IFS World 2012/1

1,037 views

Published on

IFS World je odborný časopis od IFS

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,037
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IFS World 2012/1

 1. 1. 1/2012CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.IFSWORLD.com SPOKAR vyrábí s IFS APLIKACEMI Čárové kódy ve společnosti SPUR DocVue – nová funkcionalita IFS Aplikací
 2. 2. IFS – vize pro rok 2012 Uplynulý rok 2011 byl rokem velmi náročným. Nejistoty a stále připomínaná krize způsobily zvýšenou opatrnost a tím výrazné snížení investic do všeho, samozřejmě oblast IT a informační systémy nevyjímaje. I přes tyto těžkosti se nám podařilo znovu úspěšně naplnit naše celoroční plány a to nejen v oblasti ekonomického rozpočtu ale celkově posílit. 15% nárůst zaměstnanců v České republice a dokonce 20% na Slovensku při zlepšení celkových ekonomických výsledků proti roku 2010 je jistě výsledkem velmi dobré práce našich vývojářů, konzultantů a v neposlední řadě oceněním vysoké kvality dodávaného produktu – IFS Aplikací. Rok 2012 zřejmě nebude co do prostředí, bohužel, jiný. Důvodů proč se přes- to na něj těšit a věřit v jeho úspěšný průběh je hned několik. Prvním a zásadním je samotný náš produkt. Jeho trvalý a plánovaný rozvoj v ob- lastech projektového řízení výroby, ochrana životního prostředí a užití v mobil- ních zařízeních představuje nejen zvýšení užitkovosti systému pro jeho uživatele, ale i příspěvek IFS k obecnému rozvoji a směrování firemních informačních systémů. Je již velmi vzácnou výjimkou na trhu zákazník, který doposud žádný informační systém neměl. Dnešní zákazník má většinou za sebou již víceletou zkušenost z provozu integrovaného firemního informačního systému. Má proto na „nový“ informační systém „odbornější“ požadavky, které kladou na produkt a samozřejmě i jeho dodavatele podstatně vyšší nároky. Zákazník automaticky předpokládá obecné principy spojené s vedením účetnictví, řízením financí či podporou logistických a výrobních procesů. Od obnovy svého systému a potaž- mo od jeho dodavatele, očekává řešení mnoha dílčích detailů, které ho dokážou v konečném důsledku posunout k vyšší efektivitě a lepší konkurenceschopnosti. Zkušenosti IFS z posledních let po celém světě dokazují, že orientace na projekto- vé řízení spojené s důrazem na ochranu životního prostředí je orientace správná, žádaná a tím úspěšná. Druhým pozitivním důvodem je naše odborné zázemí. Pomyslné zmenšování světa je dáno nejen kvalitními a rychlými komunikacemi, ale i velmi úzkou, hra- nice nerespektující spoluprací. V IFS korporaci je toto velmi silné téma projevující se nejen mnoha mezinárodními společnými implementacemi, ale i budováním kompetenčních odborných center zaměřených na jednotlivé tržní segmenty. Hlavním přínosem jsou rychlé přenosy zkušeností, znalostí a pracovních postu- pů. IFS v České a Slovenské republice se jen za minulý rok osobně účastnila pěti mezinárodních implementací spolu se svými americkými, belgickými, francouz- skými, německými či polskými kolegy. Obdobnou strategii provádíme i na našem lokálním teritoriu. Nejen úzká spolupráce mezi IFS Czech, IFS Slovakia a dalším IFS zastoupením, ale především velmi úzký vztah s hlavním naším partnerem – společností ALTEC a.s. přerostl z partnerství do velmi úzké aliance. Toto vzájemné propojení zvyšuje nejen kapacitní, ale především odborný potenciál v podobě sdílených znalostí a zkušeností. Což je velmi cenná hodnota hlavně pro Vás, naše současné i budoucí zákazníky, v podobě záruky naší stability, vysoké odbornosti a tím úspěšné vzájemné spolupráce nejen v roce 2012. Zdeněk Fous výkonný ředitel IFS pro Českou a Slovenskou republiku2
 3. 3. OBSAH Aktuality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4 IFS Aplikace pomáhají rozvoji ve společnosti SPOKAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6 . Propojení SolidWorks do IFS Aplikací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8 DocVue – nová funkcionalita IFS Aplikací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10 IFS Mzdy a personalistika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12 IFS Aplikace a řešení čárových kódů ve SPURu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14 Nová mobilní aplikace IFS Notife me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 16 . IFS WORLD konference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17 Helpdesk – nejčastější otázky a odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18 . Novinky v legislativě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 184 6 14 IFS CZECH s.r.o. Czech Republic Hvĕzdova 1716/2b 140 78 Praha e-mail: info.czech@ifsworld.com www.IFSWORLD.com 3
 4. 4. A KT UALITY PRODUKTY 3E PRAHA ENGINEERING INTEGROVÁNY S IFS APLIKACEMI V poslední době je integrace CAD/ Integrací podnikového informační- Hlavními přínosy jsou především: CAM systémů do kontextu pod- ho systému IFS Aplikace s produkty • Zjednodušení práce konstrukté- nikových informačních systémů společnosti 3E Praha Engineering je tak ra – jednoduché předání výkresů a dat uživateli stále více žádaná. Tyto systémy možné vyřešit hned několik problémů k dalšímu zpracování s možností zobra- bývají v celopodnikovém systému zpra- zároveň. Po vytvoření příslušné doku- zení základních převedených dat přímo vidla podporovány, ne vždy však úplně mentace nezbytné pro plánování výro- v ERP systému. vyhovujícím způsobem. Propojením by, je možné ji uložit na definovaném • Plynulejší plánování a řízení výro- IFS Aplikací s produkty poskytovanými místě a připojit k ní i ostatní související by - pracovníkům