Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire

Igor Zemljič
Igor ZemljičLibrarian at Institute for contemporary history
Andreja Krajnc Vobovnik
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v
COBIB in vodenje povezav ze e-vire
2/32© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015
Baza podatkov ELINKS
• IZUM je leta 2001 na pobudo CTK vzpostavil referenčno bazo
podatkov ELINKS za vpis in vzdrževanje dostopa za elektronske
revije, ki jih ponujajo različni informacijski servisi
• postopek se je leta 2013 razširil na paketni vpis bibliografskih
zapisov in vzdrževanje dostopa za e-knjige in leto kasneje za
obogatitev bibliografskih zapisov z različnimi povezavami do
repozitorija, knjižnih ocen ipd.
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 3/32
Baza podatkov ELINKS
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 4/32
Knjižnice in konzorciji
ustanova število zapisov ponudnik
COSEC 72.000 EBSCO, Emerald, Sage Journals, Oxford
Journals, dLib.si
CTK (konzorcij) 32.000 ScienceDirect (e-revije , e-knjige),
SpringerLink (e-revije, e-knjige),
IEEE Journals, Wiley, IOS, IOP, ACS, JSTOR ...
IZUM (konzorcij) 20.000 ProQuest
PRFLJ 900 HeinOnline
SIKKP 700 DobreKnjige
SAZU 100 ScienceDirect Earth
skupaj 125.700
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 5/32
Ponudniki
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 6/32
Ponudniki
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 7/32
Prirast zapisov
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015
e-revije
e-knjige
povezave
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 8/32
Število zapisov
april 2015
e-revije
48.000
e-knjige
22.000
povezave
56.000
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 9/32
Seznam za vpis dostopa e-revij
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 10/32
Seznam zapisov za e-revijo v ELINKS
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 11/32
Zapis posameznega ponudnika za e-revijo v ELINKS
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 12/32
Zapis za e-revijo v COBIB
ID=512323097 K V4 31.07.2004 KNT::IZUM_ Updated: 29.11.2013 CEKLJ::MOJCAO KAT3: C3
001 an - nov zapis bl - elektronski vir cs - serijska publikacija d0 - ni hierarhičnega odnosa
7ba - latinica
011 e1541-132X
040 aRPRECJ
100 ba - kontinuirani vir, ki še izhaja c2002 d9999 hslv - slovenski lba - latinica
1010 aeng - angleški
102 ausa - Združene države Amerike
110 aa - periodična publikacija bh - četrtletno
2001 aReview of policy research
210 aKnoxville, Tenn. cUniversity of Tennessee, Energy, Environment & Resources Center
300 aZapis je avtomatsko prenesen iz baze ISSN
430 x0278-4416 (KT=Policy studies review)
517 aRPR
5300 aThe review of policy research bOnline
531 aRev. policy res. bOnline
675 c35 - Javna uprava
71100 aUniversity of Tennessee, Knoxville. Energy, Environment, and Resources Center.
71100 aPolicy Studies Organization
se nadaljuje
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 13/32
Zapis za e-revijo v COBIB
85641 9Wiley Online Library uhttp://www.onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1541-1338/issues
zCelotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM, UP, IJS, OILJ, KI, SBCE, UKCMB od 1998 do 2013
zFull text accessible to the users of CTK, NUK, UL, UM, UP, IJS, OILJ, KI, SBCE, UKCMB since 1998 - 2013
85641 9EBSCO Publishing - ASC uhttp://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=%22MJJ%22&scope=site
zCelotno besedilo dostopno za člane konzorcija COSEC z akademsko licenco zFull-texts available to COSEC
consortium members with academic licence http://www.nuk.uni-lj.si/cosec/naroceni.asp#ebsco zCelotno besedilo
dostopno od Jun 2002- zFull text available since Jun 2002-
85641 9EBSCO Publishing - ASP uhttp://search.ebscohost.com/direct.asp?db=aph&jid=%22MJJ%22&scope=site
zCelotno besedilo dostopno za člane konzorcija COSEC z licenco za splošne knjižnice zFull-texts available to COSEC
consortium members with public library licence http://www.nuk.uni-lj.si/cosec/naroceni.asp#ebsco zCelotno
