Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1/2013

CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.IFSWORLD.com

IFS blíže

k zákazníkům

Řešení

p...
IFS v roce 2013
Vážení zákazníci, obchodní partneři, přátelé,
je mou příjemnou povinností moci již poněkolikáté v řadě ozn...
OBSAH
Aktuality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
A K T UALITY

IFS WORLD CONFERENCE 2012
V říjnu loňského roku se ve švédském Göteborgu uskutečnila celosvětová
konference ...
A K T UA L I T Y

NovĚ UZAvŘeNÉ oBcHoDY
v roce 2012
ArMATUrY Group a. s.

Společnost ARMATURY Group vznikla
fúzí 3 subjekt...
DÍKY IFS APLIKACÍM
ZVÝŠILA COBA PLASTICS
VÝKONNOST A EFEKTIVITU VÝROBY

Společnost Coba Plastics, výrobce plastových kompo...
„

a jsou velkým přínosem pro kvalitu práce
v podnikovém prostředí,“ dodává Miroslav Martinusík, IT oddělení společnosti
C...
Pozorne počúvame
požiadavky zákazníkov

úvame požiadavky zákazníkov

ojom odvetví vo vedúcom postavení, preto si dobre uve...
Stále sa vyskytujúcim problém pri prevádzke viacerých informačných systémov v podniku je ich neschopnosť vzájomnej
spolupr...
N OV I N K Y

INFORMAČNÍ REJSTŘÍKY
– PROVĚŘENÍ BONITY FIREM PŘÍMO
V IFS APLIKACÍCH

Pavel Bláhovec, ředitel obchodu
a podp...
N OV I N K Y
vyhledání subjektu a zpřístupnění jeho veřejných údajů ze
zdrojových registrů.

VIES

Tento informační rejstř...
Z E

Ž I VO T A

P A R T N ER Ů

ŘEŠENÍ PORTLETŮ
VE SPOLEČNOSTI LMC

Zdeněk Haman, programátor ALTEC
IFS Personal Portal l...
„

Ačkoliv jsou portlety primárně určeny
pouze pro čtení a nelze v nich upravovat
data, je možné je použít i pro jednoduch...
TOSHULIN ZVYŠUJE
PRODUKTIVITU DÍKY
IFS APLIKACÍM

Společnost TOSHULIN úspěšně realizovala upgrade stávajícího informačního...
ceLKovÝ PoHLeD ZJISTIL, Že IFS
JSoU NeJvHoDNĚJŠÍ APLIKAcÍ

Společnost TOSHULIN používá informační systém dodaný společnost...
N OV I N K Y

Mobilní řešení pro
servis a údržbu

Eva Říčařová,
Marketing Manager IFS Czech

Č

tvrtá generace mobilního k...
OCENĚNÍ
IFS INNOVATION AWARD

PUTUJE DO ČESKÉ REPUBLIKY
Společnost IFS vyzvala na počátku roku 2012 podnikatele, studenty,...
HeLPDeSK

vY Se PTÁTe, MY oDPovÍDÁMe

PEtr KatErinEc, SEnior Konzultant altEc
co dělat v případě, že nelze vykázat práci?
...
91ÉäÌ0( 667e0 '2 æ,927ğ $ æ,927 '2 667e0ğ
91ÉäÌ0( 667e0 '2 æ,927ğ $ æ,927 '2 667e0ğ
VÁŠ INFORMAČNÍ SVĚT TVOŘÍME JIŽ 20 LET...
www.IFSWORLD.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

