Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 41 Ad

More Related Content

Slideshows for you (9)

Similar to Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä (20)

Advertisement

Recently uploaded (9)

Advertisement

Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä

 1. 1. Tervetuloa Työn murroksen mestarikurssille! #työnmurros tasaarvostn.fi WiFi: InternetW Käyttäjä: Salasana:
 2. 2. Päivän ohjelma klo 9–11 Johdanto: Polkuja työhön: Professori Osmo Kivinen, Turun yliopisto: Suomalaisen koulutuksen tila ja tulevaisuus. Tutkijapuheenvuorot TITA: Professori Jani Erola, Turun yliopisto: Koulutuksen ja sosiaalisten asemien periytyvyys Suomessa. Polkuja työhön: Tutkija Hanna Virtanen, Etla: Ammatillisen ja lukiokoulutuksen vaikutus työllisyysnäkymiin. Oma linja: Erikoistutkija Hanna Pesola, VATT: Vanhempien kotoutumissuunnitelmat vaikuttavat lasten koulutusvalintaan. Taidot työhön: Anna-Maija Niemi, Helsingin yliopisto: Koulutus on uudistettava kohtaamaan moninaiset tuen tarpeet. Asiantuntijapaneeli
 3. 3. Suomalaisen koulutuksen tila ja tulevaisuus. Osmo Kivinen Professori, Turun yliopisto
 4. 4. Koulutuksen ja sosiaalisen aseman periytyvyys Jani Erola
 5. 5. Suomi muuttuu entistä vahvemmin koulutusyhteiskunnaksi @JaniErola
 6. 6. …mutta myös vanhempien koulutuksen yhteydessä lasten hyvinvointiin aikuisuudessa Tämä näkyy koulutuksen yhteydessä omaan hyvinvointiimme… @JaniErola
 7. 7. @JaniErola
 8. 8. @JaniErola
 9. 9. @JaniErola
 10. 10. @JaniErola
 11. 11. Pitäisikö huolestua? @JaniErola
 12. 12. Kyllä! Merkki siitä, että mahdollisuuksien tasa-arvo ei toteudu @JaniErola
 13. 13. Mitä hyvää? @JaniErola
 14. 14. Koulutus avainasemassa… ...ja sen avoimuuteen voidaan vaikuttaa! Korkeakoulutuksen volyymi Osallistumisen kustannukset @JaniErola
 15. 15. @JaniErola jani.erola@utu.fi http://blogit.utu.fi/tita/ http://www.utu.fi/indirect janierola.net
 16. 16. Ammatillisen ja lukiokoulutuksen vaikutus työllisyysnäkymiin Hanna Virtanen Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) Mikko Silliman Harvard yliopisto Polkuja työhön –hanke Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_
 17. 17. • Valinnalla merkitystä: lukio- ja ammatillinen koulutus johtavat erilaisille koulutus- ja urapoluille • Peruskoulun päättävistä hieman yli 50 prosenttia jatkaa lukioon ja yli 40 prosenttia ammatilliseen koulutukseen Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_ Toisen asteen koulutusvalinta
 18. 18. • Lukioon osallistuneiden ansiotulot ohittavat ammatillisen osallistuneiden ansiotulot keskimäärin 28-vuotiaana • Ero jatkaa kasvua ainakin 34-vuotiaaksi asti Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_ Lukioon osallistuneet menestyvät työelämässä keskimäärin paremmin
 19. 19. • Lukioon jatkavien keskimääräinen lukuaineiden keskiarvo 8.3 • Ammatilliseen jatkavien keskimääräinen lukuaineiden keskiarvo 6.7 Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_ Lukioon valikoituvat nuoret poikkeavat ammatilliseen koulutukseen jatkavista
 20. 20. • Lukioon osallistuneet menestyvät paremmin kuin ammatilliseen osallistuneet hyvin peruskoulussa menestyneiden joukossa • Alemmilla arvosanoilla peruskoulusta valmistuneiden joukossa tilanne jopa päinvastoin Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_ Lukiokoulutus ei johda parempiin tuloksiin kaikilla nuorilla
 21. 21. Yhteenveto tuloksista • Lukiokoulutus johtaa keskimäärin parempaan menestykseen työmarkkinoilla – tulos ei kuitenkaan yleisty kaikkiin nuoriin: 1.Alhaisilla arvosanoilla peruskoulusta lukioon jatkaneet menestyvät työmarkkinoilla heikommin o Korkeakoulutuspaikkojen riittävyys o Soveltuvuus ja kiinnostus alalle o Valintoihin vaikuttavat havaitsemattomat tekijät 1.Paremmilla arvosanoilla peruskoulusta lukioon jatkaneet menestyvät työmarkkinoilla paremmin o Sosioekonominen tausta ja 2.asteen koulutusvalinnat o Soveltuvuus ja kiinnostus alalle o Valintoihin vaikuttavat havaitsemattomat tekijät Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_
 22. 22. Kiitos! Hanna Virtanen Tutkija Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) Polkuja työhön –hanke Hanna.Virtanen@etla.fi @hanna_virtanen_ @polkujatyohon
 23. 23. Vanhempien kotoutumissuunnitelmat vaikuttavat lasten koulutusvalintaan Hanna Pesola, VATT Matti Sarvimäki, Aalto ja VATT
