SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
Tervetuloa
Työn murroksen mestarikurssille!
#työnmurros tasaarvostn.fi
WiFi: InternetW
Käyttäjä:
Salasana:
Heli Koski
Johtaja, Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot
Tutkimuspäällikkö, Etla
Päivän ohjelma klo 9–11
Johdanto:
Taidot työhön: Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto:
Ammattirakenteen muutos ja osaamistarpeet.
Tutkijapuheenvuorot:
Taidot työhön: Johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos:
Valmennuksesta tukea työuran hallintaan.
Polkuja työhön: Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, ETLA: Työssäkäyvien
aikuiskoulutustuen toimivuus.
SWiPe: Tutkijatohtori Kaisa Hytönen, Turun yliopisto: Onko yritysvetoinen
ammatillinen koulutus ratkaisu muuttuvan työelämän vaatimuksiin? Case
Kone Hissit Oy.
Promo@work: Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos: Onko
itsensä johtaminen ja hyvinvointi yrittäjien menestyksen salaisuus?
Asiantuntijapaneeli
Ammattirakenteen
muutos ja
osaamistarpeet
Roope Uusitalo
Professori, Jyväskylän yliopisto
Päivän ohjelma klo 9–11
Johdanto:
Taidot työhön: Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto:
Ammattirakenteen muutos ja osaamistarpeet.
Tutkijapuheenvuorot:
Taidot työhön: Johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos:
Valmennuksesta tukea työuran hallintaan.
Polkuja työhön: Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, ETLA: Työssäkäyvien
aikuiskoulutustuen toimivuus.
SWiPe: Tutkijatohtori Kaisa Hytönen, Turun yliopisto: Onko yritysvetoinen
ammatillinen koulutus ratkaisu muuttuvan työelämän vaatimuksiin? Case
Kone Hissit Oy.
Promo@work: Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos: Onko
itsensä johtaminen ja hyvinvointi yrittäjien menestyksen salaisuus?
Asiantuntijapaneeli
Valmennuksesta tukea työuran hallintaan
Salla Toppinen-Tanner
Johtava asiantuntija
Työterveyslaitos
@Salla_TT
Työuran aikainen osaamisen
kehittäminen on tärkeää
työllistymiskyvyn säilyttämiseksi.
Miten tuetaan elinikäisen oppimisen
toteutumista keskiuralla ja sen
jälkeen?
salla.toppinen-tanner@ttl.fi
”Ruuhkavuodet”
20 30 40 50 60 IKÄ
opiskelu
opiskelu
opiskelu
työ
Perhe, muu elämä
Miten yhteensovitetaan työ, opiskelu ja perhe?
Miten rakentuu yksilöllinen, kestävä työura?
Työnantajan maksamaan koulutukseen
osallistuneet ikäryhmän mukaan
Kuva: Työolobarometri
Lyly-Yrjänäinen, 2017
Työuran
hallinta
- Tunnistaa vahvuutensa ja
mielenkiinnon kohteensa
- Tiedostaa työelämän
tarjoamat mahdollisuudet ja
rajoitukset
- Osaa hyödyntää
ympäristön tarjoamia tiedon-
ja tuenlähteitä
- Kykenee asettamaan
itselleen sopivia päämääriä
sekä tavoittelemaan niitä
sinnikkäästi.
Taidot työhön –ryhmävalmennus
työuran hallinnan vahvistamiseksi
Toteutus:
1. Kompetenssi-
kartoitus
2. Ryhmä-
tapaaminen 1
3. Välitehtävä:
kontaktoi
työnantaja
4. Ryhmä-
tapaaminen 2
5. Oma
suunnitelma
Kokemukset uravalmennuksesta (N=281)
Ryhmävalmennus antoi välineitä… (%)
•
• Vrt. Työolobarometri 2017: Työmarkkinat koetaan entistä
epävarmemmaksi riippumatta taloudellisesta suhdanteesta.
salla.toppinen-tanner@ttl.fi
Vain vähän Jonkin
verran
Paljon
Oman osaamisen tunnistamiseen 11 42 47
Mahdollisista muutostilanteista selviämiseen 16 43 41
Hyvinvoinnistasi huolehtimiseen 33 45 23
Urasuunnitteluun 18 33 49
Verkostojen hoitamiseen 19 39 42
Työuran hallintaan 21 46 34
Osaamisen kehittämistarpeiden
tunnistamiseen
18 40 43
Tulokset
§ Taidot työhön -uravalmennus antaa
mahdollisuuden tunnistaa omaa osaamista ja
