Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De kunst van het Innoveren

   Bende cafe, Innovatorsnetwerk

      Utrecht, 30 September 2010
        ...
Definitie:

in⋅no⋅va⋅tie (de ~ (v.), ~s):

1 invoering van iets nieuws
                (Van Dale)
Mate van innovatie
   -  een  verbetering
   -  een  nieuwe combinatie
   -  een  herontwerp
   -  een  tr...
Misvatting 1: innovatie is product gestuurd
Misvatting 2: innovatie komt top down tot stand
Misvatting 3: Innovatie is moeilijk en zwaar
technische problemen vs adaptieve vraagstukken


   Het is als lopen over een water, waaruit golven op onvoorspelbare
 ...
Kennisland: interventies voor maatschappelijke vernieuwing
                !
Mogelijke handvaten voor vernieuwen in
het onderwijs:

1. Niet alleen richten op producten en inhoud maar op innovatie van...
Wat voor vernieuwer ben jij?
 planner
 ontwerper
 ruimtemaker
 stroomlijner
 kampvuur bouwer
 feestje organisator
 lichten...
Clubhuis:
 ontmoeten
 elkaar aanmoedigen,
 sterke verhalen vertellen (best
 practices)
 kennis delen
 corvee
 hulp vragen ...
Solutions Salon
!
!"#$%&"'()!*#"')!'+#,"",-*')
)
        "  0'%1"2$3%&+)+')/+1,+''&'4)/*')5+%)-1"6#++7)
          "  #$%!...
Volgende Bendecafé’s

•  24  november 2010
•  16  februari 2011
•  18  mei 2011
•  28  september 2011
•  23  nov...
Chris Sigaloff: De Kunst van het Innoveren
Chris Sigaloff: De Kunst van het Innoveren
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chris Sigaloff: De Kunst van het Innoveren

1,227 views

Published on

Presentatie van Chris Sigaloff tijdens de eerste editie van het Bendecafé, een ontmoetingsplek vooor onderwijsvernieuwers. www.innovatieimpulsonderwijs.nl/innovatorsnetwerk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chris Sigaloff: De Kunst van het Innoveren

 1. 1. De kunst van het Innoveren Bende cafe, Innovatorsnetwerk Utrecht, 30 September 2010 http://www.youtube.com/watch? v=WpWMYv1CzZo
 2. 2. Definitie: in⋅no⋅va⋅tie (de ~ (v.), ~s): 1 invoering van iets nieuws (Van Dale)
 3. 3. Mate van innovatie - een verbetering - een nieuwe combinatie - een herontwerp - een transformatie
 4. 4. Misvatting 1: innovatie is product gestuurd
 5. 5. Misvatting 2: innovatie komt top down tot stand
 6. 6. Misvatting 3: Innovatie is moeilijk en zwaar
 7. 7. technische problemen vs adaptieve vraagstukken Het is als lopen over een water, waaruit golven op onvoorspelbare momenten opstijgen, om daarna weer weg te zakken: waar onder- en bovenstromen zich plotseling vermengen; waar je niet weet waar nieuwe bewegingen en golven ontstaan.   Jaap Boonstra
 8. 8. Kennisland: interventies voor maatschappelijke vernieuwing !
 9. 9. Mogelijke handvaten voor vernieuwen in het onderwijs: 1. Niet alleen richten op producten en inhoud maar op innovatie van de processen (sociale innovatie) 2. Niet louter sturen van bovenaf maar ook stimuleren van onderop (lantaarnpalen en kampvuurtjes) 3. Niet stortvloed van projecten, maar als organisatie keuzes maken over wat je echt wil. 4. Niet experts vertellen hoe het moet maar experts helpen zelf te ontdekken en te doen.
 10. 10. Wat voor vernieuwer ben jij? planner ontwerper ruimtemaker stroomlijner kampvuur bouwer feestje organisator lichtend voorbeeld
 11. 11. Clubhuis: ontmoeten elkaar aanmoedigen, sterke verhalen vertellen (best practices) kennis delen corvee hulp vragen en krijgen
 12. 12. Solutions Salon
 13. 13. ! !"#$%&"'()!*#"')!'+#,"",-*') ) "  0'%1"2$3%&+)+')/+1,+''&'4)/*')5+%)-1"6#++7) "  #$%!&'()(**(!+(%!,(!+(-(%.!/(0!.10!2*'+3((/4! .*') "  #5'(!16!.10!2*'+3((/!'%06077%4! /$##+') "  #870!91,%!.(!+(37%:*1,-60(!(3(/(%0(%!;77*<10!.10!2*'+3((/!+(607704! "  0'/+'%*1&(*%&+)/*')2+)7"4+#&:,+)"-#"((&'4+') "  #=*71%60'*/!1%%')701(>!(%!+(2(*-!,(!)''*73!%1(0!0'0!.(!+(-(%.(!'23'661%:(%! 8*() "  #?770!,(!%<!%1(0!7>*(//(%!.''*!()0@!2*7-016A&(!+(9;7*(%! **'9+%%+') "  #B%0&'<.C!1%!((*60(!1%607%01(!16!:((%!1.((!0(!:(-D! "  >/*#$*%&+)/*')2+)**'4+21*4+')"-#"((&'4+') ;1$,) "  #E'(/!)''*!733(!77%:(.*7:(%!'23'661%:(%!FF%!)''*.((3!(%!FF%!%7.((3!.70!%':!%1(0!((*.(*! "-6"$<= .''*!((%!7%.(*!31.!)7%!.(!:*'(2!16!:(%'(/.! +') "  !+#+3%&+)/*')2+)&'%+1+((*'%(%+)"-#"((&'4+') "  #G((>!77%!/(0!;(3-(!'23'661%:!.(!77%.*7:(*!)7%!&(0!2*'+3((/!)'3:(%6!,'<!&(0!+(60(!77%!.(! 637:!-7%!:77%! ?"",-$'% "  #H0(3!)(*)'3:(%6!1%!67/(%62*77-!/(0!.(!77%.*7:(*!)760!/(0!;(3-(!'23'661%:(%!(*!%<!)(*.(*! @) -7%!;'*.(%!:(;(*-0! "  B-(%+##+')-#*')/*')**'-*,) "  #H0(3!7A01(2<%0(%!'2!;77*!.(!77%.*7:(*!/(0((%!/((!77%!.(!637:!-7%! .*') "  #870!16!&(0!((*60(!.70!.(!77%.*7:(*!:770!.'(%!;7%%((*!.(9(!;((*!'2!6A&''3!-'/04! *A,"+#= +') "  #I'0!;(3-(!7A01(6!/'(0!.(!77%.*7:(*!91,%!A'33(:7J6!+(;(:(%4! ) !
 14. 14. Volgende Bendecafé’s • 24 november 2010 • 16 februari 2011 • 18 mei 2011 • 28 september 2011 • 23 november 2011 • Aanmelden kan via www.innovatieimpulsonderwijs.nl/ innovatorsnetwerk

×