Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wa College 5

348 views

Published on

web analytics

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wa College 5

 1. 1. Webanalytics College 5
 2. 2. Agenda • Deze week op webanalisten.nl • Kwalitatieve onderzoeksmethoden • Heuristische evaluatie (expert review) • Eye tracking • Usability test • Onderzoek & de opdracht….
 3. 3. ANALYTICS ACTUALITEIT
 4. 4. Deze minor op TV Met ondermeer gesprek over onderzoeksmethoden als eye- tracking, webanalyticsetc.
 5. 5. FOCUSGROEPEN
 6. 6. Wat zijn focus groepen? Een focusgroep, of groepsdiscussie, is een informele bijeenkomst van personen (klanten, website gebruikers, leads) waarbij een discussieleider de meningen, percepties en gevoelens van deelnemers vaststelt. Het is niet de bedoeling dat de groep een consensus bereikt, het gaat om een spontane discussie die mogelijk interessante ideeën en motivaties oplevert. De meningen en suggesties van de deelnemers zijn vaak waardevolle input bij de start van het ontwikkeltraject van een nieuwe website.
 7. 7. Voorbeeld
 8. 8. Voordelen • De gebruiker van de website wordt betrokken in het ontwikkeltraject • Inzicht krijgen in meningen, behoeften en wensen die bestaan met betrekking tot een bepaald onderwerp. • De kracht van groepen: deelnemers reageren op elkaars ideeën, maken associaties. Hierdoor stimuleren we creativiteit en diepgang
 9. 9. Nadelen Yahoo stopte onlangs met de focus groep als methode van onderzoek. Er komt te weinig zinvolle informatie uit de focusgroepen. Dat focus-groepen zo inneffectief zijn komt doordat: • Er een groot verschil zit tussen wat mensen zeggen en wat mensen doen • Mensen zich in een groep anders gedragen en niet het achterste van hun tong laten zien • Bepaalde mensen de overhand in een groep nemen; • Onderzoekers vaak niet goed luisteren en de échte behoefte niet boven water weten te krijgen.
 10. 10. USABILITY TEST
 11. 11. Gebruikerstest
 12. 12. Rol testbegeleider
 13. 13. Rol testbegeleider
 14. 14. Wanneer testen? ...zo vroeg mogelijk in het ontwikkelingsproces van de website!
 15. 15. Kosten doorvoeren veranderingen!
 16. 16. Dus wanneer is zo snel mogelijk?
 17. 17. Dus wanneer is zo snel mogelijk?
 18. 18. Dus wanneer is zo snel mogelijk?
 19. 19. EYETRACKING
 20. 20. Voorbeeld
 21. 21. HEURISTISCHE EVALUATIE
 22. 22. PERSONA’S
 23. 23. CONCURRENTIEONDERZOEK
 24. 24. Concurrentieonderzoek Aan de hand van gerichte vragen / scenario’s beoordelen van de concurrentie Geen usability checklists gebruiken: want dan mis je de kern van je branche.
 25. 25. OPDRACHT
 26. 26. Goede analyse Combineert meerdere methoden • kwalitatief vs. kwantitatief • Expert vs. gebruiker

×