Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
»xsNm zzwamsu 1.. .,m. ... .,7u. ... »r2ouu
. ... .m. ... ... ... ... ... ... :.-/ c.. ... ~.. ... ... ... .. u. ... ..«. ...
ma nu: I-m. ... .:. r. ... .«.4.. .. 1/um: o. ... ... :.. ... .,m. ... .. z. .n. ..5.. ..

wnm . wzllmu. mum: 5.. .....
mm; M m. .,1. w, a.. ,.m. I/ mu? D«mwMMmm; wmm : .,m. m.. .

 

Fngwu umav

1'nnmaAnn): uqYmfhnv. uan»uan. AH0'mAmt»na/...
Ram. -nu? I-m. ... :. o. »,w. m. um u. w.. m., ... ,m. w m». ,..5.. ..
mmmm mymm, SQKHW mun»

, Mu: mm, .. .mm was
1,...
R. .. nu: «R2,. .. c. »-M. .. 1/um: D(HmIIdI| lAI! fl)&'H>(! ll z. .R. ... ... 

4:. man. Eu: s, ... .-. ; . ..R rm. 
...
m. ,.yya ny my. “ Owktrlnw um D(mMdMuM; NmIm : .m. .,. ..

u umquum mu: (mum £1 4.. .: on :1<v: mh<: :Ig SAAK (mung . .. ...
;z. .a. me «lama: cm-, «u. m. 1/um: u. w.. m.7.. .,mw m». ,..5.. ..
v. mum: -numc mmnmcm mun-nmznmu snnwums

mm: mm. ....
Rrdh. -Irv? «lama: cm-, «u. m. 1/um: o. w.. :u. mmw mA, ..5.. ..

vn. EVALUATDIF. ymmsm mumours

IA “mm r. ... ..u. ...
m, ‘_. :.. .1.. .fl__. _.. ..: .. ... ._1.. .._g . ... ..». n.~a1111m11n1n1x111.-1
' -u-111 ass» wad»: --| vn=1a; v5I= .v=...
m: we a/ Ram Emkllum uwua u. ».. ... .: u. mM. ,.4 r. m.5.. .,

nmrnmccs

 . ... ... ._. ,.. .,. .~. .., ..". ..u. . 0.. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

J0470201020111

401 views

Published on

International Journal of Computational Engineering Research (IJCER) is dedicated to protecting personal information and will make every reasonable effort to handle collected information appropriately. All information collected, as well as related requests, will be handled as carefully and efficiently as possible in accordance with IJCER standards for integrity and objectivity.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

