Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Internettskole2009 Dag1

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Web Forum2009
Web Forum2009
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 125 Ad

More Related Content

Similar to Internettskole2009 Dag1 (20)

Advertisement

Internettskole2009 Dag1

 1. 1. INTERNETTSKOLE GRUNNKURS Tilrettelagt i samarbeid med Confetti AS, 10. og 11. mars 2009
 2. 2. Agenda – d A d dag 1  Presentasjon av INMA, foredragsholdere og elever  Hva fungerer på nett og hvorfor gjør det. Trender og inspirasjon  Hva er internett og interaktive kanaler  LUNSJ kl 11.30-ish  Litt status nøkkeltall – Reklameformater  Termer, ordlister og uttrykk  Nettets rolle i mediemiksen  Kanalegenskaper og argumentasjon  Kjøps- og måleprosessen på nett  Case: Star Tour
 3. 3. Hvem er C f tti? H Confetti?  Medie Medie- og kompetansebyrå innen interaktive medier medier.  Vår i j Vå visjon er at Confetti skal være d t mest spennende i t kti miljøet. t C f tti k l det t d interaktive ilj t  Vi jobber med: – Medierådgivning – Ide og konsept – Kompetanseheving, kurs og foredrag – Analyser
 4. 4. INMA – IAB NORWAY
 5. 5. INMA - IAB Norway er en bransjeorganisasjon som jobber på tvers av bransjeforeninger for å videreutvikle faget og bransjen – interaktiv markedsføring. INMA - IAB Norway er nylig tilsluttet det g y yg verdensomspennende nettverket IAB (Interactive Advertising Bureau), som tilfører global kompetanse og videreutvikling av kommersiell utnyttelse av i t kti markedsføring. k i ll t tt l interaktiv kdf i
 6. 6. INMAs overordnede mål INMA skal bidra til at interaktiv markedsføring skal bli en naturlig del d l av profesjonelle annonsørers fj ll mediamiks
 7. 7. Gjennom aktivt å jobbe med research, analyse, PR, opplæring og kunnskapsdeling samt standardiseringer bidrar INMA til at det mest effektive virkemiddelet av alle blir enda mer effektivt enda mer utbredt effektivt, og enda smartere utnyttet:
 8. 8. INMAs skal nå det overordnede målet ved hjelp av interne og eksterne aktiviteter:  Konferanser, seminarer, workshops, fagkurs  Gulltaggen & Sølvtaggen  Statistikker : Trafikkmålinger demografimålinger, omsetningsstatistikk Trafikkmålinger, demografimålinger  Fremskaffe dokumentasjon og analyser  Årsrapport om internettmarkedet
 9. 9. 10 F Faggrupper  Byrågruppen y g pp Annonsør gruppen  Sølvtaggen • Dokumentasjon  Gulltaggen • Ressurspanel/Caseløsning  Nordic Masters • Kompetanseutvikling  Klikk  Westerdals interaktive kurs    Seminar gruppen Trafikkmålingsgruppen Annonseomsetning • Gulltaggen • Trafikkmålinger • Utvidet rapportering • INMA Fagturer + Fagdag • Demografi målinger • Mobil • LogIn LI • Videreutvikling av verktøy Vid t ikli kt • W bTV WebTV • Nye digitale plattformer • Søk • Tracking WebTV g • Mobil
 10. 10.  Mobilgruppen  SØK • Hvordan utnytte kanalen - casebank  Fagpanel SEM • Trafikkmåling  Seminar, struktur og • Standardisering standardisering  Web-TV & Streaming  Fagpanel  Seminar, struktur og standardisering   Traffic gruppen Annonsegruppen/DisplayAds • Annonseinfo/database • Casebank • Annonsetest web • Effektmålinger • Flash integrasjon • DisplayAds 2.0
 11. 11. NOEN AV VÅRE ARRANGEMENTER i 2008 Konferanser: Kurs/Skoler:  Mobile Marketing (Mars)  Flash grunn- og videregående kurs  Søkkonferansen (oktober)  E-mail marketing skolen  Høstkonferansen (november)  SEM–Manager skolen  Mobile Marketing seminar (17.sept )  Internettskolen I & II  Roadshow  Prosjektlederskolen  Nyhetsseminaret GULLTAGGEN 29. April  Login Fagturer:  Berlin – 4. – 6. februar  MIXX - New York (22 og 23 september)  Ad-Tech – London) (24 og 25 september  New Media Days - København (8 og 9 oktober)
 12. 12. Verdens beste nettsted
 13. 13. Noen t N trender gjelder d j ld  Innhold – hvordan kommuniserer man  Innhold – sett fokus på rett innhold  Snakk med dine brukere to veis kommunikasjon brukere, to-veis  Bruk design på ditt nettsted for å vise hvem du er – 5 eksempler på disse trendene internasjonalt – 5 norske på disse trendene eksempler – Hva fungerer og hvorfor (hva er suksesskriteriene for ulike nettsteder og hvordan tror dere ulike annonsører tenker? – hvorfor er det slik forskjell mellom Norge/Skandinavia og andre deler av verden?)
