Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

F04701046050

278 views

Published on

International Journal of Computational Engineering Research (IJCER) is dedicated to protecting personal information and will make every reasonable effort to handle collected information appropriately. All information collected, as well as related requests, will be handled as carefully and efficiently as possible in accordance with IJCER standards for integrity and objectivity.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

F04701046050

  1. 1. mum zzswznusu V: -1,154 mu. .. 7umn—2oI4 u : .4.. ..m. ...4;, .., ..m/ c.wE. u,. ,.. u.. x ma. ,.. .., .»m. ... .mm-uz: momunon Ilellnbnity mm The Aummma Syslun or Managing Kmmm. Ancvtkx‘ K 510 Maléesk "row m. ,.. n . ..: w, _..1.n. . » : :.. »,. Mm. ..m. usma: one »; .». . M . ..u. ... Mm . ». ulvlbfluld WVIMK ulnmuxlrvk usm ; ..~. wm . >. M, Mllulflllv In an paler . .. .4" ,1‘. M . ... .». «u. : M. .m, n. can ~uumm lnm . ». ASH um! ubu M . ... m/M mlmlmlrvklhe . ... u.. m um. W. ..‘ 1». »«m. mu. M Axu M. .». A‘| NVIN5'lEld.0L‘ LVNVHEAIIANVV rcrc—v/ I1 . .. . u.. m.. .». .,s«. .. . ». mm uumlmv xmph . .. m n. M uumllu-4 kmph. .m. mIn; crc—~ . .. mum. mmln/ CfCxm)" xzvwnms: .:. ,.u, .mu/ h~x~ph. s.mwph. .1~u: e xruph, ¢. ... ,.. :/. .». .(. m. M.m. ,~p». m. .mm. um. l. nrmnnumnu m mrflfi nr ASM . , M nimn ymulwd Ivy I-uuum mm yavh m . ... m. . ... u mmnnnly mm, mum, mm :1»: Min mlfauu ; ..m. ... ,.m. . lllflhldnlht m. wu,4m. mm mm m mm nr . ..-um; .. . M. dxmnnrn-kn yam dswnsms ldumnd from dmmnnrnlku m m mm nr . ..: um: mmum xmnwn hy ,0 mm mm / mt-:1 <nmu: eInn:4CFt1) Hnwnvu. m. cm, am, arm Amulfltmm a. .. dxnmjlnlmn um. Alllfl w. W. u. . 3. mm m» gm» nhbu my. .. . ix: ., tally mmvlu. nu . m,. n. mrflfi (rs “mm a. an ; ... .n. , dnnmmn WE VI/ H‘lMV]Kfl&lYl1lYl& nuuum mm mm <iV. U.pxvm4smuua-m/ (K1 . ,u. uay mnsuuxvnd R: m» mm a Wlfll H vmub. wnhnu W M. ..” ». um. .m. m.g. .u. arm . .,4 . ... m.a. n.. ., A. *n. ... y IIm| —mm: lunuII>, m. ..m. m . . . n.. n., .,mu m . .. m. w.. ».m. :.1 h: Yrl|5)InIt: .ma. ..: mu w. mm m. rmmm<y= :; .m mu I): M53 n/ all mm mm. m mu» m truuml rum; Tum. m m. :45: n/ cPc—; .m m. vuIua4muIuuInI): nnnmI7I&A1=9hC. lmwunamwfifdyail s. .w. ,.. m,, .,». a,w. .. .11.“ min} &. ,.mm. ,.. mm m. mm 4 mum. mm M . ... .. A: mnsmsnnnrxun . ‘.. ... u, . ..n. ., mmm Mn m. (N. van W. ” mm. “ W. .. valu- w. M. .» mm. .. m IIQABU/ flit M. ¢». ..nmcyc, ,m M. m. .. (K yam. W. » agar: /cdn m. .m. ..m. .n. ..~. ... m / mm I): yayh <2: 5.. W: 5. , ,.. n c. ,w. .n. a,M nnux A, cm. .m. ,., ; mm wt 9. m. m. ,., ., . :.»: . . a:. and am, » mum mmm: .. mm m. ..m. .,. mcyc4 yin um. .. (K4 , ,.. » swam. .." . ».s. ymw. a» - yavh a . =u. .., ¢.. WW» - mm a, .= u.a. ,.. .«= M and . cx7c—y= vh u. 0.. r-um»; dnmmmn WE VI/ lHy'NlAll1Elfl1 m. W. W m . ,. . m.. ..m u. .m , m.. m u, .‘, ,su , ,.. ;>. R. ‘W, unubdgcn/ uh: fsdixknnwbennmanfl R, in: NW; ucdgmrnm fsdinkmnnannnn www IJKHVMUICKVM om Ant: 1.. ..-. ..x p. .e as
