Successfully reported this slideshow.

Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto

0

Share

Loading in …3
×
1 of 15
1 of 15

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto

 1. 1. Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat Seminaarisarjan yhteenveto
 2. 2. Teemat & lähtökohdat Syrjäytymisen ehkäiseminen… 1. …varhaislapsuudessa 2. …nuoruudessa ja koulutuksessa 3. …työiässä 4. …eläkeiässä
 3. 3. Strategisen tutkimuksen yhteistyön tulos Tutkittua tietoa ja siihen perustuvia ratkaisuehdotuksia 3 STN-ohjelmasta, 10 STN-konsortiosta ja noin 15 organisaatiosta
 4. 4. 33 + 3 askelta eriarvoisuuden vähentäjille
 5. 5. Periytyvä huono-osaisuus • lapsiköyhyyden ratkaisu löytyy työtä tukevista toimista, eikä niinkään kannustimien kohentamisesta • lapsiperheiden toimeentulotuen asiakkuuden vähentäminen ja ehkäiseminen huolehtimalla ensisijaisen sosiaaliturvan tasosta • kaikille maksuton toisen asteen tutkinto • tuloerojen tasaaminen ja huono-osaisuuden vähentäminen (sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen resurssien tasaaminen)
 6. 6. Varhaislapsuus • laadukas päivähoitoympäristö yhä suuremmalle osalle lapsista • voimakkaampi päivähoidon tukeminen maahanmuuttajalapsille • päivähoidossa vältettävä segregaatiota • varhaiskasvatus- ja lastenhoitopolitiikka tulee rakentaa kokonaisuutena
 7. 7. Lasten mielenterveys • palvelut järjestettävä niitä tarvitsevien näkökulmasta • kohdennetut ohjelmat riskiryhmille (eri solmukohtiin kohdistettu hoito) • ennaltaehkäisy olisi halvempaa (tässäkin asiassa): valtaosa kustannuksista menee korjaaviin palveluihin • universaalit ohjelmat koko väestölle (ennaltaehkäisy) • tietoa mielenterveydestä lisättävä
 8. 8. Lapset ja työelämä • yksinhuoltajien työn kannattavuuden lisääminen toimeentuloa vaarantamatta • miesten vanhempainvapaiden nykyistä selvempi edistäminen lainsäädännön avulla • mahdollisuus joustavaan lastenhoidon saantiin
 9. 9. Koulutus • yksilöllisempää pedagogiikkaa ja alueellista valinnaisuutta sisältöihin • joustavuutta peruskoulun rakenteisiin, ainevalikoimaan ja opiskelutapoihin • taidekasvatusta kouluihin • pojat huomioiva taidekasvatus • Perusopetuslain päivitys ja laajennus ammatilliseen ja lukiolakiin • velvoite siirtymäsuunnitteluun ja tehostettuun opinto- ohjaukseen • erityisopettajia kokoaikatöihin, opinto-ohjaajien työtä kohdennettava erityisohjaukseen ja lukioihin erityisopettajia
 10. 10. Sukupuoli ja seksuaalisuus • sukupuolen vahvistamista koskeva laki pitäisi pikaisesti uudistaa ihmisoikeuksia ja yksilön itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi • seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus mukaan suunnittelutyöhön • sukupuolivähemmistöjen pääsyä oikea-aikaisesti korjausprosessiin tulee helpottaa • oppilaitosten ja työpaikkojen sekä työttömille suunnattuja terveys-, ohjaus-, ja tukipalveluja kehitettävä sellaisiksi, että ne aktiivisesti tukisivat sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden haasteissa
 11. 11. Työelämä, työkyky ja terveys • viranomaisten tunnistettava työttömän työkykyongelmat ja ohjattava tarvittavien palveluiden piiriin • sote-palveluiden oltava yhtä helposti saatavilla työttömille ja työllisille • työn ulkopuolella olevien etuusjärjestelmän ajatteleminen uudella tavalla
 12. 12. Eläkeikä • toimeentuloturvan taso ja tasokorotusten kohdentaminen • kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarve: • Universaalin politiikan lisäksi tarve myös kohdennetulle politiikalle • Elämänlaadun takaaminen tavoitteeksi • kulttuuri ja taide huomioitava myös sote-palveluissa
 13. 13. Isoja linjoja tiivistetysti • huomio köyhyyttä, tuloeroja ja eriarvoisuutta vähentäviin laajavaikutteisiin toimiin • palveluiden ja tulonsiirtojen rahoitus oikeudenmukaisella veropolitiikalla • elinympäristön muokkaaminen tukemaan terveellisiä elämäntapoja
 14. 14. Tutkimustoiminta on yhä käynnissä Vuoden 2015 teemojen hankkeet olleet käynnissä 1,5 vuotta Vuoden 2016 teemojen hankkeet olleet käynnissä alle vuoden Seuraa: www.aka.fi/stn
 15. 15. Mikko Niemelä professori, Turun yliopisto tutkimusprofessori, Kela mikko.niemela@utu.fi

×