Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IFS 360 Scheduling - Vizuální plánování prací servisních techniků

IFS si pro rozšíření podporů procesů v oblasti služeb koupilo další firmu - 360 Scheduling. Letos je to už po zakoupení MultiPlus Solutions druhá akvizice. 360 Scheduling dodává aplikaci pro plánování prací servisních techniků. Hlavním přínosem je efektivní naplánování prací pro jednotlivé techniky tak, aby neměly zbytečné prostoje (zvýšení utilizace), nepřejížděli dlouhé vzdálenosti (snížení času na cestách) a v případě havárie bylo možné najít snadno nejbližšího technika.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

×