Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zadatak_broj_16_IMilović

360 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zadatak_broj_16_IMilović

 1. 1. Појам и значај енергије. Извориенергије (обновљиви, необновљиви и алтернативни) ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, 5 РАЗРЕД
 2. 2. Појам и значај енергије Енергија је способност неког тела да изврши рад. У ширем смислу енергија је појам којим одређујемо сва стања у природи као што су на пример: кретање или мировање тела, електромагнетски процеси, везе у атомима, топлотна стања.
 3. 3. ЗАПАМТИ: Енергија се не може уништити нити створити ни из чега. Она само може прелазити из једног облика у други или са једног тела на друго. (Закон о одржању енергије - ЗОИ ).
 4. 4. Облици енергијеЕнергија у природи постоји у више облика: Светлосна Топлотна Нуклеарна Механичка Биолошка Електрична Звучна Хемијска
 5. 5. Извори енергијеИзвори енергије на земљи могу се поделити на: 1. извори који се природно обнављају (обновљиви) 2. извори који се исцрпљују (необновљиви)
 6. 6. Обновљиви извори енергије
 7. 7. Енергија водеЕнергија воденихтокова је последицаделовања Сунчевогзрачења на Земљинуповршину. Уследзагревања, великеводене масе ( мора,језера и реке )испаравају иформирају облаке.Када се уз помоћветра облак нађе уоном делу атмосферегде долази докондензације,настаје киша којомсе вода враћа наЗемљу. Кружење воде у природи
 8. 8. Водена кола су најстаријенаправе помоћу којих сеенергија речних токовакористила за покретањеводеница које су млележито, као и у стругарама. Данас се енергија воде највише користи за покретање турбина код хидроелектрана које служе за производњу електричне енергије.
 9. 9. Енергија плиме и осеке Ту се гради електрана која ради на следећем принципу: за време плиме отвара се преграда и базен се пуни док вода не достигне ниво који одговара максимуму плиме.За коришћење плиме и осеке бирасе погодно место на морској обали(залив ) где се може направитипреграда која део мора претвара уакумулациони базен.
 10. 10. Плимна електрана на обали Атланског океана, на ушћу реке Ранце код Сент – Малоа у Француској
 11. 11. Енергија таласаЕнергија таласа(механичка енергија) јетрансформисана Сунчеваенергија чији је узрокнастанка ветар. Стални ветрови узрокују сталне таласе на одређеним подручјима и то су места на којима је могуће искоришћавање њихове енергије за покретање турбине.
 12. 12. Енергија ветраЕнергија ветра је енергијакоја потиче од снаге ветра.Представљаконвенционаланобновљиви извор енергије,који се вековима користиза добијање механичке, а уновије време и електричнеенергије.
 13. 13. Све док постоји ветар, вода или сунце,имаћемо на располагању те ресурсекоји се сами обнављају. Поред тога штосу обновљиви, ови извори су еколошкичисти, за разлику од нуклеарнихелектрана и термоелектрана.
 14. 14. Геотермална енергијаГеотермална енергија се односи на топлоту Земљинеунутрашњости која у самом средишту износи између 4000 и 7000оC што је отприлике једнако температури површине Сунца.
 15. 15. Геотермална енергија се користити за грејање, директно као топлотна енергија или догревањем за производњу паре која покреће турбине у електранама.Геотермална енергија обухвата : • хидротермалну енергију која је последица вулканских појава и манифестује се изворима вруће воде и парe и подземним резервоарима вруће воде. • петрогеотермалну енергију које садрже вруће стене.
 16. 16. Необновљиви извори нафта земни гас угаљ Фосилна горивабитуменозни песакуљани шкриљцифисиона (нуклеарна горива)
 17. 17. Фосилна горива Фосилна горива су велики загађивачи човекове околине. Сагоревање фосилних горива ( нафте и угља ) представља највероватнији узрок глобалног загревања, тј. стварање ефекта стаклене баште услед емисије угљен диоксида, сумпорних и азотних једињења. Промена климатских услова представља једну од најозбиљнијих опасности за Земљин еколошки систем због могућег утицаја на производњу хране.
 18. 18. Ефекат стаклене баште
 19. 19. Нафта Нафта и земни гас се у налазиштима срећу заједно јер имају заједничко порекло. Настали су процесом распадања беланчевина, масти и угљених хидрата биљног и животињског порекла, у водама са малим процентом кисеоника.
 20. 20. Платформа за бушење нафтних и гасних бушотина - Кипар
 21. 21. Земни гас• Земни гас је уобичајен пратилац нафте.• Лако се користи, јефтин је, добро гори.• Емитује дупло мање CO2 у односу на исту количину угља.• Компликован је за транспорт и складиштење па се у удаљеним нафтним бушотинама спаљује.
 22. 22. Угаљ Угаљ представља остатке древног дрвећа и биљака, који су расли великим мочварним прашумама топле влажне климе током периода од пре стотину милиона година.
 23. 23.  Угаљ се налази у земљи у пљоснатим слојевима широким више километара, а дебелим и по три метра, између других стена. Огромне шуме израсле су пре око 300 милиона покривајући већину тла. Вегетација изумире и формира тресет. Тресет се компресује између седиментних слојева да би формирао лигнит. Даљом компресијом настају битуменски и суббитуменски угаљ. Евентуално се формира антрацит.
 24. 24. Битуменосни песак и уљни шкриљци • Битуменозни песак и уљни шкриљци су по свом хемијском саставу су слични нафти, али се налазе у чврстом стању. • Налазе се непосредно испод површине земље у подручјима где су некад била плитка мора. • До сада нису много експлоатисани јер је било довољно нафте која је много економичнија за прераду. • Њихове залихе су веће о садашњих залиха нафте.
 25. 25. Извори нуклеарне енергијеНуклеарна енергија је необновљиви извор енергије, која сеослобађа или распадом једног атомског језгра на два атомаили спајањем два атомска језгра у један нови атом.
 26. 26. Нуклеарна енергија се производи контролисаном ланчаном реакцијоми ствара топлоту. Та топлота се користи за грејање воде, производњупаре и коначно за погон парне турбине. Нуклеарним реакцијамапроизведе се 10 милиона пута више енергије него што се произведесагоревањем угља.
 27. 27. Алтернативни извори Енергија Сунца Сунце је једна од звезда Млечног пута које зрачи топлотну енергију и светлост. Сунчева енергија потичe од нуклеарних реакција у његовом средишту где температура достиже 15 000 000о C. Ова eнергија се у виду светлости и топлоте шири кроз Свемир, па тако и један њен мали део долази и до Земље.
 28. 28. Сунчева енергија иако још увек нема широку примену, веома је значајнапошто је неисцрпна, бесплатна и чиста.Енергија сунца са може користити на више начина:1.фото ћелије које директно претварају сунчеву светлост у електричнуенергију, као на неким електронским уређајима( калкулатори и сл. ). Фото ћелија Соларни пуњач за мобилне телефоне
 29. 29. 2. Сунчани колектори су уређаји за акумулацијусунчеве енергије који су погодни за добијање топле водеу областима са дугим сунчаним периодима у току дана.
 30. 30. Соларна кућа
 31. 31. Соларна електрана
 32. 32. Енергија биомасе Биомаса је обновљиви извор енергије који се добија од биљака или делова биљака као што су дрво, слама, стабљике житарица, љуштуре итд.
 33. 33. КВИЗКВИЗ 1 КВИЗ 2
 34. 34. Хвала на пажњи! Ивана Миловић 811/2011

×