dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnica v kontekstu publiciranja v odprtem dostopu.

Igor Zemljič
Igor ZemljičLibrarian at Institute for contemporary history
Revija Knjižnica v kontekstu
publiciranja v odprtem dostopu
dr. Alenka Kavčič-Čolić
Narodna in univerzitetna knjižnica
Sekcija za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije
Dan specialnih knjižnic 2015: »Rastemo z e-viri«
28. maj 2014, Mestni muzej Ljubljana
Vsebina
1. Predstavitev revije
2. Open Journal System
3. Umeščenost revije Knjižnica v sistemu
odprtega publiciranja
4. Sodelovanje z revijo
A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 2
1. Predstavitev revije
 znanstvena revija: v letu 2014 kar 80% člankov (za ARRS min.
76%)
 glavna urednica: dr. Ines Vodopivec
 odgovorna urednica: dr. Alenka Kavčič-Čolić
 sozaložnika: ZBDS in NUK
 ožji in širši uredniški odbor/ slovenski in mednarodni
A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 3
 indeksirana v: LISA (CSA), LISTA (EBSCO), Proquest
Science/Technology Databases, Proquest Research Library,
Proquest Library Science, IBZ, ERICH Plus in DOAJ
 Prizadevamo se za vključitev v SCOPUS
 Osnovne zahteve: znanstvena oprema, naslov in
izvleček/povzetek v angleščini, ključne besede, ločeno
izpisana bibliografija, polno besedilo)
 Članki v tujih jezikih
 Mednarodno uredništvo
A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 4
2. OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS)
Stran revije: http://www.zbds-zveza.si/
OJS: http://knjiznica.zbds-zveza.si/
A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 5
A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 6
A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 7
A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 8
A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 9
A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 10
3. Umeščenost revije Knjižnica v
sistemu odprtega publiciranja
 Pogodbe z avtorji – neizključni prenos materialnih avtorskih
pravic na založnika
 zeleni odprti dostop
 Primeri objavljenih člankov v odprtem dostopu
 hibridni odprti dostop
A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 11
Načini objavljanja v OD
*pribl. 500 – 5000 USD
Vir: Vihar, M. in Pušnik, M. Odprto objavljanje in dostopnost rezultatov iz javno financiranih raziskav. PRAKTIČNI VIDIKI OBJAVLJANJA V ODPRTEM DOSTOPU: seminar za
raziskovalce in knjižničarje, 20. maj 2015, Ljubljana. Dosegljivo na URL: http://www.ctk.uni-lj.si/dogodki/seminar2015/
Centralna tehniška knjižnica Univerze v LjubljaniCentralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Centralna tehniška knjižnica Univerze v LjubljaniCentralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Načini
objavljanja
Publikacija
Stroški objave v
OD
Avtorske pravice, arhiviranje,
hitrost objave v OD
Kakovost
Zelena pot
naročniška
(lahko tudi
posamezni
OD članki)
brezplačno
© založnik
uveljavljene revije,
IF, SNIP, SJR 
• post-print (AAM - author
accepted manuscript)
• repozitoriji, osebne strani
• embargo (časovna zapora)
Zlata pot
“prava”
odprtodostopna
(le OD članki)
brezplačno
ali
plačilo*
© avtor
nove(jše) revije,
(še)ni IF, SNIP,
SJR
! varljivi kazalci
! PREDATORJI
• originalni pdf
• založnik, repozitoriji -PMC
• takoj
Hibridni način
naročniška +
posamezni OD
članki
plačilo OD
objave*,
drugi članki
brezplačno
OD objava Druge objave
uveljavljene revije,
IF, SNIP, SJR 
© avtor © založnik
originalni pdf post-print
takoj embargo
4. Sodelovanje z revijo
Vabljeni k oddaji prispevkov za objavo!
Zaželeni prikazi temeljnih in aplikativnih raziskav z vseh
področij informacijske znanosti in bibliotekarstva ter
interdisciplinarnih raziskav, ki so povezane z
informacijsko znanost in bibliotekarstvom, inovativne
rešitve in druge izkušnje iz prakse … itd.
13
revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si
Hvala za pozornost!
Alenka.Kavcic@nuk.uni-lj.si
A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 14
1 of 14

