuz. Capacitación. Diseñar productos gráficos, envases y embalajes, editar publicaciones impresas y electrónicas, gestionar y controlar la producción editorial, realizando la publicación y el servicio de atención al cliente, aplicando los protocolos de calidad, seguridad y prevención de riesgos laborales y asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. mODULUAK. Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Ingeles Téknikoa, Produkzio grafikoko materialak, Produktu grafikoak merkaturatzea eta bezeroei arreta ematea, Aurreinprimaketa digitaleko prozesuak antolatzea, Produktu grafikoak diseinatzea, Edizio-prozesuetako produkzioa kudeatzea, Argitalpen- produkzioa, Multimediako argitalpen-proiektuak diseinatzea eta planifikatzea, Multimediako argitalpen-proiektuak garatzea eta argitaratzea, Inprimatutako argitalpenen eta multimediakoen diseinuaren eta edizioaren proiektua. MÓDULOS. Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Empresa e iniciativa emprendedora, Inglés técnico, Materiales de producción gráfica, Comercialización de productos gráficos y atención al cliente, Organización de los procesos de preimpresión digital, Diseño de productos gráficos, Gestión de la producción en procesos de edición, Producción editorial, Diseño estructural de envase y embalaje, Diseño y planificación de proyectos editoriales multimedia, Desarrollo y publicación de productos editoriales multimedia, Proyecto de diseño y edición de publicaciones impresas multimedia. Zentroak • Centros 37,8% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 8. 8. www.ikaslanbizkaia.net 9 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Merkataritza eta marketina Comercio y marketing Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Nazioarteko merkataritza Comercio internacional Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Salmentak eta merkataritza-espazioak kudeatzea Gestión de ventas y espacios comerciales Garraio eta logistika Transporte y logística Marketina eta publizitatea* Marketing y publicidad* Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Merkataritza jarduerak Actividades Comerciales Merkataritza jarduerak Actividades Comerciales GAIKUNTZA. Produktuak eta/edo zerbitzuak kalitate, denbora, leku eta prezioei dagokienez baldintzarik onenetan merkaturatzeko ezarritako jarduera-planak burutzea eta saltoki txikiak administratu eta kudeatzea. Capacitación. Ejecutar los planes de actuación establecidos para la comercialización de productos y/o servicios en las mejores condiciones de calidad, tiempo, lugar y precio y administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial. IKASGAIAK. Merkataritzarako informatika-aplikazioak, Merkataritza elektronikoa, Salmenta-puntuaren dinamizazioa, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Erosketen kudeaketa, Denda txiki baten kudeaketa, Ingelesa, Merkataritza-jarduerako marketina, Salmenta-prozesuak, Merkataritza-arretako zerbitzuak, Biltegi- teknikak, Salmenta teknikoa. MÓDULOS. Aplicaciones informáticas para el comercio, Comercio electrónico,, Dinamización del punto de venta, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de compras, Gestión de un pequeño comercio, Inglés, Marketing en la actividad comercial, Procesos de venta, Servicios de atención comercial, Técnicas de almacén, Venta técnica. Amorebieta-Etxano Lekua • Plazas 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI....................................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKAMARI GLHBI..............25 09 IES ESKURTZE BHI..............................................25 Zentroak • Centros Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Produkzio grafikoaren diseinu eta kudeaketa Diseño y gestión de la producción gráfica Gaitasunak. Proiektu grafikoak diseinatu eta garatzea, aurrekontuak egitea, produkzioa kudeatu eta gainbegirat- zea, eta materialen biltegia eta bezeroari egindako produktuaren bidalketa kontrolatzea; betiere, indarrean dagoen arau- diarekin bat eginez, eta kalitate, segurtasun eta lan-arriskuen prebentzioko protokoloak ezarriz eta haien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua bermatuz. Capacitación. diseñar y desarrollar proyectos gráficos, elaborar presupuestos, gestionar y supervisar la producción, controlar el almacén de materiales y la expedición del producto al cliente o clienta, aplicando la normativa vigente, los protocolos de calidad, seguridad y prevención de riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.. mODULUAK. Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Ingeles Téknikoa, Produkzio grafikoko materialak, Produktu grafikoak merkaturatzea eta bezeroei arreta ematea, Aurreinprimaketa digitaleko prozesuak antolatzea, Produktu grafikoak diseinatzea, Industria grafikoko produkzioa kudeatzea, Kolorearen kudeaketa, Inprimaketa grafikoaren prozesuak antolatzea, Postinprimaketaren, transformatuen eta akaberen prozesuak antolatzea, Produkzio grafikoa diseinatzeko eta kudeatzeko proiektua. MÓDULOS. Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Empresa e iniciativa emprendedora, Inglés técnico, Materiales de producción gráfica, Comercialización de productos gráficos y atención al cliente, Organización de los procesos de preimpresión digital, Diseño de Productos gráficos, Gestión de la producción en la industria gráfica, Gestión del color, Organización de los procesos de impresión gráfica, Organización de los procesos de postimpresión, transformados y acabados, Proyecto de diseño y gestión de la producción gráfica. Zentroak • Centros Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI..........25 Nazioarteko merkataritza Comercio internacional GAIKUNTZA. Nazioarteko esparruan salerosketa, biltegiratze, banaketa eta finantzaketako lanak egitearekin zerikusia duten jarduera-planak ezarritako helburu eta prozeduren arabera kudeatzea. Capacitación.Gestionarlosplanesdeactuaciónrelacionadosconoperacionesdecompraventa,almacenamiento, distribución y financiación en el ámbito internacional, de acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos. mODULUAK. Nazioarteko merkataritza digitala, Nazioarteko finantzaketa, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Nazioarteko merkataritzaren administrazio-kudeaketa, Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa, Ingelesa, Biltegiratze-logistika, Nazioarteko marketina, Nazioarteko oradainbideak, Nazioarteko negoziazioa, Nazioarteko merkataritzako proiektua, Merkatuen informazo-sistema, Salgaien nazioarteko garraioa. MÓDULOS. Comercio digital internacional, Financiación internacional, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión administrativa del comercio internacional, Gestión económica y financiera de la empresa, Inglés, Logística de almacenamiento, Marketing internacional, Medios de pago internacionales, Negociación internacional, Proyecto de comercio internacional, Sistema de información de mercados, Transporte internacional de mercancías. Zentroak • Centros (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 39,4% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 9. 