 14. 14. Verdens beste nettsted ? - målgrupper Vd bt tt t d ål
 15. 15. Verdens beste nettsted – d t viktigste kommer først Vd bt tt t d det ikti t k fø t
 16. 16. Verdens beste nettsted – l i h ld t l Vd bt tt t d la innholdet lyse! !
 17. 17. Verdens beste nettsted – snakk med di Vd bt tt t d kk d dine brukere! bk !
 18. 18. Verdens beste nettsted – vis hvem d er med design! Vd bt tt t d ih du dd i !
 19. 19. Nettsteder Norge - målgrupper N tt t d i N ål
 20. 20. Norske nettsteder – viktigste k N k tt t d ikti t kommer først fø t
 21. 21. Norske nettsteder – l i h ld t l N k tt t d la innholdet lyse! !
 22. 22. Norske nettsteder – snakk med di N k tt t d kk d dine brukere bk
 23. 23. Norske nettsted – h i h N k tt t d hvis hvem du er med din design d d di d i
 24. 24. Så må vi jo ta verste listen  å ij t t li t
 25. 25. The Norwegian Labour and Welfare
 26. 26. Norges største nettsteder ? N tø t tt t d  Når vi nå har sett på noen gode (og dårlige) eksempel hva som fungerer er det dags å se på Norges største nettsted/er – vg.no ??
 27. 27. Internett som mediekanal It tt di k l
 28. 28. Hva er i t H internett og interaktive kanaler ? tt it kti k l
 29. 29. Kompleksiteten i nettets produktspekter – t k modus! K l k it t tt t d kt kt tenk d! Redaksjonelle nettsteder: aviser, magasiner, nett-tv, portal Brukergenererte nettsteder web 2.0 Søk/katalog
 30. 30. Nettavis N tt i  Høy frekvens på brukere av tabloide nettaviser.  Mange ganger inne i løpet av en dag  Kjapt inn og kjapt ut  Gir dette best verdi for annonsene i toppen?
 31. 31. Portal- P t l og startside t t id  Startsiden er nettets svar på Olav Thon: de leier dyrt ut butikkplasser.  Brukeren er i klikkemodus.
 32. 32. Nisje Ni j - magasin i  Lettere med relevant L tt dl t reklame i forhold til målgruppe og modus.  Målgruppenhar større aksept for reklame på nisjenettsteder
 33. 33. Katalog Ktl  Brukeren er i et søkende modus: hun skal finne alternativer, telefonnummer, adresse eller vei- beskrivelse til ”noe”
 34. 34. Søkeord – permission marketing Søk d ii k ti
 35. 35. Søkeord - nettverk Søk d tt k
 36. 36. Web 2 0 W b 2.0 – sosiale nettverk il tt k  Tilbyr segmentering på ulike parametre.  De kommersielle aktørene er dårlige til å utnytte muligheter.  Innholdsleverandørene tenker lenger – og har mer ressurser.  Nettets utvikling skjer på gutterommet – ikke på styrerommet.
 37. 37. Segmentert annonsering S tt i  MSN og Biip.no tilbyr segmentert annonsering.  Man kan segmentere på kjønn og alder. Hos Biip kan man også segmentere på bosted, interesse, hårfarge, etc.
 38. 38. Nett-tv N tt t – store muligheter f d t li h t for den som tør t  Nå kan alle lage web-tv  VG TV har uttalt at de skal bli større enn NRK  Ingen standard for hvordan tv- sending/vindu eller reklamen skal presenteres. Gir mulighet for å teste ut ideer og konsepter. g p  Enn så lenge er det lite innhold, mye skryt og lite resultater.
 39. 39. E-mail markedsføring E il k d fø i  For å sende ut reklame på mail trenger man godkjennelse fra mottager.  Følgelig er vi i Norge i dag avhengig av kommersielle e-mail databaser. – Dette er det lite av, da interessen er synkende.  Spam har ødelagt!  Egne kundedatabaser fungerer.
 40. 40. Viral Vi l marketing k ti Når reklamen blir en snakkis sørger kundene for markedsføringen!