Recommended

Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar by
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharPraktični vidiki nabave e-virov, Tatjana Intihar
Praktični vidiki nabave e-virov, Tatjana IntiharIgor Zemljič
750 views12 slides
Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce by
Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce
Predstavitev ADP in dostopa do podatkov za študente in raziskovalce Arhiv družboslovnih podatkov
131 views4 slides
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza... by
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...
Uroš Kunaver, Miro Pušnik: Znanost za vsakogar: pomen knjižnic pri populariza...Igor Zemljič
325 views12 slides
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci... by
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...
Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks ci...Igor Zemljič
293 views25 slides
Fascination of Plants Day 2016 Slovenia by
Fascination of Plants Day 2016 SloveniaFascination of Plants Day 2016 Slovenia
Fascination of Plants Day 2016 Sloveniawd4u
409 views1 slide
Fascination of Plants Day 2016 Slovenia Program by
Fascination of Plants Day 2016 Slovenia ProgramFascination of Plants Day 2016 Slovenia Program
Fascination of Plants Day 2016 Slovenia Programwd4u
519 views6 slides

More Related Content

More from Igor Zemljič

Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt by
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptPredstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptIgor Zemljič
58 views56 slides
To read or not to read by
To read or not to readTo read or not to read
To read or not to readIgor Zemljič
86 views35 slides
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ... by
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Igor Zemljič
218 views16 slides
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici by
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Igor Zemljič
216 views15 slides
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝ by
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Igor Zemljič
463 views51 slides
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo... by
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Igor Zemljič
129 views23 slides

More from Igor Zemljič(20)

Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt by Igor Zemljič
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 pptPredstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Predstavitev e virov V cpk maja 2021 ppt
Igor Zemljič58 views
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ... by Igor Zemljič
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Rezultati vprašalnika „Delovne skupine za strokovna priporočila za specialne ...
Igor Zemljič218 views
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici by Igor Zemljič
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Breda Karun: Zagovorništvo v knjižnici
Igor Zemljič216 views
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝ by Igor Zemljič
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Maja Kek: ˝En komad internega komuniciranja, prosim˝
Igor Zemljič463 views
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo... by Igor Zemljič
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Zgodovinska knjižnica prof. dr.Gerhard A. Rittera na Inštitutu za novejšo zgo...
Igor Zemljič129 views
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod... by Igor Zemljič
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgod...
Igor Zemljič338 views
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr... by Igor Zemljič
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Vojka Vuk Dirnbek: Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Dr...
Igor Zemljič470 views
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici by Igor Zemljič
Uporaba službene kreditne kartice v knjižniciUporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici
Igor Zemljič441 views
Racionalizacija javnih naročil tujih revij? by Igor Zemljič
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Racionalizacija javnih naročil tujih revij?
Igor Zemljič426 views
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici by Igor Zemljič
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižniciVloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici
Igor Zemljič432 views
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten" by Igor Zemljič
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Podobe z dunajske razstave "Goldene Zeiten"
Igor Zemljič291 views
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg... by Igor Zemljič
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zg...
Igor Zemljič494 views
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire by Igor Zemljič
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-virePaketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Paketni vpisi bibliografskih zapisov v COBIB in vodenje povezav za e-vire
Igor Zemljič494 views
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen... by Igor Zemljič
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Organizacija dostopa do specializiranih podatkovnih zbirk, Martina Petan, Cen...
Igor Zemljič512 views
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek by Igor Zemljič
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular SotošekSmernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Smernice licenciranja konzorcija COSEC, Karmen Štular Sotošek
Igor Zemljič470 views
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji by Igor Zemljič
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Digitalizacija zgodovinskih virov v Sloveniji
Igor Zemljič330 views
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije by Igor Zemljič
Kratek pregled osamosvajanja SlovenijeKratek pregled osamosvajanja Slovenije
Kratek pregled osamosvajanja Slovenije
Igor Zemljič637 views
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino by Igor Zemljič
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovinoPoti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Igor Zemljič443 views
Založništvo med drugo svetovno vojno by Igor Zemljič
Založništvo med drugo svetovno vojnoZaložništvo med drugo svetovno vojno
Založništvo med drugo svetovno vojno
Igor Zemljič606 views

dr. Alenka Kavčič Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica: Revija Knjižnica v kontekstu publiciranja v odprtem dostopu.

