Selectivitat 2010

2,045 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,045
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
336
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Selectivitat 2010

 1. 1. NOU MODEL D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2010
 2. 2. MARC LEGAL REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre 2001 LOU (Ley Orgánica 6/2001, de Universidades) 2003 LUC (Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya) 2007 LOMLOU (Ley 4/2007, de modificación de la LOU) 2006 LOE (Ley Orgánica 2/2006, de Educación) 2007 R.D. 1393/2007, d’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 3. 3. REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE 135, 4.6.2009) 2009 Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat de batxillerat que es vinculen a les PAU (DOGC 5417, 9.7.2009) DEFINEIX CONDICIONS PER A L’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU REGULA PROCEDIMENTS D’ADMISSIÓ A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES
 4. 4. PROCEDIMENTS D’ACCÉS I ADMISSIÓ PERFILS D’ ESTUDIANTS AMB TÍTOL DE BATXILLERAT LOE I PROVA D’ACCÉS PROVINENTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS AMB TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR I TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR MÉS GRANS DE 25 ANYS MÉS GRANS DE 45 ANYS MÉS GRANS DE 40 ANYS TITULATS UNIVERSITARIS AMB CONVALIDACIÓ PARCIAL D’ESTUDIS ESTRANGERS
 5. 5. ESTUDIANTS AMB TÍTOL DE BATXILLERAT LOE: PROVA D’ACCÉS BATXILLERAT 3 modalitats ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS ESTUDIS DE GRAU
 6. 6. PAU 2010 MODEL OBERT I MÉS FLEXIBLE NO HI HA VIES EXAMEN-ACCÉS FIXADES MODALITAT DE BATXILLERAT NO CONDICIONA MATÈRIES EXAMINADES VINCULEN AL GRAU CADA ESTUDIANT DEFINEIX LA SEVA PRÒPIA OPCIÓ D’EXAMEN
 7. 7. CANVIS PAU 2010 • ESTRUCTURA: Dues fases. Fase general: obligatòria = nota base d’accés Fase específica: opcional = complement de la nota base • QUALIFICACIÓ: Independent en les dues fases. • CONVOCATÒRIES: Sense límit per aprovar. • DURADA: Hora i mitja per a cada exercici. Interval de 45 minuts entre cada un d’ells. Més franges horàries d’examen
 8. 8. PAU 2010: Fase general CONSTA DE CINC EXERCICIS 1. Llengua catalana i literatura. 2. Llengua castellana i literatura. 3. Llengua estrangera. 4. Història / Història de la filosofia. 5. Matèria de modalitat triada per l’estudiant. Qualificació: mitjana aritmètica dels 5 exercicis
 9. 9. Superació de la PAU mitjana aritmètica dels exercicis fase general: ≥ 4 una nota ≥ 5 com a resultat de la mitjana ponderada de: 60% nota mitjana de batxillerat 40% nota de la fase general NOTA D’ACCÉS AMB VALIDESA INDEFINIDA
 10. 10. PAU 2010: Fase específica NO TÉ UN NOMBRE FIX D’EXERCICIS • Cada estudiant construeix el seu patró de prova d’accés. • Pot examinar-se de qualsevol matèria de modalitat de batxillerat, distinta a l’examinada en la fase general. • Avalua coneixements en àmbits concrets relacionats amb els estudis que es volen cursar. Qualificació per matèria: matèria superada amb nota ≥ 5
 11. 11. Nota d’admissió ponderada Admissió ponderada en funció dels estudis a cursar Incorpora qualificacions de Fase específica Matèries vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de Grau Nota d’admissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a* M1 + b*M2 NMB = nota mitjana de batxillerat QFG = qualificació fase general M1, M2 = dues millors qualificacions de matèries superades en la fase específica a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 - 0,2)
 12. 12. Admissió amb nota ponderada MINISTERI PUBLICA RELACIÓ DE MATÈRIES I VINCULACIÓ A LES BRANQUES DE CONEIXEMENT paràmetre de ponderació 0.1 UNIVERSITATS PODEN DECIDIR QUINES MATÈRIES SÓN MÉS IDÒNIES I RELLEVANTS EN DETERMINADES TITULACIONS paràmetre de ponderació fins a 0.2
 13. 13. BATXILLERAT LOE Matèries vinculades a les PAU*: Anàlisis musical Economia de l’empresa Literatura castellana Biologia Electrotècnia Llatí CTMA Física MACCSS Cultura audiovisual Geografia Matemàtiques Dibuix artístic Grec Química Dibuix tècnic Història de l’art Tecnologia industrial Disseny Literatura catalana *Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny
 14. 14. Preferència d’admissió Branques de coneixement dels títols de GRAU MATÈRIES DE MODALITAT Ciències de la Ciències Socials Enginyeria i Arts i Humanitats Ciències DE BATXILLERAT Salut i Jurídiques Arquitectura Anàlisis musical · · Biologia · · · · Ciències de la terra i del medi ambient · · · · Cultura audiovisual · · Dibuix artístic · · Dibuix tècnic · · · Disseny · · · Economia de l'empresa · · · Electrotècnia · · Física · · · · Geografia · · Grec · · Història del art · · Literatura catalana · · Literatura castellana · · Llatí · · Matemàtiques aplicades a les ciències socials · · Matemàtiques · · · · Química · · · · Tecnologia industrial · ·
 15. 15. ADMISSIÓ AMB NOTA PONDERADA Infermeria CRISTINA FG FE CS Llengua castellana 7 Química 6.5 0.2 1.3 Llengua catalana 6.5 Biologia 8.5 0.2 1.7 Italià 6 Matemàtiques 5 0.1 Filosofia 7.5 Física 4.5 PAU 6.3 Exp. Batx. 7.8 Nota accés 7.2 matèries ponderades 3 Nota admissió 10.2
 16. 16. ADMISSIÓ AMB NOTA PONDERADA PAULA Biomedicina FG FE CS Llengua castellana 7 Química 6.5 0.2 1.3 Llengua catalana 5.5 Física 4.5 0.2 Francès 6 Matemàtiques 5 0.1 0.5 Història 7.5 Biologia 8.5 PAU 6.9 Exp. Batx. 7.8 Nota accés 7.44 matèries ponderades 1.8 Nota admissió 9.24 Medicina HÈCTOR FG FE CS Llengua castellana 5 Química 6.5 0.2 1.3 Llengua catalana 7.5 Biologia 8.5 0.2 1.7 Anglès 6 Dibuix Tècnic 5 Filosofia 7.5 Física 4.5 PAU 6.1 Exp. Batx. 7.8 Nota accés 7.12 matèries ponderades 3 Nota d'admissió 10.12
 17. 17. PREMATRÍCULA DE LES PAU • Una prematrícula per internet, http://accesnet.gencat.net • La prematrícula és del 25 de febrer al 5 de març. • La prematrícula no modificable pel que fa a matèries comunes ni a les preseleccionades de modalitat. • La matrícula s’haurà de formalitzar del 20 de maig al 31 de maig. • Tria definitiva de matèries de modalitat • Cal imprimir el resguard de matrícula i fer el pagament de les taxes dins del termini fixat.
 18. 18. Convocatòries Hi haurà dues convocatòries anuals. La superació de la fase general té validesa indefinida. Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents. Millora de nota de la fase general i/o matèries fase específica.
 19. 19. PAU 2010 TRIBUNALS ORDINARIS PERSONAL DOCENT UNIVERSITARI CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI QUE IMPARTEIXIN BATXILLERAT COMPOSICIÓ 40% i 40% mínim COMPOSICIÓ EQUILIBRADA PER GÈNERE
 20. 20. PAU 2010 TRIBUNAL DE REVISIÓ DOBLE CORRECCIÓ Variació de nota: mitjana aritmètica Diferència ≥ 2 tercera correcció mitjana aritmètica RECLAMACIÓ Aspectes formals de la correcció
 21. 21. ESTUDIANTS ESTRANGERS Accés en les mateixes condicions que els estudiants procedents de Batxillerat-LOE + PAU ESTATS MEMBRES UE O ESTATS AMB ACORD Credencial = nota d’accés de Fase general Nota d’admissió = Credencial + Fase específica (UNED) ALTRES ESTUDIANTS ESTRANGERS Homologar estudis al Títol de Batxillerat Superar la PAU: Fase general obligatòria Nota d’admissió = Fase específica (UNED)
 22. 22. TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR I TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR Accés sense prova Preferències d’accés en funció del CFGS Admissió ponderada en titulacions demanda > oferta Nota d’admissió = NMC + a* M1 + b*M2 NMC = nota mitjana del cicle formatiu M1, M2 = dues millors qualificacions dels mòduls del cicle d’accés preferent a, b = paràmetres de ponderació dels mòduls del cicle formatiu (0,1 - 0,2) Ministeri adscriu famílies professionals a branques de coneixement i estableix paràmetre de ponderació 0,1. Universitats poden elevar el paràmetre fins a 0,2.
 23. 23. ALTRES VIES D’ACCÉS CRITERIS D’EDAT Més grans de 25 anys Prova Fase general (4 matèries comunes) Fase específica (matèries vinculades a 5 opcions d’accés) Més grans de 45 anys Prova (3 matèries comunes) Entrevista personal EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL Més grans de 40 anys Acreditar experiència laboral o professional Sol.licitud al Rector
 24. 24. RESERVA DE PLACES Col.lectiu % reserva actual % reserva RD 1892/2008 MG25 3% mínim 2% MG45-MG40 ------------------- mínim 1%-màxim 3% Estudiants NEE 3% 5% Esportistes elit 5% (CAFE-MEF) / 3% mínim 5% (CAFE-MEF) / mínim 3% Titulats universitaris 3% mínim 1%-màxim 3% NO S’ESTABLEIX RESERVA DE PLACES Per als estudiants que superen les PAU Per als estudiants procedents de CFGS Per als estudiants estrangers que han d’homologar el títol de Batxillerat

×