 41. 41. Mobilemarketing – annonsering på mobil M bil k ti i å bil  Fire måter å kommunisere på: 1. Push-kampanjer – til en mobilbase 2. 2 Respons-kampanjer – f tradisjonell reklame R k j fra t di j ll kl 3. Mobilannonser – lenker og bannere 4. Innhold – nedlastning, tilgang til tjenester  ”Send MBC til 2225 for bestilling av prøvekjøring” – Print – DM – Boards – Film
 42. 42. Ukentlig dekning av mobilt medieinnhold Uk tli d k i bilt di i h ld   Hvem bruker mobilt medieinnhold? Hvilke innholdsleverandører brukes? 60 år + 2 40 - 59 år 11 20 - 39 år 17 12 - 19 år 18 7 Kvinne Mann 16 12 Total % 0 10 20 30 Kilde: TNS Gallup, Forbruker & Media Q2 2008
 43. 43. Reklamespill R kl ill  Spill brukt i reklamesammenheng  Effektivt middel for å trekke besøkende til nettsider å skape oppmerksomhet om et produkt eller en tjeneste  Responsutløsende  Merkevarebyggende  Spillerne spiller ofte fl S ill ill ft flere ganger  Gode spill kan spre seg viralt - lang levetid  Målbar effekt / verdifull statistikk  Produsert for TV2 i samarbeid med sesam.no. Målet med kampanjen er å øke interessen for Idol på TV, drive trafikk til TV2s nettsider og sesam.no (som er hovedsponsor). Spill her: http://idolspill.tv2.no
 44. 44. LUNSJ
 45. 45. Litt status
 46. 46. Bruk B k av Internett 1996 - 2008 It tt 100 88 88 88 87 85 90 82 78 75 80 71 68 83 83 83 81 78 70 62 74 71 69 60 68 67 6 66 65 49 61 60 50 56 40 55 Tilgang 50 40 47 30 Månedlig dekning 42 24 30 36 36 Daglig dekning 32 20 27 27 10 17 14 12 9 0 5 5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.kv. 2.kv. 3.kv. 2008 2008 2008 Kilde: Forbruker & Media 2008
 47. 47. Bruk B k av utenlandske og norske internettsider t l dk k it tt id Kilde: TNS Gallup, Forbruker & Media, daglig oppslutning
 48. 48. De tø t it D største sitene Kilde:  Gallup TNSMetrix uke 9, 2009. 
 49. 49. Besøk lik kategorier på nett siste 30 dgr B øk ulike k t i å tt i t d Kilde: TNS Gallup, Forbruker & Media
 50. 50. Frekvens besøk utvalgte nettsteder Fk b øk t l t tt t d Kilde: TNS Gallup, Forbruker & Media
 51. 51. Frekvens besøk sosiale medier Fk b øk il di Kilde: TNS Gallup, Forbruker & Media
 52. 52. Prisvinnere fra inn og utland Pi i fi tl d
 53. 53. Termer & Utt kk T Uttrykk
 54. 54. Formatstørrelser F t tø l Kloss Toppannonse 768x150 180x150 Artikkelannonse 300x250 Skyskraper 180x500 Nettboard 468x400 Plakat 180x250 Superboard 768x400 Knapp 180x50
 55. 55. Dominans versjon 1 D i j
 56. 56. Dominans versjon 2 D i j
 57. 57. Liten nettordliste Lit tt dli t  Pixel – måleenhet på nettet: 1 pixel er 0,035 cm  UV = Unique visitor – unik bruker  PI = Page Impression – eksponering/visning av en fullt nedlastet internettside eksponert mot én bruker.  US = User session – brukersesjon, antall sider en unik bruker er inne på per gang hun besøker et bestemt nettsted. Pris X 1000  = CPT  CPT = Cost per thousand – pris for en unik bruker eller visning Antall brukere  ROS eller RON = Run of site/section eller Run of Network  CPC/PPC = Cost per Click/Pay per Click  CPO/CPA = Cost per order/Cost per Action – pris per ordre/salg  CTR = Click through rate/yield/klikk/klikkprosent – prosentandelen som klikker i forhold til antall eksponeringer ( p g (måleenhet).)  ROI = Return on investment  Frekvens – antall ganger en bruker blir eksponert for annonsen.  Cookie – informasjonskapsel sendes fra en webserver til en nettleser slik at brukeren kan gjenkjennes på informasjonskapsel, et nettsted.  Annonsestyringsverktøy – verktøy som leverer og rapporterer statistikk på nettkampanjer: plassering, antall visninger, kikk og yield. Alle nettsteder har et slikt, flere ulike systemer.  Annonsenettverk – salgsselskap som selger for flere nettsteder. Eks Advertising, Adlink  Affiliates – annonsenettverk som selger respons. Eks TradeDoubler
 58. 58. Prismodeller: F t plassering vs visning Pi d ll Fast l i ii  Faste plasseringer bygger raskt  Visningsbasert annonsering er dekning og frekvens. mer treffsikker dersom man styrer kampanjen på f.eks: f eks:  Dekningen – garantert  Seksjon eksponering.  Segmentering (bl a geografi) (bl.a  Frekvens oppnås når nettstedet  Plasseringer har høy trafikk og hyppig  Frekvens brukermønster. brukermønster  Teste ulike annonser/budskap  Kan rullere med flere annonser på  Mulighet for optimalisering p g p g på samme plassering. p g format, plassering, kreativt, etc.  Oppnår lav CPM
 59. 59. Tilbakeblikk Tilb k blikk  Det har vært visningsbasert annonsering siden den første ”fiskepinnen” kom i fiskepinnen 1995.  Det var annonsesjefen i VG som oppfant den faste p j pp plassen av nettboard p på front i 2000.  Fast plassering gj p g gjorde det enklere for usikre kjøpere å satse p nettreklame, jp på fordi nå SÅ man annonsen. ”I dag er vi på forsiden av VG nett”.  Etterspørsel og utsolgthetsgrad av faste formater på front/seksjon de siste årene har gjort at mange nettsteder har åpnet opp for visningsbasert annonsering igjen. – I tillegg til litt grådighet…. 
