IFS World 2011/1

2,045 views

Published on

IFS World je odborný časopis od IFS

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,045
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IFS World 2011/1

 1. 1. 1/2011CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.IFSWORLD.comIFS v potravinářském řetězciIMTRADEX vužívá IFS AplikaceNovinky v IFS AplikacíchFoto: I.D.C. Holding a.s.
 2. 2. IFS – PLÁNY A VIZE PRO ROK 2011 Naším cílem jsou dlouhodobé vztahy se zákazníky a neustálé zlepšování námi poskytovaných služeb. Již v loňském roce jsme deklarovali, že se chceme stát jedním z předních dodava- telů ERP řešení pro výrobní segment na českém a slovenském trhu. Tato myšlenka úzce koresponduje s globální strategií IFS, která jde svou cestou, přichází s vlastními názory a určuje tak trendy budoucího vývoje komplexních podnikových aplikací. Inovace námi poskytovaných řešení vychází ze zkušeností a potřeb našich uživatelů, jsou zaměřené na posílení konku- renceschopnosti našich zákazníků a v důsledku toho posílení pozice IFS odlišením se od tradičních ERP dodavatelů. Jednoduchost, odpovědnost, profesionalita – to jsou základní charakteristiky našeho přístupu k zákazníkům, partnerům i kolegům. Vycházíme z toho, že obchod a podnikání je kom- plex činností, který však nemusí být nutně složitý. Minulostí je již doba, kdy ERP bylo schopno jen plánovat zdroje a evidovat potřeby, nyní je poptávka po uceleném nástroji, který je scho- pen efektivně podporovat řízení všech klíčových procesů pod- niku ve vzájemných úzkých vazbách. Vývoj našich řešení se bude dále výrazně zaměřovat na zakázkově orientované pod- niky a jejich procesy, které v současné době stále častěji pře- cházejí na projektově řízený model. Jen ten jim totiž umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků, lépe sledovat časový vývoj projektu/zakázky a detailně vyhodnocovat všechny, nejen výrobní, náklady s projektem/zakázkou spojené. ERP nyní obecně míří k tomu, co bychom mohli nazvat ERP 2.0, což je kombinace plánování podnikových prostředků (ERP) s funkcemi sociálních médií. Vyplývá to i z odborné stu- die, kterou IFS realizovala ve spolupráci s agenturou Affinity Research Group mezi více než 260 výrobními řediteli středních a velkých organizací. Dotazovaní manažeři upřednostňují pře- devším podnikový software, který obsahuje funkce sociálních sítí jako například Twitter či Facebook, jež mají zásadní vliv na zefektivnění interní komunikace. A právě to je směr, který IFS též sleduje a ve svých aplikacích postupně rozvíjí. Mnoho zákazníků využívá IFS Aplikace od samého začátku – vážíme si jejich důvěry a vnímáme ji jako náš dlouhodobý závazek. Zdeněk Fous výkonný ředitel IFS pro Českou a Slovenskou republiku2
 3. 3. OBSAHAktuality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str ..4IMTRADEX.úspěšně.využívá.IFS.Aplikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str ..6IFS.Aplikace.7 .5.–.novinky.CPS7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str ..8 .IFS.Aplikace.v.potravinářském.řetězci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str ..10Nové.možnosti.práce.s.dokumenty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str ..12APIS.pomáhá.řídit.procesy.v.Austin.Detonator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str ..14 .Novinky.v.IFS.Aplikacích. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str ..16IFS.Lidské.zdroje.konkurenční.výhodou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str ..17Helpdesk.–.nejčastější.otázky.a.odpovědi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str ..18Novinky.v.legislativě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str ..18 6 10 14IFS.CZECH.s .r .o .Czech.Republic.Hvĕzdova.1716/2b140.78.Praha.e-mail:.info .czech@ifsworld .com.www .IFSWORLD .com 3
 4. 4. A K T UALITYIFS HLAVNÍMPARTNEREM SIS 2010 Z účastnili jsme se již 7. ročníku přichází s řešením, které na tyto poža- mezinárodní konference Svět infor- davky reaguje, přináší pohotový přehled mačních systémů 2010. Konference a kontrolu nad projekty a umožňuje se konala 16.-17. září v hotelu Voroněž řízení podniku na projektových princi- v Brně a společnost IFS byla jedním pech. z Hlavních partnerů této akce. Mezinárodní konference Svět infor- Ing. Jozef Kovačik, ředitel IFS Slo- mačních systémů je největší pravidelnou vakia zde představil nové řešení IFS odbornou akcí pro širokou veřejnost navazující na moderní trendy v oblasti zabývající se aktuálními tématy z oblasti projektového řízení. Přednáška s ná- podnikové informatiky a managementu. zvem Řízení projektů – pružné řešení Konferenci každoročně pořádá Cent- pro úspěšné podnikání byla reakcí na rum pro výzkum informačních systémů, průzkum, který IFS uskutečnila ve spo- odborná sekce České společnosti pro lupráci s nezávislou výzkumnou agen- systémovou integraci, ve spojení s vyda- turou. Tento průzkum mezi vedoucími vatelstvím CCB zastoupeným redakcí pracovníky středních a velkých výrobců časopisu IT Systems a Fakultou podni- ukázal, že většina výrobců považuje katelskou Vysokého učení technického projektové řízení za zcela klíčovou a ne- v Brně. Nad konferencí převzal záštitu zbytnou součást ERP řešení. IFS proto prof. Karel Rais, rektor VUT v Brně.UŽIVATELÉ IFS APLIKACÍ MAJÍ ZÁJEMO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V e dnech 5. – 6. října 2010 se uskuteč- řadu nových informací, největší zájem společnosti ARMATURY Group. O své nil další ročník tradičního setkání však účastníci projevili o moderní pro- zkušenosti se podělil Libor Slavík ze uživatelů IFS Aplikací, který IFS jektově orientované řešení IFS Project společnosti ARMATURY a Pavel Štancl, uspořádala ve spolupráci se společností Based Solution. Účastníky též oslovilo projektový manažer IFS Czech. ALTEC, významným implementačním doplnění modulu pro zpracování Perso- Významným hostem setkání pak partnerem IFS. „Vítáme tuto příležitost nalistiky a Mezd do standardní nabídky bezesporu byl Marcin Taranek, presi- vyměnit si vzájemně s našimi uživateli IFS Aplikací. Velmi zajímavou prezen- dent IFS CEE (Central&East Europe), i partnery zkušenosti z provozu našich tací bylo i představení přínosů produktu který na začátku druhého dne promlu- aplikací. Bez vzájemné komunikace APIS Business Intelligence, přehledného vil o strategii IFS na lokálních trzích a otevřené diskuse se zákazníky bychom manažerského systému od společnosti a podpoře, kterou korporace věnuje nedokázali tak rychle reagovat na měnící ALTEC, který lze s IFS Aplikacemi jednotlivým regionům. Nastíněna tak se podmínky trhu a vyjít vstříc požadav- snadno propojit a získávat tak pravidelné byla obchodní a servisní strategie IFS kům zákazníků na změny, které praxe reporty o stavu zakázek, jednotlivých pro rok 2011, která koresponduje s cílem vyžaduje,“ uvedl k tomu Zdeněk Fous, projektech, vynaložených nákladech stát se jedním z předních dodavatelů výkonný ředitel IFS pro Českou a Slo- a návratnosti investic. ERP řešení pro výrobní segment v České venskou republiku. Účastníci setkání měli rovněž pří- a Slovenské republice. Dvoudenní program přinesl uživate- ležitost zhlédnout praktickou ukázku lům z celé České a Slovenské republiky upgradu na verzi IFS Aplikace 7.5 ve 4