IFS World 2013/1

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

IFS World 2013/1

 1. 1. 1/2013 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.IFSWORLD.com IFS blíže k zákazníkům Řešení portletů v LMC Upgrade IFS Aplikací ve společnosti TOSHULIN
 2. 2. IFS v roce 2013 Vážení zákazníci, obchodní partneři, přátelé, je mou příjemnou povinností moci již poněkolikáté v řadě označit minulý rok za úspěšný pro obě naše společnosti – IFS Czech i IFS Slovakia. S nelehkými vnějšími vlivy na trhu, které stále brzdí přirozený rozvoj (nejen) v oblasti informačních technologií a v důsledku nichž dochází k „vynucené“ potřebě zvětšujícího se rozsahu poskytovaných služeb, jsme se vypořádali se ctí. Přijali jsme je jako příležitost, výzvu a motivaci k zavádění nových služeb a postupů. Produkt a vztahy se zákazníky Aktivity v této oblasti byly, jsou a budou rozhodující pro spokojenost našich zákazníků. V minulém roce jsme proto věnovali značnou pozornost představení nové verze našeho vlajkového produktu, IFS Aplikací. Jedná se již o verzi 8, která je dodávaná plně na technologické platformě .NET, což s sebou přináší vysoký stupeň stability, uživatelské přívětivosti a technologické vyspělosti. Snadná implementace našeho ERP řešení a především jeho jednoduchá a intuitivní obsluha jsou prvky, které tato verze dále zdokonaluje a prohlubuje. Významným počinem minulého roku je také získání doposud největšího počtu nových zákazníků a objemu nových zakázek v jednom roce v ČR a SR. Obecně stále užší a intenzivnější je spolupráce s naším dlouholetým partnerem, společností ALTEC, díky níž se nám daří zvyšovat profesionalitu našich konzultantů a zlepšovat kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. V oblasti HelpDesku jsme sice těsně nedosáhli na jeden z vytyčených ambiciózních cílů – zkrácení délky odezvy na podnět zaslaný na HelpDesk – ale úsilím o jeho dosažení byly zlepšeny nejen standardně poskytované služby, ale i rozvoj dalších potřebných tzv. dodatkových služeb, poskytujících našim zákazníkům širší žádané portfolio služeb pro provoz informačního systému ať už formou kompletního outsourcingu či jiných s provozem spojených dílčích aktivit. Ekonomické výsledky V rámci IFS Czech stejně jako její sesterské společnosti IFS Slovakia jsme dosáhli v minulém roce velmi pozitivních výsledků, a to nejen v absolutní hodnotě ekonomického výsledku, ale i ve srovnání s jinými zeměmi celé IFS korporace. Ve srovnání s rokem 2011 se nám podařilo navýšit obrat o 1/3 při dodržení stejného procentuálního zisku. Svůj provoz financujeme výhradně z vlastních zdrojů, tzn. bez čerpání úvěru a řádně a včas plníme i své závazky vůči státu, zaměstnancům i obchodním partnerům. Kvalita a efektivita interních procesů Oproti minulému roku jsme opět posílili obchodní tým. Tato dnes již plně funkční a ucelená jednotka úzce spolupracuje nejen s naším partnerem ALTEC, ale i s ostatními obchodními týmy v rámci IFS korporace. Vytyčení a dosahování postupných měřitelných cílů jak v oblasti poskytované podpory, tak i v oblastech implementace a vývoje jsou již zavedenými nástroji a nedílnými součástmi jednotlivých interních procesů. Kvalita našich procesů byla opakovaně prověřena i auditem kvality a prodloužením certifikátu ISO 9001:2008 na další období. Dlouhodobé pozitivní výsledky a schopnost řešit vznikající situace jsou naší devizou a předpokladem pozitivního vývoje a splnění stanovených cílů nejen pro letošní rok 2013. Zdeněk Fous výkonný ředitel IFS pro Českou a Slovenskou republiku 2
 3. 3. OBSAH Aktuality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4 IFS Aplikace zvyšují efektivitu výroby ve společnosti COBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6 . IFS blíže k zákazníkům. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8 Ověření bonity firem v IFS Aplikacích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10 Řešení portletů se zákazníkem LMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12 Upgrade IFS Aplikací ve společnosti TOSHULIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14 Mobilní řešení pro servis a údržbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 16 IFS Innovation Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17 Helpdesk – nejčastější otázky a odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18 . Novinky v legislativě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18 6 4 17 IFS CZECH s.r.o. Czech Republic Hvĕzdova 1716/2b 140 78 Praha e-mail: info.czech@ifsworld.com www.IFSWORLD.com 3
 4. 4. A K T UALITY IFS WORLD CONFERENCE 2012 V říjnu loňského roku se ve švédském Göteborgu uskutečnila celosvětová konference IFS World, která byla zaměřena na významné inovace ve světě podnikového softwaru a na jejich využití v jednotlivých průmyslových odvětvích. H lavním tématem třídenního setkání zákazníků a partnerů společnosti IFS se staly především technologické inovace, jejich uplatnění v praxi a podpora řízení společností ve všech hlavních oborech podnikání. Návštěvníci konference získali nejen nové poznatky o moderních technologiích, ale i příležitost ke zlepšení svých podnikatelských výsledků prostřednictvím inovací a osvědčených pracovních postupů. Konference IFS World 2012 poskytla účastníkům příležitost setkat se s odborníky a top manažery společnosti IFS stejně jako se zástupci jejich partnerů. Účastníci měli rovněž možnost seznámit se se zkušenostmi při zavádění inovací, jejichž cílem je například zkrácení doby vstupu na trh, zlepšení návratnosti investic či nižší celkové náklady na vlastnictví podnikového softwaru. Během konference IFS World 2012 byla také prezentována technologie, na které v současné době pracuje IFS Labs. V průběhu 3 dnů měli účastníci možnost navštívit více než 80 setkání, kde probíhala školení k novým funkcím IFS Aplikací. UŽIVATELÉ SE SEZNÁMILI S NOVOU GENERACÍ IFS APLIKACÍ, VERZÍ 8 Společnost IFS Czech uspořádala ve spolupráci se svým významným implementačním partnerem, společností ALTEC, další ročník tradičního Setkání uživatelů IFS Aplikací. Akce se konala ve dnech 30. – 31. října 2012 v Hotelu SKI v Novém Městě na Moravě. P rvní den setkání byl věnován nové generaci IFS Aplikací, verzi 8, kterou představil Zdeněk Fous, ředitel společnosti IFS Czech, a František Čulík, ředitel společnosti ALTEC. Zákazníci se poté dozvěděli konkrétní novinky z oblastí Financí, Distribuce, Výroby, HR a Projektového řízení. Nechyběly ani informace technologického rázu. Celý den byl ukončen společenským večerem s bohatým rautem, kde byla příležitost k neformální diskuzi a výměně zkušeností se systémem IFS Aplikace. O zábavu se postarala kapela Las Vegas se svou hudební a kostýmovou show. Druhý den se ke slovu dostali i zákazníci a partneři společnosti 4 IFS Czech. Účastníci akce tak měli možnost vidět například řešení modelů 2c8 ve společnosti ARMATURY Group nebo integraci IFS Aplikací na ARES a insolvenční rejstřík. Příspěvek přednesl také zástupce společnosti Alcan Strojmetal Aluminium Forging, který ukázal propojení komunikace EDI s IFS Aplikacemi, a se zajímavým portálovým řešením vystoupila společnost LMC. Vytěžování dokumentů představil zástupce společnosti PosAm Praha a ve spolupráci se společností 3E Praha Engeneering byla připravena a představena dokonalá souhra IFS Aplikací a CAD systémů. Partner akce, společnost Oracle, pak účastníkům setkání představila své technologické a produktové no- vinky. Přínosy spolupráce v oblasti PR v závěru vyhodnotila agentura PRCOM. Setkání bylo jako vždy vítanou příležitostí k výměně zkušeností, sdílení a předávání informací, seznámení se s novinkami a konzultaci s odborníky z IFS. Důkazem spokojenosti účastníků s průběhem setkání je mimo jiné i vyjádření pana Miroslava Martinusíka ze společnosti Coba Automotive který po setkání uvedl: „Letošní setkání bylo velmi přínosné a poskytlo nám informace, které jistě v budoucnosti využijeme.“ Ředitel obchodu a podpory společnosti IFS Czech, Pavel Bláhovec, pak uzavřel celou akci slovy: „Letošní ročník Setkání uživatelů IFS Aplikací byl nejzdařilejším v historii. Svědčí o tom i rekordní počet účastníků.“
 5. 5. A K T UA L I T Y NovĚ UZAvŘeNÉ oBcHoDY v roce 2012 ArMATUrY Group a. s. Společnost ARMATURY Group vznikla fúzí 3 subjektů v roce 2000. Společnost zajišťující vývoj, výrobu, prodej a servis průmyslových armatur, dodávky čerpadel a hutního materiálu úspěšně dokončila upgrade na IFS Aplikace 7.5 CPS5 a rozšířila moduly o CALL CENTRUM. ToSHULIN, a.s. ProJeKTY Implementované řešení: Finance, Projektové řízení, Řízení lidských zdrojů, Prodej, Nákup, Správa dokumentů, Business Analytics Jedna z předních strojírenských firem, která působí dlouhodobě na trhu obráběcích strojů, úspěšně realizovala upgrade na IFS Aplikace 7.5. Implementované řešení: Výroba, Distribuce, Finance, Údržba, CRM, Řízení jakosti, Správa dokumentů, Podnikové modelování Počet uživatelů: 100 Počet uživatelů: 400 DoDAvATeLSKÝ ŘeTĚZec vÝroBA SLUŽBY A MAJeTeK Frentech Aerospace s.r.o. Společnost Frentech Aerospace je kvalifikovaným dodavatelem přesné mechaniky především pro letecký a vesmírný průmysl, mikroelektroniku, lékařskou techniku, vakuovou a přístrojovou techniku, mikrovlnné radarové a rádiové systémy. Je 100% exportérem především do zemí EU, USA a Asie. Implementované řešení: Výroba, Distribce, Finance, Prodej, Projektové řízení, Řízení kvality, Řízení lidských zdrojů, Správa dokumentů Počet uživatelů: 20 vIADrUS a.s. a MS UTILITIeS & ServIceS a.s Společnost VIADRUS patří k předním českým výrobcům kotlů, litinových radiátorů, litinových odlitků a dalších výrobků z oblasti topenářské techniky. Společnost MS UTILITIES & SERVICES podniká v oblasti výroby a distribuce energetických médií a zabývá se dále poskytováním služeb v oblasti odpadového hospodářství, dopravy, informačních a telekomunikačních systémů. Implementované řešení: Výroba, Distribuce, Finance, Prodej & služby, Údržba, Řízení kvality, Projektové řízení, Správa dokumentů, Lidské zdroje Počet uživatelů: 100 5