J0470201020111

 1. 1. »xsNm zzwamsu 1.. .,m. ... .,7u. ... »r2ouu . ... .m. ... ... ... ... ... ... :.-/ c.. ... ~.. ... ... ... .. u. ... ..«. ... .m. ... ... .r. .:. .~m Ilulucing at nuns Congeslion Using Dunand Mmugunenl Techniques yam. um c. ..m. ... ... ... .o. u.. ... ... .. n. .. 3.. x. ... ... u. ... ... . M. .. M. .. 4.. .». .. AERIAL’! .. ... ... ... . mu. .. ,.. ... .. . -mnvlnn . ... . ». ... . . .. ... y:. .. ... ... . . ... .. .. .. .. . ... ... .. . ... ... ... .. . . . ... ... ... .. MM! Mu. .. . /.. ... ... .. ... ... ... ... .. hwv, M. .. ... .. ... ... ... ... ... .. . ... .. ... ... ..»m». :. . ... a M. .. MA‘ . ... ... .. . ... ... ... W. .. . ..m. ... Marv . ... .. M . ... ... . . . . ... ... . . ... ... ... . . ... .7.. mm. .. . ... .;: ... ... .~. ... ... ... ... ... .;. ... ..» . ... ... .1.. :.. ... .. ... ... ... .. ..u .1.. . . .»u. ... .. 1». .. ... . . ..«. ... n/ mu M. ..» . . . . . ... .;« . .. p-mink . w.. ... . . ... ... .e. ... .. . m.. .~. .». ... .. mud MNMMI1 . ». . ... ... ., . ... A: «»/ ... ..~. .. .. ..u. .. .. .. ... . mm . mm. .. ... »:m. ... ... . . .~. ... ... ..«»/ ... ..«»; .». .. . ... ... m.~. ».. ... ... ... ... ... .. mulmul . ... .. ... ... ... ... ... .. ... . . . . ..u. ... .. . ... ... ... »/ ..: e.. ... ... .. . ... ..m 10.: M. .. . ... . ma. sq. .. . ... .1.. . uppmn . ».. .. . ... ..; ... .. . ... ... .. . . . ... . 1.. ... . . ... .. . ... .. . ... ... ... . . ... ... m.. ... ... ... ... ... ..m. ... ... ... ... .., mn. ..>. .«~. -.. .1.1». ..s. «applA-. n.. v1n . ... ... M14/Aflmdlhntl M m/ ... ... . . .. . ... .. . »u. ..u. .». .. when . ... ... .u. . .4. . ... ... ... .. p«. . m. ... ... ... ... ... .. . ... ... . . ..». . . ... ... .». ... ... ... ..m . ... ... .e. ... ... ..». ... ., u»lA-4.». x. y». ..4 . ... ... ., . ... ... ... uwMv,1M7k sum . ... ... ... ... ... ... ... .~. l. nmmnumm: mu. .. anivhm w. ... ... mm; .. . mnnm «M. .. «Ma ulgxut . .u. .=, .,. ... .-mg US: .. atlilxallffllalmn man . , ms; -tyln my. .. 9. ammhmly mm‘ my-. ... ... .. ,.. . . .. mam . ,.. . M. .. . ... I54: mnvnnuu my mum“ . mu. ... ... m. .. cm. ... ... ... manastmuu . ,. m cm. .. . . . .yamx. .s. .=. « ya. . «.. ... .u Wm: annual: mm. .. Wllh navy tram: wnIun: >, u. .. . . . , . ... W. .. uumvdy . . . ... .m we u. m,. ... ... ..u. ... .. . ,.. ... =.. ... .m. .m M. .. . ... ... ... ... ... . pm. .. kn MHKIIKM . . wan: .. m gun. .. .4“. .. . ..ux. , Imam: magnum Mm: may . . mm . ... ... .. . ... .=. =,. ... .. .m. "Bu: I<; un<mu: nI[HnuIuu4dnwInf: mon1 W. .. 7uk:1|dAnn<sad: v=3n/ :uv'IHulznn cow. .. DMl: ms: v1hn V/ [M 0.: km; -. ... . SIM/01¢ mm: .. m mm ‘why. am a» am: .0 W. .. .a 0.: man}: .. .. ... ..a . . an m: .. ... , Wm . . any II»: M . .m. wfllunb. .. .. m= ,.. ... .: m.. .., WIH . .g . ... .. Cvmgumn . ... .u. =.m. .., .. m.. »ya». .=. ... |wvnw= y> » mac . ... ... .n -. g xAAwVY3Ad: .. an . ... ... m. Ln n: d:1m: du: v= . ..w. ;.. w.. . . . . ... m.. .., ... ... .. . . ulna. m nk . ... mk . . mu. M. .. math m HE . . mun}: .. «um Hrvwcvu. uwm. .. mm. W. .. K. ..” my . ... ... -.. ... = . ... ,.. ... ..g . ... .., ... ... ... , ul= nIkVYDnAVY:1w: Ha = ... ... ... u.. .xy. ... am u. nmnmou n1rcoNr.2.€nnNMANAr. v:wn: N1 co-»g. ... ... ... .. quuungm: W . -um. .. mm. m: Wllh u: mfl: ;:)1ktIAY On: aim: .. ... mam. .. y.. .a. y.. .m, ... ... .m. . onmsdvu . . hallways we 01¢ . ... -.. .=. .w. .. muw N» mdmflwivndnm . ... dwyl M. .. . ... ... ..u, ... .. m.m. .m. .. u. .. . .. . ... ..m . ..L. ... ... .. Pam. suxkmhn mm . ..a M. ..“ mmv/ I|: mm5|uM: u|l|5B4mnIIl uux31Ay| Afl: alIA<m: |nuu<: mn c. -um. .. nnazugunuu . ,.. .. ... ma Pimps . . nunaafllg m. ... ... ... .. . . um . ... .=. ... u.. ... m. gm. .. Wllh . .= . ... .. . ... . . . . um. u.. . uulllls . . um. .. Mu: gmm. .. ma». =. ... ... .. 9‘ . ... ... .y . . v<"N: .. m 5.. .. c. ... .,. .«. ... .. u.. .=. .m mm mm um. .. . . . ... ... ... an . ... a.. -.. ... .. , yu= ... ,.= .v. ... ... ..g . ... ..rm. ... ,.. ... ... ... ... ... mm . ... .u. .K . =.. ... .. . .m= ..w. .a. .. gm. .. , ... «m . .m. ... ... . 1.: =»m. »=. m.. ... .. JIHKLAB . ... ... ... ... ... ..= ... ... om Ana: 1.. ... . 1». .. m2