 60. 60. Status for nettkjøp St t f ttkjø  Hvem selger f faste plasseringer? ? – Nettsteder med høy trafikk (særlig front), eks. Startsiden, VG, Dagbladet. VG selger også fast på seksjoner seksjoner.  Hvem selger visningsbasert? – MSN N tt i MSN, Nettavisen, A A-pressen, M di it Mediasite  Også kombinasjonssalg med fast på front, eller fast og visning på front og visning på seksjon: – Dagbladet, NRK, Startsiden, Aftenposten, SOL.  E k lt nettsteder setter prisene ned i 2009 bl MSN (19 og 10 øre) og Enkelte tt t d tt i d 2009, bl.a ) TV2 (fra 10 – 14 øre).
 61. 61. Regneoppgave – h R hva blir CPT? bli  Annonsen koster kr 50 000 per døgn 50.000  Plasseringen genererer ca 500.000 UV HURTIGSVARPREMIE!!!
 62. 62. Nettets ll N tt t rolle i mediemixen di i
 63. 63. Mediebruk løpet av døgnet M di b k i l t d t  Avis leses gjennom hele døgnet, døgnet men flest leser avis i hovedsak mellom kl 07 og 09, 75 og mellom kl 17 og 18 7 timer og 20 min g  TV-titting TV titting er fremdeles mediet man benytter mest som rutine. TV går noe ned på morgenene, 50 men er fremdeles det mest benyttede medium i ”primetime”.  Internettbruk øker mest (71% 25 oppslutning), og er blitt en ”all- day-activity”, med mest bruk på kvelden mellom kl 20 og 23. 0 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 02.00 04.00 TV Radio Papiraviser Magsiner/blader Internett DVD/Videofilm El. Spill Kilde: 24 24: TNS Gallup.
 64. 64. Min. Mi av brukerne en gjennomsnittsdag bk j itt d 148 TV 148 116 Radio 2008 115 2007 107 Kino  112 87 DVD/video 84 87 Internett  85 74 Musikkmedier ikk di 72 60 Bøker 60 47 Avis papir Ai i 45 31 Magasin/ ukeblad 30 31 Fagblader og ‐tidsskrift Fagblader og tidsskrift 31 30 Avis internett 28 25 Tegneserie 25 Minutter 0 30 60 90 120 150 Kilde: Synovate 2008, Base: Befolkningen 15 år +
 65. 65. Bruk B k av mediet en gjennomsnittsdag di t j itt d 95 TV 96 79 Radio 2008 81 2007 72 Avis papir 75 71 Internett  65 46 Avis internett 41 29 Musikkmedier 31 25 Bøker 25 25 Magasin/ ukeblad 27 19 DVD/video 20 11 Fagblader og ‐tidsskrift 10 7 Tegneserie 8 1 Kino  1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kilde: Synovate 2008, Base: Befolkningen 15 år +
 66. 66. Oppsummering M di dø O i Mediedøgnet 2008 t 7 ti timer og 20 minutter i tt  Vi bruker på medier hver dag! Det er internett alene som står for økningen i mediebruk.  TV, radio, papiravis og internett er de mest brukte mediekanalene en gjennomsnittsdag. Internett er nå kun 1 prosentpoeng fra å tangere avisbruken en gjennomsnittsdag.  TV brukes av alle grupper, uavhengig av demografi. 95% av befolkningen er innom kanalen en gjennomsnittsdag.  Radio viser en svak nedgang, og brukes i klart større grad av de over 60 år (87%) enn hos de yngste (61% for 15-24 år).  Papir aviser viser en svak nedgang i daglig bruk, mens aviser på nett øker. Papiravisene har sterkest oppslutning i gruppen 40-59 år. Nettavisene er klart sterkere under 60 år, og har høyest oppslutning i gruppen 25-39 år.  Internett har de siste 10 årene økt fra en oppslutning på 12% til 71%. Internett er klart mer brukt blant menn og i gruppene under 60 år. Men, resultatene viser at gruppen 60 år + også følger denne utviklingen på et noe lavere nivå. 40% av de over 60 år bruker internett en gjennomsnittsdag, mot 1% i 1998. Kilde: Synovate 2008
