Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Espagetiak susirentzat td

548 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Espagetiak susirentzat td

 1. 1. Susiri gauza pilo batgustatzen zitzaizkion:txakurrak, katuak,globoak, jolas-parkeak... A!, eta ileaapaintzea, lazo handi-handiak jarrita.
 2. 2. Parkerajoandakoangaztelurikhandiena egitenzuenhondarretan...
 3. 3. ... eta plasta-plasta zapaltzenzuen gero.
 4. 4. Baina beste ezer bainogehiago, espagetiakgustatzen zitzaizkion.Egunero jaten zituen.“Ai!, egunen bateannazkatu egingo da”,esaten zuen amak.
 5. 5. Baina nazkatubeharrean, gusturajaten zituen beti. Ezzuen besterik jannahi.
 6. 6. Eta gauerako ez zen bateregelditzen.“Fideo bihurtuko da aurki”,esaten zuen amak. Ez zenhalakorik gertatu, ordea!
 7. 7. Behin batean, katubat aurkitu zuen Susikparkean.“Hara! Espagetiak!Horixe behar nuennik”, esan zuenkatuak.Behin batean, katubat aurkitu zuen Susikparkean.“Hara! Espagetiak!Horixe behar nuennik”, esan zuenkatuak.
 8. 8. Eta ale luze bathartu zuen katuak.
 9. 9. Ezetz asmatuzertarako erabilizuen!
 10. 10. Geroago txerri batekin eginzuen topo.“Hara! Espagetiak! Horixebehar nuen nik!”, esan zuentxerriak, eta bi ale hartuzituen.
 11. 11. Ezetz asmatuzertarako erabilizituen!
 12. 12. Ondoren, txakur batazaldu zen.“Ai ene! Espagetiak!Horixe behar nuennik!”, esan zuentxakurrak.
 13. 13. Eta ontzi osoahustu zuen berepoltsan.
 14. 14. Ezetz asmatuzertarako erabilizituen!
 15. 15. “Eskerrik askoespagetiengatik”,esan ziotenlagunek Susiri,itzuli zirenean.“Tori, gosetutaegongo zinelapentsatu dugu!
 16. 16. Orduan, frutaribegiratu zion Susik.Eta animaliek Susiri.
 17. 17. Aizue! Eta zergatikfruta?, galdetu zienSusik. “Niriespagetiak besterik ezzait gustatzen.
 18. 18. “Sagarrakudazkeneko egunhaizetsuen gustuadu”, esan zuentxerriak.
 19. 19. “Gereziak udakoarratsalde-pasengustua du”, esanzuen katuak.
 20. 20. “Etaplatanoakoihanberdebasatiarengustuadu”, esanzuentxakurrak.
 21. 21. “Mmm! Zeingozoa! Ia-iaespagetiakbezain ona!,esan zuenSusik, eta janegin zuenfruta.
 22. 22. “Aizue,oraindikgoseak nago”esan zuenSusik.“Goazen ba,orduan. Zerenzai gaude?”,gehitu zuenSusik.“DENOKgaudegoseak”,erantzunzuentxakurrak.
 23. 23. “Begira! Espagetiakdenontzat”, eginzuen oihu Susik.Eta... ezetz asmatuzertarako erabilizituzten!
 24. 24. Ipuin hau kontaketarako egokitua izan da.

×