besedilo dostopno od Jun 2002- zFull text available since Jun 2002-
85641 9EBSCO Publishing - BSP etc. uhttp://search.ebscohost.com/direct.asp?db=buh&jid=%22MJJ%22&scope=site
zCelotno besedilo dostopno za člane konzorcija COSEC z licenco za splošne knjižnice in z akademsko licenco zFull-
texts available to COSEC consortium members with public library licence and academic licence http://www.nuk.uni-
lj.si/cosec/naroceni.asp#ebsco zCelotno besedilo dostopno od Jun 2002- zFull text available since Jun 2002-
85641 9ProQuest uhttp://search.proquest.com/publication/25569 zCelotno besedilo ali bibliografski podatki so
dostopni uporabnikom knjižnic, ki imajo dostop do inf. servisa ProQuest zFull text or bibliographic data is available
to users in libraries with access to ProQuest information service
http://home.izum.si/izum/ft_baze/proquest_konzorcij_uporabnikov.asp
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 14/32
Wiley Online Library
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 15/32
EBSCO Publishing - ACS
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 16/32
ProQuest
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 17/32
Bibliografski zapisi za e-knjige
• ob nakupu e-knjig tujih ponudnikov so bibliografski zapisi
običajno brezplačni
• format MARC 21:
 zapisi ponudnika ali
 zapisi iz baze WorldCat
• konverzija iz MARC 21 v COMARC je del paketnega vpisa
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 18/32
Zapis v formatu MARC 21
=LDR 02511cam 2200577Ia 4500
=001 ocn233974133
=003 OCoLC
=005 20141111090213.0
=006 mod
=007 crcn|
=008 080715s2008szaob0010engd
=040$aGW5XE$beng$cGW5XE$dOCLCQ$dMYPM
=020 $a9783764385682 (paper)
=035$a(OCoLC)233974133$z(OCoLC)316268958$
=082 04$a004.6$222
=084 $a54.32$2bcl
=245 00$aAdvanced autonomic networking and communication$h[electronic resource] /
$cMonique Calisti, editors.
=260 $aBasel, Switzerland ;$aBoston :$bBirkh{uml}auser,$cc2008.
=300 $a1 online resource (ix, 190 p.) :$bill.
=336 $atext$btxt$2rdacontent
=337 $acomputer$bc$2rdamedia
=338 $aonline resource$bcr$2rdacarrier
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 19/32
Zapis v formatu MARC 21
=490 1$aWhitestein series in software agent technologies and autonomic
computing
=504 $aIncludes bibliographical references.
=588 $aDescription based on print version record.
=650 0$aComputer networks$xAutomatic control.
=650 0$aAutonomic computing.
=700 1$aCalisti, Monique.
=776 08$iPrint version:$tAdvanced autonomic networking and
communication.$dBasel, Switzerland ; Boston : Birkh{uml}auser,
c2008$z3764385685$z9783764385682$w(OCoLC)173807302
=830 0$aWhitestein series in software agent technologies.
=856 40$3SpringerLink$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-7643-8569-9
=938 $aebrary$bEBRY$nebr10223451
=938 $aIngram Digital eBook Collection$bIDEB$n123181
=994 $a92$bSICTL
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 20/32
Paketni vpis zapisov za e-knjige
• paketni vpis:
 konverzija iz MARC 21 v COMARC
 testni vpis
 preverjanje duplikatov iz
seznama potencialnih duplikatov
 vpis v bibliografske baze in v bazo ELINKS
• dostop je lahko trajen ali časovno omejen
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 21/32
Seznam zapisov e-knjig ponudnika v ELINKS
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 22/32
Zapis za e-knjigo v ELINKS
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 23/32
Zapis za e-knjigo v COBIB
ID=1540595935 N V1 24.01.2015 UPLSI::SPRINGER
001 an - nov zapis bl - elektronski viri cm - monografska publikacija d0 - ni hierarhičnega odnosa eocn233974133 7ba - latinica
010 a978-3-7643-8568-2
017 a10.1007/978-3-7643-8569-9 2doi
100 hslv - slovenski bh - publikacija z letom izida in copyrighta c2008 lba - latinica
1010 aeng - angleški
102 ache - Švica
105 aa - ilustracije e1 - publikacija ima kazalo
135 ad - besedilo bi - online
2001 aAdvanced autonomic networking and communication bElektronski vir fMonique Calisti, editor
210 aBasel, Switzerland aBoston cBirkhäuser dcop. 2008
215 a1 online resource (ix, 190 p.) cilustr.