 67. 67. Fordeler F d l med mediekanalene d di k l TV Avis  Rask dekning  Høy lojalitet  Salgsutløsende  Salgsutløsende  Garantert distribusjonsegenskap  Lyd og bilde – emosjoner  Segmentere  Eksklusivitet/alene  Lokal tilpassning  Formål: underholdning, avslappning  Formål: nyheter, til dels underholdning  Kan tilpasse etter målgruppe  R l ti t i li Relativt rimelig produksjon av materiell d kj t i ll  Gode presentasjonsegenskaper, mulighet for mye tekst Internett Radio  Dynamisk, korte frister  Salgsutløsende  Kreative muligheter  Segmentere på tid og sted  Segmenteringsmuligheter  Nært til kjøpsøyeblikket  Optimalisere  Billig frekvensmedium  Interaktivitet  Dekning  Målbart – respons – salgsutløsende Målbart  respons   L j li Lojalitet til kanal il k l  Formål: informasjon, nyheter, underholdning  Formål: underholdning, nyheter, musikk
 68. 68. Estimater for mediespend i 2009 E ti tf di d - prosentuell andel (tall for 2008 i parentes) Kilde: IRM 2009 
 69. 69. Onlineomsetning siste 7 å O li ti it år Merkevare Rubrikk 1.9 mrd 1 9 mrd kr 2 000 000 000 6% økning for merkevare fra  2007 til 2008 kr 1 800 000 000 kr 1 600 000 000 35% økning for merkevare fra  2006 til 2007 kr 1 400 000 000 kr 1 200 000 000 kr 1 200 000 000 kr 1 000 000 000 kr 800 000 000 kr 600 000 000 kr 400 000 000 kr 200 000 000 kr 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kilde:  INMA/MBL
 70. 70. 20 største b t t bransjer 2008 j kr 450 000 000 kr 400 000 000 kr 350 000 000 kr 300 000 000 kr 250 000 000 kr 200 000 000 kr 150 000 000 kr 100 000 000 kr 50 000 000 kr 0 Ba Re Te Ele Ide Bil Ma Sø Mu Me He Hy Hu So Ne Ut Klæ Sp Da da / bå lek nk ise k/ k lse gie s/ h ft tt ill t in k el t sik dia t/ m /Drik jem ware hand nnin r om t ron / fo g org at a k/ f ne rsi ikk ilm /ko ke an ot o l og /w g el/ /ha kri /da eb isa sm au r ng ge ap ta ks sjo eti / fin pl i jon kk n an ka /m s sjo ag n as in Kilde: Confetti AS 2009
 71. 71. 20 største annonsører 2008 t t kr 120 000 000 kr 100 000 000 kr 80 000 000 kr 60 000 000 kr 40 000 000 kr 20 000 000 kr 0 Te S Re Ho SO On Ne C Gj Sa Wi DN No Cit A Se Elp C H F ric hess jemm inn len can iba con t co olor en d a t n r sa dia l Fin els.c S-Ba e B No weg Lin sidig t and erø e to m or e m nk et i an Ca nv om rne r ian ans er e e Mo pit by al rt e er Air ns lin en es Kilde: Confetti AS 2008
 72. 72. Kanalegenskaper og argumentasjon a g mentasjon
 73. 73. Hvorfor i t H f internett? tt?  Brukerne er der! – Nordmenn elsker internett – Nettaviser, tjenester og underholdning er gratis for brukeren – Blitt en viktig kanal i alle steg av salgsprosesser. Varepraten florerer.
