Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MOOC de wat en hoe

1,739 views

Published on

Een overzicht van MOOC. Een presentatie gegeven op de Hogeschool van Gent voor het Europees project Evalu8.

Published in: Education
 • Be the first to comment

MOOC de wat en hoe

 1. 1. MOOCs: wat en hoe Inge (Ignatia) de Waard Slides downloaden http://www.slideshare.net/ignatia Praktisch MOOC template hier te vinden
 2. 2. Onze groep: MOOC ervaring? Wie heeft er een of meerdere MOOC georganiseerd (alleen of met een team)? Wie heeft een of meerdere MOOC gevolgd? Wie van jullie heeft een MOOC van begin tot einde gevolgd? Wie heeft er een certificaat van die MOOC/s? 2
 3. 3. Wat is een MOOC? MOOC framework Resources sectie Design sectie Facilitator focus Onbekend terrein Q & A Overzicht 3
 4. 4. MOOC ? To MOOC or not to MOOC ? Van simpel tot Complex • Veel uitdagingen, leercurves en nieuwe technieken • Leren is natuurlijk, maar nog steeds niet volledig doorgrond • Er is geen Ultieme MOOC oplossing • Change management en dynamieken zijn onvermijdelijk • Een degelijke MOOC kan je maken, mits doordacht plannen • De menselijke balans tussen ondersteuning, vertrouwen en autonomie is cruciaal voor individueel en groepsucces 4
 5. 5. Alles versnelt... 5
 6. 6. Belangrijkste MOOC uitdagingen • Gevorderde digitale (leer) vaardigheden hebben • Return on Investment en businessmodellen • Het best werkende MOOC format is … onbekend • Seamless leren is nog niet bereikt • Drop-out ratio is hoog (varia aan redenen) 6
 7. 7. Waarom een MOOC koppelen aan je leerarchitectuur? • MOOC maken deel uit van hedendaags leren • Promotie van eigen kunde (marketing) • Verder uitbouwen van een intern en extern leerprogramma • Kennis vergaren en uitdragen van eigen experts • Carrière uitbouwen • Een persoonlijk netwerk versterken of uitbouwen(Community of Practitioners – CoP) 7
 8. 8. 8
 9. 9. Creëer gezamenlijk definitie en doel • Massive: iedereen die wil, kan aansluiten (Engelse taal? Nederlandse taal?) • Open: alle informatie is publiek toegankelijk (inhoud en interacties)  gesloten eLearning • Online: alle inhoud en discussies worden digitaal ter beschikking gesteld • Course: ofwel een module uit een curriculum, of een stand-alone Deelnemers leren in cohort (groepsgewijze vooruitgang), maar de timing is flexible en interacties gebeuren zowel synchroon, als asynchroon Het leren is veel socialer (social learning, networked learning). 9
 10. 10. Wat ieder bedrijf/organisatie uitzoekt • MOOC voertaal? • Onderzoek koppelen of niet? • Open Educational Resources (OER) / inhoud zelf ontwikkelen / Mix? • Certificatie voor iedereen, of enkel deelnemers die ingeschreven zijn? • Soort certificatie afgeleverd? Fee betalen of niet? • Duidelijk overleg om te komen tot: – budget – resources (HR, technologie, tools) – doel (training for all/few, Continued Professional Development (CPD), aparte modules, curriculum…) – Evaluatie / indicatoren 10
 11. 11. Praktisch? Wie plant een MOOC project? 11
 12. 12. Wat is een MOOC? MOOC framework Resources sectie Design sectie Facilitator focus Onbekend terrein Q & A 12
 13. 13. Wat zijn karakteristieken van een MOOC versus ander online leren? • Aantal deelnemers • (Engels), een internationaal publiek • Meer learner-centered • Synchroon en asynchroon … maar in cohort vooruit • Sociaal leren vergt meer digitale vaardigheden • Interacties leiden meermaals tot netwerk leren • Informeel, soms ‘vrijetijds’ leren (leisure learning / learning interruptus) • Gebruik van doelgerichte learner/learning analytics • MOOC onderdelen zijn publiek toegankelijk (kort of lang post-MOOC) • Inhoud: kan mix zijn van Internet (OER) en zelf-geproduceerde inhoud 13
 14. 14. MOOC Canvas: een simpel, herkenbaar MOOC framework MOOC canvas: gebouwd door Alario- Hoyos, Pérez- Sanagustín, Dave Cormier, and Delgado-Kloos. Praktisch framework met elementen van gekende, online designs en resources Technologie Inhoud Interacties 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. MOOC pedagogie en theorie • Connectivism (George Siemens & Stephen Downes) • Social learning (Jane Hart, Jane Bozarth, Harold Jarche) • Networked learning (leren in een netwerk van peers) Sowieso: kritische betekenisgeving, kritisch denken 17
