Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1nº04MartxoaMarzoMarchIKASTETXE PUBLIKOAKEusko jaurlaritzako Hezkuntza,Unibertsitate eta Ikerketa sailaCENTROS PÚBLICOSDep...
Teknologia ibilbideaTecnológicoibilbideaGizazientz. ibilbideaItin. HumanísticoTeknologia ibilbideaItin. Tecnológicogorrezk...
54IKASLAN Project is now consolidated and, little by little, itis corresponding to the assigned objectives at the time.We ...
Urteurrena • Aniversario • Anniversary761993 ko Martxoaren 31a zen, Gipuz-koako Lanbide Heziketako IkastetxePublikoen Zuze...
8Urteurrena • Aniversario • Anniversary Urteurrena • Aniversario • Anniversary9Hamar urte hauetan, Ikaslan Gipuz-koak Lanb...
10Urteurrena • Aniversario • Anniversary Urteurrena • Aniversario • Anniversary11Proiektu honen barne, lanbide hezi-ketako...
12Urteurrena • Aniversario • Anniversary Urteurrena • Aniversario • Anniversary13programaren bidez ikasleen elkar-trukaket...
EEzzaauuggaarrrriiaakkZentroak helburu nagusi hau du: be-rrikuntza Lanbide Heziketaren ar-datz nagusi bihurtzea, Euskadiko...
44.. E-learning prestakuntza ikastaro-ak egitea.55.. Lanbide heziketa birtualerako in-guruneak bultzatzea.66.. LHko ikaste...
1918Gestor de la Innovaciónen las TICsResponsable y Coordinador delGune de Desarrolladores demateriales e-learning y de lo...
2120Intranetaren dinamizatzailea• Ikastetxeetako Intranetadiseinatzea• Institutuaren Intranet propioadiseinatzea• Webgunea...
2322Jorge ArévaloLanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako SailburuordeaViceconsejero de Formación Profesional y Apre...
- What is your Vice-Counsellingproposal?From the Basque Government, wewant to establish a new model withsocial agents’ agr...
- The general level of VocationalTraining in the Basque Country isvery high. In ContinuingEducation, can you notice that i...
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Revista Ikaslan 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revista Ikaslan 1

674 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revista Ikaslan 1

 1. 1. 1nº04MartxoaMarzoMarchIKASTETXE PUBLIKOAKEusko jaurlaritzako Hezkuntza,Unibertsitate eta Ikerketa sailaCENTROS PÚBLICOSDepartamento de Educación, Universidadese Investigación del Gobierno vascoUrteurrena • Aniversario • AnniversaryIKASLANC/portal de Lasarte s/n01007 VITORIA - GASTEIZTel: 945 000 433 • Fax: 945 000 439E-mail: ikaslanaraba@mendizabala.comLos Cuetos s/n48980 SANTURTZI - BizkaiaTel: 94 493 84 00 • Fax: 94 493 72 46E-mail: ikaslan@ikaslan.netwww.ikaslan.netArbitza bidea, 29 (Zubieta auzoa)20170 USURBIL - GipuzkoaTel: 943 37 65 32 • Fax: 943 36 02 53E-mail: ikaslangip@euskalnet.netRevista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:36 Página 2
 2. 2. Teknologia ibilbideaTecnológicoibilbideaGizazientz. ibilbideaItin. HumanísticoTeknologia ibilbideaItin. Tecnológicogorrezko Bigarren Hezkuntzako GraduatuTituluaGraduadoen EducaciónSecundaria Obligatoriaoa | BachilleratoZientzia eta Teknol.modalit./ Mod.deCiencias y TecnologíaGizaeta gizarte zientzienmodalit. / Mod.de Humanidadesy ciencias SocialesArteen modalit.Mod.de Artesa | Título de BachillerrobaOrokorra| Prueba general de BachilleratoUniversidadLanbideProgramLanbide Ziurtagiria| CeDerrigorrezko Bigarren HezGraduatu Titulua Títulodeen Educación SecundariaO16 urte / años15 urte / añossalbuespengisa / excepcionalmente2. maila1. maila2º1ºLanbide HastapeneProgramas de iniciTeknikariTitulua | TítuloBerariazko Lanbide HeziketakoCiclos formativosde Formació3I N D I C EA U R K I B I D E AI N D E XAurkezpenaPresentaciónIntroduction ........................................................................4-5IKASLAN GIPUZKOA:10. urteurrena10º aniversarioTenth Anniversary..............................................................6-13TKNIKA ............................................................................14-21HOBETUZ:Jorge Arévalori elkarrizketaEntrevista a Jorge ArévaloaInterview to Jorge Arévalo ..............................................22-27Leonardo eta nazioarteko proiektuakLeonardo y los proyectos internacionalesLeonardo and international projects..............................28-31LOCE ................................................................................32-35Lanbide Heziketako II. ErakusketaII Muestra de la Formación Profesional2nd Vocational Training Exhibition ................................36-39Emakumeak metaleanMujeres en el metalWomen in Metallurgy ......................................................40-41Kike Intxausti:Sareka projektuaren koordinatzaileaCoordinador del proyecto SarekaSareka project coordinator ............................................42-45Berrikuntzak IkastetxeetanNovedades en los CentrosNovelties in the Centres ................................................46-54Revista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:36 Página 2
 3. 3. 54IKASLAN Project is now consolidated and, little by little, itis corresponding to the assigned objectives at the time.We feel hopeful facing the future of IKASLAN, althoughwe cannot forget we have important challenges ahead. Some ofthem, which we must answer, are the following:-In order to obtain a more attractive Vocational Training, we needbetter means and to keep up to date in New Technologies. Wehave to train the teaching staff pedagogically and in how to usethese New Technologies. For this challenge achievement,IKASLAN will work side by side with public and private institutionsand will serve as mediation between centres and enterprises,promoting an autonomous management by teaching centres.-Nowadays, to talk about Lifelong Education or ContinuingTraining is considered as something increasingly necessary,because this competitive society and the technological innovationsforce us to do it. From this statement, IKASLAN bets forcontinuing Vocational Training promotion, through collaborationbetween enterprises, institutions and teaching centres. Althoughwe know there are not very regular conditions in this sector, weare compelled to offer this training, which is entirely necessary forour society’s development. That is why teaching centres mustinnovate. Therefore, IKASLAN thinks mainly about two aims: helpeach centre to obtain its own objectives and achieve the centresintegration in diversity to face up to a project for the future.- With the intention of promoting, improving and integratingVocational Training into the labour market, IKASLAN develops aseries of projects in co-operation with CONFEBASK, the BasqueBusiness Confederation: Guidance Plans; Improvements andfollow-up of FCT; Women’s integration in industry, etc.-We must get our young people to have a good languagecommand. We know that the students finishing ESO (ObligatorySecondary Education) and Baccalaureate will be able to useBasque and Spanish indistinctly. Students who choose to continuetheir studies in any cycle will have to be bilingual, but in somecases they will also command at least a third language, which willbe English in this first stage. In a short time, every learningmodule will be translated into Basque and published in the webpage www.jakinbai.com/lanbideki, thanks to LANEKI. Likewise, wewant to submit a bid for future sending our young people forinternship in other European Union countries, and for this aim, wewill count on the collaboration of LEONARDO Programme,enterprises, and public and private institutions.-We cannot forget that management must be based oncontinuing improvements. Through SAREKA, we promote thephilosophy of Quality in every centre (ISO, EFQM, 5S, INVESTORSIN PEOPLE). The whole thing is based on the centre managementquality system. In order to carry this task out, IKASLAN hasassistants, who act as a model and, at the same time, help us tobegin with internal management.Finally, we must emphasise that we will need everybody’s help toachieve these objectives: from IKASLAN centres, from teachersand workers, from Provincial Councils, City Halls, enterprises,centre directors, and mainly from Vocational Training Department,which has guided us up to now. Well, we will need all those whobelieve in Vocational Training as a strategic bid for future.Jadanik IKASLANek bere sendotasuna eta norabideamarkatuta du. IKASLANetik etorkizunera begira batematerakoan baikor sentitzen gara, baina ezin ahaztuaurrean dauzkagun erronkak. Hauek dira, beste askoren artean,garrantzi handiena dutenak une honetan.Hezitzen ari den populazioarentzat, LH erakargarriago bat eginbehar dugu, baliabideak hobeagoak eta puntakoagoak jarriz eta,aldi berean, gure irakasle zein langile formatuz puntakoteknologietan baita pedagogia mailan ere.Era honetan gure eskeintza sendo zabalduko dugu, baiBatxilerreko ikasleentzat bai langabezian zein laneandaudenentzat ere. Ekintza hauetan IKASLANek parte aktiboahartu behar du, erakunde publiko zein pribatuekin harremanaksendotuz , ikastetxe eta enpresen arteko zubia izanik.Horrela,gurasoengana zein langabetuena hurbilduz, eskolako kudeaketamaila askeagoa izango genuke.Gaur egun, bizitza osoan zehar ikasi egin beharko dugula esateagero eta onartuago dago, gizarte konpetitibo honek etaaurrerapen teknologikoak horretara behartzen gaituztelako. Hauhorrela izanik, IKASLANek Etengabeko formakuntza bultzatzenjarraitu behar du lantegi, instituzio eta ikastexeen artekoelkarlanean. Nahiz eta gaur egungo egoera ezengonkorra izan,ezinbestekoa da gure gizartearen garapenean formakuntza motahau eskeintzea.Horregatik, ikastetxeek berritzaileak izan behar dute. Ikastetxebakoitzeko helburuak kontuan hartuz, IKASLANek , nagusiki ,zeregin bi izango lituzke: ikastetxe bakoitzaren helburuak lortzenlagun-tzea eta aniztasunaren integrazioa lortzea.Aipatu, IKASLANEK CONFEBASK ekin Lanbide Heziketazabaltzeko, hobetzeko eta bultzatzeko nahiarekin, zenbaitegitasmo aurrera eramaten ari dela. Hala nola, orientazio planak;FCTen hobekuntza eta jarraipena; industrian emakumearensarrera bidera-tzea, etab.Eskolei autonomia handiagoa eman behar diegu eta, aldi berean,hizkuntzei dagokienez, esan behar dugu DBH eta DBHObukatzean ikasleak euskara eta gaztelania ezagutzeko etaerabiltzeko gai izan behar dutela uste duguHau kontutan izanik, Lanbide Heziketan aukeratzen duten bideanbi hizkuntzak maila berean erabiltzeko gai izan behar dute. Halabada, epe ertain batean euskaraz izango ditugu modulo guztiakeuskaratuta eta Jakinbai.com/lanbideki helbidean zintzilikatutaerabiltzeko moduan, LANEKIri esker.Ingelesari bere maila emateko europear proiektuetan ikastetxebakoitzak bere proiektuak izanik, IKASLANek badu lan honetanlagun dezakeen teknikaria . Espero dugu nahi duten ikasleguztiek atzerriko praktikak egiteko aukera izango dutela laster.Horretarako LEONARDO programa, instituzio publiko etapribatuen laguntza izango dugu.Ezin dugu ahaztu, eskolako kudeaketak etengabeko hobekuntzanoinarrituta egon behar duela. Horretarako, IKASLANekSAREKAren bidez bultzatzen du ikastetxeetan kalitatearenfilosofia (ISO-EFGM-5Sak-INVESTORS IN PEOPLE). Lan hauburutzeko, barne-kudeaketan lehen urratsak egiteko eta ereduizateko laguntzaileek baditu IKASLANek.Azkenik, IKASLAN iritsi den tokira iritsi bada, bere bazkideekemandako laguntza eta konfiantzagatik izan dela; aldi berean,LHko Zuzendaritzak azkeneko urteetan egin duen apustua etaeman digun laguntzari esker, orain, lehen aipatutakobaikortasuna senti dezakegula, etorkizunari aurre egiteko prestgaudelarik.El proyecto IKASLAN está consolidado y poco a poco varespondiendo a los objetivos que en su día nosmarcamos. Nos sentimos optimistas al mirar al futuro deIKASLAN, aunque no podemos olvidar que tenemos retos muyimportantes por delante. Algunos de ellos a los que deberemosdar respuesta son los siguientes:-Para conseguir una Formación Profesional más atractivanecesitamos unos mejores recursos y estar al día en las NuevasTecnologías. Necesitamos preparar al profesoradopedagógicamente y en la utilización de estas Nuevas Tecnologías.Para llevar a cabo este reto IKASLAN trabajará codo a codo conlas instituciones públicas y privadas y hará labores de puenteentre los centros y las empresas fomentando la gestiónautónoma de los centros de enseñanza.