 5. 5. A K T UA L I T YNOVĚ UZAVŘENÉ OBCHODYV ROCE 2010 Spojené kartáčovny a.s. Společnost patří mezi největší výrob- ce kartáčnického zboží ve střední a východní Evropě. V současnosti se jejich výrobky prodávají ve více jak 15 BAEST, a.s. zemích Evropy a počet zaměstnanců BAEST je soukromou společností s se pohybuje kolem 500. výrobním programem zaměřeným na Implementované řešení: Finance, výrobu svařovaných ocelových konstruk- Distribuce, Výroba, Projekty, CRM, cí a zařízení pro stavebnictví, strojíren- Business Analytics. ství, energetiku, ekologii, zemědělství, chemický, petrochemický a potravinářský PROJEKTY Počet uživatelů: 180 průmysl. V současné době tato spole- čnost zaměstnává cca 240 pracovníků. Implementované řešení: Finance, Distribuce, Výroba, Údržba, Generální STROJMETAL KAMENICE s.r.o. opravy, Prodej & Služby, Lidské zdroje, Strojírenský výrobní podnik za- Prodej & Marketing, Řízení jakosti, měřený na výrobu špičkových Správa dokumentů. složitých produktů v oboru zápust- Počet uživatelů: 100 kového kování hliníku, v současné době zaměstnává cca 400 za- městnanců. Implementované řešení: Finance, Distribuce, Výroba, Projekty, CRM. Počet uživatelů: 115 DODAVATELSKÝ ŘETĚZECSLUŽBY A MAJETEK VÝROBAPlaček s.r.o. 2VV, s.r.o.Největší velkoobchod s chovatelskými potřebami v České Renomovaný výrobce vzduchových clon, větracích jedno-republice se rozhodl přejít na nejnovější verzi IFS Aplikací tek a široké škály vzduchotechnických výrobků.7.5 a rozšířit ji i do svých dalších společností. Spole- Společnost byla založena v roce 1995 a její výrobníčnost byla založena v roce 1989 jako rodinný podnik program se postupně rozrůstá. Díky kvalitním spolehli-a je součástí Holdingu PLAČEK SE. Společnosti tohoto vým výrobkům a službám dnes již neodmyslitelně patříHoldingu jsou aktivní na trhu s chovatelskými potřebami do rodiny významných evropských výrobců.také na Slovensku, v Lotyšsku, Rusku a Ukrajině. Implementované řešení: Finance, Distribuce, Výroba,Implementované řešení: Trade Management, Projekty, CRM, Mzdy.Finance, Distribuce, E-shop, Mobilní prodej,Maloobchod Počet uživatelů: 58Počet uživatelů: 60 5
 6. 6. IMTRADEX ÚSPĚŠNĚVYUŽÍVÁ IFS APLIKACEING. LADISLAV VIKTORA /PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA, IMTRADEX A.S. Akciová společnost Imtradex patří k profesí zvýšením jejich produktivity. zákazníků, naimplementovali jsme a od předním dodavatelům skladovacích Podstatné je, že nebylo nutné v důsledku 1.1.2009 následně uvedli do rutinního systémů v České Republice. snížení výkonů přistoupit k aktivnímu provozu pokrokový ERP systém IFS Vyrobená skladovací zařízení jsou ve propouštění zaměstnanců. Tyto kroky Aplikace. Dnes, po dvou letech užívání velké míře vyvážena i do zahraničí. ovlivnily naši rentabilitu pohybující se informačního systému, je zcela zřejmé, Pocítili jste nějaké změny v chování v roce 2010 kolem přijatelných 13 – 15 že tato skutečnost byla význačným mez- vašich zákazníků v souvislosti %, což i v době krize zajišťuje posilování níkem v historii naší společnosti. s hospodářskou krizí? ekonomické stability naší společnosti. Ano, hospodářská krize se projevila Co bylo hlavním důvodem rozhodnutíhlavně poklesem celkového objemu ob- Společnost Imtradex aktivně pro implementaci IFS Aplikací?chodních případů a tedy i výkonů. Ze- prosazuje dlouhodobou Vrcholový management naší spo-jména v zahraničí zesílil konkurenční boj, podnikatelskou vizi a péči lečnosti si byl vědom vlastních slabinkterý ovlivnil strukturu zakázek. Kon- o zákazníka. V roce 2008 jste zavedli v řízení procesů, zejména obchodu,krétně tak, že ubyly finančně významné integrovaný systém managementu nákupu a výroby. Bylo nám jasné, žeobjednávky a zvýšil se počet těch níz- jakosti. Jak konkrétně se tato informační systém sám o sobě v podnikukoobjemových v řádu do 0,5 mil. Kč. I změna promítla do procesů vaší nic nevyřeší, a proto jsme hledali takovýv této době však naše společnost dokázala společnosti? informační systém, do kterého je možnéuspět např. na německém trhu a získat Naše společnost přistupuje k pro- vdechnout vlastní život společnosti.státní zakázku za téměř 20 mil. Kč. blematice kvality komplexně spolu s Do výběrového řízení se přihlásilo Přímým důsledkem krize byl přede- problematikou vlivu těchto procesů na celkem 14 uchazečů, z nichž nakonecvším tvrdý tlak na ceny. Nepozorujeme životní prostředí. Neoddělujeme řízení zvítězila nabídka společnosti ALTEC,pouze změny chování našich zákazníků, kvality jako samostatný proces od ostat- která dodává a implementuje systém IFSale sledujeme rovněž změny v chování ních, právě toto komplexní pojetí bylo Aplikace. O volbě tohoto řešení rozhodlanašich konkurentů. Proto jsme museli oceněno certifikačním orgánem TÜV kromě jiných faktů i skutečnost, že jdenajít cestu, jak snížit cenu produktu propůjčením Certifikátu výjimečnosti. o globálně dodávaný systém z první svě-tak, aby pro nás byl stále rentabilní. Kvalitní řízení všech hlavních procesů tové desítky ERP na trhu. Tento systémZredukovali jsme drahé externí činnosti se pak přímo odráží na úrovni spoko- využívají prestižní výrobní organizace poa snížili přesčasové práce u dělnických jenosti zákazníků a dnes se neobejde celém světě i v České a Slovenské republi- bez uceleného informačního systému. ce. Jsme tedy posíleni i tím, že jsme úspěš- Abychom vše efektivně zvládli a přitom ně zvládli všechna úskalí implementace a byli schopni dosahovat neustálého zlep- nyní patříme do velké rodiny podniků, šování, zejména v oblasti spokojenosti které IFS Aplikace používají. 6
