Finnmark Idrettskrets 25. Okt

766 views

Published on

Foredrag for FInnmark Idrettskrets 25. okt - ta kontkt hvis du vil ha hele presentasjon

Published in: News & Politics, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Finnmark Idrettskrets 25. Okt

 1. 1. Ungdom og media – en utfordring for de voksne? Finnmark Idrettkrets 25. oktober 2009
 2. 2. En liten historie på hvordan ting har endret seg
 3. 3. Så, hva sier denne lille historien om ungdom 2009 og bruken av media ? Er du født etter 1994? Da er du født som nettbruker! Bilde: stockxpert.com
 4. 4. Oppsummering av mediebruk i hele befolkningen Kilde: Synnovate Oktober 2009:
 5. 5. Mediadøgnet 2009 Vi bruker 7 timer og 34 minutter på medier hver dag! Totaltiden brukt på medier har økt med hele 14 minutter det siste året. Internett står for en stor del av økningen med en økning på 8 minutter. I tillegg er reklame i postkassen lagt til fra 2009. Nyere medier som nettaviser, SMS/MMS og mobilt internett viser en liten framgang fra i fjor. Økningen i mediebruk er mest markant i aldersgruppen 15-24 år, mens aldersgruppen 40-59 år har en liten tilbakegang. TV, internett, radio og papiravis er de mest brukte mediekanalene en gjennomsnittsdag. Internett blir for første gang brukt av en større andel av befolkningen enn papiraviser.
 6. 6. Oppsummering TV holder seg stabilt høyt og 94% er innom kanalen en gjennomsnittsdag. Kanalen brukes av alle grupper, uavhengig av kjønn, alder og geografi. Tekst-TV viser svak nedgang i bruk de senere årene. Brukerne er i større grad menn, og personer bosatt midt og nord i landet. Radio brukes i klart større grad over 60 år (89%) enn hos de yngste (68% i gruppen 15-24 år). Papiraviser holder seg stabile, mens aviser på nett øker. Papiravisene har sterkest oppslutning i gruppen 40-59 år. Nettavisene er klart sterkere under 60 år, og har høyest oppslutning i gruppen 25-39 år. Lesingen av magasiner og ukeblader holder seg stabil. Bruken av denne mediekanalen er klart høyere blant kvinner. Fagblader holder seg stabil og vi finner høyere bruk blant menn, i gruppen 40-59 år og med høy inntekt.
 7. 7. Oppsummering Internett fortsetter veksten og har de siste 10 årene økt fra en oppslutning på 18% til 74%. Internett er klart mer brukt blant menn og i gruppene under 60 år. Resultatene viser imidlertid at gruppen 60 år+ også følger denne utviklingen på et noe lavere nivå. 44% av de over 60 år bruker internett en gjennomsnittsdag, mot bare 1% i 1998. Bruken av bøker viser en svak framgang. 26% leser bøker en gjennomsnittsdag. Bøker leses i større grad av kvinner, personer med høy inntekt, og i Oslo. DVD/video holder seg stabil og brukes i større grad av menn, yngre målgrupper og i Oslo. Mobilt internett/wap og web-radio viser en meget svak økning. Det er nesten dobbelt så mange menn som kvinner som bruker og mediene har klart flest brukere under 40 år.
 8. 8. Fakta Barn og ungdom 8-24 år
 9. 9. Mediadøgnet 2009 Totaltid brukt på media i går, 8-24 år t/min 8 7:50 7:58 7:23 7:14 7 6:32 6:31 6:36 6:26 6:08 6:08 6:07 6 5:58 5:45 5:36 5 4:38 4:42 4:45 4 3 2 1 1991 1992 1993 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mobilbruk er lagt inn fra 2006.