výroby a logistiky společností 3E Praha Engineering tak dokumenty a soubory například z oblas- odpadá nutnost zadávat nová data ručně, IFS přichází s uceleným komplexním ti logistiky, sledování skladových zásob, pokud jsou výkresy připojené k po- řešením pro konstrukční a výrobní spo- souvisejících ekonomických systémů ložkám či kusovníkům mají možnost lečnosti. atp. Díky tomu je i v případě opakované je zobrazovat a pracovat s nimi přímo Společnost 3E Praha Engineering je výroby snadné jen několikrát kliknout v ERP systému. v současné době jedním z předních a a začít opět vyrábět. • Minimalizace chyb způsobených největších dodavatelů CAD/CAM/PDM „Naším cílem je poskytnout zákaz- přenosem a převodem dat - možnost systémů v České republice a na Slovensku. níkům z řad konstrukčních a výrobních ukládat všechna data jednotně na de- Do standardní nabídky produktů této organizací větší komfort při vytváření finovaná úložiště, kde jsou k dispozici společnosti patří softwarové systémy pro výkresové dokumentace výrobků, 3D všem oprávněným uživatelům, a to i při podporu strojírenského konstrukčního modelů, provádění výpočtů a simula- vzdáleném přístupu. procesu a souvisejících inženýrských cí, a v neposlední řadě také seznamů • Zkrácení času potřebného na přenos činností (CAD), dále softwarové produk- položek jednotlivých sestav – tzv. ku- dat – vývojové oddělení může být jedno ty pro řízení těchto procesů a související sovníků,“ uvádí k započaté spolupráci centrální, data převedená do ERP se dokumentace (PDM) a produkty pro Zdeněk Fous, výkonný ředitel IFS pro mohou dále využívat i na pobočkách, řízení CNC technologií (CAM). Českou a Slovenskou republiku. které jsou kdekoliv jinde.UŽIVATELÉ OCEŇUJÍIFS ENTERPRISE EXPLORER U živatelé podnikového informační- zahájil Pavel Bláhovec, ředitel obchodu vě orientované řešení IFS Project Based ho systému IFS Aplikace se sešli a supportu IFS Czech, představením Solution, které na setkání prezentoval 18. – 19. října 2011 v příjemném novinek verze IFS Aplikace 7.5 CPS7. Jozef Kovačik, ředitel IFS Slovakia. Další prostředí Hotelu SKI v Novém Městě na Účastníky akce nejvíce zaujala témata velmi zajímavou prezentací, která oslovila Moravě. Setkání, které společnost projektového řízení, konkrétně projekto- řadu uživatelů, bylo představení modulu IFS Czech tradičně pořádá ve Finance a Business Analytics. Toto spolupráci se svým význam- řešení spolu s Pavlem Štanclem, ným implementačním partne- konzultantem IFS Czech, předsta- rem společností ALTEC, se vil Petr Podbraný ze společnosti tentokrát neslo v duchu verze Oracle. Druhý den zahájil Marcin 7.5 a uživatelského prostředí Taranek, president IFS CEE (Cen- IFS Enterprise Explorer. tral&East Europe), s obchodní Účastníky v úvodu prvního strategií IFS pro rok 2012. „Naším dne přivítal Zdeněk Fous, cílem je nadále posilovat pozici výkonný ředitel IFS pro Čes- předního dodavatele ERP řešení kou a Slovenskou republiku pro výrobní segment v České a František Čulík, generální a Slovenské republice“ dodává na ředitel společnosti ALTEC. závěr ředitel obchodu a supportu Odbornou část akce následně Pavel Bláhovec. 4
 5. 5. A k T UA L I T YNovĚ UzAvŘeNÉ oBCHoDYv roCe 2011 MS BoLT a.s. Společnost MS BOLT působí v se- veromoravském regionu a věnuje se především opracovávání dílců Báňská mechanizace a elektrifikace průmyslových armatur pro tuzemské Nováky i zahraniční zákazníky. Kromě toho Odštěpný závod BME Nováky je součástí akciové společnosti Hornonitrianské proJekTY se zaměřuje také na zpracování aty- pických dílců dle dodané výkresové bane zaměstnanecká, a.s. Primárním dokumentace, výrobu pevnostních výrobním programem je výroba a opravy šroubů, zámečnické práce, svařování báňské techniky. Závod se dlouhodobě konstrukcí a zakružování plechů. etabluje s báňskou technikou i na zahra- ničních trzích – v ČR, Polsku, Turecku. Implementované řešení: Finance, Distribuce, Výroba Implementované řešení: Dílenské řízení výroby počet uživatelů: 20 počet uživatelů: 100 DoDAvATeLSký ŘeTĚzeCSLUŽBY A MAJeTek výroBAGz Digital Media a.s. I.D.C. Holding, a.s.Jedna z předních evropských společností poskytující Významný zákazník IFS Slovakia a největší slovenskýkomplexní služby výroby, kompletace, skladování a distri- producent cukrovinek a trvanlivého pečiva se rozhodlbuce optických nosičů a tiskovin se rozhodla přejít na IFS pro upgrade na zatím poslední verzi IFS Aplikací 7.5.Aplikace 7.5. Většina provozů GZ Digital Media funguje Společnost I.D.C. Holding nyní zaměstnává celkem24 hodin denně 7 dní v týdnu, obrat společnosti dosáhl víc jak 1000 pracovníků.téměř jeden a půl miliardy korun. V současné době firmavyváží své zboží do 40 zemí po celém světě. Implementované řešení: Finance, Distribuce, VýrobaImplementované řešení:Finance, Distribuce, Výroba počet uživatelů: 295počet uživatelů: 300 5