suunnitella omaa työuraa ja osaamisen
kehittämistä.
§ Taidot työhön –uravalmennuksen alustavat
tulokset keskiuran hallintaan myönteisiä.
§ Odotamme myönteisiä pitkäaikaisvaikutuksia
työuraan ja osaamisen kehittämiseen.
Kiitos!
salla.toppinen-tanner@ttl.fi
Puh. 046 851 2517
@Salla_TT
@taidottyohon
Aikuiskoulutustuen
toimivuus
Antti Kauhanen
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Keskeiset tulokset
• Aikuiskoulutustuella merkittävä positiivinen
vaikutus kouluttautumiseen ja ammatin
vaihtoon
• Vähäinen vaikutus tuloihin ja työllisyyteen
tarkasteluajanjaksolla
• Aikuiskoulutustuki voisi auttaa sopeutumaan
ammattirakenteiden muutoksiin, jos se
kohdentuisi hieman toisin
Antti Kauhanen, @Antti_Kauhanen
Antti Kauhanen, @Antti_Kauhanen
0
2
4
6
8
10
12
14
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eroverrokkeihin,%-yks Aikuiskoulutustuki lisää koulutusasteen ja ammatin
vaihtoa
Ammatin vaihto Koulutusasteen vaihto
Antti Kauhanen, @Antti_Kauhanen
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eroverrokkeihin,1000€ Vähäinen vaikutus ansiotuloihin vuoteen 2015 mennessä
Antti Kauhanen, @Antti_Kauhanen
Onko yritysvetoinen ammatillinen
koulutus ratkaisu muuttuvan työelämän
vaatimuksiin?
Case Kone Hissit Oy.
Kaisa Hytönen
Tutkijatohtori, Turun yliopisto
www.smartworkresearch.fi
KONEen Teollisuusoppilaitos
• Hissitekniikan koulutusohjelma > hissiasentajan
ammattitutkinto
• Teoreettiset opinnot + käytännön harjoittelu
• Mentori jokaiselle
• Oppilaspalkka
• KONE pyrkii tarjoamaan työpaikan
koulutusohjelmasta valmistuneille
Kaisa Hytönen
Millaisia työelämävalmiuksia
koulutus kehittää?
• Alakohtainen laaja-alainen ymmärrys ja
tekninen osaaminen
• Hyödynnettävissä muissa saman alan
organisaatioissa
• Yleiset työelämävalmiudet
• Yhteydessä työelämässä ja yrityksen
liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin
• Asiakaspalveluosaaminen(”palveluyritys”),
kielitaito, joustavuus ja osaamisen soveltaminen
Kaisa Hytönen
Miten vuorovaikutus koulutuksen ja
työelämän välillä rakentuu?
• Yhteys koulutuksen ja yrityksen välillä on tiivis ja
monitasoinen
• Opiskelijoiden sitouttaminen yritykseen >
työllistymisen varmuus
• Opetussisältöjä pystytään kehittämään nopeasti
• Teoria ja käytäntö linkittyvät tehokkaasti
• Mentorointi tukee oppimista
• Yritys saa osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa
Kaisa Hytönen
Johtopäätöksiä
• Yritysvetoinen ammatillinen koulutus pystyy
nopeasti ja joustavasti reagoimaan työelämässä
tapahtuviin muutoksiin
• Uusin tieto kulkee nopeasti yrityksestä
koulutukseen ja toisin päin
• Aito yhteys työelämään
• Teoreettinen ja käytännöllinen tieto käsi kädessä
Kaisa Hytönen
Voidaanko yritysvetoista koulutusta
soveltaa muille aloille?
• Sisällölliset elementit
• Rakenteelliset elementit
• Joustavuuden elementit
Kaisa Hytönen
Yritysvetoinen koulutus
pystyy parhaimmillaan
tarjoamaan joustavia
tapoja kouluttaa
työntekijöitä ja yksilöille
hyvät osaamisvalmiudet
kestävän työuran
rakentamiseksi.
Kaisa Hytönen
sakahy@utu.fi
www.smartworkresearch.fi
Jaana Laitisen kalvot
eivät valitettavasti ole
saatavilla.
Asiantuntijapaneeli
Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto,
@roope_uusitalo
Työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen
Yrittäjät
Toimitusjohtaja Katja Noponen, Katja Noponen Oy,
@KatjaNoponen_Oy
Johtaja Katarina Murto, edunvalvonta, STTK,
@KatarinaMurto
Keskustelu jatkuu
10.4. klo 9–11
www.tasaarvostn.fi
#työnmurros