 18. 18. Het start-a-MOOC document • De belangrijkste vraag: is er een NOOD? • Het document is hier te downloaden (Google drive document = inloggen met Yahoo, google, of FB) 18
 19. 19. MOOC: herdenken van bestaande training Eerst het MOOC doel, dan de analyse van wat gekend is: • Analyseer doelgroepen: welke vaardigheden en expertise hebben ze, hoe leren ze, is er bestaande inhoud (OER, hun expertise…) • Creëer een rijke MOOC ervaring: persoonlijk, samenwerken, authentieke leermomenten, peer-to-peer, eMentorship… • Training verschuift van vast en eens-tijdens-jeugd, naar levenslang leren en mobiel => digitale en leervaardigheden zijn cruciaal 19
 20. 20. Sta open voor toeval: Geloof in de deelnemer: edupunk Leren in de 21st eeuw is sociaal en samenwerkend, vertrouwend op elkaars ervaringen en kennis Er zijn veel experts! Maar wie weet waar experts nood aan hebben? Leren is persoonlijk (motivatie), informeel (de learner kiest), chaotisch (massa aan informatie) , dus voorzie veel, maar hou openheid voor onverwachte inbreng. Plant a seed and take a walk on the wild side. 20
 21. 21. Design / Resources parallel • MOOC platform • Trainingsinteracties • Inhoud ontwikkelen en leveren • Evalueren wat er geleerd is • Design extra’s: learning analytics, en evaluatie & validatie 21
 22. 22. Wat is een MOOC? MOOC framework Resources sectie Design sectie Facilitator focus Onbekend terrein Q & A 22
 23. 23. MOOC platform Waar zie je jouw MOOC? • Een toevoeging (add-on – eLearning uitbreiden?) • MOOC service, mash-up, coding? • Een stand-alone (bv. promotie, rampenplan) • Heb je voorkeuren voor integratie binnen bestaande omgeving/opties: – Gericht aan specifieke doelgroep (bv. sales, ingenieurs)? – Nieuw publiek aantrekken? – LMS uitbreiden (SAKAI, Drupal, Moodle, Blackboard…)? – Peer-to-peer kennisuitwisseling of expert push? (top-down, grassroots equal sharing?) 23
 24. 24. Welke interacties plannen • Cohort leren (asynchrone / synchrone interacties) deadlines + meldingssoftware • Flipped classroom (= deelnemer leest/bekijkt inhoud voorafgaand synchroon moment) • One-to-many of many-to-many – Training, lezingen + discussions – Peer samenwerking / groepswerk – Peer reviewing (of een gegroepeerde review) 24
 25. 25. Verzeker kwaliteit en overzicht • Maak de cursus overzichtelijk: ieder onderdeel met timing en duidelijk doel (e.g. iMinds academy) 25
 26. 26. Prioriteit in MOOC: multimedia EPFL CEDE channel • http://www.youtube.com/watch?v=Ipzw_aFQOkg • Slides van Patrick Jermann (école polytechnique de Lausanne, Swiss – eMOOCs2014 Stakeholder Summit) • Voorbeeld van OER: zijn slides => Engels Video (1/4) 26
 27. 27. Video (2/4) 27
 28. 28. Video (3/4) 28
 29. 29. Video (4/4) 29
 30. 30. Evalueer de nieuwe kennis • Self-assessments (spaced learning) • Groepswerk • Peer-to-peer oefeningen en review • Assignments / taken • Deel ervaringen van de werkvloer 30
 31. 31. MOOC vaardigheden • MOOC competencies: digitale & communicatie vaardigheden, self-regulated / self-determined leren 31
 32. 32. Wat is een MOOC? MOOC framework Resources sectie Design sectie Facilitator focus Onbekend terrein Q & A 32
 33. 33. LMS, MOOC platform of Mash-up? (1/2) • Gebruik van het bestaande Learning Management System • Een extern, bestaand MOOC platform gebruiken (e.g. coursera, Canvas.net… (partnership / service & support - zichtbaarheid) • Eigen MOOC platform bouwen met bestaande open code • Een MOOC mash-up creëren: mix wat bestaat naar wens 33
