Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IFS World 2010/1

IFS World je odborný časopis od IFS

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IFS World 2010/1

 1. 1. 1/2010 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.IFSWORLD.com ISDOC Upgrade na verzi 7.5 v Armaturách IFS/Enterprise Explorer přichází Automatizované linky v DDL Photo: Pavel Bláhovec Ředitel obchodu a supportu v IFS Czech s.r.o.
 2. 2. Úspěšných 10 let a nová firemní identita 1.dubna 2010 oslaví společnost IFS úspěšných 10 let svého působení na českém a slovenském IT trhu. Za tuto dobu se podařilo vybudovat plně funkční služby pokrývající celý životní cyklus informačního systému od jeho lokálního dovývoje a průběžné lokalizace přes nasazení v rozmanitých průmyslových segmentech až po komplexní uživatelskou podporu. Všechny tyto služby jsou poskytovány k dnešnímu dni více než 50 zákazníkům a jejich tisícům koncových uživatelů. Kromě tohoto se podařilo plně lokalizovat a na český a slovenský trh uvést 3 verze aplikace, z nichž ta poslední přináší kromě současné nejmodernější technologie a vysoké uživatelské přívětivosti i možnost sloučení různých národních legislativ. Uplynulých 10 let nám tak dává sílu, ale především závazek společně s Vámi, našimi zákazníky a partnery ještě více posílit image značky IFS jako moderního, robustního informačního systému umožňující vysokou efektivitu užití svými dlouhodobě koncentrovanými mezinárodními zkušenostmi. Desetileté výročí by nemělo zastínit krátkodobé ohlédnutí zpět a rekapitulaci předchozího roku 2009. I přes vážné dopady ekonomické krize na průmysl a služby nejen v  České a Slovenské republice, podařilo se nám dosáhnout několika významných úspěchů. Kromě ekonomického naplnění původního „nekrizového“ plánu jde především o  rozšíření naší IFS rodiny o  nové členy, naše nové zákazníky, dále pak o opakovanou úspěšnou instalaci nové verze 7.5 a zahájení upgradů informačního systému u našich vybraných stávajících zákazníků. V neposlední řadě si ceníme i zlepšených statistických čísel poskytované podpory, což pevně doufáme, je odrazem zkvalitnění našich služeb a tím i zvýšené spokojenosti s nimi. Vizuální změnou podtrhující výše uvedené je i změna loga a s tím i celosvětově naší firemní identity. Moderní „kardinálovsky“ fialová barva symbolizuje naši serióznost, dlouhodobou stabilitu a oddanost závazku podporovat Vás, naše zákazníky, ve Vašem podnikání. Váš úspěch je významnou odměnou naší práce. Zdeněk Fous, generální ředitel IFS Czech a IFS Slovakia 2
 3. 3. Obchod oBsah Získali jsme zakázku pro RWE Transgas Net V říjnu 2008 byl vypsán tendr na dodávku kulových kohoutů pro českou společnost RWE Transgas Net, s.r.o. Odborníkům z ob- lasti armatur bylo jasné, že se po téměř třech letech jedná o první větší možnou dodávku kulových kohoutů větších svět- lostí. IFS/ENTERPRISE Explorer přichází . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Celoevropského veřejného výběrové- ho řízení se účastnilo šest výrobců ku- lových kohoutů. Nabídka společnosti Upgrade na verzi 7 .5 Armaturách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ARMATURY Group a.s. byla vyhodno- cena jako nejlepší v kategorii kulových kohoutů DN 300-700 a PN 63-80 s kom- binovaným těsněním a plynohydraulic- kým ovládáním. Firma tak zúročila své Projekt sbĕru dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 zkušenosti s výrobou kulových kohoutů a především znalost trhu. Elektronická Fakturace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ní s nástavcem a převodovkou AUMA kulový kohout odzkoušen vysokým tla- s ručním kolem a jednou nadzemní kem vzduchu na vzduchové zkušebně. provedení s plynohydraulickým ovlá- Ze setkání zákazníků IFS Aplikacíspolečnost . . . .proběhnou .získá .kre- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Věříme, že přejímky . Group úspěšně a . . . . ARMATURY . . . . . dáním NIWATEC. Tyto kulové kohouty budou umístěny jak na liniích, tak na dit osvědčeného a spolehlivého dodava- kompresních stanicích. Z důvodu plá- tele kulových kohoutů větších dimenzí pro novaného zabudování armatur do po- RWE Transgas. Značka ARMATURY Group trubí je dokončení zakázky termínováno tak významně posílí svou pozici v čes- na leden 2010, instalace do plynovodů kém plynárenství. Získaná reference bude potom probíhat od března 2010. pak bude jistě zohledněna při prodeji Nyní se provádí technická příprava vý- velkých kulových kohoutů i na dalších roby, nákup polotovarů a ovládání. teritoriích. Přejímky, které jsou nutnou podmín- kou prodeje zboží, se plánují na únor Ing. Rostislav Rakús 2010. V průběhu přejímky bude každý 4 Práce na získané zakázce započaly ihned po podpisu kupní smlouvy v březnu le- tošního roku. Jde o dodávku sedmi kusů kulových kohoutů K92.4 DN 700 PN 63 a 80, a to jak v podzemním, tak i v nad- zemním provedení. Všechny kulové ko- houty budou ovládány plynohydraulic- kými pohony německé firmy NIWATEC, která je více než zdatnou konkurencí do- sud zavedené firmy ROTORK PC – Inter- technik. Zároveň to bude první instalace těchto pohonů v rámci českého RWE. 7 8 Kulové kohouty větších dimenzí Součástí tendru je také dodávka dvou kusů kulových kohoutů K92.4 DN 300 PN 63 a 80, jednou podzemní provede- IFS CZECH s .r .o . 6 Czech Republic Hvĕzdova 1716/2b 140 78 Praha e-mail: info .czech@ifsworld .com www .IFSWORLD .com 3
 4. 4. ifs/enterprise explorer přichází Pavel Bláhovec, oBchodní ředitel IFS/Enterprise Explorer je nové uživatelské rozhraní IFS Aplikací. Vývojový projekt, který byl zahájen v roce 2007, se nazýval Aurora a vyvrcholil loňské léto, kdy byla vydána první produkční verze. i FS/Enterprise Explorer (dále jen tak, aby zobrazila pouze okna mající výskyty tohoto výrazu. Najde prodejní EE) reaguje na současné požadavky v názvu tento texty, tedy např. Prodejní objednávky, výdejky, faktury, smlouvy uživatelů jak z pohledu funkčního, objednávka, Nákupní objednávka atd. tohoto zákazníka. Výsledky seřadí podle tak z pohledu ergonometrie a designu. Druhým typem hledání je fulltextové relevance, uživateli postačí kliknout na EE není pouze facelift existujícího hledání v celé aplikaci. Toto hledání odkaz a získá tak hledaný údaj. Uživatelé Windows klienta, ale jedná se o zcela funguje zcela identicky jako hledání nepotřebují tak hluboké znalosti aplikace nově vytvořené uživatelské rozhraní. na Google nebo Seznamu. Stačí zadat a informace najdou rychleji. Šetříte pak Před zahájením vývoje jsme provedli hledaný text, například název zákazníka náklady na školení a čas, které je možné rozsáhlý výzkum, během něhož XEROX a aplikace Vám najde všechny věnovat jiným činnostem. jsme oslovili více jak 1000 uživatelů našich zákazníků, používající IFS Aplikace. Cílem výzkumu bylo identifikovat, s jakými„žrouty“ času se uživatelé potýkají. Výsledky tohoto výzkumu jsme pak použili při návrhu rozhraní. Hledání – největší část ztrátového času uživatelé vidí v hledání v aplikaci. Proto jsme do EE zapracovali dva velmi silné nástroje pro hledání. První z nich je možnost hledání přímo v navigátoru. Nyní stačí do pole pro hledání zadat část názvu okna, např. „objed“ a aplikace automaticky omezí navigátor 4
