Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Noël à l'ecomusée d'alsace_web
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Saúde Laboral e Condicións de Traballo

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Saúde Laboral e Condicións de Traballo

 1. 1. CULTURA PREVENTIVA
 2. 2. CULTURA PREVENTIVA <ul><li>Responder de forma automática ante os riscos </li></ul><ul><li>Reflexionar e analizar despois de producirse un problema, para que non se repita no futuro </li></ul>
 3. 3. CULTURA PREVENTIVA <ul><li>Responder de forma automática ante os riscos </li><ul><li>Identificación e avaliación dos riscos.
 4. 4. Prevención / Control.
 5. 5. Plan de actuación de emerxencias.
 6. 6. Protocolos de actuación.
 7. 7. Nos primeiros auxilios : PAS </li></ul><li>Reflexionar e analizar despois de producirse un problema, para que non se repita no futuro </li></ul>
 8. 8. CULTURA PREVENTIVA <ul><li>Responder de forma automática ante os riscos </li><ul><li>Identificación e avaliación dos riscos.
 9. 9. Prevención / Control.
 10. 10. Plan de actuación de emerxencias.
 11. 11. Protocolos de actuación.
 12. 12. Nos primeiros auxilios : PAS </li></ul><li>Reflexionar e analizar despois de producirse un problema, para que non se repita no futuro </li></ul>Protexer Avisar Socorrer
 13. 13. CONDICIÓNS DE TRABALLO
 14. 14. CONDICIÓNS DE TRABALLO <ul><li>Contaminantes físicos, químicos e biolóxicos </li></ul><ul><li>Equipos de traballo (máquinas e ferramentas) </li></ul><ul><li>Contido profesional e psicolóxico </li></ul><ul><li>Tensión e carga mental </li></ul>
 15. 15. CONDICIÓNS DE TRABALLO <ul><li>Contaminantes físicos, químicos e biolóxicos </li><ul><li>Gases, radiacións, virus, tintas, deterxentes, etc </li></ul><li>Equipos de traballo (máquinas e ferramentas) </li><ul><li>Talleres, industria, construcción, agrícola, mar, etc </li></ul><li>Contido profesional e psicolóxico </li><ul><li>Ruidos, vibracións, iluminación, clima, etc
 16. 16. Adaptación ao posto, mobbing, estrés, burn-out, etc. </li></ul><li>Tensión e carga mental </li><ul><li>Responsabilidade excesiva, traballos a “destajo” (pizzeros, transportes rápidos), etc. </li></ul></ul>
 17. 17. CONDICIÓNS DE TRABALLO <ul><li>Interese polo traballo </li></ul><ul><li>Oportunidades de promoción </li></ul><ul><li>Estilos de dirección </li></ul><ul><li>Ambiente social no traballo </li></ul>
 18. 18. CONDICIÓNS DE TRABALLO <ul><li>Interese polo traballo </li><ul><li>A falta de interese provoca fatiga, desmotivación </li></ul><li>Oportunidades de promoción </li><ul><li>Se non existen ou son inxustas provocan desmotivación </li></ul><li>Estilos de dirección </li><ul><li>Autoritario, deixar facer, participativo, paternalista, etc </li></ul><li>Ambiente social no traballo </li><ul><li>Falta de integración, mobbing, absentismo, etc </li></ul></ul>
 19. 19. FACTORES DE RISCO
 20. 20. FACTORES DE RISCO <ul><li>Condicións de seguridade </li></ul><ul><li>Condicións ambientais </li></ul><ul><li>Condicións ergonómicas </li></ul><ul><li>Condicións psicosociais </li></ul>
 21. 21. FACTORES DE RISCO <ul><li>Condicións de seguridade </li><ul><li>Lugares de traballo, ferramentas, máquinas, electricidade, manipulación de cargas </li></ul><li>Condicións ambientais </li><ul><li>Factores físicos (ruidos, vibracións, clima, etc.)
 22. 22. Factores químicos
 23. 23. Factores biolóxicos </li></ul><li>Condicións ergonómicas </li><ul><li>Espazos, mobiliario, etc </li></ul><li>Condicións psicosociais </li><ul><li>Organización do traballo, relacións, etc </li></ul></ul>
 24. 24. CONDICIÓNS PSICOSOCIAIS (causas)
 25. 25. CONDICIÓNS PSICOSOCIAIS (causas) <ul><li>Características do posto de traballo </li></ul><ul><li>Organización do traballo </li></ul>
 26. 26. CONDICIÓNS PSICOSOCIAIS (causas) <ul><li>Características do posto de traballo </li><ul><li>Monotonía / Identificación coa tarefa
 27. 27. Ritmos de traballo excesivos ou pasivos
 28. 28. Responsabilidade excesiva
 29. 29. Nivel de cualificación que non se corresponde co posto
 30. 30. Precariedade do contrato / Posibilidade de promoción </li></ul><li>Organización do traballo </li><ul><li>Comunicación inexistente ou non eficaz
 31. 31. Estilo de dirección autoritario
 32. 32. Relacións persoais
 33. 33. Traballo a quendas / Traballo nocturno / Descansos </li></ul></ul>
 34. 34. CONDICIÓNS PSICOSOCIAIS (consecuencias)
 35. 35. CONDICIÓNS PSICOSOCIAIS (consecuencias) <ul><li>Doenzas relacionadas co estrés </li></ul><ul><li>Burnout ou agotamento psíquico (estar queimado) </li></ul><ul><li>Mobbing ou acoso psicolóxico </li></ul><ul><li>Acoso sexual </li></ul>
 36. 36. CONDICIÓNS PSICOSOCIAIS (consecuencias) <ul><li>Doenzas relacionadas co estrés </li><ul><li>Problemas musculares, dixestivos ou do sistema nervioso </li></ul><li>Burnout ou agotamento psíquico (estar queimado) </li><ul><li>Desmotivación, depresión, absentismo </li></ul><li>Mobbing ou acoso psicolóxico </li><ul><li>Aillamento, perda de confianza en si mesm@, depresión, absentismo, etc </li></ul><li>Acoso sexual </li><ul><li>Os mesmos que o anterior </li></ul></ul>
 37. 37. CONDICIÓNS PSICOSOCIAIS (medidas preventivas)
 38. 38. CONDICIÓNS PSICOSOCIAIS (medidas preventivas) <ul><li>Deseño do posto </li></ul><ul><li>Organización do traballo </li></ul>
 39. 39. CONDICIÓNS PSICOSOCIAIS (medidas preventivas) <ul><li>Deseño do posto </li><ul><li>Que permita unha boa comunicación (non aillado, que facilite o traballo en grupo, áreas de descanso)
 40. 40. Fomentar a delegación de responsabilidade
 41. 41. Adecuar a formación ao posto ou formar na empresa
 42. 42. Estabilidade contractual e sistema xusto de promoción </li></ul><li>Organización do traballo </li><ul><li>Rotación nas tarefas, controlar a carga de traballo
 43. 43. Favorecer a participación [email_address] [email_address] na toma de decisións / estilo democrático
 44. 44. Horarios e descansos acordes ao posto, rotación das quendas e no traballo nocturno </li></ul></ul>

Views

Total views

621

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

26

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×