Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E04702056061

317 views

Published on

International Journal of Computational Engineering Research (IJCER) is dedicated to protecting personal information and will make every reasonable effort to handle collected information appropriately. All information collected, as well as related requests, will be handled as carefully and efficiently as possible in accordance with IJCER standards for integrity and objectivity.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E04702056061

  1. 1. mm» 225.2, «ms . . Val, m . ... ... ., 7.. .. ... 72.2.. .. .. ... ... ... ... ... .1.. .». ... /c. ... ... ... ... ... ... ;.. ... ... —.. ... ,.. z.. ... .r; . . ucuz. Liquor nmcnon Ilnrougll Anlmnnlic lvlomr Lodsing System‘ 1.. Bnill (LDAMLS) nu. .. s. ..n. ... .A' s. ... .M. s. ..; ... . v1 G Kxllyan c. ..mmu. .‘, mm Tqx G‘ . . . ... ... ... .w, u.. .. o. ... ... ... ... /cs; s v» a. ... ... ... , mu. » .1/. ... ... . . .. ... ... . . ... ... ... ... ... . . ... ... .p. ... ... .. ... . 2 . .. ... ... m/W o. ... ... ... ... /cs; s v» a. ... ... ... .. amxe u. ... ... ... ... ... .. u. .. . ... ... ... ... ... . . ... ... . pm. .. . ... .. . . . ... ... ..m; ... .. a. ... ... ... ... ./as s .9» Wm. .. cm. .. .1/. ... ... .. . . . ... ... .. . ... ... ... ... ... . Amlhn. pm. .. . ... .. 4 . ..M. ... ... ,.. ... .. a. ... ... ... . . .lC: £ ; |’PE/ r;(u. mruv; <CulkKf .1/. ... ... .. . ... ... ... . (NIH . ... ... ... ... ... . . ... ... . Mm. .. . ... .. ABSIRAUI M. .. Jun. .. ». ... M. m nae): --114.-1 M . ..; ... p.. ..»/ .>. . . ... ... ... . MA‘ «M . . M . ... .. . . . ... ... ..m. . Im1PP'“Nhm 4.. ... . m~m. - 4.. ... . . . . . WU‘ nmialmbln . ... ... M. M. .. . . . M 5.. .. .. ... ..». ... .. ... ~m. . . . . ... ... ... ... ... Ind M . ... ... »/ M whl. -In . ..n M . ... »m. ..m. llurw . ... .». ... .. N. .. . ... . . . 4.. . M . ... ..m. M. .. Ann M pm. .. »/ M.. . MI! .2». .. M M mmu. .. .1 «mm. .. mu. ... ... .. WI" . . M mm». »/ M . ... . M. .. ‘m. MMJ be . -.u. ... ... . . ..m. ... .. . .. ... ../ ... ... .». . . .m M . ... ... .u. ... .»/ M.. . . ... ... .. xzywmms. mucs. .s. ... . vumrwv, Irm-r! lWluIMrv, lrvuIIIW. SI‘fl-"Q! l. nmmnumm. . ... M.a, .> M hut M. .. . .. o/ xuduug M . . 4.. ... .“ . ... w.. n. ..M. . dnvus WM . .. M . . , ... ..m. ... ... ... .. .., ..M nix fl1lVll|5l)fl| <llIUI1|V{mK1IS . . . .M. 1:-d . ... ., . ... . aha . ... ... ... . . . . ... .. .. 