 34. 34. Some big MOOC platforms Mobile option Learners (Nov 13) Region URL some specifics Alison Mobile in parts 1 million Europe http://alison.com/ Certified learning FutureLearn Full mobile 350.000 Commonwealth https://www.futurelearn.com/ BBC, British library Canvas Network Apps 4,5 million North America https://www.canvas.net Coursera Apps 5,2 million North America https://www.coursera.org/ Signature track EdX + Google Mobile in parts 1,6 million North America https://www.edx.org/ Eliademy Fully mobile, even content Not found Europe https://eliademy.com Works with Moodle Iversity Mobile unclear New: 220.000 Europe https://iversity.org/ Khan academy Mobile in parts 15 million Asia https://www.khanacademy.org/ OpenLearning Mobile unclear Not found Australia https://www.openlearning.com/ actively uses gamification P2P university Mobile unclear 160.000 (?) North America https://p2pu.org/en/ Udacity Mobile in parts 1,6 million North America https://www.udacity.com/ nanodegrees Udemy Apps 400.000 North America https://www.udemy.com/ OpenUpEd NA, MOOC portal Not found Europe http://www.openuped.eu/ mix old/new online courses Platform service providers (2/2) 34
 35. 35. Kijk naar je gekozen leerplatform / MOOC service Cohort leren (in groep voorwaarts): • Kalenderopties / synchrone opties mogelijk? • Memobord: verzenden deadlines, verwachte acties (sms/email) Flipped classroom of flipped classroom / flipped learning (deelnemers leren voor een synchrone meeting) • Is inhoud ingedeeld in verplichte inhoud en vrijblijvende info? • Wat is de virtuele conferentie tool van je omgeving, hoe werkt ze? Controleer geplande interacties (1/2) Week 1 Task 1 Q / A Meeting 1 35
 36. 36. Controleer geplande interacties (2/2) One-to-many interacties (bv. video lezingen) • Video opties? Met feedback of annotatie opties? Quiz opties? • Zijn er discussieforums? Many-to-many (bv. groepswerk / peer reviewing of oefeningen) • Laat de MOOC omgeving toe om deelnemers in groepen onder te verdelen? • Laat de leeromgeving toe dat er documenten worden opgeladen voor review (peer to peer, groepen?) 36
 37. 37. Beschikbare inhoud & resources (1/3) • Is er bruikbare, afgewerkte inhoud? (herbruikbaar? granulair?) • Worden er Open Educational Resources gebruikt? • Wordt nieuwe inhoud ontwikkeld (multimedia, tekst) 37
 38. 38. Gebruik je authoring tools: oefeningen & media (2/3) • Welke instrumenten gebruiken? (bv. Articulate) • Welke interacties mogelijk? (bv. show cases, problem based learning, gamification?) 38
 39. 39. OER gebruiken (3/3) OER bespaart geld, maar vraagt tijd en kennis: • YouTube lectures • Creative Commons licenties / afbeeldingen • Herwerken van OER (Licenties!) • Screenen van OER voor kwaliteit 39
 40. 40. Video resources: studio + HR Multimedia productie team • Inhoudelijke expert(s) • Training scenario expert (storyboard) • Camera / opnames (acteurs?) • Montage team Opnamestudio en TIJD van alle actoren media (1/2) 40
 41. 41. Video interacties • Integreren van quizzes in video? (makkelijk met o.a. Google sites, forms of gebruik Educanon) • Discussies (synchroon/asynchroon) • Annotatie-opties media (2/2) 41
 42. 42. Assessment & certificatie (1/3) • Welke certificatie is er mogelijk? (veiligheid?) • Self-assessment opties: hoeveel keer mogen ze worden genomen? Hoogste score? • Staat het platform alternatieven toe (opladen documenten en media gemaakt door deelnemers)? Nieuwe documenten lezen en begrijpen Test scores: +85% Deelnemen aan discussies 42
 43. 43. Certificaten, Credits, Degrees? (2/3) Doel van de MOOC in training? • (Her)scholen nieuwe werknemers • Creëer Carrièrekansen • Continued Professional Development (CPD) • Sommige deelnemers zijn niet geïnteresseerd in certificaten, enkel inhoud (dip in, jump out) • Hebben certificaten een nut? 43
 44. 44. Verschillende certificaatopties (3/3) Wat zijn huidige opties? • Betalen voor certificaat (e.g. FutureLearn) • MOOC2Degree • OpenBadges van Mozilla • Coursera: signature track • Udacity met NanoDegrees (job credentials) 44
 45. 45. Heutagogie? (4/3 ) Bereik de expert learner Heutagogie? Hoe ervaren learners zich bijscholen • Netwerken en dialoog • Kritisch denken op (bijna) ieder moment • Doelgerichte acties • Kijken naar wat de toekomst kan brengen (kansen) • Digitale vaardigheden • Weten dat je soms op je bek gaat 45
