Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto

Prof. Mikko Niemelä (Turun yliopisto) veti yhteen Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssilla keskustellut aiheet, ja esitteli 33+3 askelta eriarvoisuuden vähentäjille.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat: Seminaarisarjan yhteenveto

 1. 1. Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat Seminaarisarjan yhteenveto
 2. 2. Teemat & lähtökohdat Syrjäytymisen ehkäiseminen… 1. …varhaislapsuudessa 2. …nuoruudessa ja koulutuksessa 3. …työiässä 4. …eläkeiässä
 3. 3. Strategisen tutkimuksen yhteistyön tulos Tutkittua tietoa ja siihen perustuvia ratkaisuehdotuksia 3 STN-ohjelmasta, 10 STN-konsortiosta ja noin 15 organisaatiosta
 4. 4. 33 + 3 askelta eriarvoisuuden vähentäjille
 5. 5. Periytyvä huono-osaisuus • lapsiköyhyyden ratkaisu löytyy työtä tukevista toimista, eikä niinkään kannustimien kohentamisesta • lapsiperheiden toimeentulotuen asiakkuuden vähentäminen ja ehkäiseminen huolehtimalla ensisijaisen sosiaaliturvan tasosta • kaikille maksuton toisen asteen tutkinto • tuloerojen tasaaminen ja huono-osaisuuden vähentäminen (sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen resurssien tasaaminen)
 6. 6. Varhaislapsuus • laadukas päivähoitoympäristö yhä suuremmalle osalle lapsista • voimakkaampi päivähoidon tukeminen maahanmuuttajalapsille • päivähoidossa vältettävä segregaatiota • varhaiskasvatus- ja lastenhoitopolitiikka tulee rakentaa kokonaisuutena
 7. 7. Lasten mielenterveys • palvelut järjestettävä niitä tarvitsevien näkökulmasta • kohdennetut ohjelmat riskiryhmille (eri solmukohtiin kohdistettu hoito) • ennaltaehkäisy olisi halvempaa (tässäkin asiassa): valtaosa kustannuksista menee korjaaviin palveluihin • universaalit ohjelmat koko väestölle (ennaltaehkäisy) • tietoa mielenterveydestä lisättävä
 8. 8. Lapset ja työelämä • yksinhuoltajien työn kannattavuuden lisääminen toimeentuloa vaarantamatta • miesten vanhempainvapaiden nykyistä selvempi edistäminen lainsäädännön avulla • mahdollisuus joustavaan lastenhoidon saantiin
 9. 9. Koulutus • yksilöllisempää pedagogiikkaa ja alueellista valinnaisuutta sisältöihin • joustavuutta peruskoulun rakenteisiin, ainevalikoimaan ja opiskelutapoihin • taidekasvatusta kouluihin • pojat huomioiva taidekasvatus • Perusopetuslain päivitys ja laajennus ammatilliseen ja lukiolakiin • velvoite siirtymäsuunnitteluun ja tehostettuun opinto- ohjaukseen • erityisopettajia kokoaikatöihin, opinto-ohjaajien työtä kohdennettava erityisohjaukseen ja lukioihin erityisopettajia
 10. 10. Sukupuoli ja seksuaalisuus • sukupuolen vahvistamista koskeva laki pitäisi pikaisesti uudistaa ihmisoikeuksia ja yksilön itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi • seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus mukaan suunnittelutyöhön • sukupuolivähemmistöjen pääsyä oikea-aikaisesti korjausprosessiin tulee helpottaa • oppilaitosten ja työpaikkojen sekä työttömille suunnattuja terveys-, ohjaus-, ja tukipalveluja kehitettävä sellaisiksi, että ne aktiivisesti tukisivat sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden haasteissa
 11. 11. Työelämä, työkyky ja terveys • viranomaisten tunnistettava työttömän työkykyongelmat ja ohjattava tarvittavien palveluiden piiriin • sote-palveluiden oltava yhtä helposti saatavilla työttömille ja työllisille • työn ulkopuolella olevien etuusjärjestelmän ajatteleminen uudella tavalla
 12. 12. Eläkeikä • toimeentuloturvan taso ja tasokorotusten kohdentaminen • kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarve: • Universaalin politiikan lisäksi tarve myös kohdennetulle politiikalle • Elämänlaadun takaaminen tavoitteeksi • kulttuuri ja taide huomioitava myös sote-palveluissa
 13. 13. Isoja linjoja tiivistetysti • huomio köyhyyttä, tuloeroja ja eriarvoisuutta vähentäviin laajavaikutteisiin toimiin • palveluiden ja tulonsiirtojen rahoitus oikeudenmukaisella veropolitiikalla • elinympäristön muokkaaminen tukemaan terveellisiä elämäntapoja
 14. 14. Tutkimustoiminta on yhä käynnissä Vuoden 2015 teemojen hankkeet olleet käynnissä 1,5 vuotta Vuoden 2016 teemojen hankkeet olleet käynnissä alle vuoden Seuraa: www.aka.fi/stn
 15. 15. Mikko Niemelä professori, Turun yliopisto tutkimusprofessori, Kela mikko.niemela@utu.fi

×