-Hoy en día, hablar de la Formación a lo largo de toda la vida o deFormación contínua es algo que se considera cada vez másnecesario ya que esta sociedad competitiva y los avancestecnológicos nos obligan a ello. Desde esta constatación,IKASLAN a través de la colaboración entre empresas,instituciones y centros de enseñanza, apuesta por seguirpotenciando la Formación Continua. A pesar de que sabemos queen este sector no se dan unas condiciones muy estables, estamosobligados a ofrecer esta formación, del todo necesaria para eldesarrollo de nuestra sociedad. Por esta razón, los centros deenseñanza deben ser innovadores para lo cual IKASLAN seplantea principalmente dos objetivos:Ayudar a que cada centro consiga sus objetivos y conseguir laintegración de los centros dentro de la diversidad para hacerfrente a un proyecto de futuro.- Con el ánimo de fomentar, mejorar e integrar la FormaciónProfesional en el mercado laboral, IKASLAN desarrolla una seriede proyectos en colaboración con CONFEBASK: Planes deorientación; Mejoras y seguimiento de las FCT; Integración de lamujer en la industria, etc.-Debemos conseguir que nuestros jóvenes tengan un buendominio de las lenguas.Sabemos que los alumnos que terminen la etapa de la ESO y elbachiller serán capaces de utilizar indistintamente el euskara y elcastellano. Los alumnos que opten por seguir sus estudios encualquier ciclo tendrán que ser también bilingües pero ademásen algunos casos deberán dominar al menos una tercera lengua,que en esta primera etapa será el inglés. En corto plazo, todoslos módulos estarán traducidos al euskera y publicados en lapágina www.jakinbai.com/lanbideki, gracias a LANEKI. A su vez,queremos hacer una apuesta de futuro enviando a nuestrosjóvenes a realizar prácticas de empresa a otros países de la UE ypara ello contaremos con la colaboración del programaLEONARDO, empresas, instituciones públicas y privadas.-No podemos olvidar que la gestión debe estar basada enmejoras continuas. Por medio de SAREKA, impulsamos lafilosofía de la Calidad en todos los centros (ISO, EFQM, 5S,INVESTORS IN PEOPLE). Todo esto está basado en el sistema degestión de la calidad de los centros. Para llevar a cabo está labor,IKASLAN dispone de ayudantes que nos sirven de modelo y que almismo tiempo nos ayuden a dar los primeros pasos en la gestióninterna.Finalmente recalcar que para que estos objetivos se cumplannecesitaremos la ayuda de todos: de los centros que formanIKASLAN, de los profesores y trabajadores de los mismos, de lasDiputaciones, Ayuntamientos, empresas, directores de centros, yfundamentalmente de la Dirección de Formación Profesional quenos ha dirigido hasta hoy, en fin, de todos aquellos que creemosque la Formación Profesional es una apuesta estratégica defuturo.A U R K E Z P E N A P R E S E N T A C I Ó N I N T R O D U C T I O NIIññaakkii KKoonnddee ZZuubbiiaauurrrreeIKASLAN GIPUZKOAko PresidenteaPresidente de IKASLAN GIPUZKOAPresident of IKASLAN GIPUZKOARevista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:36 Página 4
 4. 4. Urteurrena • Aniversario • Anniversary761993 ko Martxoaren 31a zen, Gipuz-koako Lanbide Heziketako IkastetxePublikoen Zuzendarien elkartea(Ikaslan Guipuzkoa) Bergarako Al-tzasu Elkartean sortu zen eguna.Garai haietan, Gipuzkoan LanbideHeziketako 19 ikastetxe publiko zeu-den eta hauetako 14 zuzendariek el-karte hau sortzea erabaki zuten, le-henengo bazkideak ondorengohauek zirelarik:Imanol Gonzalez de Audikana (Usur-bilgo L. H. I.), Joxe Mari Elola (Tolo-sako L. H. I.), Ramón Martinez deMurguia (Eraikuntza L. H. I.), Jose Ig-nacio Berrondo (Easo L. H. I.), XabierUrzelai (Aretxabaleta L. H. I.), JoxeMari Larrañaga (Bergarako L. H. I.),JoxeMariIzagirre(MutrikukoL.H.I.),Estanis Osinalde (Elgoibarreko L. H.I.), Edmundo García (Plaiaundi L. H.I.), Jose Ignacio Iruretagoiena (Bida-soa L. H. I.), Enrike Intxausti (Martu-teneko L. H. I.), Antonio Morán (Tolo-sako Paper Eskola), Jose JavierErrasti (Zumaiako L. H. I.) eta VishnuPrya (Azkoitiko L. H. I.).Egun horretan osatu zen Ikaslan Gi-puzkoako zuzendaritza eta ondo-rengo zuzendari hauek osatu zutenlehenego Zuzendaritza taldea:• Lehendakaria: Joxe Mari ElolaIraeta.• Idazkaria :Imanol Gonzalez deAudikana Mugika.• Diruzain: Estanis OsinaldeTxurruka.• Bokala: Jose Ignacio Iruretagoie-na Amiano• Bokala: Enrike Intxausti Sarriegi.IKASLANhitzak,hainloturikdaudenbi iharduera "Ikasi eta lana" labur-biltzetik dator, formakuntza on batbalore profesional garrantzitsuabait da gaur egunean.Orain dela hamar urte gure helbu-ruak hauek ziren:IKASLAN GIPUZKOA (Asociación deDirectores de Centros Públicos deFormación Profesional) se constitu-yó el 31 de Marzo de 1993 en Altzasu(Bergara).De los 19 centros públicos de forma-ción profesional que había en aque-lla época en Gipuzkoa, catorce direc-tores de estos centros optaron porconstituir la asociación IKASLAN GI-PUZKOA con la idea de aunar es-fuerzosytrabajarconjuntamentepa-ra defender los intereses de sus cen-tros.Estos fueron los primeros socios:Imanol Gonzalez de Audikana (I.F.P.Usurbil), Joxe Mari Elola (I.F.P. Tolo-sa), Ramón Martinez de Murguia(I.F.P. Construcción), Jose IgnacioBerrondo (I.F.P. Easo), Xabier Urzelai(I.F.P. Aretxabaleta), Joxe Mari La-rrañaga (I.F.P. Bergara), Joxe MariIzagirre (I.F.P. Mutriku), Estanis Osi-nalde(I.F.P.Elgoibar),EdmundoGar-cía(I.F.P.Plaiaundi),JoseIgnacioIru-retagoiena (I.F.P. Bidasoa ), EnrikeIntxausti (I.F.P. Martutene), AntonioMorán (Escuela de Papel), Jose Ja-vier Errasti (I.F.P. Zumaia) eta VishnuPrya (I.F.P. Azkoitia).La primera Junta Directiva estabaconstituida por las siguientes perso-nas:• Presidente: Joxe Mari ElolaIraeta.• Secretario: Imanol Gonzalez deAudikana Mugika.• Tesorero: Estanis OsinaldeTxurruka.• Vocal: Jose Ignacio IruretagoienaAmiano• Vocal: Enrike Intxausti Sarriegi.El nombre de IKASLAN no fue elegi-do al azar, sino que sintetiza la ideade que aprender y trabajar son acti-vidades íntimamente ligadas y elmensaje que encierra es que recibirunabuenaformaciónprofesionalau-menta las posibilidades de accedercon éxito al mundo del trabajo.Los objetivos que por entonces semarcó IKASLAN GIPUZKOA fueronlos siguientes:JJooxxee MMaarrii EElloollaa IIrraaeettaaTOLOSALDEA Goimailako L.H. InstitutoaIKASLAN GIPUZKOA (Association ofPublic Vocational Training School Di-rectors) was founded on March 31st1993 in Altzasu (Bergara).Of the 19 public vocational trainingschools existing in Guipuzcoa at thattime, the directors of fourteen ofthese schools decided to create theassociation IKASLAN GIPUZKOAwith the intention of uniting their ef-fortsandworkingtogetherindefenceof the interests of their schools.These were its first members:Imanol Gonzalez de Audikana (I.F.P.Usurbil), Joxe Mari Elola (I.F.P.Tolosa), Ramón Martinez de Murguia(I.F.P. Construcción), Jose IgnacioBerrondo (I.F.P. Easo), Xabier Urzelai(I.F.P. Aretxabaleta), Joxe Mari Lar-rañaga (I.F.P. Bergara), Joxe MariIzagirre (I.F.P. Mutriku), Estanis Osi-nalde(I.F.P.Elgoibar),EdmundoGar-cía (I.F.P. Plaiaundi), Jose IgnacioIruretagoiena (I.F.P. Bidasoa), EnrikeIntxausti (I.F.P. Martutene), AntonioMorán (Escuela de Papel), JoseJavier Errasti (I.F.P. Zumaia) andVishnu Prya (I.F.P. Azkoitia).The following people served on itsfirst Board of Directors:• President: Joxe Mari Elola Iraeta.• Secretary: Imanol González deAudikana Mugika.• Treasurer: Estanis OsinaldeTxurruka.• Committee member: José IgnacioIruretgoiena Amiano.• Committee member: EnrikeIntxausti Sarriegi.The name IKASLAN was not chosenby chance. Moreover its meaning isthesynthesisofthenotionthatlearn-ing and work are closely interrelatedand it transmits the message thathigh quality Vocational Training in-creases the possibilities for successin the job market.The objectives set forth by IKASLANat the time were the following:IKASLANUUrrttee •• AAññooss •• YYeeaarrssRevista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:36 Página 6
 5. 5. 8Urteurrena • Aniversario • Anniversary Urteurrena • Aniversario • Anniversary9Hamar urte hauetan, Ikaslan Gipuz-koak Lanbide Heziketako erreferen-tea izatea lortu du, L.H.rekin zere-kusia duten hainbat Admnistrazio,Elkarte enpresarial, sindikatu etabeste Lanbide Heziketako elkartee-kin batera harremanak sendotuz.Gaur egun 2003-2007 Plan Estrate-gikoan definituko ekintzak lantzenari gara Lanbide Heziketarekin zeri-kusia duten agente guztiekin (Lan-bide Heziketako zuzendaritza, LanSaila, Foru Aldundia, Adegi, Confe-bask, Ikaslan Bizkaia, Ikaslan Ara-ba, Hetel, Bihe, AICE, Sindikatuak,Kalitatearen Agentzia, LeonardoEuropear proiektuak, Euskalit, Ho-betuz, INEM, Forcem, e.a.UrtehauetanIkaslanGipuzkoakba-karrik edo beste entitateekin baterahainbat proiektu martxan ipini etagauzatzen ari da. Hona hemenhauetako batzuk:• SAREKA (Kalitatea L.H. Publikoanbultzatzeko proiektua), 1996an Hez-kuntza, Unibertsitate eta IkerketaSailarekin sinatua. Proiektu honenhelburu nagusiak Guipuzkoa, Biz-kaia eta Arabako ikastetxe publiko-etako gestioa, elkarkidetza eta es-keintzen dituzten zerbitzuen kaltita-tea etengabe hobetzen joatea da.Proiektu honen emaitzak ondoren-go hauek dira: 32 ikastetxek ISO9001 zertifikatua eta 5 ikastetxek«Zillarrezko Q » saria lortu dute.Priektu honen barruan, ikastetxehauetan aplikatutako SAREKA me-todología, Nafarroa, Galizia, Anda-luzia eta Balearesetara zabalduzgoaz eta gaur egun hainbat ikastet-xek ISO 9001 zertifikatua lortua du-te.• GARATU hitzarmena (irakaslegoteknikoak formatzeko plana) Hez-kuntza,Unibertsitate eta IkerketaSailarekin sinatua 1997 urtetik. Ur-te hauetan kalitatezko ikastaro tek-tivo y tiene cada vez mayor peso es-pecífico en todos los temas relacio-nados con la formación profesional,en la medida que va dinamizando susrelaciones con las administracionespúblicas, con las asociaciones em-presariales, con los sindicatos y, endefinitiva, con todas aquellas asocia-ciones relacionadas con la forma-ción profesional. Hoy día, por ejem-plo, estamos trabajando en el des-arrollo de las acciones definidas enel Plan Estratégico 2003-2007 en co-laboración directa con la Direcciónde Formación Profesional, el Depar-tamento de Trabajo, la DiputaciónForal, Adegi, Confebask, IKASLANARABA,IKASLANBIZKAIA,Hetel,Bi-he, AICE, Sindicatos, Agencia de laCalidad, Programa Leonardo, Eus-kalit, Hobetuz, INEM, Forcem etc.Durante estos últimos años IKAS-LAN GIPUZKOA sólo o en colabora-ción con otras entidades ha puestoen marcha y está desarrollando lossiguientes proyectos:• SAREKA (Programa para el impul-so de la calidad en la F. P. púbica).Convenio firmado con la Dirección deFormación Profesional del Departa-mentodeEducaciónUniversidades eInvestigación del Gobierno Vasco, envigor desde 1996.Los objetivos generales de este pro-yecto son los de mejorar continua-mente la gestión de los centros pú-blicos de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba ylos servicios que ofrecen como cen-tros de formación profesional.Los logros obtenidos en este camposon: 32 centros certificados con laISO 9001 y otros cinco con la distin-ción Q de Plata. (400 puntos EFQM).schools in Araba and Bizkaia, creat-ing IKASLAN ARABA in 1996 andIKASLAN Bizkaia in 1997.Presently, IKASLAN Gipuzkoa standsout as an important reference pointin educational spheres. As it be-comes more active in its relationshipwith governmental institutions, pri-vate businesses, trade unions and,all those groups associated with vo-cational training its influence growsexponentially. As an example, we arecurrently working on developing theinitiatives defined by the StrategicPlan 2003-2007 in direct cooperationwith the Directorate for VocationalTraining, the Department of Labour,the Diputacion Foral (ProvincialCouncil), Adegi, Confebask,IKASLAN ARABA, IKASLAN BIZKAIA,Hetel, Bihe, AICE, Trade Unions, theAgency for Quality, the LeonardoProgramme, Euskalit, Hobetuz, IN-EM, Forcem, etc.In the last few years, IkaslanGipuzkoa, has initiated and furtherdeveloped the following projects, ei-ther on its own or in cooperation withother organisations:• SAREKA (Programme for the pro-motion of quality in public Vocation-al Training). An agreement signedwith the Directorate for VocationalTraining of the Department of Edu-cation, Universities and Research ofthe Basque Government, in effect• Hezkuntza Profesionalaren kalita-tea hobetzea, Ikastetxeen ahalmenteknologikoa eguneratuz eta hez-kuntz oferta zabalagoa eta hobeaosatuz.