 46. 46. Human resources binnen bereik? • Inhoudelijke experts • Instructional designers • Help en support (IT) • Multimedia experts • Project managers MOOC specific • Cursus coordinatoren • Facilitators • Tutors Allemaal TOP communicators! Allemaal TOP digi-experts! 46
 47. 47. Design + Resources Mogelijke interessante extra’s => Meng ze samen en … Technolo gie Mensen Inhoud 47
 48. 48. De kracht van learning analytics • Meer inzicht in inhoudelijke kwaliteit, leergedrag • Mogelijkheid om snel te interveniëren wanneer een deelnemer begint af te haken • Voor alle OU Departmenten is Learning analytics nu prioriteit MAAR • Meten we de juiste indicatoren / juiste conclusies? • Hoe maak je een analyse? (Docent zelf, een statistische groep binnen bedrijf of instelling? Tijd/Geld 48
 49. 49. Evaluatie & validatie • Kijk naar alle indicators die leren en kennisverhoging aangeven • Komt dit overeen met de MOOC leerobjectieven? • Is er voor ieder onderdeel / stakeholdergroep een feedback kanaal of een evaluatie mogelijkheid • Wat zijn bruikbare indicatoren voor de specifieke MOOC segmenten? Framework van Lytics research lab, Stanford Universiteit 49
 50. 50. Een creatief, internationaal publiek Uitdagingen: voertaal, achtergrond, cultuur, gevoelige inhoud, taboes… en gelijke motivaties Respect en vertrouwen zijn cruciaal om zoveel mogelijk deelnemers te betrekken. Slides voordelen van MOOC en internationaal publiek. 50
 51. 51. Hedendaagse leeropties integreren? mLearning and MOOCs • Just-in-time learning: what you need, when you really need it • Authentic learning: in the field • Learning anywhere and anytime • Contextualized learning: in your setting • Personalized and collaborative learning • Multimedia carry-on (learner preference: visual, audio, text…) • Augmented learning • Gamification • Time management MOOC’s and social media • Flipped classroom • New pedagogies: building on peer knowledge exchange • Increased knowledge production • Open Educational Resources (OER). mLearning and social media: • Connected throughout the day • Connected in your field of preference/expertise 51
 52. 52. Wat is een MOOC? MOOC framework Resources sectie Design sectie Facilitator focus Onbekend terrein Q & A 52
 53. 53. Wat betekent dit voor de docent De wereld kan jou zien, en jouw kennis testen Succesvolle MOOC “A beginner’s guide to irrational behaviour”  MOOC debacle eLearning design experience 53
 54. 54. Herbekijk Kwaliteitsanalyse van cursus en cursus-structuur • Herbekijk de objectieven: worden alle trainingsobjectieven door leeractiviteiten ondersteund? • Mix authentieke, klassieke & vernieuwende activiteiten • Werd ieder onderdeel getest door learners? • Wat zijn de resultaten? Beantwoorden ze het leerdoel? • Hoe zijn de leeruitkomsten meetbaar? 54
 55. 55. Onderzoek plannen tijdens MOOC • Veel MOOCs vormen meteen ook basis van onderzoek (kwantitatief, kwalitatief, Quality Assurance) • Toestemming van deelnemers is vereist (maar hen niet overvragen => hoger drop-out risico) 55
 56. 56. Innovatieve overwegingen labo simulatie / online atelier Labo of instrument simulatie (Iversity in ‘t oog): Zelf ontwikkelen  outsourcing? Al ontwikkeld => is het crossplatform? 56
 57. 57. Sterke MOOC interacties kiezen • Peer samenwerking / groepswerk. Hoe ga je groepen verdelen? Onderzoek naar mixen van groepen bestaande uit internationale deelnemers (Rienties, Alcott & Jindal-Snape, 2013): deel ervaringen (vb cases, problem based leren, collaboratief leren – interessante paper) • Peer assessment review (test technologie, rubrics, aantal) • Asynchrone en synchrone momenten (meerwaarde begrijpen), bv: – Reflectie => asynchroon – Flipped learning / classroom gebruiken vóór synchrone momenten/discussies 57
 58. 58. Digitale vaardigheden Digitale vaardigheden van alle betrokken partijen (deelnemers, trainers, docenten, coördinators) MOOC mobiel toegankelijk maken: snellere interacties, learner alert en verhoogde cursusactiviteit – je bent snel op de hoogte als docent (onderzoek de Waard, 2013) 58