4.. ... . Ma. ... .‘. ... ... .,, .., ... ... ... ,, Lr| IhA3yuum. w:: <d: v=Vwv4'|5anA.1nnLIrkSwikm 11.<my1“ . . M syn. ..” . ... ... um. .. knuno mm . m.. . my. .. an. .. . . . ..y. M. . m.. .,. . m . ... ... ... . lmtv! wmkms . ... M mu. » . ... ... MM nun; lllkm M any lam nlAu>M alum: M m . ..u. . M. M gyltm WM M. M 2.. ..» Hm: . y. ... ... ..-, vvmm . .m. ..a. .». .. . Dc . ... n. . ... -42. M mm. .. M mlllllkic mm . .. ... .. M mvammn . ... ... M.. ..M mm. .. .m. ... ... ... 2». .. mnujn = mM. .., ... .,. ... .m. =M. .,. ... . M= ... ... .m . . M Inélmnal . ... ... .,. ... ..y. ... M JAA/ fltltnl and M mndl yam. .. . . M. . m. ... ..u Iltflllfl. v/ Mm; kn: .. M, W3» M, .. ... .. M . .. ... .. M. .. ... .;. ... .., M mmpki: ,4.. . . ... .. dam . ... .M gym. .. Mm . ..M lnrilmnal Mm. .. it hwy . .. M mm: «mm. .. . . M mu. .. . m . nu. in M . . mm, .. u.. ., . M M . ... ..y . ..= . WM: .. M.. ... .mn. .., M. . . lnuuuvrudnhk um. .. dmunnnm .1 ynnnum mn. Muu'nnN . . M, wvw . Wu IIKIIII‘/ ElIAAIIlI: VIll£i)|1lllnS4$ . ... ... ... . . .u. ym, .. w. ... ... nm. MM. » M . . dnm. k:n flak . .m. ..= ., uIAdh<1m.1m: d Than . ... ..= ..: Ma~. . M M . ... ,. ... ... = M. .. M. .. . ... w.. ... .. . ... ... ..a. ... .1 . ... ... M hvuih Hun M vvuluuly . ..aM. ... .. M. .. in: .. ... y »M. . M P33:-1| (mm M ‘(dunk . ... ,. .., M flllulk A. ,.. M dds) . . xevflnsc . , . .,. ... ..M. ..m », .. ... .M. .. . ..w . ... ... u.. -, wk; Mm mtunmnsvtuu . ... ... ... ..<. ... .., .. M . ... ... ... ... ... . . . u. ... ... . s. ..-y . M . :.. ... ... n.. , V/ Yudl It drvdrnxd . . . ... ., (I/ llllllk dmlmu: .. .a m. ... ... ... cuimg KOWWIHEIIA) W! ” h: .. aa». .M. .uy= M.. m (VIA M. ... ;. Ina: .= lllllli am«. ... ,.. ... ... .«. ..M, .. .. , ummg . .., .. . ..m. =.. ... , Na: v'E= AxdYIh< mm! .. Int}: ,. .. . .,. ... ... .M . y.M. M.. ,M, . . ... m mg. ..“ n. ,. ..= M. .. . .:. M.. m §/ nun -: ... ... ... .., a. .e. ... ... . . . . ... . . . . . . .m. ... ... -Ju. .. . ... ... ... ... .. ... .. . ... . . ... ... ... ... .u. ... ... ... ... . . . . ... . . . We . ... ... ... . . ... ... ... .. ... . . ... ... ... ... . Vxv . ... .. ... ... ... ... ... ... .. . ... .. m.. ... ... ... ... ./. ... ... .. . .w. ... ... ... ..= ... ... om Ana: 1.. ... . 1». .. so
