Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici

Ad

Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
MAJDA GOMINŠEK, VERLAG DASHÖFER

Ad

PROGRAM
•Zakonske podlage
•Postopki v javnem zavodu
•Uporaba kartic in omejitve pri poslovanju
•Vprašanja in odgovori

Ad

Zakonska podlaga
• plačilni sistem se v JZ opravlja v skladu z 25. členom
Zakona o opravljanju plačilnih storitev za prora...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 8 Ad
1 of 8 Ad

More Related Content

More from Igor Zemljič

Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici

  1. 1. Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici MAJDA GOMINŠEK, VERLAG DASHÖFER
  2. 2. PROGRAM •Zakonske podlage •Postopki v javnem zavodu •Uporaba kartic in omejitve pri poslovanju •Vprašanja in odgovori
  3. 3. Zakonska podlaga • plačilni sistem se v JZ opravlja v skladu z 25. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike - račune EZR preko UJP •JZ lahko odpirajo samo posebne račune z ničelnim stanjem •JZ lahko uporablja plačilne kartice
  4. 4. •Pred uporabo plačilne kartice mora JZ sprejeti poseben akt – pravilnik oziroma pravila o materialnem in finančnem poslovanju •Ta pravila sprejme svet zavoda •V teh pravilih JZ natančno določi pravila uporabe plačilne kartice: (določimo osebe, ki bodo uporabljale te kartice, za katere namene bo uporaba (materialni stroški, stroški na službeni poti, plačila preko interneta,…)
  5. 5. Interni akt - vsebina •Določiti limit uporabe po osebi – mesečno •Plačila morajo biti ustrezno dokumentirana •Kaj se zgodi, če uporabnik prekorači limit ali neupravičeno –ni dokumentov za uporabo? – bremeni uporabnika ob prvi naslednji plači
  6. 6. Pozornost na …. •Poraba plačilne kartice mora biti predvidena v finančnem planu JZ – zagotovljena finančna sredstva za poravnavo •Pozornost pri izbiri ponudnika PK (glede višine provizije)
  7. 7. Računovodsko evidentiranje •Prejem računa: strošek 46, ddv/ račun dobavitelja •Plačilo dobavitelju: dobavitelj/obveznost do izdajatelja PK (v skupini 26) •Po izpisku EZR(priloga obvestila izdajatelja PK): obveznost do izdajatelja PK(26)/110
  8. 8. •Vaša vprašanja: •majda.gominsek@siol.net

×