Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Työn murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaa

Ad

Tervetuloa
Työn murroksen mestarikurssille!
#työnmurros tasaarvostn.fi
WiFi: InternetW
Käyttäjä:
Salasana:

Ad

Heli Koski
Johtaja, Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot
Tutkimuspäällikkö, Etla

Ad

Päivän ohjelma klo 9–11
Johdanto:
Taidot työhön: Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto:
Ammattirakenteen muutos ...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 30 Ad
1 of 30 Ad

More Related Content

Työn murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaa

 1. 1. Tervetuloa Työn murroksen mestarikurssille! #työnmurros tasaarvostn.fi WiFi: InternetW Käyttäjä: Salasana:
 2. 2. Heli Koski Johtaja, Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot Tutkimuspäällikkö, Etla
 3. 3. Päivän ohjelma klo 9–11 Johdanto: Taidot työhön: Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto: Ammattirakenteen muutos ja osaamistarpeet. Tutkijapuheenvuorot: Taidot työhön: Johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos: Valmennuksesta tukea työuran hallintaan. Polkuja työhön: Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, ETLA: Työssäkäyvien aikuiskoulutustuen toimivuus. SWiPe: Tutkijatohtori Kaisa Hytönen, Turun yliopisto: Onko yritysvetoinen ammatillinen koulutus ratkaisu muuttuvan työelämän vaatimuksiin? Case Kone Hissit Oy. Promo@work: Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos: Onko itsensä johtaminen ja hyvinvointi yrittäjien menestyksen salaisuus? Asiantuntijapaneeli
 4. 4. Ammattirakenteen muutos ja osaamistarpeet Roope Uusitalo Professori, Jyväskylän yliopisto
 5. 5. Päivän ohjelma klo 9–11 Johdanto: Taidot työhön: Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto: Ammattirakenteen muutos ja osaamistarpeet. Tutkijapuheenvuorot: Taidot työhön: Johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos: Valmennuksesta tukea työuran hallintaan. Polkuja työhön: Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, ETLA: Työssäkäyvien aikuiskoulutustuen toimivuus. SWiPe: Tutkijatohtori Kaisa Hytönen, Turun yliopisto: Onko yritysvetoinen ammatillinen koulutus ratkaisu muuttuvan työelämän vaatimuksiin? Case Kone Hissit Oy. Promo@work: Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos: Onko itsensä johtaminen ja hyvinvointi yrittäjien menestyksen salaisuus? Asiantuntijapaneeli
 6. 6. Valmennuksesta tukea työuran hallintaan Salla Toppinen-Tanner Johtava asiantuntija Työterveyslaitos @Salla_TT
 7. 7. Työuran aikainen osaamisen kehittäminen on tärkeää työllistymiskyvyn säilyttämiseksi. Miten tuetaan elinikäisen oppimisen toteutumista keskiuralla ja sen jälkeen? salla.toppinen-tanner@ttl.fi
 8. 8. ”Ruuhkavuodet” 20 30 40 50 60 IKÄ opiskelu opiskelu opiskelu työ Perhe, muu elämä Miten yhteensovitetaan työ, opiskelu ja perhe? Miten rakentuu yksilöllinen, kestävä työura?
 9. 9. Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuneet ikäryhmän mukaan Kuva: Työolobarometri Lyly-Yrjänäinen, 2017
 10. 10. Työuran hallinta - Tunnistaa vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa - Tiedostaa työelämän tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitukset - Osaa hyödyntää ympäristön tarjoamia tiedon- ja tuenlähteitä - Kykenee asettamaan itselleen sopivia päämääriä sekä tavoittelemaan niitä sinnikkäästi.
 11. 11. Taidot työhön –ryhmävalmennus työuran hallinnan vahvistamiseksi Toteutus: 1. Kompetenssi- kartoitus 2. Ryhmä- tapaaminen 1 3. Välitehtävä: kontaktoi työnantaja 4. Ryhmä- tapaaminen 2 5. Oma suunnitelma
 12. 12. Kokemukset uravalmennuksesta (N=281) Ryhmävalmennus antoi välineitä… (%) • • Vrt. Työolobarometri 2017: Työmarkkinat koetaan entistä epävarmemmaksi riippumatta taloudellisesta suhdanteesta. salla.toppinen-tanner@ttl.fi Vain vähän Jonkin verran Paljon Oman osaamisen tunnistamiseen 11 42 47 Mahdollisista muutostilanteista selviämiseen 16 43 41 Hyvinvoinnistasi huolehtimiseen 33 45 23 Urasuunnitteluun 18 33 49 Verkostojen hoitamiseen 19 39 42 Työuran hallintaan 21 46 34 Osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamiseen 18 40 43