 5. 5. „ před zahájením vývoje jsme provedli rozsáhlý výzkum, během něhož jsme oslovili více jak 1000 uživatelů našich zákazníků, používajících ifs aplikace. novinky v supportu Leona Mačasová, koordinátor supportu Rok 2009 byl plný změn i v oblasti supportu. Naší snahou bylo zkvalitnit poskytované služby. Zaměřili jsme se na zlepšení informovanosti zákazníka o stavu řešení jednotlivých případů a zrychlení procesu poskytovaných služeb. Prvním krokem bylo zavedení zasílání pravidelných reportů o stavu řešených incidentů. Následně se v aplikaci ISC objevily dvě nové položky Datum plánovaného řešení a Sledování spokojenosti zákazníka. Tyto služby jsou dostupné v rámci rozšířeného supportu. Díky tomu má zákazník přehled, v jakém plánovaném časovém horizontu bude jeho případ vyřešen a IFS má zpětnou vazbu od zákazníka a podnět k dalšímu zkvalitnění služeb. 5
 6. 6. můžete připsat informace o zvláštním technicky o ifs/enterprise požadavku na balení nebo dopravu. Na exploreru lísteček můžete napsat text, ale vložit tam i odkaz nebo obrázek. Předností je, že Pavel Bláhovec, obchodní ředitel tyto lístečky vidí každý uživatel, který si zobrazí záznam, ke kterému je přilepen.  IFS/Enterprise Explorer je RIA (Rich A „lepidlo“ je velmi kvalitní, tyto lístečky Internet Application) nebo také v IFS Aplikaci nikam nezapadnou. RWC (Rich Web Client). Oba názvy Můžete si mezi sebou v EE snadno se používají pro aplikace, které a efektivně předávat specifické informace se instalují přes webový prohlížeč v libovolné části aplikace. Úkoly – mnoho a  pro komunikaci používající HTTP uživatelů používá funkcionalitu úkolů protokol. Nejedná se o webovou v Outlooku. Jedná se o jednoduchý aplikaci, IFS/Enterprise Explorer a praktický aparát. Jeho nedokonalost neběží ve webovém prohlížeči, ani ho se však objeví v okamžiku, kdy chcete nepotřebuje pro svou funkčnost.  IFS/Enterprise Explorer je .NET zadat úkol například na kontrolu prodejní objednávky. Pro zadavatele je aplikace napsaná v C#. Komunikace úloha jednoduchá, vloží do úkolu číslo s databázovým probíhá pomocí objednávky, která se má zkontrolovat. zabezpečeného protokolu HTTPS s  IFS/Extended Serverem. Instalace Řešitel úkolu si ale musí spustit aplikaci, je zcela automatická, uživatel pouze najít okno s prodejními objednávkami, kliknutím na odkaz spustí instalační a pak najít konkrétní objednávku, proces. Aplikace si pak sama kterou má zkontrolovat. V EE je to kontroluje případné nové verze a zajistí výrazně pohodlnější, protože do úkolu aktualizace. Aktualizace jsou řízeny Spolupráce – každý znáte žluté je možné vložit odkaz, na jehož kliknutí vždy v rámci firmy tak, aby nedošlo papírky, na které si píšete poznámky se automaticky otevře aplikace, potřebné k žádnému narušení systému. a lepíte si je různě po monitoru, nástěnce okno a načtou se data. Řešitel se pak na  IFS/Enteprise Explorer obsahuje a pracovní ploše. Jsou