 10. 10. Mediadøgnet 2009 Totaltid brukt på media i går, 8-15 år 8 t/m 7 6:36 6:41 6:07 6 5:24 5:24 5:33 5:32 5:23 5:18 4:54 5:03 4:59 4:53 5 4:46 4 3 2 1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mobilbruk er lagt inn fra 2006.
 11. 11. Mediadøgnet 2009 Prosentandel brukt mediet i går, 8-15 år 92 TV 95 94 74 Mobil 72 2009 69 2008 70 Musikk 69 2007 64 68 Internett 66 63 49 PC-/dataspill 58 49 35 Bøker 29 30 33 Radio 38 28 31 Avis 33 38 29 Tegneserier 19 25 23 Video/ DVD 29 31 18 Ukeblad 16 19 3 Kino 2 % Base: 8-15 år 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 12. 12. Mediadøgnet 2009 Minutter brukt av brukerne i går, 8-15 år 125 Internett 117 90 121 2009 TV 112 104 2008 111 2007 Musikk 89 74 101 Video/ DVD 94 97 77 PC-/dataspill 103 95 61 Radio 40 33 34 Bøker 27 34 31 Mobil 46 27 21 Tegneserier 25 23 13 Ukeblad 20 18 11 Avis 13 12 Minutter Base: 8-15 år 0 30 60 90 120 150
 13. 13. Mediadøgnet 2009 Minutter brukt totalt i går, 8-15 år 111 TV 106 98 85 2009 Internett 77 57 2008 77 2007 Musikk 61 47 38 PC-/dataspill 60 47 24 Video/ DVD 27 30 23 Mobil 33 19 20 Radio 15 9 12 Bøker 8 10 6 Tegneserier 5 6 3 Avis 4 5 2 Ukeblad 3 3 Minutter Base: 8-15 år 0 30 60 90 120 150
 14. 14. Mediadøgnet 2009 Totaltid brukt på media i går, 16-24 år 10 t/m 9 8:52 8:58 9:05 8:39 8 7:44 7:28 7:35 7:15 7:24 7:04 7:03 7 6:41 6:26 6 5:48 5 4 3 2 1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mobilbruk er lagt inn fra 2006.
 15. 15. Mediadøgnet 2009 Prosentandel brukt mediet i går, 16-24 år 96 Mobil 91 96 88 2009 TV 82 87 2008 84 2007 Internett 84 82 77 Musikk 76 81 57 Avis 59 65 45 Radio 59 44 26 Ukeblad 23 23 26 Video/ DVD 33 34 22 PC-/dataspill 25 25 17 Bøker 18 22 11 Tegneserier 11 12 % Base: 16-24 år 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 16. 16. Mediadøgnet 2009 Minutter brukt av brukerne i går, 16-24 år 163 Internett 148 136 146 2009 Musikk 160 151 2008 122 2007 TV 108 119 117 Video/ DVD 113 113 109 PC-/dataspill 123 140 79 Radio 80 90 71 Mobil 78 47 55 Bøker 57 54 46 Tegneserier 24 26 22 Ukeblad 23 23 19 Avis 19 18 Minutter Base: 16-24 år -10 20 50 80 110 140 170
 17. 17. Mediadøgnet 2009 Minutter brukt totalt i går, 16-24 år 137 Internett 124 111 113 2009 Musikk 122 123 2008 107 2007 TV 88 104 68 Mobil 71 45 35 Radio 48 40 30 Video/ DVD 37 39 24 PC-/dataspill 31 35 11 Avis 11 12 9 Bøker 10 12 6 Ukeblad 5 5 5 Tegneserier 3 3 Minutter Base: 16-24 år -10 20 50 80 110 140 170
 18. 18. Åtte trender
 19. 19. Alt er en eneste røre og bare flyter omkring!
 20. 20. Alt er tilgjengelig online og gratis
 21. 21. iPod’ens død
 22. 22. Bluetooth
 23. 23. Mobilen er ALT!
 24. 24. Mobilmarkedsføring
 25. 25. Bannerdøden
 26. 26. De nye sosiale mediene
 27. 27. Min egen oppsummering Må tenke helt nytt når det handler om kommunikasjon Alt som blir sagt og skrevet er helt transparent Kommunikasjon må være ekstremt lett tilgjengelig i alle de kanaler som ungdom bruker Og som det kanskje viktigste punktet, se til å bruk mobil til å kommunisere med ungdom!
 28. 28. Tusen takk for meg! Nikki Schei – tlf: 932 68 966 Mail: nikki@confetti.no facebook.com/nikkischei twitter.com/nikkischei

×