2251 aWhitestein series in software agent technologies and autonomic computing
230 aEl. knjiga
300 aDescription based on print version record.
320 aIncludes bibliographical references
6061 aComputer networks xAutomatic control 2LC
6061 aAutonomic computing 2LC
675 c004.7 - Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja
70211aCalisti bMonique
830 aProgramski vpis zapisa, konvertiranega iz formata MARC 21
85640 9SpringerLink e-books 2009-2012 uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-7643-8569-9 zCelotno besedilo dostopno za uporabnike
slovenskega konzorcija neprofitnih institucij. zFull text accessible to the users of Slovenian Consortium of Non-Profit Institutions.
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 24/32
SpringerLink
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 25/32
Seznam za vpis povezav
• raznovrstno gradivo (knjige, članki, revije, elektronski viri ... )
1;273434624;URN:NBN:SI:DOC-XFWER6JE;;
2;10000089;URN:NBN:SI:doc-SDMTGY3V;;
3;267540992;URN:NBN:SI:doc-QIHRDCVL;Dostop z namenskega računalnika v prostorih NUK;
4;267541504;URN:NBN:SI:doc-PGQ73OIG;Dostop z namenskega računalnika v prostorih NUK;
5;32649472;URN:NBN:SI:spr-HQGBUHBE;;Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 45, številka
1 do 2014, letnik 48, številka 4
6;32712449;URN:NBN:SI:spr-HGQLKYTK;;Dostop do izbranih člankov
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 26/32
Seznam zapisov v ELINKS
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 27/32
Prikaz zapisa v ELINKS
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 28/32
Dodajanje povezav v COBIB
ID=267540992 N V7 07.06.2013 NUK::METKA_K Updated: 21.10.2014 NUK::MARJETA KAT3: C3
001 ac - popravljen zapis bl - elektronski viri cm - monografska publikacija d0 - ni hierarhičnega odnosa
7ba - latinica
010 a978-961-242-660-6 bePub
100 bd - publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu c2013 em - odrasli, splošno (leposlovje)
hslv – slovenski lba - latinica
1010 aslv - slovenski
102 asvn - Slovenija
105 ay - publikacija ni ilustrirana fa5 - (avto)biografski roman, življenjepis sploh
135 ad - besedilo bi - online
2000 aCavazza bElektronski vir ebiografski roman fVesna Milek
210 aLjubljana cŠtudentska založba d2013
2251 aZbirka eBeletrina
230 aEl. knjiga
60011 aCavazza bBoris f1939- wBiografije 2NUK
675 a821.163.6-312.6(0.034.2) s82 b821.163.6 c821.163.6 - Slovenska književnost vUDCMRF 2006
7001 35685859 aMilek bVesna 4070 - avtor
70201 316654691 aCavazza bBoris 4280 - oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena
85640 uhttp://www.biblos.si/lib/book/9789612426606 3dostopno v sistemu Biblos lib
85640 9Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si gURN:NBN:SI:doc-QIHRDCVL
uhttp://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QIHRDCVL zDostop z namenskega računalnika v prostorih NUK
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 29/32
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 30/32
Dodajanje povezav v COBIB
ID=258984192 M V9 16.11.2011 NUK::METKA_K Updated: 23.10.2014 SIKNG::MAGDA KAT3: C3
001 an - nov zapis ba - tekstovno gradivo, tiskano cm - monografska publikacija d0 - ni hierarhičnega odnosa
7ba - latinica
010 a978-961-242-426-8 d29,50 EUR
021 asvn - Slovenija b201200052
100 bd - publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu c2011 em - odrasli, splošno (leposlovje)
hslv - slovenski lba - latinica
1010 aslv - slovenski
102 asvn - Slovenija
105 ay - publikacija ni ilustrirana fa5 - (avto)biografski roman, življenjepis sploh ga - avtobiografija
2000 aCavazza ebiografski roman fVesna Milek
210 aLjubljana cŠtudentska založba d2011 e[Ljubljana] gDemat
215 a261 str. d23 cm
300 a1.000 izv.
300 aO avtorici na zadnjem zavihku ov.