  2. 2. ;. /.-«. ... ... ;z.4.. .4.. ..4 0.. . n. ... ... ... .. u. nm. un|1.n'v nv nwym mu .4. 44.. .44. . .4 mm am as . ..4.44.. ... . . ... ..4 4.44 c, ,,. ..4 .4 W4 W. .4. 4 (K n. ... .4.. ... ... ..4.4.. . . .«-4.. .. .44.. .. . M . ... ... ...4.4 44.4. . , . ... ...4.. ;4.. .4,. ... ... ... . . ..4 4.4.. ..4 4.. ..4.. ... ..» . ... ...4.4.4. . M . ... .. 4.. ... .. ._ . . . ... .. /4.. ... ..4.. ... .4. 4, 14.. .4 mm. .. 4.r. .44.4.. .. ..44.. .,4.. v4.4. .4 4.. .4. .44.. ... m..44.. ... . 444.. . .4. . . . .. ... .. . .24 . .«. ... ... .y 4.. ..4 4.4.. .. .4. . .4 4.. ... . VBIU4 .4 4.. ..4 .4. 4.. ... . . . 44.4.. .. 4 p —. . . .4.. .4.4..4..4. . ...4 4.. .4.. . c. .. . ..4..4.. v4..4..44..4.. . ymtunuu Wcwul . .4..4 m~. ... .y4«. .4 4.4.. 1.. .. . ... ... . c. .. . .m. ... ... ... .., 44;. ... ... .. :4.. . .4.. -4.. ... .-. -. .. 4.. ..444.4.. .44..4..44.. .4.. ... .4.4.4. . . . ,.. v4.m. .4.. ...4 . .—. .w4.. ,.«. ... ... -. . .. . .44.. 4.. .. .4.. . .4 4.4.4 o. .. .44 u. .. .4 4 mm. .. . . 4.. ... . cm. ..4 4.. .4.. . . ..4. . .4 Vtllfl . . n. ..4.. ..4 . .-«4.. .-y . ... ..4. . .4 .4.. .4 4.. ytrmyflls . »4 4.. WI“ 4.. ... .4.. . c. ,.. . u—u. w.u/ u.x~. !. . .44 .4 vmtamy . .. .4 4.. .: ..-. .;. cx. ... .. .4 .4.. ...44 . . .4 .4.4. . . . . w—~, xu. r' N: -vnrvvu. m» vvmmhly um. .n4. . .4 mm 4.. y-ntwflls -.4 4.. . MM mlgn rm. .. C. .. . . u—~, u.w—~, x~. V.. .4..4m. ... .y. ... .44.. ... .-. .:. cvc. w.. .4.4..4..44.. .4.. .4.4..4. . . . . M/ u,l~. V . ..4,4.. .4 . .4.. ...4..4.. ..«. ..44.4.. . 4. u. ... ... ... .4.m». g . ..4.4.. ..4 4.. ... ..; ... ..c44.. 4:; .4 4.4.. .. . ... ... s.4..4 . .m. ... y4.r. .4 4.4.. n 1.. . 4.. . cw . ... ... ... ... ..; ... ... 4.. .. m5:—p4LIsx»)fP<5. 4 . —., w.. ... ... ,s. .»w—. ,.. .s. 4.. ... . . . . . .4 . ... ... ... . . ..4 . ..4.. .4 44.. 4 .4. . ... .4 . M.. ,.. ... .-. ... .,. ,.. .. . .. , .44.».4.4., w.m. .,: ..| ...4., w.. .., w.x= . fining 1.4 . .«. ... ... M44.. . . .44.. .. .. .4 4.. ... . . ... .4 VEIEJ . . . ... .4 4.. .44.. ... .4.4.4. . . .4 .4. 44.. ... . W. 44.4.. -. .. 4.. ... . .4, . ..~. ... ... ., 44.. . . . . .4 wlamny . ...4 4.4.. ..4 4.. . .4.. . 44.. ... . . ... .. ..4 M4.. . . . ,4 . ..4.. ... ... ... ..4.. . . .44.. ... ... ... ..44.. .. ..44.4.44.. .. .4.. ...4 4.. ... .4 .4. . . .4 4.4.. D, .44.. ... ... ;.. ... ... ... .4.4.. . . . . . 