 2. 2. ma nu: I-m. ... .:. r. ... .«.4.. .. 1/um: o. ... ... :.. ... .,m. ... .. z. .n. ..5.. .. wnm . wzllmu. mum: 5.. ... . mm yum: .. ... .. .. . m.. ..: . . ..a . ,.. —.y. mm, mm“ M. .. . ... m.. , wan . , mum . , . ... ... ... ... u-. ;.. ... ... many Ixmn .4.. . flux . ... ..m. ... . . . . . . =.. —.u .1.. ..a. ... mwan. ..9.. ... .,. ... mu. ... ... ... ... ... ... ... ... u.. ..= ... .a. -.. .c. ... ... .. wflmm dvwnk . . 5.. ... . m. omcnws onlm nunv 1». .. . . W. .. mu a. m n. .. a. .. hnfin mm ID: mm mum, .1 . ... .5.. ... . nnatlsvnun . ..-.5 . ... ... ..a. ... ... ... .. ... mun s. ... .,. .-u-. ... .u. ... ... ., may . . . ... .. ... .. mm». .. .,. =. ... «.. .. . ... (mu. .. a awly - . . . ... .. , ... ... 1.. . . ... .. . .«. ..m. . . .m. ., . .,. a. . . . . mumiy -n. . max. =. -.93.. .. . ._. ... .., . . .a. ... ... . -n. . . . usxd . ... ..¢ . ... vmdd . .4 . .. , ..: ... ... , auflahlv. .. mu. .. mm . a.. ... . 1.. .. ..a. =.. ... .-y . .¢ . n., ... ... >. nixmm . .n. .., . Immnun . . . .., . mm: .. .. . ... .m. .. ... ... . . ..4 . ... ... ... .. . .. -M. ..-u. ... ... .,. ... .. n1dlm4vmmluI: I=4I)< (m. a.m. ...1 gwtd) mm . ..a .4.. . awlwu «.3. mum mmuu w. mmc DEMAND ummummr mm-mu , «mm 1.. ... .-. .u. .. . ... ... ... . 5.. ... . . ... .. .m. .; . ... ..n. .. ... .«. .. . ..a . ..u. -.. ... .; Irma}! .. ... ... y . ... .. .. mm. .. r. ..-y 1m; .. ... .u. . . .K. ... .., ... ... ..; =-. .a. ... :,. g: dmmi-hum . .u. -g. ... ... ... ... ... , Ihnimaxmuxv. me . ... ... ... ... . . mm. zy. ,.. .. m.. .,. ... ... .; aptly -nu = ... ..a. us, may . ... .K. .. o. , mm . .. mu Wlll . ... cahmlimhudlx um mum Tm; urnun dwsahu mm. .. mum“ = ..gs«. .. ham . ... .n. .. M. mngulzmx . ...4 . -M. .. mu. .. . . . ..m = ..-.5.. «.. .. mm . ... .m mu. 1-mam . ... ... .., . . ... u.-. .. um . ... ... .4.. .. ... ... . . ... ... ... ... .. ... ..u. . . .4 v. ... ., way) . ... ... .,, .. ..m. .y. ,.. ... ., 4.: n¢o. ,., ... z, v. »-.4. «nova 1>. auiIy,1h: -ix-pmwnm. .. ..: mu. .. p. .., ... . Hav Pnmlyunkmu cm. .. .. vmuxli . ... ¢ am my. HKIAHME n. ¢.. ..a . ... .. mm. .. ... «. um. um . , . ... ..m. ... ,. m.. ., . ... .. Mk: Jana wan 3.. .. mm. .. Mum ulini . .., ... y> 1-um cm. ... .m. u . ... ., M . .= I-(av mm o. ... ... ... ,.. km . :.= ... .:ym. ..§. «.. ;y . -. . mu » tllm-q-snuwtg lann. a. .. man; om . ... .. mm . ... ... W311 . .. . ... .. . .. .;. w.y. .. . .m. ... ... Um! um, ., ... dn~: flY 4, mm. ... . . ... ... a, tmyv: In-lynx new, .2. , ... ..u>x. . um: 34!! !! mltuhn , .. . . my bun . .. SKVIIM u. .. , ... ...4.. ... ... ... ... ,.. ... ,.. ..mm. am. .. ... .., ... -.. . lutnlmr . . 0:3: . ... .. 5, s. ... .:. .x a. ... .., u.c. m mm mm . . . .-u-. ... ... ... sun» . . . =.m. .m. ... .m um. .. m, ... .u. ... .x. m.. m. “ u. ... .,. ... ... ... .. 7, S| nA: l », ..m, ... Hav lIGK1>. hh. l!IdlA& . ... ... .. . ... ... ... . . ... ..m. ... . wumm I, mum mm. .. . m.. .4 mm (mm . , Hav . .-x-.51.“. .. .1.. . . ... ... .. ... ... n.. .m. .» u an ‘. ... ... ... . r. .. Hav. a. .. man . .. nu . .:u. ... .:y mm, luv: imam . .-; «.1,. ..y. so . w.. ... .. ddsyzdlryuaim . ... .5.. ... . A. ... ... -mum mm. .. .m. ... as. ..“ i<11:l| lA| lIl| v'llIElllkIIl): IId1ldBY| l< vmsmvu W. ..“ . ..m. umsunm . n.. «.. ... ... ... ... . . , sm . map! .. .. Mm}! .. .u. ... .. ... ... ,.. ..: .m. ... ... . 1, as. .. nun Ulah| Y!uvwt ()<hIAV= |y<m| vI1um I34. i-rum . ..4 . ... ... ... ... .g. n. ., ... u.. . . .. mu. .. 1, a. ... ..v. .yw. o.. u,. m.. ..= ... . lrvw r. .=, ... ... u,. ... .., ... ... .x. -.»x. n.. .. . ... ... ., . .w. .=. ... ... ..= =.. ... Opal Ana: 1.. ... . . ».. = nu