9. www.ikaslanbizkaia.net10 Bilbao 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Garraio eta logistika Transporte y logística GAIKUNTZA. Merkantzia eta bidaiarien garraio-zerbitzua jasotako espezifikazioen arabera kudeatu eta merkaturatzea eta lurreko lanen ustiapena antolatu eta planifikatzea nazio-mailan eta nazioartekoan eta ezarritako helburu eta prozesuen esparruan. Capacitación. Gestionar y comercializar el servicio de transporte de mercancías y viajeros de acuerdo con especificaciones recibidas y organizar y planificar la explotación de las operaciones terrestres en el ámbito nacional e internacional y en el marco de los objetivos y procesos establecidos. mODULUAK. Garraioa eta logistika merkaturatzea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Nazioarteko merkataritzaren administrazio-kudeaketa, Garrraioaren eta logistikaren administrazio-kudeaketa, Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa, Ingelesa, Biltegiratze-logistika, Biltegiratze-logistika, Hornikuntza- logistika, Salgai-garraioaren antolamendua, Bidaiari-garraioaren antolamendua, Garraioko eta logistikako proiektua, Salgaien nazioarteko garraioa. MÓDULOS. Comercialización del transporte y la logística, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión administrativa del comercio internacional, Gestión administrativa del transporte y la logística, Gestión económica y financiera de la empresa Inglés, Logística de almacenamiento, Logística de aprovisionamiento, Organización del transporte de mercancías, Organización del transporte de viajeros, Proyecto de transporte y logística, Transporte internacional de mercancías. Donostia Publikoa • Público Vitoria-Gasteiz Publikoa • Público Red Privada • Red Privada Marketina eta publizitatea Marketing y publicidad GAIKUNTZA. Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: merkataritza-azterketetan oinarritutako marketin- politikak definitzea eta haien jarraipena egitea, eta produktuen eta/edo zerbitzuen sustapena eta publizitatea komunikabide eta komunikazio-euskarri egokietan egitea, horretarako beharrezkoak diren publizitate- eta sustapen-materialak landuta. Capacitación. La competencia general de este título consiste en definir y efectuar el seguimiento de las políticas de marketing basadas en estudios comerciales y en promocionar y publicitar los productos y/o servicios en los medios y soportes de comunicación adecuados, elaborando los materiales publipromocionales necesarios. Zentroak • Centros Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Bilbao 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI.................................25 Salmentak eta merkataritza-espazioak kudeatzea Gestión de ventas y espacios comerciales GAIKUNTZA. Merkatu, produktu, zerbitzu, prezio, banaketa eta komunikazioari buruzko informazioa lortu eta/edo lantzea; produktuen eta/edo zerbitzuen erosketa, logistika eta salmentari buruzko jarduera-planak kudeatzea eta hauek guztiak jasotako aginduen arabera eta indarrean dagoen legeriari jarraiki egiten direla gainbegiratzea. Capacitación. Obtener y/o elaborar la información referida al mercado, producto, servicio, precio, distribución y comunicación; gestionar los planes de actuación correspondientes a las compras, logística y venta de productos y/o servicios y supervisar su realización de conformidad con las instrucciones recibidas y legislación vigente. mODULUAK. Erakusleiho-apainketa eta merkataritza-espazioen diseinua, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Produktuak eta sustapenak salmenta-puntuan kudeatzea, Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa, Ingelesa, Merkataritza-ikerketa, Biltegiratze-logistika, Hornikuntza-logistika, Marketin digitala, Salmenta-taldeen antolamendua, Marketin-politikak, Salmentak eta merkataritza-espazioak kudeatzeko proiektua, Salmenta- eta negoziazio-teknikak. MÓDULOS. Escaparatismo y diseño de espacios comerciales, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de productos y promociones en el punto de venta, Gestión económica y financiera de la empresa, Inglés, Investigación comercial, Logística de almacenamiento, Logística de aprovisionamiento, Marketing digital, Organización de equipos de ventas, Políticas de marketing, Proyecto de gestión de ventas y espacios comerciales, Técnicas de venta y negociación. Zentroak • Centros Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Eraikuntza-proiektuak Proyectos de edificación Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Geomatikaren eta Topografiaren Ingeniaritzako Gradua (Araba): 6 ECTS Grado en Ingeniería e Geomática y Topografía (Álava): 6 ECTS Arkitektura Teknikoko Gradua (Gipuzkoa): 49,5 ECTS Grado en Arquitectura Técnica (Guipuzcoa): 49,5 ECTS Ingeniaritza Zibileko Gradua (Bizkaia): 4,5 ECTS Grado en Ingeniería Civil (Vizcaya): 4,5 ECTS Obra burutzapen eta planak Realización y planes de obra Laneko arriskuen prebentzioa Prevención de riesgos profesionales Obra zibileko proiektuak Proyectos de obra civil Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Geomatikaren eta Topografiaren Ingeniaritzako Gradua (Araba): 24 ECTS Grado en Ingeniería e Geomática y Topografía (Álava): 24 ECTS Ingeniaritza Zibileko Gradua (Gipuzkoa): 18 ECTS Grado en Ingeniería Civil (Guipuzcoa): 18 ECTS Ingeniaritza Zibileko Gradua (Bizkaia): 10,5 ECTS Grado en Ingeniería Civil (Vizcaya): 10,5 ECTS Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia): 6 ECTS Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía (Vizcaya): 6 ECTS Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Barnealdeetako, dekorazioko eta birgaitzeko obrak Obras de interior, decoración y rehabilitación Eraikukntza Construcción ERAINKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 26,3% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 10. 10. www.ikaslanbizkaia.net 11 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Arrigorriaga Lekua • Plazas 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI...25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Portugalete 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Eraikuntza-proiektuak Proyectos de edificación GAIKUNTZA. Eraikuntza-proiektuen dokumentazio teknikoa prestatzea, obra-zuinketak egitea eta dokumentuen kontrola kudeatzea, indarrean dagoen araudia, eta kalitatearen, segurtasunaren eta ingurumenaren arloan ezarritako baldintzak errespetatuz. Capacitación. Elaborar la documentación técnica de proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control documental para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de calidad, seguridad y medio ambiente. mODULUAK. Bizitegiz bestelako eraikuntza-proiektuen garapena, Bizitegi-eraikuntzako proiektuen garapena, Eraikinen diseinua eta eraikuntza, Energia-eraginkortasuna eraikuntzan, Enpresa eta ekimen sortzailea, Eraikuntza- egiturak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Eraikuntza-instalazioak, Eraikuntzako neurketak eta balioespenak, Eraikuntzako plangintza, Etxegintza-proiektua, Eraikuntza-zuinketak, Eraikuntza-irudikapenak. MÓDULOSS. Desarrollo de proyectos de edificación no residencial, Desarrollo de proyectos de edificación residencial, Diseño y construcción de edificios, Eficiencia energética en edificación, Empresa e iniciativa emprendedora, Estructuras de construcción, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Instalaciones en edificación, Mediciones y valoraciones de construcción, Planificación de construcción, Proyecto en edificación, Replanteos de construcción, Representaciones de construcción. Zentroak • Centros Barnealdeetako, dekorazioko