 6. 6. DÍKY IFS APLIKACÍM ZVÝŠILA COBA PLASTICS VÝKONNOST A EFEKTIVITU VÝROBY Společnost Coba Plastics, výrobce plastových komponent, implementovala moderní systém správy podnikových činností založený na řešení IFS Aplikace. Nový systém přinesl zlepšení na všech úrovních, zejména pak při dosahování vyšší efektivity v oblasti řízení financí, prodeje a výroby. NÁVRATNOST INVESTIC „Stejně jako pro většinu společností, je i pro nás prioritou návratnost investic. V případě investice do IFS Aplikací bylo tuto prioritu snadné naplnit,“ říká Mark Goodwin, group IT ředitel společnosti COBA. Jako součást implementace IFS Aplikací zavedla totiž společnost Coba Plastics kompletní pilotní řešení u všech výrobních linek. „Pilotní studie okamžitě odhalila konkrétní nedostatky ve využívání pracovního kapitálu, dostupnosti zásob i celkové produktivitě. Řešení IFS Aplikace nám umožnilo analyzovat tok materiálu v jednotlivých fázích výroby. Také nám pomohlo zlepšit výkonnost prostřednictvím zvýšení kapacity sledování. Dokonce ještě před 6 plným zavedením systému jsme získávali sestavy, které jsme potřebovali,“ vysvětluje Mark Goodwin a pokračuje: „Tento software nám poskytl důkazy, které potřebujeme k ospravedlnění kapitálových investic před komisí.“ KVALITNĚJŠÍ INFORMACE Jeden z okamžitých přínosů systému spočívá ve zvýšení kvality informací používaných k podpoře strategického rozhodování. Příkladem může být zavedení strukturovanějšího návrhu systému nákladů v databázi IFS, což je mnohem elegantnější řešení než dříve používané tabulkové editory. „Řešení od společnosti IFS nám umožnilo vytvořit a zavést vynikající nákla- dový model s podrobným znázorněním všech nákladových složek – dokonce včetně energie spotřebované při výrobě produktu. Díky této analýze můžeme vyhodnocovat skutečné výrobní náklady na kterýkoli výrobek. Nyní máme jasný přehled o našich základních operacích. A co je ještě důležitější, máme také informace, které potřebujeme k posouzení tvorby cen pro všechny naše zákazníky,“ uvádí dále Mark Goodwin. Díky lepším kalkulacím nákladů může nyní společnost Coba Plastics nabídnout konkurenceschopné ceny a současně zachovat marže. „S růstem naší společnosti se vyvíjejí i podnikové procesy, které kladou vysoké nároky na tok, shromáždění a zpracovávaní údajů. Řešení IFS Aplikací nám umožňuje zpracovávat tyto údaje efektivně
 7. 7. „ a jsou velkým přínosem pro kvalitu práce v podnikovém prostředí,“ dodává Miroslav Martinusík, IT oddělení společnosti Coba Automotive, Slovensko. VYVAŽOVÁNÍ SKLADOVÉ DOSTUPNOSTI Hlavní část výroby ve společnosti Coba Plastics představují zakázkové dodávky realizované dle „just-in-time“ harmonogramů zákazníka. Ty se však mohou velmi rychle měnit a je nutné na tyto změny umět pružně a především efektivně reagovat.Výroba tisícovky profilů zabere sice na vytlačovacím stroji jen několik minut, ale seřízení a nastavení stroje pro takovou zakázku může trvat až tři hodiny. Je proto vždy potřeba dohodnout ekonomicky rozumné množství dávek a brát přitom v úvahu nastavení výroby při jednotlivých množstvích. To společnosti Coba Plastics umožňuje nákladový a cenový model obsažený v IFS Aplikacích. V případě potřeby může společnost dokonce zastavit výrobu na vytlačovacím stroji a splnit urgentní požadavky, které by mohly ovlivnit efektivitu výroby. Řešení od společnosti IFS nabízí funkce optimalizované pro efektivnější řešení těchto situací, a proto minimalizuje narušení plánované výroby. Zavedení lepšího plánování výroby prostřednictvím řešení IFS Aplikace počítá i s předvídanou poptávkou zákazníka, dobou realizace a prioritami, aby bylo možné vytvořit co nejhospodárnější výrobní plány. „Nyní můžeme uspokojit větší část poptávky zákazníků přímo ze skladu, což se dříve bez zvýšení úrovně skladových zásob tolik nedařilo. IFS nám pomáhá odhalit veškerá slabá místa,“ chválí Mark Goodwin. KRATŠÍ DOBA REALIZACE A LEPŠÍ PRODEJE IFS Aplikace nabízí všechny řídicí funkce na jednom místě a v jediném integrovaném systému, s jehož pomocí se mohou pracovníci společnosti Coba Plastics snáze vypořádat s problémy souvisejícími s dostupností či zásobováním. „Prodejní tým má v reálném čase k dispozici data z výroby, a proto může v nabídkách uvádět přesné časy realizace. Zákazníci navíc mohou objednávku během celého výrobního procesu sledovat. Zásluhou hlavní plánovací komponenty můžeme výrazně snížit úroveň skladových zásob, a přitom uspokojit S růstem naší společnosti se vyvíjejí i podnikové procesy, které kladou vysoké nároky na tok, shromáždění a zpracovávání údajů. Řešení IFS Aplikací nám umožňuje zpracovávat tyto údaje efektivně a jsou velkým přínosem pro kvalitu práce v podnikovém prostředí. Miroslav Martinusík, IT oddělení společnosti coba Automotive, Slovensko větší objem opakovaných objednávek přímo ze skladu,“ říká Mark Goodwin. Když si společnost Coba Plastic vybírala IFS, hrály výrobní požadavky velmi důležitou roli. Operátoři strojů používají dotykové obrazovky pro přístup k pracovním postupům, výkresům a záznamovým listům týkajícím se nastavení. Pracovní objednávky jsou řešeny prostřednictvím terminálu a operátor má všechny potřebné informace ohledně konkrétního procesu. Po dokončení úkolu jsou množství dávek a stav v systému aktualizovány. V některých případech jsou použity také čtečky čárových kódů, které zajišťují sledování pohybu materiálu. Mezi vylepšení realizovaná ve skladu patří nový systém označování štítky spojený s řešením IFS Aplikace. Při zadávání čísla pracovní objednávky systém načte všechny údaje týkající se dodávky zákazníka a vypočítá, kolik štítků bude pro daný úkol potřeba. Mark Goodwin dodává: „Otevřená architektura a technologická vyspělost IFS Aplikací tvoří systém, s nímž společnost Coba Plastics bude moci růst, ovšem nikdy jej nepřeroste.“ Vzhledem k široké zákaznické základně po celém světě je internet stále důležitějším marketingovým nástrojem. E-commerce a realizace obchodních transakcí přes internet budou díky funkcím řešení IFS jednodušší. „Navíc předpokládáme, že plánované instalace v celé Evropě proběhnou bez jakýchkoli problémů, neboť již máme zkušenosti s konfigurací IFS na míru různým typům podnikání a závodů,“ uzavírá Mark Goodwin. o SPoLečNoSTI coBA PLASTIcS S polečnost Coba Plastic se specializuje na výrobu termoplastových výtlačků dle normy QS 9000, zejména pro automobilový průmysl. Jako jeden z hlavních dodavatelů poskytuje společnost Coba největší výběr plastových čepů v Evropě. Mezi další výrobky patří celá řada standardních a zakázkových komponent používaných pro sedadla, těsnicí systémy, airbagy a mechanismy stěračů čelního skla. Společnost Coba Plastics zaměstnává ve svém provozu v britském Fleckney přibližně 165 lidí. Zastoupení má mimo jiné i na Slovensku. 7
 8. 8. Pozorne počúvame požiadavky zákazníkov úvame požiadavky zákazníkov ojom odvetví vo vedúcom postavení, preto si dobre uvedomujú konkurenčné výhody, ktoré na riadenie podnikových zdrojov. S Jozefom Kovačikom, riaditeľom slovenskej dcéry orozprávali aj o tom, ako možno ušetriť nemalé náklady na implementáciu podnikového v r. 1983 medzi popredasti riadenia podnikových úpila na Slovensko a aké ú republiku vzniklo v roku FS vstúpila na český trh. nie, ktoré bolo pripravené py, pričom našou úlohou ska legislatívy Slovenskej s istou skupinou zákazníívali, pričom táto skupina cií vo svete podnikových v Českej republike. Vďaka nia našej spoločnosti sme h zaujímavých zákazníkov, anými verziami produktov lad potravinárska spoločsonálneho obsadenia sme u zamerali na odborné kah spoločnosti IFS na území m dobudovali na základe stnancov pri nástupe boli a samostatnosť. len z hľadiska nákladov na obstaranie podnikového informačného systému, ale treba vidieť najmä to, čo takýto systém môže reálne priniesť ohľadom výnosov, zlepšenia kvality a pod. Našou hlavnou ideou je zvyšovať konkurencieschopnosť podniku spolu s dodržiavaním nášho hesla „Bližšie k zákazníkovi“. Jozef Kovačik, riaditeľ IFS Slovakia, spol. s r. o. niekoľko silných hráčov ami na koncových zákazdlíšiť riešenia IFS od tých d názvom IFS Aplikácie. e spoločnosti viac ako špecialistov na softvérové väčšiny dnešných dodávav práve tým, že sa striktne zi ktoré patrí najmä jedno edenie, prevádzku a udrmu. V jednej zmluve sme y, ktoré zákazník v súčasačného systému očakáva. re orientovanej na služby tovaným riešením zaisťuje vať všetku potrebnú