• Bai Lanbide Heziketako Zuzenda-ritzaren aurrean, bai gainontzekoHezkuntza eta Lanbide erakudeenaurrean zuzendariak ordezkatzea.Aipatutako helburu hauek lortzekoasmoz mota hauetako iharduerakgaratu dira:• Ikastetxeak gestionatzeko ahal-mena zabaltzea.• Ikastetxe integralak garatzea(etengabeko formakuntza, forma-kuntza okupazionala eta enpresekinlankidetza gauzatuz).• Lanbide Heziketako Erreformariburuz, Elkarte kideek dituzten inte-resak, proiektu eta proposamenakbideratzea.• Ikastetxeen oferta eta errekur-tsoen asignazioa admnistraziorekinkoordinatzea.• Irakaslegoaren kalitatezko eten-gabeko formakuntza bultzatzea.• Giza baliabide eta teknikoen ges-tioa hobetzeko aukerak HezkuntzaSailari proposatzea.• IKastetxe europearrekin elkarki-detza proiektuak garatzeko ikastet-xeei laguntzea.Hamar urte hauetan Ikaslan Gipuz-koa hazten joan da eta gaur egun 25bazkidek osatzen dute elkartea.Epe honetan Araba eta Bizkaiakozuzendariei lagundu zaie, IkaslanAraba-ren sorreran (1996) eta Ikas-lan Bizkaia-ren sorreran (1997).• To improve the quality of Vocation-al Training by modernising its tech-nological capacity and renewing andexpanding its course offerings.• To represent the Directors of thePublic Vocational Training Schoolsbefore the Directorate for VocationalTraining as well as other education-al or professional organisations.In order to meet these objectives, allthe initiatives undertaken wereaimed at:• Increasing management capabilityof the schools.• Assisting in the development of theBasic Vocational Training Schools byexpanding their course offerings soas to include continuous educationas well as occupational education.• Channelling the directors´ propos-als for finance and equipment, with-in the framework of each school’sown autonomy.• Developing programmes of On-go-ing Education for the teaching staffof the Vocational Training Schools.• Assisting the schools in develop-ing their own exchange programmeswithin the European Union.• Establishing criteria for the man-agement of the schools´ human re-sources and their growth.Throughout these years, IKASLANhas seen a considerable increase inits membership. Currently there arealready 25 members.In addition, it has consulted and co-operated with the directors of• Mejorar la calidad de la Enseñan-za Profesional actualizando la capa-cidad tecnológica, renovando y am-pliando la oferta educativa.• Representar a los Directores, antela Dirección de Formación Profesio-nal y ante las demás OrganizacionesEducativas o Profesionales.Para la consecución de dichos finesse realizan habitualmente accionesencaminadas a:• Aumentar la capacidad de gestiónde los centros.• Ayudar al desarrollo de los CentrosIntegrales de Formación Profesionalampliando su oferta a la formacióncontinua y a la formación ocupacio-nal.• Canalizar las propuestas de los di-rectores relativas a la financiación yalequipamientoenelmarcodelprin-cipio de autonomía de centro.• Desarrollar programas de Forma-ción Permanente del profesorado deloscentrosdeformaciónprofesional.• Ayudar a que los centros puedandesarrollar programas de intercam-bio de la Comunidad Europea.• Fijar criterios relativos a la gestiónde los recursos humanos de los cen-tros y a su desarrollo.A lo largo de estos años IKASLAN GI-PUZKOA ha tenido un importante in-cremento en el número de socios,hasta el punto de que actualmentesonya25lossociosconlosquecuen-ta.Por otra parte, se ha asesorado y co-laborado con los directores de cen-tros de Araba y Bizkaia para crearIKASLAN ARABA en 1996 e IKASLANBIZKAIA en 1997.Actualmente, IKASLAN GIPUZKOAes un referente en el mundo educa-93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04Revista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:36 Página 8
 6. 6. 10Urteurrena • Aniversario • Anniversary Urteurrena • Aniversario • Anniversary11Proiektu honen barne, lanbide hezi-ketako ziklo formatiboetan erabil-tzeko material didaktikoak euske-ratzeko plana ikastetxeak eskura-garri izan dezaten, Eusko Jaurlari-tzako Hezkuntza, Unibertsitate etaIkerketa Sailarekin hitzarmena si-natu zen. Horrela, 2001-2002 ikas-turtean, Fabrikazio Mekanikoa,Elektrizitate eta Elektronika eta Ad-ministrazioko familietako 31 modu-luen itzulpen lanari ekin zitzaion.2002-2003 ikasturtean Osasungin-tza, Informatika, Produkzio-Zerbi-tzuak eta Mantenimendua, eta Ne-kazaritza eta Abere-Hazkuntza fa-milietako 32 moduluen itzulpen la-nari ekin zitzaion. 2003-2004 ikas-turtean Gorputz eta Kirol Ekintzak,Gizarte eta Kultur Zerbitzuak, Ibil-gailu Autopropultsatuen Manteni-mendua eta Merkataritza eta Mar-keting-eko familietako 26 moduluenitzulpen lanari ekin zaio.Material hauek eskura daudewww.jakinbai.com/lanbideki webgunean.• EUROPEAR Programak.1993kourtean hasi ginen IKASLANEKOikastetxeak nazioarteko proiektue-tan murgiltzen. Garai hartan eta1993tik 1996ra PETRA izena zuenprogramaren bidez, lanbide hezike-tako ia 100 bat ikasleek, adar des-berdinetakoak, izan zituzten lanto-kiko praktikak atzerrian egiteko au-kera. Ikasle hauetatik gutxi batzukberen bizimodua bertan antolatuzuten eta gaur egunean bertan bizidira.1996ko urtean, programak izena al-datu zuen eta LEONARDO lehenen-gofaseariekingenioneta2000-2006urteren tartean bigarren fasean arigara. Bi fase hauetan gauzak aldat-zen joan dira. Hasieran, PETRA ze-goen bitartean, lau bat ikastetxekbesterik ez genuen parte hartzen,bainaIkaslan Nazioarteko Taldea laneanhasi zenetik duela hiru urte, ikaste-xeen interesa handituz joan da etagaur egunean 25 bat ikastetxe bil-tzen gara, ia astero, gure proeiktuakprestatzeko eta garatzeko.1996 eta 2004 urteen artean, Leo-nardoizenaduenetik,ikaste-txeeta-ko proiektu propioen bidez, 600 batikaslek garatu dituzte lantokikopraktikak atzerrian. Baina LEO-NARDO eta PETRA ez dira IKASLA-Neko ikastetxeen nazioarteko pro-grama bakarrak izan. SOCRATESPETRA programme, nearly one hun-dred students from different profes-sional branches had the opportunityto do internships in European Com-panies. Some of these students haveeventually relocated to these coun-tries.In 1996, the programme becameknown as LEONARDO and we haveparticipated in it from its initialstages. Currently we are taking partin the second stage of the pro-gramme, which will continue until2006. While the PETRA programmewas in use, only four schools be-longing to IKASLAN participated in it,but ever since IKASLAN began to actasanInternationalGroup,interestonthe part of the schools has increasedto the point that, currently, repre-sentatives from 25 schools meetweekly in order to prepare and de-velop projects linked to this pro-gramme.• EUSKAL HERRIRANTZ, an agree-ment signed with the Basque Gov-ernment so that students born in Ar-gentina or Venezuela of Basque her-itage can undertake VocationalTraining studies in schools in Araba,Bizkaia or Gipuzkoa. 40 students be-gan their Vocational Training in theBasque Country during the academ-icyear2002-2003,andanother60aredoing so in this academic year 2003-2004.• ELKARLANEAN, an agreementsigned with Ikaslan Gipuzkoa, Hetel,AICE and Bihe for the coordination ofinitiatives taken as part of the pro-gramme eGipuzkoa, which theDiputacion Foral of Gipuzkoa is pro-moting through initiatives such asikastxekin, txekinbide, emaweb,Dentro de este proyecto, se firmó unconvenio con el Departamento deEducación Universidades e Investi-gación del Gobierno Vasco para po-ner a disposición de los centros ma-teriales didácticos en euskara parasuusoenlosciclosformativosdefor-mación profesional.Deestemodo,duranteelcurso2001-2002 se empezaron a traducir 31 mó-dulos de formación profesional delas familias profesionales de Fabri-cación Mecánica, Electricidad- Elec-trónica y Administración. Durante elcurso 2002-2003 se tradujeron 32módulosdeformaciónprofesionaldelas familias profesionales de Sani-dad, Informática, Mantenimiento yServicios a la Producción y Activida-des Agrarias. Durante el curso 2003-2004 se empezó la traducción de 26módulosdeformaciónprofesionaldelas familias profesionales de Activi-dades físicas y deportivas, Serviciossocioculturales y a la comunidad,Comercio y marketing y Manteni-miento de vehículos autopropulsa-dos.Estos materiales están a disposiciónde los interesados en la página web:www.jakinbai.com/lanbideki.• Programas europeos LEONARDO.Los centros de IKASLAN llevan des-arrollando proyectos europeos des-de el año 1993. Desde el año 1993hasta el año 1996 por medio del pro-grama PETRA, cerca de 100 alumnosde distintas familias profesionalestuvieron la oportunidad de realizarprácticas de formación en centros detrabajo en empresas europeas. Al-gunos de estos alumnos organizaronsu vida en esos lugares y en la ac-tualidad viven en estos países.El año 1996 el programa pasó a de-nominarse LEONARDO y participa-mos desde la primera fase del pro-grama. Actualmente estamos parti-cipando en la segunda fase del pro-grama LEONARDO que se extende-rá hasta el año 2006. Mientras duróel programa PETRA sólo participa-ban en el programa cuatro institutosde IKASLAN, pero desde que hacetres años IKASLAN ha empezado aactuar como Grupo Internacional, elinterés de los centros ha ido en au-mento y en la actualidad se reúnensemanalmente representantes de 25centros para preparar y desarrollarlos proyectos ligados a este progra-ma.Desde el año 1996 hasta el 2004, cer-ca de 600 alumnos han realizadoprácticas de empresa en distintospaíses europeos. Pero no han sidosólo PETRA y LEONARDO los pro-gramas europeos desarrollados porIKASLAN. Por medio del programasince 1996. The general objectives ofthis programme are to continuouslyimprovethemanagementofthepub-lic schools in Gipuzkoa, Bizkaia andAraba, and the services they providefor Vocational Training centres.Achievements in this field are: 32schools awarded ISO 9001 Certifi-cates and another five schoolsawarded the Silver Q Distinction. (400EFQM points.) In addition, use ofSAREKA´S methodology has beenextended to other autonomous com-munities such as Navarre, Galicia,Andalusia and Balearic Islands,where several schools have achievedISO 9001 certifications.