Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Jaunieši Bauskas novadā
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Strateško načrtovanje v Mestni knjižnici Ljubljana

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Strateško načrtovanje v Mestni knjižnici Ljubljana

  1. 1. Strateško načrtovanje Simona Resman
  2. 2. Funkcije knjižnice •MKL je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju MOL (280.607 prebivalcev) s petimi območnimi enotami in 17 krajevnimi knjižnicami. •Je splošna knjižnica, ki po pogodbi izvaja knjižnično dejavnost za sedem občin izven Mestne občine Ljubljana: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice in Velike Lašče (46.876 prebivalcev) s 13 krajevnimi knjižnicami. •Je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo (553.283 prebivalcev) in izvaja naloge območnosti za osem knjižnic regije. •Izvaja naloge potujoče knjižnice (46 postajališč). •Izvaja naloge specialne knjižnice – Slovanska knjižnica – Center za domoznansko dejavnost in specialne humanistične zbirke. •Izvaja naloge na področju razvoja bralne kulture za otroke in mladino -– Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. •Izvaja naloge na področju vseživljenjskega učenja – Center za vseživljenjsko učenje. •Izvaja program Trubarjeve hiše literature kot referenčnega prostora za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo. •Razvija bralno kulturo in informacijsko pismenost ter kulturne dejavnosti na celotnem območju, na katerem delujejo njene organizacijske enote. 28. oktober 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 2
  3. 3. Nekaj številk (2012) Zbirka: 1.668.624 Knjige 1.441.182 Serije 58.288 Neknjižno gradivo 169.154 Člani 83.704 16 % študenti, 9 % dijaki, 17,25 % osnovnošolci and 35 % zaposleni Obisk 1.699.499 Izposoja 4.847.262 Dogodki Obiskovalci Odrasli 1.210 25.293 Otroci in mladostniki 1.148 Zaposleni 227 16.715 28. oktober 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 3
  4. 4. Notranja organizacija Knjižnična mreža, ki jo sestavljajo knjižnice mestnih območij s krajevnimi knjižnicami. Uprava in skupne službe: Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve Služba za finance in računovodstvo Služba za tehnično vzdrževanje in logistiko Služba za pridobivanje in bibliografsko obdelavo gradiva Služba za razvoj in območnost (Oddelek za informatiko) Služba za delo z uporabniki in posebne zbirke 28. oktober 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 4
  5. 5. 28. oktober 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 5
  6. 6. Poslanstvo knjižnice • • • • • • • • • • Mestna knjižnica Ljubljana je knjižnica glavnega mesta, ki skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce Mestne občine Ljubljana in njene obiskovalce. Knjižnica tako predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. 28. oktober 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 6
  7. 7. Vizija knjižnice ''Razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti'', je vizija Mestne knjižnice Ljubljana, ki bo z ambicijo svojih knjižnic postala najbolj inovativna slovenska splošna knjižnica. Usmerjena v razvoj bo še naprej izvirno povezovala svoje kulturne, informacijske in izobraževalne dejavnosti z interesi svojih uporabnikov. 28. oktober 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 7
  8. 8. Ključne kompetence Dodana vrednost pri načrtovanju je vzpostavljen model ključnih kompetenc, s katerim knjižnica kaže svojo pomembnost, privlačnost in ustvarjalnost, pri tem pa izkorišča svoje posebnosti, prednosti in vire. 28. oktober 2013 Mestna knjižnica Ljubljana 8

Views

Total views

263

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×