 59. 59. Self-directed learning voor deelnemers Self-directed learning (SDL) – Zelfregulerend leren (bv in professionele MOOCs Milligan, LittleJohn, 2014), zelfbeeld, motivatie en ‘Big 5 traits’ paper , Furnham, Monsen, Ahmetaglu, 2010) • Deel SDL strategieën met de deelnemers • Geef duidelijke instructies over wat je verwacht van de deelnemers • Schep hoge verwachtingen (Meece, Anderman & Anderman, 2006): bv. meerdere keren door zelf-test, eindexamens (cut off certificaat: 85%) • Geef een duidelijk overzicht van de cursus, gebruik social cognitive constructs 59
 60. 60. Grootste uitdaging: docent + charisma Meerdere vaardigheden • Communicatie => kan cursus coordinator zijn • Kennis en Kwaliteit uitstralen (charisma) • Een eigen plaats toeëigenen binnen MOOC • Motivatie • Kennis van de digitale leeromgeving (beide kanten) • Docent = facilitators / guides-on-the-side / deelnemer 60
 61. 61. Pre-MOOC launch acties! • Screen facilitators vooral op vaardigheden en motivatie • Versterk digitale vaardigheden van iedereen • Kom samen en creëer een open dialoog (= MOOC) • Test alles, wissel ervaringen uit • Voorzie korte tutorials voor alle media 61
 62. 62. Wat is een MOOC? MOOC framework Resources sectie Design sectie Facilitator focus Onbekend terrein Q & A 62
 63. 63. Alles versnelt... 63
 64. 64. Dus wat is er zo speciaal aan MOOCs? Het is niet echt nieuw, gewoon anders, gevorderd online leren • Massive - Schaal: tot MOOCs begonnen, speelde eLearning zich vooral af achter betaalde muren of platformen => gratis cursussen meer deelnemers (learners) • Open – Training en hoger onderwijs hielden lang vast aan zeer strikt Intellectual Property (IP) => gesloten kennis – Iedereen kan inhoud en trainingsaanpak bekijken, evalueren, bekritiseren tegenover Kwaliteit of Expertise • Online – Mobiel leren en Internet toegang maken alle electronische informatie nu wereldwijd bereikbaar, dus internationaal publiek – Digital skills zijn essentieel – Groeiende bedrijfs en ngo opties • Verhoogd netwerken: – Nu kan iedereen met elkaar in dialoog gaan, variatie van expertise, kennis, regio’s, en noden. Sociale media, netwerken, levenslang leren, communicatie skills staan centraal. 64
 65. 65. MOOC terrein wordt verkend 65
 66. 66. Wat we weten • Creëer een betrouwbare cursusomgeving (test, evalueer, herdenk) • Geef deelnemers inspraak in het proces • Kijk naar successen en debacles: A beginner’s guide to irrational behaviour  eLearning design experience • Begin met een MOOC, bouw expertise voor meer 66
 67. 67. Extra literatuur (later) • Fantastische online guru cursus start 15 September: ConnectedCourses • MOOC news and reviews and nice MOOC resource list • MOOC bootcamp (Eliot Masie) • Recent reports on MOOC and Online education (Educause library) • MOOCs, a systematic study of published literature (2008 – 2012) • EUA MOOC paper • Openness and MOOC • MOOC Yourself • Edupunk Guide • Iedere Google/scholar zoekactie 67
 68. 68. Wat is een MOOC? MOOC framework Resources sectie Design sectie Facilitator focus Onbekend terrein Q & A 68
 69. 69. Mijn MOOC achtergrond • FutureLearn onderzoekster voor The Open University, UK • Deelneemster eerste cMOOC, de CCK08 (George Siemens & Stephen Downes) • Mobile learning MOOC organisator sinds 2011 (MobiMOOC) • MOOC onderzoek vanaf 2011 (vb. mobile MOOC, Self-Directed Learning in MOOC) • Verschillende MOOCs gevolgd (soms volledig, soms deels) • Boek : eBook ‘MOOC YourSelf’ (Amazon, voor Kindle, maar toegankelijk via computer met deze free tools, you don’t have to use a Kindle) Internationale eLearning en mobiel leren expertise vanaf 1999 69
 70. 70. Vragen, netwerken, ervaringen uitwisselen … 70 E-mail: ingedewaard (at) gmail.com Blog: ignatiawebs.blogspot.com Twitter: http://twitter.com/Ignatia Publications: http://www.ingedewaard.net/pubconsulpres.htm Presentations: http://www.slideshare.net/ignatia linkedIn: http://www.linkedin.com/in/ingedewaard

×