• GARATU (Plan for the education oftechnical teachers of VocationalTraining). An agreement signed withthe Department of Education, Uni-versities and Research of the BasqueGovernment and in effect since 1997.During these years, schools belong-ing to IKASLAN GIPUZKOA have of-fered dozens of courses in high qual-ity technical training for teachers inthe Basque public school system,seeing to it that the quality of theteaching staff in our schools is al-ways improving.LANEKI (Association for the promo-tion and improvement of VocationalTraining) created by IkaslanGipuzkoa, Ikaslan Bizkaia, IkaslanAraba and Hetel. An agreementsigned with the Department of Edu-cation, UniversitiesDuring the academic year 2002-2003, the translation of 32 educa-tional guidelines of Vocational Train-ing belonging to the professionalbranches of Health, Computer Sci-ence, Maintenance and Service forAgricultural Production was under-taken. During the academic year2003-2004, the translation of 26 ed-ucational guidelines of VocationalTraining belonging to the profession-al branches of Physical Educationand Sports, Socio-cultural and Com-munity Service, Commerce and Mar-keting and Automobile Maintenancewas undertaken.These materials are available to allthose who may be interested at:www.jakinbai.com/lanbideki.• European LEONARDO pro-grammes. Schools belonging toIKASLAN have been developing Eu-ropean programmes since 1993. Be-tween 1993 and 1996, through theAdemás, la metodología SAREKAaplicada en estos centros se ha ex-tendido a otras comunidades autó-nomas como Navarra, Galicia, Anda-lucía y Baleares, habiendo logradovarios centros de estas comunida-des la certificación ISO 9001.• GARATU (Plan para formar al pro-fesorado técnico de formación profe-sional) Convenio firmado con el De-partamento de Educación Universi-dades e Investigación del GobiernoVasco y en vigor desde el año1997.Durante estos años los centros per-tenecientes a IKASLAN GIPUZKOAhan impartido decenas de cursos deformación técnica de calidad al pro-fesorado de la escuela pública vas-ca, contribuyendo a que haya un pro-fesorado cada vez mejor formado ennuestros centros.• LANEKI (Asociación para el fo-mento y la mejora de la formaciónprofesional) creado por Ikaslan Gi-puzkoa, Ikaslan Bizkaia, Ikaslan Ara-ba y Hetel.niko asko eman dira eta horren on-dorio bezala irakaslego geroz etahobeto formatua daukagu gureikastetxetan.• LANEKI (Lanbide Heziketa indar-tu eta hobetzeko Elkartea) IkaslanGipuzkoa, Ikaslan Bizkaia, IkaslanAraba eta Hetelen artean sortua.HHaammaarr uurrttee hhaauueettaann,,IIKKAASSLLAANN GGIIPPUUZZKKOOAAkk,, IIKKAASSLLAANNAARRAABBAA--rreenn ssoorrrreerraann ((11999966)),, eettaaIIKKAASSLLAANN BBIIZZKKAAIIAA--rreenn ssoorrrreerraann ((11999977))llaagguunndduu dduu..AA lloo llaarrggoo ddee eessttooss aaññoossIIKKAASSLLAANN GGIIPPUUZZKKOOAA hhaaaasseessoorraaddoo yy ccoollaabboorraaddooppaarraa ccrreeaarr IIKKAASSLLAANNAARRAABBAA eenn 11999966 eeIIKKAASSLLAANN BBIIZZKKAAIIAAeenn 11999977..TThhrroouugghhoouutt tthheesseeyyeeaarrss,, IIKKAASSLLAANN hhaassccoonnssuulltteedd aannddccooooppeerraatteedd ccrreeaattiinnggIIKKAASSLLAANN AARRAABBAA iinn11999966 aanndd IIKKAASSLLAANNBBiizzkkaaiiaa iinn 11999977..Revista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:37 Página 10
 7. 7. 12Urteurrena • Aniversario • Anniversary Urteurrena • Aniversario • Anniversary13programaren bidez ikasleen elkar-trukaketak asko izan dira. Azkenen-go hamar urtetan 1000 ikasletik go-ra eta 60 irakasle baino gehiago jo-an dira herrialde desberdinetaraproeiktuak garatzera.• EUSKAL HERRIRANTZ, Hetel–ekin batera Eusko Jaurlaritzarekinsinatutako hitzarmena, Argentinanedo Venezuelan jaio baina bere ar-basoak euskaldunak dituzten ikas-leak, Gipuzkoa, Bizkaia edo Araba-ko ikastetxetan, Lanbide Heziketakoziklo formatiboak ikasteko aukeraematen zaielarik. Horrela 2002-2003 ikasturtean 40 ikasle etorri zi-ren eta 2003-2004 ikasturtean bes-te 60 ikasle.• ELKARLANEAN, Hetel, AICE, Bihe–koekin Foru Aldundiko EkonomiaSailarekin osaturiko elkarkidetzataldea,Aldundiakgaratunahidituenproiektuak koordinatzeko. Proiektuhonen barne Ikaslan Gipuzkoakpartehartze garrantzitsua izan duikastxekin, txekinbide, emaweb,emaweb +, e-sustapen, g+b proiek-tuak, e-gelak, urrats, premia, e.a.• Ikaslan Gipuzkoa, Hetel eta AICE–ekin batera Adegirekin definituta-ko elkarkidetza plana lanbide hezi-keta indartzeko. Plan honen helbu-rua, Lanbide Heziketaren errealita-tea ezagutu eta gaur egungo enpre-sa munduan duen aplikazioa, DBHeta Batxilergo Institutuetako orien-tatzailei eta gizarte osoari orokorre-an adieraztea da.• HEZKUNTEK, Hetel, Seaska etaIparraldeko enpresari talde batekinbatera daramagun proiektua, batezere batxilergoa euskaraz ikasi dutenIparraldeko ikasleek, HegoaldeanLanbide Heziketako Goi Mailako zi-kloak euskaraz ikasteko posibilita-tea izan dezaten.SOCRATES, durante los últimos diezaños, más de 1000 alumnos y 60 pro-fesores han participado en activida-des de intercambio con alumnos deotros países europeos.• EUSKAL HERRIRANTZ, conveniofirmado con el Gobierno Vasco paraque alumnos nacidos en Argentina oVenezuela y que tengan antepasadosvascos puedan realizar ciclos forma-tivos de formación profesional encentros de Araba, Bizkaia o Gipuz-koa. Durante el curso 2002-2003, 40alumnos empezaron a realizar susestudios de F. P. en el País Vasco,otros 60 lo están haciendo durante elcurso 2003-2004.• ELKARLANEAN, convenio de cola-boraciónentreIkaslanGipuzkoa,He-tel, AICE y Bihe para la coordinaciónde las actuaciones integradas en elprograma eGipuzkoa, que está im-pulsando la Diputación Foral de Gi-puzkoa a través de iniciativas comoikastxekin, txekInbide, emaweb,emaweb +, e-sustapen, proyectosi+d, e-gelas, urrats, premia, etc..• Plan de colaboración entre IkaslanGipuzkoa, Hetel , AICE y Adegi parafortalecer la formación profesional.Uno de los objetivos del plan es el dedar a conocer la realidad de la for-maciónprofesionalysuaplicaciónenla empresa moderna actual a losorientadores de los centros que im-parten la ESO y los Bachilleratos y ala sociedad en general.• HEZKUNTEK, proyecto que estándesarrollando entre Ikaslan Gipuz-koa y Hetel con Seaska y un grupode empresarios de Iparralde paraque los alumnos que hayan realiza-do sus estudios de Bachillerato eneuskara puedan realizar ciclos for-mativos de formación profesional eneuskara en los centros de F.P. deEuskadi.• Plan de colaboración entre IkaslanGipuzkoa , Ikaslan Araba, IkaslanBizkaia y Hetel para que nuestroscentros de formación profesional se-an los referentes cuando se hable deformación continua de calidad.emaweb +, e-sustapen, R&D proj-ects, e-gelas, urrats, premia, etc…• A plan for cooperation betweenIkaslan Gipuzkoa, Hetel, AICE andAdegi in order to strengthen Voca-tional Training. One of its main goalsis to introduce Vocational Trainingand its applications to modern com-panies,toJuniorandHighSchoolad-visors, and to the community in gen-eral.• HEZKUNTEK, a project being de-velopedbyIkaslanGipuzkoaandHet-el in cooperation with Seaska and agroup of businessmen from theFrench Basque Country in order forstudents who have completed theirHighSchoolstudiesinEuskaratoun-dertake Vocational Training in Eu-skara at V.T. schools in the BasqueCountry.• A plan for cooperation betweenIkaslan Gipuzkoa, Ikaslan Araba,Ikaslan Bizkaia and Hetel so that ourVocational Training schools becomeimportant points of reference whenspeaking of high quality training.Schools belonging to Ikaslan providean important part of the educationandtrainingtoworkersintheBasqueCountry. Having offered thousands ofcourses since its inception to thepresent, it has contributed to the im-provement of the qualifications andskills of workers, which are requiredby companies of today.• Ikaslan Gipuzkoa, Ikaslan Bizkaia,Ikaslan Araba eta Hetel -ekin bate-ra HOBETUZ ekin egindako bilerakKalitatezko Etengabeko formakunt-za ematerakoan, gure ikastetxeakerreferenteak izan daitezen.Euskadiko langilegoaren forma-kuntzan, partehartze oso garran-tzitsua dute Ikaslaneko ikastetxeaketa arlo honetan milaka ikastaroeman dituzte langilego ondo forma-tua izan dezagun.10. Urteurrena ospatzen zela eta,Lanbide Heziketa sustatzeko eginohidirenekintzaetalaneneskeronaadierazi nahian, "IKASLAN GIPUZ-KOA SARIA" sortzea erabaki zuenIkaslan Gipuzkoa Elkarteko Zuzen-daritzak.Horrela, merezimeduak eta hauta-gaiek jarraitutako bideak aztertuondoren, ekitaldi horretarako anto-latutako epaimahaiak, gaur egunLanbide Heziketako Sailburuordedan Jorge Arevalori, 1. saria emanzitzaion 2003 ko Ekainaren 20anGORLAN egin zen ekitaldian.Los centros de IKASLAN están te-niendo una cuota de participaciónmuy importante en la formación delos trabajadores en Euskadi, habien-do impartido miles de cursos hastala fecha, contribuyendo así a la me-jora de la cualificación de los traba-jadores, tal y como demandan lasempresas.Con motivo del décimo aniversario ycon el objetivo de premiar a las per-sonas que a nuestro entender másesfuerzos han dedicado a impulsar ypromocionar la formación profesio-nal para que ocupe un lugar impor-tante en el contexto europeo, la Jun-ta Directiva de Ikaslan Gipuzkoa pu-so en marcha el "Premio IKASLANGIPUZKOA". Así, el año pasado, unavez analizados por el tribunal cons-tituido para el evento los méritos y latrayectoria realizada por cada uno delos aspirantes, se decidió otorgar elPrimer Premio al Viceconsejero deFormación Profesional, Jorge Aréva-lo en un acto celebrado en GORLA el20 de Junio de 2003.To commemorate its tenth anniver-sary and in order to reward thosewhom we deem to have dedicated thehighest effort to the promotion andsuccessofVocationalTrainingsothatit occupies an important position inthe European context, The Board ofDirectors of Ikaslan Gipuzkoa hascreated the "Ikaslan GipuzkoaAward". Thus, last year, once themerits and trajectories of each can-didate were examined by the panelcreated for this event, the first Awardwas granted to Jorge Arévalo, Vice-councillor of Vocational Training, at aceremony in GORLA on June 20th2003.EEuusskkaaddiikkoo llaannggiilleeggooaarreennffoorrmmaakkuunnttzzaann,,ppaarrtteehhaarrttzzee oossooggaarrrraannttzziittssuuaa dduutteeIIkkaassllaanneekkoo iikkaasstteettxxeeaakkeettaa aarrlloo hhoonneettaann mmiillaakkaaiikkaassttaarroo eemmaann ddiittuuzztteellaannggiilleeggoo oonnddoo ffoorrmmaattuuaaiizzaann ddeezzaagguunn..LLooss cceennttrrooss ddeeIIKKAASSLLAANN hhaann iimmppaarrttiiddoommiilleess ddee ccuurrssooss hhaassttaallaa ffeecchhaa,, ccoonnttrriibbuuyyeennddooaa llaa mmeejjoorraa ddee llaaccuuaalliiffiiccaacciióónn ddee lloossttrraabbaajjaaddoorreess,, ttaall yyccoommoo ddeemmaannddaann llaasseemmpprreessaass..HHaavviinngg ooffffeerreeddtthhoouussaannddss ooff ccoouurrsseessssiinnccee iittss iinncceeppttiioonn ttootthhee pprreesseenntt,, IIKKAASSLLAANNhhaass ccoonnttrriibbuutteedd ttoo tthheeiimmpprroovveemmeenntt ooff tthheeqquuaalliiffiiccaattiioonnss aannddsskkiillllss ooff wwoorrkkeerrss,,wwhhiicchh aarree rreeqquuiirreedd bbyyccoommppaanniieess ooff ttooddaayy..Revista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:37 Página 12
