akhlak

612 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

akhlak

 1. 1. Adabterhadapalam<br />
 2. 2. Konsepalam??<br />
 3. 3. <ul><li>Alammeliputisegalaapa yang adadilangitdandibumi.
 4. 4. Manusiabertanggungjawabmenjagaalam
 5. 5. Manusiajugaperlumenghindarkandiridaripadamelakukankerosakanalam.</li></li></ul><li>Adabmanjagaalam<br />
 6. 6. Menjagaalamsekitardaripadasebarangkerosakan,pencemarandankemusnahan<br />Tidakmelakukankerosakansepertimembuangsampahmerata-rata,pembakaranterbuka,pembuangansisatoksik,danbahankimia<br />Menjagakebersihanalamsekitarsepertimembersihsampahsarapdisampingmenanampokok-pokok<br />Bersyukurdengannikmatalamsekitardenganmemeliharadanmemuliharanya<br />
 7. 7. Cara rasulullah saw menjagaalam<br />Menerangkandalamhadisbahawakebersihansebahagiandaripadaiman(نالنظافة شطر الاي)<br />Sentiasaberpesankepadatentera yang berjihadsupayatidakmemusnahkantanamandanbinatangternakan<br />Mengingatkanparasahabat agar sentiasabersyukurdengannikmatalamdanmelarangmembunuhbinatangtanpatujuan<br />Melarangumatislammembuang air sesukahatisepertididalamair,ditempatlaluan,danditemapatberteduhkeranaperbuatantersebutakandilaknat ALLAH<br />
 8. 8. Cara MenjagaAlam<br />
 9. 9. Di sekolahdansurau…………..<br />Bersihdaripadasampahsarap<br />Tidakmerosakkankemudahanawam yang disediakan<br />Mencantikkankawasandenganlandskap<br />Menjimatkanpenggunaan air danelektrik<br />Menjagakebersihantandas<br />
 10. 10. Di sungaidanlaut……<br />Tidakmencemarkandenganmembuangsampahatausisatoksikkedalamnya<br />Memeliharahidupan air<br />
 11. 11. Di hutandanpokok….<br />Memeliharadanmenjagahutansimpanan<br />Tidakmencerobohikawasanhutansimpanan<br />Tidakmelakukanaktivitipembakarandanpenebangantanpakawalan<br />Mengadakanprojekpenanamansemula<br />
 12. 12. Udara…..<br />Tidakmelakukanpembakaranterbuka<br />Menggunakanminyakkenderaantanpaplumbum<br />Menghijaukankawasanuntukpemprosesanoksigen<br />
 13. 13. Tanah..<br />Menanamrumputuntukmengelakhakisan<br />Mengurangkanaktivitipembangunandilereng-lerengbukit<br />Mengurangkanpenggunaanracunrumpai<br />
 14. 14. Binatang….<br />Tidakmenyiksabinatangterbiar<br />Memberiperlindungankepadabinatangterbiar<br />Tidakmemberibinatangpeliharaanberkeliarantanpapengawasan<br />
 15. 15. Puncaberlakupencemaran<br />
 16. 16. Masyarakattidakmempunyaisikapbertanggungjawabterhadapalam<br />Masyarakatbersikapnegatifdanengganmemeliharaalamsekitar<br />Pembakaranterbuka<br />Sikappengilangdalamsektorindustri yang membuangsisatoksiksesukahati<br />Pihakberkuasakurangmemberipengawasanterhadapjenayahpencemaran<br />
 17. 17. Cara mengatasipencemaran<br />Mendidikmasyarakattentangkeperluanmenjagaalam<br />Meningkatkankempenkesedarantentangkepentinganmenjagaalam<br />Melarangpembakaranterbukabagimemeliharalapisanozon<br />Kitarsemulabahanterbuang<br />
 18. 18. Akibatdankesanpencemaranalam<br />Berlakuhakisantanahdanmenyebabkantanahruntuhataugempabumi<br />Banyak habitat haiwanmusnahdanhidupanakanmati<br />Kekurangantumbuhanhijaudanpenipisanozonakanmeningkatkansuhubumi<br />Air yang tercemarakanmengundangpelbagaipenyakit<br />Akanberlakupenguranganoksigendanpeningkatankarbonmonoksida<br />Masalahjerebuakanmelanda<br />
 19. 19. INI LAH GEMPA BUMI…..<br /> TANAH <br /> RUNTUH…<br />PENCEMARAN AIR….<br />
 20. 20. Prepared by……..<br />Nor Atika Natasha binti Mat Noh<br />NormaziahbintiMohamadRamli<br />NurrulainibintiRomali<br />

×