eta birgaitzeko obrak Obras de interior, decoración y rehabilitación GAIKUNTZA. Plaka eta/edo xaflakako estaldura jarraietako lanak eta panel prefabrikatuak muntatzeko eta jartzeko lanak antolatzea eta egitea, betiere ezarritako segurtasun- eta kalitate-baldintzetan, eta obrako segurtasun-baliabideak ziurtatu eta eskura izatea. Capacitación. Organizar y realizar los trabajos de obras de revestimientos continuos, en placas y/o en láminas y montaje y fijación de paneles prefabricados en condiciones de seguridad y calidad establecidas, y comprobar y disponer los medios de seguridad de la obra. mODULUAK. Eraikuntza, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Eraikuntza-planoen interpretazioa, Holtz eta zoru teknikoak, Barnealde-, dekorazio eta birgaikuntza-lanen antolamendua, Partizio aurrefabrikatuak, Eraikuntzako dekorazio-pintura, Estaldura jarraituak, Estaldura arinak, Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak, Sabai esekiak. MÓDULOS. Construcción, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Interpretación de planos de construcción, Mamparas y suelos técnicos, Organización de trabajos de interior, decoración y rehabilitación, Particiones prefabricadas, Pintura decorativa en construcción, Revestimientos continuos, Revestimientos ligeros, Solados, alicatados y chapados, Techos suspendidos. Arrigorriaga Lekua • Plazas 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI...25 Zentroak • Centros Zentroak • Centros Obra burutzapen eta planak Realización y planes de obra GAIKUNTZA. Obra zibiletako eta eraikuntzako burutzapenetan esku hartzea, obra-lekuak antolatuz, plangintzaren jarraipena eginez, zuinketak gauzatuz eta segurtasun-plana aplikatzen dela ziurtatuz. Capacitación. Intervenir en la ejecución de obras civiles y de edificación, organizando los tajos, realizando el seguimiento de la planificación, materializando los replanteos y comprobando la aplicación del plan de seguridad. mODULUAK. Administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea enpresa txikietan, Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Hizkuntza teknikoa, Obra-lekuen antolamendua, Obra-planak, Eraikuntzako segurtasun-planak, Lan-giroko harremanak, Obra-zuinketak. MÓDULOS. Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa, Calidad y mejora continua, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Idioma técnico, Organización de tajos de obra, Planes de obra, Planes de seguridad en la construcción, Relaciones en el entorno de trabajo, Replanteos de obra. Arrigorriaga Lekua • Plazas 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI...25 Eraikukntza Construcción GAIKUNTZA. Igeltserotzako lanak, eta estalki, estaldura, irazgaizte, estaldura jarrai konglomeratu eta presiorik gabeko eroanbide linealetako lanak antolatzea eta egitea, betiere ezarritako segurtasun- eta kalitate-baldintzetan, eta obrako segurtasun-baliabideak ziurtatu eta eskura izatea. Capacitación. Organizar y realizar los trabajos de obras de albañilería, cubiertas, coberturas, impermeabiliza- ción, revestimientos continuos conglomerados y construcción de conducciones lineales sin presión, en condiciones de seguridad y calidad establecidas, y comprobar y disponer los medios de seguridad en la obra. mODULUAK. Eraikuntza, Estalkiak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Enkofratuak, Fabrikak, Lantokiko prestakuntza, Lane- ko prestakuntza eta orientabidea, Hormigoi armatua, Iragazgaizteak eta isolamenduak, Ingeles teknikoa, Eraikuntza-planoen interpretazioa, Urbanizazio-obrak, Eraikuntza-lanen antolamendua, Estaldurak, Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak. MÓDULOS. Construcción, Cubiertas, Empresa e iniciativa emprendedora, Enkofratuak, Encofrados, Fábricas, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Hormigón armado, Impermeabilizaciones y aisla- mientos, Inglés técnico, Interpretación de planos de construcción, Obras de urbanización, Organización de trabajos de construcción, Revestimientos, Solados, alicatados y chapados. Arrigorriaga Lekua • Plazas 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI...25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 11. 11. www.ikaslanbizkaia.net12 Elektrizitateaetaelektronika Electricidad y electrónica Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Mantentze-lan elektronikoa Mantenimiento electrónico Ingeniería y arquitectura Ingeniería y arquitectura Industria Elektronikaren etaAutomatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 24 ECTS Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 24 ects Sistema elektroteknikoak eta automazitatuak Sistemas electrotécnicos y automatizados Industria Elektronikaren etaAutomatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 15 ECTS Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 15 ects Ingeniaritza Elektrikoko Gradua (Gipuzkoa eta Bizkaia): 24 ECTS Grado en Ingeniería Eléctrica (Guipuzcoa y Vizcaya): 24 ects Automatizazioa eta robotika industriala Automatización y robótica industrial Industria Elektronikaren etaAutomatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 33 ECTS Grado en Ingeniería Electrónica Industrial yAutomática (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 33 créditos ects Ingeniaritza Elektrikoko Gradua (Gipuzkoa eta Bizkaia): 15 ECTS Grado en Ingeniería Eléctrica (Guipuzcoa y Vizcaya): 15 ects Telekomunikazio- eta informatika- sistemak Sistemas de telecomunicaciones e informáticos Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba eta Bizkaia): 6 ECTS Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de información (Álava y Vizcaya): 6 ects Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa): 18 ECTS Grado en Ingeniería Informática (Guipuzcoa): 18 ects Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Kontsumorako ekipo elektronikoak Equipos electrónicos de consumo Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas Telekomunikazio instalazioak Instalaciones de telecomunicaciones Kontsumorako ekipo elektronikoak Equipos electrónicos de consumo GAIKUNTZA. Kontsumorako ekipo elektronikoak, soinukoak eta irudikoak, mikroinformatikoak eta telekomunikabide- terminalak instalatu eta mantentzea eta saldu ondoko zerbitzu teknikoa egitea, kalitateari eta erantzun-denborari dago- kionez baldintza egokietan. Capacitación. Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo, de sonido e imagen, microinformáticos y termina- les de telecomunicación, realizando el servicio técnico postventa en condiciones de calidad y tiempo de respuesta adecuados. mODULUAK. Administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea enpresa txikietan, Kalitatea, Elektronika digitala eta mikroprogramagarria, Elektronika orokorra, Irudi-ekipoak, Soinu-ekipoak, Ekipo makroinformatikoak eta telekomu- nikabide-terminalak, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Oinarrizko instalazioak, Lan-taldeko harremanak, Informazio-sistema elektronikoak. MÓDULOS. Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa, Calidad, Electrónica digital y microprogramable, Electrónica general, Equipos de imagen, Equipos de sonido, Equipos microinformáticos y terminales de telecomunicación, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Instalaciones básicas, Relaciones en el equipo de trabajo, Sistemas electrónicos de información. Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI........................................20 Zentroak • Centros Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 Obra zibileko proiektuak Proyectos de obra civil Laneko arriskuen prebentzioa Prevención de riesgos profesionales GAIKUNTZA. Eraikuntzen eta lurren altxamenduetan eta zuinketetan esku hartzea burutzapenean lagunduz, eta bide-azpie- gituren eta lurraren antolamenduaren proiektuetan parte hartzea, trazadura, hartune, hornikuntza eta antolamenduaren planoak landuz, datuak hartuz eta dagokion mailan irudikapenari eta dimentsionamenduari lotutako arazoetarako konponbideak emanez. Capacitación. Intervenirenlevantamientosyreplanteosdeconstruccionesyterrenosauxiliandoensuejecución,intervenir en proyectos de infraestructura viaria y de ordenación del territorio, elaborando planos de trazados, acometidas, abastecimientos y de ordenación del suelo, tomando datos y aportando a su nivel soluciones a los problemas de representación y dimensionado. GAIKUNTZA. Behar besteko ekintzen planguntza egitea, laneko istripuak eta gaixotasunak ekiditeko. Horretarako, langileen osasuna babesteko eta prebentitzeko neurriak ezartzea. Capacitación. Planificar acciones que eviten accidentes y enfermedades laborales, estableciendo medidas pre- ventivas y protectoras para la salud de los trabajadores. mODULUAK. Obra linealetako proiektuen garapena, Hirigintza-proiektuen garapena, Enpresa eta ekimen sortzailea, Eraikuntza-egiturak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Jasotze topografikoak, Eraikuntzako neurketak eta balioespenak, Eraikuntzako plangintza, Obra zibileko proiektua, Obra zibileko sareak eta zerbitzuak, Eraikuntza-zuinketak, Eraikuntza-irudikapenak, Hirigintza eta obra zibila. MÓDULOS. Desarrollo de proyectos de obras lineales, Desarrollo de proyectos urbanísticos, Empresa e iniciativa emprendedora, Estructuras de construcción, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Levantamientos topográficos, Mediciones y valoraciones de construcción, Planificación de construcción, Proyecto en obra civil, Redes y servicios en obra civil, Replanteos de construcción, Representaciones de construcción, Urbanismo y obra civil. mODULUAK. Sekuritate baldintzetatik deribatutako arriskuak, Arrisku fisiko anbientalak, Arrisku kimiko eta biologiko anbientalak, Lan-karga eta antolakuntzatik deribatutako arrisku prebentzioa, Hizkuntza teknikoa, Prebentzioaren kudeaketa, Larrialdiak, Lan-giroko harremanak, Lan-prestakuntza eta orientabidea, Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Lan-zentroetako prestakuntza. MÓDULOS. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad, Riesgos físicos ambientales, Riesgos químicos y biológicos ambientales, Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo, Idioma técnico, Gestión de la prevención, Emergencias, Relaciones en el entorno de trabajo, Formación y orientación laboral, Calidad y mejora continua, Formación en centros de trabajo. Zentroak • Centros 37,5% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Zentroak • Centros Arrigorriaga Lekua • Plazas 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI...25 Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 12. 12. www.ikaslanbizkaia.net 13 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas GAIKUNTZA. Erdi-tentsioko (ET), behe-tentsioko (BT) eta transformazio-zentroetako (TZ) energia elektrikoa (EE) banatzeko lineak eta instalazioak, eraikinetarako instalazio bereziak eta automatizaziokoak eraiki, ustiatu eta mantentzea. EE banatzeko eta makina elektrikoak babestu eta kontrolatzeko ekipo elektroteknikoak eraikitzea. Makina elektrikoak mantendu eta entseatzea, ezarritako prozedurak aplikatuta. Bere eremuko instalazioetan mantenimendu prebentiboa eta zuzentzailea egitea. Capacitación. Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. mODULUAK. Industria-automatismoak, Elektronika, Elektroteknia, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio-azpiegitura komunak, Ingeles teknikoa, Banaketa-instalazioak, Instalazio domotikoak, Barneko instalazio elektrikoak, Eguzki- instalazio fotovoltaikoak, Makina elektrikoak. MÓDULOS. Automatismos industriales, Electrónica, Electrotecnia, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios, Inglés técnico, Instalaciones de distribución, Instalaciones domóticas, Instalaciones eléctricas interiores, Instalaciones solares fotovoltaicas, Máquinas eléctricas. Arratzu Lekua • Plazas 02 IES BARRUTIALDE BHI........................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI......................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................50 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI..........25 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Lekeitio 18 IES LEKEITIO BHI.................................................25 Mungia 19 IES MUNGIA BHI...................................................50 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Zentroak • Centros Bilbao Lekua • Plazas 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI.................................25 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Telekomunikazio instalazioak Instalaciones de telecomunicaciones GAIKUNTZA. Telekomunikazio-instalazioak eta ikus-entzunezkoak, irrati-komunikazioen instalazioak eta instalazio domotikoak muntatzea eta mantentzea, betiere indarrean dagoen araudia eta erregelamentazioa aplikatuz, kalitate, segurtasun eta laneko arriskuetako protokoloak aintzat hartuz, eta funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz. Capacitación. Montar y mantener instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de radioco- municaciones e instalaciones domóticas, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. mODULUAK. Telebista-zirkuitu itxia eta segurtasun elektronikoa, Elektronika aplikatua, Enpresa eta ekimen sortzailea, Mikroinformatika-tresneria, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio-azpiegitura komunak, Datu-sareen eta telefonia-sistemen azpiegiturak, Ingeles teknikoa, Megafonia- eta sonorizazio-instalazioak, Irrati-komunikazioen instalazioak, Instalazio domotikoak, Oinarrizko instalazio elektrikoak. MÓDULOS. Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica, Electrónica aplicada Empresa e iniciativa emprendedora, Equipos microinformáticos, Formación en Centros de Trabajo, Formación y orientación laboral, Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios, Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía, Inglés técnico, Instalaciones de megafonía y sonorización, Instalaciones de radiocomunicaciones, Instalaciones domóticas, Instalaciones eléctricas básicas. Zentroak • Centros Mantentze-lan elektronikoa Mantenimiento electrónico GAIKUNTZA. Txartel eta ekipo elektroniko txikiak aztertu, definitu, sortu eta garatzea. Prototipo elektronikoak antolatu, kudeatu eta kontrolatzea, eskatutako kalitateaz eta fidagarritasunaz eta hitzartutako kostuekin. Ekipo elektroniko profesionalak mantentzea, mantenimendu-baliabide eta -teknika egokiak erabilita eta beharrezko laguntza eta aholkularitza emanda hala eskatzen duten teknikariei. Capacitación. Realizar el estudio, definición, concepción y desarrollo de pequeñas tarjetas y equipos electróni- cos. Organizar, gestionar y controlar la fabricación y puesta a punto de prototipos