 8. 8. EEzzaauuggaarrrriiaakkZentroak helburu nagusi hau du: be-rrikuntza Lanbide Heziketaren ar-datz nagusi bihurtzea, EuskadikoLHa nazioartean bikaintasun posiziobatean kokatzeko, ikastetxe integra-len eta enpresa, teknologia-gune etaunibertsitateetako ikerkuntza-sailenarteko harremana bultzatuz, moduhorretan dinamika mugiarazle etaireki bat sorraraziz.Ikastetxe hau, beraz, LHan teknolo-gia berriak sustatzeko sortu da, etalau sail nagusitan garatuko du berejarduera:11.. E-learning berrikuntzaz eta ikas-tetxeetan Informazioaren etaKomunikazioaren TeknologiaBerriak (IKTBak) sustatzeazarduratzen den Arloan.22.. Teknologia Berrikuntzaren eta«Urrats bat» programaren Arloan(Urrats bat: enpresa-proiektuak ga-ratzeko programa).33.. Kudeaketaren BerrikuntzarakoArloan.44.. Prestakuntza Arloan.Horretarako, hauek dira aukeratu di-ren estrategiak:11.. Euskadiko lanbide heziketan tek-nologia-berrikuntzarako prozesuakbultzatzea, LHa lehiakor eta dina-mikoagoa izan dadin.22.. Euskadiko lanbide-heziketakoikastetxeekin elkarlanean aritzeainformazioaren eta teknologia be-rrien gizartearen garapenean, mun-du guztiarekin harreman loturaksortzeko, herrialde aurreratuen jar-dueratik ikasteko eta ikasketa koo-peratiboan oinarritutako harrema-nak ezartzeko.33.. Euskadiko lanbide-heziketakoikastetxe integraletan kudeaketarenberrikuntzarako prozesuak susta-tzea, egitura malgu, dinamiko etaparte-hartzaileagoak sortzeko hel-buruaz, elkarlanean, pertsonenga-nako konfiantzan eta lan-taldeenkudeaketa-ahalmenean oinarrituta-ko egiturak sortzeko helburuaz.CCaarraacctteerrííssttiiccaassLa Misión del centro es convertir lainnovación en el eje vertebrador dela FP y situar la FP de Euskadi enuna posición de excelencia en elcontexto internacional, impulsandola relación de los centros integralescon las empresas, los centros tec-nológicos y con los departamentosde investigación universitarios, dan-do origen a una dinámica moviliza-dora y abierta.Creado, pues, para impulsar lasnuevas tecnologías en la F.P. el cen-tro va a desarrollar su actividad encuatro escenarios principales:11.. El Área de innovación e-learningy dinamización de las NTICs en loscentros.22.. El Área de InnovaciónTecnológica y Urrats bat: Programapara el desarrollo de ProyectosEmpresariales.33.. El Área de Innovación en laGestión.44.. El Área de Formación.Para ello las estrategias elegidasson las siguientes:11.. Impulsar los procesos de innova-ción tecnológica en la formaciónprofesional del País Vasco, para quela F.P. sea más competitiva y diná-mica.22.. Colaborar con los centros de for-mación profesional del País Vascoen el desarrollo de la sociedad de lainformación y las nuevas tecnologí-as para crear vínculos de conexióncon todo el mundo, aprender de lospaíses más avanzados y establecerrelaciones de aprendizaje coopera-tivo.33.. Impulsar los procesos de innova-ción en la gestión en los centros in-tegrales de formación profesionaldel País Vasco para crear estructu-ras más flexibles, dinámicas y parti-cipativas, basadas en la colabora-ción, en la confianza en las perso-nas, en la autonomía y capacidad degestión de los equipos.CChhaarraacctteerriissttiiccssThe schools mission is tomake innovation an es-sential part of VT and toplace Vocational Training inthe Basque Country in a po-sition of excellence within aninternational context, promot-ing interaction between BasicSchools and companies, techno-logical centres and university re-search departments, giving way to anactive and open dynamic.Founded, therefore, in order to pro-mote new technologies in V.T., theschools four main courses of actionshall be:11.. Innovation in e-learning and toactivate ITCs in the schools.22.. Technological Innovation andUrrats bat: Programme for thedevelopment of business projects.33.. Innovation in Management..44.. Innovation in Education.For this purpose, the followingstrategies have been defined::11.. To promote procedures for innova-tive technology in vocational trainingin the Basque Country, in order tomake Vocational Training Studiesever more competitive and dynamic.22.. To cooperate with the VocationalTraining Schools of the BasqueCountrytowardsthefurtherdevelop-ment of the information society aswell as new technologies, in order toestablish international connections,to learn from more advanced coun-tries and to begin relationships forcooperative learning.33.. To promote innovative managerialprocedures for the Basic VocationalTraining Schools of the BasqueCountry, in order to create more flex-ible dynamic and participative struc-tures, based on the values of coop-eration, trust in the individual and onthe self-reliance of each team. To de-velop courses in Education for e-learning.44.. To promote settings for virtual vo-cational training.55.. To coordinate the creation of busi-ness projects in the V.T. schools, aswell as cooperate with other institu-tions that may be implicated.1514LHko Berrikuntza etaTeknologia Institutua berrikisortutako zentro bat da,Lanbide Heziketako etaEtengabeko IkaskuntzaSailburuordetzak etaZuzendaritzak sustatua,2003-2004 ikasturtehonetan jarri dena abian.Errenteriako Zamalbideauzoan dago, hain zuzenere Zamalbide BHI ohiazegoen eraikinean. Beraz,Euskadiko LHkoSailburuordetza etaZuzendaritzareneskumenean dagoenzentroa da.El Instituto de la Innovación yla Tecnología en la F.P. es uncentro de recienteimplantación que, impulsadopor la Viceconsejería y laDirección de F.P. yAprendizaje Permanente, estádando sus primeros pasoseste curso 03.04 Está situadoen el barrio Zamalbide deRentería en las instalacionesde lo que fue el IESZamalbide. Es un centro, porlo tanto, dependiente de laViceconsejería y de laDirección de F.P. del PaísVasco.LanbideHeziketanBerrikuntzaksartzekoZentroaCentro deInnovación enla FormaciónProfesionalCentre forInnovation inVocationalTrainingThe Institute for Innovationand Technology in VocationalTraining was recently foundedas a learning institution. Itwas promoted by the Office ofthe Vice-Councillor of theVocational Training andContinuous LearningDirectorate, and it is taking itsfirst steps this academic year2003-2004. It is located in theneighbourhood of Zamalbidein Rentería in what wasformerly the Zamalbide HighSchool. It is thereforedependent on the Office of theVice Councillor of theVocational TrainingDirectorate of the BasqueCountry.JJooxxee MMaarrii EElloollaa IIrraaeettaaTKNIKA Ikastetxeko Zuzendari OrokorraDirector General del Centro deInnovación TKNIKADirector General of TKNIKAInnovation CentreRevista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:38 Página 14
 9. 9. 44.. E-learning prestakuntza ikastaro-ak egitea.55.. Lanbide heziketa birtualerako in-guruneak bultzatzea.66.. LHko ikastetxeetako enpresa-sor-kuntzako proiektuak koordinatzea,eta beste erakundeekin elkarlaneanaritzea.77.. Teknologia berrikuntzaren gaine-ko prestakuntza eskaini eta ematea,eta LHko ikastetxe europarretakoirakasleei teknologia berrien ingu-ruan aholku ematea.88..Espainiaosoanetanazioarteanga-rrantzi handiko proiektuei ekitea.Ikuspegia argia da: lanbide heziketa-ren berrikuntzan, institutua errefe-rentzia-gune bihurtzea Europan.PPRROOIIEEKKTTUU EESSTTRRAATTEEGGIIKKOOAAZeregin, ikuspegi eta estrategia oro-korrak Lanbide Heziketako eta Eten-gabeko Ikaskuntza Sailburuordetza-ren enkarguan zein bestelako infor-mazio-iturri garrantzitsuetan oina-rrituak dira (Lanbide Heziketakoeuskal plana, Hausnarketa estrate-gikoaren prozesua Gipuzkoa 2020,Zientzia, teknologia eta berrikuntza-rako euskal plana). Haietatik abiatu-ta, Proiektu Estrategiko bat prestatuda datozen urteetarako, honako ar-datz nagusi hauek dituena, arloz ar-lo:11.. IInnffoorrmmaazziiooaarreenn eettaaKKoommuunniikkaazziiooaarreenn TTeekknnoollooggiieenn ((IIKKTT))BBeerrrriikkuunnttzzaarraakkoo AArrllooaaArlo honen helburuak hauek dira:• Ikastetxeetako informatika-sareeta -baliabideak optimizatzea, etaikastetxeen arteko konektibitateahobetzea.•Egituraksustatzea(jakiteazeintzukdiren ezarri beharreko teknologiak)eta ikasgela digitalen kopurua etaerabilera areagotzea.44.. Desarrollar cursos de formacióne-learning.55.. Impulsar los entornos de forma-ción profesional virtual.66.. Coordinar los proyectos de crea-ción de empresas de los centros deF.P. y colaborar con otros organis-mos implicados.77.. Ofertar e impartir formación eninnovación tecnológica y asesoraren nuevas tecnologías al profesora-do de centros europeos de F.P.88.. Abordar proyectos de emberga-dura en el ámbito nacional e inter-nacional.La visión es convertir al instituto enel centro de referencia en la innova-ción de la formación profesional enEuropa.PPRROOYYEECCTTOO EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOA partir de la misión, visión y estra-tegias generales, sustentadas en elencargo de la Viceconsejería deFormación Profesional yAprendizaje Permanente y en otrasfuentes de información importantes(Plan Vasco de FormaciónProfesional, Proceso de ReflexiónEstratégica Gipuzkoa 2020, PlanVasco de Ciencia, Tecnología eInnovación) se ha elaborado unProyecto Estratégico para los próxi-mos años cuyas líneas general, porárea, son las siguientes:11.. EEll ÁÁrreeaa ddee iinnnnoovvaacciióónn eenn llaass TTIICCssLos objetivos de este área son:• Optimizar las redes, recursos in-formáticos que existen en los cen-tros y mejorar la interconectividadde los centros.• Potenciar las estructuras (Saberque tecnologías hay que implantar)y aumentar el número y uso de lasaulas digitales.• Buscar el apoyo y colaboración delas empresas de I+D y centros tec-nológicos.• Desarrollar materiales e-learningpara apoyar al profesorado en elproceso de E/A.• Impulsar nuevas formas de im-partir clases basadas en el uso delas NTICs..66.. To offer teachertraining for technologi-calinnovationandtoadviseonnew technologies to the teachingstaff of European V.T. schools.77.. To undertake large-scale projectson a national and international level.The goal is that the Institute come tobe an important point of reference inthe innovation of Vocational Trainingin Europe.SSTTRRAATTEEGGIICC PPRROOJJEECCTTA Strategic Project for the next fewyears has been defined, based on thegoals and general strategies putforth by the Office of the Vice Coun-cillor of the Vocational Training andContinuous Learning Directorateand other important sources of in-formation (Basque Plan for Vocation-al Training, Process for StrategicThinking Gipuzkoa 2020; BasquePlan for Science, Technology and In-novation.) Herewith is its main out-line, divided into four areas:11.. IInnnnoovvaattiioonn iinn IITTCCssThe goals in this area are:• To optimise the networks and com-puter resources now in the schoolsand to improve interconnectivityamong them.• To reinforce structures (by deter-mining which technologies are appli-cable) and to increase the number ofdigital classrooms.• To seek out the support and coop-eration of R&D companies and othertechnological centres.• To develop learning materials in or-dertoassistteachingstaffine-learn-ing.• To promote new teaching methodsbased on the use of ITCNs.• I+G enpresen eta teknologia-gune-en laguntza eta elkarlana bilatzea.• E-learning materialak lantzea, ira-kaskuntza/ikaskuntza prozesuanirakasleei laguntza emateko.• Eskolak emateko modu berriak–IKTBen erabileran oinarrituak–sustatzea.22.. TTeekknnoollooggiiaa BBeerrrriikkuunnttzzaarraakkooAArrllooaa..Arlo honen helburuak hauek dira:• LHko lanbide-arloetan teknologiaberriak sartzea sustatzea.• Ikastetxeei aholku ematea kudea-keta-programen aplikazioaren ingu-ruan.• I+G enpresen eta teknologia-gune-en laguntza eta elkarlana bilatzea.•Ikastetxeetakoenpresa-proiektuenkudeaketa koordinatzea (Urrats bat).33.. KKuuddeeaakkeettaarreenn BBeerrrriikkuunnttzzaarraakkooAArrllooaa..Arlo honen helburuak hauek dira:• Ikastetxeei laguntza ematea EFQMkudeaketaren bikaintasun-ereduabehin betiko ezartzeko prozesuan.•Ikastetxeetankudeaketa-eredube-rri bat ezartzea, elkarlanean, pertso-nenganako konfiantzan eta lan-tal-deen autonomian eta autogestiorakoahalmenean oinarritua.• Pertsonen kudeaketarako estan-dar berri bat probatzea, Investors inPeople izenekoa.44.. PPrreessttaakkuunnttzzaa AArrllooaa..Arlo honen helburuak hauek dira:• Ikastetxeetako irakasleak presta-tzea, e-learning berrikuntzarekin,teknologia-berrikuntzarekin eta ku-deaketaren berrikuntzarekin loturaduten gai guztien inguruan.