Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gnp klasteris laura konstante 06.12.2012

767 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gnp klasteris laura konstante 06.12.2012

 1. 1. Klasteru attīstība Latvijā: ieguvumi un izaicinājumi tūrismam Gaujas NP piemērsLaura Konstante «Siguldas tūrisma attīstības aģentūra» direktore Liepāja, 2012.gada 6.decembrī
 2. 2. klasteris
 3. 3. POLITISKAIS LĪ MENIS: VIENOŠANĀ S PAR SADARBĪ BU:6 pašvaldības un Dabas aizsardzības pārvalde
 4. 4. KLASTERU JĒDZIENS• Veicināt ekonomisko attīstību ārpus galvenajiem centriem un stiprināt reģionālo līmeni• Viens sektors• Sadarbība• Saistītu uzņēmēju koncentrācija• Ģeogrāfiski noteikta teritorija
 5. 5. KLASTERI PASAULĒ• Klasteri – lokāli, bet globāli konkurētspējīgi• Labākais mūsdienu klasteru piemērs: silīcija ieleja Kalifornijā (hi-tech), Franču rivjēra• Lielākoties fokuss uz ražošanas sektoru, neskatoties uz pakalpojumu sektora izaugsmi un nākotnes potenciālu.• WTO – tūrisms ir viena no retajām nozarēm nākotnē, kas radīs jaunas darbavietas.
 6. 6. Pirms gada...• Ļoti maz kā priekšrocību izmantojam atrašanos Gaujas nacionālajā parkā (kas ir LV TOP 3) - drukātie materiāli, internets• Veidojam atsevišķu pilsētu zīmolus un atpazīstamību (Cēsis, Sigulda, Līgatne, Valmiera)• Uzņēmēji, kas veido savu mārketingu
 7. 7. KAS AR KO KONKURĒ?
 8. 8. LIELĀKAS IESPĒJAS PIESAISTĪT TŪRISTUS & DALĪTAS IZMAKSAS
 9. 9. KAS AR KO KONKURĒ?• Tūrisma konkurētspēja – spēja izsisties• Pilsētu tirgus, parādās jauni galamērķi (naftas tranzīta pilsēta Ventpils kā tūrisma meka)• Nepieciešams pastiprināt sānsensību• Tendence apvienoties, lai būtu spēcīgāki• Nenosaka biznesa mērķus katram, bet kopīgu vīziju• Reģioni ar klasteriem attīstās daudz veiksmīgāk
 10. 10. PAŠVALDĪBU UN DAP VIENOŠANĀS• 2012.gada 7.februārī –vienošanās par sadarbību starp 6 pašvaldībām (Sigulda, Cēsis, Amata, Pārgauja, Līgatne un Valmiera) un Dabas aizsardzības pārvaldi par kopīgām aktivitātēm tūrisma veicināšanai Gaujas NP.• Gaujas NP tūrisma klastera attīstības stratēģija 2012.- 2019.
 11. 11. KURA VIETA IR VISLABĀKĀ?• Tūrisms - nozare, kurā noteicošais nav uzņēmums ar lielāko apgrozījumu, bet gan individuālais patērētājs (cik ļoti būs apmierināts?, cik atpūtīsies?)• Forša vieta, bet vājš restorāns un slikta viesnīca.• Sistēma, kurā visi spēlētāji ir lieliski, rada pievienoto vērtību, kur 1+1=3.• Jāidentificē vājās vietas, trūkumi (transporta shēmas, nevienlīdzība darba iespēju ziņā – Rīga un ārpus Rīga, apmaiņa ar tirgus informāciju – ko katrs var darīt, lai uzlabotu vājās puses?)
 12. 12. GAUJAS NP tūrisma klasteris1. 2.•LIAA atbalstītais projekts «Gaujas •Gaujas NP teritorijā esošoNP tūrisma klastera attīstība» pašvaldību kopējais mārketings•Projekta ieviesējs: Siguldas reģionatūrisma biedrība•Projekta budžets: 340 400 LVL(85/90 % ERAF finansējums, 10-15%uzņēmumu, citu iesaistīto pušulīdzfinansējums)
 13. 13. Iesaistītās puses – telpiskais izvietojums Karte: A.Klepers / Environtech pamatne Valmiera Straup e Cēsis Līgatn e Siguld aRīg 300a iniciatīvas, šobrīd 60
 14. 14. Trīs prioritārie virzieni projektā
 15. 15. Gaujas NP tūrisma klastera attīstībaKLASTERA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2012.-2019. – pirmais posms • Galamērķa galvenais veicināšanas medijs Kvalitāte Inovācijas Veicināšana Tīklošana Resursu piesaiste • Vērtību ķēdes ietvaros – savstarpēji papildinoši, uz inovatīviem risinājumiem vērsti
 16. 16. PIEDZĪVOJUMS LEĢENDĀM APVĪTAJĀ GAUJAS SENLEJĀ22 22
 17. 17. IEGUVUMI NO TŪRISMA KLASTERA• Kopīgas konkurētspējīgās priekšrocības, vienota, spēcīga stratēģiskā pozicionēšana, galamērķa mārketings, tēls un reputācija;• Spēcīga sadarbība – uzņēmēji, Dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldības, TIC, Vidzemes augstskola, GNP fonds: • informācijas apmaiņa, tirgus dati; • zināšanas, mācīšanās, pieredzes apmaiņa; • kopīgi tūrisma produkti; • vertikālā un horizontālā sadarbība;
 18. 18. IEGUVUMI NO TŪRISMA KLASTERA• Socioekonomiskā sistēma – uzņēmējdarbības vide ar kopīgu vīziju, vērtībām, mērķiem un sadarbību;• Izaugsmi veicinoša savstarpējā konkurence;• Stiprināta politiskā pozīcija;• Lielāka tirgus kontrole – vienota virzība plašākā tirgū;• Dalītas izmaksas un riski (resursi, kompetence);• Dabas aizsardzība vs dabas kapitāla izmantošana, ilgtspēja;• Ilgtermiņā – ekonomiskie ieguvumi.
 19. 19. INFORMĀCIJAS SPĒKS• Apmaiņa ar tirgus informāciju• Nofiksējam situāciju, lai varam izmērīt uzlabojumus reģionālā līmenī• Kalpo kā bāze kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai visiem iesaistītajiem• Spēcīgāki gan iekšēji, gan ārēji (vairāk zinām, vairāk pieredzējuši)
 20. 20. ATVĒRTS TIRGUSAtvērti jauniem tirgus dalībniekiem, jo irinfrastruktūra un vide, kas atbalsta un veicinaprofesionālus darbiniekus un piedāvāsadarbību.
 21. 21. Aigars Ruņģis – Valmiermuižas alus saimnieks
 22. 22. Andris Klepers – GNP klastera koordinators
 23. 23. Juris Dudko – Siguldas reģiona tūrisma biedrība, Viesnīcu «Sigulda» un «Ezeri» saimnieks
 24. 24. Ineta Litte- Dikļu pils vadītāja
 25. 25. Rudīte Vasile – Pārgaujas novada tūrisma speciāliste
 26. 26. Uģis Mitrevics – Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
 27. 27. Ināra Rubene – McCann Rīga vadītāja
 28. 28. Andra Magone – Cēsu TIC vadītāja

×