velmi praktické 1 kliknutí dostane k objednávce, kterou veškerou funkcionalitu, která byla pro připomenutí, ale mají dvě základní má zkontrolovat. Ušetříte tím spoustu dostupná ve Windows klientu. nevýhody. Jsou jen Vaše, nemůžete je času. Navíc, IFS Aplikace obsahují aparát Jedná se několik tisíc oken, které sdílet s jinými uživateli, nelepí vždy pro evidenci úkolů, podobný tomu byly převedeny. Toho bylo dosaženo dokonale, a tak se snadno mohou v Outlooku, se kterým si můžete práce pomocí konverzního nástroje ICE ztratit. EE obsahuje tyto lístečky, které ještě více zjednodušit. Porter, který automaticky převádí si můžete přilepit na jakýkoliv záznam Další výhody a přednosti programový kód Century do C#. a zapsat si tam specifické informace. IFS/Enterprise Exploreru naleznete Díky tomu mají uživatelé od začátku Pro příklad k prodejní objednávce si v příštím čísle. k dispozici veškerou funkcionalitu. aktualizace legislativy ANDREA KALužOVá, účETNí SPECIALISTA Vážení čtenáři, rok 2010 nám přináší spoustu legislativních novinek. V krátkosti se zmíníme o nejvýznamnější části. Zákon o DPH Hlavní změnou je určení místa plnění u poskytování služeb v případech, kdy zákon neobsahuje speciální ustanovení k určení místa plnění. Od 1.1.2010 se určí podle sídla či místa podnikání příjemce služby, pokud je jím osoba povinná k dani. Od 1.1.2010 se nově souhrnné hlášení týká i poskytnutých služeb s místem plnění v jiném členském státě (kód 3). Od 1.1.2010 se základní sazba DPH zvyšuje z 19 % na 20 % a snížená sazba DPH z 9 % na 10 %. Osoby spojené – zákon zavádí nově pojetí spřízněných osob. Základ danĕ je stanoven na úrovni ceny obvyklé. Zákon o platebním styku Od 1.11.2009 se za den platby daní, u bezhotovostní platby, považuje den, kdy dojde k připsání platby na účet správce daně. Od 1.1.2010 totéž platí pro platbu pojistného na účet zdravotní pojišťovny nebo příslušné OSSZ. Jednotné účetnictví státu pro vybrané účetní jednotky Změny v zákonech, vyhláškách, čúS, dopady např. nová smĕrná účetní osnova, výkazy, účetní závĕrka a příloha, nové účetní metody a postupy apod. 6
 7. 7. gas Net, s.r.o. Odborníkům z ob- atur bylo jasné, že se po téměř ch jedná o první větší možnou kulových kohoutů větších svět- pského veřejného výběrové- se účastnilo šest výrobců ku- ohoutů. Nabídka společnosti upgrade na verzi RY Group a.s. byla vyhodno- nejlepší v kategorii kulových DN 300-700 a PN 63-80 s kom- m těsněním a plynohydraulic- 7.5 v armaturách dáním. Firma tak zúročila své ti s výrobou kulových kohoutů ím znalost trhu. ní s nástavcem a převodovkou AUMA kulový kohout odzkoušen vysokým tla- Pavel Štancl, konzultant s ručním kolem a jednou nadzemní kem vzduchu na vzduchové zkušebně. provedení s plynohydraulickým ovlá- Věříme, že přejímky proběhnou úspěšně dáním NIWATEC. Tyto kulové kohouty a společnost ARMATURY Group získá kre- budou umístěny jak na liniích, tak na dit osvědčeného a spolehlivého dodava- kompresních stanicích. Z důvodu plá- tele kulových kohoutů větších dimenzí pro novaného zabudování armatur do po- RWE Transgas. Značka ARMATURY Group trubí je dokončení zakázky termínováno tak významně posílí svou pozici v čes- rozhodnutí o upgrade na leden 2010, instalace do plynovodů kém byly veškeré procesy společnosti tímto myšlenkou je proto do harmonogramu plynárenství. Získaná reference Od roku 2006 společnost