 • 1. Revija Knjižnica v kontekstu publiciranja v odprtem dostopu dr. Alenka Kavčič-Čolić Narodna in univerzitetna knjižnica Sekcija za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije Dan specialnih knjižnic 2015: »Rastemo z e-viri« 28. maj 2014, Mestni muzej Ljubljana
 • 2. Vsebina 1. Predstavitev revije 2. Open Journal System 3. Umeščenost revije Knjižnica v sistemu odprtega publiciranja 4. Sodelovanje z revijo A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 2
 • 3. 1. Predstavitev revije  znanstvena revija: v letu 2014 kar 80% člankov (za ARRS min. 76%)  glavna urednica: dr. Ines Vodopivec  odgovorna urednica: dr. Alenka Kavčič-Čolić  sozaložnika: ZBDS in NUK  ožji in širši uredniški odbor/ slovenski in mednarodni A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 3
 • 4.  indeksirana v: LISA (CSA), LISTA (EBSCO), Proquest Science/Technology Databases, Proquest Research Library, Proquest Library Science, IBZ, ERICH Plus in DOAJ  Prizadevamo se za vključitev v SCOPUS  Osnovne zahteve: znanstvena oprema, naslov in izvleček/povzetek v angleščini, ključne besede, ločeno izpisana bibliografija, polno besedilo)  Članki v tujih jezikih  Mednarodno uredništvo A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 4
 • 5. 2. OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) Stran revije: http://www.zbds-zveza.si/ OJS: http://knjiznica.zbds-zveza.si/ A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 5
 • 11. 3. Umeščenost revije Knjižnica v sistemu odprtega publiciranja  Pogodbe z avtorji – neizključni prenos materialnih avtorskih pravic na založnika  zeleni odprti dostop  Primeri objavljenih člankov v odprtem dostopu  hibridni odprti dostop A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 11
 • 12. Načini objavljanja v OD *pribl. 500 – 5000 USD Vir: Vihar, M. in Pušnik, M. Odprto objavljanje in dostopnost rezultatov iz javno financiranih raziskav. PRAKTIČNI VIDIKI OBJAVLJANJA V ODPRTEM DOSTOPU: seminar za raziskovalce in knjižničarje, 20. maj 2015, Ljubljana. Dosegljivo na URL: http://www.ctk.uni-lj.si/dogodki/seminar2015/ Centralna tehniška knjižnica Univerze v LjubljaniCentralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani Centralna tehniška knjižnica Univerze v LjubljaniCentralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani Načini objavljanja Publikacija Stroški objave v OD Avtorske pravice, arhiviranje, hitrost objave v OD Kakovost Zelena pot naročniška (lahko tudi posamezni OD članki) brezplačno © založnik uveljavljene revije, IF, SNIP, SJR  • post-print (AAM - author accepted manuscript) • repozitoriji, osebne strani • embargo (časovna zapora) Zlata pot “prava” odprtodostopna (le OD članki) brezplačno ali plačilo* © avtor nove(jše) revije, (še)ni IF, SNIP, SJR ! varljivi kazalci ! PREDATORJI • originalni pdf • založnik, repozitoriji -PMC • takoj Hibridni način naročniška + posamezni OD članki plačilo OD objave*, drugi članki brezplačno OD objava Druge objave uveljavljene revije, IF, SNIP, SJR  © avtor © založnik originalni pdf post-print takoj embargo
 • 13. 4. Sodelovanje z revijo Vabljeni k oddaji prispevkov za objavo! Zaželeni prikazi temeljnih in aplikativnih raziskav z vseh področij informacijske znanosti in bibliotekarstva ter interdisciplinarnih raziskav, ki so povezane z informacijsko znanost in bibliotekarstvom, inovativne rešitve in druge izkušnje iz prakse … itd. 13 revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si
 • 14. Hvala za pozornost! Alenka.Kavcic@nuk.uni-lj.si A. Kavčič-Čolić, 28. 5. 2015 14