 24. 24. 48% 85% OECD-alueen ja lähialueiden ulkopuolelta muuttaneiden lapsista alle puolella oli peruskoulun jälkeinen tutkinto 23- vuotiaana. Suomalaisten vanhempien lapsista 85%:lla on 23- vuotiaana tutkinto. Lähde: Ansala, Hämäläinen, Sarvimäki (2014) Hanna Pesola, VATT
 25. 25. • Vuoden 1999 kotouttamislain siirtymäsäännöt mahdollistavat kotoutumissuunnitelmien pitkäaikaisvaikutusten arvioinnin. • Kotoutumissuunnitelmat • nostivat maahanmuuttajien tuloja • vähensivät maahanmuuttajien saamia tulonsiirtoja • Nyt tutkimme vaikutuksia heidän lastensa koulutusvalintoihin. Hanna Pesola, VATT
 26. 26. Vanhempien saama kotoutumissuunnitelma vaikutti lasten koulutusvalintoihin ja nosti ennustettuja tuloja 20000 22000 24000 26000 05/95 05/96 05/97 05/98 05/99 Date of arrival Hanna Pesola, VATT
 27. 27. Vuoden 1999 laki vaikutti heikommassa tilanteessa oleviin perheisiin (”compliers”). Näiden perheiden lasten kouluttautuminen oli lähtökohtaisesti heikompaa verrattuna muihin maahan- muuttajiin (”never-takers”) tai kantaväestöön. Hanna Pesola, VATT
 28. 28. Vanhempien saama kotoutumissuunnitelma nosti heidän lastensa keskimääräisen koulutuksen samalle tasolle muiden maahanmuuttajaperheiden lasten kanssa. Hanna Pesola, VATT
 29. 29. To do: miten tämä vaikutus syntyi? • Mitä mekanismeja on tuloksien taustalla: • Vanhempien työmarkkinamenestys • Vanhempien koulutus • Vanhempien kohtaama sosiaalinen ympäristö • jne… Hanna Pesola, VATT
 30. 30. Lisätietoja: omalinja.fi vatt.fi/maahanmuutto aalto-econ.fi/sarvimaki vatt.fi/pesola-hanna hanna.pesola@vatt.fi Hanna Pesola, VATT
 31. 31. Koulutus uudistettava kohtaamaan moninaiset tuen tarpeet Anna-Maija Niemi Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
 32. 32. Tutkimushankkeemme • Taidot Työhön -konsortion osahanke Työllistyminen, koulutus ja erityisyys • Tutkimme laadullisen etnografisen tutkimuksen keinoin: • tuen ja ohjauksen käytäntöjä, osallisuutta sekä nuorten koulutuskokemuksia lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa • siirtymiä jatko-opintoihin ja työelämään Niemi, Anna-Maija
 33. 33. Ajankohdan koulutuspolitiikka tähtää nopeisiin, joustaviin ja yksilöllisiin koulutuspolkuihin sekä sujuviin työelämäsiirtymiin. Mutta: Koulutuksen käytännöt eivät kohtaa kaikkien nuorten moninaisia tuen tarpeita eivätkä tavoita heidän osaamistaan. Niemi, Anna-Maija
 34. 34. Kysymys yleisöltä: Miten pystymme varmistamaan tarpeeksi tukea niille nuorille, jotka eivät opi nopeasti, ole joustavia ja uskaliaita, hyviä vuorovaikutuksessa jne. taidoissa, joita työelämässä tullaan tarvitsemaan? Niemi, Anna-Maija
 35. 35. Luokattomassa ja kurssimuotoisessa lukiossa suuret ryhmäkoot ja harvalukuiset tilaisuudet kohdata ja tukea nuoria henkilökohtaisesti Niemi, Anna-Maija
 36. 36. Opiskelu nopeatahtista, edellyttää itseohjautuvuutta ja oman opintosuunnitelman hallinnointia Vastuu avun pyytämisessä ja tuen saamisessa nuorella itsellään? Niemi, Anna-Maija
 37. 37. Erityisopetus uupuu lukion lainsäädännöstä, resurssit pedagogiseen tukeen vähäiset – muutosta näköpiirissä? Niemi, Anna-Maija
 38. 38. Ilman riittäviä tuki- ja ohjausresursseja yksilölliset mahdollisuudet saattavat kääntyä vaatimukseksi itsenäisyydestä ja vastuu oman yksilöllisen polun hallinnoinnista kaatuu opiskelijan harteille Niemi, Anna-Maija
 39. 39. Ratkaisuehdotuksia • Riittävien resurssien myötä ohjaushenkilökunnalla aikaa asettua osaksi koulun tavallista arkea • Matalan kynnyksen ohjausta ja ei- leimaavia tuen käytäntöjä sekä opintojen aikana että siirryttäessä toiselta asteelta eteenpäin • Erityisopetus opiskelijan oikeus myös lukiossa; erityisopettajat osa kouluyhteisöä • Pedagogisten työtapojen monipuolistaminen • Kielen oppimisen tuki osaksi koulun arkea; monikielisyys nähtävä voimavarana • Luontevat väylät pitää yhteyttä ja kohdata nuoria; arvostava kohtaaminen ja kuunteleminen Anna-Maija Niemi, tutkijatohtori Kasvatustieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto anna-maija.niemi@helsinki.fi
 40. 40. Asiantuntijapaneeli Professori Osmo Kivinen, Turun yliopisto Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, opetushallitus, @Heino1Olli Toimitusjohtaja Elina Uutela, Oppimo, @elinauutela Neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 41. 41. Keskustelu jatkuu 27.3. klo 9–11 www.tasaarvostn.fi #työnmurros

×