Armaturypotom probíhat od března 2010. bude zahrnuto provedení akceptačních testů. krokem ovlivněny co nejméně. Prověřené pak bude jistě zohledněna při prodeji Group a.s. využívá IFS Aplikace verze provádí technická příprava vý- Nyní se Součástí akceptačních testů budou převodní skripty aktualizují struktury 2003. Na základě představených přínosů také převedené zákaznické úpravy. velkých kulových kohoutů ituto databázi databáze na novou verzi a na na dalších roby, nákup polotovarů a ovládání. IFS Aplikace 7.5 se společnost v září Po úspěšně provedených testech bude teritoriích. promítnuty převedené zákaznické budou Přejímky, které jsou nutnou podmín- loňského roku rozhodla o přechodu přikročeno k ostrému přechodu na novou úpravy. Vzhledem k dosavadnímu Ing. Rostislav Rakús na tuto novou verzi. Hlavními kou prodeje zboží, se plánují na únor důvody verzi. Ostrý přechod je naplánován průběhu projektu celý implementační tým rozhodnutí bylo nasazení celosvětově V průběhu přejímky bude každý 2010. od odpoledních pátečních hodin do věří v jeho úspěšnou realizaci a naplnění nejaktuálnější verze, bezproblémové pondělního rána a to z toho důvodu, aby očekávaných přínosů nové verze. instalace vydávaných servisních balíčků, využití nových funkcí (zejména podpora multi site) a zcela nové uživatelské rozhraní Enterprise Explorer. ískané zakázce započaly ihned su kupníimplementace smlouvy v březnu le- oku. Jde o dodávku sedmi kusů 7.5 je Projekt přechodu na verzi kohoutů K92.4 DN 700 200963 leden 2010. naplánován na říjen PN až jak v podzemním, tak ičasu již došlo ke V průběhu tohoto v nad- provedení. Všechny kulové ko- verze zkušebnímu převodu databáze 2003 na 7.5 s využitím standardních dou ovládány plynohydraulic- aktualizované převodních skriptů. Na této ony německé firmy NIWATEC, databázi v současné době probíhá ce než zdatnou konkurencí do- které byly převod zákaznických úprav, dené firmy ROTORKrámci implementace realizovány v PC – Inter- ároveň to bude Tomuto kroku předcházelo systému. první instalace společné jednání, jehož výsledkem honů v rámci českého RWE. úprav, které byl seznam zákaznických budou předmětem převodu do nové houty většíchProjekt přechodu na novou verzi verze. dimenzí tendru je vnímán jako jakýkoliv jiný projekt je také dodávka dvou implementace a v souladu s touto ových kohoutů K92.4 DN 300 0, jednou podzemní provede- 7
 8. 8. projekt sBěru dat na plně automatizovaných výroBních linkách v ddl Jaroslav husák, konzultant v roce 2008 uvedla firma Merz s.r.o. do provozu systém výhody sběru výrobních dat na pěti plně automatizovaných • Řešení je připraveno na sběr více technologických dat linkách společnosti DH Dekor spol. s r.o. v Humpolci • Podpůrné informace pro zaváděné metodiky TOC a štíhlé (výroba nábytkářských dílů) po 4 měsících implementace. výroby (lean manufacturing) V letošním roce byl systém sběru dat rozšířen o dalších • Okamžitý přehled o stavu linky, možnost vytváření dalších 10 strojů v provozovně Dřevozpracujícího družstva Lukavec. reportů Sběr dat se provádí se zaměřením na: • Možnost propojení informací o prostojích s preventivní • Vyrobené kusy i operativní údržbou • Zmetky • Možnost postupného vybudování celopodnikové datové • Výrobní cykly základny s širokými možnostmi uplatnění: • Prostoje. • Úpravy rozvrhování na stroje Důležitou součástí celého systému je