electrónicos con la calidad y fiabilidad requeridas y con los costes acordados. Mantener equipos electrónicos profesionales, utilizando los medios y técnicas de mantenimiento adecuadas, dando el soporte y asesoramiento necesarios a los técnicos que lo demanden. mODULUAK. Zirkuitu elektroniko analogikoak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Tresneria mikroprogramagarria, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Mantentze-lan elektronikoen azpiegiturak eta garapena, Ingeles teknikoa, Audio-tresneriaren mantentze-lanak, Elektronika industrialeko tresneriaren mantentze-lanak, Irrati-komunikazioko tresneriaren mantentze-lanak, Bideo-tresneriaren mantentze-lanak, Ahots- eta datu-tresneriaren mantentze-lanak, Mantentze-lan elektronikoen proiektua, Tresneria elektronikoa muntatzeko eta mantentzeko teknikak eta prozesuak. MÓDULOS. Circuitos electrónicos analógicos, Empresa e iniciativa emprendedora, Equipos microprogramables, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Infraestructuras y desarrollo del mantenimiento electrónico, Inglés técnico, Mantenimiento de equipos de audio, Mantenimiento de equipos de electrónica industrial, Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones, Mantenimiento de equipos de vídeo, Mantenimiento de equipos de voz y datos, Proyecto de mantenimiento electrónico, Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de equipos electrónicos.. Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI ............................20 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................20 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 13. 13. www.ikaslanbizkaia.net14 Sistema elektroteknikoak eta automazitatuak Sistemas electrotécnicos y automatizados Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA ERREKA MARI GLHBI..........25 Bilbao 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................25 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Mungia 19 IES MUNGIA BHI...................................................50 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 GAIKUNTZA. Behe-tentsiorako erregelamendu elektroteknikoaren esparruan (BTEE) instalazio elektroteknikoen proiektuak garatzea, eta horien muntaia eta mantentze-lanak kudeatu eta ikuskatzea. Konpetentziaren beste helburu bat da telekomunikazio-azpiegitura komunen instalazioen mantentze-lanak gainbegiratzea, ezarritako dokumentazio teknikotik, zehaztapenetatik, arauditik eta prozeduretatik abiatuta, funtzionamendua, kalitatea, segurtasuna eta ingurumenaren zaintza ziurtatuta. Capacitación. Desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). También consiste en supervisar el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técni- ca, especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad, y la conservación del medio ambiente.. mODULUAK. Instalazio domotikoen eta automatikoen konfigurazioa, Instalazio elektrikoen konfigurazioa, Sare elektrikoen eta transformazio-zentroen garapena, Instalazio elektrikoetako dokumentazio teknikoa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko kudeaketa, Ingeles teknikoa, Telekomunikazio-azpiegitura komunen instalazioetako prozesuak, Sistema elektroteknikoetako eta automatizatuetako proiektua, Sistema eta zirkuitu elektrikoak, Instalazio domotikoetako eta automatikoetako teknikak eta prozesuak, Instalazio elektrikoetako teknikak eta prozesuak. MÓDULOS. Configuración de instalaciones domóticas y automáticas, Configuración de instalaciones eléctricas, Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación, Documentación técnica en instalaciones eléctricas, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas, Inglés técnico, Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados, Sistemas y circuitos eléctricos, Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas, Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas. Zentroak • Centros Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Galdakao 14 IES ANDRA MARI BHI...........................................25 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Telekomunikazio- eta informatika- sistemak Sistemas de telecomunicaciones e informáticos GAIKUNTZA. Dagokion mailan, zehaztapen teknikoetatik abiatuta, telekomunikabide-sistemak (telefonia, irratia eta telebis- ta), informatikoak (erabiltzaile bakarrekoak, erabiltzaile anitzekoak eta telematikoak) eta ikus-entzunezko produkziokoak garat- zea,horienzerbitzuteknikoeneraginkortasunaetakalitateaziurtatuta,indarreandaudennormalizazio-etabilakaera-baldintzetan eta hitzartutako kostuekin. Sistema automatiko horien burutzapena eta mantenimendua koordinatu eta gainbegiratzea, eskura dauden giza baliabideak eta bitartekoak optimizatuta eta eskatutako kalitatea, indarrean dauden segurtasun- eta normalizazio- baldintzak eta hitzartutako kostuak kontuan hartuta. Capacitación. Desarrollar, a partir de especificaciones técnicas y a su nivel los sistemas de telecomunicación (telefonía, radioytelevisión),informáticos(monousuario,multiusuarioytelemáticos)ydeproducciónaudiovisual,asegurandolaoperatividady calidad de los servicios técnicos que prestan en las condiciones de normalización y evolución tecnológica características del sector. Coordinar y supervisar la ejecución y el mantenimiento de dichos sistemas, optimizando los recursos humanos y medios disponi- bles, con la calidad requerida, en las condiciones de seguridad y de normalización vigentes y con los costes acordados. mODULUAK. Telekomunikazio-sistemetako azpiegituren konfigurazioa, Telekomunikazio-sistemetako elementuak, Enpre- sa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Telekomunikazio-instalazioetako proiektuen kudeaketa, Ingeles teknikoa, Telekomunikazio- eta informatika-sistemetako proiektua, Sare telematikoak, Ikus- entzunezkoen produkzio-sistemak, Irrati-komunikazioen sistemak, Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak, Informatika- sistemak eta sare lokalak, Sistema integratuak eta etxe digitala, Telekomunikazio-azpiegituretako teknikak eta prozesuak. MÓDULOS. Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones, Elementos de sistemas de telecomunicaciones, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones, Inglés técnico, Proyecto de Sistemas de, Telecomunicaciones e Informáticos, Redes telemáticas, Sistemas de producción audiovisual, Sistemas de radiocomunicaciones, Sistemas de telefonía fija y móvil, Sistemas informáticos y redes locales, Sistemas integrados y hogar digital, Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones. Zentroak • Centros Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................25 Bilbao 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Portugalete 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Automatizazioa eta robotika industriala Automatización y robótica industrial GAIKUNTZA. Zehaztapen teknikoetatik abiatuta, makinetarako, prozesuetarako eta, oro har, industria-aplikazioetarako neurketa, kontrol eta erregulazioko ekipo eta instalazio automatikoak garatzea. Sistema automatiko horien burutzapena eta mantenimendua koordinatu eta gainbegiratzea, eskura dauden giza baliabideak eta bitartekoak optimizatuta eta eskatutako kalitatea, indarrean dauden segurtasun- eta normalizazio-baldintzak eta hitzartutako kostuak kontuan hartuta. Capacitación. Desarrollar, a