Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologia berriak: arazoak eta erronkak

  • Login to see the comments

Teknologia berriak: arazoak eta erronkak

  1. 2. <ul><li>Teknologia berriak hezkuntzan </li></ul><ul><ul><ul><li>Arazoak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erronkak </li></ul></ul></ul>
  2. 3. <ul><li>Gizarte-kideen bergizarteratzea </li></ul>Eredu kultural eta komunikazio berriak <ul><li>Birziklapena, berregokitzea eta formazio berria </li></ul>Teknologia digital berrien erabilpenean atzean gelditzeak definituko du analfabetismoa <ul><li>Informazio asko jaso arren, ez dakigu jakintza bilakatzen </li></ul>Askotan, informazioa desinformazio bilakatuz ARAZOAK ERRONKAK
  3. 4. ARAZOAK ERRONKAK <ul><li>Informazioa erakusteko modua aldatu da </li></ul>Idatzizko kulturatik  ikus-entzunezkora <ul><li>Hezkuntza sistemaren aldaketa motela </li></ul>Beharrezko teknologiaren falta dela medio Kultura tradizionaren eredua helaraziz
  4. 5. <ul><ul><li>Teknologia berriak eskolako sistemetan txertatzea. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gizartean eta kulturan eragina duten teknologia berrietara egokitu behar dira eskolak. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aro digitaleko behar berriei aurre egin ahal izateko. </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARAZOAK ERRONKAK
  5. 6. <ul><li>Irakaskuntza ereduak berregituratu, rol berriak ezarriz. </li></ul><ul><ul><ul><li>Ikasleak ikasten ikasi behar du. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informazioari aurre egiten ikasi behar du. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lan-munduari begira kualifikatu behar da. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teknologia berriei egokitu behar du. </li></ul></ul></ul><ul><li>Informazioa ordenagailu-sareen bidez hedatzea. </li></ul>ARAZOAK ERRONKAK
  6. 7. <ul><li>Eredu berriak lan munduan ari direnei helaraztea. </li></ul><ul><ul><ul><li>Irakasleak tresna digitalen erabilpen egokia egin dezan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bideo didaktikoak </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Helbide elektronikoaren erabilera </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bideokonferentziak egitea, etab. </li></ul></ul></ul></ul></ul>ARAZOAK ERRONKAK
  7. 8. <ul><li>Alfabetizazio teknologikoa gizartean eratzea. </li></ul><ul><ul><ul><li>Gizarteko hainbat alorretan ikus-entzunezko kultura txertatzea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Elkarte kulturaletan </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gazteei zuzendutako taldeetan </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gobernuz Kanpoko Erakundeetan, etab. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Oinarrizkoa den informazioa eta garrantzitsua ez dena bereizten jakitea. </li></ul>ARAZOAK ERRONKAK

×