4.. ... . . _ .4 . ... .y. .44»u. .4.. . . .. . ... ... ..4.. ... . .4 4.4.4. 3.. . . ... .4 . . .4 . ... ... ..4.4.44.. . .44 . . 4.. nuuy. .4 44. .4.. .4.. ..u 4h_ . ._ .1, 44.. ... . 4. . .4. . .4 .4.. .4.. ... .4.4.. ... .. ..4 . ... ... .. u. .4 . .m. ... .. . ... .4 4.. 4. .4. 44.. .. . ..4. . .44.. . .4. .4 . .4 . «.4 4.. . 44.4.. ... ., 4 . .4.4.44.. .. ... v.4. .4.. .4 . »m. ... .. «cw. .. .4.. . . .4.. ,.. .. ..4 .44. . M . ..44.. .,. . . ...4 . ... ...44.4.4 cw . .,. ,,, . , ..4 .4..4..4.44.. ... .4.. .., ..4.. ... .4 .4.. ... ..1. . n4.. ... ... .14. c. . »4.. ... ..44.4.4.. ...4.. .444; . . .4. hccrc 1.4.. .. 4.. .. 4.4.. ... ... .444.. o, .4.. A444. 14.. ... . p. .4 .7
  3. 3. ;. ./I-mm. ;z.4.. a.: .A um 7'h: Anmnmud 4:; mum uu: nuIyMCK y. ... ... . : . iswm ac“; . , ..mm, m. fmm . . W. cm“ . w,‘, . . ., , .._ W. » m. 4.. w». :». .,: [Ill mn. ..m and V, ., ,.. ¢m. y mum . .., .u . .. » vulu ‘M . .u « . .u, .u from » vnnu “_ m. 4.. dam mm. .. mm. .. 41) mm WM! n/Anau14l|5l! Lt9n&AlIlyn/ smllllht mm a. .m. ..n. cyc4.m, u.m m. myu: c_, , . .s vllmnllmadgc 4pM. ,v‘)nm)l: sdf1nmI. h&<y<h éxiyueuzu. -mz: (u1!-udtlxwnwy 1m 4., 44: V‘ ‘, n . , . ; Ln 0 hcayvnn , .a. nm. . fl: vwl| mIlmA3d u. m.. .;= m.. a.. m . Mn. u.= yu. c, ,, R. mm. L): vuhx ‘M . ulmmmg mm. vnnu . , wllnnl nut umgum mm. 41; WE mm m. ynrlz-Iuhly , ,.; -W, .m, ,m m. M (M uym» ‘MIN ‘M. We. 5:. M , .¢. mu. ym. .n. 4.. . . : n. .M. ..m. ma . . / nurvwmg . , 9,; Srx WK 5“. M, ,.. .:. (7 in: mm W. m. ‘min ‘M WI“ Wm -2:» gm: Mguncnlana mu mwvh a. and MN Lu! W . ... . :45: mm y-manly SUI from . ..m. u ‘_ W: .m, ,u. u.. , II: ,. ..ea. .: almuaxnatbwy . : Wfi 9. m , ;.. :.w. .», .u tynkx m y= m.. .,. u cyflu . .. fan . ... .,. » y= J>hwmm: cm m. cnM.1>LDLm( nycuumr. mmvn m lam n/ mmylmly nltmsllutluwl . .. rum; mun» mu nu: /h: wnrluly mm Fm uznvk. .. . us: -u: n1<nnv4ul14 msy n. . . ... m.5. a. ..m. .r. rm. ...5.. ; warm . m. mm. nmnha n/ rnfisnmutnq-utm lousy: .. muwu . . cu». mam . , llll any rm: .. . . n» ma . . mm . , llfl cm» mm / at . m.; ... u, -m a. -W-y M . .,m. .. uuuu uumlghn mm. mm . m.. .n. ,.-m= .:. Wm. ..» yam mm. .. 1.. /mm m. x-: .m. .n. .,. u«. ... m,. ... ..m-, .u Du. ». ;mm»m4a. .., cm. my-m. ..ur. ;mm. .5.». mmvlunymr-Hutu dnunm wmk u. wlmdu m surulh CM: xhnwn . .. , m.. ..= ». mm. .. um any 6:: y-mm . . (K4 9., am. ..» mmpluuy Mcmlmgtlt mum: fmm mmm ‘. ,. . m Q am. “ . “ 0‘ m. mmyuAIy n/ dah mm nu. ..» vulu ‘, “mm . r.; ..n. .. m. ,. a.m. y . .. . .u, -ua. .., .u. m., m., M.~y ' W“ «cu. » W? on . ..m. x wmm rm. gums mu. m. cm». m. =»-m-y um. ..