 6. 6. IFS Aplikace pomáhajírozvoji výrobního podnikuSpojené kartáčovnyING. PAVEL KOUTENSKÝ / EKONOMICKÝŘEDITEL SPOJENÉ KARTÁČOVNY a.s. Akciová společnost Spojené kartáčovny, výrobce produktů zhotovení nástrojů až po produkci samotného výrobku. značky SPOKAR®, je v České republice synonymem Na všechny tyto aspekty musíme umět adekvátně reagovat. pro kartáčnické zboží. SPOKAR je dědicem, nositelem a tvůrcem tradice kartáčnické výroby více než 130 let. Vaše společnost dodává výrobky širokému spektru K jakým významným změnám u vaší společnosti došlo zákazníků, od nadnárodních řetězců (např. IKEA) přes v poslední době? velkoobchodní distributory až po maloobchodní jednotky V posledních několika letech zažívá naše společnost období v ČR i zahraničí. S jakými specifickými požadavky sedynamického rozvoje. Tomu se musely přizpůsobovat i proce- u vašich zákazníků setkáváte?sy v podniku. Kromě zavedení nového informačního systémujsme realizovali rozsáhlou investici do nového velkokapacitní-ho skladu, který nám pomohl optimalizovat logistické toky vefirmě. Nárůst počtu výrobních technologií spolu se stoupající-mi cenami elektrické energie vedl k investici do fotovoltaickéelektrárny, jejíž produkce je plně spotřebována ve výrobnímprocesu. V loňském roce jsme dokončili výstavbu nové výrobníhaly, kam jsme směřovali technologie související s dalším rozši-řováním výrobní kapacity. V současné době vyrábíte přes 600 druhů výrobků a roční objem produkce přesahuje 900 mil. Kč. Téměř 60 % celkové produkce směřuje na náročné světové trhy. Jak se vám daří tento růst dlouhodobě udržet? Neustálým mapováním potřeb trhu a reakcí na ně. Velko-obchodní zákazníci požadují co nejširší sortiment, obchodnířetězce často naopak užší, specifický sortiment za co nejnižšícenu. Nejvýznamnější obchodní partneři očekávají kompletníportfolio služeb spojených s výrobou, od návrhu designu přes 6
 7. 7. Mohu jen navázat na předchozí odpověď. Maloobchodní s plánováním stavu výrobních dělníků v normohodinách, kteréjednotky vyžadují servis našich obchodních zástupců přímo IFS ve standardní verzi nenabízí, a které je pro společnost typuna místě, s velkoobchody řešíme často specifické způsoby SPOKAR důležité.distribuce či fakturace. Klíčoví zákazníci požadují schopnostpřicházet s vlastními řešeními technických a ekonomických v čem vidíte hlavní přínosy nového IS?parametrů výroby nového produktu. Přínosem je práce v prostředí IFS Enterprise Explorer, které umožňuje přístup k plné funkcionalitě systému z libovolného Co bylo hlavním důvodem rozhodnutí pro implementaci místa s internetovým připojením bez nutnosti instalace konco- IFS Aplikací? vého klienta. Důležité je pro nás také sjednocení informačních K pořízení nového informačního systému nás vedla nutnost zdrojů ve společnosti, jednoduchá analýza informací pomocízvýšení efektivity, prodejního a obchodního potenciálu, stan- rychlých sestav a Business Analytics, příp. výstupem do MSdardizace výrobního procesu a zabezpečení návaznosti na další Excel. Nový informační systém v následujících pěti letechfiremní procesy, zejména pak finanční řízení, účetnictví, řízení povede k úspoře režijních nákladů, neboť plánovaný výrobnílidských zdrojů. Důležitá je pro nás kontrola nákladů a výnosů a obchodní rozvoj firmy nebude spojen s nárůstem nákladů naa jejich vývoj a samozřejmě aktuální data a informace pro ana- údržbu a obsluhu informačních služeb.lýzu výroby i prodeje. Co vás čeká dál? Na jaké další novinky ve vašich Jak dlouho trvala implementace nového IS a co se v jejím produktech se můžeme těšit? průběhu odehrálo? Portfolio výrobků se rozšiřuje velmi dynamicky zejména v Samotná implementace IS trvala přibližně 9 měsíců a byla oblasti výroby pro nadnárodní obchodní partnery, pro které vy-zaměřena na zprůhlednění finančních a materiálových toků. rábíme pod jejich privátními značkami. Sortiment výrobků proZároveň nám šlo o rozšíření informační základny pro analýzy osobní hygienu jsme rozšířili o nový zubní kartáček SPOKARpřispívající ke zvýšení obchodního potenciálu. Neméně důleži- PLUS a SPOKAR PLUS dětský, který byl vyvinut ve spoluprácitým cílem pak bylo i zefektivnění podnikových procesů z hle- se stomatology a splňuje veškeré jejich požadavky na správnoudiska času a nákladů, zejména personálních. péči o zuby. Pro výrobu byla použita speciální polyamidová vlák- na Hexagonal, která zaručují účinnější čištění a efektivnější odstra- Museli jste se v průběhu implementace vypořádat ňování zubního plaku, kartáček je hustější a má delší životnost. s nějakými nečekanými těžkostmi? Skupinu natěracích a malířských potřeb rozšiřujeme o nové Úskalí, s nimiž jsme se museli vypořádat, spočívala zejména řady válečků s vysoce kvalitními potahy pro profesionálnív posunech termínů řešení a obavě z nižší připravenosti systé- malířské a lakýrnické práce a také štětce pro kreativní malířskému, což v důsledku vedlo k odkladu zahájení ostrého provozu techniky.o jeden měsíc. Z dnešního pohledu však jde spíše o pozitivní I pro letošní rok plánujeme podpořit naše produkty formoufakt, neboť během ostrého startu jsme nezaznamenali ani jed- mediální reklamy v různých periodikách. V této oblasti senu závadu, která by výrazněji omezila fungování systému či kromě zubních kartáčků, malířských a natěracích potřeb nověkomunikaci s našimi partnery. Museli jsme se také vypořádat zaměříme na skupinu výrobků určených pro domácnost. 7
 8. 8. N OV I N K Y SolidWorks v IFS nebo IFS v SolidWorks Aleš Levinský, senior konzultant IFS Czech V době, kdy se začaly konstrukční grafické programy používat pro návrhy a kreslení v oblasti konstrukce a systémy ERP pro plánování a řízení výroby, byly tyto systémy oddělené a šly si každý tak trochu svou cestou. Byly zdokonalovány pro lepší a lepší funkčnost ve své specifické oblasti použití a i v současnosti fungují každý zvlášť. Jsou ale situace, které vyžadují možnost vzájemné komunikace obou systémů. Jako například ve chvíli, kdy má konstruktér hotovou kompletní sestavu i s kusovníkem a je třeba výsledky jeho práce poslat dál ke zpracování a používání ve výrobě, nákupu, skladech. Konstruktér se přepisování celého seznamu položek a sestavování kusovníku pochopitelně brání. On to přece již jednou celé udělal a v jeho systému záznam již existuje. T echnolog, nebo jiný pracovník, který pracuje s ERP systé- mem, zase nechce opisovat znovu všechny položky a se- stavovat z nich kusovník, když již byly jednou vytvořené. Oba mají pravdu a jejich argumenty jsou logické. Nabízí se řešení oba systémy propojit tak, aby nikdo nic nepřepisoval, a potřebná data bylo možné mezi oběma systémy jednoduše přenášet. V aplikaci je toto řešení vytvořeno a IFS Aplikace mají standardně k dispozici Plug-in pro SolidWorks. Plug-in umožňuje přihlášení uživatele přímo ze SolidWorks do IFS Aplikací. Nabízí nové funkce pro přenos dat ze Solid- Works do IFS Aplikací. Jedná se o přenos kusovníku právě ote- vřené sestavy a položek v něm obsažených a možnost vytvořit v IFS Aplikacích seznam a strukturu dokumentů – výkresů. Obr. 1 – Plug-in IFS Aplikací v SolidWorks 8