60011 aCavazza bBoris f1939- wAvtobiografije 2NUK
675 a821.163.6-312.6 s82 b821.163.6 c821.163.6 - Slovenska književnost vUDCMRF 2006
7001 35685859 aMilek bVesna 4070 - avtor
85642 9DobreKnjige uhttp://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=53 3predstavitev knjig
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 31/32
DobreKnjige
© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 32/32
Vpis/izbris paketa
• paket se vključi na osnovi seznama elektronskih revij ali paketa
bibliografskih zapisov ali seznama COBISS.SI-ID
• seznami se ažurirajo enkrat do štirikrat letno, lahko pa se
izvede enkratni vpis
• pri izključitvi servisa se brišejo zapisi v bazi ELINKS in povezave
v bibliografskih zapisih
1 of 32

Recommended

Fryman Project Experience by
Fryman Project ExperienceFryman Project Experience
Fryman Project ExperienceRyan Fryman, PE, LEED AP BD&C, CxA
195 views4 slides
Ewrt 1 c class 25 night intro by
Ewrt 1 c class 25 night introEwrt 1 c class 25 night intro
Ewrt 1 c class 25 night introjordanlachance
407 views20 slides
David vondahar by
David vondaharDavid vondahar
David vondaharDanny Kirk
233 views9 slides
Potvrda-poslodavca-Slavica-Polic by
Potvrda-poslodavca-Slavica-PolicPotvrda-poslodavca-Slavica-Polic
Potvrda-poslodavca-Slavica-PolicSlavica Polić
498 views1 slide
2015 Intro Presentation CGI, May by
2015 Intro Presentation CGI, May2015 Intro Presentation CGI, May
2015 Intro Presentation CGI, MayMichael Caravella
753 views34 slides
Sagres um lugar na história e no património universal by
Sagres um lugar na história e no património universalSagres um lugar na história e no património universal
Sagres um lugar na história e no património universalJosé Mesquita
1.1K views19 slides

More Related Content

More from Igor Zemljič

Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt by
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptPredstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptIgor Zemljič
58 views56 slides
To read or not to read by
To read or not to readTo read or not to read
To read or not to readIgor Zemljič
86 views35 slides
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ... by
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Igor Zemljič
218 views16 slides
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici by
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Igor Zemljič
216 views15 slides
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza... by
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Igor Zemljič
325 views12 slides
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝ by
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Igor Zemljič
463 views51 slides

More from Igor Zemljič(20)

Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt by Igor Zemljič
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptPredstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Igor Zemljič58 views
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ... by Igor Zemljič
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Igor Zemljič218 views
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici by Igor Zemljič
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Igor Zemljič216 views
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza... by Igor Zemljič
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Igor Zemljič325 views
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝ by Igor Zemljič
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Igor Zemljič463 views
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo... by Igor Zemljič
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Igor Zemljič129 views
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod... by Igor Zemljič
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Igor Zemljič337 views
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr... by Igor Zemljič
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Igor Zemljič470 views
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici by Igor Zemljič
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Igor Zemljič441 views
Racionalizacija javnih naročil tujih revij? by Igor Zemljič
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Igor Zemljič426 views
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici by Igor Zemljič
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Igor Zemljič432 views
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten" by Igor Zemljič
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Igor Zemljič291 views
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg... by Igor Zemljič
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Igor Zemljič494 views
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... by Igor Zemljič
 dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic... dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnic...
Igor Zemljič556 views
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen... by Igor Zemljič
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Igor Zemljič511 views
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek by Igor Zemljič
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular SotošekSmernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Igor Zemljič470 views
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar by Igor Zemljič
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharPraktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Igor Zemljič750 views
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci... by Igor Zemljič
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Igor Zemljič293 views
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji by Igor Zemljič
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Igor Zemljič330 views

Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire

 • 1. Andreja Krajnc Vobovnik Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav ze e-vire
 • 2. 2/32© IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 Baza podatkov ELINKS • IZUM je leta 2001 na pobudo CTK vzpostavil referenčno bazo podatkov ELINKS za vpis in vzdrževanje dostopa za elektronske revije, ki jih ponujajo različni informacijski servisi • postopek se je leta 2013 razširil na paketni vpis bibliografskih zapisov in vzdrževanje dostopa za e-knjige in leto kasneje za obogatitev bibliografskih zapisov z različnimi povezavami do repozitorija, knjižnih ocen ipd.