  2. 2. ug u. m., ... m.m. m..4mmumL, .c: .mas».4., .. mu. Ituuuul An : wh= :um . ,. (mm swan . m,. , nun: ¢. .=. ..m .1 III: mm mm. .( M mum: M a. r.a. ,.m . u., m six: .. .nu= -um m. .m». .., o.. m. .,. . mzymm u. ... ..n . :. ... :_. ., .. , ... .m. n Mum . ..»-mm sylkmmzy mu. .., m.. rvmb uuddy 'Inmhl: v»UU! |5'*l> -rluvmmuz -mu. ..“ , .:. v.m. . . . mm». o. ».. .M. »w. ... .u . xumnut . mu. .. mm nnuwln . ..¢ xnilvmv. ma-mg ». ... .;m. ., . ... . m v. ..my. ,. . ... .u_. .m p-mum. ‘ Iuluhlm — . m.. m,m. ... m., . . . . m‘ . . . ... .k . ..y, ... ..m. WIIIIIAA . ... .., .., m.m. .. . Mann W. —MuIulyulmuIm . . (mm sylmu . ... m-um . ..u me , ..nv. ... .m mm: m . ,.. .m. m numuyum; . imkmm mmllunum mm WM Maw. » . ... :,u. saw-n xalwam . ,.. .(. ... .m , ,«u. ., . pm, LWWVIVMMMW 7 mu‘ , m.. , . .m. ... . . ... Iutuywvn. and . ..t , .«n. ..= ., . Inst. syllum , ... ,. Wm Wm: . Prmwmrhun , =.. -um-». mu. .W . ..u. ... ,.. m>u m g. .. m. ... »:. ... .. . mum; I>'Izllv. m . cm.4mm-n. ‘ . ... .r. m., .». .(. ,. W. .,. .,. ... nyuu. .m, ym. .. um. mm ullm «w. m.. ... .., .., ¢ . .. . hadyaaaluu : . am. An : wh= :um . .m. on-«zhxwa . .. (mm swam ~y. ... ... m m m EN: ,4.. . M U-nu: mm . »m» w, am. ..« nlm ~. ..w. ... .. 'smm: vy luv. .5. m . m.. .: pvunlyus . m . .. mp . ( mumnm asvcdi . . mm amuvduulywnlh me mmhmamnm mu Vila twuu: nub. .. .. . Wm gylun M. ..‘ mu. .. . .«. a.m. ..‘ . ,. nlapu um. c. .. . a.m. m a. .m. .«. swan Hut W, nu mm m mm mm . ,a. .m. ..: .. . nan-rm. u. .. .g flimnv: M‘ . .: ‘amllu . ,. . mum . wu. .u. .. Tm; sylun . owym Wflh mus am. ..‘ Mon . ,. ms um} val} . ..m me syuun ml}; r. .. v. .«ymv. .mm H5 3 1, umnwm m inuwwcalrymx . ... .1. me rnkmx m ; n Q, ~ELu, .> , W4’ wwwxjtaunhnttnm om Ans: :. ..n. .| p. .e 51
  3. 3. ug u. ... ... ... .». .y. .m. ..m. ... ... ... .L. .a. ... as. ... ... M. Ituuuul . .. mum: .. ..y. .., . , ... ..u. .. . ... ... ... m.. . maul: .. .. . ... ... ... ... u.. .. . .r. .=. ... . W». .. M. ., m. -.5.» . m.. ... n.. ... a u. .,. ..m. .m. .u. m.. ... ..-. ... a.. ... .,. ... ... ... ... ... =.. .my, .«. ... .. . .. . = . ... m.. ... .y. .. g vdudv. auumsnuymnnaaxwn .1. -g mm . ... m.. ... . . y.x. ..r. x.». .v. .. . WI“ n. .. ... u.. . my . .r . ... W, 3.. my mg! ‘ n. mamas . . .3 may . .r y. :.. ... . mum WI“ n. . 5.. .. . .m>u. ... m. xruucnmm. nmu: Antuawdl . ... ... ... .. =. . ... ... ... ... =.. ... ... .,. /.. .m. :.. m.. .,. ... pray. .. u.. ... ... . . .., ... ... ..; .. .. . . vJFueI: v:1u«Ybm . ... y mm 5.. ... . U. ..