partir de especificaciones técnicas, equipos e instalaciones automáticas de medida, control y regulación para máquinas, procesos y, en general, aplicaciones industriales. Coordinar y supervisar la ejecución y el mantenimiento de dichos sistemas automáticos, optimizando los recursos humanos y medios disponibles, con la calidad requerida, en las condiciones de seguridad y de normalización vigentes y con los costes acordados. mODULUAK. Industria-komunikazioak, Dokumentazio teknikoa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Industria-informatika, Ingeles teknikoa, Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa, Automatizazioko eta robotika industrialeko proiektua, Industria-robotika, Neurketa- eta erregulazio- sistemak, Potentzia-sistemak, Sistema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak, Sistema programagarri aurreratuak, Sistema sekuentzial programagarriak. MÓDULOS. Comunicaciones industriales, Documentación técnica, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Informática industrial, Inglés técnico, Integración de sistemas de automatización industrial, Proyecto de automatización y robótica industrial, Robótica industrial, Sistemas de medida y regulación, Sistemas de potencia, Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos, Sistemas programables avanzados, Sistemas secuenciales programables. Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 14. 14. www.ikaslanbizkaia.net 15 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Energi-eraginkortasuna eta eguzki energia termikoa Eficiencia energética y energía solar térmica GAIKUNTZA. Eraikinetan energia- eta ur-instalazioen eraginkortasuna ebaluatzea, eraikinen kalifikazio eta ziurtapen energetikorako prozesuari euskarri teknikoa emanda, eta eguzki-instalazio termikoak konfiguratzea, horien muntaia eta mantentze-lanak kalitate, segurtasun eta ingurumenarekiko errespetuzko baldintzetan kudeatuz. Capacitación. Evaluar la eficiencia de las instalaciones de energía y agua en edificios, apoyando técnicamente el proceso de calificación y certificación energética de edificios, y configurar instalaciones solares térmicas, gestionando su montaje y manteni- miento en condiciones de seguridad, calidad y respeto ambiental. mODULUAK. Eraikinen ziurtapen energetikoa, Eguzki-instalazio termikoen konfigurazioa, Instalazioen energia-eraginkor- tasuna, Enpresa eta ekimen sortzailea, Ekipamendu eta instalazio termikoak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Eguzki-instalazio termikoak muntatzeko eta mantentzeko lanen kudeaketa, Uraren kudeaketa eraginkorra eraikuntzan, Ingeles teknikoa, Instalazioak muntatzeko prozesuak, Energiaren eta uraren erabilera eraginkorra sustatzea, Energia-eraginkortasuneko eta eguzki-energia termikoko proiektua, Instalazioen irudikapen grafikoa. MÓDULOS. Certificación energética de edificios, Configuración de instalaciones solares térmicas, Eficiencia energética de instalaciones, Empresa e iniciativa emprendedora, Equipos e instalaciones térmicas, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión del montaje y mantenimiento de instalacionessolares térmicas, Gestión eficiente del agua en edificación, Inglés técnico, Procesos de montaje de instalaciones, Promoción del uso eficiente de la energía y del agua, Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica, Representación gráfica de instalaciones. Portugalete Lekua • Plazas 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................50 Zentroak • Centros Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Energi-eraginkortasuna eta eguzki energia termikoa Eficiencia energética y energía solar térmica Zientziak Ciencias Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Energia eta ura Energía y agua Fabrikazio mekanikoa Fabricación mecánica Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Metal-eraikuntza Construcciones metálicas Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia): 4,5 ECTS Grado en Ingeniería de Tecnologías de Minas y Energía (Vizcaya): 4,5 ECTS Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 30 ECTS Grado en Ingeniería Mecánica (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 30 ECTS Fabrikazio mekanikoko diseinua Diseño en fabricación mecánica Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia): 4,5 ECTS Grado en Ingeniería de Tecnologías de Minas y Energía (Vizcaya): 4,5 ECTS Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 33 ECTS Grado en Ingeniería Mecánica (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 33 ECTS Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 36 ECTS Grado en Ingeniería Mecánica (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 36 ECTS Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia): 9 ECTS Grado en Ingeniería de Tecnologías de Minas y Energía (Vizcaya): 9 ECTS Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Mekanizazioa Mecanizado Soldadura eta galdaragintza Soldadura y caldedería Bitxigintza* Joyería* (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 44,0% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. 46,7% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide.
 15. 15. www.ikaslanbizkaia.net16 Bitxigintza Joyería GAIKUNTZA. Bitxigintzako operazioak gauzatzea, tailerreko instalazioak erabiliz eta mantenduz, kalitate egokia eta produkzio-kostu txikiak lortuz, eta sekuritate eta osasun baldintzak betez. Capacitación. Realizar operaciones de producción de joyas manejando y manteniendo en uso las instalaciones y equipos del taller, consiguiendo bajos costes de producción con la calidad requerida, en condiciones de seguridad y salud. Organizar, administrar y gestionar un pequeño taller de joyería. Donostia-San Sebastián Publikoa • Público Zentroak • Centros Mekanizazioa Mecanizado GAIKUNTZA. Mekanizazio-prozesuetako lan desberdinak burutzea, lortutako produktuak kontrolatuz eta ekipoen funtzionamendua, abiaraztea eta geldiaraztea kontrolatuz. Horretarako, ekipoen lehen mailako mantenimenduaz arduratuko da eta produkzioa beharrezko kalitate- eta segurtasun-baldintzekin eta eskatzen den epean lortuko da. Capacitación. Ejecutar los procesos de mecanizado por arranque de viruta, conformado y procedimientos espe- ciales, preparando, programando, operando las máquinas herramientas y verificando el producto btenido, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. mODULUAK. Enpresa eta ekimen sortzailea, Urraduraren, elektrohigaduraren, ebaketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko fabrikazioa, Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Interpretazio grafikoa, Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa, Metrologia eta saiakuntzak, Mekanizazio-prozesuak, Sistema automatizatuak. MÓDULOS. Empresa e iniciativa emprendedora, Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y conformado,y por procesos especiales, Fabricación por arranque de viruta, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Interpretación gráfica, Mecanizado por control numérico, Metrología y ensayos, Procesos de mecanizado, Sistemas automatizados. Arratzu Lekua • Plazas 02 IES BARRUTIALDE BHI........................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI .....................