funkbuje. Preto sme reálnou šenia, pri ktorých zákazonalitu, ktorú v momente ju nebude ani využívať. dnikoch len ťažko hľadajú investíciu do produktov ášajú zákazníkovi z dlho- arať, možno kvantifikovať tomto ukazovateli sa ukrýu, ale aj náklady na jeho i produktu. Naša spoločdmienky, ktoré ho po nejaelého systému. Je to dané livosť o celý životný cyklus ať zákazníkom určitú pricionality, ale aj generovaefinovali vo vzťahu k tzv. re zákazníka najpodstatposkytujeme zákazníkovi, vratnosti investície. Je to čom sa na to nedá pozerať Veľa zákazníkov spoločnosti IFS je vo svojom odvetví vo vedúcom postavení, preto si dobre uvedomujú konkurenčné výhody, ktoré im prinášajú osvedčené postupy softvéru na riadenie podnikových zdrojov. S Jozefom Kovačikom, riaditeľom slovenskej dcéry tejto nadnárodnej spoločnosti, sme sa porozprávali aj o tom, ako možno ušetriť nemalé náklady na implementáciu podnikového informačného systému. Jozef Kovačik, riaditeľ IFS Slovakia, spol. s r. o. Stále sa vyskytujúcim problém pri prevádzke viacerých informačných systémov v podniku je ich neschopnosť vzájomnej spolupráce a komunikácie. Táto neschopnosť je tým vyššia, čím vzdialenejšie systémy v pyramídovej architektúre treba prepojiť (napr. ERP so systémami na riadenie výroby). Aké možnosti poskytujú v tomto smere IFS Aplikácie? IFS Aplikácie spolupracujú s ostatnými systémami prostredníctvom vlastného modulu, ktorý nesie obchodné označenie IFS Connect. Uvedený modul je integrovaný v základnom jadre IFS Aplikácií, t. j. netreba ho dokupovať zvlášť. Umožňuje využívať napríklad rôzne webové služby, ako aj správu súborov prostredníctvom formátu Interview Spoločnosť IFS patrí od svojho založenia v r. 1983 medzi popredných svetových dodávateľov riešení v oblasti riadenia podnikových procesov. Kedy spoločnosť prvýkrát vstúpila na Slovensko a aké boli tieto začiatky? Zastúpenie spoločnosti IFS pre Slovenskú republiku vzniklo v roku 2001, krátko po tom, ako spoločnosť IFS vstúpila na český trh. V tom čase sme mali k dispozícii riešenie, ktoré bolo pripravené pre krajiny strednej a východnej Európy, pričom našou úlohou bola lokalizácia daného produktu z hľadiska legislatívy Slovenskej republiky. Už od začiatku sme pracovali s istou skupinou zákazníkov, ktorí riešenia našej spoločnosti používali, pričom táto skupina tvorila základ presadenia sa IFS Aplikácií vo svete podnikových informačných systémov na Slovensku a v Českej republike. Vďaka vysokému nasadeniu obchodného oddelenia našej spoločnosti sme už v začiatkoch získali aj niekoľko nových zaujímavých zákazníkov, ktorí už mali možnosť pracovať s lokalizovanými verziami produktov spoločnosti IFS. Patrila medzi ne napríklad potravinárska spoločnosť I.D.C. Holding, a. s. Z hľadiska personálneho obsadenia sme sa na začiatku našej činnosti na Slovensku zamerali na odborné kapacity, ktoré boli po niekoľkých akvizíciách spoločnosti IFS na území Slovenska k dispozícii, a následne sme tím dobudovali na základe výberových konaní. Požiadavky 8 na zamestnancov pri nástupe boli jasné – v prvom rade analytické myslenie a samostatnosť. V segmente trhu, kde pôsobí aj IFS, je niekoľko silných hráčov s dlhoročnou tradíciou a so silnými väzbami na koncových zákazníkov. Ktoré hlavné prednosti dokázali odlíšiť riešenia IFS od tých konkurenčných? Spoločnosť IFS je autorom riešenia pod názvom IFS Aplikácie. Na jeho vývoji participuje v centrále spoločnosti viac ako 200 programátorov, analytikov a ďalších špecialistov na softvérové aplikácie. Naša spoločnosť sa odlišuje od väčšiny dnešných dodávateľov podnikových informačných systémov práve tým, že sa striktne orientuje na požiadavky zákazníkov, medzi ktoré patrí najmä jedno kontaktné miesto, jeden partner na zavedenie, prevádzku a udržiavanie podnikového informačného systému. V jednej zmluve sme schopní garantovať všetky potrebné služby, ktoré zákazník v súčasnosti od dodávateľa podnikového informačného systému očakáva. IFS Aplikácie sú postavené na architektúre orientovanej na služby (SOA), ktorá spolu s komponentovo orientovaným riešením zaisťuje zákazníkovi možnosť postupne si dokupovať všetku potrebnú funkcionalitu, ktorú pri svojom rozvoji potrebuje. Preto sme reálnou alternatívou pre mnohé konkurenčné riešenia, pri ktorých zákazník často za svoje peniaze získava funkcionalitu, ktorú v momente inštalácie systému ani nepotrebuje a tým ju nebude ani využívať. V súčasnej ekonomickej situácii sa v podnikoch len ťažko hľadajú investície na rozvoj. Čím možno obhájiť investíciu do produktov a riešení typu ERP? Čo tieto riešenia prinášajú zákazníkovi z dlhodobého hľadiska? Každý systém, ktorý si chce podnik obstarať, možno kvantifikovať tzv. celkovými nákladmi na vlastníctvo. V tomto ukazovateli sa ukrývajú nielen náklady na zakúpenie systému, ale aj náklady na jeho inštaláciu a údržbu počas celej životnosti produktu. Naša spoločnosť sa snaží zákazníkovi vytvoriť také podmienky, ktoré ho po nejakom čase nenútia opakovať investíciu do celého systému. Je to dané tým, ako naša spoločnosť realizuje starostlivosť o celý životný cyklus IFS Aplikácií. Ten nám umožňuje prinášať zákazníkom určitú pridanú hodnotu, teda nielen pokrytie funkcionality, ale aj generovanie istých prínosov. Prínosy sme vždy definovali vo vzťahu k tzv. hodnototvorným procesom, ktoré sú pre zákazníka najpodstatnejšie. Podklady, ktoré v tejto súvislosti poskytujeme zákazníkovi, často obsahujú aj presnú špecifikáciu návratnosti investície. Je to vždy vec pohľadu na výnosy a náklady, pričom sa na to nedá pozerať len z hľadiska nákladov na obstaranie podnikového informačného systému, ale treba vidieť najmä to, čo takýto systém môže reálne priniesť ohľadom výnosov, zlepšenia kvality a pod. Našou hlavnou ideou je zvyšovať konkurencieschopnosť podniku spolu s dodržiavaním nášho hesla „Bližšie k zákazníkovi“. Jozef Kovačik, riaditeľ IFS Slovakia, spol. s r. o.
 9. 9. Stále sa vyskytujúcim problém pri prevádzke viacerých informačných systémov v podniku je ich neschopnosť vzájomnej spolupráce a komunikácie. Táto neschopnosť je tým vyššia, čím vzdialenejšie systémy v pyramídovej architektúre treba prepojiť (napr. ERP so systémami na riadenie výroby). Aké možnosti poskytujú v tomto smere IFS Aplikácie? IFS Aplikácie spolupracujú s ostatnými systémami prostredníctvom vlastného modulu, ktorý nesie obchodné označenie IFS Connect. Uvedený modul je integrovaný v základnom jadre IFS Aplikácií, t. j. netreba ho dokupovať zvlášť. Umožňuje využívať napríklad rôzne webové služby, ako aj správu súborov prostredníctvom formátu Interview 10/2012 27 .xml a tiež zabezpečuje prepojenie na systémy na úrovni prevádzky prostredníctvom protokolov OPC. IFS Aplikácie umožňujú veľmi jednoducho a rýchlo nakonfigurovať komunikačné rozhrania, a to až do takej miery, že táto činnosť vyžaduje minimálnu alebo takmer žiadnu súčinnosť dodávateľa IFS Aplikácie. Ako praktický príklad môžem v tejto súvislosti uviesť prepojenie váhových systémov s IFS Aplikáciami, kde sa vyžadujú vstupné informácie o navážených dávkach (bližšie informácie si môžu čitatelia prečítať v článku Integrácia ERP aplikácií v potravinárskej výrobe, ktorý bol uverejnený v ATP Journali č. 8/2012, pozn. red.). Podobne sa využívajú prepojenia na komunikáciu cez rozhranie EDI, ktoré využíva štandardizované EDI správy, ako aj informácie v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, ako sú potvrdenia objednávok, elektronické dodacie listy a pod. Rozhranie IFS Connect sa využíva aj na posielanie SMS a e-mailových správ, pričom ich dokáže nielen posielať, ale po prijatí ich aj interpretovať. IFS Aplikácie sú modulárny systém, ktorý zohľadňuje požiadavky koncových používateľov takmer všetkých veľkostí. Ktoré podnikové procesy možno riešiť pri nasadení IFS Aplikácií? Ako funguje ich modularita? IFS Aplikácie fungujú na spoločnom jadre, ktoré je pre všetky moduly rovnaké. Jadro obsahuje základné funkcie na komunikáciu na báze architektúry SOA vnútri jednotlivých funkčných celkov tohto produktu. To znamená, že komponenty, ktoré dodávame, sú schopné samostatnej existencie, sú schopné samostatne komunikovať s ostatnými komponentmi IFS Aplikácií aj s komponentmi tretích strán. Príkladom môže byť situácia, keď bude mzdový, finančný či logistický systém od iného dodávateľa a napriek tomu budú komponenty IFS Aplikácií, ktoré sa využívajú na riadenie projektov či údržby, bez problémov s týmito systémami tretích strán komunikovať a spolupracovať. Základom úspešného prepojenia takýchto rôznorodých systémov je splnenie minimálnych požiadaviek na štandardizáciu komunikácie. IFS Aplikácie obsahujú tzv. vrstvu spoločne využívateľných komponentov, ktoré zabezpečujú prítomnosť určitých funkcií pre každý komponent IFS Aplikácií. Jedným z takýchto príkladov môže byť dokument manažment, ktorý vo forme spinky známej aj z Outlooku umožňuje pripojenie rôznych typov súborov na ľubovoľnom mieste a v ľubovoľnom okne. Ďalším príkladom je riadenie kvality. Komponenty IFS Aplikácií sú postavené do tzv. Application Towers, pričom tento názov sme lokalizovali pre naše podmienky ako „švédsky stôl“. Je to grafický model veží predstavujúcich jednotlivé funkčné oblasti, ktoré IFS Aplikácie