 7. 7. Jak dlouho trvala implementace Případová studie zpracovaná nového IS a jak změny přijali vaši agenturou CVIS Consulting zaměstnanci? popisující zavádění a přínosy IS ve Implementace trvala celkem 4 vaší společnosti byla v loňskémměsíce a probíhala v souladu s roce oceněna vydavatelstvímplánovaným harmonogramem. Po IDG. Získala cenu za nejlepšíuvedení do ostrého provozu pak případovou studii v oboru výrobanásledovala optimalizace systému a průmysl za rok 2010. Co proza dohledu konzultantů společ- Vás toto ocenění znamená?nosti ALTEC, kteří nám pomohli Za tímto oceněním nevidím anizaškolit klíčové uživatele. Lidé v naší tak naše úspěchy dosažené po im-společnosti cítí příslušnost ke svému plementaci, jako spíše úspěchy těchzaměstnavateli a vědí, že rozvoj podniku ostatních, ať to jsou tvůrci IFS Aplikacíje ku prospěchu jim samotným, chápou nebo ti, kterým se podařilo při imple-také, že jejich individuální růst pomůže mentaci a následné podpoře v rutinnímspolečnosti jako celku. Díky tomu bylo provozu vytvořit fungující společné dílo,zavedení nového informačního systému Nasazení systému IFS Aplikace také tím mám na mysli především pracovnípřijato jako „krok vpřed“, bez něhož by umožnilo přejít k novému způsobu od- tým společnosti ALTEC.si společnost neudržela tak vysokou kon- měňování zaměstnanců ve výrobě, kon-kurenceschopnost a řešení dopadů krize krétně k zavedení úkolové mzdy u 95% Jaké novinky ve vašich produktechby také bylo mnohem obtížnější. výrobních operací. V důsledku zavedení připravujete pro rok 2011? Můžete úkolové sazby se zvýšila produktivita prozradit, na jaké inovace se mohou Museli jste se v průběhu práce až o 30 %. A vůbec nevadí, že jsme těšit zákazníci u nás i v zahraničí? implementace vypořádat s nějakými navýšili počty pracovníků v technologii, Zákazníkům chceme v letošním roce nečekanými těžkostmi? Co byste neboť se nám to nyní mnohonásobně nabídnout inovované námi vyráběné příště v podobné situaci udělali jinak vyplatí. skladovací systémy a jejich komponen- a lépe? ty. Naše strategie pro tento rok počítá Každý dobrý hospodář ví, že práce Máte nějaké doporučení pro podniky, také s kratšími dodacími termíny a senikdy nekončí. Před implementací, v je- které se na podobné změny teprve stabilizací úrovně prodejních cen. Nein-jím průběhu i dnes se musíme vypořádat chystají? vestujeme pouze do lidí a IT technologií,s řadou nástrah podnikání. Pokud jsme Pokud vůbec mám to právo někomu v rámci našich možností jsme již ke koncivšak něco udělali špatně a pozdě, bylo to radit, tak doporučuji s rozhodnutím loňského roku zahájili obměnu výrob-rozhodnutí o implementaci ERP systé- o pořízení ERP systému neváhat. Nestačí ního zařízení. Postupně nahrazujememu. Loni jsme oslavili 20 let od založení jen vybrat vhodný ERP systém, stejně zastaralé, málo výkonné stroje za nové,společnosti, která je již 15 let v rukou ve- důležité je před výběrem důkladně zana- moderní CNC technologie. Do polovi-dení českého vrcholového managementu. lyzovat vlastní stav řízení podnikových ny tohoto roku počítáme také s dalšímiERP systém máme teprve 2 roky. Z dneš- procesů a vybrat si i dobrý tým imple- investicemi do modernizace, která budeního pohledu vidím, že toto rozhodnutí mentátorů. Nezbytný je také osobní zajišťovat další zvýšení produktivitymělo přijít mnohem dříve. přístup a zainteresovanost vrcholového práce a zvýšení kvality. Jedná se o CNC managementu, který je motivací pro stroj vyrobený na zakázku přímo pro Informační systém IFS Aplikace je ostatní zaměstnance. naši společnost. Pro nás tak rok 2011 je v ostrém provozu již dva roky. Jeho pokračováním toho, co jsme od počátku spuštění se odehrálo v období, krize započali. kdy se již naplno projevovala hospodářská krize. V čem vidíte hlavní přínosy nového IS? Po dvou letech je vidět, jak u násv krátké době došlo ke zvýšení disciplinyvšech THP pracovníků bez nutnosti pou-žití represivních nástrojů řízení. Sledujitaké, jak roste jejich sebevědomí, a do-mnívám se, že i jejich vnitřní uspokojeníz vykonané práce. Obecně došlo ke sjed-nocení pracovních postupů a unifikaciprocesů, a tím také k zavedení většíhopořádku. Na všech úrovních rozhodo-vání systém poskytl větší přehlednost,umožňuje manažerům lépe sledovat ná-klady a dodací termíny. Zvýšila se úroveňtvorby prodejních cen. 7
 8. 8. OCHUTNÁVKA NOVINEK Foundat ion1 latebníc h součet – nová d je v P ž jeden na kar t sekce – poku logu v IF S Ente ě SQL ve vyhle Skupin dávacím a a Finance definov án více ne ije se vytváře t pokro rprise E xplorer dia- podm ínkách tnos ti, použ čilé vyh u umož tní d en spla t i. pro sku ledáván ňuje konkré platnos pinové í pomo í den s dotazy. cí SQL nyní v ždy dalš Sales & Marketing Výroba – materiálové – přidána podpora pro propo- prohlášení je nyní možné jení s MS Exchange server importovat z XML souboru 2010. ve formátu IPC 1752 třídy D a IPC 1752a třídy 6. A alytics iness sen er nyní Bus ution rv g funk- – Exec áří lo – ylepše na yby vytvÚdržbakopvírování údržbových v příp adě ch prázdný Excelcionalita í mo- a ne ukládá l má nyn báze.smlu v. Uživate kopírova t do data da bude t zvolit, z žnos ze platné nebo pou všechny y. Také í smlouv řádk y servisn ré se atum, kte Foundation1 – výsledky „Googlo- můž e zvolit d d“ pro Datum o použ ije jako „ vského“ hledání mohou nyní odkazovat louvu. iklou sm jak do klienta IFS Enterprise Explorer, nově vzn tak i do IFS Webového klienta, stejně jako tomu bylo dříve. Business Analytics – hro- madné ověřování publikovaných reportů umožňuje identifikovat reporty, které vyžadují korekce po Finance – autom změnách informačních zdrojů. může bý atická a t použita utorizac davatels i v přípa e ká faktu dě, kdy část příjm race obs do- u. ahuje po uze í i vy ření prodejn Distribuce – přejní tvábídky přibylo na objednávky z prod o- Lidské zdroje – při- ko, které nabízí m zaškrtávací políč do prodejní dána podpora SEPA pro edkontaci žnost předávat př platby zaměstnanců ve objednávky (h lavičky i řádek). formátu XML podle nor- my ISO 20022.8
 9. 9. IFS APLIKACE 7.5 CPS7 Foundation1 kopíro- ku entů – při Správa dontů mbyla volba Vyloučit nal_searc – nový pa h pro funk rametr ext ce a form er- při žňuje exte uláře umo e rním aplik vání dokum okumentů. dotazy do acím vytvá - řipojených d IFS Aplika řet vlastní kopírování p ce. Distribuc k vráce e – při vk ládání automa ní do řá dky AVM je hodn množst ví Výroba – pro ticky na ota nekonfigurované sností. čtena s V dialo maximá vrácení gu pro lní pře- položky je nyní do skla příjem, načten du je n vyřazen možné vypočítat a hodn ově au ía i sklad ota v p tomatic předběžné nákla- ové MJ rodejní ky . dy pro poptávku. Přidána dvě no V případě, že byly „Vráce vá zašk ní celko r távací provedeny změnyzení ce vého m políčka lkového nožství“ v prozatímní množst a „Vyřa ví“. - struktuře po- ptávky, mohou být nově simulované náklady znovu vyhodnoceny. Foundation1 – certifikován Oracle Certified 11gR2 pro provoz IFS Aplikace 7.5 SP6 (a všechny novější). Business přidané Analytics obecné – nově umožňu časové jí použit dimenz zdrojích í ve vše e nyní . ch info Vývoj produktu – integrace s Primaver rmačníc h byla významně vylepšen ou a. Zjednodušena insta- lace a konfigurace instal ace, odpadají omezení při instalaci více Exten ded Serverů. Milníky se Prodej & Marketing – rozšířen plug-in nyní při exportu v Prima pro MS Outlook o možnost hledání kontaktů v veře neaktualizují, ale zůstává zachován jejich databázi. Nově možnost hledání záznamů a pak původní typ. následné připojení emailu. - ocí sub ní pom – hledá ion1 ečný Správa dokumen Foundat at at i dod žňuje n yní přid é dř íve pou ze ve lovaný dokum tů – pokud je sc umo hva- stitucí by lo možn né i v IFS ent prázdný, už ivatel je na tu tr. Toto to mož skutečnost up to parame nově je ozorněn. Uživa sk lientu, snadno vidět, tel tak může Window xplorer. (originál, kopi o jaký typ doku mentu se jedn Ente rprise E e,…). á V tomto přehledu uvádíme pouze některé z velkého množství novinek. V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat přes info.czech@ifsworld.com. 9