 3. 3. mm; M m. .,1. w, a.. ,.m. I/ mu? D«mwMMmm; wmm : .,m. m.. . Fngwu umav 1'nnmaAnn): uqYmfhnv. uan»uan. AH0'mAmt»na/ HA . .mw. .. »»MnmanIuAa»M. )v. > v AV)fl£L‘ih)l| um» . »., m( rnangc Jmumvnn» . .,m um mm: M mum» n mm «day» am M u dumgv! I»’1«vakaJ-Muullal . m«. u.. mw» m I4n. zAV1««)fv: :vdahunz1wbm»a . .y. m.. . cmrv . .. mu Pmnv . ,m. .;m. m Nmhmmn um-. .um an puuu fcv. mrmnw» um um mam nfmx ahtmmwm . .g : d.1wcU ant: -mc mm. )n)v»a1cmuc mcym>m trunk» 42 n. ... n>m». - mt Dam; wnmhb«halgmgmmaM». Aumy r. u.w. .;. ».. .nm. m.. ... .A. . ma . m.. .m xcglnun a. mm, .Wm_; ... .¢. ,-. m;. ».. .gm. ..m Nmvamc M1«m: v1v: .mAv. a,v mm uh-. ... a;( M cffluuu uan»pnn: H.)n ammmAv1:niX)mmtl . -gym u. Annual . ... : pm»; M) mu nmmwu . .mw. ». Inuugtm-znv anlplnfivvsuluuuon u. .w. ..m. .;» W m. m.. ,a. m . m.; M.m pm-mg h) . .m. yw. .m. m. .;, ..a. y.n. . «mlgulgmghu. Aumgm; zv1u. tIgwmnIXn. )A munfly mm nh)ll| VI| QaIlA L11:afiunmnuh: Hm: nfmnhnmov. uA—m)m: mr»nfm. x»vmmmuvu») ma : m.g. a.. mlmc vulm . .». w.». m . palm uh: ,. ..my IMnwa1ymmpunuum m pan afauunpl-: YI«m»wc'lDM pwyam W. “ mpInvu: ncnv»a: uAn. kh2:: .». .,ya. ... .-‘.1 ln<-Aptmngayvph. -A an hm dlli . ... my n may .3“ mm. m»hu’v . .,m . .m .1 mrmmngualmungNun. )nmm; v1mAv A »w». .‘ 11.11%} WJUIIK N. .m Amuuan Snmxmflul ‘Cap and um" nv. hhh. nVyhAcnu)Au1» an aumm. m.. .m Ahmnc-Anmnhzroflax Vuunxxnmxmn-AuAh1«; u n. ..; u.a. .Wn. .m. .u. n». -. G’ .3» W M chant M rapmvy . m m. m.; W . m;m- JAM» OW u amw my mum A. ran nznd nub: mm. l’| £ILMV».1lL‘VU} mgltpwm. -»c mums W hmmn 1.1 M 1>. -nu: Em pm: m. _um mm mm mum mm mm») . a.. m._Aw. am. .n. .;m. . mm mm; mmm um c/ Tm» or rm pm: mucam . ». us mm-. .m mmm. mngmnn n. .— tcuh» ‘mum: mm VllAK. IvCJ 9» mm, m um Hm MU . ,r m w. m.. w mm 'm am vwmy ua/ fir AY)flLL‘»lK)l| Am mumt u. .»m; ( rm . m.. mmm fin h.1l{. )fDXWunnubuh>-Una w 1:-Aumm m JKIIQKIIJHKIIJI 11am Tun: um mm :1 m. ... .«» um Fm: xmnmc M. ..“ KCYIVHL‘ mm . m Irgmmum Ax» mm A«)»VV) w. »xm .1 w. m.. . mm mmwaum W. umucmng mm . A»v.1lIroV: su-A mm V0 nnlum AlHI|5‘: ]7N}YI| §‘ um. »-4 M mm -Am: u)llVPlIiN£ . ., my mnmmg mm mm um M . m.m; m. m.. ..A fox alfzm» all mm nm hA»vv1avcnnmnam mpmay» mm . ,.». .W . m;w. . K. ;m. . mum» m wufinc M. » wmnuv . mm. .; mm. mmhnv . .,m wwwJnannhn<unm Dp<nAA. nu(Jum-M‘ P. Ag<|1H
 4. 4. Ram. -nu? I-m. ... :. o. »,w. m. um u. w.. m., ... ,m. w m». ,..5.. .. mmmm mymm, SQKHW mun» , Mu: mm, .. .mm was 1, Lnutsad . ..M. ... m ammmmy ; Lnutsad xmmuu: mmm 4, mm. .. m . .., ... m, damn 5, mmmmx, mm 1. “mm. m -«arm: mm. 7, : ... m.. .. , =am. n.. I, swm . m,. ... ., m min: magma: -n. ,. .a. m-mu; w. :y, ... , 4s,1>uLn: M. ..u. m.. . . ... : mm. mm mu»; mgm. ms p-has bum; ., = rm: am: my </ Ymw: “mu . . mum . u.. .n. .m, mm m . ... .. cmgmm . _, Mu: mm wan; r. r,. ..4.m FIN’! mm mak: .. ... ... a. .mu, ma: :1-v<nsAvd= :“AA mu: dam um and mu; .