pokrývajú. Tými základnými sú financie, ľudské zdroje, predaj, servis, inžiniering, projekty, výroba, distribúcia, údržba a zlepšovanie podnikových zdrojov. Každá z týchto veží obsahuje niekoľko desiatok komponentov, z ktorýchkaždý plní nejakú konkrétnu funkciu. Okrem dodávky samotného ERP systému si zákazníci čoraz viac žiadajú ako štandardnú službu aj zaškolenie a dlhodobú servisnú a technickú podporu. Aké možnosti ponúka v tomto smere spoločnosť IFS svojim zákazníkom na Slovensku? IFS Aplikácie sú riešením, ktoré vyžaduje zo strany jeho používateľa len minimálnu údržbu. Okrem štandardných služieb a podpory si môže zákazník zvoliť aj ďalšie nadštandardné služby. Ak má zákazník objednanú službu Help Desk, má automaticky možnosť zaobstarania si vyššej verzie produktu. Okrem toho poskytujeme aj HotLine službu, kde môže zákazník v určených hodinách definovaných v zmluve kontaktovať našich odborníkov a riešiť prípadné problémy súvisiace s používaním IFS Aplikácií. Implementácia IFS Aplikácií sa riadi vlastnou metodikou našej firmy, ktorá obsahuje postupy nielen na implementáciu nového produktu, ale aj na vykonávanie prechodu na vyššiu verziu či rozširovanie rozsahu existujúceho riešenia. Celý proces obsahuje tzv. kvalifikačné míľniky, na základe ktorých sa projektový tím uisťuje, že boli dosiahnuté kvalifikačné ciele a v projekte možno ďalej pokračovať. Dnes je už obvyklé, že súčasťou metodiky implementácie takýchto typov podnikových informačných systémov sa stávajú aj tzv. akcelerátory. Tie zahŕňajú najlepšie skúsenosti v danej oblasti, ktoré pomáhajú prednastaviť systém pre konkrétne oblasti priemyslu či typy aplikácií tak, aby sa ušetril celkový čas pri analýze procesov zákazníka. Takéto akcelerátory sú súčasťou implementácie aj v prípade IFS Aplikácií. Vďaka tomu možno ušetriť nemalé prostriedky týkajúce sa implementačných služieb, ktoré môžu v niektorých prípadoch dosiahnuť až 70 % úspory nákladov štandardnej metódy implementácie podnikového informačného systému. Snažíme sa teda nevenovať energiu tomu, čo už je vymyslené, sústreďujeme sa na pridanú hodnotu riešenia pre zákazníka. Globalizácia ekonomiky a schopnosť rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov nútia výrobné firmy čoraz viac prispôsobovať svoje vnútorné procesy. Sú riešenia IFS pripravené na tieto nové trendy? Ako vidíte budúcnosť vývoja produktu IFS Aplikácie? Od roku 2000 sa produkt IFS Aplikácie sústreďuje na rozvoj tzv. e-business aplikácií. To už napr. v súčasnosti znamená pripravenosť IFS Aplikácií pre cloudové riešenia, ktoré sú výhodné najmä pre globálne pôsobiace spoločnosti. IFS Aplikácie majú zabudované funkcie nazývané MULTI-EVERYTHING, ktoré integrujú všetky informácie takýchto spoločností do riadenia ich zdrojov. Vývoju venujeme veľkú pozornosť a podľa posledných štúdií spoločnosti Gartner sme jedným z lídrov v segmente podnikových informačných systémov. Z hľadiska dostupnosti sa v poslednom čase zameriavame na ponuku riešení pre mobilné aplikácie iPhone, iPad a pod. IFS Aplikácie sú takisto pripravené aj na uchovávanie informácií súvisiacich so sociálnym faktorom daného podniku. To znamená, že aj keď informácie nenesú číslo nejakého dokladu, z hľadiska riadenia podniku či zachovania know-how sú významné. Prakticky si to možno predstaviť tak, že s odchodom zamestnanca z podniku sa zvyčajne strácajú aj vedomosti a znalosti, ktoré má. Vďaka IFS Aplikáciám možno aj tento typ informácií ukladať a v prípade potreby využiť. Ďakujeme za rozhovor. Interview ATP Journal 10/2012 9
 10. 10. N OV I N K Y INFORMAČNÍ REJSTŘÍKY – PROVĚŘENÍ BONITY FIREM PŘÍMO V IFS APLIKACÍCH Pavel Bláhovec, ředitel obchodu a podpory IFS Czech P ropojení IFS Aplikací s informačními rejstříky přináší našim uživatelům celou škálu zásadních výhod. V první řadě je to možnost kontroly správnosti vložených registračních údajů o zákaznících a obchodních partnerech. Neméně důležitá je také kontrola jejich kredibility. Systém dále umožňuje rychlé vložení zákazníka a dodavatele průvodcem, přičemž nabízí možnost automatických kontrol on-line nebo na pozadí. Předností je také flexibilita nastavení kontrol dle potřeb uživatelů. A jak to celé funguje? V informačním systému je realizováno propojení a kontroly s následujícími rejstříky: INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK Jedná se o informační systém veřejné správy jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sle- dování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný s výjimkou některých údajů (ustanovení § 422 a § 423 insolvenčního zákona), a každý má právo do tohoto rejstříku nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy. EVIDENCE ÚPADCŮ Databáze úpadců byla vytvořena Ministerstvem spravedlnosti České republiky, umožňuje vyhledávání subjektů v evidenci. Výsledkem vyhledávání jsou spisová značka, obchodní jméno, IČO, bydliště (popř. sídlo) či správce. Účelem provozování aplikace je poskytnout rychlé a obecně dostupné základní informace o nově prohlášených konkursech a o případných změnách v konkursním řízení. K tomuto účelu není pro běžného uživatele přístup k informacím na WWW serveru omezen. OBCHODNÍ REJSTŘÍK Obchodní rejstřík je zdrojem základních identifikačních údajů o obchodních společnostech, jejich vlastnících a statutárních zástupcích. Z pohledu „credit risk managementu“ je však důležitý i pro vytěžování informací například o exekucích na společnost nebo na obchodní podíly ve společnosti, nesplacené základní jmění apod. ARES Obr. 1 – Ověření bonity firem s příznakem nedůvěryhodnosti 10 Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). Účelem www aplikace ARES Ministerstva financí České republiky je souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech. Součástí informačního systému ARES je i XML rozhraní pro
 11. 11. N OV I N K Y vyhledání subjektu a zpřístupnění jeho veřejných údajů ze zdrojových registrů. VIES Tento informační rejstřík umístěný na stránkách Evropské komise umožňuje ověřit registraci firmy nebo registraci společnosti jako plátce DPH v rámci celé Evropské unie. Vyhledávání je prováděno na základě členského státu a DIČ. Systém Evropské komise Vás bude informovat o tom, zda je dané číslo platným číslem plátce DPH či nikoliv. NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE Kdo neplatí DPH, je označen takto v databázi finančního úřadu. Takovýto subjekt je potencionálně rizikovým partnerem. Nemusí vám zaplatit za dodávky, ale stejně tak nemusí dokončit zakázku, kterou jste mu dodali. BANKOVNÍ ÚČTY PLÁTCŮ DPH • dresa sídla firmy je používána pro umístění virtuálního A sídla nebo kanceláře. • končeno oprávnění podnikat na základě živnostenského U zákona. • íky těmto kontrolám je možné každou českou firmu D označit zeleným, oranžovým nebo červeným semaforem. Při vyhodnocování dat se zároveň nebere v potaz pouze firma samotná nebo pouze její aktuální situace. Za neméně důležité je považováno vždy vyhodnotit i situaci vlastníků, dceřiných firem, statutárních zástupců, a to i z hlediska nedávné minulosti. Tento přístup se nazývá 3D pohledem. III. ZOBRAZENÍ HODNOCENÍ: U formy zobrazení výsledků hodnocení je kladen maximální důraz na přehlednost a efektivitu vynaloženého času. Výsledkem je bezplatné závěrečné hodnocení ve formě semaforu, případně základní údaje o hodnocené firmě. Podle nové legislativy je nutné kontrolovat účty, na které platíte svým dodavatelům. Pokud nebudou registrovány, pak společnost odpovídá za platbu DPH svého dodavatele. SLUŽBA CREDITCHECK Jedná se o credit risk databázi společnosti Credit Check. Je zaměřena na sběr a hodnocení informací o bonitě českých firem. Společnost má připraveno 185 kontrol, které v datech odhalují potenciálně rizikové faktory pro bonitu firmy. Kontroly jsou 24 hodin denně aplikovány na celou databázi českých firem. Při hodnocení společnosti není posuzována jen firma samotná a její aktuální situace, ale i situace vlastníků, dceřiných firem, statutárních zástupců, a to i z hlediska nedávné minulosti. Kontroly tak v datech odhalují potenciálně rizikové faktory pro bonitu firmy. V rámci služby IFS CreditCheck probíhá sběr dat z relevantních informačních zdrojů (z insolvenčního rejstříku, dlužnické databáze, katastru nemovitostí...). Tato data jsou analyzována pomocí až 185 kontrol, které v datech odhalují potenciálně rizikové faktory pro bonitu firmy. Díky tomu je možno každou českou firmu označit zeleným, oranžovým nebo červeným semaforem a nabídnout toto hodnocení spolehlivě, rychle a zdarma. Tato služba funguje ve třech základních krocích: I. SBĚR DAT Systémy neúnavně sbírají data z více než 10 informačních zdrojů (např. z insolvenčního rejstříku, obchodního či živnostenského rejstříku, zdravotní pojišťovny, registru ekonomických subjektů ČSÚ, evidence plátců DPH MF ČR, katastru nemovitostí a dalších…). Data jsou pořizována 24 hodin denně, 365 dní v roce a v rozsahu přes 100 000 dokumentů denně. II. VYHODNOCENÍ DAT Nad takto získanými daty probíhá, opět nepřetržitě, až 185 credit risk kontrol pro každou firmu. Ví se přesně, na co se v záplavě dat zaměřit a kde najít relevantní informace odhalující potenciálně rizikové faktory pro bonitu firmy. Příklady takovýchto kontrolních pravidel mohou vypadat takto: • Závažné omezení vlastnického práva k nemovitosti. • Probíhá insolvenční řízení – před rozhodnutím o úpadku. • Dluh u VZP. Obr. 2 – Ověření bonity firem s kladným výsledkem HLAVNÍ PŘÍNOSY IFS CREDITCHECK: • éně rizik při obchodování – kontrola kredibility zákazníM ků a obchodních partnerů. • ostupnost informací – propojení s fakturačními systémy D umožňuje automaticky se dostat k důležitým creditrisk informacím (například během vystavování faktury). • spora času – pro ověření rizikovosti obchodního partnera Ú se nemusí dlouhé minuty pročítat velké množství dat. Barevný semafor je zobrazen během několika sekund. • D pohled (firma, vlastníci, okolí) – při hodnocení firmy 3 systém vždy zároveň vyhodnotí i situaci vlastníků, dceřiných firem, statutárních zástupců, a to i z hlediska nedávné minulosti. Pan Tamchyna, interní auditor a manažer kvality CSPSD, k tomu dodává: „Jsme organizační složka státu a jako takoví jsme ze zákona povinni kontrolovat a prověřovat své odběratele a dodavatele. Ročně zúčtujeme více jak 10 000 ks vydaných faktur a více jak 4 000 ks přijatých faktur. Automatizovaný systém kontrol nám umožňuje tento zákonný požadavek splnit a to daleko rychleji a produktivněji než v minulosti a navíc automaticky nezávisle na požadavcích uživatele systému.“ n 11