 10. 10. IFS APLIKÁCIEZAISŤUJÚ EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE ZÁSOBV POTRAVINÁRSKOM REŤAZCI TRADÍCIA A INOVÁCIE a ponúkať zákazníkovi nový tovar,“ Akciová spoločnosť I.D.C. Holding je charakterizuje vývoj produktového úspešným slovenským potravinárskym portfólia Ing. Marek Gombita. výrobcom, ktorý zamestnáva viac ako Pre súčasný potravinársky priemysel 1 000 pracovníkov. Materská spoločnosť je charakteristický zložitý dodávateľsko- sídli v Bratislave, ďalšie dva výrobné odberateľský reťazec, rovnako ako prís- závody Pečivárne Sereď a Figaro Trnava ne výrobné normy. Dynamické a kon- sa nachádzajú tiež na Slovensku. V za- kurenčné prostredie výroby cukroviniek hraničí vlastní I.D.C. Holding tri dcér- a všeobecne potravinársky odbor navyše ske obchodné spoločnosti, konkrétne ovplyvňuje sezónnosť tovaru (vianočné,„Pri výbere dodávateľa v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. veľkonočné obdobie a pod.) a tiež sku-informačného systému Hlavnou činnosťou spoločnosti je vý- točnosť, že ide o typický rýchloobrátko- roba a predaj trvanlivého a polotrvanli- vý tovar, pri ktorom sa dodacie lehotysme hľadali silného vého pečiva a cukroviniek. Výrobky sú pohybujú okolo 24 hodín. Tieto faktorypartnera k systému, ktorý vyvážané predovšetkým na trhy Vise- kladú vysoké požiadavky na automati-patrí do prvej svetovej grádskej štvorky, ale aj na trhy Ruskej záciu riadenia výroby, logistiky a celého federácie a Chorvátska. dodávateľského reťazca. Spoločnostidesiatky. Ďalej sme Stratégia spoločnosti I.D.C. Holding z tohto odboru sa teda dnes len ťažkopožadovali jeho zameranie je založená predovšetkým na dodržiava- obídu bez sofistikovaného informačné- ní českej a slovenskej tradície výroby. Tú ho systému.na riadenie výroby reprezentuje klasické trvanlivé pečivoa logistiky, pretože tieto značky Sedita, medzi ktoré patria naprí- POŽIADAVKY NA INFORMAČNÝprocesy sú pre fungovanie klad dobre známe Horalky, Tatranky, SYSTÉM A DODÁVATEĽOV Mila rezy a Kávenky či polomáčané Prínosy IFS Aplikácií, ktoré spoločnosťnašej spoločnosti sušienky. V súčasnosti sa všetko vyrába používa od roku 2004, sú v lokalizáciirozhodujúce,“ uvádza Ing. podľa objednávok z plánu, tým sú zaru- pre zahraničné pobočky a v podpore čené disponibilné zásoby pre skutočný riadenia hlavného procesu spoločnos-Marek Gombita, finančný odber. Spoločnosť kladie veľký dôraz ti. Naviac je zaistený budúci vývojriaditeľ I.D.C. Holding. na priebežné inovácie sortimentu. „Aby a stabilita dodávateľa na trhu. Riešenie sme zostali dlhodobo úspešní, musíme poskytuje vyvážený pomer cena/výkon, naše výrobky neustále zdokonaľovať rýchlosť jeho inovácií a referencie,“ do-10
 11. 11. pĺňa odborný garant pre oblasť výrobyIng. Ivan Greguš. Prvá fáza implementácie prebehlaindividuálne v zahraničných dcérskychspoločnostiach (Praha, Krakov, Bu-dapešť). Potom nasledovala slovenskámatka a jej výrobné dcéry. Systém sapodľa toho postupne odovzdával doužívania. Najprv boli pokryté obchodnéa logistické procesy, potom prišla narad výroba. „Podstatné je, ako sú na-definované procesy, pretože štandardnenastavená aplikácia nespĺňala všetkynaše požiadavky. Voľba vhodnýchkomponentov a ich parametrizáciaboli rozhodujúce pre bezproblémovúa efektívnu prevádzku systému,“ uvádzaIng. Marek Gombita. „Napriek tomu,že aplikácia ponúkala široké možnosti „ Hlavný prínos implementácie informačného systému vidíme v podpore spolupráce s našimi dodávateľmi a odberateľmi. MAREK GOMBITA, I.D.C.HOLDINGvlastných riešení, šli sme cestou úpravyna mieru, teda prispôsobenia našim pro-cesom. To malo, samozrejme, negatívnyvplyv na nárast celkového množstva do nového systému sa teda v I.D.C. POKRAČOVANIE ÚSPEŠNEJzákazníckych úprav a teda aj nákladov, Holding bezpochyby vyplatilo. SPOLUPRÁCE IFSpredĺžil sa tiež čas implementácie. Naši A I.D.C. HOLDINGmanažéri však chceli zachovať vlastné HLAVNÉ PRÍNOSY Na základe skúseností a výsledkov,know-how pri realizácii procesov, preto • Informačný systém je zdrojom kon- ktoré firma v posledných piatich rokochsme na týchto úpravách trvali,“ dodáva kurenčnej výhody a základom pre ďalší dosiahla, sa manažment rozhodol preIng. Marek Gombita. Po skúsenostiach rozvoj podnikovej informatiky. ďalší rozvoj IFS Aplikácií a pre upgrades implementáciou je možné jednoznačne • Došlo k zlepšeniu spolupráce na novú verziu 7.5 v moduloch Výroba,konštatovať, že je potrebné klásť vý- v dodávateľskom reťazci. Distribúcia, Financie, Riadenie kvality,razný dôraz na detailný návrh riešenia. • Riadenie zásob teraz prebieha efek- Riadenie projektov a Správa dokumen-Týka sa to najmä určenia právomocí, tívnejším spôsobom a umožňuje tak tov. Hlavnými prínosmi novej verziezodpovedností a dôsledného zmapova- pružne reagovať na požiadavky z vý- v module Financie sú flexibilita v účtov-nia procesov do čo najmenších podrob- roby. ných operáciách a štatistikách, možnosťností a previazanosti. • Vďaka prehľadnejšiemu riadeniu tvorby rôznych typov dokladov v rôz- nákladov v dcérskych firmách došlo nych menách, riadenie cash-flow (CashZJEDNODUŠENIE PRÍSTUPU k úsporám financií. Box funkcionalita). V moduloch VýrobaK MANAŽÉRSKYM INFORMÁCIÁM • Stanovenie presných nákladov a vý- a Distribúcia je možné lepšie sledovaťKľúčovými procesmi spoločnosti I.D.C. nosov konkrétnej objednávky hneď po a riadiť náklady na materiál, skladovéHolding sú výroba a logistika. Pre firmu vyprodukovaní výrobku prináša neustá- zásoby, sezónnu výrobu, marketingovéje dôležité, kedy bude výrobok dostup- ly prehľad o ziskovosti a možnosť nasta- kampane či vytvárať logistické clustrený na sklade. IFS Aplikácie sú použité venia ďalších obchodných stratégií. v reťazci SCM.na riadenie opakovanej procesnej vý- „Hlavný prínos implementácie in- „V súlade so stratégiou rozvoja in-roby na sklad. Na linkách sa vyrábajú formačného systému vidíme v podpore formačného systému našej spoločnostistovky výrobkov s dodacou lehotou do spolupráce s našimi dodávateľmi a odbe- očakávame od novej verzie IFS Aplikácií24 hodín, neustále teda treba disponovať rateľmi. IFS Aplikácie nám tiež pomá- a pokračujúcej spolupráci naplneniezásobami a zabezpečovať ich plynulé hajú znížiť zásoby vstupov a, naopak, nasledujúcich cieľov:doplňovanie v rámci reťazca. Z pohľadu mierne zvýšiť zásoby výrobkov, čo sme • Zjednotenie procesov riadenialogistiky je potrebné rešpektovať, že sa potrebovali. Pred zavedením systému a plánovania predaja a zásobvyrába celkom na 10 výrobných linkách sme mali trikrát viac peňazí viazaných • Zjednodušenie a automatizáciav sériovej výrobe a na ďalších štyroch vo vstupných ako vo výstupných záso- tokov v komunikácii a riadení procesovv dcérskych spoločnostiach. „Nespornou bách. Dnes už objednávame materiál • Zvýšenie konkurencieschopnostivýhodou je tiež získaná kontrola nad tak, aby sme zaistili výrobu na tri až spoločností v skupine využitím novýchdcérskymi spoločnosťami, najmä nad štyri týždne dopredu oproti minulosti, technológii a nástrojov riadenia.“nákladmi, ktoré generujú. Kontrola fun- keď sme sa spoliehali na intuíciu a skú- uzatvára Ing. Marek Gombita, finanč-guje na základe priameho prístupu do senosti pracovníkov,“ uzatvára Ing. Ma- ný riaditeľ I.D.C. Holding, a.s..informačných systémov týchto firiem,“ rek Gombita, finančný riaditeľ I.D.C.dodáva Ing. Marek Gombita. Investovať HOLDING. 11