More Related Content

What's hot

Työn murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyysTyön murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyysPauli Forma
 
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteetTyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteetJohtamisen kehittämisverkosto
 
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaTyöterveyslaitos
 
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkitTyöterveyslaitos
 
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedollaTyöhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedollaPauli Forma
 
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki TyöterveyslaitosGuy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
 
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, TampereTyöterveyslaitos
 
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?Sovelto
 
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanke. Hallituksen kärkihankkeen s...
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanke. Hallituksen kärkihankkeen s...Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanke. Hallituksen kärkihankkeen s...
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanke. Hallituksen kärkihankkeen s...Aspa Foundation
 
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen 31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen Työterveyslaitos
 
13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 Työkykyjohtaminen13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 TyökykyjohtaminenTyöterveyslaitos
 
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, TampereTyöterveyslaitos
 
Työturvallisuuden vastuunjako, Arto Pekkala, oph
Työturvallisuuden vastuunjako, Arto Pekkala, ophTyöturvallisuuden vastuunjako, Arto Pekkala, oph
Työturvallisuuden vastuunjako, Arto Pekkala, ophTHL
 
Kokko Perheystävälliset käytännöt
Kokko Perheystävälliset käytännötKokko Perheystävälliset käytännöt
Kokko Perheystävälliset käytännötTyöterveyslaitos
 
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataanTulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataanPauli Forma
 
Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014
Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014
Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014LAL Luonnontieteilijät
 

What's hot (20)

Työn murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyysTyön murros ja osatyökykyisyys
Työn murros ja osatyökykyisyys
 
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteetTyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
Tyoelämä 2020 -hanke ja työelämän tulevat haasteet
 
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
 
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
31.5.2016 Pohjois-Savon askelmerkit
 
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedollaTyöhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
Työhyvinvoinnin johtaminen tiedolla
 
Tyo tekoaly ihminen_pp2021
Tyo tekoaly ihminen_pp2021Tyo tekoaly ihminen_pp2021
Tyo tekoaly ihminen_pp2021
 
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki TyöterveyslaitosGuy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
 
Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista
Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteistaJohtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista
Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista
 
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere
 
JAMKJULKAISUJA1212011_web
JAMKJULKAISUJA1212011_webJAMKJULKAISUJA1212011_web
JAMKJULKAISUJA1212011_web
 
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
 
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanke. Hallituksen kärkihankkeen s...
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanke. Hallituksen kärkihankkeen s...Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanke. Hallituksen kärkihankkeen s...
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanke. Hallituksen kärkihankkeen s...
 
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen 31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
 
13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 Työkykyjohtaminen13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 Työkykyjohtaminen
 
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
 
Työturvallisuuden vastuunjako, Arto Pekkala, oph
Työturvallisuuden vastuunjako, Arto Pekkala, ophTyöturvallisuuden vastuunjako, Arto Pekkala, oph
Työturvallisuuden vastuunjako, Arto Pekkala, oph
 
Kokko Perheystävälliset käytännöt
Kokko Perheystävälliset käytännötKokko Perheystävälliset käytännöt
Kokko Perheystävälliset käytännöt
 
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataanTulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
Tulevaisuuden hyvinvointi perustuu dataan
 
Työyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointia
Työyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointiaTyöyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointia
Työyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointia
 
Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014
Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014
Työttömien tukeminen LAL:ssa, valtuusto 2014
 