 12. 12. Z E Ž I VO T A P A R T N ER Ů ŘEŠENÍ PORTLETŮ VE SPOLEČNOSTI LMC Zdeněk Haman, programátor ALTEC IFS Personal Portal lze považovat za vstupní bod do IFS Aplikací. Umožňuje uživatelům vytvářet personalizované pohledy na data v IFS Aplikacích. Cílem je vytvořit snadno srozumitelnou stránku s mixem informací a funkcionality. P ortlety si lze představit jako malé boxy v portálu, mohou být také považovány za samostatné stránky (aplikace) zobrazované v rámci webové stránky. IFS portlety jsou vyvíjeny v jazyce Java, zkompilované do Java tříd a nainstalované na aplikační server. Jakmile je portlet jednou nainstalován na aplikačním serveru, uživatelé jej mohou (samozřejmě s ohledem na nastavení přístupových práv) použít a umístit si jej na své portálové stránce. Hlavní důvody, proč se společnost LMC rozhodla využít řešení portálů a web aplikace: • nadný přístup bez nutnosti instalaS ce klienta Obr. 1 - Portlet v kombinaci se standardním web řešením IFS Aplikací 12 • Rychlý on-line přístup k informacím • ednoduché ovládání pro uživatele, J kteří s IFS Aplikacemi nepracují denně Portlety slouží primárně jako přehled libovolných informací. Obecně můžeme říci, že lze zobrazovat textová data, která lze vyhledat dotazem SQL. Jestliže složitost zdrojových dat neumožňuje jejich získání jednoduchým dotazem, lze v rámci uživatelské úpravy naprogramovat funkcionalitu, která data předpřipraví do podoby použitelné pro SQL dotaz. Pro společnost LMC byl takto vytvořen např. portlet „Rozpočet vs. Skutečnost“, zobrazující pohled na finanční data po jednotlivých kvartálech, seskupená podle účtů do uživatelsky definovatelných skupin.
 13. 13. „ Ačkoliv jsou portlety primárně určeny pouze pro čtení a nelze v nich upravovat data, je možné je použít i pro jednoduché operace, např. schválení objednávky. V LMC jsou takto řešeny např. nákupní objednávky a dodavatelské faktury. Přihlášenému uživateli se v portletech vytvořených dle požadavků LMC zobrazují pouze nákupní objednávky a faktury, které jsou určeny k autorizaci. Jedním kliknutím si uživatel může otevřít web client formulář příslušné objednávky nebo faktury, jiným kliknutím může provést příslušnou autorizaci. Portlety lze konfigurovat tak, aby měl např. manažer k dispozici přesně ty informace, které potřebuje. Ve společnosti LMC je odezva uživatelů na portlety velmi dobrá. Jsou zde uživatelé, kteří nepracují s IFS Aplikacemi denně a tento jednodušší přístup k informačnímu systému je pro ně snadnější a ve většině případů i dostačující. Používané portlety mohou být v rámci IFS Personal Portal pro lepší přehlednost členěny do záložek, např. podle oblasti. To je plně v možnostech uživatele. Jak již bylo řečeno, portlety lze kombinovat i se standardním web řešením IFS Aplikací ve formě odskoků na web client formuláře. Samozřejmostí je načtení konkrétního záznamu ze zdrojového portletu ve formuláři. Toto je používáno pro získání detailnějších informací či k zadávání/úpravě dat. Z E Ž I VO T A P A R T N ER Ů Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli v naší společnosti využívat portály, je především rychlý on–line přístup k informacím a jednoduché ovládání pro uživatele, kteří s IFS Aplikacemi nepracují denně. Ondřej Kozák, koordinátor IFS ve společnosti LMC Užitečnou vlastností však je i možnost samostatné adresace konkrétních portletů. To se používá např. u e-mailových notifikací autorizace nákupní objednávky. Autorizátor na základě události obdrží e-mail se základními informacemi o objednávce a zároveň odkaz na samostatně adresovaný portlet, který mu zobrazí objednávky k autorizaci. Nemusí tak neustále na portálu sledovat, zdali se objevilo něco nového. Ve společnosti LMC je také používán portlet „Moji podřízení“, který ve zjednodušené podobě nabízí přehled podřízených zaměstnanců, vztahující se k aktuálně přihlášenému uživateli. Ten- to portlet umožňuje i vyhledávání dle jména anebo příjmení podřízeného zaměstnance, což je užitečné u výše postavených manažerů. Portlet samozřejmě nabízí i možnost odskoku na web client formulář konkrétního zaměstnance i možnost obecného otevření formuláře pro hromadné zadávání hodnocení. Pan Ondřej Kozák ze společnosti LMC k řešení dodává: „Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli v naší společnosti využívat portály, je především rychlý on–line přístup k informacím a jednoduché ovládání pro uživatele, kteří s IFS Aplikacemi nepracují denně.“n Obr. 2 - Portál - rychlý on-line přístup k informacím z IFS Aplikací 13
 14. 14. TOSHULIN ZVYŠUJE PRODUKTIVITU DÍKY IFS APLIKACÍM Společnost TOSHULIN úspěšně realizovala upgrade stávajícího informačního systému IFS Aplikace. Implementací nové verze 7.5 získal TOSHULIN systém, který je inovovaný jak rozsahem funkcionality, tak technologicky. Upgrade byl proveden ve využívaných modulech pro řízení výroby, distribuce, financí, údržby, kvality a projektů. Software s komponentovou architekturou od švédské společnosti IFS tak dále pomáhá společnosti TOSHULIN zvyšovat produktivitu, zlepšovat plánování zakázek a zjednodušovat výrobní procesy. KOMPLEXNÍ VÝROBA ETO VYŽADUJE FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ Společnost TOSHULIN vyrábí v režimu ETO (Engineer to Order = Projekt na zakázku). Ačkoli je produkce založena na standardních návrzích a komponentách, stroje jsou často přizpůsobovány – někdy až ze 60 % – požadavkům zákazníků. Dlouhé výrobní cykly 6–14 měsíců znamenají, že změny v zákaznické specifikaci jsou zcela běžné. Někdy se stane, že při podepsání smlouvy hlásí zákazník pouze několik požadavků s detailními 14 specifikacemi, které později rozpracuje ve spolupráci s konstrukčním oddělením TOSHULIN. V důsledku toho se pracovní zatížení v podniku hodně mění. Každý obráběcí stroj vyžaduje individuální dodávky materiálu a komponent i specifické výrobní kapacity. Přestože k řízení výrobního procesu společnost využívala IT nástroje, zvláštní potřeby výrobních procesů firmy, řízení výroby, plánování dodávek a optimalizace kapacity se ukázaly jako složité a ne vždy plně pokryté dosavadním systémem. Návrhy zpracování prokázaly, že navzdory skutečnosti, že technici používají počítačové nástroje a podstatné části dokumentace jsou již dostupné elektronickou cestou, je podpora konstrukčních prací nejobtížnější kapitolou používání IT. Každý projekt je koncepční práce, která vyžaduje, aby problémy byly identifikovány a řešeny. Časté změny v projektech způsobené očekáváním zákazníka nebo technickými problémy navíc ztěžují vývoj přesného harmonogramu pro projektové práce. V důsledku