= .y. ... .4 mm , ... .ux= .m, mum . p-hug mu, “ may N. .. SullksfimnFhl|5III:1I5<Inu| Axl: Ik5A<3:: anmAi: dh<: vw uu. mu. .. Lu. mu. .. R<5I4: Ifl|5 1:-lung M. “ . ,.. uunnue mm . m mamas, .n. .., =n. .,. u us: 0/wlkfllg mums; 'l7u3An‘mYvB mum mud mnvtnnuuwlhllgsvnn run-hi: .. . mIaAn! u§)na—uu: m 4.51. st-nu rnm-x sums 1:-hug »m. nm, , mu: .. m,, ... .,-m mu. N451“! man}: -me . ... .. ummum mu Sms ma= ... .mum. .v= mm vtak mm mm. mm. .m, ... .., ., ,u. m.x= Wlfll mund ‘and MB 1». an-m= .. . ..u= ... in: lllhlls w. .:. .m. .». m.. .., »u. M . ..u mm mm vuksmlk mu-mm, mmylfliuihludxnumvtalusdunttglk mm nil): day 4.5} lunar rum: »: ... ..,4,. .,. ..uyw. . . ., , w.. ..,4 ytlung x. ... ... .. mm gran . (Mme llllllk Wm M mum awayln )iV{ m. vtkmg Vm mun FIN’! mwnvu = nu-my1|gmnImu4s—uk: ,. ... ... ..m, .m. w., .., Inns: an, mg . . mug: whit; am. ..“ Alwnfly ». .=. m . kw mun fmm . uunnluual mm , .. m mu mmuuclll mm, mum: 5.. vm: lY mm, W. asxavme mm . m unmmus) 4.5; mm saws . ; Mu: M. ..“ . m mu, Prim; s. ... .m. m Lvnvirm lIxuLnfvlm: Imn: mM:1h4H|5 : ) Lvnvtcm wauunmy a; Lnmnsx fzyluiy nVE. uifl|5 h: Lfl|5Fa: mua t) M a ma: us, Am. Mununenxnl n. .., m §3?Ii§T. ','. F2 3 . f,'m. $,.1.lTI$. ; m J, ".'". fl,TZ§'u$‘m. .Z'%'. ".r“m. .i E. ..mS. ? J r. ... w.. ... mm Max mu . . v9y))v'ul1lllnIArr)n[wrIl'4IV]V: hl may . u n.4.. .,. M. .. mrdly. mm mgm mam mum»: ». u"w. ..; .,= .. Cuuln damn: www-y, w.. ... .. W um. .. . .,. .m, .m. .m. ..mm» mug: .. m., x.5m. .:. nm. ,.. ... m inn Duvzway maul Sum , ... m., ... , wwwutaunhnttnm om Ans: :. ..m. | p. ,= ms
 5. 5. R. .. nu: «R2,. .. c. »-M. .. 1/um: D(HmIIdI| lAI! fl)&'H>(! ll z. .R. ... ... 4:. man. Eu: s, ... .-. ; . ..R rm. Ma. mph! .. ... ... ... .. .. .. . .n. . R. .. R. .. R. .. . ..m. .. ... R.. ... ... ... ... 1h: swung Vwu . . R. .. . a.. ... m.. ... ... .. ... ... .« um. .. . . . .. ... .R. .. m: . u. .. . ... R. R4,. .. . .R. .p. . . . R. R. .. R. R. .. R. .. DIKJIAIKIIWI . ... .. . . R. fiiwllatmmjflkllill Mm R. .. .u. .. Dun Fm . w¢n—ampm . ... R.. .. SAQII‘ SYVHIL um. .. llww . ... ... . rum; u. sun: .. .. ..y. ... ... ... .. mum lrm . ... ... ... ... ... . . R.x. R.. R.. . H mm mm. .. .1.. . . ... I2: . ... ... ... ... . . ..R. .. ... .. c. ... .. . .m. ... . . ... ... .. R. .. ... ... .. . ... R-, .RRR. ..; - Ianmal) RR. .. . R. mtnmnn . ... ... ... R.Ru. .. R. .. -R. .. ! A<nm m. m M. 1- u. ... ... ... .. 1.. ... . ». ..RR . ... —'. ... .. R. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. . . R. .. i'''. ''“. ;“’’''‘‘ R. .. mm. .. . . . -.. ... -. ... . l)4vwlmwl1W‘MY 41.12.. -‘R. 1.. .,. .. m. ... ... ... . RR. ..’ R. .. . ... . R. ... .. . .. ... ..R . ..u R. .. . R.. ... R. .. . . . .. .. .. . RR. .. 1.4 . ... ... ... .. .. ... ..R R. .. R. .. hw . . . . , ... .. ... ... . R. .. . ... .. . ..-mm. .. .. R.. .. lmfil . ..R. ... R. .. R. .. . . . - . ... ... R. .. . . . ... ... .. .. . ... . . ... . . .n. . . . . ... ... .. .. R . ._ R. ... ... ... .. R. .. Rkhvys . ... ... ... ... .R. _. ma. .. . ... ... r.. ... ... . m. .. ways R. .. R. R. .. . . . .R. ... in-IQ! -. ..«. ... ... ... . . RR. ... y wry Mm; .. um-. ... nR I)»: wumy “R. .. R. ..» am. .. 4.. .. . . . .x . . . ... ... ... .. ... .R. .. . ... ... .. . ... .m . R.. ... ... .. ... . R. R. .. . «R. ... wu. .. R. .. .R-Rx . :.. ... .y. .. -R-. ..-51.. ... . . ... ... R; v. ... «.. ... . . ... ... ... ; . ... ... ..my. ~.. ... .. . ... ... .. .. R.. ... as. c. .m. ..u. .. . .R 1.. .. n. ... .. Carin: .. . . ... urwn nhnunx . .. . ... ... ... .. .. ..: .R . ... . V/ AIM . ... ... . . m. R. auhmahdu wnhm R. .. .. 4.. ... . . ... ... ... . . ... x . . ulnud: .. R.. .. a .1.. .» Almwah . . . ... .>- -my . ... . . ... ... : ma. -R. .. . .. . ... mu. v. ... .. R. R. .. um. .. . ... -R1.. . R. .5“ RR. .. . . R. .. a. R. .. . ... R. .. ... . .1.. . mm . ..«. ... ... ... ... ... ... ... ... ... : . ... R. m. ... ... . . ... .. . ... R. . ... ... ... ... m.. mm. ... ..«. ... ... ... ... .. 