 9. 9. „ „Tato integrace Vám zrychlí proces vývoje výrobku a zajistí za všech okolností jednu verzi pravdy.” Aleš Levinský, senior konzultant IFS Czech N OV I N K YObr. 2 – Příprava kusovníku pro export do IFS Aplikací Obr. 3 – říprava seznamu dokumentů k jejich vytvoření P v IFS Aplikacích Data se přenášejí vždy ze sestavy, která sama obsahujeseznam položek a strukturu kusovníku. Nejzajímavější je určitě přenos položek a kusovníkůze SolidWorks do IFS Aplikací. Pouhým kliknutím na funkci „Export Kusovníku“ se otevřetabulka s připraveným kusovníkem k exportu. Pak již stačí jenkliknout na OK, a kusovník je vyexportován do IFS Aplikací. Pokud se používá v IFS Aplikacích i správa dokumentů,je možné vytvářet k jednotlivým výkresům dokumenty, kekterým se výkresy připojí, výkresy je pak možné zobrazovat,případně upravovat přímo v IFS Aplikacích. Stejně jako je jednoduchý export kusovníku do IFS Aplikací,i vytvoření dokumentů v IFS obsahujících připojené výkresya jejich struktury je otázkou několika kliknutí myši. Tak sedostanou dokumenty do IFS Aplikací a jsou snadno přístupnépro ostatní uživatele. Navíc jsou všechna data bezpečně uložena Obr. 4 – Výkres SolidWorks v IFS Aplikacíchna jednom místě. Díky rozsáhlé funkčnosti IFS Aplikací je ale možné i vytvá-ření nových výkresů v SolidWorks přímo z IFS Aplikací pomo-cí šablon dokumentů. Potom je SolidWorks v podstatě inte-grován a vzniká jeden celek, ze kterého lze získávat praktickyvšechny potřebné informace jak v oblasti vývoje a konstrukce,tak v oblasti TPV a výroby. Používat tedy SolidWorks v IFS, nebo IFS v SolidWorks?Záleží na Vašich potřebách a funkčnost je stejná. Spojenímdostanete jeden celek pro komfortní použití ve všech oblastech. 9
 10. 10. N OV I N K Y DocVue – nová funkcionalita IFS Aplikací pro snadné prohlížení dokumentů Pavel Bláhovec, ředitel obchodu a podpory IFS Czech V každé firmě se pracuje s různými typy dokumentů, které Du apod. (DWG, DXF, …). U první kategorie má každý uži- se ukládají v IFS Aplikacích do Document Managementu. vatel na svém počítači obvykle nainstalovaný MS Office nebo Typicky se jedná o kancelářské dokumenty (DOC, XLS, Adobe Acrobat Reader a může tedy dokumenty snadno pro- PDF, TIFF, GIF, …) nebo o výrobní či projektovou dokumen- hlížet. U 2D nebo 3D výkresů tomu již tak nebývá, a proto je taci obsahující 2D nebo 3D výkresy ze SolidWorksu, AutoCA- nutné nainstalovat všem uživatelům, kteří s danými dokumenty pracují, odpovídající prohlížeč. Pokud je používaných formátů více, může být značně náročné všechny prohlížeče udržovat řádně nainstalované a aktualizované. Výkresy bývají navíc Obr. 1 – Náhled výkresu v IFS Aplikacích velmi velké soubory, a tak zobrazení jejich náhledu může i na lokální síti zabrat významný čas. Pro každé zobrazení souboru je také nutné soubor nejdříve stáhnout do TEMP složky, kde po určitou (i když krátkou) dobu zůstává, což může znamenat jisté bezpečností riziko. Řešením těchto problémů je nástroj Oracle AutoVue, což je univerzální prohlížeč dokumentů podporující všechny běžné formáty dokumentů – od kancelářských až po 2D a 3D výkre- sy. Tento nástroj vygeneruje náhled dokumentu na serveru (tedy rychle a bezpečně) a na počítač uživatelů posílá již jen výsledek. Není tedy třeba nic na počítačích uživatelů instalovat a mohou komfortně dokumenty prohlížet, ať už tak činí každý den nebo pouze jedenkrát do měsíce. IFS Aplikace nyní přináší novou komponentu DocVue, která zajišťuje integraci nástroje Oracle AutoVue pro pohodlnou a efektivní práci napříč celou aplikací. Podporované je uživatel- ské rozhraní IFS Enterprise Explorer i IFS Web Klient. 10
 11. 11. N OV I N K Y Hlavní výhody: • ení potřeba instalovat na počítačích uživatelů žádný N další server – usnadnění správy • a počítačích uživatelů nezůstávají dočasné soubory N – zvýšení bezpečnosti • obrazení dokumentu je rychlejší Z – zlepšení uživatelské zkušenosti Příklady podporovaných formátů: • ancelářské dokumenty K – Acrobat, Illustrator, Word, Excel, PowerPoint, RTF, Visio, Outlook, Text, Cals, Jpeg, Bitmap, PNG, TIFF, WMF a mnoho dalších • D výkresy 2 – MicroStation, AutoCAD, CGM, IGES, I-deas, Solid Edge, SmartSketch, Revit a mnoho dalšíchObr. 2 – Celoobrazovkové zobrazení náhledu výkresu • D výkresy 3v IFS Aplikacích – Inventor, Mechanical Desktop, MicroStation, Catia, SolidWorks, Pro/E, Solid Edge, Unigraphics a mnoho dalších • epodporované formáty N – Microsoft Project, 2Conciliate Komponenta DocVue je dostupná pro IFS Aplikace 7.5 CPS 5 a novější. Je standardně licencovaná jako ostatní běžné moduly IFS Aplikace. Oracle AutoVue se licencuje na pojmenované uživatele a podle kategorie prohlížených dokumentů.Obr. 3 – Rychlý náhled do dokumentu 11