Similar to Työn murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaa

Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014Suomen Ekonomit
 
Tutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTekes
 
Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014Tyoelama2020
 
Osaamisen kehittämisen kysely_tulokset_touko_final
Osaamisen kehittämisen kysely_tulokset_touko_finalOsaamisen kehittämisen kysely_tulokset_touko_final
Osaamisen kehittämisen kysely_tulokset_touko_finalSusannaBairoh
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaPauli Forma
 
ELY_NYT_kevat_2016_web
ELY_NYT_kevat_2016_webELY_NYT_kevat_2016_web
ELY_NYT_kevat_2016_webMika Helonsalo
 
Työn murros ja työelämän tilannekuva
Työn murros ja työelämän tilannekuvaTyön murros ja työelämän tilannekuva
Työn murros ja työelämän tilannekuvaPauli Forma
 
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaaTyöterveyslaitos
 
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteetTyöterveyslaitos
 
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamistaSovelto
 
Tietotyön tuottavuuden mittaus
Tietotyön tuottavuuden mittausTietotyön tuottavuuden mittaus
Tietotyön tuottavuuden mittausMaiju Vuolle
 
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää THL
 
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelma
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelmaTyökykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelma
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelmaTHL
 
Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi
Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksiSairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi
Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksiTHL
 
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?Petri Lempinen
 
LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palveluSovelto
 
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötHuuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötTyöterveyslaitos
 

Similar to Työn murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaa (20)

Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
Koulutuksen vaikuttavuus 11 6 2014
 
Tutustu voittajaan
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaan
 
Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014Työministeri ihalainen 29.10.2014
Työministeri ihalainen 29.10.2014
 
Osaamisen kehittämisen kysely_tulokset_touko_final
Osaamisen kehittämisen kysely_tulokset_touko_finalOsaamisen kehittämisen kysely_tulokset_touko_final
Osaamisen kehittämisen kysely_tulokset_touko_final
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
 
ELY_NYT_kevat_2016_web
ELY_NYT_kevat_2016_webELY_NYT_kevat_2016_web
ELY_NYT_kevat_2016_web
 
Työn murros ja työelämän tilannekuva
Työn murros ja työelämän tilannekuvaTyön murros ja työelämän tilannekuva
Työn murros ja työelämän tilannekuva
 
Trend watch Uravaliokunta/TEK
Trend watch Uravaliokunta/TEK Trend watch Uravaliokunta/TEK
Trend watch Uravaliokunta/TEK
 
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
 
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
 
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 
Tietotyön tuottavuuden mittaus
Tietotyön tuottavuuden mittausTietotyön tuottavuuden mittaus
Tietotyön tuottavuuden mittaus
 
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
 
Nuorten tuki -hankkeen esittely
Nuorten tuki -hankkeen esittelyNuorten tuki -hankkeen esittely
Nuorten tuki -hankkeen esittely
 
eve-esite_2016
eve-esite_2016eve-esite_2016
eve-esite_2016
 
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelma
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelmaTyökykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelma
Työkykykohjelman hankehallinnon tilaisuuden 4.2.2021 ohjelma
 
Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi
Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksiSairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi
Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi
 
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
 
LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
 
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötHuuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
 

More from Strateginen tutkimus

Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä
Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnykselläTyön murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä
Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnykselläStrateginen tutkimus
 
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessa
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessaTyön murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessa
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessaStrateginen tutkimus
 
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenvetoSyrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenvetoStrateginen tutkimus
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäSyrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäStrateginen tutkimus
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017Strateginen tutkimus
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017Strateginen tutkimus
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetSyrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetStrateginen tutkimus
 

More from Strateginen tutkimus (7)

Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä
Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnykselläTyön murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä
Työn murroksen mestarikurssi osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä
 
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessa
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessaTyön murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessa
Työn murroksen mestarikurssi osa 1: Työ tulevaisuudessa
 
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenvetoSyrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto
Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäSyrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa -diat 4.4.2017
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesityksetSyrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa -diaesitykset
 