• Beste arloekin elkarlanean aritzea,dokumentazioa eta prestakuntza-planak lantzeko.22.. EEll ÁÁrreeaa ddee IInnnnoovvaacciióónnTTeeccnnoollóóggiiccaa..Los objetivos de este área son:• Impulsar la implantación de lasnuevas tecnologías en las familiasprofesionales de la F.P.• Asesorar a los centros en la apli-cación de programas de gestión• Buscar el apoyo y colaboración delas empresas de I+D y centros tec-nológicos.• Coordinar la gestión de los pro-yectos empresariales en los centros(Urratsbat)33.. EEll ÁÁrreeaa ddee IInnnnoovvaacciióónn eenn llaaGGeessttiióónn..Los objetivos de este área son:• Apoyar a los centros en la implan-tación definitiva del modelo de exce-lencia en la gestión EFQM• Implantar un nuevo modelo degestión en los centros basado en lacolaboración, en la confianza en laspersonas, en la autonomía y capaci-dad de autogestión de los equipos.• Experimentar un nuevo estándarpara la gestión de las personas de-nominado Investors in People.44.. EEll ÁÁrreeaa ddee FFoorrmmaacciióónn..Los objetivos de este área son:• Formar al profesorado de los cen-tros en todos los temas relaciona-dos con la innovación elearning, in-novación tecnológica e innovaciónen la gestión.• Colaborar con las demás áreas enla elaboración de documentación yplanes de formación.22.. TTeecchhnnoollooggiiccaall IInnnnoovvaattiioonn..The goals in this area are:• To promote the implementation ofnew technologies in the professionalbranches of V.T.• To advise schools on the applica-tion of management programmes.• To seek out the support and coop-eration of R&D companies and othertechnological centres• To coordinate the management ofbusiness projects at the schools (Ur-ratsbat)33.. IInnnnoovvaattiioonn iinn MMaannaaggeemmeenntt..The goals in this area are:• To assist the schools in the defini-tive use of the model for excellencein management EFQM.• To implement a new model formanagement based on the values ofcooperation, trust in the individualand on self-reliance and the capabil-ity for self-management of eachteam.• To experience a new standard forpersonnel management known asInvestors in People.44.. EEdduuccaattiioonn..The goals in this area are:• To offer training and education tothe teaching staff of the schools in allareas related to innovation and e-learning, technological innovationand innovation in management.• To cooperate with the other Inno-vation Areas by developing and pro-viding documentation and ed-ucational planning.Revista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:38 Página 16
 10. 10. 1918Gestor de la Innovaciónen las TICsResponsable y Coordinador delGune de Desarrolladores demateriales e-learning y de losdinamizadores de NTICs.Áreas de desarrollo:• Instituto Virtual• e-gelas• servidores, cortafuegos,seguridad• Intranet-Extranet• Programas de Gestión deCentros• Administrador de Red• Plan de Formación delProfesorado• Gestión de Recursos, espaciosGestor de la InnovaciónTecnológicaResponsable y Coordinador delGune de Innovación Tecnológicaen las siguientes áreas:• Mecanizado de alta Velocidad• Dinamizador de Intranet• Energias Renovables• Telecomunicaciones• Soldadura y Calderería• Sistemas Energíticos• Automatización Industrial• Proyectos Empresariales:Urrats bat• Plan de Formación delProfesorado• Gestión de Recursos, espaciosGestor de la Innovación en laGestiónResponsable y Coordinador delGune de Innovación en lagestión.Proyectos a desarrollar:• Investors in People• Las 5S• ISO - EFQM• Gestión de CompetenciasARDATZ• Gestión por MiniescuelasGUNEKA• Plan de Formación delProfesorado• Gestión de Recursos, espacios• Gestión de la calidad en elInstitutoGestor de la FormaciónResponsable de Planificar yCoordinador las Actividades deFormación de las áreas deinnovación tecnológica,innovación e-learning einnovación en la gestión.• Coordinar y supervisar elcumplimiento de los objetivosestablecidos en el Plan deGestión.• Organizar y gestionarcalendarios, horarios, aulas,recursos y equipamientospara la formación delprofesorado.Gestor Económico yAdministrativoResponsable de la:• Gestión Económica• Gestión Administrativa• Gestión del Mantenimiento• Gestión del Personal NoDocente• Gestión de los recursosinternos del instituto.• Gestión de espacios y aulas.• Gestión de la seguridad,medio ambiente.IKTen BerrikuntzarenkudeatzaileaE-learning materialen egileeneta IKTBen dinamizatzaileenGunearen Arduradun etaKoordinatzaileaGarapen arloak:• Institutu Birtuala• e-gelak• zerbitzariak, suebakiak,segurtasuna• Intraneta-Extraneta• Ikastetxeen Kudeaketarakoprogramak• Sarearen Administratzailea• Irakasleen PrestakuntzarakoPlana• Baliabideen, espazioenkudeaketa• Zuzendaritza Taldea koordinatzea• Plan Estrategikoa onartzea• Urteko Kudeaketa Planakonartzea• Proiektuak onartzea• Erakunde ofizial eta enpresekikoharremanak koordinatzeaZEREGINAK ETA ERANTZUKIZUNAK | MISIONES Y RESPONSABILIDADES | TASKS AND RESPONSIBILITIES• Coordinar el Equipo Directivo• Aprobar el Plan Estrategico• Aprobar los Planes Anuales deGestión• Aprobar los Proyectos• Coordinar las relaciones con losorganismos oficiales y empresas• Coordinate the Management Team• Approve the Strategy Plan• Approve Annual ManagementPlans• Approve Projects• Coordinate affairs with officialinstitutions and private companies.Teknologia BerrikuntzarenkudeatzaileaTeknologia BerrikuntzarakoGunearen Arduradun etaKoordinatzailea, honako arlohauetan:• Abiadura handikomekanizazioa• Intranetaren dinamizatzailea• Energia Berriztagarriak• Telekomunikazioak• Soldadura eta Galdaragintza• Energia Sistemak• Industria Automatizazioa• Enpresa Proiektuak: Urrats bat• Irakasleen PrestakuntzarakoPlana• Baliabideen, espazioenkudeaketaKudeaketaren BerrikuntzarenkudeatzaileaKudeaketaren BerrikuntzarakoGunearen Arduradun etaKoordinatzailea.Garatu beharreko proiektuak:• Investors in People• 5S-ak• ISO – EFQM• ARDATZ – Eskumenenkudeaketa• GUNEKA – Kudeaketaminieskolen bidez• Irakasleen PrestakuntzarakoPlana• Baliabideen, espazioenkudeaketa• Institutuko kalitatearenkudeaketaPrestakuntzaren kudeatzaileaTeknologia berrikuntza, e-learning berrikuntza etakudeaketaren berrikuntzaarloetako prestakuntzajarduerak planifikatu etakoordinatzeko arduraduna• Kudeaketa Planeanfinkatutako helburuenbetetzea koordinatu etaikuskatzea• Irakasleen prestakuntzarekinloturiko egutegiak, ordutegiak,ikasgelak, baliabideak etaekipamenduak antolatu etakudeatzeaEkonomia eta AdministraziokudeatzaileaAlderdi hauen arduraduna:• Ekonomia kudeaketa• Administrazio kudeaketa• Mantenimenduaren kudeaketa• Irakasle ez diren langileenkudeaketa• Institutuaren barne-baliabideen kudeaketa• Espazio eta ikasgelenkudeaketa• Segurtasunaren etaingurumenaren kudeaketaManager for Innovation in ICTsCoordinator in charge of thearea for development ofmaterials for e-learning and theactivation of ICTNs.Areas of development:• Virtual Institute• e-classrooms• Servers, firewalls, security• Intranet-Extranet• Programmes for Managementof Schools• Network Administrator• Plan for training of Teachingstaff• Resource and FacilityManagementManager for TechnologicalInnovationCoordinator in charge of thearea of TechnologicalInnovation:• High speed Mechanisation• Activation of Intranet• Renewable Energy• Telecommunication• Welding and Soldering• Energy Systems• Industrial Automation• Business Projects: Urrats bat• Plan for training of Teachingstaff.• Resource and facilityManagementManager for Innovation inManagementCoordinator in charge of thearea of Innovation inmanagement.Projects for development:• Investors in People• The 5s• ISO - EFQM• Management ofresponsibilities ARDATZ• Minischool managementGUNEKA• Plan for training of Teachingstaff• Resource and facilityManagement• Management for Quality at theInstitute.Manager for EducationCoordinator in charge ofplanning Training andEducational Activities in theareas of technologicalinnovation, innovation in e-learning, and innovation inmanagement.• To coordinate and oversee theimplementation andadherence to the goalsdefined in the ManagementPlan• To organise and managecalendars, schedules,classrooms, resources andequipment for training ofteaching staff.Finance and AdministrativeManagerIn charge of:• Finances• Administration• Maintenance• Non teaching personnel• Management of the Institute’sinternal resources.• Facility and classroomsmanagement.• Security and Environmentalmanagement.ZUZENDARIA | DIRECTOR | MANAGERLH-KO BERRIKUNTZA ETATEKNOLOGIA INSTITUTUARENORGANIGRAMAZUZEN. TALDEAEQUIPO DIRECTIVOMANAGERIAL TEAMORGANIZATIONAL CHART OF THEINSTITUTE FOR INNOVATION ANDTECHNOLOGY IN V.T.ORGANIGRAMA DEL INSTITUTODE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍADE LA F.P.ZUZENDARIADIRECTORDIRECTOR GENERALTeknologia berrikuntzaInnovación TecnológicaTechnological InnovationKudeaketaren berrikuntzaInnovación en GestiónInnovation in ManagementPrestakuntzaren KudeaketaGestión de la FormaciónTrainingIKTen berrikuntzaInnovación en las TICsInnovation in ITCsEkonomia kudeaketaGestión económicaFinanceLH-KO SAILBURUORDETZE ETA ZUZENDARITZAVICECONSEJERÍA Y DIRECCIÓN DE F.P.OFFICE OF THE VICE COUNCILLOR AND DIRECTORATE OF V.T.Fabrikazio mekanikoaFabricación mecánicaMechanical ProductionEkoizpen Mant. etaZerbitzuakMant. Serv. ProducciónMaintenance Servicesand ProductionMerkataritzaMarketinaComercioMarketingCommerceMarketingElektrizit.ElektronikaElectricidadElectrónicaElectricity andElectronicsIbilgailuenmantenimenduaMantenimientode VehículosAutomobileMaintenanceAdministrazioaeta FinantzakAdministracióny FinanzasFinance andAdministrationIntranetaIntranetIntranetSarearenadministratzaileaAdministradorde redNetworkAdministratorEnergia SistemakSistemasEnergéticosEnergy SystemsTelekomunikazioakTelecomunicacionesTelecommunicationsKudeaketaprogramakProgramas deGestiónManagementProgrammesUrrats batUrrats batUrrats batSoldaduraSoldaduraWeldingAbiadura HandiaAlta velocidadHigh SpeedEnergiaBerriztagarriakEnergíasRenovablesRenewableEnergyISO EFQMISO EFQMISO EFQM5S-ak5S5SGUNEKAGUNEKAGUNEKAARDATZARDATZARDATZInvestors inPeopleInvestors inPeopleInvestors inPeopleRevista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:38 Página 18