 12. 12. IFS MZDYA PERSONALISTIKA MARTIN BROUKAL/KONZULTANT PRO MZDY A PERSONALISTIKU KI když byla oblast valitní nástroj pro podporu perso- rie, stejně jako další oblastí je evidovat, nalistických procesů ve společno- plánovat a uchovávat historii školenílidských zdrojů, zahrnující sti je základní stavební kámen sloužících k rozvoji zaměstnance.nábor zaměstnanců, k úspěšnému přirozenému rozvoji ob-personalistiku a výpočet lasti lidských zdrojů společnosti, který MODUL MZDY následně vede ke stabilitě, rozvoji a kon- Modul Mzdy slouží primárně k evidencimezd v dřívější době kurenceschopnosti na trhu a v neposled- a výpočtu mezd za jednotlivá obdobíčasto opomíjena, stále ní řadě k úsporám mnoha finančních pro jednotlivé zaměstnance s povinnými prostředků. V dnešní technologicky vy- odvody do státních institucí. Je důležitévíce firem na ni začíná spělé době 21. století je každá společnost mít k dispozici takový nástroj, kterýklást veliký důraz. Svědčí čím dál více odkázána na kvalifikované umožní evidovat, zadávat a uchovávat zaměstnance, kteří mají možnost rozvo- historii vypočtených mezd. Dále jeo tom i skutečnost, že je v oboru. K takovému rozvoji je potře- vhodné mít k dispozici funkcionalitu,firmy vyžadují, aby jejich ba mít ten správný nástroj, tedy systém, která umožňuje zadávat data do násle-komplexní informační který je uživatelsky přívětivý, dostupný dujících / budoucích období, a tím z jakéhokoliv místa na světě a disponuje je možné si cíleně plánovat, evidovatsystém zahrnoval i moduly intuitivním ovládáním a jednoduchou a hlídat jednotlivé náklady. TakovouPersonalistika a Mzdy. uživatelsky modifikovatelnou správou funkcionalitu ocení především manage- v návaznosti na vývoj trhu a potřeby ment, který je na základě těchto možných uživatelů a společnosti. funkcí schopen lépe a kvalitněji plánovat a předvídat možné nečekané finanční MODUL PERSONALISTIKA náklady. V dnešní době, kdy u většiny Modul Personalistika zahrnuje hned společností jsou mzdové náklady na několik agend – nábor, výběr, evidenci zaměstnance významnou a nepřehléd- a práci s uchazeči o zaměstnání a dále nutelnou nákladovou částí výdajů, je práci s talenty. Pro práci s tímto modu- takováto možnost velice žádanou funk- lem je proto nutné mít možnost plně cionalitou. zadávat a evidovat osobní údaje o za- Modul Mzdy by měl být uživatelsky městnanci, a to včetně zachování histo- modifikovatelný. Tím je myšleno, že12
 13. 13. „ „Důvodem pro rozšíření naší instalace o modul Mzdy bylo využití synergického efektu s ostatními v LMC používanými moduly a snaha mít veškeré údaje o zaměstnancích pod kontrolou.” Ondřej Kozák, LMCuživatel, případně správce, je schopen zaměstnance. Výstupní sestava musí telných výhod. Jde především o úsporupři změně potřeb, změně způsobu výpo- splňovat některá kritéria, která jsou finančních prostředků, nutnost uzavřeníčtu či jeho rozšíření schopen provést v dobré aplikaci samozřejmostí. Jedná pouze jedné dodavatelské a supportníuživatelskou změnu. Uživatelským se především o grafické zobrazování smlouvy, jednotné komunikační roz-zásahem do stávajících vzorců a ulože- sestavy, automatické dotahování hodnot hraní s dodavatelem při jakémkolivním se zajistí nové nastavení, a tím se bez zásahu uživatele a možnost výběru požadavku či úpravě a v neposlední řadězmění způsob odměňování zaměstnanců tisku a předání v papírové podobě či jednotná a všem uživatelům systémupři zachování historie původního způso- uložení v definovaném formátu pro stejná filozofie a grafická uspořádanostbu výpočtu. Toto vše je k dispozici případnou elektronickou komunikaci. formulářů a položek na formulářích. Sa-bez zásahu dodavatele systému. Tím je V případě elektronické komunikace se motné ovládání systému včetně základnízajištěna rychlá a okamžitá reakce na nabízí mnoho nepopiratelných výhod. myšlenky funkcionality je samostatnouzměny ve společnosti, šetření finančních Jde především o eliminaci náhodného kapitolou.nákladů společnosti a účinná funkciona- zásahu uživatele, podstatně kratší časoválita pro stále se měnící způsob v oblasti náročnost a zatíženost uživatele, oka-odměňování a zákonných požadavků. mžitá reakce od příjemce a v neposledníZachování historie slouží k doložení řadě i potvrzovací zpráva o přijetía dokladování samotného výpočtu a požadovaného souboru.slouží i ke kontrolním účelům, a to jak Pro potřeby organizaceze strany státní správy, tak v případě je žádoucí, aby předávanávnitřní či auditorské kontroly. výstupní sestava odpovída- la grafickému a celkovémuVÝSTUPNÍ SESTAVY zpracování tak, jak jeProvozní část komponenty IFS Lidské požadováno od institu-zdroje řídí čas zaměstnanců a výdaje od ce, které je sestava pře-jednotlivých úloh až po celé projekty, dávána. Sestava, kterácestovné, dovolené či nemocenskou splňuje požadovanéa spojuje je v rámci ERP s komponentou náležitosti, vytváří jakoIFS Finance. Proces je založen na jedno- druhotný produkt i fi-duchých výkaznických postupech, které remní kulturu společno-jsou jasně orientovány na informační sti. Takováto společnosttok. Modul IFS Lidské zdroje tyto věci je vnímána ve svém okolířeší. Samostatnou částí mzdového mo- velice pozitivně.dulu jsou výstupní sestavy, které sloužík vnitřní a vnější kontrole v organizaci. JEDEN DODAVATELDále mohou sloužit jako podklady MNOHO VÝHODk doložení požadovaných údajů pro Dodání kompletního systémustátní instituce a v neposlední řadě i pro od jednoho dodavatele přináší proúčely soukromých potřeb každého společnost také mnoho neoddiskutova- 13
