Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovation manddag ufilm

318 views

Published on

 • Be the first to like this

Innovation manddag ufilm

 1. 1. Innovation Fornyelse
 2. 2. Flere sider af samme sag
 3. 3. Her siges der meget
 4. 4. Gruppen
 5. 5. Unik
 6. 6. Visioner – Missioner
 7. 7. Kapital Eksempelvis udgør venturefinansierede virksomheder i USA knap 0,3 pct. af det samlede antal virksomheder, men beskæftiger ca. 10 pct. af alle ansatte i den private sektor og står for godt 20 pct. af BNP. KildeBusiness-englene foreslår også, at vilkårene for såkaldt»crowdfunding« forbedres. Crowdfunding foregår via websider,hvor iværksættere præsenterer deres ideer og tiltrækker småkapitalindskud fra folk, der gerne ser ideerne realiseret.Business-englene ønsker gennemført skatteincitamenter, sådenne finansieringsform kan få en større udbredelse. Kilde
 8. 8. Jobskabelse Kilde
 9. 9. Kilde
 10. 10. In the UK, nearly 60% ofventure capitalinvestment is made inyoung firms that areexpanding, while this isonly around 40% in theNordic countries. Kilde
 11. 11. OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Kilde DVCA
 12. 12. TABEL A8: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Seed 15 37 21 29 21 13 20 10 7 6 16 11Start 69 64 19 24 19 22 25 21 22 9 19 24 -upEkspansi 54 44 17 8 17 12 11 20 16 2 3 5 onIkkeoply 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 st I alt 138 148 59 64 57 47 56 51 45 17 38 40Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder,som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år.Kilde: Vækstfonden.
 13. 13. TABEL A6: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER (MIO. KR.)Kilde: Vækstfonden. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Seed 209 587 503 354 253 284 363 492 321 281 360 356 8,7% 20,3% 29,7% 23,2% 15,7% 13,5% 16,6% 23,4% 13,6% 17,3% 24,0% 20,8%Start- 1.045 1.143 545 648 786 1.129 1.283 1.068 1.352 842 774 948 up 43,5% 39,6% 32,2% 42,4% 48,7% 53,7% 58,6% 50,9% 57,4% 51,7% 51,6% 55,3%Ekspan 1.150 1.155 646 525 576 691 543 537 683 505 367 411 sion 47,8% 40,0% 38,1% 34,4% 35,7% 32,9% 24,8% 25,6% 29,0% 31,0% 24,4% 23,9% I alt 2.404 2.884 1.694 1.528 1.614 2.105 2.190 2.097 2.356 1.628 1.501 1.714
 14. 14. The Nordic Growth Entrepreneurship Review 2012Knowledge-oriented recommendations1. Develop more nuanced, internationally-comparable data on startups2. Develop better understanding of serial entrepreneurs3. Develop new internationally comparable performance data and indicatorsreflecting activities of firms that are ‘born big4. Improve the understanding of entrepreneurship ecosystems5. Create a diagnostic tool for growth entrepreneurshipAction-oriented recommendations1. Establish a Nordic Growth Entrepreneurship Partnership with stronginvolvement of the private sector2. Form an Entrepreneurship Ecosystem Forum3. Evaluate and compare public growth initiatives across the Nordic countries4. Engage universities across the Nordic countries in the entrepreneurshipecosystems Kilde
 15. 15. Konklusion

×