Työn murroksen mestarikurssi 3: Työ opettaa

 • 1. Tervetuloa Työn murroksen mestarikurssille! #työnmurros tasaarvostn.fi WiFi: InternetW Käyttäjä: Salasana:
 • 2. Heli Koski Johtaja, Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot Tutkimuspäällikkö, Etla
 • 3. Päivän ohjelma klo 9–11 Johdanto: Taidot työhön: Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto: Ammattirakenteen muutos ja osaamistarpeet. Tutkijapuheenvuorot: Taidot työhön: Johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos: Valmennuksesta tukea työuran hallintaan. Polkuja työhön: Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, ETLA: Työssäkäyvien aikuiskoulutustuen toimivuus. SWiPe: Tutkijatohtori Kaisa Hytönen, Turun yliopisto: Onko yritysvetoinen ammatillinen koulutus ratkaisu muuttuvan työelämän vaatimuksiin? Case Kone Hissit Oy. Promo@work: Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos: Onko itsensä johtaminen ja hyvinvointi yrittäjien menestyksen salaisuus? Asiantuntijapaneeli
 • 5.
 • 6. Päivän ohjelma klo 9–11 Johdanto: Taidot työhön: Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto: Ammattirakenteen muutos ja osaamistarpeet. Tutkijapuheenvuorot: Taidot työhön: Johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos: Valmennuksesta tukea työuran hallintaan. Polkuja työhön: Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, ETLA: Työssäkäyvien aikuiskoulutustuen toimivuus. SWiPe: Tutkijatohtori Kaisa Hytönen, Turun yliopisto: Onko yritysvetoinen ammatillinen koulutus ratkaisu muuttuvan työelämän vaatimuksiin? Case Kone Hissit Oy. Promo@work: Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos: Onko itsensä johtaminen ja hyvinvointi yrittäjien menestyksen salaisuus? Asiantuntijapaneeli
 • 7. Valmennuksesta tukea työuran hallintaan Salla Toppinen-Tanner Johtava asiantuntija Työterveyslaitos @Salla_TT
 • 8. Työuran aikainen osaamisen kehittäminen on tärkeää työllistymiskyvyn säilyttämiseksi. Miten tuetaan elinikäisen oppimisen toteutumista keskiuralla ja sen jälkeen? salla.toppinen-tanner@ttl.fi
 • 9. ”Ruuhkavuodet” 20 30 40 50 60 IKÄ opiskelu opiskelu opiskelu työ Perhe, muu elämä Miten yhteensovitetaan työ, opiskelu ja perhe? Miten rakentuu yksilöllinen, kestävä työura?
 • 10. Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuneet ikäryhmän mukaan Kuva: Työolobarometri Lyly-Yrjänäinen, 2017
 • 11. Työuran hallinta - Tunnistaa vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa - Tiedostaa työelämän tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitukset - Osaa hyödyntää ympäristön tarjoamia tiedon- ja tuenlähteitä - Kykenee asettamaan itselleen sopivia päämääriä sekä tavoittelemaan niitä sinnikkäästi.
 • 12. Taidot työhön –ryhmävalmennus työuran hallinnan vahvistamiseksi Toteutus: 1. Kompetenssi- kartoitus 2. Ryhmä- tapaaminen 1 3. Välitehtävä: kontaktoi työnantaja 4. Ryhmä- tapaaminen 2 5. Oma suunnitelma
 • 13. Kokemukset uravalmennuksesta (N=281) Ryhmävalmennus antoi välineitä… (%) • • Vrt. Työolobarometri 2017: Työmarkkinat koetaan entistä epävarmemmaksi riippumatta taloudellisesta suhdanteesta. salla.toppinen-tanner@ttl.fi Vain vähän Jonkin verran Paljon Oman osaamisen tunnistamiseen 11 42 47 Mahdollisista muutostilanteista selviämiseen 16 43 41 Hyvinvoinnistasi huolehtimiseen 33 45 23 Urasuunnitteluun 18 33 49 Verkostojen hoitamiseen 19 39 42 Työuran hallintaan 21 46 34 Osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamiseen 18 40 43