 13. 13. Tulokset § Taidot työhön -uravalmennus antaa mahdollisuuden tunnistaa omaa osaamista ja suunnitella omaa työuraa ja osaamisen kehittämistä. § Taidot työhön –uravalmennuksen alustavat tulokset keskiuran hallintaan myönteisiä. § Odotamme myönteisiä pitkäaikaisvaikutuksia työuraan ja osaamisen kehittämiseen.
 14. 14. Kiitos! salla.toppinen-tanner@ttl.fi Puh. 046 851 2517 @Salla_TT @taidottyohon
 15. 15. Aikuiskoulutustuen toimivuus Antti Kauhanen Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
 16. 16. Keskeiset tulokset • Aikuiskoulutustuella merkittävä positiivinen vaikutus kouluttautumiseen ja ammatin vaihtoon • Vähäinen vaikutus tuloihin ja työllisyyteen tarkasteluajanjaksolla • Aikuiskoulutustuki voisi auttaa sopeutumaan ammattirakenteiden muutoksiin, jos se kohdentuisi hieman toisin Antti Kauhanen, @Antti_Kauhanen
 17. 17. Antti Kauhanen, @Antti_Kauhanen 0 2 4 6 8 10 12 14 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eroverrokkeihin,%-yks Aikuiskoulutustuki lisää koulutusasteen ja ammatin vaihtoa Ammatin vaihto Koulutusasteen vaihto
 18. 18. Antti Kauhanen, @Antti_Kauhanen -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eroverrokkeihin,1000€ Vähäinen vaikutus ansiotuloihin vuoteen 2015 mennessä
 19. 19. Antti Kauhanen, @Antti_Kauhanen
 20. 20. Onko yritysvetoinen ammatillinen koulutus ratkaisu muuttuvan työelämän vaatimuksiin? Case Kone Hissit Oy. Kaisa Hytönen Tutkijatohtori, Turun yliopisto www.smartworkresearch.fi
 21. 21. KONEen Teollisuusoppilaitos • Hissitekniikan koulutusohjelma > hissiasentajan ammattitutkinto • Teoreettiset opinnot + käytännön harjoittelu • Mentori jokaiselle • Oppilaspalkka • KONE pyrkii tarjoamaan työpaikan koulutusohjelmasta valmistuneille Kaisa Hytönen
 22. 22. Millaisia työelämävalmiuksia koulutus kehittää? • Alakohtainen laaja-alainen ymmärrys ja tekninen osaaminen • Hyödynnettävissä muissa saman alan organisaatioissa • Yleiset työelämävalmiudet • Yhteydessä työelämässä ja yrityksen liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin • Asiakaspalveluosaaminen(”palveluyritys”), kielitaito, joustavuus ja osaamisen soveltaminen Kaisa Hytönen
 23. 23. Miten vuorovaikutus koulutuksen ja työelämän välillä rakentuu? • Yhteys koulutuksen ja yrityksen välillä on tiivis ja monitasoinen • Opiskelijoiden sitouttaminen yritykseen > työllistymisen varmuus • Opetussisältöjä pystytään kehittämään nopeasti • Teoria ja käytäntö linkittyvät tehokkaasti • Mentorointi tukee oppimista • Yritys saa osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa Kaisa Hytönen
 24. 24. Johtopäätöksiä • Yritysvetoinen ammatillinen koulutus pystyy nopeasti ja joustavasti reagoimaan työelämässä tapahtuviin muutoksiin • Uusin tieto kulkee nopeasti yrityksestä koulutukseen ja toisin päin • Aito yhteys työelämään • Teoreettinen ja käytännöllinen tieto käsi kädessä Kaisa Hytönen
 25. 25. Voidaanko yritysvetoista koulutusta soveltaa muille aloille? • Sisällölliset elementit • Rakenteelliset elementit • Joustavuuden elementit Kaisa Hytönen
 26. 26. Yritysvetoinen koulutus pystyy parhaimmillaan tarjoamaan joustavia tapoja kouluttaa työntekijöitä ja yksilöille hyvät osaamisvalmiudet kestävän työuran rakentamiseksi. Kaisa Hytönen sakahy@utu.fi www.smartworkresearch.fi
 27. 27. Jaana Laitisen kalvot eivät valitettavasti ole saatavilla.
 28. 28. Asiantuntijapaneeli Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto, @roope_uusitalo Työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät Toimitusjohtaja Katja Noponen, Katja Noponen Oy, @KatjaNoponen_Oy Johtaja Katarina Murto, edunvalvonta, STTK, @KatarinaMurto
 29. 29. Keskustelu jatkuu 10.4. klo 9–11 www.tasaarvostn.fi #työnmurros

×