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI..........25 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................20 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................25 Mungia 19 IES MUNGIA BHI...................................................50 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Zentroak • Centros Metal-eraikuntza Construcciones metálicas GAIKUNTZA. Metal-eraikuntzetako fabrikazio, muntaia edo konponketako prozesua eta produktua definitzeko doku- mentazio teknikoa lantzea eta esleitutako produkzioa kontrolatzea, eskatzen den kalitateaz eta ezarritako epean eta segurtasun-baldintzak betez burutuko dela ziurtatuz. Capacitación. Diseñar productos de calderería, estructuras metálicas e instalaciones de tubería industrial, y pla- nificar, programar y controlar su producción, partiendo de la documentación del proceso y las especificaciones de los productos a fabricar, asegurando la calidad de la gestión y de los productos, así como la supervisión de los sistemas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.. mODULUAK. Metal-eraikuntzen prozesuen definizioa, Metal-eraikuntzen diseinua, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa, Ingeles teknikoa, Metal-eraikuntzen mekanizazio-, ebaketa- eta konformazio-prozesuak, Metal- eraikuntzen lotura- eta muntaia-prozesuak, Produkzioaren programazioa, Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa, Metal-eraikuntzen proiektua, Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa. MÓDULOS. Definición de procesos de construcciones metálicas. Diseño de construcciones metálicas, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental, Inglés técnico, Procesos de mecanizado, corte y conformado en construcciones metálicas, Procesos de unión y montaje en construccionesmetálicas, Diseño de construcciones metálicas, Programación de la producción, Programación de sistemas automáticos de fabricaciónmecánica, Proyecto de construcciones metálicas, Representación gráfica en fabricación mecánica. Amorebieta-Etxano Lekua • Plazas 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI....................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI......................25 Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Soldadura eta galdaragintza Soldadura y caldedería GAIKUNTZA. Metal-eraikuntza finko zein mugikorretako elementuen fabrikazio, muntaia eta konponketako lanak segurtasun-baldintzetan egitea, erabiltzen diren ekipo eta baliabide osagarrien lehen mailako mantenimendua eginez eta ezarritako kalitate-kontroleko prozedurak aplikatuz. Capacitación. Ejecutar los procesos de fabricación, montaje y reparación de elementos de calderería, tuberías, estructuras metálicas y carpintería metálica aplicando las técnicas de soldeo, mecanizado y conformado, y cumpliendo con las especificaciones de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Interpretazio grafikoa, Mekanizazioa, Metrologia eta saiakuntzak, Muntaia, Giro naturaleko soldadura, Giro babestuko soldadura, Trazadura, ebaketa eta konformazioa. MÓDULOS. Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Interpretación gráfica, Mecanizado, Metrología y ensayos, Montaje, Soldadura en atmósfera natural, Soldadura en atmósfera protegida, Trazado, corte y conformado. Amorebieta-Etxano Lekua • Plazas 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI....................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 16. 16. www.ikaslanbizkaia.net 17 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica GAIKUNTZA. Mekanizazio bidezko produkzio-prozesua (txirbil-harroketa, konformazioa eta mekanizazio bereziak) eta ekipo mekanikoen produkzioa eta muntaia programatzea, antolatzea eta zeregin hauetan lankidetzan jardutea, fabrikazioa lagunduz eta, dokumentazio teknikoa abiapuntu izanik, sistema automatikoak programatuz; hau guztia beheragoko maila duten teknikariei behar duten euskarria eskainiz. Capacitación. Planificar, programar y controlar la fabricación por mecanizado y montaje de bienes de equipo, par- tiendo de la documentación del proceso y las especificaciones de los productos a fabricar, asegurando la calidad de la ges- tión y de los productos, así como la supervisión de los sistemas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Mekanizazio-, konformazio- eta muntaia-prozesuen definizioa, Fabrikazio-prozesuen gauzatzea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM), Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa, Ingeles teknikoa, Interpretazio grafikoa, Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa, Produkzioaren programazioa, Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa, Mekanizazio bidezko produkzio-proiektua, Produktuen egiaztapena. MÓDULOS. Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje, Ejecución de procesos de fabricación, Em- presa e iniciativa emprendedora, Fabricación asistida por ordenador (CAM), Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental, Inglés técnico, Interpre- tación gráfica, Mecanizado por control numérico, Programación de la producción, Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica, Proyecto de fabricación de productos mecánicos, Verificación de productos. Arratzu Lekua • Plazas 02 IES BARRUTIALDE BHI........................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI......................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKAMARI GLHBI..............25 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................20 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................25 Mungia 19 IES MUNGIA BHI...................................................50 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Zentroak • Centros Fabrikazio mekanikoko diseinua Diseño en fabricación mecánica GAIKUNTZA. Aurreproiektu bat abiapuntu izanik eta ezarritako arauen arabera, fabrikazio mekanikoko proiektuak garatzea Ä seriean edo unitarioakÄ , fabrikazioaren bideragarritasuna bermatuz eta definitutako produktuaren kalitatea eta segurtasuna ziurtatuz. Capacitación. Desarrollar proyectos mecánicos de fabricación en serie o unitarios, a partir de un anteproyecto, de acuerdo a normas establecidas, garantizando la viabilidad de fabricación, asegurando la calidad y seguridad del producto definido. mODULUAK. Fabrikazioaren automatizazioa, Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua, Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua, Produktu mekanikoen diseinua, Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko tresnen diseinua, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Produktu mekanikoak diseinatzeko proiektua, Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa, Fabrikazio mekanikoko teknikak. MÓDULOS. Automatización de la fabricación, Diseño de moldes para productos poliméricos, Diseño de moldes y modelos de fundición, Diseño de productos mecánicos, Diseño de útiles de procesado de chapa y estampación, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Proyecto de diseño de productos mecánicos, Representación gráfica en fabricación mecánica, Técnicas de fabricación mecánica. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Zentroak • Centros Ostalaritza eta turismoa Hostelería y turismo Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Bidaia-agentziak eta ospakizunen kudeaketa Agencias de viajes y gestión de eventos Arte eta Giza Zientziak Artes y Humanidades Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Turismo gidaritza, informazioa eta laguntza Guía, información y asistencias turísticas Sukalde zuzendaritza Dirección de cocina Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y JurídicasJatetxe arloko zerbitzuen zuzendaritza Dirección de servicios de restauración Turismo-ostatuen kudeaketa* Gestión de alojamientos turísticos* Arte eta Giza Zientziak Artes y Humanidades Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Sukaldaritza eta gastronomia Cocina y gastronomía Jatetxe arloko zerbitzuak Servicios en restauración (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 49,0% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 17. 17. www.ikaslanbizkaia.net18 Jatetxe arloko zerbitzuak Servicios en restauración GAIKUNTZA. Elikagaiak eta edariak zerbitzatzeko lanak egitea, bezeroari ongi etorria eginez eta laguntza eskainiz, eta mota guztietako edari eta janari azkarrak prestatzea, ezarritako kalitatea eta helburu ekonomikoak lortuz eta uneoro segurtasun eta higieneari buruzko arautegiak eta praktikak aplikatuz. Capacitación. Realizar las actividades de preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las de atención al cliente en el ámbito de la restauración, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Ardoa eta zerbitzua, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingelesa, Eskaintza gastronomikoak, Taberna-kafetegiko oinarrizko eragiketak, Jatetxeko oinarrizko eragiketak, Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea, Taberna-kafetegiko zerbitzuak, Jatetxeko eta ekitaldi berezietako zerbitzuak, Jatetxe arloko komunikazio-teknikak. MÓDULOS. El vino y su servicio, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés, Ofertas gastronómicas, Operaciones básicas en bar-cafetería, Operaciones básicas en restaurante, Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos, Servicios en bar-cafetería, Servicios en restaurante y eventos especiales, Técnicas de comunicación en restauración. Galdakao Lekua • Plazas 13 IES (ITS) HOSTELERÍA • OSTALARITZA (ITB) BHI................................................................ 25 Leioa 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI........................................................................25 Bidaia-agentziak eta ospakizunen kudeaketa Agencias de viajes y gestión de eventos GAIKUNTZA. Bidaia konbinatuak programatzea, antolatzea, burutzea eta kontrolatzea, turismo-zerbitzuak erabiltze- ko eskubideak saltzea, bidai agentzietako unitate edo departamentu bereziak administratzea eta berorien merkataritza- programen garapenean parte hartzea. Capacitación. Programar y realizar viajes combinados y todo tipo de eventos, vender servicios turísticos en agen- cias de viajes y a través de otras unidades de distribución, proponiendo acciones para el desarrollo de sus programas de marketing y asegurando la satisfacción de los clientes. mODULUAK. Turismo-helmugak, Turismo-bitartekaritzako entitateen zuzendaritza, Enpresa eta ekimen sortzailea, Turismo-merkatuaren egitura, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Turismo-produktuen kudeaketa, Ingelesa, Turismo-marketina, Protokoloa eta harreman publikoak, Bidaia-agentzien proiektua eta ospakizunen kudeaketa, Turismo-baliabideak, Atzerriko bigarren hizkuntza, Turismo-zerbitzuen salmenta. MÓDULOS. Destinos turísticos, Dirección de entidades de intermediación turística, Empresa e iniciativa emprendedora, Estructura del mercado turístico, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de productos turísticos, Inglés, Marketing turístico, Protocolo y relaciones públicas, Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos, Recursos turísticos, Segunda lengua extranjera, Venta de servicios turísticos. Bilbao Lekua • Plazas 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 Zentroak • Centros Zentroak • Centros Sukaldaritza eta gastronomia Cocina y gastronomía GAIKUNTZA. Elikagai-mota guztiak maneiatzeko, prestatzeko, mantentzeko eta aurkezteko eragiketa guztiak egitea; es- kaintza gastronomikoak prestatzea eta zerbitzu-jardueretan laguntzea, ezarritako kalitatea eta helburu ekonomikoak lortuz eta uneoro segurtasun eta higieneari buruzko arautegia eta praktikak aplikatuz. Capacitación. Ejecutar las actividades de preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Eskaintza gastronomikoak, Jatetxe arloko postreak, Elikagaien aurretiazko elaborazioa eta kontserbazioa, Pastelgintzako eta gozogintzako oinarrizko prozesuak, Sukaldaritzako produktuak, Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea, Sukaldaritzako teknikak. MÓDULOS. Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Ofertas gastronómicas, Formación en centros de trabajo, Postres en restauración, Preelaboración y conservación de alimentos, Procesos básicos de pastelería y repostería, Productos culinarios, Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos, Técnicas culinarias. Galdakao Lekua • Plazas 13 IES (ITS) HOSTELERÍA • OSTALARITZA (ITB) BHI..................................................................25 Leioa 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI...................................................... 125 (100+25) Zentroak • Centros Sukalde zuzendaritza Dirección de cocina GAIKUNTZA. Sukaldeko produkzioa eta zerbitzua zuzentzea eta antolatzea eta, horretarako, eskaintzak eta bitartekoak zehaztea, hornikuntzako, produkzioko eta zerbitzuko berezko jarduerak kontrolatzea, helburu ekonomikoak betetzea, ezarritako kalitate-protokoloak jarraitzea eta higieneko, laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumena babesteko arauen arabera jardutea. Capacitación. Dirigir y organizar la producción y el servicio en cocina, determinando ofertas y recursos, con- trolando las actividades propias del aprovisionamiento, producción y servicio, cumpliendo los objetivos económicos, si- guiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Lehengaien hornikuntzaren kontrola, Sukaldeko pastelgintzako eta gozogintzako elaborazioak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Gastronomia eta nutrizioa, Jatetxe-arloko administrazio eta merkataritzako kudeaketa, Elikadurako kalitatearen eta segurtasunaren eta higienearen kudeaketa, Sukaldeko produkzioaren kudeaketa, Ingelesa, Sukaldaritza-elaborazioko prozesuak, Sukaldeko aurreelaborazio- eta kontserbazio-prozesuak, Sukalde-zuzendaritzako proiektua, Jatetxe-arloko giza baliabideak eta taldeen zuzendaritza. MÓDULOS. Control del aprovisionamiento de materias primas, Elaboraciones de, Pastelería y repostería en cocina, Em- presa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gastronomía y nutrición, Gestión administrativa y comercial en restauración, Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentarias, Gestión de la producción en cocina, Inglés, Procesos de elaboración culinaria., Procesos de preelaboración y conservación en cocina, Proyecto de dirección de cocina, Recursos humanos y dirección de equipos en restauración. Galdakao Lekua • Plazas 13 IES (ITS) HOSTELERÍA • OSTALARITZA (ITB) BHI..................................................................... 25 Leioa 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI........................................................................75 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación

×