 74. 74. Internettbruk og tilgang It ttb k til  Daglig bruk: 2.757 mill  Månedlig bruk: 3.330 mill  91 4 % av menn bruker nett 91.4  88,6 % av kvinnene bruker nett  3.376 mill har internett hjemme  2.010 mill har internett på jobb  Aldersfordeling av nettbruk: – 12 19 år 100 % 12-19 – 20-39 år 99,0 % – 40-59 år 94,3 % – 60+ år 64,2 % Kilde: TNS Gallup Intertrack 2009
 75. 75. Plassering av PC i hj Pl i hjemmet t  Stuen går for første gang, siden målingene startet, forbi eget Stuen går for første gang, siden målingene startet, forbi eget  kontor som preferert plassering av datamaskin med tilgang til  internett.  54 Stua 51 42 52 Eget kontor g 52 57 22 Soverom 22 24 20 Andre rom 19 23 11 Kjøkken 8 6 0 10 20 30 40 50 60 Q3‐06 Q3‐07 Q3‐08 Kilde: Forbruker & Media 2008, base 1012
 76. 76. Hvorfor i t H f internett? tt?  Brukerne er der! – Nordmenn elsker internett – Nettaviser, tjenester og underholdning er gratis for brukeren – Blitt en viktig kanal i alle steg av salgsprosesser. Varepraten florerer.  Treffer andre/nye målgrupper i et aktivt brukermodus – Mediekanaler kompletterer hverandre – Dobbeltdekning gir økt frekvens – Praktisk - 24-timers åpningstid
 77. 77. Nettet b k jevnt gjennom h l døgnet N tt t brukes j tj hele dø t 75 50 25 0 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 02.00 04.00 TV Radio Papiraviser Magsiner/blader Internett DVD/Videofilm El. Spill Kilde: 24 24: TNS Gallup.
 78. 78. Internettdøgnet “Før satt jeg til langt  “Kan gjerne bli  på natt, men nå går  et par timer,  datteren min på  p e e a ba a etter at barna  skolen..” har lagt seg ” • Stress • Fokus på barna Fokus på barna • Travelt • Arbeid • Klare til barnehage/jobb • TV og Internett som  avslapping • Radio i bilen • Hente barn • Jobbrelaterte oppgaver • Middag • minimal privat bruk “Mer skoleting  • PC‐bruk til  “Tilfeldig på  også.,  leksehjelp eller  jobb…  jobb Skoleturer, alt  Nettbanken og  går på nett går på nett” Facebook” F b k” @ Kilde: Modell fra  Microsoft Advertising 2008
 79. 79. Bruksområder Internett – k i Bk åd I t tt kvinner ”Skoleting. Skoleturer Holde kontakt: Arbeidsplan.., Bursdags‐ ”Snakke med Invitasjoner Hvis jeg for Invitasjoner” ”Hvis jeg for venner og  Eksempel skal lage noe  familie. Har  jeg ikke har oppskrift på  familie i USA”  fra før, så slår man opp  det. Har PC på kjøkkenet” You Tube . Blir helt hekta, Blir sittende veldig lenge Shopping… når man først er der  Det går fort et par timer, g p , hvis jeg kjeder meg Kilde: EIAA  quot;Digital Mums” 2007
 80. 80. Hvorfor i t H f internett? tt?  Brukerne er der! – Nordmenn elsker internett – Nettaviser, tjenester og underholdning er gratis for brukeren – Blitt en viktig kanal i alle steg av salgsprosesser. Varepraten florerer.  Treffer andre/nye målgrupper i et aktivt brukermodus – Mediekanaler kompletterer hverandre – Dobbeltdekning gir økt frekvens – Praktisk - 24-timers åpningstid  Interaktivt og moderne – Gir mulighet for toveiskommunikasjon – Ulike måle- og responsmetoder – T k i k muligheter og fi Tekniske li h t finesser
 81. 81. Tur/retur T / t annonsør og forbruker ø fbk
 82. 82. Og ikke nok med det! Brukerne liker reklame g relevant! …men den må være
 83. 83. Komplekst produktspekter – t k modus! K lkt d kt kt tenk d! Nettavis Nisje/Magasin Portal Markedsplass Søkemotor/katalog Dating Blogg Chat Forum Spill Video Nett-TV Nett TV Sos. Sos nettverk Mobilblogg Reporter
 84. 84. Kjøps og Kjøps-og måle prosesser
 85. 85. Formatvalg – h F tl hva bør anbefales når og hvorfor bø bfl å h f  Strategiske plasseringer:  Taktiske plasseringer: g p g p g – Søkeord, nisjesiter, faste – Periodestyrt, store nettsteder, plasseringer, spesialtilpasset handlingsutløsende budskap, budskap, etc. ”løp-og-kjøp”-budskap – Hvorfor: for å bygge – Hvorfor: handlingsutløsende merkevare, merkevare ønske om jevn respons av ymse slag slag. tilstedeværelse.  Taktiske formater:  Strategiske formater: – Store formater, gjerne – Knapper, klosser, linker, etc dominans – Type plassering: seksjon, – Krav i forhold til kreativ idé, hvor på siden, etc? kreativ tilpassing til mediet
 86. 86. Kampanjeformål & evaluering K jf ål l i Formål Nettkjøp Evaluering Bygge merkevare,  Dekning og frekvens  Så brukerne  informere om tilbud,  Store formater, store  annonsene? etc. Varene selges ikke nettsteder Testing av reklame‐ på nett.  erindring og liking  fremfor rapportering  Handlingsutløsende Klikk er vesentlig Klikk er vesentlig Hvilke plasseringer ga  Hvilke plasseringer ga av klikk. via nett, salg,  Kombinasjon store  best CPO eller ROI? konkurranser, etc. konkurranser etc nettsteder og nisje,  nettsteder og nisje Klikk og postklikk Klikk og postklikk‐ avhengig av produkt. tracking. Hvor mange  CPO og CPC avtaler CPO‐ og CPC‐avtaler responderte? Hva  responderte? Hva kostet hver nye kunde  deg?