4.» ma n. ... .s. ... .. ..: m. ... ... x.. .,. ... ... ... .. v. R.. .. . ... ... .. ndunk . ... ... ... -.: ... y.R. R.. -». ... ... ... ... ... .. lard . . . ... .R. ... .. .. . ... ... m.. .g. -.. ... ... ..R. ... ... ... ..R>: ... ... ..u. ..m. ... ... ... ... .:. ... ... ... ... ... . . RR. .R. ... -R. :.. ... . mmmildly w». .. M. .. m. .. . ... ... ... ... . ROAR mi: .. ... ..u. .. . ... ... . u-mg R. ..-y. ... . . ..R n9k . -sum. .. .., ... ... ..R. ... .. ... ... ... ..x um-cu 1h<y= :n .1.. . . ... . Plunv: .. -u-Rn. .. . c.y All In; .. .. 1.. . . ... ... -u»-m. ... ... R. unlnynfhk R. .. K.. ... .. . ... ... , 4.11. Inmate 1.. .. A . ... ..u. 1.. .. . I-11¢ . . M. .. talk my Inn! .. .. R.. . . ... ..R fiwtwflfllg . . . ... ... . mtflllflfib. R. uatlfli". .. ... . . -y. ... .. mung tunmuungmshhu-1 . ... .. ... ..a. R.. ; . . . ... .R-, .. ... R. .. m. nu. .. . ... ... :my VI-hYrm; ):5: sills»! ~y. ... ... R. Rum; .. a.. ... .. T7? . w.R. ... .R. ... ... .. Opal Ana: 1.. ... . 1». .. mo
 6. 6. m. ,.yya ny my. “ Owktrlnw um D(mMdMuM; NmIm : .m. .,. .. u umquum mu: (mum £1 4.. .: on :1<v: mh<: :Ig SAAK (mung . .. . runs: um: Van: ylus ym y. . uymmy (ha: vvnunnly u. mm“ -am: mm. llll mm. Vxiwsn ym . m m 1'k1:: nu . = nlicn Iunrvwa manvtmymnnmaflynm 4.1:, [amp Mzlerng A mlwnmmu nmpidum . ,. «mum muy. um: mm. ‘ W :1 . lvmrxmmn mm! um. “ um mflx llll 3<H: vw) uyu manna wlh . uylal uuumflu. -2. W. ..» rm m/ «am: mum; haw! » . u.. .m». u.. .:. y.. .m( m. .n. ., n . ,a. u.. .m; ... m= swung F1&<w: yrn—r: IIvnlnnun:5:I)»21:n<nf auhuuimunmmllg on may H? V ma. um-». ... ,, Mm 1.15 mam m. .,. .1.y. ... s,. m.. my; -7. . ... ..= ... .u. .. gym. » HKIMK an awhumn of . wm: mu: :1 nrw lmhl| r)b5B ymmn, my. ., .m. ... ..: .L vsnkktmlvfl amImkAn5sy!4=: n>. .. ..y. Amvmunuu; andckdmmx my: un mm . vxmy nl mnvrnhum Invwxmmb. mm mm mnvuuulm mm amgmmn. uluumd ‘fay "III: mm)flVIlv: l1:mA and yawn: my man; mmmvu (15 unit: lkfll . . . ... , Inkb .6 . ..«»m. .y dunand mywy mm . ... y suwrll mu. m: amxmn makus . . wt‘! .. 0.: nnmnnn «kn to an am. ... m.. m . ..». x.. . N: Mvlmm . ..m. ... .y. .. . ,.. .mm a. .m. y= "N5: uyb. min may. “ : m.m. ..m. ..m. . my mm: xmdmmn my: an mm . m.. .y aw my Hung lkm . .y. up-= unrhnmu Sam; .. r can aynhulmu Iv! uudhguu . ..»m. .m. 9/Mun. ma. gum: .. .m . .< , ... ... y.m mm. mm mm. .. mm; . y mm: mxlnns y. . . .m. . ms m. mm. » mm: viimn In am» . .am. , vs) Suwnl tutnm; mum . ..m. ... ... .. 1m; HKYIHBII: /W: ulna». mm. “ mapmnsum unabk W5: mm. Max; xmmhk my on Luna! um: . y m. y.m. . 9W= m>~ may mm . .pm. m.. u.. = mm: mm»; 4; 1mm (. ... ..m van-nuIAVyuuA: HnInv1rv'ad:1uAun: mm: M, :1 Ammnxeampltwsy syxmm, . Mm: Ht: mm. mm mm 9‘ . y¢ . .y. .y. y human an y. u.. .y, =.y m. hukms y. unflgtlluul and mans: my-msy uvmw my asmunh . , mm wink mq: »An;1nw mad: I) Pxkfllsglmlanxunnlmfan-Hm»1«vcm>Wnyv-Mn; -Ayilamta-Awminmmmmubrmi nccr-Mn; 4.14 Oix/ rMe§mki . mm”. bnwwnncnvm an Swlamm mm cmm am“ mum hinennn and Mulagtmuu Dilbwiislxnas Namw yam. un-n phnnunsan-nmuyl Hum: Turn: My. .. www gtaunhnttum om Ana: Jam-nu‘ Pug: nn
 7. 7. ;z. .a. me «lama: cm-, «u. m. 1/um: u. w.. m.7.. .,mw m». ,..5.. .. v. mum: -numc mmnmcm mun-nmznmu snnwums mm: mm. ..» utnmmllg . my-n~. k.. ... .. nunyanu-V3 . .. ‘M7 UIAIIUIB 7.. &um Anlu: mm‘ m= ,.. ... . . , y. .~. .»; Inns: .7‘ nmnha .7 mm . , . ;.. ~.. .; Tm; mtnun maufly mm .2‘ 7_. ..m . .7.r. a.. ... ..ny . ..a ! lk<|7—. |&<ll mad «aim mgm . m . .m. ... ... ... .. W7, mm mm . mnlhnnvn . ..7,-4, mm . .. . ... ... . umgmm . .., ..7» an , m., :,. , was hthrw 7 consrm 1 'rnANsrv—7r ; o. ... .mm«s 4 Qunasvouz mmm: 5 vma 7. Hnytwsytvnxmysunwaul-(CS) 7 smrmng vl. s1unYuu: A M : -:7.. . . m.. x. v/ In: gm . . . w7ym. m m= ... ... WWW mmu. .. .. . . 0»: ..7 .7‘. .. . , um; um». 77.. .‘. .. Sam; mm. .m um: am “pm 77.. .: . .. mu. ..