 • 3. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 3/32 Baza podatkov ELINKS
 • 4. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 4/32 Knjižnice in konzorciji ustanova število zapisov ponudnik COSEC 72.000 EBSCO, Emerald, Sage Journals, Oxford Journals, dLib.si CTK (konzorcij) 32.000 ScienceDirect (e-revije , e-knjige), SpringerLink (e-revije, e-knjige), IEEE Journals, Wiley, IOS, IOP, ACS, JSTOR ... IZUM (konzorcij) 20.000 ProQuest PRFLJ 900 HeinOnline SIKKP 700 DobreKnjige SAZU 100 ScienceDirect Earth skupaj 125.700
 • 5. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 5/32 Ponudniki
 • 6. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 6/32 Ponudniki
 • 7. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 7/32 Prirast zapisov 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 e-revije e-knjige povezave
 • 8. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 8/32 Število zapisov april 2015 e-revije 48.000 e-knjige 22.000 povezave 56.000
 • 9. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 9/32 Seznam za vpis dostopa e-revij
 • 10. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 10/32 Seznam zapisov za e-revijo v ELINKS
 • 11. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 11/32 Zapis posameznega ponudnika za e-revijo v ELINKS
 • 12. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 12/32 Zapis za e-revijo v COBIB ID=512323097 K V4 31.07.2004 KNT::IZUM_ Updated: 29.11.2013 CEKLJ::MOJCAO KAT3: C3 001 an - nov zapis bl - elektronski vir cs - serijska publikacija d0 - ni hierarhičnega odnosa 7ba - latinica 011 e1541-132X 040 aRPRECJ 100 ba - kontinuirani vir, ki še izhaja c2002 d9999 hslv - slovenski lba - latinica 1010 aeng - angleški 102 ausa - Združene države Amerike 110 aa - periodična publikacija bh - četrtletno 2001 aReview of policy research 210 aKnoxville, Tenn. cUniversity of Tennessee, Energy, Environment & Resources Center 300 aZapis je avtomatsko prenesen iz baze ISSN 430 x0278-4416 (KT=Policy studies review) 517 aRPR 5300 aThe review of policy research bOnline 531 aRev. policy res. bOnline 675 c35 - Javna uprava 71100 aUniversity of Tennessee, Knoxville. Energy, Environment, and Resources Center. 71100 aPolicy Studies Organization se nadaljuje
 • 13. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 13/32 Zapis za e-revijo v COBIB 85641 9Wiley Online Library uhttp://www.onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1541-1338/issues zCelotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM, UP, IJS, OILJ, KI, SBCE, UKCMB od 1998 do 2013 zFull text accessible to the users of CTK, NUK, UL, UM, UP, IJS, OILJ, KI, SBCE, UKCMB since 1998 - 2013 85641 9EBSCO Publishing - ASC uhttp://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=%22MJJ%22&scope=site zCelotno besedilo dostopno za člane konzorcija COSEC z akademsko licenco zFull-texts available to COSEC consortium members with academic licence http://www.nuk.uni-lj.si/cosec/naroceni.asp#ebsco zCelotno besedilo dostopno od Jun 2002- zFull text available since Jun 2002- 85641 9EBSCO Publishing - ASP uhttp://search.ebscohost.com/direct.asp?db=aph&jid=%22MJJ%22&scope=site zCelotno besedilo dostopno za člane konzorcija COSEC z licenco za splošne knjižnice zFull-texts available to COSEC consortium members with public library licence http://www.nuk.uni-lj.si/cosec/naroceni.asp#ebsco zCelotno besedilo dostopno od Jun 2002- zFull text available since Jun 2002- 85641 9EBSCO Publishing - BSP etc. uhttp://search.ebscohost.com/direct.asp?db=buh&jid=%22MJJ%22&scope=site zCelotno besedilo dostopno za člane konzorcija COSEC z licenco za splošne knjižnice in z akademsko licenco zFull- texts available to COSEC consortium members with public library licence and academic licence http://www.nuk.uni- lj.si/cosec/naroceni.asp#ebsco zCelotno besedilo dostopno od Jun 2002- zFull text available since Jun 2002- 85641 9ProQuest uhttp://search.proquest.com/publication/25569 zCelotno besedilo ali bibliografski podatki so dostopni uporabnikom knjižnic, ki imajo dostop do inf. servisa ProQuest zFull text or bibliographic data is available to users in libraries with access to ProQuest information service http://home.izum.si/izum/ft_baze/proquest_konzorcij_uporabnikov.asp