 14. 14. IFS APLIKACEŘÍDÍ VÝROBU PLASTŮVE SPOLEČNOSTI SPURMilan Pastorčák, Projektový manažer ALTECAkciová společnost SPUR se od svého vzniku v roce 1992 zabývá plastikářskouvýrobou. Při výrobě společnost vychází z vlastních výzkumně – vývojových aktivit,které odrážejí požadavky trhu a poptávku po nových vlastnostech plastů. Společnostprodukuje své výrobky ve vlastním průmyslovém areálu ve Zlíně a více než 40%své produkce vyváží do zahraničí. Vysoká kvalita výrobků je zaručena dlouholetýmizkušenostmi, profesionálním výzkumem a vývojem, testováním, kontrolou výrobya samozřejmě certifikací kvality. V současné době zaměstnává SPUR přibližně200 pracovníků.VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU logistiku s účetnictvím. Společnost telnosti zakázek a rozšíření vyráběnéhoA ROZHODUJÍCÍ KRITERIA musela zároveň reagovat na měnící sortimentu. Proto byl důležitým aspek-Stávající informační systém ve společ- se požadavky svých zákazníků, což tem pro výběr nového podnikovéhonosti SPUR nepokrýval veškeré výrob- v důsledku znamenalo informačního systému požadavek naní procesy a nedostatečně integroval snížení opakova- snížení dodacích lhůt zakázek a vyřešení plánování na linkách. Velký důraz byl kladen nejen na řešení výroby, ale i na získání přehledu o skuteč- ných nákladech na výrobu dle skupin výrobků. Výběrové řízení na dodavatele informačního systému bylo vyhlášeno v roce 2009. V červnu téhož roku pak byly pode- psány smlouvy s akciovou společností ALTEC, dodavatelem informačního systému IFS Aplikace. IMPLEMENTACE Před zahájením vlastní implementace byl v první řadě zpracován dokument popisující plánované nasazení IFS Apli- kací ve společnosti. Bylo rozhodnuto o nasazení modulů Finance, Výroba, Distribuce, Sklady, Majetek a CRM, přičemž většina firemních procesů byla14
 15. 15. následně převedena do zpracování v IFS výrobních a logistických parametrů naAplikacích bez zásadních změn. Velmi ceny výrobků.detailně však byl rozpracován proceskalkulace nákladů, díky čemuž je dnes HLAVNÍ PŘÍNOSY SYSTÉMUmožné sledovat konkrétní náklady váza- V PRAXIné na jednotlivé výrobky v sortimentu. Přínosem celého systému je vedle výše Vlastní proces implementace byl za- uvedeného okamžitý přehled o stavuhájen na podzim 2009, kdy probíhaly zásob, jednoznačná identifikace každéhotestovací převody dat. V původním balení výrobků a přehled o historii po-systému nebyla přítomna použitelná hybů jednotlivých balení. Díky přenosudata TPV, a tak musela být všechna záznamové povinnosti z referentů naznovu vytvořena uživateli. Zároveň manipulanty došlo ke zjednodušenídošlo k celkovému přečíslování všech a zrychlení záznamů ve skladové eviden-skladových položek a jejich zatřídění do lhůty, ale automatizovat všechny pro- ci. Významným přínosem je rozúčtovánískupin a podskupin, takže byla vytvo- cesy spojené s výrobou, mít možnost režijních nákladů na konkrétní střediskařena druhová klasifikace všech výrobků. vyhodnocovat výrobu z hlediska sku- a skupiny. Dalšími přínosy jsou integ-Do ostrého provozu přešla společnost tečných nákladů a integrovat logistiku race dat z jednotlivých modulů v jednéSPUR od ledna následujícího roku. s účetnictvím. V průběhu implementace databázi a celkově jednodušší ovládáníV průběhu roku 2010 se pracovalo na bylo výzvou speciální řešení čárových podnikového informačního systému.vytvoření speciálních úloh na dotyko- kódů ve skladech, které ve výsledku vý-vých a mobilních terminálech pro řízení razně ušetřilo čas pracovníků skladů při BUDOUCÍ ROZVOJvýrobních linek a skladových pohybů. uskladňování a expedici zakázek a v ne- V současné době běží v ostrém provozu poslední řadě ušetřilo i celkové náklady moduly Finance, Výroba, Distribuce,OSTRÝ PROVOZ na logistiku. Dalším požadavkem na Sklady, Majetek a CRM a připravuje seOd nového ERP systému měla spo- dodavatele systému bylo řešení evidence implementace modulů Údržba, Projek-lečnost SPUR velká očekávání. Chtěla nedokončené výroby ve stádiu „zrání“ tové řízení a Limitní plánování výrobynejen dokonale pokrýt požadavky svých a nastavení speciálních složek kalkulač- (CBS). Plánováno je také vyřešení ko-zákazníků a dodržet výrobní a dodací ního členění zajišťujících vliv různých munikace EDI se zákazníky. 15
 16. 16. N OV I N K Y Nová IFS Notife me mobilní aplikace Eva Říčařová, Marketing Manager IFS Czech I FS pokračuje ve vývoji své řady apli- ny. Díky aplikaci IFS Notify Me, která je kací pro mobilní zařízení IFS Touch dostupná v obchodech Apple App Store Apps a představuje novou mobilní i Google Play, mohou uživatelé snadno, aplikaci IFS Notify Me, s níž lze pro- rychle a především odkudkoliv schvalo- vádět rutinní úkoly jako schvalování vat či autorizovat celou řadu pracovních nákupů a výdajů prostřednictvím všudy- operací – nákupy, výdaje, služební cesty, přítomných chytrých telefonů. dovolené a podobně. V rámci celé spo- Cílem společnosti IFS je podpořit lečnosti se tak ušetří mnoho času, neboť všechny uživatele, kteří významnou rutinní úkoly nemusí čekat na dobu, kdy část pracovní doby tráví na cestách. si manažer najde v kanceláři čas vyřídit IFS Touch Apps jsou v tomto ohledu svou agendu. dalším krokem po zpřístupnění funkcio- Aplikace IFS Touch Apps jsou navrže- nality IFS Aplikace i pro mobilní telefo- ny tak, aby pracovníkům využívajícím mobilní zařízení nabízely možnost jednoduchého a bezproblémového po- užívání. Tyto aplikace se zaměřují na rychlé plnění úkolů a uživatelům nabíze- jí vysoce relevantní informace spíše než jejich kompletní přehled. Jsou vytvořeny tak, aby uživatelé nemuseli zadávat příliš mnoho dat a mohli aplikaci kdykoli opustit a pokračovat v práci později. IFS Touch Apps jsou optimalizovány pro platformu Google Android – v současnosti nerozšířenější platformu pro smartphony – a také pro platformu iOS od Apple (iPhone). Aplikace re- spektují inovativní a uživatelsky přívěti- vé provedení, které je charakteristické pro všechny produkty společnosti IFS, a proto je práce v rámci IFS Touch Apps i celého řešení IFS Aplikací snadná a maximálně intuitivní. IFS Touch Apps jsou s řešením IFS Aplikací propojeny prostřednictvím služby IFS Cloud, která využívá veřejného cloudu Windows Principielní schéma řešení IFS Touch Apps Azure společnosti Microsoft. 16