“ syn. ..» . ... . . . . . mm mm Ins: Wm um um: .. ... . . .m«. . . .,. ... , flu. uuauu . ... ... ... .. mmwmm; 1». .. gym. .. . ... mm. .. A11-kn nuuuemlmflu . .. WI" um. “ . ... ... ... , . ... ... ... ... ,.k . .y. .. rm. .. . ... ... ... .. gm. .. . ... m.. r.. ... ... K . ... ... .m. ... ... .. .., WI" 5.. .5. . ... ... SFR’: wma. .. .. ... ...5., .. . . . ... ... .. . yy. =.. mum: .. ... .m. y Ann-Ash lira: .. .. u.. yy. ... .., ..r. ..: ,.. =.. ... ... ., . .., . . ... . . m«. ... ... ... . Hub 9.. omnmn , y«. ... . m syuanawym . , r. .. .3 . ... ... .;. ... .=. ... . mm; w. m.. ... ... . xuuu mm. .. .. ... . gnu. ..‘ mm, .. .. . ... ... .. nhy tmnah Mud. . ma . , . ... ... ... m . . r. ... .. . .y . may 1.. . my W. .. . m.. gmmy. . . . as M. .. a. Lawn! . . ... ... Ill. ‘ hm: .. ... ... ... ... .. ..: .. mam: vmmk swam H5 4 . mm. .. an. .. m. .y. ... . .. 0.: manly -. . unnmmlymaa . ..y. hnm , ... ... .. V/ [Cl . ... ... . , ... m.. y am nwmm. .y, ... , A mm. am w. ... .. mhy . ,.. y.. . . . . . mum yyu r. ... .. . . mm. .. .. . ... . . ... .. W. ..“ 0.: .. ... .. . ... ... ... . r. .. . ,.mr. = . ... ... ... ..m om. :.. ... m.. ,. . ,.. ... ..my. ... § . ... m.. ... ... ..; .a. .., ... .. :30»: Voual . .mm. mm . .,. ..m . ... ... .n. .m. ., Mil»: .. ... ... ... ... u., W. an mm; r. .. . . my. .. . ... gm. .. swan 5.. .. ms . :-mm = ... ... .,m. .., mum; s)x=4al1w!4a>. uIunA| >l . ... ... ..; uuub W. .. n. Vfiylxulllflfill . .w. y.. ... ... ..= ... ... Dpm Ana: 1.. ... . 2.. . 5x
  4. 4. u. m., ... mnuuah Amnrvmnc um, Lnclw? Suum In tuuuul mg .1 *~ % #~: mu cmwlyFwAI: nMad: :I: msyIcm mm“. .. 5.. .: 1». M. .. W. Mn; ., .m= ... .nm. ::. u . ... . , .,. ... ,». ... :. .m. .n. .. mun mnmwly. gunk m. .. .:. x.. . . mm. mm uluul m mm. ‘ x)| nAIlVllYl1:]lIll)‘ mu: -rm hymn ‘anal: hm IBASHI R. ..‘ , ... .my . mm. “ mm: M. 1.. .: . .w. J=. m.; ... m.. . Opal Ana: :. ..n. .| p. .e so
  5. 5. 1., .. .o. ... ... ... .n. ... ..u. ... .,. ... ..m. ... ..L. ..n.553.. .». 1,. n. Ituuum A s. ... ... ... ... ... ... a.. ... . . ... ... .. ... .. .. . _.. . ._. ... . . ... . Aidlht‘ . _.. ... . , ... . . ... .., . . ... ... _ INK‘ . .., ... _ E . . 3.. ... . . ... ... ._ . ... ... . . ... ... ... .. ... ... ,. . ... .. . ... ... . . ... ., Tm . ... .. . . . ... ... .. . . . ,,. ... ... ... .. ... ... ,,_. .., . -1. . ... (lalmvlvdlunuulx H ‘ .3. _. ... _.: .. . ..: ...1.. .. _ . ... .. . ... ... ._. ... W _ . 2.. . ~ . ... ... .., _. . . . _.. . . ... . . ._. W.. _.. , . . . . . ..m. ... ... ... ... . . ..: ... ... ... ... . 