 12. 12. NOVÉ MOŽNOSTIPRÁCE S DOKUMENTYIFS Czech spolupracuje s řadou svých zákazníků a partnerů s cílem poskytnoutzákazníkům komplexní řešení s maximální přidanou hodnotou ve všech oblastechjejich činností. Jednou z oblastí, které jsou v poslední době stále více aktuální, jerozšířené workflow a elektronická archivace dokumentů. Z toho důvodu IFS Czechuzavřela dohodu o spolupráci se společností aplis.cz, která je specializovanýmOracle partnerem právě v této oblasti. Díky ověřené a uživatelsky zcela konsistentníintegraci aplikace abcSuite společnosti aplis.cz do prostředí IFS Enterprise Explorerumají uživatelé IFS Aplikace možnost významně rozšířit portfolio standardních DMSfunkcionalit o další nástroje a zároveň splňovat požadavky platné legislativy.OD PAPÍROVÝCH DOKUMENTŮ ZPRACOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮK ELEKTRONICKÝM Uživatelé IFS Aplikací mají z prostředí IFS Enterprise Explore-Digitalizace dokumentů, jejich následné zpracování a v neposlední ru přístup k ucelenému a efektivnímu řešení pro oboustrannouřadě jejich archivace v souladu se zákonem jsou dnes aktuální komunikaci organizací s datovými schránkami. Datové schránkytémata, kterými by se měly zabývat jak subjekty v komerčním tvoří významný kanál pro příchozí a odchozí poštu organizace.sektoru, tak instituce veřejné správy. Doba „papírová“, kdy stačilovést evidenci dokumentů ve fyzické podobě, se postupně mění nadobu „elektronickou“. Nové podmínky, které mají svůj základv celkové elektronizaci administrativních úkonů, přináší zvýšenénároky na jednotlivé organizace a v důsledku i na systémy, kterézajišťují funkce spisových a archivačních služeb. Základní parametry archivace jsou dnes definovány v zákoněč. 499/2004 Sb., který byl novelizován zákonem č. 190/2009 Sb.a definuje, jaká kritéria a povinnosti je nutné dodržet při archivacielektronických dokumentů, především z pohledu evidence a ori-ginality. Samostatnou kapitolou celé problematiky jsou datovéschránky, které jsou realizovány v rámci zákona č. 300/2008 Sb.a souvisejících vyhlášek a představují významný posun od papíro-vé výměny dokumentů k elektronické. Nově jsou tedy dokumen-ty vedeny jako elektronické originály, splňující stejné náležitostijako jejich papírové verze. Tento nový směr, který je podpořen celkovou elektronizací ve-řejné správy, je nutné vnímat jako revoluční posun v řízení komu-nikace a zpracování dokumentů jak mezi orgány veřejné správy,tak mezi institucemi a komerčním sektorem a v budoucnu i meziobčany. V současné době se řada organizací potýká s problémysouvisejícími právě s trvalým nárůstem dokumentů a řeší nejčastějiproblémy typu jak s dokumenty efektivně pracovat a následně jebezpečně uložit, jak digitalizovat papírové dokumenty a mít k nimokamžitý přístup. Obr. Příklad procesního diagramu – Zpracování doručenky12
 13. 13. Přinášíme zákazníkům inovativní a komplexní řešení v oblasti rozšířeného workflow, elektronické archivace dokumentů a ko- munikace s datovými schránkami, které jim plně pokryje potře- by v rámci celého životního cyklu práce s dokumenty. Jindřich Šavel, aplis.czPříjem elektronického dokumentu je spojen s funkcí ověření jeho základě webových služeb, jako např. s IFS Aplikacemi a plnýplatnosti a uložení protokolu o ověření v souladu se zákonem audit přístupů k systému a k jednotlivým dokumentům.č. 190/2009 Sb. Vypravované dokumenty je možné podepsat Jasně jsou zde definovány odpovědnosti a postupy včetněelektronickým podpisem, značkou společnosti či úřadu a opatřit nástrojů pro uživatelskou definici komplexní procesní logikyčasovým razítkem certifikační autority. (automatické nebo manuální větvení, nastavování časových Řešení současně splňuje požadavky vyplývající z již zmiňova- parametrů) pro zabezpečení správného sledu požadovanýchných zákonů č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a auto- kroků a přesné mapování průchodu dokumentů v souladurizované konverzi dokumentů a č. 499/2004 Sb., o archivnictví s pravidly organizace.a spisové službě včetně všech úkonů vyžadovaných zákonem při Pro ilustraci možností aplikace je níže uveden diagram pro-příjmu a ukládání elektronických dokumentů (§69a). cesu, který je možno čistě uživatelsky definovat a monitorovat. Moduly aplikace abcSuite, rozšiřující standardní portfoliofunkcionalit IFS Aplikací, zahrnují kromě výše zmíněných PŘÍNOSY POPISOVANÉHO ŘEŠENÍnástrojů zabezpečujících soulad se zákony i robustní nástroje “Domnívám se, že právě úzká a procesně orientovaná integracena podporu workflow, které je možné využít pro řízení a auto- s moderním podnikovým systémem, jako jsou IFS Aplikace,matizaci administrativních procesů spojených se zpracováním může zákazníkům přinést kvalitativně novou úroveň práce sdokumentů. abcSuite nabízí například uživatelsky nastavitelné informacemi v organizacích, a to zejména v oblasti propojeníčinnosti v rámci manuálních nebo automatických uzlů, uži- strukturovaných (transakčních) a nestrukturovaných dat –vatelsky nastavitelná pravidla pro evidence, oběh, notifikace, dokumentů,“ říká Jindřich Šavel, ředitel společnosti aplis.cz.eskalace, přidělování náhradníků a uživatelsky definovatelných „Vyřešíme jim tak nejenom běžné potřeby, jako jsou firemnípodmínek schvalování, vyřizování, ukládání, vyřazování, archivy a oběhy dokumentů, ale rovněž oblasti vstupu a digita-archivace nebo podmínek pro pokračování v dalším kroku. lizace dokumentů včetně dlouhodobé archivace dokumentů poV neposlední řadě stojí za zmínku manuálně nebo automaticky jejich zpracování,“ dodává.iniciovatelná integrace s externími aplikačními prostředími na 13