 17. 17. IFS WorLD koNFereNCeGÖTeBorG, 15. – 17. ŘÍJNA 2012Celosvětová konference IFS World 2012 se blíží. Uskuteční se již v říjnu vešvédském Göteborgu a zaměří se na významné inovace ve světě podnikovéhosoftwaru i na jejich využití v jednotlivých průmyslových odvětvích.Pořadatelé očekávají více než tisíc účastníků z celého světa. Připojte se i vy! H lavním tématem třídenního setkání zákazníků a partnerů společnosti IFS budou především technolo- gické inovace, jejich uplatnění v praxi a podpora řízení společností ve všech hlavních oborech podnikání. Návštěvou konference IFS World získáte nejen 1007 DůvoDů, proČ nové poznatky o oblasti moderních NeSMÍTe CHYBĔT technologií, ale i příležitost ke zlepšení vašich výsledků prostřednictvím inovací a osvědčených pracovních postupů. 1000 účastníků s novými Jako účastníci konference IFS World obchodními myšlenkami 2012 budete mít příležitost setkat se s od- 1 Setkání se zákazníky, borníky a top manažery společnosti IFS, partnery i vedením stejně jako se zástupci jejich partnerů. společnosti IFS Společně najdete odpovědi na všechny 2 Výměna dosavadních otázky a získáte možnost podělit se o své zkušeností názory na funkčnost IFS Aplikací a směr s IFS Aplikacemi jejich vývoje. 3 Nejnovější informace Nová podoba letošní konference vám „konference přispěje ke rovněž umožní představit na širokém o inovacích z IFS Labs fóru vaše vlastní zkušenosti se zaváděním zvýšení povědomí o možno- 4 Informace o nových inovací, jejichž cílem je například zkrá- stech, které nabízí pod- funkcionalitách cení doby vstupu na trh, zlepšení návrat- IFS Aplikací nosti investic či nižší celkové náklady na nikový informační systém 5 Možnost účasti na více vlastnictví. Během konference IFS World erp v letošním ročníku . než 80 sezeních 2012 budou také prezentovány technolo- 6 Setkání v rámci skupiny gie, na které v současné době pracuje IFS se zaměřuje na inovace uživatelů Labs. V průběhu 3 dnů bude na konfe- technologií pro průmyslové 7 Účast na volitelném renci možno navštívit více než 80 sezení odvětví.” školení a probíhat budou i školení k novým funkcím IFS Aplikací. Alastair Sorbie, generální ředitel IFS World operations AB 17
 18. 18. HeLpDeSkvY Se pTÁTe, MY oDpovÍDÁMeILONA KUBIzňÁKOVÁ / SENIOR KONzULTANTKA ALTEC potřebujeme provést zápočet přijatých a vydaných faktur spočítá nulový a v dalším roce bude odepisování pokračovat u dodavatele, který je pro nás zároveň zákazníkem. Jak to způsobem, jako kdyby přerušeno nebylo. nejlépe provést? V číselníku dodavatelů i zákazníků musíte mít pro tohoto part- Nedostala se nám neuhrazená faktura do platebníhonera vyplněné pole „IČ/vazební číslo“ stejnou hodnotou. Pokud návrhu. kde je chyba?jde o tuzemského partnera, je vazba dodavatele na zákazníka jed- Zkontrolujte, zda je tato faktura autorizovaná, tj. povolenánoznačně dána zadaným IČ, které je v obou číselnících stejné. Pro k platbě. Pokud ano, může být faktura již na některém předchozímzahraničního partnera vyplňte toto pole u dodavatele i u zákazníka platebním návrhu nebo příkazu, pro který ještě nebylo provedenolibovolným identifikačním údajem jednoznačným pro tohoto part- spárování s platbou. Dále může být v naimportovaném bankovnímnera. V úloze pro zápočty se po zadání dodavatele na základě shod- výpisu, v pokladně, v zápočtu, které ještě nebyly zaúčtovány. Infor-ného vazebního čísla automaticky doplní zákazník a ke spárování maci o stavu platby pro faktury najdete v modulu „Platby“ v úlozese nabízejí jejich přijaté a vydané faktury. „Dotaz-přijaté faktury“, operace „Detaily přijaté faktury“. Chtěli bychom za právě uzavíraný rok u části majetku Jak lze provést platbu faktury v jiné měně než ve které přerušit odepisování – vytvořit nulové daňové odpisy. je veden účet? Dodavatel nám fakturuje v eUr, ale platit Jakým způsobem to máme provést? budeme z bankovního účtu v Czk. Pro zvolená inventární čísla majetku je třeba u daňových od- Při vkládání transakce bankovního výpisu použijte opera-pisů pro příslušný rok zaškrtnout parametr „Přerušení“. Pokud ci „Spárovat platbu“. Po výběru faktury se automaticky do-ale rozhodnutí o přerušení odpisů přijde až poté, co jsou odpisy plní částky a měnový kurz. Tyto údaje je třeba zkontrolovatspočítány, je třeba je před zaškrtnutím tohoto parametru storno- a případně upravit „Částku v měně platby“ a „Částku v měněvat a po jeho zaškrtnutí spočítat znovu. Roční odpis se potom faktury“. Kurzový rozdíl se vygeneruje automaticky.NovINkY v LeGISLATIvĚ ANDREA STEJSKALOVÁ / ÚČETNÍ SPECIALISTA IFS CZECH Milí čtenáři, dovolte mi upozornit na některé z mnoha legislativních novinek roku 2012. Zákon o DPH  Režim přenesení daňové povinnosti na odběratele i u stavebních a montážních prací tzv. „tuzemská reverse charge“.  Zvýšení snížené sazby DPH z 10% na 14%.  Ruší se pravidlo, podle kterého nelze uplatnit odpočet DPH, pokud na dokladu chybí DIČ a údaje rozhodné pro výpočet daně, pokud bude plátce schopen toto prokázat jiným způsobem.  Definice dlouhodobého majetku se rozšiřuje o technické zhodnocení dle ZDP .  