‘ Km; Amman .7.. . . .. Ann. .. . .., W3) ‘mm hxamc . . . , . .= 7.554 slu-V . .. AA—Dunmam: m mo. .. ulna . ..a . ., .7‘ .7.. . alum: awn. .. any Mm . . 7.. . mmmlm (mg Vengm m. m..7 w, m..7.»m .4.; ..7.. m . .u. .,m. .., vvuuumlnumuzx u mnyuxn/ fuIuI)um5)a1n: mIwna: |;<II . ... .., «.. ;=-y. ..= ..s. mm“ . m . .., mum . .. . .ma. w.. ..7 . m mumluufl 31:1 f: M1Z*Fll, MlFHV[AvKIIlAblnIkh u. .u. .,. ... ... , N: :. u.. .:. ... N. .. nl HIV 7 m. ..u. ... ... .u. ..: ... m.. ... . ax. .. umm 119) 1 m. ..u. ... u.. . n. ..: ..: rm. n. ... ... .:s. ... umm man 3 x. ,m. ... .n. .:. ..m. .v. m.. .: Imzm 119) Min . . ; 7 ram mm . ,. um. .. . g.. .: . ,. 74.7“, my. .. pm. ‘ m M xmmm . .um. ... .,.7.. .; m «mum . ... ..7 . = M. “ . .. mm: 7;, mum“ No ; 7. 7 . = uymum . .u. ,,m. .., W: max . = -uwymma nou1»ru, ruV, .. . mr/ ~r. ... u.. ,.. ... .. Nu. :. ... ..m. .. N-nu nl nlv my . 7u. .u, s.. ma. M: 7mm um nu. 1 Am. .m. .s. ...4 Hm. 5. 7 75.7 7; 977 n-xx ; AA—A1:nC: :n)>§: mFamA§ mm Hm no) 4 .77.. “ urwm. s. .m am 5. 7 m m 9147 n u 5 Ms». .. M. ..» LnIma= Im» 7 75.7 7; 1210 n u. 7. urxm mm“. .. 7 7;. » 7; 214.1 :1 -xx 7 s.7m. ..u, ..m mum. “ 7 75.7 75 ms no) 7 w. m.m mum“ 7 75.7 7; um am 9 MM. .. uwmm. 7 m m .717 n 7:. m Mnullly n/ Edaunun mum“ 7 75.7 7; an n 9; Suns 4ramn: zmAImu.1rmx . .m7:. .,. .n. m.. . om Ans: :. ..m. | p. .= mx
 8. 8. Rrdh. -Irv? «lama: cm-, «u. m. 1/um: o. w.. :u. mmw mA, ..5.. .. vn. EVALUATDIF. ymmsm mumours IA “mm r. ... ..u. mm mm. MAW «mg a. M m. u.A, .,, . h: mm anaavovm . . «(mm mm; Ema . m.. A,. ... m . :m». .u MI): JIIIIL . n.. m.. m.. m W. “ «mum um: .: m Sun: o/ I)»21<Yr'aMIm| l|Iwk1vmAdn h: IuAmhx: Hy: m1wu: u!! yAn<| mn A, Dxxmmuv Dnpvmunmlx Ina: Am»-«mums mm u. .. .., m.. ., Wu. “ . m . ..w-um 3411:: Id! !! 11/I): mam: mm. “ M. .. . umng ms r. and 11111: Vhlflalllkdlll Mv: 34!! !! . ..a. ..m. .. Hm WI“ he uammm . .(. n., .‘. .B. .m»¢. w=. m.. w.. ,u. ,m. ... ... .«. .‘. ,.. ;» ". HmP'Im! |5 I-: In: s4yI; lmRxmmu¥unvtwmnuu: ) a— Sum Amymnmm mhlad u. (15. Inn Wm M. ..‘ mung M and. ..“ .1 mm: p-m. ..m. wa. .:. mm ism . ..n. m». .w. ..a. .. Km5AmAHmm. n smmmgwm ha mm. .54 . m rvaluak u» aAIum5mauv=1)>uVu: n:m< OllIA! | rvs Illk$AAI<Sll‘M Fslu . m Nhvw rm! ) 1.: o. .m. ... a mam». m . ,.x, «, . ... mun: -y um-y xonwac . , . wx. m . ... Fm»! mm . .., ..x myulum . ..a . ... «A: -». .m. ..: .m. ..m . ... n. m.. ,c. .y. ... m,. .,. ( Ilnuuum . = iuvvm . ... «A MAN. “ 7.1.1i. n1A-x Intuit-~11-mun»-; wuss mm 9-um. .. n. .: .=. ... w.. :.. m.. umm. ... . m 0.: ummmn Iivttuumu/ :.u1Afl|5 mu IIVKIVIK 41.435; :1: mm» . .. hum 44; non 4» sum: um]-vm Um: -unzzl : .m. ... ... .. . nmlsmn 1.. .“. n. ..m. ... .: s. ..m. ... .: : ..a. ... : w_a. ... .: Ni. x Man‘ 1. A A AW, A A c , y. Il4unnur. <:nmA/ u. mm 1.. «. ... ..m. .m m. ... w-. :.m. .uA, ,.A. ... u . .. 0‘ ,4.. .»m. .g. ..x was: .. .. . ammhklfls usralnnkmmmxmunhu m . ... ram Sum. mm lav: 4?; mg an Inn 1:. -ma A . ... ,,. .m. ., Mn Sun Inn . ... .m«. .. . mm uy «up NEIL . . . , (mm r. .. nyuhxaunn “mm . m III: mm M . . . , w. ... m r. .. uyuhxauon . ... m an «A Rak ea. .. vmm Walnut mum zrxxn m N; ... mA mggmmuyhlxas mmusmuflcsx n: m«um2.. vmm. .n1A§c mu aw. ..» 7.11 nah: «nu-. .: : .., .m. ., xhwm m rill m ms. m!», ~". “ . ‘.', .-73.1 . .’. :L. . ; ”.“L.1 I. .. ..; . . .'. £.'5'. -. . ‘;f. ‘A‘. §.'. "‘ " " ma. ;» m. x.. ..: .u</ A. . A. . u.». ::. u.. .,, ... ... .. . r. .,. Dal ‘ m. _.: ... M1. : .., .m. . Nut! 5: u w. ‘ 5 At&: :nMmaA£ r F n ‘ : . Amm — 2 c n Aum mm , , n km» Fvl lumt 34511113:-2» . ..mm. ... . mmlha 5. Mud! um. -A . .., ... ..m: p~m= m flan: uuudn um. .. ms m 9‘ Amvurmd mm. .. mcnms 2 7.1: Am. 1.. . . u.m. . mu nhuvxv. .. .. am Slum mnamm mm; Hm analym fur Muurhn: Hallway m mm umwomnnhtwuxmotu mun: r. . lint mm. .. m. ... ..mm. .. | uzS)uA. vmnxugxns rum: , “.. .m. ... . A Fmm m. .mw. m, 13F n. ,., m.. ,A 0‘ lkmtfl gnu-n ilsnlimfllyl cm W wwwutaunhnttnm om Ans: :. ..m. | p. .= um