 87. 87. Oppmerksomhet til nettannonser O k ht tt  RAM-tester: MNO har gjort en rekke RAM-tester for både print og nett RAM tester: RAM tester nett. Resultater viser at en helside i print har en oppmerksomhet på 50%. For nettannonser – uansett kampanjeformat – har disse en oppmerksomhet på 42%. 42%  OBS i forhold til format: Relativt likt mht toppannonse på 43% og nettboard med 42%. Skyskraper har 40%.  Antall scroll har liten betydning for reklameoppmerksomhet  Stillestående annonser like stor grad sett som bevegelige (42 %)
 88. 88. Reklameerindring alle k R kl i di ll kampanjer j 60,% 60 % Uhjulpen 50,% Hjulpen 40,% 30,% 30 % 20,% 10,% ,% Kilde: Confettis reklamebarometer for nett, mai 2008
 89. 89. Liking alle kampanjer Liki ll k j 60,% 60 % 50,% 40,% 30,% 30 % 20,% 10,% ,% Kilde: Confettis reklamebarometer for nett, mai 2008
 90. 90. Kampanjetracking – h K jt ki hva skjer etter klikket? kj tt klikk t? Høy klikkprosent… Høy klikkprosent …ikke nødvendigvis best CPO …ikke nødvendigvis best CPO
 91. 91. Driverne i nettreklame Di tt kl  Dekoding D k di – avsender må tidli og t d li k d å tidlig tydelig komme f frem – Kjennskap – Avsender ID – Lett å forstå  Relevans – salgsutløsende eller profilbyggende – Nytte – Søke info – ”Henvender seg til meg” – Liking  Originalitet – Pass på at ikke budskapet blir gjemt
 92. 92. Lure tips til direktekunden mht d t kreative L ti di kt k d ht det k ti  Husk logo/avsender i annonsen – hele tiden Her skal det bygges tiden. merkevare!  Ikke lag for mange ”rulleringer” – få budskapet tydelig frem! rulleringer  Bytt budskap for å unngå materielltretthet.  Ord som ”nettpris” eller ”nettrabatt” trigger for bestilling dersom formål er salg   Ikk ha f kortvarig syn på investeringen… Ikke h for k t i åi ti  3 gode tips: g p – Nyttig – Relevant – Underholdend
 93. 93. Prisvinnere fra inn og utland Pi i fi tl d
 94. 94. Case – Star Tour - arbeidsprosess og evaluering av nettkampanjer
 95. 95. Agenda A d  Bakgrunn og mål g g  Arbeidsprosessen p  Evaluering
 96. 96. Litt b k bakgrunnsfakta f kt  Netthandelen vil nå nye høyder – spesielt for reiseliv reiseliv.  Over 65% foretrekker Internett som kjøpskanal (20,8% butikk, 13,5% telefon)  Kampen om reiselivskundene hardner til på nett: økt satsning på online annonsering.  Reise var nest største bransje på nett 1. halvår med ca kr 150 mill i brutto spending. Eks. SAS brukte brutto kr 45 mill 1. halvår.  Nettkunden har høy kunnskap og er kravstor, men trenger hjelp til å selektere informasjon if j  Kvinner beslutter ved reisekjøp (75%)  D ” dt voksne” målgruppen inntar nettet f alvor – ”d t grå gullet” Den ”godt k ” ål it tt t for l ”det å ll t” Kilde: Star Tours nettundersøkelse
 97. 97. 20 St Største b t bransjer f j første halvår 2008 t hlå kr 200 000 000 kr 180 000 000 kr 160 000 000  2007: brutto kr 300.000 300 000 kr 140 000 000 kr 120 000 000 kr 100 000 000 kr 80 000 000 kr 60 000 000 kr 40 000 000 kr 20 000 000 kr 0 Ba Re Te E Bi l Ma Me Ide He Mu S N U H Hu Ru Sp Kl æ Da Da lek lekt sik øk/ k et th tdan ygie / nk i l s b il gli t ron båt/ m t/drik dia el / fo se org se gv ing ne / hjem rikk l r om an k/ f at a nin are rsik de ot o ke i kk ilm /ko an log g /ha l/a kjd ri n /da isa sm r ge uk g/ f e ta sjo eti sj o ina kk n n/m ns ag as in Kilde: Confetti AS 2008
 98. 98. Noen t N trender d  Internett gir kundene mer ”makt” – 76% mener at selskapene ikke f t ll d f ll sannhet i markedsføringen t lk ikk forteller den fulle ht kdf i – Vi tror mer på inhold i blogg enn bedrifters hjemmeside – Sosiale medier viktig!