 • 14. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 14/32 Wiley Online Library
 • 15. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 15/32 EBSCO Publishing - ACS
 • 16. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 16/32 ProQuest
 • 17. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 17/32 Bibliografski zapisi za e-knjige • ob nakupu e-knjig tujih ponudnikov so bibliografski zapisi običajno brezplačni • format MARC 21:  zapisi ponudnika ali  zapisi iz baze WorldCat • konverzija iz MARC 21 v COMARC je del paketnega vpisa
 • 18. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 18/32 Zapis v formatu MARC 21 =LDR 02511cam 2200577Ia 4500 =001 ocn233974133 =003 OCoLC =005 20141111090213.0 =006 mod =007 crcn| =008 080715s2008szaob0010engd =040$aGW5XE$beng$cGW5XE$dOCLCQ$dMYPM =020 $a9783764385682 (paper) =035$a(OCoLC)233974133$z(OCoLC)316268958$ =082 04$a004.6$222 =084 $a54.32$2bcl =245 00$aAdvanced autonomic networking and communication$h[electronic resource] / $cMonique Calisti, editors. =260 $aBasel, Switzerland ;$aBoston :$bBirkh{uml}auser,$cc2008. =300 $a1 online resource (ix, 190 p.) :$bill. =336 $atext$btxt$2rdacontent =337 $acomputer$bc$2rdamedia =338 $aonline resource$bcr$2rdacarrier
 • 19. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 19/32 Zapis v formatu MARC 21 =490 1$aWhitestein series in software agent technologies and autonomic computing =504 $aIncludes bibliographical references. =588 $aDescription based on print version record. =650 0$aComputer networks$xAutomatic control. =650 0$aAutonomic computing. =700 1$aCalisti, Monique. =776 08$iPrint version:$tAdvanced autonomic networking and communication.$dBasel, Switzerland ; Boston : Birkh{uml}auser, c2008$z3764385685$z9783764385682$w(OCoLC)173807302 =830 0$aWhitestein series in software agent technologies. =856 40$3SpringerLink$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-7643-8569-9 =938 $aebrary$bEBRY$nebr10223451 =938 $aIngram Digital eBook Collection$bIDEB$n123181 =994 $a92$bSICTL
 • 20. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 20/32 Paketni vpis zapisov za e-knjige • paketni vpis:  konverzija iz MARC 21 v COMARC  testni vpis  preverjanje duplikatov iz seznama potencialnih duplikatov  vpis v bibliografske baze in v bazo ELINKS • dostop je lahko trajen ali časovno omejen
 • 21. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 21/32 Seznam zapisov e-knjig ponudnika v ELINKS
 • 22. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 22/32 Zapis za e-knjigo v ELINKS
 • 23. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 23/32 Zapis za e-knjigo v COBIB ID=1540595935 N V1 24.01.2015 UPLSI::SPRINGER 001 an - nov zapis bl - elektronski viri cm - monografska publikacija d0 - ni hierarhičnega odnosa eocn233974133 7ba - latinica 010 a978-3-7643-8568-2 017 a10.1007/978-3-7643-8569-9 2doi 100 hslv - slovenski bh - publikacija z letom izida in copyrighta c2008 lba - latinica 1010 aeng - angleški 102 ache - Švica 105 aa - ilustracije e1 - publikacija ima kazalo 135 ad - besedilo bi - online 2001 aAdvanced autonomic networking and communication bElektronski vir fMonique Calisti, editor 210 aBasel, Switzerland aBoston cBirkhäuser dcop. 2008 215 a1 online resource (ix, 190 p.) cilustr. 2251 aWhitestein series in software agent technologies and autonomic computing 230 aEl. knjiga 300 aDescription based on print version record. 320 aIncludes bibliographical references 6061 aComputer networks xAutomatic control 2LC 6061 aAutonomic computing 2LC 675 c004.7 - Računalniške komunikacije. Računalniška omrežja 70211aCalisti bMonique 830 aProgramski vpis zapisa, konvertiranega iz formata MARC 21 85640 9SpringerLink e-books 2009-2012 uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-7643-8569-9 zCelotno besedilo dostopno za uporabnike slovenskega konzorcija neprofitnih institucij. zFull text accessible to the users of Slovenian Consortium of Non-Profit Institutions.