 11. 11. 2120Intranetaren dinamizatzailea• Ikastetxeetako Intranetadiseinatzea• Institutuaren Intranet propioadiseinatzea• Webgunea diseinatzea• Baliabideak eta espazioakkudeatzea• Irakasleen PrestakuntzarakoPlanaZEREGINAK ETA ERANTZUKIZUNAK | MISIONES Y RESPONSABILIDADES | TASKS AND RESPONSIBILITIESTEKNOLOGIA BERRIKUNTZARENKUDEATZAILEAMANAGER FORTECHNOLOGICAL INNOVATIONGESTOR DE LA INNOVACIÓNTECNOLÓGICAIkastetxeen Kudeaketarakoprogramak• Etengabeko Prestakuntzarakoprograma• Lantokietako Prestakuntzarenprograma• Noten programa• Matrikulak• Ekonomia kudeaketarakoprograma• Ikasguneen programa• Hizkuntzak• Baliabideak eta espazioakkudeatzea• Irakasleen PrestakuntzarakoPlanaSarearen Administratzailea• Komunikazio Sistemen soluzioteknikoak definitzea(arkitektura, komunikazioak,datu baseak, etab.)• Datu baseenadministrazioaren, sistemaeragileen, komunikazioen etaerabiltzaileen segurtasunarengaineko jarduerak egitea.• Baliabideak eta espazioakkudeatzea.• Irakasleen PrestakuntzarakoPlanaTelekomunikazioak• Ikastetxeetan TeknologiaBerriak ezartzeko plana• Material didaktikoakprestatzea: UnitateDidaktikoak, Jarduerak, etab.• Baliabideak eta espazioakkudeatzea• Irakasleen PrestakuntzarakoPlana• Institutua hari gabeko espaziobihurtzea.Soldadura eta Galdaragintza• Ikastetxeetan TeknologiaBerriak ezartzeko plana• Material didaktikoakprestatzea: UnitateDidaktikoak, Jarduerak, etab.• Baliabideak eta espazioakkudeatzea• Irakasleen PrestakuntzarakoPlanaAbiadura handikomekanizazioa• Ikastetxeetan TeknologiaBerriak ezartzeko plana• Material didaktikoakprestatzea: UnitateDidaktikoak, Jarduerak, etab.• Baliabideak eta espazioakkudeatzea• Irakasleen PrestakuntzarakoPlanaUrrats bat• Enpresa proiektuengarapenarekin loturikojarduerak izapidetzea• Ikastetxeetako enpresaproiektuen arduradunakkoordinatzea• Enpresa proiektuenarduradunen eta tutoreenPrestakuntzarako PlanaIndustria Automatizazioa• Ikastetxeetan TeknologiaBerriak ezartzeko plana• Material didaktikoakprestatzea: UnitateDidaktikoak, Jarduerak, etab.• Baliabideak eta espazioakkudeatzea• Irakasleen PrestakuntzarakoPlanaEnergia Sistemak• Ikastetxeetan TeknologiaBerriak ezartzeko plana• Material didaktikoakprestatzea: UnitateDidaktikoak, Jarduerak, etab.• Baliabideak eta espazioakkudeatzea• Irakasleen PrestakuntzarakoPlanaEnergia Berriztagarriak• Ikastetxeetan TeknologiaBerriak ezartzeko plana• Material didaktikoakprestatzea: UnitateDidaktikoak, Jarduerak, etab.• Baliabideak eta espazioakkudeatzea• Irakasleen PrestakuntzarakoPlanaDinamizador de Intranet• Diseñar la Intranet de loscentros• Diseñar la Intranet propia delInstituto• Diseñar la Página WEB• Gestionar los recursos yespacios• Plan de Formación alprofesoradoProgramas de Gestión deCentros• Programa de FormaciónContinua• Programa de la FCT• Programa de Notas• Matrículas• Programa de GestiónEconómico.• Programa Ikasgunes• Idiomas• Gestionar los recursos yespacios• Plan de Formación alProfesoradoAdministrador de Red• Definir las soluciones técnicasde los Sistemas deComunicación (Arquitectura,comunicaciones, bases dedatos, etc.)• Realizar actividades deadministración de bases dedatos, sistemas operativos,comunicaciones y seguridadusuarios.• Gestionar los recursos yespacios.• Plan de formación delProfesoradoTelecomunicaciones• Plan de Implantación de lasNTs en los centros• Elaborar MaterialesDidácticos: UnidadesDidácticas, Actividades, etc.• Gestionar los recursos yespacios• Plan de Formación alProfesorado• Convertir el instituto en unespacio inalámbrico.Soldadura y Calderería• Plan de Implantación de lasNTs en los centros• Elaborar MaterialesDidácticos: UnidadesDidácticas, Actividades, etc.• Gestionar los recursos yespacios• Plan de Formación alProfesoradoMecanizado de Alta Velocidad• Plan de Implantación de lasNTs en los centros• Elaborar MaterialesDidácticos: UnidadesDidácticas, Actividades, etc.• Gestionar los recursos yespacios• Plan de Formación alProfesoradoUrrats bat• Procedimentar las actividadesrelacionadas con el desarollode los proyectos empresariales• Coordinar a los responsablesde los proyectos empresarialesde los centros• Plan de Formación a losresponsables y tutores de losproyectos empresariales.Automatización Industrial• Plan de Implantación de lasNTs en los centros• Elaborar MaterialesDidácticos: UnidadesDidácticas, Actividades, etc.• Gestionar los recursos yespacios• Plan de Formación alProfesoradoSistemas Energéticos• Plan de Implantación de lasNTs en los centros• Elaborar MaterialesDidácticos: UnidadesDidácticas, Actividades, etc.• Gestionar los recursos yespacios• Plan de Formación alProfesoradoEnergías Renovables• Plan de Implantación de lasNTs en los centros• Elaborar MaterialesDidácticos: UnidadesDidácticas, Actividades, etc.• Gestionar los recursos yespacios• Plan de Formación alProfesoradoIntranet Activator• Design of the Intranet for theschools• Design of the Intranet for theInstitute itself.• Design of the WEB page.• Resource and FacilityManagement• Plan for training of TeachingstaffProgrammes for theManagement of the Schools• Programme for Continuouslearning• Programme for the FCT• Programme for Grades.• Registration• Programme for financialmanagement.• Programme for Ikasgunes• Languages.• Resource and FacilityManagement• Plan for training of TeachingstaffNetwork Administrator• Define technical solutions forcommunications systems(Architecture,communications, databases,etc.)• Carry out activities formanaging databases,operative systems,communications and usersecurity.• Resource and FacilityManagement• Plan for training of TeachingstaffTelecommunications• Plan for the implementationof NT´s in the schools.• Develop didactic material:Educational Units Activities,etc.• Resource and FacilityManagement• Plan for training of Teachingstaff• Make the Institute a wirelessfacility.Soldering and Welding• Plan for the implementationof NT´s in the schools.• Develop didactic material:Educational Units Activities,etc• Resource and FacilityManagement• Plan for training of TeachingstaffHigh Speed Mechanization• Plan for the implementationof NT´s in the schools.• Develop didactic material:Educational Units Activities,etc.• Resource and FacilityManagement• Plan for training of TeachingstaffUrrats bat• Develop procedures for theactivities related to thedevelopment of businessprojects.• Coordinate those in charge ofbusiness projects at theschools• Plan for training and educationof tutors and those in chargeof business projects at theschools.Industrial Automation• Plan for the implementationof NT´s in the schools.• Develop didactic material:Educational Units Activities,etc.• Resource and FacilityManagement• Plan for training of TeachingstaffEnergy Systems• Plan for the implementationof NT´s in the schools.• Develop didactic material:Educational Units Activities,etc.• Resource and FacilityManagement• Plan for training of TeachingstaffRenewable Energy• Plan for the implementationof NT´s in the schools.• Develop didactic material:Educational Units Activities,etc.• Resource and FacilityManagement• Plan for training of TeachingstaffRevista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:38 Página 20
 12. 12. 2322Jorge ArévaloLanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako SailburuordeaViceconsejero de Formación Profesional y AprendizajeThe Vocational Training and Lifelong Learning DirectorEl viceconsejero de Formación Profesional y AprendizajePermanente, Jorge Arévalo, insiste en que la fundaciónHobetuz va a seguir gestionando la Formación Continuaen Euskadi. El Gobierno Vasco prepara un nuevo modelofrente al de la Administración Central.Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuor-de Jorge Arévalok behin eta berriz dio Hobetuz erakundeakEuskadiko Lanbide Heziketa kudeatzen jarraituko duela. EuskoJaurlaritza eredu berri bat ari da prestatzen, AdministrazioZentralaren ereduari aurre egingo diona.The Vocational Training and Lifelong Learning Director,Jorge Arévalo, insists that Hobetuz Foundation will conti-nue managing the Continuing Education in the BasqueCountry. The Basque Government is preparing a new mo-del as opposed to the model of the Central Administration."Hobetuz willcontinueworking,undoubtedly""Hobetuz vaa seguirfuncionando,sin duda"“Hobetuz-ekfuntzionatzenjarraituko du,zalantzarikgabe”- Consideran la FormaciónContinua como un factor estraté-gico.- La competitividad de nuestrasempresas pasa por más inversiónen investigación, desarrollo e inno-vación, por mejores equipamientosy nuevas tecnologías. Una terceraparte muy importante es apostarpor la buena formación de los tra-bajadores. Es algo tan sencillo deformular como que, o fabricamosmejor que los demás, o fabricamoscosas diferentes. Ahí la FormaciónProfesional juega un papel estraté-gico. La Formación Continua va enbeneficio de la empresa y en bene-ficio del propio trabajador. Hobetuz,como Fundación Vasca para laFormación Profesional Continua ad-quiere una importancia grande.¿Qué está pasando? Pues que des-de 1996, en que se creó Hobetuz,hasta ahora ha evolucionado mu-cho. Ha ido dando soluciones a pro-blemas concretos. Hemos conse-guido que haya una cultura clara dela Formación Profesional Continuaen las empresas y en un buen nú-mero de los trabajadores. La ten-dencia es cada vez a más.- Sin embargo, el Gobierno cen-tral ha cambiado el marco de re-ferencia.- El Gobierno del Estado ha genera-do un nuevo modelo de FormaciónProfesional Continua, que no nos- Etengabeko Prestakuntza fak-tore estrategikotzat jotzen du-zue.- Gure enpresen lehiakortasunabermatzeko, ezinbestekoa da iker-kuntzan, garapenean eta berrikunt-zan inbertsio handiagoa egitea; etabeharrezkoak dira, halaber, ekipa-mendu hobeak eta teknologia be-rriak. Hirugarren partea, garrantzit-sua orobat, langileen prestakuntzaonaren aldeko apustua da.Azalpenak oso formulazio errazadu: edo besteek baino hobeki fabri-katzen dugu, edo gauza desberdi-nak fabrikatzen ditugu. Puntu horre-tan zeregin estrategikoa betetzendu Lanbide Heziketak. EtengabekoPrestakuntza onuragarria da bai en-presarentzat eta bai langilearentzatberarentzat ere. Hobetuz-ek,Etengabeko LanbidePrestakuntzako Euskal Fundazioaden heinean, garrantzi handia hart-zen du. Zer ari da gertatzen? Bada,1996az geroztik –urte hartan sortubaitzen–, Hobetuz-ek bilakaera han-dia izan duela. Arazo zehatzei irten-bideak eman dizkie, banan-banan.Etengabeko LanbidePrestakuntzaren kultura argi batezartzea lortu dugu, enpresetan etalangile askorengan ere. Joera, gai-nera, gehiagora jotzea da.- You consider the ContinuingEducation as a strategic factor.- The competitiveness in our enter-prises passes through more inves-tigation, development and innova-tion investment, better equipmentsand new technologies. A very im-portant third part is to bet on theworkers’ good formation. It is so-mething very easy to formulate: ei-ther we make better than theothers do or we make differentthings. The strategic role VocationalTraining plays, is there. ContinuingEducation benefits both the enter-prise and the worker. Hobetuz, asthe Basque Foundation forContinuing Vocational Training, takea great importance. What is happe-ning? Well, since 1996, whenHobetuz was created, up to nowa-days it has improved a lot. It hasbeen giving solutions to concreteproblems. We have obtained a cle-ar culture in Continuing VocationalTraining in the enterprises and innumerous workers. The tendencyis increasing.-However, the CentralGovernment has changed the re-ference frame.- The Government of the State hasgenerated a new model ofContinuing Vocational Training wedo not like because they have notagreed on with anybody. It startsRevista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:38 Página 22