 9. 9. m, ‘_. :.. .1.. .fl__. _.. ..: .. ... ._1.. .._g . ... ..». n.~a1111m11n1n1x111.-1 ' -u-111 ass» wad»: --| vn=1a; v5I= .v=9:9N«. w_ _‘11.. ... 1.. .-1's. ... .‘1.5a.1.1.. ... :.. .1‘:1:. . . ... . .1. . ...1.. _.. ... ... ... . 1.. . 1.. ..1.1.. .1.. -1». 1 I mm-1 rnrum-1.1.1.11.. .-1111 , , .11.. .. 1.1%, ;/11.. ..1=¢—. -1 'f. I_%: g_f 111 1.1 11.; .1 11 1 11.1; 1 1 .111 111 111. 111.1 111 1 11 a1.1»1111.. .11«1111.=1.1a1.w.1r1n»: v1.s1'1.1z»1.1.1a1a1mm§ ifl'3K> 1-1 1- 111mm: --wk -*7‘3n! .Iaz'1u>; xLIa. e:£e:2-s5u%§u1a. V: !;! J5!. u1&ub . ..1.1.1.. ... ... .¢. ,, 1.1. 1. 2.. ... . mm~Z’i'E'.1 .1. . ... ... ... . ”L1'. '.. ."“. 1'. ... "“‘. '“'. 3.1.". .1"‘. .“‘. . . ... ..'““"f. ... ... ""“"". .“. “. “_ 3 Eu. evfiig-5,-mm. =:= -11_~1~. »1.1g.1suu1su1u.111s1s,11p: an. avpg? 6111 111:1 mama ! a-Lv'. !: ca£: t=-. ‘.2-wma. u.! s-s= e;¢- : -=--N‘-= --125.1.-. s1:1se: . . ... ... ... ... ... _ >2‘: -= -24 14-: II I_-: -v= I_'I 1_; :!}: “!lnfiefl: xn-n11t1avx1wn: srh1?ux‘nn*teq): Aut: .. ... . -; -;. .,. ... ... .. .1» ~~ -~ « 13.. ..-. ~.: ... ... ... ... ... .. 1 _, _ , ,_. ... .._. ... .,. ,.. .., ... .. . ... .. .. .-. ... -_. }.. .1»1.. ..1.. ... ,.. ... .1.. ... ... ... ._. ... ... ... .-. . '5 V ‘ y§g‘. § V, , §= a§» r. mm¢mm r§. __. _‘: .g: ;.; _“. ‘.. _.. _.n. ._. _._. _._. .. _. _.. ... ... .,. ... ... ... ... ... 9 us‘ ts; -mn1n1.. ... ..a. ..1. n-u—. . K flfiR‘ ~--= --m~ 11a~. a.: sA11s. a:s.4s.1-. a:s1». =e= -1:. s.= ma. -=1», -.-111.1;-111“fi . .:: ::'. ':""“. ‘ . ..m1.. .u. —.1111.. :1.-2.1.1.1“. ..-11-1.1.. gm ”r«-. '5*-, --*- an-H19”
 10. 10. m: we a/ Ram Emkllum uwua u. ».. ... .: u. mM. ,.4 r. m.5.. ., nmrnmccs . ... ... ._. ,.. .,. .~. .., ..". ..u. . 0.. .. mm. , W _c. __. m,. ._ . ~.. »:~‘. -.: fi.-4:W. ::: :—r. :.. (.. »., W. m.m. M-. ~,. ._. .V_, ... .. ; :“. :.*. .*u’**: *". :.: A*, ;.'_“*. ;§: *:“*”"“". ... .:‘“= “"‘, :."‘§ acne-4 -. ... -,c_. ... ;.. .;. . _. ... ... ..Q. _.. ,.. ... ... (,. ... E, M . .u. ,.. ... ... .. M. ... ... ~.. ..M. _., ... ».. ,.. ..M. ... ..u. .»_. r.. .. . .._ m. ... .,g . m_. , W, m. .-_. .._- . ... .mW__m. .c_. m.. m.. ,.. ~.. ,W. W. ..» :2: : ::m: :T: ,1.". :?_. .:: ‘;: :?‘. _"‘: ::1:"*: :'a: ““““'*“= “‘“"‘ . .. . ... ... K. ,_, ..(. .n. _.‘-m. ..r. ,.. . , .,. ».. _m. .,. .._§. .. m. ... ... .u. . . ._, m., ... W.m, ... _¢__. .,. .,_W_, _.. .m . _.. .m. ... ..r. ... »,. .H. ..o. ._. fi.m. .,, Lx. .._». ..M. .W . .m §. .». _., m.. ... .(. ... .w. .W, m.. ..m_K. ..5.. ~.. ., T. h. :.. ,., ,a-, ,, k.n. _,¢. ,.. .~. . 0,. .. V. “ . ,.- 'mn¢vumq 2;: -.: h.‘: ;:; :~p. .~ “: .': ,'3'»’: ".. '.“: ::1!': L': :$“: .7:.3:: .’“f£. ... .., ... ... . . :. $7.. N_. _., .“, g.<. . W. W, .. .., ‘ . 0.. ,_ . ... . M4-‘nan . . ... .,. ... ... ‘M. ..(. .§. .,, ... ,h. n.. ... .., ... .‘. ¢., W. . .. .._. ».. ._, ».. ... .(. ... , w. .._¢, ._W. _m. . ", ..u. .n-_c. ... ... .&. _.. .,(. ... ‘.. m.. m.w. _w. ... . . .__n. ... _m. ... _., m.. .u. _r. ..m. ..W, ..W 0., .. .(, ..‘. ... m.. ... ..- , ... , , ... .,_¢. ... ,.n. . W-wuh: ’vu: M:m01NukvQo¢ Wicafnhj W, 1.3: . ;:. _.. mn. _m. ,z. ..A. _c: ,_, ,:. -.n, m.. _.m. ... _. K. .. . ... .. m_£. ..a. _._. ., W-” M ~. ..— 7A . .. (kn! . -. 1221 . ... s'L. __. ..n. -.»». mm FhVR: —:4—’YI1I: Hfl£>Q&<m’VIAP¢nnu1 ». .-. .M. ..m. ... ..“. ... ._. M . ... .n. ,.m. .,. ,5,, .A, .,n. . l): |—4 W. rum! DIV W: ;l‘. K:-—xM: fi‘>: ltI‘5Kk:4lIm/ ;;£$>R wh. ... c.". ,.. ,.(. ,,. W.w. ..n. .—¢. .. . ..mJ= .., ..; ... ==. ,.. . Opal Ana: :. ..n. .| r. .=.

×