Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next

4

Share

Các vấn đề trong Quản trị Nhân sự tại Doanh nghiệp Việt Nam

Trong buổi Seminar HR Tech and Analytics diễn ra ngày 29/05/2018, PGS.TSKH Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã chia sẻ "Các vấn đề trong quản trị nhân sự tại các Doanh nghiệp Việt Nam", trong đó có đề cập:
1. 10 đặc điểm của người Việt
2. Các mối lo chung của doanh nghiệp Việt về nhân sự
3. Các mối lo riêng của nghề nhân sự tại Việt Nam
4. Các giải pháp đang được thực hiện
5. Các vấn đề chưa được giải quyết

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Các vấn đề trong Quản trị Nhân sự tại Doanh nghiệp Việt Nam

 1. 1. Ng i trình bày: PGS, TSKH. Nguy n Văn Minhườ ễ minhnv@ftu.edu.vn || 0983 118 969 http://www.ieit.edu.vn 30/05/18(C) NVM, 20181 CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (Institute of Economics and International Trade – iEIT)
 2. 2. N i dungộ 10 đ c đi m c a ng i Vi tặ ể ủ ườ ệ Các m i lo chung c a doanh nghi p Vi t v nhân số ủ ệ ệ ề ự Các m i lo riêng c a ngh nhân s t i Vi t Namố ủ ề ự ạ ệ Các gi i pháp đang đ c th c hi nả ượ ự ệ Các v n đ ch a đ c gi i quy tấ ề ư ượ ả ế 30/05/18(C) NVM, 20182
 3. 3. Con ng i quy t đ nh t t c !ườ ế ị ấ ả 30/05/18(C) NVM, 20183
 4. 4. Chính con ng i cũng phá h ng t t c !ườ ỏ ấ ả 30/05/18(C) NVM, 20184
 5. 5. 10 đ c đi m c a ng i Vi t?ặ ể ủ ườ ệ 1.C n cù lao đ ng song d th a mãn nên tâm lý h ng th còn n ng.ầ ộ ễ ỏ ưở ụ ặ 2.Thông minh, sáng t o, song ch có tính ch t đ i phó, thi u t m t duy dài h n, ch đ ng.ạ ỉ ấ ố ế ầ ư ạ ủ ộ 3.Khéo léo, song không duy trì đ n cùng (ít quan tâm đ n s hoàn thi n cu i cùng c a s nế ế ự ệ ố ủ ả ph m).ẩ 4.V a th c t , v a m m ng, song l i không có ý th c nâng lên thành lý lu n.ừ ự ế ừ ơ ộ ạ ứ ậ 5.Ham h c h i, có kh năng ti p thu nhanh, song ít khi h c "đ n đ u đ n đuôi" nên ki nọ ỏ ả ế ọ ế ầ ế ế th c không h th ng, m t c b n. Ngoài ra, h c t p không ph i là m c tiêu t thân c aứ ệ ố ấ ơ ả ọ ậ ả ụ ự ủ m i ng i Vi t Nam (nh h c vì gia đình, l n lên h c vì sĩ di n, vì ki m công ăn vi c làm, ítỗ ườ ệ ỏ ọ ớ ọ ệ ế ệ vì chí khí, đam mê). 6.X i l i, chi u khách, song không b n.ở ở ề ề 7.Ti t ki m, song nhi u khi hoang phí vì nh ng m c tiêu vô b (sĩ di n, khoe khoang, thíchế ệ ề ữ ụ ổ ệ h n đ i).ơ ờ 8.Có tinh th n đoàn k t, t ng thân, t ng ái, song h u nh ch trong nh ng hoàn c nh,ầ ế ươ ươ ầ ư ỉ ữ ả tr ng h p khó khăn, b n hàn. Còn trong đi u ki n s ng t t h n, giàu có h n thì tinhườ ợ ầ ề ệ ố ố ơ ơ th n này r t ít xu t hi n.ầ ấ ấ ệ 9.Yêu hòa bình, nh n nh n, song nhi u khi l i hi u th ng vì nh ng lý do t ái, l t v t, đánhẫ ị ề ạ ế ắ ữ ự ặ ặ m t đ i c c.ấ ạ ụ 10.Thích t t p, nh ng l i thi u tính liên k t đ t o ra s c m nh (cùng m t vi c, m tụ ậ ư ạ ế ế ể ạ ứ ạ ộ ệ ộ ng i làm thì t t, ba ng i làm thì kém, b y ng i làm thì h ng)ườ ố ườ ả ườ ỏ . 30/05/18(C) NVM, 20185
 6. 6. Đi u gì d n đ n s s p đ ?ề ẫ ế ự ụ ổ Xung đột lợi ích Khủng hoảng quản trị 30/05/18(C) NVM, 20186
 7. 7. Các m i lo chung v nhân s đ iố ề ự ố v i doanh nghi p Vi t Namớ ệ ệ Năng su t th pấ ấ K lu t kémỷ ậ 30/05/18(C) NVM, 20187
 8. 8. Các m i lo chung v nhân s đ iố ề ự ố v i doanh nghi p Vi t Namớ ệ ệ Thiếu chí tiến thủ Thụ động trong công việc 30/05/18(C) NVM, 20188
 9. 9. Các m i lo chung v nhân s đ iố ề ự ố v i doanh nghi p Vi t Namớ ệ ệ Thiếu người làm được việc Lại hay nhảy việc 30/05/18(C) NVM, 20189
 10. 10. Các m i lo riêng c a ngh nhân số ủ ề ự 30/05/18(C) NVM, 201810
 11. 11. Các gi i pháp đang đ c th c hi nả ượ ự ệ 30/05/18(C) NVM, 201811
 12. 12. Các v n đ ch a đ c gi i quy tấ ề ư ượ ả ế 30/05/18(C) NVM, 201812
 13. 13. 30/05/18(C) NVM, 201813
 14. 14. Cám n s quan tâm c a Quý v !ơ ự ủ ị 30/05/18(C) NVM, 201814 PGS, TSKH. NGUYỄN VĂN MINH, VIỆN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (iEIT) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 098 311 89 69|| minhnv@ftu.edu.vn || tomaha.net
 • NguynBnh126

  Nov. 12, 2020
 • ThanhNguyn459

  Nov. 2, 2020
 • HThThanhTrc

  Jun. 6, 2019
 • NhanTri5

  Jun. 5, 2018

Trong buổi Seminar HR Tech and Analytics diễn ra ngày 29/05/2018, PGS.TSKH Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế đã chia sẻ "Các vấn đề trong quản trị nhân sự tại các Doanh nghiệp Việt Nam", trong đó có đề cập: 1. 10 đặc điểm của người Việt 2. Các mối lo chung của doanh nghiệp Việt về nhân sự 3. Các mối lo riêng của nghề nhân sự tại Việt Nam 4. Các giải pháp đang được thực hiện 5. Các vấn đề chưa được giải quyết

Views

Total views

515

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

408

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×