 14. 14. APIS POMÁHÁ ŘÍDIT PROCESYV AUSTIN DETONATORS polečnost Austin Detonator - dříve známá pod názvem data z provozních aplikací a přetvářet je na informace, které Zbrojovka Vsetín - patří k předním evropským výrobcům vrcholový i střední management potřebuje k rozhodování. Při roznětných systémů. Počátek výroby prvních průmyslo- výběru systému a dodavatele bylo posuzováno mnoho kritérií.vých elektrických rozbušek se datuje do období padesátých let K těm nejdůležitějším patřila vysoká flexibilita reportingu,minulého století. V roce 1999 byl podnik odkoupen společností možnosti distribuce reportů, rychlá a kvalitní implementaceAustin Powder International a stal se součástí velkého nadná- a také cena řešení. Na konečnou volbu systému APIS (ALTECrodního koncernu. Hlavní výrobní program dnes tvoří elektric- Productive Intelligence System) měl vliv také fakt, že jeho vý-ké a neelektrické rozbušky, komponenty pro výrobu rozbušek, robce, společnost ALTEC, již zajistil dodávku a implementacipilule, palníky a jiné pomůcky pro trhací práce. Austin Detona- ERP řešení IFS Aplikace a mohl tak využít znalostí procesůtor je exportně orientovaná společnost, která více než 90 % své Austin Detonator. To se nakonec projevilo jako výhoda připrodukce vyváží do zahraničí, a to jak do zemí Evropské unie, propojování obou systémů. Stejně důležitá byla také schopnosttak i do vzdálenějších destinací, jako jsou např. USA, Japonsko, připravit kmenová data k agregaci, která je nezbytná pro jejichAustrálie a země Středního východu. V současné době zaměst- adekvátní použití uživatelskými skupinami na různých úrov-nává již 800 pracovníků. ních řízení.VÝBĚR DODAVATELE A ROZHODUJÍCÍ KRITERIA HLAVNÍ ÚKOLY PRO NOVÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉMJedním z hlavních požadavků při výběru informačního systému Hlavním požadavkem při implementaci APISu bylo převede-ve společnosti Austin Detonator bylo zajištění manažerských ní konkrétních reportů ze skladového hospodářství, prodeje,informací pro různé úrovně řízení. O pořízení manažerské financí, výroby a kvality, které jsou vedené v IFS Aplikacích, donadstavby uvažovalo vedení společnosti již během výběrového manažerského informačního systému. Tento požadavek se díkyřízení na podnikový informační systém, implementace ERP znalosti obou systémů podařilo naplnit a týdenní reporty nynísystému IFS Aplikace se tak stala prvním impulzem ke změně. umožňují sledovat pohledávky, závazky, objem prodejů a dalšíOstrý provoz IFS Aplikací byl úspěšně spuštěn k 1. lednu 2008 důležité ukazatele z uvedených oblastí. Významná část řešenía vedení společnosti se ihned poté vrátilo k myšlence pořídit pokrývá právě prodeje, z nichž nejsledovanější jsou předevšímmanažerský informační systém, který by umožnil centralizovat náklady, které slouží jako zdroj pro analýzu obchodních marží.data pro rozhodovací procesy a zprostředkovat globální pohled Kromě uvedených oblastí pokrývá manažerský systém takéna chod a hospodaření celého podniku. telefonování a poskytuje tak např. přehledy o veškerých nákla- Stávající způsob reportingu z ERP systému prostřednictvím dech a druzích volání přes mobilního operátora.tiskových sestav a dokumentů v MS Excelu se ukázal jako Druhým úkolem bylo využít možností analýz ze získanýchnedostačující a nevyhovující aktuálním potřebám společnosti. informací. V první fázi byly vytvořeny rozbory zaměřené naProto bylo rozhodnuto o vybudování MIS, který bude čerpat obchodní marže z pohledu zákazníků, typů výrobků, teritorií,14
 15. 15. a to včetně časového vývoje. V oblasti kvality jsou pak rozboryzaměřeny na neshodné výrobky a hledání příčin jejich vzniku.Poslední krok, který je plánován v rámci rozvoje systému APIS,je vytvoření uceleného konceptu řízení dle metodiky BalancedScorecard. „Manažerský informační systém je v podstatě zrcadlem odrá-žejícím správnost dat zpracovaných v provozním systému. Jdenejen o to chyby odhalit, ale také učinit taková opatření, aby jiždalší nevznikaly,“ uvádí Hana Hájková, která je ve společnostiAustin Detonator zodpovědná za controlling. Tato zásada se stala výzvou pro celý implementační tým,který nakonec vytvořil celkem tři opravné mechanismy: • Data pořizovaná do systému APIS jsou upravena podlepředdefinovaných pravidel. • Některé doklady jsou označeny určitým atributem tak,aby je bylo možné identifikovat a nastavit jejich chování. • Byl změněn proces přeúčtování tržeb pomocí interníchdokladů v oblasti prodeje a definován přesný postup, jak tako-vý doklad vyhotovit. Poslední uvedený mechanismus samozřejmě zkomplikovaldosavadní práci účetních. Tyto obtíže však byly vyváženy tím,že nyní jsou veškeré doklady správně zaúčtovány. Při řešeníproblémů s chybami se ukázalo jako výhodné, že společnostpořídila transakční i analytický systém od stejného dodavatele.Vyhledání a oprava dat tak díky tomu byla podstatně rychlejšía snadnější. Podobně jako v jiných organizacích, ani v Austin Detonatorse nový manažerský systém nesetkal u všech uživatelů s bezmez-ným nadšením. Pracovníci doposud zvyklí na své tabulky v Ex-celu se museli naučit, kde a jak reporty najdou. Tato fáze je velmicitlivá, proto je nutné věnovat každé skupině uživatelů dostatekčasu na školení a individuální konzultace. Jako vhodný modellze doporučit dvoustupňové školení. Koncové uživatele by měliškolit vlastníci klíčových procesů, neboť dobře znají detaily prá-ce, např. v oblasti obchodu, řízení vztahů se zákazníky atd.PŘÍNOSY SYSTÉMU V PRAXI I když společnost ještě není s budováním manažerskéhosystému u konce, je již nyní možné vidět tyto hlavní přínosy: • Snížení časového vytížení pracovníků controllingu až o 100% – pracovníci se již nemusí zabývat pořizováním a čištěnímdat, ale mohou se plně věnovat analýzám. • Vedení společnosti má kdykoli k dispozici informace prosvé rozhodování a nemusí čekat, až oddělení controllingu vy-tvoří potřebné reporty. • Jednotná verze pravdy a vyloučení duplicit – manažerskýsystém je nyní centrálním místem pro vyhledávání informacíkrozhodovacímu procesu. • Zkvalitnění procesu plánování – je zřejmé zejména v ob-lasti investic, kde lze snadno vyhodnotit přínosy a ziskovostkonkrétního výrobku. Pro klasické plánování jsou přínosemanalýzy minulých let. • Konsolidace dat – jelikož je společnost složena z více sa-mostatných firem, potřebuje mít možnost náhledu na výsledkycelé skupiny, což bylo v minulosti velmi obtížné zajistit a navícsvysokou mírou chybovosti. • Prohloubení možností analýz – nahlížení na data z novýchpohledů a také použití nových nástrojů pro rozpad, slučování,pivoting apod. Autor: Petr Sodomka/CVIS Consulting 15