“ m. mum . , w QM, and . , , :.m-ry m. .u; ..y / —u». .,; .., Wh&n1a: ruId5nu|5IImIA5)| I): mm m. mmylunynfuunng . .. mum: ., Q” ewg, .n. ., mm m wrtmn-y 1”‘ u—u«w>wuIm«m1nI. wm. xwuld M4 IIIKFAAJI -M. cm. In» mmnhuvy 0/ . .m m. mum" . , e“‘= J«a, »a; .m . , mum Ivy ynrh-Iuhly w —u—. ,., .m—. .,; .,r' alldxnruw s. .mmm, m nndnmvxnhlc 9 gm em QKM um um P ya‘ ya‘ ym V. “ V‘. m mu. .. ..»m. .r. . “pm. .. :40). man 5:. .. uymm vain: M mmyhulynlcmsuts m. ml)! " n/ ms m= mm. .a. .w. .u_. Sr: :49 $: e"‘»" 2.. e.au—u«. .a. .u. w., .auw«. .7u. .|x¢x—. ,a. .:. . ;<ec. e.nx, u—. .,: ..um/ ..m. r. www . J:. m.. m,. . om Ant: :. ..m. | p. .e 4x
  4. 4. ;. ./. ».. ... ... .. . z4.. .a. :.. . 0.. . n. ... ... ... .a =49.o0[| «(I«wai4.lH»71I«w. .Ino2[| «n. hnl‘» ) 5.. w. y. ... .. . .. mm-u 1.. ... . ; ... .u. .9n . ... ., .. ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . _, . ... ... ... ..m. .y. ... .. ... ... ... .u. ... ... ... ... ... ... .. ,.. ... ... ... y. Q . .a . ,.. ... ... ... ... ... ,.. u.. ... ... .., ... ... ... ... v. .. . , . ... .. ... ... ..a. .y-. ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... vuhx . .. rnunmvdy n. ... ... ... ... ... ... .. ... ..-. ... ... y.. ... ... ... .. ma. .. e. .. . . . ... . . ... ... .. . . . ... ... ... . . 5.. .». .. a. ... ... m . 1.. ... . 2. .1 . .. gum . ... ... . mu . y.. . . ... w.. .. .. ... ... . . ... mum; :. ... ... ... u. ma «s. w. an . .. . ... ... ... ... .y ‘cm, .. .. . . ... ... .. . ... .. ... ... ... ... .. .1 . ... ... .. . . ... ... n. ... . . . . ... . . a.. .4. . . . ... ... .. ..y. :. cu. V/ III -. .. ... ., 1.. . . ... ... .. . , . ... ... ... .. ... ... a.. y.. ... .. _. .. ... . . ... ... _. . ,.. .c_, ,. . ... ... ... ... ... ... ... ,.. «.. ... ... ... ... ... .. 9. 5.9. s. ... ... ... ... ... ... .. . m.. ... ... ... .. . , . ... ... ... ... ... ... .a. ... ... ... ... ... ... ... .. . .,. ... ... ... ... .p. ... ... ... ... ... fim£fl5l)Vfl| A(hW1I1|l‘45N'|5’lll. ‘VIflX . . . ... ... ,.. ... a. ... ... ,.. . . ... ... ... ... c . ... .,. .~. ... ... ... ... ... ... ... .. . .,. .. , . ~ '2. . ..u. ... ... -.. ... .c. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ~.. ... .. .3 n--MCFCM-2-kmamwmmruvpm-. n 2. um’ um Q'. h.m¢vmh: m1Iytu: . 9 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .~. ... ... ... ... .:. .-y. ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... . W Mr m. .. . ... ... ..y mu-= 1.. .. ... ... .. ... «.. ... .:u. .. . ... ... m.. ... .. ... ... ... .y. .. , ... ... ... ... ... ... .,z. ,.. ... .~. . . ... ... ... ... as a-. .-. o-»- .1. Min: . e . . . .. ... ..: ..-y . ... ... ... ... . rltlxlfl w. ... .. M. .. . . . ... ... . . ..m. y.. .. . .. . ... .. . pm. .. . ... -a. -.. ... ... ., . . 2- . ... .-x. ... ... ... ... ... ... ... ..-. ... ... ..m. ,.. ... ... ... . . ... ... .n. ... :y. :.. ... ... ... ... .