 99. 99. Målsettinger for startour.no Mål tti f tt  Mål om ca 60% nettsalg innen 2010  Øke look to book raten (konvertering). look-to-book (konvertering)  Differensiere gjennom brukervennlighet kombinert med inspirasjon for brukeren. – Star Tour TV – Sansereiser.no – Kampanjewebber  Støtte oppsalg og mersalg.  Nesten halvparten av mediebudsjettet i 2008 går til online markedsføring (banner + søk).  Gitt CPO-nivå, max xxx kroner per solgte reise. CPO nivå reise
 100. 100. Flere k Fl kanaler l Drømme Planlegge Bestille Betale Innsikt  Katalog for inspirasjon It Internett for ”research”, tt f ” h” prissammenligninger og dybdeinformasjon  Bestilling i flere kanaler etter behov og situasjon Kilde: Resultat fra Star Tours fokusgrupper
 101. 101. Trafikk å t t T fikk på startour.no  Relativ jevn trafikk i butikken gjennom hele dagen, men størst andel av de besøkende på kvelden etter klokken 20
 102. 102. Kjøpsprosessen Kjø  Nivå 1: – Prat med venner – Feriekatalogen – Annonsering i avis og magasin  Nivå 2: – N tt Nettannonsering i  Nivå 3: – Søkemotorannonsering
 103. 103. ”Online Driven Marketing Pl ” ”O li Di M k ti Plan”  Bannerkampanjer og faste plasseringer catalogue web site  Affiliatesprogrammer OP direct mail Online SHO  Søkemotormarketing mobile radio  Virale kampanjer TV  E-DM (130.000 adresser for nyhetsbrev) email e print  Mobile marketing (“Guide online”) online call center advertising O own sales o ffices digital agent sales POS offices En onlinedrevet marketing plan driver trafikk t fikk til nettbutikken og fokuserer på ttb tikk fk å effektiv bruk av online kanaler
 104. 104. Viralkampanje lansert høst 2008 Vi lk jl t hø t
 105. 105. ”House of St Tour” ”H f Star T ”  Star Tours online annonsering skal treffe Egne målgruppene i forskjellige situasjoner på nett, på kanaler: ulike type nettsteder og ulikt modus. startour.no, e-mail kundedatabase, k ddtb – Skal gi rom for spesialtilpasset budskap reisepanelet, etc. – God erfaring med lokal tilpassing Strategisk annonsering: g g Nisjesiter, faste plasser, spesialtilpasset budskap,  Alle aktiviteter skal kunne trackes, og en solid ”longtail” historikk skal bygges bygges. Taktisk bannerannonsering: Trafikk = butikk, store nettsteder og affiliates. g  Jobber kontinuerlig med å knekke koder for ”Løp-og-kjøp”-budskap utløsende faktorer, være seg nettsted, plassering, format, tid på døgnet, budskap, budsjett/investering, Søk/Adwords trykk, etc.
 106. 106. Viktig med rett budskap til målgruppen…
 107. 107. …kjapp tilpassing ga andre resultater!
 108. 108. Full kontroll å investeringer - post click t F ll k t ll på i ti t li k tracking ki
 109. 109. Prisvinnere fra inn og utland Pi i fi tl d
 110. 110. Agenda – d A d dag 2  09:00 – 09:30 Gruppeoppgave: – Oppgave: hva vil du anbefale Peugeot å gjøre av annonsering fremover?  09:30 -11:00 Ulike former for nettstrategier – volum vs. kontekstuelle plasseringer, push vs. pull – Faste plasseringer vs. pulser vs  11:00 -12:00 Søkemotormarkedsføring v/Magnus Strømnes Bøe i Konsept-huset  12:00 Lunsj  13:00 – 14:30 Suksesskriterier for online salg – Regnerier - lek i excel – Nettbarometer – hva er god reklame?  14:30 – Casejobbing – (45 min jobbing + 40 presentasjon)
 111. 111. Takk for i dag!!

×