 15. 15. ceLKovÝ PoHLeD ZJISTIL, Že IFS JSoU NeJvHoDNĚJŠÍ APLIKAcÍ Společnost TOSHULIN používá informační systém dodaný společností ALTEC, implementačním partnerem IFS, již od roku 1994, kdy byl mezi oběma společnostmi podepsán první kontrakt na dodávku IS DIALOG. Ten byl v r. 2003 nahrazen systémem IFS Aplikace od švédské společnosti IFS, jednoho z vedoucích světových výrobců podnikového softwaru. Ve spolupráci s konzultanty společností IFS a ALTEC předcházelo implementaci nového informačního systému vymezené, detailní posouzení výrobní struktury v TOSHULIN. Výsledky odhalily dvě úzká místa – trh, kvůli vysoce specializované povaze produktu a nepředvídatelným trendům, a konstrukční oddělení, kde jsou koordinovány požadavky na zákaznické změny a řešení technických problémů. TOSHULIN se proto rozhodl pro řízení výroby aplikovat řešení založené na IFS Aplikacích a modelu Seiban pro zpracování dynamické objednávky (DOP), kde všechny činnosti související s objednávkou jsou přiřazeny k jednomu záhlaví DOP (Seiban). To zjednodušuje vytvoření stromové struktury objednávky a provedení změn, sledování výkonnosti a řízení kontroly nad výrobním procesem. Podle původního posouzení byl celý výrobní proces přebudován tak, aby vyhovoval požadavkům konstrukčního oddělení. Plánování s omezenými zdroji bylo ukončeno a více pozornosti se věnuje řízení termínů v konstrukčním oddělení. Milníky a kontrolní body ve výrobním procesu byly modifikovány. Metoda plánování zakázek se také změnila. Kro- mě modulů IFS Výroba a IFS Distribuce společnost implementovala také modul IFS Údržba a IFS Finance. „Hlavní změny jsou v plánování a procesech“, shrnuje Martin Kvapilík. NIŽŠÍ PrŮBĚŽNÉ DoBY vÝroBY Přebudováním výrobního procesu a implementací řešení pro výrobu se průběžné doby pro určité objednávky DOP snížily asi o 50 %. „Systém je pro nás jedno velké školení. Způsob myšlení, jak řídit věci – to nás učí mnoho“, komentuje tuto skutečnost Martin Kvapilík. Řešení výroby založené na IFS Aplikacích má v současné době 180 uživatelů. To zahrnuje téměř 700 modelů Seiban a 250 000 objednávek DOP a uchovává v paměti 75 000 technologických postupů a 165 000 položek. Z těchto položek je 75 000 vyráběno přímo v podniku, zatímco zbývajících 90 000 je nakupováno od externích dodavatelů. Systémový archiv obsahuje více než 80 000 dokumentů. Všechny tyto úspěchy ale neomezují možnosti IFS Aplikací. „Často říkám svým kolegům, že systém je rozsáhlý a pokud chceme plně využívat jeho možností, musíme růst,“ uvádí k tomu Martin Kvapilík. roZŠÍŘeNÍ SYSTÉMU IFS APLIKAce Na sklonku roku 2011 byl ve společnosti TOSHULIN dokončen upgrade informačního systému IFS Aplikace na verzi 7.5. Součástí upgradu vlastního systému a implementovaných zákaznických úprav byla především aktualizace vazby se mzdovým a personálním systémem (PERMIS) a aplikací pro odpis práce odvedených časů ve výrobě pomocí čárových kódů. Implementace nové verze 7.5 IFS Aplikací ve společnosti TOSHULIN je tak v pořadí již třetí velkou inovací informačního systému v této společnosti, realizovanou společností ALTEC. n „ toho pracuje výrobní oddělení pod neustálým tlakem. „IFS nám pomáhá postupně zlepšovat produktivitu v dlouhodobém měřítku.“ Martin Kvapilík, ředitel vnitřního auditu společnosti ToSHULIN HLAvNÍ PŘÍNoSY Lepší řízení průběžné doby výroby Snížení výrobního času pro danou objednávku DOP až o 50 %  Lepší plánování zakázek  Jednodušší výrobní procesy  Zdokonalení výroby   IMPLeMeNTovANÉ ŘeŠeNÍ IFS Finance IFS Výroba IFS Distribuce  IFS Údržba  IFS Prodej a marketing (CRM)  IFS Řízení jakosti  IFS Správa dokumentů  IFS Podnikové modelování   o SPoLečNoSTI ToSHULIN T OSHULIN, a.s. patří mezi strojírenské firmy, které dlouhodobě působí na trhu obráběcích strojů a v průběhu let dokazují svou schopnost přizpůsobit se nejen měnícím se podmínkám trhu, ale především zvyšujícím se nárokům zákazníků na kvalitu, přesnost a spolehlivost dodávaných strojů. Invence odborníků konstrukčního a technického oddělení, užití moderních výrobních a montážních technologií spolu s kvalitní distribucí ve světové prodejní síti umožnilo firmě TOSHULIN uspět na průmyslově vyspělých trzích. Za dobu své existence firma dodala přes 13 500 obráběcích strojů do 60 zemí světa a jejím cílem je i nadále zachovat a rozvíjet spolupráci s tuzemskými a zahraničními zákazníky. Za úspěchem společnosti stojí její schopnost vyhovět rostoucímu tlaku uživatelů obráběcích strojů na dodávky investičně náročných technologických celků s vysokou měrou úprav nutných k dosažení požadavků odběratele. Výrobní program společnosti představují svislé soustruhy a svislá soustružnická centra několika typových řad. Soustruhy jsou nabízeny s průměrem upínací desky od 800 do 5000 mm a jsou vybaveny špičkovými elektronickými komponenty, které jsou spolu s tradičně vysoce přesnými mechanickými díly zárukou vysokého výkonu, spolehlivosti a přesnosti obrábění. Všechny uvedené typy strojů pracují v náročných a složitých průmyslových aplikacích. 15
 16. 16. N OV I N K Y Mobilní řešení pro servis a údržbu Eva Říčařová, Marketing Manager IFS Czech Č tvrtá generace mobilního klienta pro servis a údržbu je na světě. Klient běží na smartphonech a tabletech se systémem Android a řešení přináší robustní funkce pro správu servisu, podporuje režim práce off-line a nabízí intuitivní uživatelské rozhraní. Nové řešení využívá prvotřídní mobilní technologii Metrix Mobile pro systém Android určenou pro práci v terénu, kterou společnost IFS získala akvizicí společnosti Metrix v roce 2012. Toto řešení je integrováno do IFS Aplikací a představuje kompletní mobilní řešení pro správu údržby a servisu v terénu. Vzhledem k tomu, že je optimalizováno pro systém Android, rozšiřuje stávající mobilní řešení společnosti IFS určená pro platformu Microsoft Windows Mobile. „Metrix Mobile se podařilo velmi rychle začlenit do IFS Aplikací. Pouhých pět měsíců po akvizici představujeme beta verzi obsahující obě řešení,“ říká Zdeněk Fous, ředitel IFS Czech, a dodává:„Toto řešení je velmi intuitivní, skvěle vypadá a pohodlně a snadno se používá. Především jej však lze jednoduše nakonfigurovat tak, aby reflektovalo postup práce uživatele. Naši zákazníci mohou toto řešení začít okamžitě využívat coby standardní funkci. Uvedením tohoto řešení se nám rovněž daří plnit cíl stát se globálním lídrem trhu v oblasti mobilní správy údržby a servisu.“ Řešení si poradí s celým procesem údržby či servisu – od okamžiku přijetí objednávky technikem až po její vykázání a odeslání zpět na server z mobilního zařízení. Aktualizace stavu práce jsou DÍKY TOMU JE TO SNADNÉ 16 zaznamenávány do pracovní objednávky a okamžitě odesílány do dispečinku. Technik v terénu může pořizovat fotografie, využívat navigaci včetně mapy a dokončit úlohu vyplněním informací o čase, materiálu a nákladech. Prostřednictvím funkce řešení dotazů lze veškerá data pořízená v terénu – od pokynů týkajících se pracovní bezpečnosti až po data související s péčí o zákazníka – snadno konfigurovat pro každého zákazníka a typ pracovního procesu zvlášť. Správa zaměstnanců v terénu je upřednostňovanou sférou a současně jednou z oblastí, do kterých společnost IFS v průběhu uplynulých let výrazně investovala. Nové řešení je současně milníkem v historii produktů společnosti IFS, neboť kombinuje ERP infrastrukturu IFS Aplikací s předními funkcemi pro organizaci zdrojů modulu IFS 360 Scheduling a prvotřídními funkcemi řešení Metrix Mobile. V konečném důsledku se tak podařilo vytvořit kompletní řešení pro správu zaměstnanců v terénu, které je charakteristické bezkonkurenční synergií jednotlivých částí. „Během uplynulých let jsme vytvořili celou řadu řešení pro rychle se rozrůstající počet pracovníků v terénu,“ prohlásil Dan Matthews, technický ředitel ve společnosti IFS, a dodal: „Patří sem například mobilní řešení IFS Enterprise Explorer s rozhraním optimalizovaným pro dotykové ovládání nebo série cloudových aplikací pro smartphony IFS Touch Apps. Nyní jsme hrdi na to, že můžeme na tento seznam přidat již čtvrtou generaci mobilních řešení pro profesionální pracovníky servisu a údržby. Mobilita zůstane i v budoucnu strategickou oblastí investic společnosti IFS.“ n
 17. 17. OCENĚNÍ IFS INNOVATION AWARD PUTUJE DO ČESKÉ REPUBLIKY Společnost IFS vyzvala na počátku roku 2012 podnikatele, studenty, inovátory a další zájemce z celého světa, aby se zúčastnili prvního ročníku soutěže IFS Innovation Award – od nápadu k obchodní hodnotě. Uspět mohl každý koncepční nápad, který ukáže, jak lze novým a inovativním způsobem uplatnit v praxi informační technologie, a dosáhnout tak zvýšení obchodní hodnoty ve všech oblastech podnikání. V ítězný projekt vybírala porota, ve které zasedali Alastair Sorbie, CEO společnosti IFS, Joe Barkai, viceprezident výzkumu a strategie produktového životního cyklu pro IDS Manufacturing, Magnus Höij, šéfredaktor časopisu IDG Internetworld, Cindy Jaudon, prezidentka a CEO společnosti IFS Americas, Dan Matthews, vedoucí laboratoří IFS, a Thomas Säld, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje společnosti IFS. Porota hodnotila zejména následující kritéria: • originalita návrhu • dopad návrhu • praktická stránka vývoje návrhu • možnost měřit přínosy návrhu rota ocenila jeho nápad založit inovační klub s využitím zdrojů od návštěvníků klubu ve všech kritériích, jako je originalita, vliv na obchod, praktické využití a měřitelnost. Ocenění převzal Martin Kvapilík na celosvětové konferenci IFS World 2012 v Göteborgu. Vítězná aplikace – Klub inovací – je de facto převodem staré myšlenky „schránky na nápady“ na online diskusi členů klubu a vkládání kreativních nápadů a myšlenek prostřednictvím sociálních sítí a mobilních aplikací. Velkým přínosem tohoto nápadu je možnost diskuse s aktivními zájemci a uživateli moderních technologií napříč všemi průmyslovými odvětvími. „Řešení Martina Kvapilíka je zcela v souladu s inovační filozofií IFS. Těšíme se na naši spolupráci na projektu v IFS Labs,“ uvedl při předávání vítězného ocenění soutěže Innovation Award předseda poroty a CEO IFS Alastair Sorbie „Vítězství v soutěži IFS Innovation Award je pro mě velkou ctí,“ říká Martin Kvapilík. „Moje řešení je založeno na jednoduchém nápadu: spolupráce přináší inovace. Těším se na to, až se nápad převede do plně funkčního produktu.“ Členství v inovačním klubu je časově omezené a setrvání v klubu je podmíněno přispíváním nových nápadů a poskytnutím komentářů a připomínek k nápadům ostatních. Nečlenové mohou pro zajímavost sledovat zlepšovací návrhy a v případě zájmu se do klubu připojit i prostřednictvím mobilní aplikace na svém chytrém telefonu. „Vždy hledáme inteligentní řešení, která podnikům nebo uživatelům zjednoduší pracovní proces. I když naší ambicí nikdy nebylo vytvářet nové trendy, neustále hledáme inovativní způsoby, jak zkombinovat stávající nápady tak, aby přinesly skutečnou obchodní hodnotu. Ptáme se sami sebe: Jak může tato technologie přispět uživatelům? Pokud odpověď zní: „Nemůže, ponecháme takovou technologii stranou. Pokud v daném nápadu vidíme skutečný potenciál, začleníme jej do našeho portfolia,“ dodává Dan Matthews, CTO společnosti IFS. n Vítězem celosvětové soutěže se stal Martin Kvapilík ze společnosti TOSHULIN, která je dlouholetým zákazníkem společnosti ALTEC a IFS Aplikace používá již od roku 2003. Po- 17