 • 24. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 24/32 SpringerLink
 • 25. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 25/32 Seznam za vpis povezav • raznovrstno gradivo (knjige, članki, revije, elektronski viri ... ) 1;273434624;URN:NBN:SI:DOC-XFWER6JE;; 2;10000089;URN:NBN:SI:doc-SDMTGY3V;; 3;267540992;URN:NBN:SI:doc-QIHRDCVL;Dostop z namenskega računalnika v prostorih NUK; 4;267541504;URN:NBN:SI:doc-PGQ73OIG;Dostop z namenskega računalnika v prostorih NUK; 5;32649472;URN:NBN:SI:spr-HQGBUHBE;;Dostop do celotnega besedila: od 2011, letnik 45, številka 1 do 2014, letnik 48, številka 4 6;32712449;URN:NBN:SI:spr-HGQLKYTK;;Dostop do izbranih člankov
 • 26. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 26/32 Seznam zapisov v ELINKS
 • 27. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 27/32 Prikaz zapisa v ELINKS
 • 28. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 28/32 Dodajanje povezav v COBIB ID=267540992 N V7 07.06.2013 NUK::METKA_K Updated: 21.10.2014 NUK::MARJETA KAT3: C3 001 ac - popravljen zapis bl - elektronski viri cm - monografska publikacija d0 - ni hierarhičnega odnosa 7ba - latinica 010 a978-961-242-660-6 bePub 100 bd - publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu c2013 em - odrasli, splošno (leposlovje) hslv – slovenski lba - latinica 1010 aslv - slovenski 102 asvn - Slovenija 105 ay - publikacija ni ilustrirana fa5 - (avto)biografski roman, življenjepis sploh 135 ad - besedilo bi - online 2000 aCavazza bElektronski vir ebiografski roman fVesna Milek 210 aLjubljana cŠtudentska založba d2013 2251 aZbirka eBeletrina 230 aEl. knjiga 60011 aCavazza bBoris f1939- wBiografije 2NUK 675 a821.163.6-312.6(0.034.2) s82 b821.163.6 c821.163.6 - Slovenska književnost vUDCMRF 2006 7001 35685859 aMilek bVesna 4070 - avtor 70201 316654691 aCavazza bBoris 4280 - oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena 85640 uhttp://www.biblos.si/lib/book/9789612426606 3dostopno v sistemu Biblos lib 85640 9Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si gURN:NBN:SI:doc-QIHRDCVL uhttp://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QIHRDCVL zDostop z namenskega računalnika v prostorih NUK
 • 29. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 29/32 Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
 • 30. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 30/32 Dodajanje povezav v COBIB ID=258984192 M V9 16.11.2011 NUK::METKA_K Updated: 23.10.2014 SIKNG::MAGDA KAT3: C3 001 an - nov zapis ba - tekstovno gradivo, tiskano cm - monografska publikacija d0 - ni hierarhičnega odnosa 7ba - latinica 010 a978-961-242-426-8 d29,50 EUR 021 asvn - Slovenija b201200052 100 bd - publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu c2011 em - odrasli, splošno (leposlovje) hslv - slovenski lba - latinica 1010 aslv - slovenski 102 asvn - Slovenija 105 ay - publikacija ni ilustrirana fa5 - (avto)biografski roman, življenjepis sploh ga - avtobiografija 2000 aCavazza ebiografski roman fVesna Milek 210 aLjubljana cŠtudentska založba d2011 e[Ljubljana] gDemat 215 a261 str. d23 cm 300 a1.000 izv. 300 aO avtorici na zadnjem zavihku ov. 60011 aCavazza bBoris f1939- wAvtobiografije 2NUK 675 a821.163.6-312.6 s82 b821.163.6 c821.163.6 - Slovenska književnost vUDCMRF 2006 7001 35685859 aMilek bVesna 4070 - avtor 85642 9DobreKnjige uhttp://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=53 3predstavitev knjig
 • 31. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 31/32 DobreKnjige
 • 32. © IZUM, Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire, 28. 5. 2015 32/32 Vpis/izbris paketa • paket se vključi na osnovi seznama elektronskih revij ali paketa bibliografskih zapisov ali seznama COBISS.SI-ID • seznami se ažurirajo enkrat do štirikrat letno, lahko pa se izvede enkratni vpis • pri izključitvi servisa se brišejo zapisi v bazi ELINKS in povezave v bibliografskih zapisih

Editor's Notes

 1. E-revije 43 % E-knjige 40 % Dostopi 17 %