 • 14. Tulokset § Taidot työhön -uravalmennus antaa mahdollisuuden tunnistaa omaa osaamista ja suunnitella omaa työuraa ja osaamisen kehittämistä. § Taidot työhön –uravalmennuksen alustavat tulokset keskiuran hallintaan myönteisiä. § Odotamme myönteisiä pitkäaikaisvaikutuksia työuraan ja osaamisen kehittämiseen.
 • 17. Keskeiset tulokset • Aikuiskoulutustuella merkittävä positiivinen vaikutus kouluttautumiseen ja ammatin vaihtoon • Vähäinen vaikutus tuloihin ja työllisyyteen tarkasteluajanjaksolla • Aikuiskoulutustuki voisi auttaa sopeutumaan ammattirakenteiden muutoksiin, jos se kohdentuisi hieman toisin Antti Kauhanen, @Antti_Kauhanen
 • 18. Antti Kauhanen, @Antti_Kauhanen 0 2 4 6 8 10 12 14 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eroverrokkeihin,%-yks Aikuiskoulutustuki lisää koulutusasteen ja ammatin vaihtoa Ammatin vaihto Koulutusasteen vaihto
 • 19. Antti Kauhanen, @Antti_Kauhanen -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eroverrokkeihin,1000€ Vähäinen vaikutus ansiotuloihin vuoteen 2015 mennessä
 • 21. Onko yritysvetoinen ammatillinen koulutus ratkaisu muuttuvan työelämän vaatimuksiin? Case Kone Hissit Oy. Kaisa Hytönen Tutkijatohtori, Turun yliopisto www.smartworkresearch.fi
 • 22. KONEen Teollisuusoppilaitos • Hissitekniikan koulutusohjelma > hissiasentajan ammattitutkinto • Teoreettiset opinnot + käytännön harjoittelu • Mentori jokaiselle • Oppilaspalkka • KONE pyrkii tarjoamaan työpaikan koulutusohjelmasta valmistuneille Kaisa Hytönen
 • 23. Millaisia työelämävalmiuksia koulutus kehittää? • Alakohtainen laaja-alainen ymmärrys ja tekninen osaaminen • Hyödynnettävissä muissa saman alan organisaatioissa • Yleiset työelämävalmiudet • Yhteydessä työelämässä ja yrityksen liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin • Asiakaspalveluosaaminen(”palveluyritys”), kielitaito, joustavuus ja osaamisen soveltaminen Kaisa Hytönen
 • 24. Miten vuorovaikutus koulutuksen ja työelämän välillä rakentuu? • Yhteys koulutuksen ja yrityksen välillä on tiivis ja monitasoinen • Opiskelijoiden sitouttaminen yritykseen > työllistymisen varmuus • Opetussisältöjä pystytään kehittämään nopeasti • Teoria ja käytäntö linkittyvät tehokkaasti • Mentorointi tukee oppimista • Yritys saa osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa Kaisa Hytönen
 • 25. Johtopäätöksiä • Yritysvetoinen ammatillinen koulutus pystyy nopeasti ja joustavasti reagoimaan työelämässä tapahtuviin muutoksiin • Uusin tieto kulkee nopeasti yrityksestä koulutukseen ja toisin päin • Aito yhteys työelämään • Teoreettinen ja käytännöllinen tieto käsi kädessä Kaisa Hytönen
 • 26. Voidaanko yritysvetoista koulutusta soveltaa muille aloille? • Sisällölliset elementit • Rakenteelliset elementit • Joustavuuden elementit Kaisa Hytönen
 • 27. Yritysvetoinen koulutus pystyy parhaimmillaan tarjoamaan joustavia tapoja kouluttaa työntekijöitä ja yksilöille hyvät osaamisvalmiudet kestävän työuran rakentamiseksi. Kaisa Hytönen sakahy@utu.fi www.smartworkresearch.fi
 • 28. Jaana Laitisen kalvot eivät valitettavasti ole saatavilla.
 • 29. Asiantuntijapaneeli Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto, @roope_uusitalo Työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät Toimitusjohtaja Katja Noponen, Katja Noponen Oy, @KatjaNoponen_Oy Johtaja Katarina Murto, edunvalvonta, STTK, @KatarinaMurto
 • 30. Keskustelu jatkuu 10.4. klo 9–11 www.tasaarvostn.fi #työnmurros