 18. 18. HeLPDeSK vY Se PTÁTe, MY oDPovÍDÁMe PEtr KatErinEc, SEnior Konzultant altEc co dělat v případě, že nelze vykázat práci? Zpravidla se jedná o uživatelský nedostatek. Je-li pro Pracovní objednávku nastavena předkontace, například pro ID skupiny, a  uživatel zapomene při zakládání Pracovní objednávky vložit údaj do příslušného pole předkontace, nelze pak vložit výkaz práce. Po uložení Pracovní objednávky se uloží také účtovací řetězce a není možné je již změnit, tím pádem ani doplnit předkontaci. V takovém případě je potřeba u Pracovní objednávky již vydaný materiál vrátit na sklad, stornovat Výdaje a uzavřít. Následně vytvořit novou Pracovní objednávku s úplnou předkontací. Mám potíže s uzavřením Pracovní objednávky. Jak to mohu vyřešit? Většinou se jedná o uživatelský problém. Při kontrole uživatele je zjištěno, že materiálové požadavky i nákupní požadavky mají stav Uzavřeno, přesto však není možné Pracovní objednávku uzavřít. V takovém případě je nutno provést kontrolu ještě všech Nákupních objednávek vázaných na konkrétní Pracovní objednávku. Pokud i jen jedna Nákupní objednávka není uzavřena, nelze Pracovní objednávku uzavřít. Jak mohu odstranit problémy v grafické struktuře objektů? Problematika se týká množství podřízených objektů pod jedním nadřízeným objektem. Z hlediska technických parametrů existuje určité omezení výstavby struktury. Při extrémně velkém počtu podřízených objektů dochází ke značně dlouhé odezvě, než se data načtou. Doporučení dodavatele: V případě, že počet podřízených objektů pod jedním nadřízeným objektem dosáhne počtu asi 2000, je výhodné založit další nadřízený objekt, pod který je možné zase připojit asi 2000 podřízených objektů. existuje možnost zavedení evidence a kontroly přenosného nářadí a drobných spotřebičů? Vzhledem k tomu, že proces Pracovní objednávky je ve vztahu k specializovaným softwarům pro tuto činnost značně rozsáhlý, někteří zákaznici odmítají tuto agendu převést do IFS Aplikací. Řešením této problematiky je provedení zákaznické úpravy přidáním záložky přímo na objektu údržby. Úprava zahrnuje mimo jiné i výpočet termínu příští kontroly podle ČSN 33 1600. Do úpravy je možné zahrnout i místní požadavky zákazníka. NovINKY v LeGISLATIvĚ ANDREA STEJSKALOVÁ / ÚČETNÍ SPECIALISTA IFS CZECH Milí čtenáři, dovolte mi upozornit na některé z mnoha legislativních novinek roku 2013. Zákon o DPH  Zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent.  Zavedení institutu nespolehlivého plátce, za kterého finanční úřad označí plátce, který závažně poruší své povinnosti ke správě daní.  Ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem, pokud bude plnění uhrazeno bezhotovostně na účet, který nebude dodavatelem zveřejněn na internetu ČDS. Plátci bankovní účty určené ke zveřejnění oznámí finančnímu úřadu do konce února 2013.  Měsíční zdaňovací období bude základním zdaňovacím obdobím pro všechny plátce. Nový plátce může provést přechod na čtvrtletní zdaňovací období teprve od třetího roku, pokud má obrat pod 10 mil. Kč a není-li nespolehlivým plátcem.  Nová úprava pravidel pro vystavování daňových dokladů a jejich náležitostí. Větší benevolence k daňovým dokladům vystavovaným elektronicky.  Lhůta pro osvobození převodu nemovitostí prodloužena z 3 na 5 let. Zároveň mají plátci možnost se osvobození vzdát a považovat je za zdanitelné. Převody nemovitostí, které nejsou dlouhodobým majetkem, podléhají vyrovnání odpočtu i po 3 letech.  Od roku 2014 mají být veškerá podání vůči správci učiněna elektronicky. Výjimkou mají být fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Ostatní změny Změna struktury daňové správy. 14 nových finančních úřadů se sídlem v krajských městech plus Specializovaný finanční úřad a dále územní pracoviště příslušných krajských finančních úřadů.  Solidární daň (v letech 2013 - 2015) – zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy.  Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce (v letech 2013 - 2015).  Zvýšení srážkové daně z příjmů z 15% na 35% pro daňové rezidenty těch států, s nimiž nemá ČR uzavřenou žádnou mezinárodní dohodu týkají se výměny informací či daní.  Zvýšení daně z převodu nemovitostí z 3% na 4%.  Zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění, tj. max. vyměřovacího základu pro roky 2013 – 2015.  Maximální doba splatnosti pohledávek – mezi podniky standardně maximálně 60 dnů, při dodávkách orgánům státní moci standardně maximálně 30 dnů s účinností od 1.4.2013.  18
 19. 19. 91ÉäÌ0( 667e0 '2 æ,927ğ $ æ,927 '2 667e0ğ 91ÉäÌ0( 667e0 '2 æ,927ğ $ æ,927 '2 667e0ğ VÁŠ INFORMAČNÍ SVĚT TVOŘÍME JIŽ 20 LET ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ d ƐĞ ƎĂĚş ŵĞnjŝ ƉƎĞĚŶş ĚŽĚĂǀĂƚĞůĞ ZW ƐLJƐƚĠŵƽ ǀ ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝĐĞ͘ :ĂŬŽ ēĞƐŬĄ ĂŬĐŝŽǀĄ ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ d ƐĞ ƎĂĚş ŵĞnjŝ ƉƎĞĚŶş ĚŽĚĂǀĂƚĞůĞ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ ƐĞ njĄŬůĂĚŶşŵ ŬĂƉŝƚĄůĞŵ ǀşĐĞ ŶĞǎ ϭϬ ZW ƐLJƐƚĠŵƽ ǀ ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝĐĞ͘ :ĂŬŽ ēĞƐŬĄ ĂŬĐŝŽǀĄ ŵŝů͘ ē ƉƽƐŽďş ŶĂ ƚƌŚƵ Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂēŶşŵŝ ƚĞĐŚŶŽůŽͲ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ ƐĞ njĄŬůĂĚŶşŵ ŬĂƉŝƚĄůĞŵ ǀşĐĞ ŶĞǎ ϭϬ ŐŝĞŵŝ ŽĚ ƌŽŬƵ ϭϵϵϭ͘ :Ğũşŵ ŚůĂǀŶşŵ njĂŵĢƎĞŶşŵ ũĞ ŵŝů͘ ē ƉƽƐŽďş ŶĂ ƚƌŚƵ Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂēŶşŵŝ ƚĞĐŚŶŽůŽͲ ǀljǀŽũ Ă ĚŽĚĄǀŬLJ ƉŽĚŶŝŬŽǀljĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂēŶşĐŚ ƐLJͲ ŐŝĞŵŝ ŽĚ ƌŽŬƵ ϭϵϵϭ͘ :Ğũşŵ ŚůĂǀŶşŵ njĂŵĢƎĞŶşŵ ũĞ ƐƚĠŵƽ ǀēĞƚŶĢ ũĞũŝĐŚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞ Ă ƐĞƌǀŝƐƵ͘ dljŵ ǀljǀŽũ Ă ĚŽĚĄǀŬLJ ƉŽĚŶŝŬŽǀljĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂēŶşĐŚ ƐLJͲ ƐƉŽůĞēŶŽƐƟ ƚǀŽƎş ǀşĐĞ ŶĞǎ ϱϱ ǀLJƐŽĐĞ ŬǀĂůŝĮŬŽǀĂͲ ƐƚĠŵƽ ǀēĞƚŶĢ ũĞũŝĐŚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞ Ă ƐĞƌǀŝƐƵ͘ dljŵ ŶljĐŚ ŽĚďŽƌŶşŬƽ Ɛ ĚůŽƵŚŽůĞƚljŵŝ njŬƵƓĞŶŽƐƚŵŝ͘ ƐƉŽůĞēŶŽƐƟ ƚǀŽƎş ǀşĐĞ ŶĞǎ ϱϱ ǀLJƐŽĐĞ ŬǀĂůŝĮŬŽǀĂͲ Společnost ALTEC se řadí mezi přední dodavatele ŶljĐŚ ŽĚďŽƌŶşŬƽ Ɛ ĚůŽƵŚŽůĞƚljŵŝ njŬƵƓĞŶŽƐƚŵŝ͘ ERP systémů v České republice. Jako česká akciová společnost se základním kapitálem více než 10 mil. Kč působí na trhu s ƒǤ•Ǥǡ ‘†³„”ƒ†‘˜ƒ ͚͙͘͜ǡ ͜͜͝ ͙͘ ˜õ” ”žŽ‘˜± ƒ† ƒ„‡ǡ informačními technologiemi od roku 1991. Jejím hlavním zaměřením je vývoj a ƒǤ•Ǥǡ ‘†³„”ƒ†‘˜ƒ ͚͙͘͜ǡ ͜͜͝ ͙͘ ˜õ” ”žŽ‘˜± ƒ† ƒ„‡ǡ dodávky podnikových informačních systémů včetně jejich implementace a servisu. Tým společnosti tvoří více než 55 vysoce kvalifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi. d ǀLJǀşũş Ă ĚŽĚĄǀĄ ǀůĂƐƚŶş ƐĂĚƵ ƉŽĚŶŝŬŽǀljĐŚ ĂƉůŝŬĂĐş ƉƌŽ ƎşnjĞŶş ǀljƌŽďLJ͕ ŽďĐŚŽĚƵ͕ ĞŬŽŶŽŵŝŬLJ d ǀLJǀşũş Ă ĚŽĚĄǀĄ ǀůĂƐƚŶş ƐĂĚƵ ƉŽĚŶŝŬŽǀljĐŚ Ă ĮŶĂŶĐş͕ ŵĞnjĚ͕ ƉĞƌƐŽŶĂůŝƐƟŬLJ͕ ƐLJƐƚĠŵLJ ƉƌŽ ƉŽĚͲ ĂƉůŝŬĂĐş ƉƌŽ ƎşnjĞŶş ǀljƌŽďLJ͕ ŽďĐŚŽĚƵ͕ ĞŬŽŶŽŵŝŬLJ ƉŽƌƵ ƌŽnjŚŽĚŽǀĄŶş ;/Ϳ͕ ĂůĞ ũĞ ƌŽǀŶĢǎ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌĞŵ Ă ĮŶĂŶĐş͕ ŵĞnjĚ͕ ƉĞƌƐŽŶĂůŝƐƟŬLJ͕ ƐLJƐƚĠŵLJ ƉƌŽ ƉŽĚͲ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂēŶşŵ ƉĂƌƚŶĞƌĞŵ ĚĂůƓşĐŚ ǀljnjŶĂŵͲ ƉŽƌƵ ƌŽnjŚŽĚŽǀĄŶş ;/Ϳ͕ ĂůĞ ũĞ ƌŽǀŶĢǎ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌĞŵ ŶljĐŚ ƐǀĢƚŽǀljĐŚ ǀljƌŽďĐƽ /d ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş Ă ƉŽĚŶŝŬŽͲ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂēŶşŵ ƉĂƌƚŶĞƌĞŵ ĚĂůƓşĐŚ ǀljnjŶĂŵͲ ǀljĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂēŶşĐŚ ƐLJƐƚĠŵƽ͕ ƐƉŽůĞēŶŽƐơ /^͕ ŶljĐŚ ƐǀĢƚŽǀljĐŚ ǀljƌŽďĐƽ /d ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş Ă ƉŽĚŶŝŬŽͲ KƌĂĐůĞ Ă ͘ sşĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐş ŶĂůĞnjŶĞƚĞ ǀljĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂēŶşĐŚ ƐLJƐƚĠŵƽ͕ ƐƉŽůĞēŶŽƐơ /^͕ ŶĂ ǁǁǁ͘ d͘Đnj KƌĂĐůĞ vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových ALTEC Ă ͘ sşĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐş ŶĂůĞnjŶĞƚĞ ŶĂ ǁǁǁ͘ d͘Đnjvýroby, obchodu, ekonomiky a aplikací pro řízení financí, mezd, personalistiky, systémy pro podporu a implementačním partnerem dalších významných œ‡…Š ‡’—„Ž‹…ǡ ‡ŽǤ ή͚͘͜ ͜͡͡ ͛͘͡ ͙͙͘ǡ ƒš ή͚͘͜ ͜͡͡ ͛͘͡ ͙͘͘ světových výrobců IT technologií a podnikových informačních systémů, společností IFS, Oracle a DCC. Více informací naleznete na www.ALTEC.cz rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem œ‡…Š ‡’—„Ž‹…ǡ ‡ŽǤ ή͚͘͜ ͜͡͡ ͛͘͡ ͙͙͘ǡ ƒš ή͚͘͜ ͜͡͡ ͛͘͡ ͙͘͘
 20. 20. www.IFSWORLD.com

Views

Total views

859

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×