5‘. " i I V M H-4. 4 . . ,3. . , .7 u ‘ ‘. ~+. :+« , . 2.. .. . . . 2 M «V _ . ... ... . . . . .. . . . v.. ... A mum 5 an. s| n.. ._. uM pr’ . ,. . nun. ‘sunny! 1 . ‘ _. *1 . ... . . ..u. ... ... »: . , _. v II-1-| _li1l5L"‘ s . ... ... .. ... . ... . . .,, ... .. M . 1.. . umurim . ..: ... ... drvduwnun uvuivryx me am . ... ... .. ... .. ms . ... ..g. m. .. um . ... .. . wuumt u. .yn. ... ... ... .. ... ..n. .. . ..: ... .. mwm . ... x. 1.. .. man . ... ..u. .. . ... my. a: mm 2.. .: um. .. ms who . ... (st mtluulu . .4 ASI . ,.. ... :.. M. .. . ... mavnn mam. .. . ... ... ., W. .. .1. ling . .su= ..V. .-. ., Iv. uxLvL1's . w.. uy. n.. .. mp. unyum. .. mm . ... ... ..n. .: -m. .. . ... ... numm o. . n. .,. ... .. x. . ... ... ;. ... ... .:. ... ... ... ... m.. .«. ... ... .: . ... .,. ... a-xy-. ... ... ... .a. ... ... ... :.. ... ... ... ... ... ... ., mm. .. x. ... . . .«. ... ... ... .m. .. . . . ... ... .. . ,.. ,.. ... . . ... ... ... .. . ... ... ... .a um pm. .. . . gm. .. lxfK| l‘mIfl|5llJ5¥l1 . ... ... ..a . ... .s. ... .. ... ... .m. ... .. . ... ... ... .. . ... x.. .. . ... vfludu . mm m. .. ... ... ... ... .m. .. . . . . . ... ... .x. .. .. ... w. ., .. .1.. . M. .. ..-u. ... ... .. ..-. ..: ..my Wlh . .m. ... ... . . .«. ... ... m.-, n. ... .., ... . 5.. ... . m. s.. ... ... -.. ..u. -. .. ..-u-m. ... ... ... ... ... ... .,. .:. ... ... ... ,.. ... m.. ... ... ..su= .u. ... ... ... .u»- Ismry . ... ..m--. .. n. .. mm : ... m . ..n. . u. .. . .x. ... .. ..uu. .1 : . . . . ... mu . ..q . . . m.. .. . ... .. . ... ... .,. ... ... ... ..: ... ... ... ,.. ..o. ... ... :.. ... ... u.. u.v. ,. w. ... ... ... ... .=. ... .. op. .. Ana: 1.. .“. .. 1-. .. m
  6. 6. ug , .,u. m., ... I/ Inn En Amnrvmltc umu. ,.a. ,5 Swan: 1,. m Ituuuul v. muuumoumn mun woux u. an Inn . mm urn! mu. .. . ., u. .. . ... ,.. ..: u. M. .. «.1.. . tmmd an. n. mum mm; m. ... :,. .m. .ma. ..m. m.u= .:mu. .u. .wu. .m. ... ,.Mmmmgngmm . ... .nu-um. ,.. ..¢ . ,=. ,.. ,m. ..s. ... «-u. :.. .». a: . ... ..wm. ,. m, u.aa. :,. n¢. m,.4r. m.. u.= w mm . .. hm. uwganns mm xmt. «um. .. nudmlo Tky. .( .5. man u. hm mxmul n-Jas, mm a«x. m.. .,. .., ... , mrmmcus ‘ mm. ” . .p. ... m .11 """““"““““““""A1.. m.. [.m»». ... .,». ... ,g. .. -‘ ; ... §“. 'Eum7,'IZ;2". .i% . ‘§; T.(. ..T§. '2 n. ... ..; ... ‘M. ... ... .¢w M) um; ., M- g myumgudxxmmnmzumnaau . .w. J=. m.; ... m.. . Opal Ans: :. ..n. .| p. .e nl

×