oboustranná výměna Možnost vkládání dalších informací do systému (kvalita, data s používaným ERP systémem IFS Aplikace. Pro sběr dat technologická data, …) se využívají informace o výrobních zakázkách a jejich stavu. Je tím zajištěna provázanost mezi informacemi o prostojích na jednotlivých zařízeních a o zpracování konkrétních výrobních zakázek. Zpět do hlavního systému IFS Aplikace se pak předávají informace ke každé operaci výrobní zakázky, o jejím dokončení, o počtu vyrobených kusů, zmetků, a případně i o prostojích v době zpracování dané operace. Propojením obou systémů tak koncový uživatel získává vysokou přidanou hodnotu. přínosy • Úspory díky snížení prostojů • Úspory díky odhalení a nápravě úzkých míst – zvýšení OEE stroje • Snížení administrativy a chybovosti při vykazování odvedené výroby 8
 9. 9. elektronická fakturaceisdoc v ifs aplikacích 7.5 – Pavel Bláhovec, oBchodní ředitel o d 1.1.2010 budou datové schránky (dále jen DS) uvolněny i pro komunikaci B2B, tj. ekonomické subjekty si budou moci posílat vzájemně zprávy. Tato změna přináší řadu možností. Jednou z nich je možnost posílat přes datové schránky faktury ve formátu ISDOC, který je schválen jako povolený formát DS. IFS Aplikace 7.5 automaticky generuje při zaúčtování faktury ISDOC soubor, který je možné automaticky zaslat přes datové schránky příjemci. Naopak je možné automaticky přijmout fakturu v případě, že Vám ji dodavatel zašle do DS. formát is DOC je možné používat i odděleně mimo DS, protože sám o sobě obsahuje digitální podpis. Poslání mailem je levnější než DS, ale DS garantují, že druhá strana dokument převzala. Formát ISDOC nemusí obsahovat pouze vlastní fakturu, ale další přiložené dokumenty, jako dodací list, obchodní podmínky nebo třeba fotografie. Pavel Bláhovec Ředitel obchodu a supportu v IFS Czech s.r.o. 9
 10. 10. odpovědi na otázky ze setkání zákazníků ifs aplikací nikola ŠPičák, manažer vývoJe je potřeba pro instalaci poweruser nebo jen user? jak je to se systémovými informacemi. jsou někde vidět v ee? Pro instalaci IFS/Enterprise Exploreru je postačující, aby uživatel byl zařazen do uživatelské skupiny Users. Fakticky Systémové informace nejsou implementovány v IFS Aplikaci se neinstalují žádné systémové knihovny, ale pouze .NET 7.5 CPS4, ale jejich implementace je plánována v některém aplikace. z nebližších service packů. jak je to s uloženými dotazy při dodání nové verze? Při každém upgrade zůstávají uložené dotazy zachovány. Je jedno, jestli to je upgrade mezi CPS (service packy) nebo mezi majoritními verzemi (např. 2003 na 7.5). Je však třeba mít na paměti, že některé uložené dotazy nelze převést. Nepřevoditelné jsou takové, kde došlo ke změně v logických strukturách aplikace. jak je to s přepínáním oken, jsou pro to nějaké klávesové zkratky? Pro přepínání oken pro Windows klienta slouží klávesová zkratka CTRL+F6. Enterprise Explorer zobrazí poslední otevřená okna pomocí klávesové zkratky CTRL+Space Bar. 10
 11. 11. SLEDuJTE A MĚŘTE ROZSAH EKOLOGICKÉ STOPY VAŠí SPOLEčNOSTI S TíMTO PLNĚ INTEGROVANÝM NáSTROJEM IFS APLIKACí 11 www.IFSWORLD.com
 12. 12. www.ifsWorld.com

  Be the first to comment

  Login to see the comments

IFS World je odborný časopis od IFS

Views

Total views

1,447

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

18

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×