- mm . a.. ..m. o.. -.m. w.. . . .,. . . . n. .. . . -u. ... ... y.. :.. ... ... ... ... . WA“ . . . ... ... ... ... .. ... . . ... . c m. m.y. :.. ... n. .. u. .. ..u. ... ... ... ... ... ... . . ,,. ... . . - n. .. . . .-. :.. ... ..~. ..: ... ... ... ... ... . WA“ . . . ... ... ... . . ... ..y. .. c . ... ... y.«. .. m. .. ... ..L mmmx . n.. ... m.o. .-. .u. ... u.. . . ... ... .. q_g, .;; .,. =.. ..—. q.. ... .,. »_ —, . = ..—. a.. .x. c. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -. man 9- nm. ... ... ... ... ... ... .. . . ... ... ... ... . . ... ... ... .. . ... ... ... ... .. c . ... ... ... ... ... ... ... .-. .-. ... -.u. -.. v. .. . ,,. .. .. ... .. .. .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... y=: . . ... ... ..m. :.. -y. ... ..m. .. . ... .m. ... ... w.. ... ... ... ... v’unvmbyIDn 9.. .; M. .. ... . nk<mvlaxIY . ... ,.--u u. mam. .. . . mum: um». .. ..-. u.. ... ... .. . ~ . ... ... .m. ..«y. ..u. n.. ... ... ... ... .u .9. . =.. ny. ~y mm. .. . -.». ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... :.. ... ... .. ... ... ... ..-. ... ... ... <y. . , ... ... ... ... ... ..z. ... .. www . ... ... ... ... ... ... Opal ; ... .. 1.. ... . P. .. so
  5. 5. In/ nmmtmn ; z.4.. a.: .,. Irmv Th: Anmrvmnd vm WA wr £4ex=4Qwan| —u«uu>w. |ol9u»a » , . ‘M. Q. ,oQofl; ::—'2f‘L_'4|—. .,)u. . mm. s; e;: ¢;U. g,.2_¢; _v¢r. M‘%¢. ,.u, .,, um um. .. . my mum IIIAIUIK , .¢. mu. y.. . . ..m. ... .a 4.. . . q:. ., u u S1xwnymMIIwfnkvwl|5!unm: ; ... ... L m Q“ . m , .., mm. ... ,;u. y.. «., ... ..5.. ... u.«. ... n mm ‘, , . m.. ,.¢. ..u. .y. .,. a.. a, .mmn. ,m. m.». m-u ‘. ,.. .,, .;. m:y e. am . . dNI1nIhcmmyh. u|yn1dx; puu<mu| ymn m vulu ‘, amlikyuh-hmtylnaldziadnmndsfnvmmnnlnunvmtx ‘, .msJnmvdy. :m . ~ and 9:. am. .. as wm. m.-mm. .. an m. ¢.. ... a.. u.. m. vulu V’ . m m cnnvluly . :mm. .m-u Vmm m. wnu w Thu “mm M. .« mmflmly . «., ..m -n. «Mum Vmm aw cydx xinwn . .. mm 2 . , yvunlryfuvmuhl Vnxammxp-mummy-1-aw: 5.. m.. .m. ‘». .u. .m. ... m.. ».. .nyv. ... ..; .4u n . ... ... uLmm. .M. »=y= :¢. .,. ... ~.. u.«; z.. ... .=w¢. .m.5-m. .., n.. u,4mm Hzxwnguus , ... ..mw ‘mu . mummav. m.. .«. .¢ mmyiuulym tmlllslhctyflt uknm: .m wnmplu ID: {K}: c um mu ‘. ,.. m.. . um: WW pub-hdny . , mmpiuuyn/ nmlulglhk awn: Pa = 542: c. .., m wt 5:! . um mm. .. mm min» vnnu W, W. ssh mg, mm W .1”. .m. .m. ; r. .. lllt . ... g.. an . m mun figs mm WEE mm Mn; r. .. m. C)In| IMd: udnnndsfrIm: mnzw nmrmmcrs ii: I:1:%1$'f. ;;: .t: .2.“. :$: ”a: ?'. ;” .4 . W.. m.. »». m.”. -.. nx. .,. ..n. N ; ... ... m.‘. ..‘-. o_. ... .;». ... .w. ..M. .,; M Mm. .,. n.. m.». ,w. ... w www . J:. m.; ..m, .. Opal Ant: :. ..m. | p. .e so

×