 16. 16. N OV INKYČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ A OPTIMALIZACE MOBILNÍ PRACOVNÍ SÍLY V IFS APLIKACÍCH I FS posiluje svou nabídku pro klienty a globálního řešení pro optimalizaci mobil- strojů a vybavení. Prostřednictvím IFS z oblasti služeb a údržby o rozsáhlejší ní pracovní síly. Díky schopnosti definovat Aplikací mohou organizace podporovat funkce plánování a optimalizace mo- nákladově nejvýhodnější scénáře nebo a zlepšovat obchodní procesy, a to přede- bilní pracovní síly. Dochází k tomu díky dodat nejlepší možnou úroveň služeb zá- vším díky užší spolupráci se zákazníky, nově získané spolupráci se společností kazníkům dává toto řešení uživateli plnou dodavateli a subdodavateli. IFS Aplikace 360 Scheduling, která je specialistou kontrolu nad kvalitou služeb i ziskovostí,“ zahrnují funkce termínového plánování v oboru časového plánování a dlouhodo- vysvětluje Zdeněk Fous, výkonný ředitel a optimalizace zdrojů, řízení instalované bě pomáhá organizacím zabývajícími se IFS pro Českou a Slovenskou republiku. základny, řízení náhradních dílů, mobilní službami v terénu efektivně plánovat čas Odvětví služeb je jedním z cílových řešení pro personál v terénu, správu hovo- a optimalizovat zdroje. segmentů společnosti IFS, která nabízí rů a případové řízení včetně SLA, to vše „Přidání 360 Scheduling do IFS Aplikací úplné a integrované obchodní řešení řídící propojené s financemi, centrálním náku- umožní firmám těžit z integrovaného celý životní cyklus zákazníků, smluv, pem, výrobou a personálním oddělením.SPOLEČNOST IFS SE INSPIRUJEV OBLASTI SOCIÁLNÍCH MÉDIÍL aboratoře IFS, výzkumné a vývojo- Na rozdíl od stávajících nástrojů soci- stupné v nich obsažené informace, proto vé zařízení zaměřené na vývoj no- álních médií, které jsou přístupné všem, je nezbytné se s nimi seznámit a usnadnit vých funkcí pro podnikové aplikace, byly nástroje sociálních médií od La- jejich použití.“ se ve snaze zvýšit efektivitu a uživatel- boratoří IFS vyvinuty tak, aby přenesly Laboratoře IFS jsou funkční jednotkou skou příjemnost IFS Aplikací nechává funkce sociálních médií do podnikového v rámci IFS Research and Development, inspirovat sociálními sítěmi, jako je Face- prostředí s integrovaným zabezpečením. která hledá nové oblasti funkcí podni- book, Twitter a Skype. Uživatelé nemusejí opouštět hlavní pod- kových aplikací a slouží jako testovací Zjednodušení procesu záznamu a sdílení nikový systém, pokud potřebují najít základna pro nové vývojové iniciativy informací v rámci podniku – to jsou hlavní relevantní informace, což znamená, že a projekty v duchu nových koncepcí, cíle nové koncepce společnosti IFS. Proto veškeré informace jsou jim k dispozici které ještě nejsou připraveny na nasazení jsou nejnovější funkce, které v současné a přístupné přímo v IFS Aplikaci. ve velkém. Laboratoře IFS se nechávají době vyvíjejí Laboratoře IFS, zaměřeny na David Andersson, ředitel Labora- inspirovat intuitivními internetovými zlepšování týmové spolupráce a záznam toří IFS, k tomu řekl: „Dnes uživatelé aplikacemi a aplikacemi sociálních médií informací do znalostních databází uživatel- očekávají od svého ERP systému stejné a zapojují je do IFS Aplikací. Pomáhají sky příjemným způsobem. K nejnovějším funkce, jaké používají ve svém osob- tak razit cestu trvalému cíli společnosti nástrojům patří IFS Talk, IFS Communi- ním životě. Je proto výhodné přijmout zlepšovat použitelnost podnikových cator a IFS WikiHelp, díky nimž mohou vzhled a prostředí aplikací, které lidé aplikací, čímž stanovují nové standardy uživatelé odesílat komentáře, účastnit se důvěrně znají, a zlepšit tak použitelnost navrhování podnikového softwaru pro diskusí a prohledávat databáze stejně jed- našich vlastních podnikových řešení. své zákazníky. noduše jako na Googlu, a to vše v rámci Podnikové aplikace jsou výkonné pouze jednotného zabezpečeného prostředí. do té míry, nakolik jsou výkonné a do- 16
 17. 17. RESPEKTOVÁNÍ INDIVIDUALIT Společnost IFS se zabývá oblastí lidských zdrojů již od roku 1992 a od té doby vyvinula širokou škálu funkcí, které lze použít ve většině zemí světa. Předností tohoto řešení je jistota, že široká škála rozmanitých funkcí zaručí stejné služby pro různé skupiny uživatelů v rámci jedné organizace. Jednoduché, transparentní struktury se snadno ovladatelnými postupy pro sběr dat, analýzu a praktickou implementaci poskytují manažerům vysoce efektiv- ní nástroj pro rozhodování, který podporuje strategické i ope-IFS LIDSKÉ rativní aspekty správy lidských zdrojů, samoobslužnou správu času, docházky a projektového či nákladového výkaznictví. ZACHOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTIZDROJE Žijeme ve stavu neustálých změn, kdy je schopnost rychle se rozhodovat naprosto nezbytná pro přežití a udržení se na trhu. Modul IFS Lidské zdroje obsahuje nástroje pro rychlou a správnou interpretaci nároků na kompetence v organizaci i pří- slušné metody pro rychlou realizaci definovaných potřeb. DíkyKONKURENČNÍ přehledu celkové kompetentnosti je organizace lépe připravena na změny, jako jsou ekonomické či investiční výkyvy v nových produktech či trzích.VÝHODOU Koordinovaný nábor zaměstnanců šetří zdroje a čas. Podpo- ra talentovaných jedinců zahrnuje správu údajů o hodnotících pohovorech a plánech rozvoje. Funkce správy školení v IFS Lidské zdroje umožňuje společné plánování kurzů na základěVAŠEHO zmapovaných vzdělávacích potřeb organizace. Mapování jasné kariérní dráhy pomáhá zvyšovat stabilitu organizace a snižovat důsledky odchodů z funkcí a odchodů do důchodu. Modul IFS Lidské zdroje tak zajišťuje soulad mezi obecnými cíli a strategiíPODNIKU organizace a plánovaným kvalifikačním rozvojem jednotlivců. INFORMOVANOST Provozní část komponenty IFS Lidské zdroje řídí čas za- městnanců a výdaje od jednotlivých úloh až po celé projekty,Jedna z nejčastějších otázek, které si cestovné, dovolené či nemocenskou a spojuje je v rámci ERPkladou dnešní společnosti je, jak ve 21. s komponentou IFS Finance. Proces je založen na jednoduchýchstoletí nejen udržet ale především zvýšit výkaznických postupech, které jsou jasně orientovány na infor- mační tok. Modul IFS Lidské zdroje tyto věci řeší hladce a s mi-konkurenceschopnost? Odpovědí na nimálními nároky na ruční zadávání.tuto otázku bývá schopnost řešit složité PŘÍNOSY:problémy, lépe reagovat na potřeby l Zjednodušená evidence času a docházkyzákazníků a být tvořivější. Všechny tyto l Efektivní zpracování všech cestovních nákladů Přehledné plánování kapacitschopnosti stojí na tom nejdůležitějším, l l Efektivní správa mezdco každá společnost má – na lidech, l Plně integrovaná správa dokumentůkteré zaměstnává. l Možnost podávat pracovní zprávy odkudkoli VŠE ZVLÁDNETE SAMI Hlavní myšlenkou IFS je svoboda, dokonce i z  hlediska dostupnosti systému pro uživatele. Pomocí vše- obecného rozhraní tak údržbáři a servisní technici, obchodní zástupci i distanční pracovníci mohou snadno komunikovat a podávat zprávy z terénu, hotelu či z domova. Eliminuje se potřeba tištěných dokumentů či volání a vysvětlování okolností. S tímto typem řešení jsou skutečnými vítězi manažeři na střední úrovni. Bez zbytečného plýtvání časem, který by jinak strávili náročnou administrativou, se jim informace zobrazují přímo na jejich vlastním portálu. Jako plně integrovaná součást IFS Aplikací se komponenta IFS Lidské zdroje za- čleňuje do všech podnikových procesů.