Plátci mají možnost volby kurzu pro přepočet cizí měny na opravném daňovém dokladu, a to mezi kurzem původního plnění a kurzem platným pro první pracovní den kalendářního roku vzniku důvodu opravy. Daň z příjmů  Generální finanční ředitelství publikovalo pokyn D-6, který je novelizovaným pokynem ministerstva financí D-300.  Sleva na dítě ve výši 13 404 Kč a sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč.  Daňově účinný odpis pohledávek.  Daňová účinnost odměn členů statutárních orgánů.  Povinnost krácení stravného zaměstnanci v případě bezplatného poskytnutí jídla na pracovní cestě. Možnost i nižšího krácení, které však bude považováno za zdanitelný příjem zaměstnance. Novela zákoníku práce  Změna délky zkušební doby.  Dohoda o provedení práce - bez povinnosti hradit pojistné je v rozsahu do 300 hodin ročně a 10 000 Kč měsíčně.  Pracovní poměr na dobu určitou – limitace délky pracovního poměru na dobu určitou v trvání nejvýše 3 let, přičemž je možné pracovní poměr opakovat nejvýše dvakrát.  Mzda vs. práce přesčas – max. 150 hodin/rok je možné sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas se všemi zaměstnanci.  Konkurenční doložka – zákaz konkurence až na dobu dvou let.  Nový výpovědní důvod – porušení zvlášť hrubým způsobem - povinnost dodržet stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce.  Odstupné – minimální výše odstupného je závislá na délce trvání pracovního poměru zaměstnance.18
 19. 19. VNÁŠÍME SYSTÉM DO ŽIVOTŮ A ŽIVOT DO SYSTÉMŮ VNÁŠÍME SYSTÉM DO ŽIVOTŮ A ŽIVOT DO SYSTÉMŮSpolečnost ALTEC se řadí mezi přední dodavatele ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikovýchERP systémů v České republice. Jako česká akciová aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky aspolečnost se základním kapitálem více než 10 mil. Kč financí, mezd, personalistiky, systémy pro podporupůsobí na trhu s informačními technologiemi od rokuSpolečnost ALTEC se řadí mezi přední dodavatele rozhodování (BI), alea dodává distributorempodnikových ALTEC vyvíjí je rovněž vlastní sadu a Společnost ALTEC republice. Jako česká akciová1991.systémů v České se řadí mezi přední dodavateleERP Jejím hlavním zaměřením je vývoj a dodávky ALTEC vyvíjířízení výroby, obchodu, ekonomiky a aplikací pro a dodává vlastní sadu podnikových implementačním partnerem dalších významnýchpodnikovýchse základnímrepublice. Jakojejich mil. Kčspolečnost informačních systémů včetně než 10 akciová ERP systémů v České kapitálem více česká světových výrobců řízení výroby, podnikových pro podporu aplikací pro IT technologií a obchodu, ekonomiky financí, mezd, personalistiky, systémyimplementace se základnímspolečnosti tvoří více 10 společnost a servisu. Tým kapitálem více než informačních systémů, společností IFS, Oracle a DCC. pod- a financí, mezd, personalistiky, systémy proapůsobí na trhu s informačními technologiemi od roku rozhodování (BI), ale je rovněž distributoremnež 55 vysoce kvalifikovaných odborníků s Více informací naleznete na www.ALTEC.cz1991. Jejím hlavním trhu s informačními technolo- mil. Kč působí na zaměřením je vývoj a dodávky poru rozhodovánípartnerem dalších významných implementačním (BI), ale je rovněž distributoremdlouholetými zkušenostmi. giemi od roku 1991. Jejím hlavním zaměřením jepodnikových informačních systémů včetně jejich asvětových výrobců IT technologií a podnikových implementačním partnerem dalších význam- Společnost ALTECpodnikových informačních sy- vývoj a dodávky se řadí mezi přední dodavatele ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových ných světových výrobců IT technologiíOracle a DCC.implementace a servisu. Tým společnosti tvoří více informačních systémů, společností IFS, a podniko- ERP systémů v České republice. Jako česká akciová stémů včetně jejich implementace a servisu. Tým vých informačníchvýroby, obchodu, ekonomiky a aplikací pro řízení systémů, společnostínež 55 vysoce kvalifikovaných odborníků s Více informací naleznete na www.ALTEC.cz IFS, společnost se tvoří více než společnosti základním kapitálem více než 10 mil. Kč Oracle a mezd,Více informací systémy pro podporu financí, DCC. personalistiky, naleznetedlouholetými zkušenostmi. 55 vysoce kvalifikova-Společnosttrhu s informačními2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Czech Republic, Tel. +420 499 309 011, Fax +420 499 309 010distributorem a na ALTEC s Poděbradova technologiemi od roku ALTEC se řadí mezi přední dodavatele působíodborníkůa.s.,dlouholetými zkušenostmi. ALTEC vyvíjí a dodáváje rovněž vlastní sadu podnikových ných na www.ALTEC.czale rozhodování (BI),ERP systémů v ČeskézaměřenímJako českádodávky 1991. Jejím hlavním republice. je vývoj a akciová aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky a implementačním partnerem dalších významnýchspolečnost se základním kapitálem více než 10 mil. Kč podnikových informačních systémů včetně jejich financí, mezd, personalistiky, systémy pro podporu světových výrobců IT technologií a podnikovýchpůsobí na trhu sa servisu. Tým technologiemi odvíce implementace informačními společnosti tvoří roku rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem a a DCC. informačních systémů, společností IFS, Oracle1991. Jejím hlavníma.s., Poděbradovaje vývoj 01 s Králové nad Labem, Czech Republic, Tel. +420nalezneteFax +420 499 309 010 ALTEC zaměřením 2014, 544 a dodávky než 55 vysoce kvalifikovaných odborníků Dvůr implementačním partnerem dalších významných Více informací 499 309 011, na www.ALTEC.czpodnikových informačních systémů včetně jejich dlouholetými zkušenostmi. světových výrobců IT technologií a podnikovýchimplementace a servisu. Tým společnosti tvoří více informačních systémů, společností IFS, Oracle a DCC.
 20. 20. www.IFSWORLD.com

×