 13. 13. - What is your Vice-Counsellingproposal?From the Basque Government, wewant to establish a new model withsocial agents’ agreement. We un-derstand that, after seven yearswith Hobetuz, there are right thingsand other things that have to be im-proved. We are looking for a mo-dern, flexible and effective newmodel, which will guarantee thatContinuing Vocational Training is re-ally the most adequate, giving prio-rity to the micro-enterprises, onone hand, and to the individual trai-ning, on the other. By establishing avaluable model capable to detectthe enterprises needs, always kno-wing the results we are obtainingand what needs to be improved. Inthis moment, we are working in afirst draft of that possible new mo-del and we will present it in orderto search for an agreement betwe-en all the parts. In view of the newmodel that the Government of theState indicates and that leaves ourprevious model out of context, wewill present the one we really un-derstand to be necessary. TheBasque Government will alwaysguarantee a model in the BasqueCountry with which we all willagree and which will guarantee thatour enterprises and our workers ha-ve the Continuing VocationalTraining they need.-Vocational Training centres livethis impasse anxiously.-I am sure it will come to a goodend. That is a matter of looking forthe way in which we all agree. TheBasque Government knows veryclearly, where we want to arrive atwithout going against anybody.- Zer proposatzen du zureSailburuordetzak?- Eusko Jaurlaritzak eredu berribat ezarri nahi du, gizarte-eragileguztien adostasunean oinarritua.Gure iritziz, Hobetuz-en zazpi ur-teen ostean, gauza batzuk ongidaude, eta beste batzuk hobetubehar dira. Eredu berri bat nahidugu, modernoa, malgua eta era-ginkorra. Etengabeko LanbidePrestakuntza benetan egokienadela bermatuko diguna, lehenta-suna emanez mikroenpresei ba-tetik, eta prestakuntza indibidua-lari bestetik. Enpresek dituzten be-harrizanak antzematen dituen eredubat ezarriz, ebaluatu dezakeguneredu bat, uneoro jakinik zeintzukdiren lortzen ari garen emaitzak, etazer hobetu behar den. Une honetaneredu berri horren zirriborro batprestatzen ari gara, alderdi guztienadostasuna bilatzeko aurkeztukoduguna. Estatuko Gobernuak mar-katzen duen eredu berriak gure au-rreko eredua testuingurutik kanpouzten du; eta horren aurrean, bene-tan beharrezkoa dela iruditzen zai-gun eredua aurkeztuko dugu guk.Eusko Jaurlaritzak uneoro bermatu-ko du Euskadin dugun ereduak guz-tion adostasuna izango duela, etagure enpresek eta langileek beharduten Etengabeko LanbidePrestakuntza izango dutela berma-tuko duela.from a Constitutional Court deci-sion, favourable to Catalonia andGalicia, which says that the esta-blished model in the State was notadequate and that the AutonomousCommunities had to play a prior ro-le. The Ministry of Labour startedto negotiate a model, which, since-rely, was on the right track.However, when Minister Zaplanaarrived, he removed from office thepreceding team. They have takenout a unilateral model, which, fromour point of view, will not give ei-ther solution to the real enterprisesneeds or to the individual workers’ones. It establishes bonuses for allthose enterprises that want to ma-ke training. That works in big enter-prises. Nevertheless, in the BasqueCountry the 98 % of our productivesectors are small and very smallenterprises. That they organisethemselves in order to manage thateducation and to receive minimalaids … We understand that a greatpart of our enterprises will not beable to take part.gusta porque no lo han consensua-do con nadie. Parte de una senten-cia del Tribunal Constitucional favo-rable a Cataluña y Galicia en la quedecía que el modelo establecido enel Estado no era el adecuado y quehabía que dar un papel prioritario alas comunidades autónomas. ElMinisterio de Trabajo empezó a ne-gociar un modelo que, sinceramen-te, iba por buen camino. Sin embar-go, cuando llegó el ministroZaplana, cesó al equipo anterior.Han sacado un modelo unilateralque, desde nuestro punto de vista,ni va a dar soluciones a las necesi-dades reales de las empresas ni alos trabajadores de forma indivi-dual. Establece bonificaciones a to-da aquella empresa que quiera ha-cer formación. Eso funciona engrandes empresas. Pero enEuskadi el 98% de nuestro tejidoproductivo son pequeñas y muy pe-queñas empresas. Que se organi-cen para gestionar esa formación, yademás para percibir unas ayudasque son mínimas… Entendemosque gran parte de nuestras empre-sas no van a poder participar.- Hala ere, Gobernu Zentralakerreferentzia-markoa aldatu du.- Estatuko Gobernuak EtengabekoLanbide Prestakuntzako eredu berribat sortu du, eta guk ez dugu ereduhori atsegin, ez dutelako inorekinadostu. Auzitegi Konstituzionalarenepai batetik abiatzen da, Kataluniaeta Galiziaren aldekoa. Epaiak zioenEstatuan ezarritako eredua ez zelaegokia, eta lehentasunezko zeregi-na eman behar zitzaiela autonomia-erkidegoei. Lan Ministerioa nego-ziatzen hasi zen eredua, egia esate-ko, bide onetik abiatu zen. Hala ere,Zaplana ministroa heldu zenean, au-rreko lan-taldea kargutik kenduzuen. Aldebakarreko eredu bat ate-ra dute eta, gure ikuspuntutik, ezdie irtenbiderik emango ez enpre-sen beharrizan errealei, ez langileei.Hobariak ezartzen dizkie presta-kuntza egin nahi duten enpresaguztiei. Horrek enpresa handietanfuntzionatzen du. Baina Euskadingure ekoizpen-egituraren %98 en-presa txikiak edo oso txikiak dira.Enpresa horiek prestakuntza horikudeatzeko antolatzea, eta gaineradirulaguntza txiki-txikiak jasotzeko...Uste dugu gure enpresa gehienekezin izango dutela parte hartu.2524"Buscamos unmodelo quegarantice quenuestrasempresas ytrabajadorestengan laFormaciónContinua quenecesitan"“Gure enpresaeta langileekbehar dutenEtengabekoPrestakuntzaizango dutelabermatukoduen eredubaten bilagabiltza”"We are sear-ching for amodel whichwill guaranteethat our enter-prises and ourworkers havethe ContinuingEducation theyneed"- ¿Qué propone suViceconsejería?- Desde el Gobierno Vasco quere-mos, con el consenso de los agen-tes sociales, establecer un nuevomodelo. Entendemos que despuésde siete años con Hobetuz hay co-sas que están bien y otras que hayque mejorar. Buscamos un nuevomodelo moderno, flexible y eficaz,que nos garantice que realmente laFormación Profesional Continua esla más adecuada, dando una priori-dad a las microempresas, por un la-do, y a la formación individual, porotro. Estableciendo un modelo quedetecte las necesidades que tienenlas empresas y que podamos eva-luar, sabiendo en todo momentoqué resultados estamos teniendo yqué hay que mejorar. En este mo-mento estamos trabajando en unborrador de ese posible nuevo mo-delo, que lo plantearemos para bus-car un consenso entre todas laspartes. Ante el nuevo modelo quemarca el Gobierno del Estado y queya deja nuestro modelo anteriorfuera de contexto, vamos a presen-tar el que realmente entendemosque es necesario. El GobiernoVasco va a garantizar en todo mo-mento que en Euskadi tengamosun modelo con el que estemos deacuerdo y que garantice que nues-tras empresas y nuestros trabaja-dores tengan la FormaciónProfesional Continua que necesi-tan.Revista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:38 Página 24
 14. 14. - The general level of VocationalTraining in the Basque Country isvery high. In ContinuingEducation, can you notice that itis a way that has started to runlater?- It has gone later and it goes slo-wer. That is mainly a problem ofawakening. It is very easy to tell aworker the need to be trained orthe need of lifelong learning…However, he may answer that hestarts working at eight in the mor-ning and he finishes tired at sevenin the afternoon. If we want this towork, we must be able to adjustwork, learning, leisure and family.The worker must take part, and somust the enterprise. Must all theeducation time be outside the wor-king hours? No. We must look formodels that permit people to beformed reasonably. That is an effortfor both the worker and the enter-prise. There are enterprises thatask which is their profit, which isthe tangible value that has theirworkers’ formation, when at thebeginning the education is not tan-gible. The debate is very intense. Ithink that the awakening begins togeneralise and I am sure of the ca-pital importance of the ContinuingVocational Training.es importante el aprendizaje per-manente,... pero te puede contes-tar que él entra a trabajar a las 8 dela mañana y sale cansado a las 7 dela tarde. Si queremos que esto fun-cione, tenemos que ser capaces decompaginar trabajo, aprendizaje,ocio y familia. El trabajador, la traba-jadora, tiene que poner de su parte.La empresa, también. ¿Tiene queser todo el tiempo de formaciónfuera de las horas de trabajo? Puesno. Hay que buscar modelos queposibiliten que las personas puedanformarse de una manera razonable.Es un esfuerzo para el trabajador ypara la empresa. Hay empresasque preguntan en qué les benefi-cia, qué valor tangible tiene la for-mación de sus trabajadores, cuan-do en principio la formación es in-tangible. Ahí hay un debate intensí-simo. Yo creo que la concienciaciónempieza a ser generalizada y estoyseguro de la importancia capitalque tiene la Formación ProfesionalContinua.- Has Hobetuz been a valid tool?Will it go on being valid?-Hobetuz has worked very well.Obviously, there are always thingsto improve and we will improvethem, but supported by somethingthat has worked well. Hobetuz willcontinue working, undoubtedly. Itwill go on being the BasqueFoundation for ContinuingVocational Training and will manageContinuing Vocational Training inthe Basque Country. TheGovernment has defended it, willdefend it and will go on defendingit, and, besides, that is somethingthat we have established in ourGovernment agreement. That is so-mething definitely basic for us.- Los centros de F. P. viven con in-quietud este ‘impasse’.- Va a acabar bien. Estoy seguro. Escuestión de buscar el camino en elque coincidimos todos. El Gobiernovasco tiene clarísimo a donde que-remos llegar, sin ir contra nadie.- ¿Hobetuz ha sido una herra-mienta válida? ¿Lo seguirá sien-do?- Hobetuz ha funcionado muy bien.Evidentemente, siempre hay cosaspara mejorar y lo vamos a hacer,pero apoyándonos en algo que hafuncionado bien. Hobetuz va a se-guir funcionando, sin ningún lugar adudas. Va a seguir siendo laFundación Vasca para la FormaciónProfesional Continua y va a gestio-nar la Formación ProfesionalContinua en Euskadi. Eso elGobierno lo ha defendido, lo va adefender y lo seguirá defendiendo,y además es algo que tenemos es-tablecido en nuestro acuerdo deGobierno. Para nosotros es algo ab-solutamente básico.- El nivel general de la FormaciónProfesional en Euskadi es muyalto. En la Formación Continua,¿se nota que es un camino quese ha empezado a recorrer mástarde?- Ha ido después, va más lento. Esun problema primero de concien-ciación. Es muy fácil decir a un tra-bajador que hay que formarse, que- LHko ikastetxeak artega daude‘impasse’ honen aurrean. Ongiamaituko da.- Ziur nago. Guztion gustuko bideabilatzea da kontua. EuskoJaurlaritzak argi du nora heldu nahidugun, inoren kontra egin gabe.- Baliozko tresna izan daHobetuz? Hala izaten jarraitukodu?- Hobetuz-ek ederki funtzionatu du.Jakina, badira beti hobetu beharre-ko gauzak eta hobetu egingo ditu-gu, baina betiere ongi funtzionatuduen zerbaiten gainean oinarrituta.Hobetuz-ek funtzionatzen jarraitukodu, zalantzarik gabe. EtengabekoLanbide Prestakuntzako EuskalFundazioa izaten jarraituko du, etaEuskadiko Etengabeko LanbidePrestakuntza kudeatuko du.Jaurlaritzak hori defenditu du, de-fendituko du eta defenditzen jarrai-tuko du, eta gainera gure gobernu-erabakian xedatuta dugun zerbaitda. Guretzat funtsezkoa da hori,erabat.- Euskadiko Lanbide Heziketarenmaila, oro har, oso garaia da.Etengabeko Prestakuntzan, ant-zematen al da geroago abiatuden ibilbide bat dela?- Geroago abiatu da, astiroago doa.Lehenik eta behin, kontzientziazio-arazo bat da. Oso erraza da langilebati esatea prestakuntza egin behar2726dela, etengabeko prestakuntza ga-rrantzitsua dela..., baina hark ereerantzun ahal dizu goizeko 8etansartzen dela lanera, eta arratsalde-ko 7etan nekatuta irteten dela.Honek behar bezala funtzionatzeanahi badugu, lana, ikaskuntza, aisiaeta familia uztartzeko gai izan behargara. Langileak bere ahalegina ereegin behar du. Eta enpresak ere.Prestakuntzarako denbora guztianahitaez lanorduetatik kanpo izanbehar da? Bada, ez. Langileei bidez-ko modu batean prestatzeko aukeraematen dieten ereduak bilatu behardira. Ahalegin garrantzitsua da, bailangilearentzat eta bai enpresarent-zat. Enpresa batzuek galdetzen du-te ea haiek zer irabazten duten,zein den langileen prestakuntzarenbalio ukigarria, berez prestakuntzaukigarria ez bada ere. Eztabaida bi-zia dago hor. Uste dut kontzientzia-zioa orokortzen hasia dela, eta ziurnago Etengabeko LanbidePrestakuntzak berebiziko garrantziaduela.Revista ikaslan 04.qxd 16/1/08 11:38 Página 26

×