 18. 18. HELPDESKVY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁMEALEŠ LEVINSKÝ / SENIOR KONZULTANT IFS CZECH Potřebujeme v přehledu řádků Nákupních požadavků Nejde nám stornovat příjem na Nákupní objednávku. vytvořit řadu dotazů a výběrů podle našich požadavků Kde je chyba? pro vyhledávání a řazení podle různých kritérií. Jak to Zkontrolujte, zda nemáte k příjmu napárovanou došlou fak- nejlépe provést? turu. Pokud ano, zrušte ji, a zkuste znovu provést storno příjmu. K  dispozici je standardní možnost uživatelsky vytvořit sivlastní dotazy a výběry, které si můžete uložit, a opakova- Aplikace při příjmu položky z Výrobní objednávkyně používat, nebo si již vytvořené modifikovat podle potřeby do skladu hlásí, že není povolena nulová hodnota.a konkrétní situace. Není potřeba programovat speciální dotazy Potřebujeme však tuto položku urgentně zpracovat.a třídění zobrazení řádků. Může se to stát v případě, že na položce není uvedena hod- nota položky. Je potřeba nejprve provést výpočet nákladů pro Při zpracování Vrácení materiálu od zákazníka (AVM) tuto položku a potom nakopírovat do nákladové sady 1. Tím potřebujeme mít možnost vytvářet Dobropis společný by se měla vyplnit hodnota položky, a aplikace povolí příjem pro všechny řádky vrácení, ne pro každý řádek zvlášť. do skladu. Standardně je možné vytvářet jak jednotlivé Dobropisy prořádky, tak společný dobropis z hlavičky Vrácení (AVM). Funkcese spouští z menu na pravé tlačítko myši.NOVINKY V LEGISLATIVĚ ANDREA KALUŽOVÁ / ÚČETNÍ SPECIALISTA IFS CZECH Milí čtenáři, dovolte mi upozornit na některé z mnoha legislativních novinek roku 2011. Zákon o DPH l Novela zákona o DPH účinná od 1. dubna 2011. l Nový tiskopis přiznání k DPH vzor č. 17 se poprvé používá pro zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011 i přes to, že novela zákona o DPH je účinná od 1.4.2011. l Novela ruší daňové dobropisy a daňové vrubopisy. Nové názvosloví pro obojí je „Opravný daňový doklad“. l Přenesení daňové povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce plnění při dodání zlata, zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu atd. (tzv lokální reverse charge). l Změny v uplatnění nároku na odpočet daně. Daň na vstupu bude moci být uplatněná jen v zákonné výši. Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve ve zdaňovacím období, ve kterém plátce doklad obdrží. l Odpočet daně v poměrné výši. V případě použití obchodního majetku zčásti pro účely nesouvisející s ekonomickou činností je možné uplatnit plný národ a dodanit, vyjma dlouhodobého majetku, u kterého se musí kvalifikovaným odhadem určit procento využití a tím vzniká povinnost uplatnit nárok na odpočet pouze v poměrné výši již v okamžiku pořízení dlouhodo- bého majetku. Pokud se koeficient odchýlí od 10 procentních bodů, pak se provádí roční vypořádání. l Změny při opravách základu a výše daně. Zákon o dani z příjmů l Od 1.1.2011 je sleva na dani za poplatníka 1 970 Kč měsíčně. l Byla zpřesněna podmínka pro daňově uznatelný odpis pohledávek. l Osvobození licenčních poplatků hrazených do zahraničí, pokud se jedná o platbu mezi spojenými osobami a jsou splněny další podmínky. l Minimální roční vyměřovací základ pro placení pojistného pro rok 2011 činí 1 781 280 Kč. l Zaměstnavatelé budou poskytovat náhradu mzdy po dobu 21 dnů dočasné neschopnosti a to v letech 2011 – 2013. Cestovní náhrady v roce 2011 l Sazba základní náhrady na 1 km činí od 1.1.2011 u motorových vozidel 3,70 Kč. l Minimální výše stravného se v roce 2011 zvýší na 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin, na 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, na 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Nový zákon – daňový řád l Dnem 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterým byl nahrazen zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.18
 19. 19. VÁŠ INFORMAČNÍ SVĚT TVOŘÍME JIŽ 20 LETSpolečnost ALTEC sese řadí mezi přední dodavatele Společnost ALTEC řadí mezi přední dodavatele ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikovýchERP systémů v České republice. Jako česká akciová ERP systémů v České republice. Jako česká akciová aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky a aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomikyspolečnost sese základním kapitálem více než 10 Kč společnost základním kapitálem více než 10 mil. afinancí, mezd, personalistiky, systémy pro podporu financí, mezd, personalistiky, systémy pro pod-působí na trhu s informačními technologiemi od roku mil. Kč působí na trhu s informačními technolo- poru rozhodování (BI), rovněž distributorem a rozhodování (BI), ale je ale je rovněž distributorem1991. Jejímroku 1991. Jejím hlavním zaměřením je giemi od hlavním zaměřením je vývoj a dodávky aimplementačním partnerem dalších významných implementačním partnerem dalších význam-podnikových informačních systémů včetně jejich vývoj a dodávky podnikových informačních sy- světových výrobců IT technologií a podnikových ných světových výrobců IT technologií a podniko-implementace ajejich implementace a servisu. Tým stémů včetně servisu. Tým společnosti tvoří více vých informačních systémů, společností IFS, a DCC. informačních systémů, společností IFS, Oraclenež 55 vysoce tvoří více než 55 vysoce kvalifikova- společnosti kvalifikovaných odborníků s Více informací naleznete na www.ALTEC.cz Oracle a DCC. Více informací naleznetedlouholetými zkušenostmi. ných odborníků s dlouholetými zkušenostmi. na www.ALTEC.cz ALTEC a.s., Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Czech Republic, Tel. +420 499 309 011, Fax +420 499 309 010
 20. 20. www.IFSWORLD.com

×