Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тест 4г

987 views

Published on

4-j angi

 • Be the first to comment

тест 4г

 1. 1. нүүр  Цахим нүүрСургууль 79-р сургуульАнги,бүлэг 4гСурагчийн нэр СайнзаяаБичиж дуусаад Ctrl+S дарна уу                    Хувилбар 1                     Хувилбар 2 Хуудас 1
 2. 2. нүүр  Хичээлийн нэр Хичээлийн сэдэв Огноо                 Хувилбар 2                     Хувилбар 3 Хуудас 2
 3. 3. нүүр Хуудас 3
 4. 4. Тест1 Тест 1Хичээл: Монгол хэл Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3Хариулт 1 Харьяалахын тийн ялгалтай үгийг сонго а. Ардын б. Засаг 2 “Хуруувчийг” үгийн язгуур аль нь вэ? а. хур б. хуруу 3 Нэр үгэнд хэдэн тийн ялгал байдаг вэ? а. 5 б. 6 4 үйл үгийн “х” -ийн өмнө орсон балархай эгшиг …........ а. гээгдэхгүй б. гээгдэнэ 5 Ялгах эгшигтэй үгийг сонго а. Сонин, сэтгүүл б. Сандал, авдар 6 Хүнийг нэрлэсэн зүйлчлэлийг олоорой а. Сувд, Бат, Алдар б. Аав. Ах, Эгч 7 Үеэр зөв таслан бичээрэй. а. Мэнд+чил+гээ+ний б. Мэндчил+гээний 8 Язгуур + дагавар + олон тоо + тийн ялгал загварт тох а. Тоглоомуудыг б. Талбаруудаас 9 Өгөх оршихын “т” нөхцөлийг зөв залгаарай. а. нар+т хүн+т б. алдар+т дарга+т 10 Заахийн тийн ялгалын -ийг нөхцөлийг аль үгэнд бичих а. дарга б. ах Хуудас 4
 5. 5. Тест1Хуудас 5
 6. 6. Тест1Хариултын хуудас 4 5 6 7 8 9 10лтай үгийг сонго в. талаар г. надтай ур аль нь вэ? в. хуруувч г. хуруувчийглгал байдаг вэ? в. 7 г. 8орсон балархай эгшиг …............. в хаалга, торго , саатналэлийг олоорой в. Гар, цариа, бие г. Ном, дэвтэр, бал в. Мэн+д+чил+гээ+ний г. Мэн+д+чи+л+гээ+нийн тоо + тийн ялгал загварт тохирох үгийг бичээрэй. в. Монголчууд г. Номнылийг зөв залгаарай. в. хүмүүс+т, алдар+т г. олон+т, нэр+тийг нөхцөлийг аль үгэнд бичих вэ? в. тоглоом г. нутаг Хуудас 6
 7. 7. Тест1Хуудас 7
 8. 8. Тест1Хуудас 8
 9. 9. Тест1Хуудас 9
 10. 10. Тест1Хуудас 10
 11. 11. Тест1Хуудас 11
 12. 12. тест2 Тест 2хичээл: Математик Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3Хариулт 1 Хуудас 12
 13. 13. тест24 5 6 Хуудас 13
 14. 14. тест3 Тест 3хичээл:  Байгалийн ухаан  Хариултын хуудас  Хуудас 14
 15. 15. тест3Хариултын хуудас  Хуудас 15
 16. 16. дүн Цахим нүүрСургууль #NAME?Анги,бүлэг 4гСурагчийн нэр СайнзаяаБичиж дуусаад Ctrl+S дарна уу Үнэгээ харах хэсэг                    Хувилбар 1                     Хувилбар 2Асуулт Оноо Хариулт Асуулт 1 0 буруу 1 2 0 буруу 2 3 0 буруу 3 4 0 буруу 4 5 0 буруу 5 6 0 буруу 6 7 0 буруу 7 8 0 буруу 8 9 0 буруу 9 10 0 буруу 10 авах оноо 10 авах оноо авсан оноо 0 авсан оноо зөв хариулт 0 зөв хариулт буруу хариулт 10 буруу хариулт хувь 0 хувь Үсгэн үнэлгээ F Үсгэн үнэлгээхангалтгүй хангалтгүй Хуудас 16
 17. 17. дүнХуудас 17
 18. 18. дүн Хичээлийн нэр 0 Хичээлийн сэдэв Нэр үг Огноо 03/10/11                    Хувилбар 2                     Хувилбар 3 Оноо Хариулт Асуулт Оноо Хариулт буруу 1 буруу буруу 2 буруу буруу 3 буруу буруу 4 буруу буруу 5 буруу буруу 6 буруу буруу 7 буруу буруу 8 буруу буруу 9 буруу буруу 10 буруу авах оноо 10 авах оноо 10 авсан оноо 0 авсан оноо 0 зөв хариулт 0 зөв хариулт 0буруу хариулт 10 буруу хариулт 10 хувь 0 хувь 0Үсгэн үнэлгээ F Үсгэн үнэлгээ F хангалтгүй Хуудас 18
 19. 19. дүнХуудас 19
 20. 20. дүнХуудас 20
 21. 21. дүнХуудас 21

×